Items where Year is Not defined

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 820.

A fiam földrajzot tanul.

UNSPECIFIED

UNSPECIFIED

100*100 utca szintű vásárlóerő adatbázis: Kecskemét, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Tiszakécske, Csongrád, Kistelek, Mórahalom, Kiskunfélegyháza, Baja.

Adatok a húgycső-hasadéknak és a húgyhólyag-kitüremlésnek (epispadiasis et ectopia vesicae urinariae) műtevéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Agysértésekről. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Agytályogokról különös tekintettel azok kezelésére. In: Kolligátum. pp. 1-9.

[Ajánlás]. In: Kolligátum. p. 1.

Akasztással, büntetés végrehajtással kapcsolatos feljegyzések, újságkivágatok. Levéltöredékek, meghívók, bűnügyi iratok és tudósítások, bibliográfiai feljegyzések, műsorlapok.

Archiv für Dermatologie und Syphilis : 176. Band. 1. Heft : [tartalomjegyzék]. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Az RNARx cég 1-es sorszámú részvénye.

Az egész erdélyi magyarság személyi kulturális önkormányzata.

Az erdélyi kérdés.

Az erdélyi kérdés régi alakja.

Az erdélyi magyarság helyzete 1940-44 között.

Az átcsatolni javasolt "Partium"-i terület kiterjedése és nemzetiségi megoszlása.

Az önálló (autonom) Erdély egy harmadik állam keretében.

Az önálló Erdély : [tervezet].

Az önálló Erdély : az önálló erdélyi állam vázlatos elképzelése: mint az erdélyi kérdés egyik megoldási módja.

Az önálló és független Erdély hadserege : [tervezet].

Az önálló és független Erdély hadserege : [tervezet].

Az új helyzet és feladataink : a Görög Kommunista Párt Központi Bizottsága hatodik plénumának határozata. In: Kolligátum. pp. 52-64.

Baderborner Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 1109-1137. In: Kolligátum. pp. 66-78.

Balás Gábor-anyag.

Belügyminisztériumi előterjesztés a cigányügy országos rendezése tárgyában.

Belügyminisztériumi formanyomtatvány "névváltoztatás engedélyezése iránti kérelem tárgyában".

Belügyminisztériumi irat "a kóbor cigányokkal szemben való intézkedés"-ről.

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia. ISBN 978-963-331-425-8

A Brassó vármegyei hétfalusi csángó háziipar árjegyzéke.

Békeelőkészítés : szerződés a nemzetiségekhez tartozók jogairól.

Cigány népdalok Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népdalok Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi "Balladák és románczok" Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi "találós mesék", mondások Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi mondák és mesék Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népköltészet, cigány népdalok Herrmann Antal és Eötvös Albert gyűjtésében.

Cigány tárgyú bibliográfiai és vegyes néprajzi feljegyzések, nyomdai levélváltások, könyvtári kölcsönzési elismervények, meghívók, orvosi tárgyú nyomtatott szócikk.

Cigányüggyel, a kóbor cigányok letelepítésével és turizmussal kapcsolatos újságkivágatok.

Dajkarímek, kiolvasó- és gúnyversek, gyermekmondókák Szamosszegről. In: Kolligátum. pp. 165-171.

De la chambre des députés dans le gouvernement représentatif. In: Kolligátum. pp. 1-35.

De la chambre des députés dans le gouvernement représentatif. In: Kolligátum. pp. 36-73.

Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége 1948. évi prágai kongresszusa. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Die Familie Pauler-Markovics-Lenhossék. Ismeretlen eredetű német nyelvű családfa. p. 65.

Die hellenischen Staatsformen. In: Kolligátum. pp. 1-148.

Diákélet. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Dolgozatok a Szegedi Orvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Intézetéből = Mitteilungen aus dem Anatomisch-Histologischen Institut der Universität in Szeged (Ungarn) = Publications from the Institutes of Anatomy and Histology University of Szeged (Hungary) = Soobŝenii iz Anatomičesko-Gistologičeskogo Instituta Universiteta g Seged (Vengriâ) : 1949-1959 : 9. köt. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Dr. Kósa Ferenc tudományos munkái 1969-1972 : [kolligátum tartalomjegyzéke]. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Dr. Kósa Ferenc tudományos munkái III. : 1972-1973. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Dézsi Ernő Béla, Dézsi Lajos fiának hivatalos okmányai.

Egy szociáldemokrata feljegyzése az erdélyi viszonyokról és Nagybánya gazdasági jelentőségéről.

Emlékeztető ; Jegyzőkönyv az Erdély autonómiájának kérdésében, 1946. évi május hó 27.-én megtartott értekezletről.

Emlékirat az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez az erdélyi kérdés megoldása tárgyában ; Az erdélyi kérdés : tanulmány.

Erdély autonomiája : [tervezet].

Erdély autonomiája [!autonómiája].

Erdély autonómiája : [tervezet].

Erdély közigazgatási térképe 1847-ben.

Erste Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 994-1040. In: Kolligátum. pp. 18-43.

Extrait du mémoire du gouvernement hongrois adressé le 29 novembre 1927 au Conseil de la Société des Nations exposant les raisons qui lui rendent impossible l'acceptation des trois principes des juristes du Comité des Trois dans l'affaire du rappel, par la Roumanie, de son arbitre national du tribunal arbitral mixte roumano-hongrois. In: Kolligátum. pp. 1-13.

Feljegyzés.

Feljegyzés Kertész István miniszteri tanácsos számára.

Feljegyzés Románia békeelőkészítő munkájáról.

Feljegyzés a székelyföldi autonómia szakértői értekezletéről.

Feri levele Dezsőhöz.

Formanyomtatvány cigány személy javára befolyt bevételekről és terhére felmerült kiadásokról.

From subject to citizen. In: Kolligátum. pp. 270-319.

A Fudan Egyetem Matematikai Kar Számítógépes Matematikai Szakcsoport oktatóinak levele Kalmár Lászlóhoz [5.].

Hallgatói kérdések Kalmár László Kínában tartott előadásaihoz [1.].

Hallgatói kérdések Kalmár László Kínában tartott előadásaihoz [2.].

Halottvirrasztás Nyírgyulajban. In: Kolligátum. pp. 208-211.

Hartă României Mare : [térkép].

Hartă României Mare : [térkép].

Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 45-59.

Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 75-87.

Hont vármegye közgyűlésének szabályrendelete "a cigány csapatok vándorlásának megakadályozásáról".

I. E. Repin : sbornik dokladov i materialov. In: Kolligátum. pp. 1-134.

II. Rákóczi Ferencz bujdosása : 1710. In: Kolligátum. pp. 1-20.

III. Bűnös kísérletek élő embereken. In: Kolligátum. pp. 30-45.

Ismeretlen szerző írása a cigányügyről.

Javaslat Magyarország határainak megállapítására.

[Javaslat a "Székely Tartomány" létesítésére].

Jegyzetek a magyar-román békerendezéshez.

Kalmár László programjai Kínában (Peking, Sanghaj, Wuhan, Hangzhou).

Kant und Rousseau. In: Kolligátum. pp. 3-61.

Karcagi határrésznevek.

Karikó Katalin Magyar Államvasutak arcképes igazolványa közszolgálati alkalmazottak és családtagjaik részére 1.

Karikó Katalin egyetemi diákigazolványa.

Karikó Katalin nemzetközi diákigazolványa.

Karikó Katalin névjegye (BioNTech RNA Pharmaceuticals).

Karikó Katalin névkitűzője [BioNTech RNA Pharmaceuticals].

Karácsonyi és újévi népszokások Szakolyban. In: Kolligátum. pp. 172-184.

Kazánhasználati engedély és nyilvántartási könyv.

Kolozsvári dr-i értekezések : [kéziratos tartalomjegyzék]. In: Kolligátum. p. 1.

Kuran-ı kerim.

[Kézirat, feljegyzés].

A Kínai Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézet IV. számú Csoport üdvözlőlevele Kalmár Lászlóhoz.

Lakodalmi szokások Hosszúpályiban. In: Kolligátum. pp. 185-207.

Levél Federico Bianchi részére.

Magyar Jogász Szövetség alakuló közgyűlése 1948. In: Kolligátum. pp. 1-51.

Magyar Jogász Szövetség alapszabályai. In: Kolligátum. pp. 1-15.

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság VII. tudományos ülése 1925 november 30-án. In: Kolligátum. pp. 1-2.

A Magyar Urulogiai [!Urológiai] Társaság üléseinek jegyzőkönyve 1925-1929. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Magyar közösügyi címerjavaslatok az 1912-es kormányközi tárgyalásokhoz.

Magyar, cigány, német, román és örmény népdalok kottával.

Magyar-Román határterv.

Magyar-román területi megoldástervezet.

"Marsrut': ot' g. Irkutska do g. Nižnâgo-Novgoroda" Bálint Gábor útvonalnyilvántartó füzete.

Megemlékezések Tóth Károly haláláról. In: Kolligátum. pp. 26-27.

"Megjegyzések a vándorlóczigányok viszonyairól szóló rendelet-tervezetre".

Megjegyzések az Albrecht féle tervezettel és az annak alapján elképzelt önálló Erdéllyel kapcsolatban.

Megnyitó beszéd-tervezet M.E.UR részére az 1946. május hó 28-án d. e. 1/2 10 órakor tartandó értekezletre.

Miniszter Ur! : [levelek, tervezetek, másolat].

Miniszter Ur! : [levelek, tervezetek, másolat].

Márki Sándor napilakivágásai. Kolozsvári egyetemi hallgatók az I. világháborúban.

Márki Sándorhoz írt levelek az I. világháború idejéről. Hadbavonultak és hozzátartozók.

Márki Sándorhoz írt tábori levelezőlapok az I. világháború különböző frontszakaszairól : A-Zs, 25 személy.

Mémoire au sujet des violations de droit commises par le régime roumain en transylvanie contre les minorités nationales, de religion et de race. In: Kolligátum. pp. 1-115.

A Nemzeti Szalon képkiállitásának [!képkiállításának] Katalogusa.

A Nemzetközi Jogi Egyesület XXXVIII. konferenciája : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-61.

Novi Zavjet gospoda našega Isukrsta.

Nyilatkozat a nemzeti kisebbségek és az etnikai népcsoportok jogairól.

Négy javaslat az erdélyi kérdés megoldására.

Német népdal Kácsfalun (Baranya megye) lejegyzett variánsa.

Német népi ballada.

Népi találós kérdések Szamosszegről. In: Kolligátum. pp. 162-164.

A Néptanítók Lapja szerkesztőségének levele Herrmann Antalhoz.

Orvosi hetilap 1962. 103. No. 33. idegennyelvű rezüméi. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Orvosi hetilap : 1962. 103 No 50. : [absztraktok]. In: Kolligátum. pp. 1-3.

P. R. ismertetése: Historicky Casopis 1979. 4. sz. 615-616. old. [tanulmányismertetés]. p. 2.

Poetilc von Wilhelm Scherer. Berlin, Weidmännische Buchhandlung, 1888. In: Kolligátum. pp. 314-318.

"Polner Ödön irodalmi munkássága. Önállóan vagy különlenyomatban megjelent munkák".

Pro domo ; Az önkormányzat alapjára kell helyezni az erdélyi népek együttélését.

Pró memória.

Research center for the life sciences : Marine Biological Laboratory : [brosúra].

Richards vier Bücher Geschichten : Das vierte Buch. In: Kolligátum. pp. 53-68.

Rippeltscher [Svéd nyelvű szövegrészlet].

Román nyelvű ballada.

Rousseau. In: Kolligátum. pp. 105-111.

SSS BUDAPEST 18/7 10740 185/181 6 1800 - ETAT - ; Autonómia-tervezgetések 1945-46-ban ; Feljegyzés.

Schematismus Cleri Archidioecesis Colocensis et Bacsiensis ad Annum Christi 1914. In: Kolligátum. pp. 1-208.

Szeged szab. kir. város útmutatója.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének közleményei XIV. : 1966-1968 : index. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Szegedi tanítványai. In: Kolligátum. p. 1.

A Szent-györgyi Intézet, ahol az élet titkait kutatják.

[Székelyföld autonómia].

A Székelyföld önkormányzata : [tervezet].

A Székelyföld önkormányzata.

A Székelyföldi autonomia tárgyában 1946 évi május hó 28-án megtartott értekezleten résztvettek.

Székelyföldi autonómia tárgyalási tervezete.

A Székelyföldi autonómia tárgyalási tervezete.

Sághi Rusa Lázár névjegykártyája.

Tamás levele édesanyjához.

Tartalom : [kézirat]. In: Kolligátum. p. 1.

Tervezet Erdélynek Romániához csatolása esetére.

Tervezet a Székelyföld területi autonómiájáról.

Tervezet a nemzetiségi jogok szabályozására.

[Tervezet, javaslat az erdélyi kérdés megoldására : kézirat].

Tinódi Históriás Énekei.

Tiszteletjegy Herrmann Antal részére.

Tárgyalási anyag : a miniszterelnök ur által 1945 január 11-én összehívott erdélyi megbeszélésre.

Törvénytervezet a kóbor cigányok kényszertelepítéséről.

Utca szintű vásárlóerő adatbázis (Szeged).

VII. Befejezés ; Ítélet. In: Kolligátum. pp. 84-88.

A Verescsagin-kiállitás [!Verescsagin-kiállítás] magyarázó tárgymutatója.

Verhandlungen bei der Gründung des Deutschen Germanisten-Verbandes. In: Kolligátum. pp. 1-72.

Viro praecellentissimo illustrissimo D. Jo. Paulo de Falkenstein regis saxoniae augustissimi potentissimi amico et ministro rerum sacrarum et scholasticarum clavum gerenti summi honoris insignibus condecorato. In: Kolligátum. pp. 1-145.

Vázlat egy elképzelt nemzetiségi statutumhoz ; Nemzetiségi Statutum.

Vízfogyasztási díj számlája.

Zweite Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 1041-1108. In: Kolligátum. pp. 43-65.

Zöldvonalas alternatíva ; A magyar többségű, határmenti területek visszacsatolása ; A "Partium"-os rendezés határvonala ; Települési és néprajzi viszonyok ; Nagyobb magyar településterületek.

"A czigányok állatai körül követendő eljárás".

"A czigányügy rendezése tárgyában. Kérdőpontok".

A genymellnek egy újabb kezelésmódja. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Újságkivágat a cigány babonákról.

Újságkivágat a cigányok letelepítéséről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

A kínai M-3 számítógép szubrutinjai.

Áldozással, építő áldozással kapcsolatos feljegyzések, újságkivágatok, bibliográfiai adatok. Vegyes tárgyú néprajzi anyaggyűjtés.

A magyar határral összefüggő magyar etnikai területek térképeinek magyarázata : Románia.

A magyar-román határ megállapítása a nemzetiségi és földrajzi viszonyok figyelembevételével.

A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről.

A november 18-iki képviselőházi határozat : jogi tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-23.

Összefoglaló Bálint Gábor 1871–1873-as keleti útjáról, kalmük és halha gyűjtéseinek tartalmáról.

Útmutató Komárom vármegye, vár ész szab. kir. város rövid ismertetésével. In: Kolligátum. pp. 1-110.

A vándor czigányok kóborlásainak megakadályozása.

A. Sajti Enikő: A háború előtti évek - a szélsőjobboldal előretörése 1936-1939 : [kézirat].

Aigner Lajos: Mikes Kelemen. In: Kolligátum. pp. 1-208.

Antalffy György: De l'objet et la méthode de la science traitant l'histoire des thèses politico-juridiques. In: Kolligátum. pp. 1-26.

Antalffy György: Les méthodes d'analyse fondées sur la théorie de l'État et du droit des phénomènes de l'État et de l'administratio. In: Kolligátum. pp. 1-25.

Aristoteles : Tractatus de bona fortuna Aristotelis.

Auer Pál: Revision of treaties. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Bach E.: Über einen die experimentelle Thyreotoxikose verhütenden Stoff des Pankreas. In: Kolligátum. pp. 443-449.

Bachrach Dénes and Korpássy Béla: Structural changes in the adrenal cortex and the anterior hypothalamic nuclei in dehydration and rehydration = Cambiamentos structural in le cortice e le nucleos hypothalamic anterior in dehydration e rehydration. In: Kolligátum. pp. 75-76.

Bajcsy László and József Ágost Habsburg-Lotaringiai: Cigányüggyel, cigány néprajzzal, cigány csalásokkal kapcsolatos újságkivágások.

Bakay L. v.: Das chromaffine System der Harnblase des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung der Innervation. In: Kolligátum. pp. 131-142.

Balassi Bálint and Rimay János: [Istenes énekek].

Balog Iván: Mi van az erdélyi hátizsákban? : [gépelt kézirat].

Balogh Elemér: Megfigyelések a hortobágyi csikós és a ménes pusztai életéből. In: Kolligátum. pp. 92-95.

Balás Gábor: Az erdélyi kérdés megoldási terveinek mérlegelése.

Balás Gábor: Az erdélyi kérdés megoldására irányuló tervek.

Balás Gábor: Az erdélyi kérdés megoldására irányuló tervek.

Balás Gábor: Négy javaslat az erdélyi kérdés megoldására.

Baló József and Korpássy Béla: Gleichzeitiges Vorkommen von Warzen und Ösophagus-Leukoplakie. In: Kolligátum. pp. 1-11.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 9-41.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 43-58.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 58-65.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 65-77.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 91-102.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 102-107.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 107-114.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 115-126.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 126-132.

Banó István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 264-268.

Bara Dénes and Bőti Zsuzsanna: Data on the enzyme histochemistry of the ependyma lining the infundibular and inframammillary recesses of the third cerebral ventricle, with special regard to the connexions of the tanycytes. In: Kolligátum. pp. 76-88.

Bartels Adolf: Christian Friedrich Hebbel. In: Kolligátum. pp. 1-117.

Bartók István: A cirrhotikus máj regeneratiója histológiai, histochemiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok : kandidátusi értekezés tézisei. In: Kolligátum. pp. 1-10.

Bellomo Manlio: Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma? In: Kolligátum. pp. 137-181.

Bene Lajos: Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei. In: Kolligátum. pp. 1-47.

Benedek László: A magyar fűszerpaprika :termesztés, feldolgozás, értékesítés (részletek).

Bernáth Gábor and Fülöp Ferenc and Stájer Géza: Transformation of alicyclic cis- and trans-1,2-disubstituted 1,3-difunctional compunds. : preparation and some aspects of condensed-skeleton saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 12-16.

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem II. In: Kolligátum. pp. 6-18.

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem III. In: Kolligátum. pp. 18-66.

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem IV. In: Kolligátum. pp. 66-80.

Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem V. In: Kolligátum. pp. 80-103.

Berényi József and Szőnyi Ferenc: A gége solitaer neurinomája. In: Kolligátum. pp. 176-182.

Beöthy Zsolt: Bessenyei György : : Harmadik és utolsó közlemény. In: Kolligátum. pp. 20-66.

Beöthy Zsolt: Bessenyei György : első közlemény. In: Kolligátum. pp. 161-180.

Beöthy Zsolt: Bessenyei György : második közlemény : II. Bessenyei és Voltaire. In: Kolligátum. pp. 344-377.

Beöthy Zsolt: Báróczi Sándor : első közlemény : I. Báróczi pályája. In: Kolligátum. pp. 161-184.

Beöthy Zsolt: Báróczi Sándor : második és utolsó közlemény : III. Calprenédetól Marmontelig. - Báróczi többi fordítása. In: Kolligátum. pp. 374-403.

Beöthy Zsolt: A poetika útja és czélja. In: Kolligátum. pp. 161-173.

Beöthy Zsolt: A tragikum új elmélete. In: Kolligátum. pp. 409-431.

Bidermann Hermann Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum. pp. 1-13.

Bidermann Hermann Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum, (1862). pp. 39-87.

Binder Hermann: Grundzüge und Beispiele für die Behandlung moderner Prosa im deutschen Unterricht an Oberklassen. In: Kolligátum. pp. 31-58.

Bodrossi Lajos and Hoffer András: Ásványtan : a gimnázium és leánygimnázium IV. osztálya számára.

Botár J.: Edin" nov" prinos" k'm' inervaciâta na s"rdceto ; Ein neuer Beitrag zur innervation des Herzens. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Botár J. and Becker András: Die Fasernstruktur der Herznerven beim Maki-Affen : mit 14 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 494-500.

Brieux Eugène: A bölcső : szinmű [!színmű] 3 felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Brodarics István: Brodarics históriája a mohácsi vészről. In: Kolligátum. pp. 1-53.

Buza László: Die Entstehung der tschechoslowakischen Republik im Lichte des Völkerrechts : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 109-119.

Buza László: Die juristische Natur der Anerkennung im Völkerrecht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Buza László: Dr. Buza László... véleményes jelentése dr. Goltner Dénes... úrnak a magyar közjogból egyetemi magántanárrá leendő képesítése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Buza László: A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése. In: Kolligátum. pp. 3-27.

Byron George Gordon: Childe Harold's pilgrimage. In: Kolligátum. pp. 1-163.

Byron George Gordon: Childe Harold's pilgrimage : dritter und vierter Gesang. In: Kolligátum. pp. 1-214.

Bálint Gábor: Halha mongol szövegek.

Böker Hans and Dobzhansky Theodosius: Einführung in die vergleichende biologische Anatomie der Wirbeltiere ; Die genetischen Grundlagen der Artbildung. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Bühler Ottmar: Grundsätzliche Fragen der Neuordnung der Finanzgerichtsbarkeit : unter Ausblick auf die Regelungen in England und USA : Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 7. März 1958. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Candrea Ion-Aurel and Schön Joseph and Almássy Tihamér and Herrmann Antal: Újságlapok, újságkivágatok, aprónyomtatványok, tanulmányok és kéziratos feljegyzések a cigány néprajz és népzene köréből.

Capogrossi Colognesi Luigi: Appunti sulla "quasi possessio iuris" nell'opera dei giuristi medievali. In: Kolligátum. pp. 67-127.

Child Francis James: Népdalok, népköltészet, a "Liebesprobe" néprajzi dokumentumai. Szakirodalmi jegyzetek, könyvrészletek, bibliográfiai adatgyűjtés.

Cholnoky Jenő: Badacsony Szigligettel. pp. 1-6.

Cholnoky Jenő: Budapest. pp. 1-9.

Cholnoky Jenő: Erdőn, mezőn, sivatagon át. pp. 1-112.

Cholnoky Jenő: Jelentés a balatoni önműködő vízjelző készülékek eredményéről ; A tihanyi mérésről ; A Balaton színeiről. pp. 147-154.

Cholnoky Jenő: Khinai utazásom utfelvételéről [!Kínai utazásom útfelvételéről]. pp. 1-6.

Cholnoky Jenő: Magyarország geografiai helyzete. pp. 1-10.

Cholnoky Jenő: A Tiszameder helyváltozásai. pp. 1-45.

Cholnoky Jenő: A nagy magyar Alföld tudományos tanulmányozása. pp. 87-92.

Cholnoky Jenő: A talajvizek és a közegészség : Krebs Vilmos értekezésének ismertetése. pp. 1-19.

Csapó Zsolt and Dušek Jaroslav and Róna György: Jellegzetes myofilamentum és discus intercalaris elváltozások isoproterenol adása után patkány szívizmában. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Csapó Zsolt and Gervain Mihály: A here malakoplakiája. In: Kolligátum. pp. 86-92.

Csapó Zsolt and Kuthy Enikő and Lantos Judit and Ormos Jenő: Kísérletes malacoplakia vesében. In: Kolligátum. pp. 56-64.

Csekey István: Die verfassungsrechtlichen Reformen in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 489-505.

Csengeri János: Boda Máté, a kortesvezér. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Cserei Mihály: Miklósvárszéki nagyajtai Cserei Mihály históriája : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Csillik Bertalan and Koelle George B.: Developmental histochemistry of the autonomic ground plexus. In: Kolligátum. pp. 177-180.

Csánki Dezső: A renaissance és Mátyás király : második és utolsó közlemény. In: Kolligátum. pp. 392-417.

Csánki Dezső: A renaissance és Mátyás király. In: Kolligátum. pp. 222-417.

Dabinović Antun: Quand la Dalmatie est-elle passée sous la juridiction du patriarche de Constantinople? In: Kolligátum. pp. 13-37.

Dahlem Franz: Harcban Nyugat-Németországért és Nyugat-Berlinért. In: Kolligátum. pp. 57-72.

Daudet Alphonse Louis Marie: Souvenirs d'un homme. In: Kolligátum. pp. 1-243.

Demeter János: Kedves Fazekas Elvtárs, : [levél].

Dentzer Bernhard: Von 1198 bis zum Ende des Mittelalters. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Domonkos János: Szent-Györgyi Albert házitanítója volt.

Duclos Jacques: Harc a békéért. In: Kolligátum. pp. 42-56.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 21-28.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 61-74.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 89-143.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 159-179.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 181-212.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 213-229.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 231-239.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 241-244.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence : Notes. In: Kolligátum. pp. 75-110.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 29-43.

Dumesnil Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 145-158.

Durkheim Émile: Montesquieu and Rousseau : forerunners of sociology. In: Kolligátum. pp. 48-61.

Dušek Jaroslav and Boutet M. and Csapó Zsolt and Róna György: Early changes, development, and repair of isoproterenol-incuced myocardial necrosis: a comparative electron microscopic study on ventricular and atrial lesions. In: Kolligátum. pp. 172-182.

Dézsi Lajos: Dézsi Lajos önéletrajzai.

Eichler Hermann: Das Wesen des Gesetzes : phänomenologische Betrachtungen. In: Kolligátum. pp. 1-22.

Emerson Ralph Waldo: Über den Krieg. In: Kolligátum. pp. 1-27.

En-Lai Csu: Csu En-Lai beszéde a szovjet-kínai szerződés aláírásakor. In: Kolligátum. pp. 30-32.

Erdős Tamás: [Erdős] Tamás levele [Patkós Istvánhoz, Buják polgármesteréhez].

Eulenburg Albert: Vasomotorisch-thropische Neurosen : Bd. 12/2. In: Kolligátum. pp. 1-29.

Eötvös Károly Lajos: A cigányság oktatásával (cigányiskola) kapcsolatos nyomtatványok, újságkivágatok, vegyes kéziratos feljegyzések.

Faludy György: Óda a magyar nyelvhez : [vers].

Farina Salvatore: Erősebb a szerelemnél : regény. In: Kolligátum. pp. 1-96.

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Modellkísérletek a köldökgyűrű kialakulásának tanulmányozására : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 421-425.

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: A nikotinmérgezés szövettani elváltozásairól. In: Kolligátum. pp. 11-12.

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Fábrik Emese: A köldök körüli demarkációs lobgát vizsgálata az élveszülöttség szempontjából. In: Kolligátum. pp. 82-83.

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 107-129.

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 130-159.

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 243-261.

Fehér Géza: A Magyar Nemzeti Múzeum műkincsei : török sátor.

Fekete Lajos: Bene István : Karácson Imre élete és művei (1863-1911) : [könyvismertetés].

Ficzere Lajos: Alkotmány, gazdaság, reform. In: Kolligátum. pp. 175-180.

Franklin Mitchell: The formulation of the conception of aggression. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Frecskay János: Asztalosmesterség.

Frecskay János: Bodnár- vagy kádármesterség.

Frecskay János: Bádogosmesterség.

Frecskay János: Bőrgyártás.

Frecskay János: Csizmadia-, czipész- és vargamesterség.

Frecskay János: Esztergályosmesterség.

Frecskay János: Fametszés, formametszés és rézmetszés.

Frecskay János: Fazekasmesterség.

Frecskay János: Fésüsmesterség. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Frecskay János: Gyertyamártás és szappanosmesterség.

Frecskay János: Hangszerművesség.

Frecskay János: Kefekötőmesterség.

Frecskay János: Kerékgyártó-mesterség.

Frecskay János: Kosárkötőmesterség.

Frecskay János: Kovácsmesterség.

Frecskay János: Kárpitosmesterség.

Frecskay János: Könyvkötőmesterség.

Frecskay János: Könyvnyomtatás.

Frecskay János: Kötélgyártómesterség.

Frecskay János: Kőműves- és kőfaragómesterség.

Frecskay János: Lakatosmesterség.

Frecskay János: Molnármesterség.

Frecskay János: Mázoló-, lakkozó- és szobafestő-mesterség.

Frecskay János: Mészáros és hentesmesterség.

Frecskay János: Nyerges- és szijgyártómesterség.

Frecskay János: Rézműves- és rézöntőmesterség.

Frecskay János: Szűcs-mesterség.

Frecskay János: Takács-mesterség.

Frecskay János: Ácsmesterség.

Frecskay János: Ötvös-mesterség.

Fried Alfred Hermann: Der Weg zum Weltfrieden im Jahre 1913 : Pazifistische Chronik. In: Kolligátum. pp. 1-22.

Fritz Singer: Briefe eines Junggesellen : Stimmungsbilder. In: Kolligátum. pp. 1-82.

Földes Vilmos and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Rengei Béla and Ferke András: Atomabsorptions- spektrometrische Untersuchung des Gehaltes an anorganischen Substanzen von Skelettbefunden zur Ermittlung der Dauer des Begrabenseins in der Erde. In: Kolligátum. pp. 104-112.

Földi Mihály and Szeghy Gergely and Csanda Endre: Relief of papilloedema by blockade of the stellate ganglion. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Galli Lóránt: Untersuchungen über die Toleranz von Acrylatlinsen bei aphakischen Kaninchen : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 111-125.

Galli Lóránt and Nagy Márta: Intravitrealis haemolysis : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 75-84.

Gellért Albert and Gerzanits Pál: A Szegedi Egy.-barátok Orvosi Szakosztályának március 7-i ülése : különlenyomat. In: Kolligátum. p. 1.

Gerlei Ferenc: Nécrose du foie consécutive a l'empoisonnement par la thyroxine. In: Kolligátum. pp. 554-560.

Gerzanits Pál: Isohaemagglutinatiós vizsgálatok különböző korú fetusokon. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Gerzanits Pál: A hivatásszerű versenylovaglás hatása a fejlődő test morphologiai [!morfológiai] kialakulására : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Goldscheid Rudolf: Friedensbewegung und Menschenökonomie. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Golovnin I. V.: Glagol'nye vremennye formy iz"âvitel'nogo nakloneniâ v sovremennom âponskom âzyke. In: Trudy VIIÂ.

Györffy György: A magyar népkutatás kézikönyve.

Gábos Dénes and Ifj. Nagy Ferenc: Csököly község monografiája. - Bisse község monografiája. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Gál Gyula: Egy bűdszentmihályi parasztház. In: Kolligátum. pp. 44-55.

Hacker Ervin: A büntetőjog és a büntető eljárásjog alakulása a csonka országban 1918-tól 1938-ig. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Hackmann H.: China. In: Kolligátum. p. 338.

Hackmann H.: China. In: Kolligátum. p. 400.

Hadady Barna: A szamosbecsi fonó. In: Kolligátum. pp. 143-148.

Hadziolova Kremana: Türkçede iken'in durumu ve fonksiyonu : XIII.-XVI. yüzyıllarında. In: ?Türk Dili Araștırmaları Yıllığı : Belleten.

Haenel Albert: Das Gesetz im formellen und materiellen Sinne. In: Kolligátum. pp. 97-358.

Halmai Gábor: Adalékok a szabadságjogok új szabályozásáról. In: Kolligátum. pp. 147-154.

Hannus István: Ilyen volt Szent-Györgyi. In: Magyarország : politikai és társadalmi hetilap, (25) 26. p. 31.

Harte Bret: Das Christgeschenk, welches Rupert zufiel : eine Geschichte für kleine Soldaten. In: Kolligátum. pp. 105-121.

Harte Bret: Der Poet von Sierra Flat. In: Kolligátum. pp. 67-92.

Harte Bret: Der Roman des Madronnothales. In: Kolligátum. pp. 39-65.

Harte Bret: Der Spuk-Mann : nach Charles Dickens : Parodie. In: Kolligátum. pp. 133-152.

Harte Bret: Der verlorene Sohn. In: Kolligátum. pp. 93-113.

Harte Bret: Die Ausgestoszenen von Poker flat. In: Kolligátum. pp. 143-170.

Harte Bret: Die Erbin von Red Dog und andere Erzählungen. pp. 1-36.

Harte Bret: Die Iliade von Sandy-Bar. In: Kolligátum. pp. 115-141.

Harte Bret: Eine Sage aus Sammtstadt und andere Erzählungen. pp. 1-170.

Harte Bret: Er luchte eine Stelle. In: Kolligátum. pp. 37-69.

Harte Bret: Misz Mir : nach dem Englischen von Charlotte Bronte : Parodie. In: Kolligátum. pp. 109-131.

Harte Bret: Mr. Midshipman brisig : nach dem Englischen des Captain Marryat : Parodie. In: Kolligátum. pp. 89-107.

Harte Bret: Muck - a - muck : nach Fenimore Cooper : Parodie. In: Kolligátum. pp. 71-88.

Harte Bret: Prinzessin Bob und ihre Freunde. In: Kolligátum. pp. 37-67.

Harte Bret: Roger Catron's Freund und andere Erzählungen. pp. 1-152.

Harte Bret: Wie der alte Plunkett heimging : ein ländliches Bild aus Monte flat. In: Kolligátum. pp. 123-161.

Harte Bret: Wie der heilige Chrift nach Simpson's Bar kam. In: Kolligátum. pp. 69-104.

Heil Fausztin: A csalárd és vétkes bukás. In: Kolligátum. pp. 1-78.

Herpay S. and Schneider I. and Csapó Zsolt: Elektromyographische und muskelbioptische Untersuchungen beim rezidivierenden Erysipel : Herrn Professor L. Szodoray zum 70. Geburtstag. In: Kolligátum. pp. 193-200.

Herrfahrdt Heinrich: Das Formular der uigurischen Schuldurkunden. In: Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft.

Herrmann Antal: Belügyminisztériumi rendelet a cigányokra vonatkozó ideiglenes rendszabályok tárgyában.

Herrmann Antal: Bibliográfiai feljegyzések.

Herrmann Antal: Cigány dalok. Cigány serlegek - tárcák. Die Geige in der Volksdichtung der Zigeuner Ungarns. Újságkivágások a cigányokról (csalás, kuruzslás). Egyéb személyek levelei.

Herrmann Antal: Cigány témájú írásokról készült jegyzetek.

Herrmann Antal: Első politikai fellépésem Brassóban.

Herrmann Antal: Herrmann Antal bibliográfiai feljegyzései.

Herrmann Antal: Herrmann Antal cigány tárgyú gyűjtései, vegyes feljegyzései.

Herrmann Antal: Herrmann Antal kivonata Kvacsala János Comeniusról írt könyvének egy részletéből.

Herrmann Antal: Herrmann Antal könyvismertetője Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg cigány nyelvtanáról.

Herrmann Antal: Herrmann Antal szakmai önéletrajza.

Herrmann Antal: Herrmann Antal székely néprajzzal kapcsolatos írásainak, újságcikkeinek gyűjteménye.

Herrmann Antal: Höping, Johann A.: Institutiones Chiromanticae. Jena, Birckner, 1701. c. könyv egyes illusztrált oldalainak másolata.

Herrmann Antal: Jegyzetek, újságkivágatok jóslás témában.

Herrmann Antal: Kecskebőr.

Herrmann Antal: Kommasszált jótékonyság.

Herrmann Antal: Mission für Süd-Ost-Europa c. újság 1921. Nr. 71. April. száma. Herrmann Antal újságkivágatai, jegyzetei cigány témában.

Herrmann Antal: Német nyelvű monda négy ifjúról.

Herrmann Antal: Néprajzi tárgyú feljegyzések a forráshelyek bibliográfiai adataival.

Herrmann Antal: Vegyes kéziratok, feljegyzések, szakirodalmi idézetek, bizonylatok, elszámolások, levéltöredékek, meghívók, kották.

Herrmann Antal: Zur Rumänischen Volkskunde.

Herrmann Antal: A cigányok letelepítésére vonatkozó iratok jegyzete.

Herrmann Antal: Újságkivágatok, jegyzetek cigány néphit és babona témában.

Herrmann Antal: A mozgó halálfej (Szilveszteri történet).

Herrmann Antal: A néptanító mint a nép tanítványa és a tudomány művelője = Szamosvölgye I. évf. 5. sz.

Herrmann Antal: "Építő áldozat".

Herrmann Antal and Ingebern Johann: Cigány jóslással, babonával, kuruzslással, rontással, tenyérjóslással kapcsolatos kéziratos feljegyzések, újságkivágatok.

Herrmann Antal and Lambrecht Kálmán: Cigány panaszdal (Klagelied) kéziratos és nyomtatott szövege. Herrmann Antal "A népesség ethnographiája" című tanulmánya. Herrmann Antal cigány tárgyú újságcikkei. Lambrecht Kálmán "A hetvenéves Herrmann Antal" című köszöntése.

Herrmann Antal and Pincherle James and Borbás Vince: Herrmann Antal vegyes tárgyú, töredékes feljegyzései, újságkivágatai. A Természettudományi Közlöny különlenyomata.

Herrmann Antal and Sebestyén Gyula: Herrmann Antal és Sebestyén Gyula feljegyzése Szent Erzsébetről.

Herrmann Antal and Weisz Lajos and Bérczy Lajos and Fehérváry Ferenc: Cigány néprajzi tárgyú újságkivágatok, cikkek. Oktatásügyi kérvények.

Hevesi Illés: Paper on enforcement abroad of judgments and arbitral decrees : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-19.

Hildebrand Rudolph and Lyon Otto: Gesamtübersicht über die Jahrgange 1-27. In: Kolligátum. pp. 1-26.

Hinrichs Uwe: Tonische Halsreflexe bei einer Meningo-Encephalitis. In: Kolligátum. pp. 184-193.

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus: Nussknacker und Mausekönig : ein Märchen. In: Kolligátum. pp. 1-71.

Hollóné Hatos Kornélia: Boldogi hímzésminták : 86 eredeti himzésminta, 8 horgolt csipke, magyarázó szöveg 12 ábrával.

Horváth Éva and Bartók István and Domján Gyula: Histochemical analysis of different enzymes in subtotally hepatectomized rats with carbon tetrachloride cirrhosis : [abstract]. In: Kolligátum. p. 1.

Horváth Éva and Sólyom Antal and Korpássy Béla: Histochemiai és biochemiai vizsgálatok heveny csersavmérgezésben. In: Kolligátum. pp. 466-475.

Hua Luogeng: Hua Luogeng kínai matematikus, a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóintézet vezetőjének üdvözlőlapja Kalmár Lászlóhoz [2.].

Hua Luogeng: Hua Luogeng újévi üdvözlete Kalmár Lászlóhoz [3.].

Hugo Victor: En voyage Alpes et Pyrénées. In: Kolligátum. pp. 1-120.

Hugo Victor: En voyage France et Belgique : Bretagne et Normandie : 1834-1835-1836. In: Kolligátum. pp. 1-104.

Hugo Victor: Histoire littéraire. In: Kolligátum. pp. 163-205.

Huszti József: Tehetségkiválasztás a katolikus kultúrpolitikában.

Hézser Aurél: Földrajz a felső kereskedelmi iskolák III. évfolyama számára : III. rész: Magyarország gazdaságföldrajza.

Hézser Aurél: Földrajz a felső kereskedelmi iskolák IV. évfolyama számára : III. rész: általános gazdaságföldrajz a világgazdaság földrajza.

I. Szent István király : Politische Leitlinien für seinen Sohn. Stephan I., Intelmei (Väterliche Ermahnungen), in: Kristó, o. S.

Immermann Karl: feldolgozásra vár. In: Kolligátum. pp. 1-224.

Irk Albert: Probleme der Völkerrechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-23.

Irmscher Johannes: Die Aufgaben der Neogräzistik im Rahmen der Asien- und Afrikenwissenschaften.

Issekutz Béla and Menyhárt Gáspár and Somogyi Szilveszter: Szeged gyásza. In: Kolligátum. pp. 22-25.

Jacobsohn Hermann: Die Indogermanische Sektion auf dem 13. Orientalistenkongress in Hamburg vom 4.-10. September.

Jakab Elek: Az Erdélyi Muzeum [!Múzeum]-egylet alakító gyűlése : (november 23-26-kán 1859.).

Jancsó I.: Deutsches Archiv für klinische Medicin. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Jancsó Miklós: Ueber eine in der Universitätsklinik entstandene Malaria- Hansendemie. In: Kolligátum. pp. 471-502.

Jancsó Miklós: A váltólázas vesegyulladás. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Joanovich Sándor: "Joanovich Sándor c. kormánybiztos memoranduma a cigány rendezés ügyében".

Jordan David Starr: Krieg und Mannheit. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Juhász Gyula: Nefelejcs ; Ez az én vérem : versek.

Juhász Karola and Kahánné László Ilona and Mindszenti Ilona and Kahán Ágost: Data about the origin of tears' lysozyme and its storage in Harder's glands. In: Kolligátum. pp. 461-462.

Juhász Karolin and Kahánné László Ilona and Mindszenti Ilona and Kahán Ágost: Adatok a könnylizozim eredetéhez : a Harder mirigy lizozim-tárolása. In: Kolligátum. pp. 453-459.

Jókai Mór: Debreczen [Debrecen!]. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Kahán Ágost: A szem biokémiájának gyakorlati vonatkozásairól : 1. rész, könny, cornea, lencse : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 37-56.

Kahán Ágost and B. Juhász Karola and Bauer Nándor: Degeneratio vitreoretinalis, a fiatalok üvegtesti vérzéseinek egyik oka. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Kahán Ágost and Pápai Ibolya: A terramycin szemkenőcs hatásosságáról : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 205-210.

Kahán Ágost and Szücs Zsuzsanna and Csapó Gábor and Sövényi Ervin: Hypophysistáji röntgenbesugárzás hatása a diabeteses retinopathiára : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 127-134.

Kahán Ágost and Török Éva: A retina funkcionális sulfamidártalma. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Kakuk Zsuzsa: N. Kakuk Zsuzsa tudományos munkáinak jegyzéke : 1954-1962.

Kalic J.: G.Kristó - F. Makk - L. Szegfű, Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez, I-II, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae XLIV, XLVIII, Szeged 1973, 1974. In: Istorijsk Glasnik. p. 145.

Kalmár László: Abstracts of the lectures to be held in China by László Kalmár. Az M-3 szubrutinjai.

Kalmár László: Automatikus programozás.

Kalmár László: Chăo jüan tyhing gö [Cao yuan qing ge].

Kalmár László: Cédulák kínai nevekkel.

Kalmár László: A Fudan Egyetemen tanuló levélíró matematikus hallgatók névjegyzéke.

Kalmár László: Kalmár László kínai nyelvű levéltervezetei.

Kalmár László: Kalmár László levéltervezete Hu Shihua-hoz, a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia matematikus-professzorához [5.].

Kalmár László: Kalmár László matematikai jegyzetei [1.].

Kalmár László: Kalmár László matematikai, vegyes témájú jegyzetei [2.].

Kalmár László: Kalmár László programjai Sanghajban. Kalmár László Sanghajban tartott előadásainak és szemináriumainak órarendje. Az előadások alkalmából tartott vitakérdések, több napra vonatkozóan.

Kalmár László: "Kérik: Acta Mathematica...".

Kalmár László: Két beszédtervezet a matematikai előadásokat hallgatók számára a "nagy ugrás" idején.

Kalmár László: Kínai nyelvű szójegyzéket tartalmazó füzet.

Kalmár László: Kínai szójegyzék, egyes levelek kiszótárazva.

Kalmár László: Kínai szójegyzékek. Kalmár László On the mathematical logic. Peking, 1958. nov. 28.-i előadásának tervezete.

Kalmár László: Kínai szószedet 2.

Kalmár László: Köszönőlevél tervezete a KNK budapesti nagykövetségének "A Kínai Népköztársaság megalapításának 10. éves jubileuma" c. kötetért.

Kalmár László: Lecture I. 14.

Kalmár László: Lecture I. 20. morning.

Kalmár László: Levéltervezet fiatal kínai kollégáknak több példányban.

Kalmár László: Magyar szójegyzék kínai nyelvű kiegészítéssel.

Kalmár László: Magyar átírásos levél-/, beszédtervezet matematikus barátoknak.

Kalmár László: Mao Ce-tung vers. Átírás és szószedet.

Kalmár László: Mathematical logic and its applications, I.

Kalmár László: On some technical application of mathematical logic.

Kalmár László: On some technical applications of mathematical logic : Peking (北京), 1958. dec. 8, dec. 9, 8.30-11.30.

Kalmár László: On the consisting of mathematical axiom systems.

Kalmár László: On the decision problem of the predicate calculus of mathematical logic : Peking, 1958. dec. 1. 8.30.

Kalmár László: On the mathematical logic : Peking, 1958. nov. 28. 15.00.

Kalmár László: On the mathematical logic [1.].

Kalmár László: On the mathematical logic [2.].

Kalmár László: On the so-called undeciable mathematical problems (Contimation) : Peking, 1958. dec. 4. 8.30.

Kalmár László: On the so-called undecidable mathematical problems : Peking, 1958. dec. 2. 8.30.

Kalmár László: On the so-called undecidable mathematical problems [1.].

Kalmár László: On the so-called undecidable mathematical problems [2.].

Kalmár László: Some problem concerning the programming of automatic computers : Peking, 1959. január 3.

Kalmár László: The Szeged Logical Machine.

Kalmár László: "A kínai nyelv hangjainak latin betűs átírása" fonetikai magyarázatokkal.

Kalmár László: A kínai nyelv hangrendszere [jegyzet].

Kalmár László: Általánosan szükséges szavak. Rövid kínai nyelvtan.

Kalmár László: A progamming algorithm for a product of arithemetical operators on M-3.

Kalmár László: A proof of a theorem of Gödel in its general form : Peking, 1958, dec. 5. 8.30.

Kalmár László and Kalmár Lászlóné: Zhōngguó.

Karikás József: Szamosbecsi népmesék. In: Kolligátum. pp. 155-157.

Karikó Katalin: Karikó Katalin biológiai szakkör füzete.

Karikó Katalin: Karikó Katalin II. c. osztályos középiskolai tanuló magyar nyelvtan füzete.

Karl János and Vargha György: A világrészek földrajza (Afrika, Amerika, Ausztrália és a sarkvidékek) és a csillagászati földrajz : a középiskolák III. osztálya számára.

Karácsony Gizella and Szabó M. and Varga L.: Ruptur eines angeborenen Aneurysmas des Sinus Valsalvae : mit 3 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 434-439.

Karácsony Gizella and Szabó Mihály and Varga László: A sinus valsalvae veleszületett aneurysmájának megrepedése. In: Kolligátum. pp. 1754-1761.

Kilényi Géza: Az államszervezet az alkotmányban. In: Kolligátum. pp. 95-102.

Kindlovits Kálmán: Agrárjogunk és a földhözjuttatottak jogvédelme. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Kiss Albert: Magánjogunk alakulása a jogegyenlőségi magyar államban. In: Kolligátum. pp. 1-35.

Kiss Ferenc: Gedächtnisrede auf Michael von Lenhossék. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Kiss Ferenc: Multiplication expérimentale des cellules dans les ganglions périphériques. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Klapka Karl: Honvéd-tábornok Klapka György ur nagyapjának, ki orvostudor volt, orvosi jegyzetei.

Klebelsberg Kuno: Klebelsberg Kuno levele Klebelsberg Kunoné Botka Saroltához [2.].

Klebelsberg Kuno: Klebelsberg Kuno levele Klebelsberg Kunoné Botka Saroltához [3.].

Klebelsberg Kunoné: Klebelsberg Kunoné jegyzete.

Klein Hermine: Die Bistritzer Mundart. In: Kolligátum. pp. 145-312.

Klein Hermine and Orend Misch: Die Bistritzer Mundart : Verglichen mit dem Sprachatlas des Deutschen Reichs. In: Kolligátum. pp. 1-144.

Kluge Friedrich and Bojunga Klaudius and Dietz Carl: Deutsche Bildung : drei Reden. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Kocsis Antal Gábor: Adatok a regio pterygoidea tájbonctanának stomatologiai tanulságaihoz : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Kocsár László: A debreceni hentesmesterség. In: Kolligátum. pp. 100-119.

Kolosváry Bálint: A perjog filozófusa. In: Kolligátum. pp. 19-21.

Kovács Erzsébet: Kémiai laboratóriumi gyakorlatok : térfogatos analízis : főiskolai jegyzet.

Kovács Erzsébet: A sárközi nép családi és vallásos életéről. In: Kolligátum. pp. 7-20.

Kovács István: Les Tendances Actuelles de la Répartition des Fonctions Législatives Entre le Parlement et le Gouvernement. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Kovács Ágnes: A sárpilisi "nagyleány". In: Kolligátum. pp. 21-38.

Kowalski Tadeusz: The Fākhir of al-Mufaḍḍal ibn Salama : edited from manuscripts at Constantinople and Cambridge by C. A. Storey. Leiden, Brill, 1915 : Buchbesprechung. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

Kresz Mária: Gyermekélet és játék Sárpilisen. In: Kolligátum. pp. 45-62.

Kresz Mária: Játékok. In: Kolligátum. pp. 63-71.

Kussmaul Adolf: Störungen der Sprache : Register. In: Kolligátum. pp. 267-301.

Kármán Elemér: A Magyar Jogászegylet tagjai 1901-1902. In: Kolligátum. pp. 1-24.

Kása Péter and Csillik Bertalan: Electron microscopic localization of Cholinesterase by a copper-lead-thiocholine technique. In: Kolligátum. pp. 1345-1349.

Kémeri Nagy Kálmán: A kender megmunkálása Csengersimában. In: Kolligátum. pp. 120-142.

Kósa Ferenc: Falsche Anschuldigung zur Verschleierung autoerotischer Handlungen. In: Kolligátum. pp. 106-110.

Kósa Ferenc and Jobba György: Adatok a „bolus-halál" kérdéséhez : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 158-162.

Kósa Ferenc and Jobba György: Idegen kéz okozta égési halál. In: Kolligátum. pp. 67-70.

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Hároméves gyermek halála éretlen mákfejek fogyasztása után. In: Kolligátum. pp. 14-15.

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Tod eines dreijährigen Kindes nach dem Genuss von unreifen Mohnkapseln : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-7.

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Önakasztás megállapítása motorbaleset utáni cselekvőképesség tisztázása alapján. In: Kolligátum. pp. 108-110.

Kölcsey Ferenc: Parainesis. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Landra Guido: Le dédoublement des ganglions spinaux de la région lombaire chez l'homme. In: Kolligátum. pp. 839-842.

Lehoczky Tibor: Zur Klinik und Pathologie der Meningitis chronica cystica circumscripta. In: Kolligátum. pp. 185-198.

Lehoczky Tivadar: A munkácsi vár rövid története : a vár látogatói számára.

Leibniz Gottfried Wilhelm: God, Evil and the Best of All Possible Worlds. In: Kolligátum, (19uu). pp. 12-15.

Leopold Elemér: Dr. Leopold Elemér az igazságügy racionalizálásáról tartott előadást.

Levy Paul: Die Verwertung der Mundarten im Deutschunterrichte höherer Lehranstalten unter besonderer Berücksichtigung des Elsässischen. In: Kolligátum. pp. 1-63.

Lukácsy Miklós: Szinházunk [színházunk] villamos világitása [világítása]. pp. 1-11.

Láng Jenő and Barbarics Éva and Lázár János and Jánoki Győző and Papós Miklós and Csernay László: Effects of labeling conditions and formulation of kit on in vitro stability of 99m-Tc-d,1-HM-PAO. In: Kolligátum. p. 1.

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Kálmán Alajos and Argay Gyula: Sztereoizomer l,3-benzoxazino-l,3- és 3,1-benzoxazinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 109-114.

Lőrinczy Szabolcs: Lőrinczy Szabolcs Klebelsberg Kuno egykori titkára levele Klebelsberg Kunonéhoz.

Lőte József: "Emlékezzünk régiekről" : magyar játékokról.

Macartney Carlile Aylmer: Where was "Black Wallachia" in the thirteenth century. In: ?.

Majthényi Miklós: A magyarság múltja.

Malán Mihály: Antropológia. In: ?.

Mangold Lajos: England. In: Kolligátum. pp. 171-204.

Mangold Lajos: England : 1883-1884. In: Kolligátum. pp. 171-212.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 81-136.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 129-152.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 132-154.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 143-154.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 153-210.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 165-218.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 191-246.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 217-250.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-258.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-270.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-272.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 227-337.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 229-260.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 275-312.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 281-300.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 287-304.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 347-354.

Mangold Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 399-446.

Mangold Lajos: Ungarn (1896/7.). In: Kolligátum. pp. 303-352.

Mangold Lajos: Ungarn (1898/9.). In: Kolligátum. pp. 385-449.

Mangold Lajos: Ungarn (1901/2.). In: Kolligátum. pp. 307-400.

Mangold Lajos: Ungarn (1907.). In: Kolligátum. pp. 317-399.

Marofka Ferenc and Bari Ilona and Nádasdi Tibor: Invazív diagnosztikai eljárások vesetranszplantáltak esetében. In: Kolligátum. pp. 19-20.

Matkó Ferenc: Hortobágyi juhászanekdóták. In: Kolligátum. pp. 158-159.

Mattanovich Adolf: Mattanovich Adolf részvétnyilvánítást köszönő levele Herrmann Antalhoz.

Mayer-Maly Theo: Das römische Recht im Recht der Neuzeit und der Gegenwart. In: Kolligátum. pp. 183-194.

Meister Róbert: A kolozsvári Egyetemi Könyvtár zsidó vonatkozású önálló kiadványainak bibliográfiája : ez a munka a SZTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék NKA 4313/3665. sz. kutatási programja keretében készült : [kézirat].

Melczer Miklós: Az iskoláskorban gyakrabban, előforduló bőr- és nemibetegségek ; A középiskolai tanulók sexual-higienés nevelése. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Melczer Miklós: A IV, nemibetegség (lymphogranuloma inguinale. Nicolás-Favie-lcór) kórismézése. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Melczer Miklós: Über die Verbreitung des Lymphogranuloma inguinale in Ungarn Schlußwort zu den vorstehenden Bemerkungen Abimeleks. In: Kolligátum. pp. 1065-1066.

Melichar Erwin: Die Rückstellungsansprüche der gesetzlich anerkannten Kirchen in Österreich. In: Kolligátum. pp. 75-90.

Melichar Erwin: Die kirchliche Immunität nach österreichischem Recht. In: Kolligátum. pp. 65-86.

Mendheim Max: Johann Ludwig Uhland. In: Kolligátum. pp. 1-109.

Meyer Theodor and Binder Hermann: Deutsche Dichter und Schriftsteller in der Schule. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Miâtev Petăr: Nekolko turski dokumenti iz našeto blizko minalo. In: Godišnik na Plovdivskata narodna biblioteka i muzej.

Miâtev Petăr: Spomeni za prebivavaneto na ungarskata emigraciâ v Bălgariâ prez sredata na minaliâ vek. In: Izvestiâ na Instituta za bălgarskâ istoriâ.

Mihálik P. von: Embryotopographische Untersuchungen über die Entwicklung des Sympathicus : mit 7 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 169-176.

Mihálik P. von: Über die Entwicklung des Glaskörpers : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 297-320.

Mikes Kelemen: Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. In: Kolligátum. pp. 1-76.

Mikó Sándor: A lóra vonatkozó népi ismeretek Nagylétán. In: Kolligátum. pp. 72-91.

Mindszenti Gábor: Mindszenthi Gábor naplója ; Szemelvények altorjai báró Apor Péter "Metamorphosis Transilvaniae" czímű művéből. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Miskolczy Dezső and Dancz Márta: Hemiatrophie mit Hemiparkinsonismus. In: Kolligátum. pp. 194-204.

Miu Ion M.: Ion M. Miu román matematikus levele Kalmár Lászlóhoz [2.].

Modliński Eugeniusz: Les problèmes de la législation polonaise sur la sécurité du travail. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Modliński Eugeniusz: O przemianach inspekcji pracy i orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach ze stosunku pracy. In: Kolligátum. pp. 481-494.

Modliński Eugeniusz: Podstawowe kierunki uporządkowania prawa pracy. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Molnár Imre: Eufonétika II. : gépelt kézirat.

Molnár Sándor: A disznóölés Újfehértón. In: Kolligátum. pp. 96-99.

Moór Gyula: Tóth Károly. In: Kolligátum. pp. 15-18.

Muhi János and Alföldi Imre and R. Porkoláb János: Tiszadobi népmondák. In: Kolligátum. pp. 160-161.

Muley Karl: Warum geht die arabische Schrift von rechts nach links und die europäische von links nach rechts? In: Leuvensche Bijdragen. pp. 105-107.

Murray Johann Andreas: Apparatus medicaminum : tam simplicium quam praeparatorum et compositorum in praxeos adiumentum consideratus.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. A.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. B.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. C-L.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. M-P.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. R-S.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. Sz-Szombathelyi.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. Szondy-Tiszovszky.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. Torday-Vaczy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. Vajnóczki-Z.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Alkalmazottak. A-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Bölcsészhallgatók A-Gy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Bölcsészhallgatók H-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Doktorrá avatott volt diákok A-M.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Doktorrá avatott volt diákok N-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Gyógyszerészhallgatók A-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók A-B.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók C-D.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók E-F.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók G-Gy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók H-I.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók J.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók K.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók L.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók M.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók N.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók O-P.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók R.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók S.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók Sz.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók T-U.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók V-Z.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Matematikus hallgatók A-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók A-Cs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók D-Gy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók H-J.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók K.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók L.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók M-O.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók P-R.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók S-Sz.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók T-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Tanerők. A-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban rész vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, végzett hallgatókról, az egyetem alkalmazottairól : A- Zs, 42 személy.

Márki Sándor: Márki Sándor napilapkivágásai. Gyászjelentések az I. világháború idején.

Márki Sándor: Márki Sándor vegyes jegyzetei a kolozsvári egyetemi hallgatók I. világháborús részvételével kapcsolatban.

Márki Sándor: A hadbavonult [kolozsvári] hallgatók, doctorok és alkalmazottak (második) jegyzéke.

Márki Sándor: A kolozsvári egyetem hősi halottai 1915/1916., 1916/1917., 1918/1919.

Márkus Antal: Adalékok Budapest nagyvárosias kialakulásához 1880—1940. között : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-43.

Márta Ferenc: Márta Ferenc beszéde.

Móczár Ferenc: A genu valgum műtéti módjairól. In: Kolligátum. pp. 1-12.

N. Kakuk Zsuzsa: Oszmán-török jövevényszavak egy budai basa magyar nyelvű levelében : gépelt kézirat.

N. Kakuk Zsuzsa: Török filológia : a nemzetközi kutatások és feladataink.

N. Kakuk Zsuzsa: A török adatgyűjtéshez feldolgozandó szótárak és munkák jegyzéke, a török adatok átírása.

Nadžip Èmir Nadžipovič: Âzyki mežnacional'nogo obŝeniâ. In: ?. pp. 251-254.

Nadžip Èmir Nadžipovič: K voprosu o âzykovoj situacii v Sin'czân-Ujgurskom avtonomnom rajone KNR : na materiale ujgurskogo âzyka. In: ?. pp. 232-250.

Nagy Attila and Fodor László: Tüdőtumort utánzó lipoid pneumonia esete. In: Kolligátum. pp. 346-350.

Nagy Dezső: A politikai párt jogi személyisége. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Nagy Iván: Európa kisebbségei : nemzetiségi statisztikai vázlat. In: Kolligátum. pp. 1-53.

Nagy Iván: Nógrádvármegye székhelye.

Nagy József: Nyitra megyének fekvése, határai, kiterjedése, felosztása.

Nagy Miklós: Tétlen község egészségügyi viszonyai. In: Kolligátum. pp. 56-61.

Nawiasky Hans: Max von Seydel. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Nothnagel Hermann: Epilepsie und Eklampsie. In: Kolligátum. pp. 177-284.

Nyíri Antal: Die deszendente Geschichte des ungarischen Stammsystems.

Nyírő Gyula: Ideggyógyászati jegyzet : 7-8. szám. In: Kolligátum. pp. 1-89.

Olt Károly and Antos István: Az 1951. évi költségvetés : Olt Károly pénzügyminiszter és Antos István államtitkár beszéde az Országgyűlésen. In: Kolligátum. pp. 1-31.

Oláh István: Paszab község emberföldrajzi leírása. In: Kolligátum. pp. 25-43.

Orend Misch: Zur Heimatfrage der Siebenbürger Sachsen : Vergleichung der sieben bürgisch-deutschen Ortsnamen mit denen des übrigen deutschen Sprachgebietes. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Ormos Jenő: A halálos daganatembóliák. In: Kolligátum. pp. 1601-1606.

Ormos Jenő: A sacroccygealis teratomákról, különös tekintettel malignisatiojukra. In: Kolligátum. pp. 31-37.

Ormos Jenő and Engelhardt József and Gál György: A szegedi chronicus haemodialysis program során elhaltak boncolási eredményei. In: Kolligátum. pp. 1644-1652.

Ormos Jenő and Korpássy Béla: Az intracranialis daganatok extracerebralis áttétképződésének hiányára vonatkozó kísérletes vizsgálatok. In: Kolligátum. p. 1.

Ormos Jenő and Veress L. and Gál György and Németh A.: Morphology of acute renal insufficiency after conservative treatment and after treatment with the artificial kidney ; Erfahrungen über autopische Nierenbefunde nach Haemodialyse : [absztrakt]. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Orth János: Az egészségápolás feladata, célja és rendeltetése. pp. 1-100.

Papp László: A föld megmunkálása Hosszúpályiban. In: Kolligátum. pp. 62-71.

Pethig Ronald: Szent-Györgyi and Vitamin C. In: Nature:International weekly Journal of Science, (332) 6163. p. 390.

Petrovits L. and Szabó Z.: Die Technik der Gummiinjektion. In: Kolligátum. pp. 33-48.

Petrovits L. and Szabó Z.: Die arteielle Versorgung der Gliedmassennerven : mit 16 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 391-406.

Pikler Gyula: Érzéklés és ébredés. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Polner Ödön: Fogalmazvány a nemzetközi szerződések ügyében.

Polner Ödön: "Hadiszolgáltatások.".

Polner Ödön: "Háboru esetére szóló kivételes intézkedések".

Polner Ödön: La Costituzione attuale dell'Ungheria. In: Kolligátum. pp. 3-49.

Polner Ödön: A Mária Terézia-Rend közjogi jellege : Felolvasta a II. osztály 1933. december 4.-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-58.

Polner Ödön: "Pro domo".

Polner Ödön: "Törvényjavaslat Bosznia és Hercegovina ügyeinek intézése tárgyában".

Polner Ödön: "A véderő törvényjavalat 43.§-a megismételte az 1888-évi XVIII. tc.-nek azt a rendelkezését...".

Pompéry János: Zwei Frauenherzen. In: Kolligátum. pp. 1-52.

Pope Alexander: Epistle I-IV. In: Kolligátum. pp. 128-167.

Poppe Nicholas: A. V. Anochin : Materialen zum Schamanismus bei den Altaiern : gesammelt während der Reisen im Altai in den Jahren 1910-1912 im Auftrag des Russischen Komitees zur Erforschung von Zentral- und Ostasien : mit einem Vorwort von S. E. Malov. In: Publications du Musée d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Académie des Sciences de Russie. pp. 363-375.

Pulod F.: Die Anfänge des tschuwaschischen Theaters : Tschuwaschischer Texte mit deutscher Übersetzung.

Putilov Boris Nikolaevič: Vengerskoepredanie ob Ilone i Alberte i slavânskie istoričeskie ballady.

Pápai Károly and Bán Aladár and Herrmann Júlia and Mészáros Gyula: A magyarság rokonnépeivel kapcsolatos anyaggyűjtés. Újságkivágatok, tanulmányrészletek, meghívók.

Pólay Elemér: Aurelius Arcadius Charisius der Nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 183-230.

Pólay Elemér: Einfluss der Pandektistik auf die Ungarische Privatrechtswissenschaft : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 175-196.

Pólay Elemér: "Iniuria dicitur, quod non iure fit" : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 321-329.

Raffay Ernő: Modern Románia kialakulása, 1866-1900 ; Nagy-Románia születése, 1900-1920 : [gépelt kézirat].

Raquette Gustaf: Einige Anmerkungen zur Beleuchtung von F. Gieses "Bemerkungen zu G. Raquettes "Eine kaschgarische Wakf-Urkunde aus der Khodscha-Zeit Ost-Turkestans" : Buchbesprechung.

Rasp Karl: Die im Deutschen Reiche für die Statistik der Unfall- und Krankenversicherung bestehenden Einrichtungen. In: Kolligátum. pp. 17-61.

Reimann Max and Dahlem Franz: A Nyugatnémet Kommunista Párt harca. In: Kolligátum. pp. 1-71.

Roder Alajos: Biblia történet : iskolai könyvül nagyobb gyermekek számára. In: Kolligátum. pp. 1-209.

Rokay Péter: Kristó Gyula, Anjou-kori krónikáink, Századok 3-4 (1967) 457-508. [könyvismertetés]. pp. 203-204.

Rousseau Jean-Jacques: The social contract. In: Kolligátum. pp. 29-127.

Rubner Miksa: A tápanyagok és a táplálkozás tana. pp. 1-142.

Rákóczi Ferenc (Erdély : fejedelem) II.: II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból : 1. füzet. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Rákóczi Ferenc (Erdély : fejedelem) II.: II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból : 2. füzet. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 91-112.

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 113-125.

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 126-134.

Réthey Ferenc: A párisi Egyezmények nemzetközi magánjogi rendelkezései. In: Kolligátum. pp. 1-42.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 5-17.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 17-29.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 55-75.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 76-86.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 87-88.

Révai József: Megvédjük a békét! In: Kolligátum. pp. 29-41.

Rónai András: Erdély : memorandum.

Rónai András: Erdély : memorandum.

Rühlmann P.: Von 911-1198. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Salamon Ferenc: Mátyás király egyeteme. In: Kolligátum. pp. 321-339.

Sanderson F. R.: Paper on foreign companies in Egypt : read at Budapest on september 25th, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Sárközi Alice: A samanizmus : gépelt kézirat.

Schaff Adam: A "jelentés" jelentése : gépelt kézirat.

Schaffer Karl: Begabung und Gehirn. In: Kolligátum. pp. 1-11.

Schaffer Karl: Über das gegenseitige Verhältnis der Neurologie und Psychiatrie. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Schenk Jakab: A madárvonulás.

Schimert J.: Experimentelle Untersuchungen über die transneuronale Degeneration : mit 2 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 148-152.

Schimert J.: Transplantation sympatischer Ganglien : mit 6 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 173-182.

Schlieper Carl: Praktikum der Zoophysiologie. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Schlink Edmund: The witness of the church of god amid the disorder of man. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Schmitt Jenő: Vázlatok a kategóriáknak physiologico-psychologiai demonstratiójához. In: Kolligátum. pp. 205-218.

Scholtz Albert: Közép-Európa középső része : A svajczi köztársaság ; A német császárság ; Liechtenstein fejedelemség. In: Kolligátum. pp. 68-86.

Sichermann Bernát: The unification of the laws concerning bills of exchange : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Sickel Theodor: Beiträge zur Diplomatik : [6 tábla melléklet]. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Sidebotham Herbert: British policy and the Palestine mandate, our proud privilege : a memorandum. In: Kolligátum. pp. 1-36.

Sikirić Šaćir: Az ujgur igeragozás rendszere : kézirat.

Sipos Jánosné: A hétfalusi csángó-magyar nők iparcikkeinek reklámlapja.

Sipos Károly: Sulfamid-készítmények szerepe a kankó gyógyításában. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Sokondi Sándor and Varga L. and Szabó Éva and Dobozy A. and Ormos Jenő: Immunological findings in different types of glomerulonephritis : [abstract]. In: Kolligátum. p. 286.

Somló Bódog: Das Problem der Rechtsphilosophie. In: Kolligátum. pp. 1054-1059.

Somló Bódog: Zur Gründung einer beschreibenden Soziologie. In: Kolligátum. pp. 1-50.

Somogyi József: Tabari török nevei : gépelt kézirat.

Somogyi József: Ṭabari török nevei : doktori értekezés.

Soós Károly: A magyar társadalmi dráma a XX-ik században : bölcsészetdoktori értekezés.

Stein Peter: Sabino contra labeone : due tipi di pensiero giuridico romano. In: Kolligátum. pp. 55-67.

Steinthal Heymann: Der Durchbuch der subje ctiven Persönlichkeit bei den Griechen. In: Kolligátum. pp. 279-342.

Steinwenter Artur: Vis maior in griechischen und koptischen papyri : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 261-271.

Stifter Adalbert: Moderne Klassiter : Deutsche Literaturgeschichte der neueren Zeit in Biographien, Kritisen und Proben. In: Kolligátum. pp. 1-100.

Sue Eugène: Arthur : journal d'un inconnu. In: Kolligátum. pp. 1-120.

Sue Eugène: Atar-Gull. In: Kolligátum. pp. 1-40.

Sue Eugène: Deux histoires. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Sue Eugène: La Vigie De Koat-Ven : roman maritime (1780-1830). In: Kolligátum. pp. 1-136.

Sue Eugène: La coucaratcha. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Sue Eugène: La salamandre. In: Kolligátum. pp. 1-56.

Sue Eugène: Le morne-au-diable. In: Kolligátum. pp. 1-76.

Sue Eugène: Paula Monti : ou L'Hotel Lambert ; Le Parisien en mer. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Sue Eugène: Plik et Plok. In: Kolligátum. pp. 1-40.

Sue Eugène: Thérèse Dunoyer. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Szalay László: Erdély és a Porta : 1567-1578. In: Kolligátum. pp. 1-373.

Szalárdi János: Szalárdi János Siralmas krónikája : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Szeghy Gergely: Adatok a cornea kórélettanához, II. : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 63-70.

Szeghy Gergely: Adatok a cornea kórélettanához. I. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Szekula Teréz: Szegedi új szakácskönyv.

Szent-Györgyi Nelli: Szent-Györgyi Nelli levele édesanyjához.

Szász Károly: Az aesopi meséről.

Szászy István: The protection of acquired private rights of foreigners in international law. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Szávay István: A déli tájak vonzásában. In: Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság Évkönyv, (11). pp. 1-12.

Székely Sándor: Tréfás népdalok csúfolódó versikék, gyermekdalok és játékok dajkarímek és tálalós mesék. pp. 1-120.

Sárffy Andor: A közkövetelések elsőbbsége a végrehajtási eljárásban. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Tetétleni Ármin: Törvény vagy hazugság? : az ex-lexről és a feloszlatásról. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Teza Emilio and Ferenczi Zoltán and Sebesi Jób and Köhler Reinold and Herrmann Antal: Magyar, német, cseh irodalomtörténettel, népköltészettel kapcsolatos könyvrészletek. Kígyókhoz fűződő hiedelmek. Vegyes feljegyzések, bibliográfiai adatok, újságkivágatok.

Tietze Andreas: Yaşar Önen, Deutsches im Türkischen : Studien zu Frage der Sprachberührung. Ankara, 1955 : Buchbesprechung. In: ?. pp. 184-186.

Tolnay János: A kirgizek nyelvéről : Almásy György Vándor-utam Ázsia szivébe c. műve alapján : kézirat.

Trautwein Paul: Die Memoiren des Dikaios : eine Quelle des herodoteischen Geschichtswerkes. In: Kolligátum. pp. 527-566.

Trumpp Joseph and Lange Fritz: A test hibás alakjainak keletkezése és elkerülése : a kerek hát, a gerincoszlop elferdülésének, a magas csipő [!csípő] és magas vállnak, az x és o lábnak, a ludtalpnak stb. keletkezése és elkerülése : orvosoknak, orvosnövendékeknek és laikusoknak. pp. 1-136.

Turgenev Ivan Sergeevič: Csöndes vidékiek : elbeszélés. In: Kolligátum. pp. 1-96.

Turgenev Ivan Sergeevič: Premier amour. In: Kolligátum. pp. 1-214.

Téglás Gábor: A Szemenik és környéke.

Tóbiás Péter: Alkalmazott biológia : állattenyésztéstan.

Tószegi Anna and Horváth Éva and Korpássy Béla: Experimentelle Untersuchungen an Präneoplastischen Rattenlebern mit besonderer Rücksicht auf enzymhistochemische und mitochondriale Verländungen ; Über einige Zeichen von Eisenstoffwechselstörungen im Verlauf experimenteller Hepatokarzinogenesen. In: Kolligátum. pp. 129-134.

Tóth József and Bagin Gyula: Rétközi népmesék. In: Kolligátum. pp. 149-154.

Vainiotalo Pirjo and Pihlaja Kalevi and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Mass spectrometry of some 2-N-phenylimino-perhydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 938-939.

Vajta Gyula: A hittudományi irodalom.

Varga Gyula and Varga László and Piukovich István and Szontágh Ferenc: Hepatic activity in rats treated with gestagen. In: Kolligátum. p. 1.

Vargha Ferenc: Az esküdtbíróság tévedése. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Vargyas Endre: Földrajz : a miniszter tanítási terv szerint : az elemi népiskolák III., IV., V. és VI. osztályai számára : 2. rész : az V. és VI. osztály részére.

Venetianer Pál: Szent-Györgyi és öröksége, A biokémiától a molekuláris biológiáig. In: Szeged : a város folyóirata, (19) 11. pp. 44-47.

Vidákovits Kamilló: Ein einfacher Verband zur Verhütung und Heilung des Mastdarmvorfalles der Kinder. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Visky Károly: Recensione a Giuseppe Gandolfi, Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano. In: Kolligátum. pp. 256-265.

Voltaire : Poème sur le désastre de Lisbonne. In: Kolligátum. pp. 74-81.

Volterra Edoardo: Recensione. In: Kolligátum. pp. 377-385.

Váczy János: Tompa Mihály emlékezete születésének századik fordulóján. In: Kolligátum. pp. 1-27.

Vámbéry Rusztem: A fiatalkorúak bírósága a háború alatt és a háború után. In: Kolligátum. pp. 1-91.

Vámbéry Ármin: Vámbéry Ármin ajánló névjegykártyája Erődi Bélához.

Vántus István: Burlesca : [kéziratos kotta].

Vántus István: Ecloga : [kéziratos kotta] : kamarazenekarra.

Végh József: A középiskolai táj és népkutatás módszere. In: Kolligátum. pp. 7-24.

Wang Huiling: Wang Hui-ling [Wang Huiling] angol szakos tanársegéd levele Kalmár Lászlóhoz [6.].

Weber Karl Julius: Das Weib : aus "Demokritos : oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen". In: Kolligátum. pp. 1-103.

Winkler József: A mi dekatholizált egyetemünk I. In: Kolligátum. pp. 1-24.

Winkler József: A mi dekatholizált egyetemünk III. In: Kolligátum. pp. 59-151.

Wlislocki Henrik and Herrmann Antal: Cigány kuruzslással, bűvösséggel, babonával, tolvajlással, csalással kapcsolatos újságkivágatok és feljegyzések.

Wolf Jenőné Déri Erzsébet and G. Halász Klára: A kisded játékos német oktatása öntevékenységi alapon ; Gyakorlati nevelési tanácsok : anyáknak, nevelőknek és német játszó otthonok vezetőinek 1. In: Kolligátum. pp. 1-58.

Wolfram August and Katona Lajos: Kéziratos népdalok, népköltészet, népi mondások, hasonlatok, találós kérdések, kották. Herrmann Antal önéletrajza. Katona Lajos tanulmánya. Újságkivágatok a népdalok, grafológia köréből. Bibliográfiai feljegyzések.

Zahajszky E.: Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung des N. oculomotorius des N. trochlearis und des motorischen N. trigeminus. In: Kolligátum. pp. 315-332.

Zahariadesz Nikosz: A görög kommunisták új feladatai. In: Kolligátum. pp. 1-63.

Zay Imre: Van-e királykérdés? : az illegitim legitimizmus. In: Kolligátum. pp. 1-25.

Zentai Etelka: A nevelés Sárpilisen. In: Kolligátum. pp. 39-44.

Zhong Fengyu: K. L. Chung [Zhong Fengyu] levele Kalmár Lászlóhoz.

Zimmermann R.: Allgemeines sowie Vereinzeltes aus dem Altertum. In: Kolligátum. pp. 187-195.

Zolnai Béla: Homokra épülő parnasszus. In: Kolligátum. pp. 7-14.

Zrínyi Miklós: Zerinvári Zrinyi Miklós gróf : az török afium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Zsilinszky Mihály: Dugonics-Társaság évkönyve II. : képek Csongrád vármegye múltjából.

This list was generated on 2024. június 17. 00:12:42 CEST.