Items where Year is 1998

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: , | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Đ
Number of items: 269.

,

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 1. p. 136. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 2. p. 112. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 3. p. 136. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 4. p. 116. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 5. p. 120. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. p. 172. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 8. p. 128. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 10. p. 136. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 11. p. 108. (1998)

Zalán: Lapvég. In: Iskolakultúra, (8) 12. p. 124. (1998)

A

A. I.: Emberközpontú szervezeti kapcsolatok. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 119-123. (1998)

A. Kéri Katalin: Az indusdió magja, avagy hogyan tanuljunk meg kétezerötszáz oldalnyi szöveget? In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 76-78. (1998)

A. Kéri Katalin: Egy salamancai diák naplója 1568-69-ből. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 125-127. (1998)

Adorjánné Farkas Magdolna: Környezeti nevelés az iskolákban. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 78-82. (1998)

Agyagási Klára: On the characteristics of Cheremiss linguistic interference on Chuvash. In: The Mainz meeting : proceedings of the Seventh International Conference on Turkish Linguistics, August 3-6, 1994. pp. 667-682. (1998)

Ajkay Alinka: Két költő egy kötetben. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 94-96. (1998)

Almási Gyuláné: A hazaszeretet és a környezeti nevelés. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 112-113. (1998)

Andor Mihály: Az iskolaválasztás társadalmi meghatározottsága 1997-ben. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 14-28. (1998)

Angyal István: Drogmegelőzés a Magyar Honvédség sorállománya körében: a Drogriadó! program céljai és eredményei. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 81-89. (1998)

B

Babits Antal: Maimonidész vallásbölcseleti rendszere. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 82-85. (1998)

Bagu Balázs and Deák Ferenc: Anyanyelvi oktatás Kárpátalján. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 69-75. (1998)

Bajkó Mátyás: Nemzetközi neveléstörténeti konferencia : Kotrijk, Belgium, 1998. augusztus 15-18. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 397-398. (1998)

Bajáki Rita: Új könyv - régi irodalom. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 97-98. (1998)

Balassa Katalin: Iskolai kísérlet a vezetőtanári munka és a tanítási gyakorlat tartalmi megújítására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 169-186. (1998)

Balogh Vilmos Szilárd: Idő, irreverzibilitás, rend és evolúció : megjegyzések az evolúció kapcsán. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 29-37. (1998)

Balogh B. Márton: Az irodalom élni segít : a történetpszichológiáról. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 79-98. (1998)

Balázs Attila: A hang és a téboly : kicsi mozaik egy nagy íróról. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 82-84. (1998)

Baranyák Csaba: Az esztétikai hatásfunkciók nyomában : Orbán Gyöngyi: Megértő irodalomolvasás I. című középiskolai irodalomkönyvéről. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 85-87. (1998)

Baricné Kocsis Éva: Mit olvas a diák? In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 71-78. (1998)

Baricz Zsolt: Kéziratos könyvkiadás Erdélyben : az erdélyi emlékírás és a 17–18. századi kéziratosság. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 77-79. (1998)

Beck Zoltán: Egy irodalom teremtődése : az identitásképzés problematikája a magyar nyelvű cigány irodalomban. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 55-66. (1998)

Bednanics Gábor: A poétika mint az irodalomtörténet provokációja. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 88-90. (1998)

Bencsik Csaba: Internet és nevelés. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 29-36. (1998)

Benkő Samu: Még egyszer Szent-Györgyi Albert genealógiájáról. In: Valóság, (41) 6. pp. 103-104. (1998)

Bircsák Anikó: De méreg a dal édes méze. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 97-99. (1998)

Bodnárné Kiss Katalin: Etnicitás: a társadalomtudományi vizsgálatok új dimenziója. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 81-85. (1998)

Bogoly József Ágoston: Irodalomelméleti kérdések Paul Ricoeur bibliai hermeneutikájában. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 150-156. (1998)

Bolyósné Ujfalusi Éva: Bibliográfia - tanároknak diákoknak. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 109-111. (1998)

Boreczky Ágnes and Lukács István: Jönnek a romák? : cigányprogram - ELTE TFK 1995-97. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 87-94. (1998)

Boronkai Szabolcs: A magyarországi német irodalom szerepvesztése és identitáskeresése : német nyelvű irodalom és kultúra a múlt századi Sopronban. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 63-76. (1998)

Both Vilma: Tiltás - Tudás - Hatalom. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 164-166. (1998)

Brezsnyánszky László and Kozma Tamás and Szabó László Tamás: Összehasonlító neveléstudomány két kötetben : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 385-390. (1998)

Budra Paul: A Magisztrátusok Tükre és az olvasópolitika. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 80-88. (1998)

Burai Pál József: Cigányok és oktatásuk Svédországban : "Együtt a változás útján". In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 67-71. (1998)

Bábosik István: Nemzettudat - nemzeti szocializáció - hazafiság. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 40-48. (1998)

Bácskai Júlia: A Magánélettan oktatása. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 87-94. (1998)

Bán Ervin: Pol Dupont és Marcelo Ossandon: La pédagogie universitaire : Presses Universitaires de France, Paris, 1994. 128 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 264-265. (1998)

Bárdossy Ildikó: Kárpáti Andrea: Vizuális nevelés: vizsga és projektmódszer : Középiskolai tantárgyi feladatbankok II. Mérés-értékelés-vizsga 3. (Az Országos Közoktatási Intézet Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontjának sorozata) : Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1997. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 267-269. (1998)

Bögre Zsuzsa: Értékrendtől normarendig : a közösségépítés pedagógiája egy lakótelepen. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 124-130. (1998)

Böhringer Hannes: Életművészet. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 139-144. (1998)

C

Civin Vilmos: Az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentése : nemzetközi megállapodás, Kioto. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 115-120. (1998)

Civin Vilmos: Hagyományos erőművek környezeti hatásai. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 109-119. (1998)

Courthiades Marcel: A rromani nyelv. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 5-18. (1998)

Cserti Csapó Tibor and Forray R. Katalin: A cigány kisebbség iskolai oktatásának helyzete a Dombóvári Kistérségben: egy kistérségi kutatás tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 37-44. (1998)

Csikány Tamás: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 101-103. (1998)

Csirikné Czachesz Erzsébet: Horváth Zsuzsanna: Anyanyelvi tudástérkép : Mérés-Értékelés-Vizsga 4. Középiskolai Tantárgyi Feladatbankok III. : Országos Közoktatási Intézet, Budapest,1998. 334 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 391-392. (1998)

Csánicz Szabolcs and Cserti Csapó Tibor: Romológia szak a Janus Pannonius Tudományegyetemen. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 93-95. (1998)

Csörsz Emese: Judith R. Strozer: Language acquisition after puberty : Georgetown University Press, Washington, D.C. 1994. 265 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 265-267. (1998)

Csörsz Emese: Sharan B. Merriam és Ralph G. Brockett: The Profession and Practice of Adult Education : Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997. 334 o : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 2. pp. 161-163. (1998)

D

Deák Gábor: A magyar gyermektanulmányi mozgalom története : összefoglalás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. pp. 59-70. (1998)

Diósi Alojzia: Társadalomismeret - integrált tanterv : 7-10. évfolyam. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 1-32. (1998)

Dobos Krisztina: Gondolatok a hazafias nevelésről. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 59-60. (1998)

Domokos Zsuzsa: A történelemoktatás ideológiai aspektusai : egy lehetséges értelmezés. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 17-24. (1998)

F

Faludi Szilárd: Kérdezni tudni kell : Horváth György: Vélemények mérlegen. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 125-126. (1998)

Faludi Szilárd: Regős János életműve : (1913–1996). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 2. pp. 155-160. (1998)

Farkas Attila Márton: Poszthippi vallásosság későantik tanulságokkal. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 57-67. (1998)

Farkas Attila Márton: Tenigl-Takács László: India Története. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 110-112. (1998)

Fehér Katalin: Aktuális oktatáspolitikai kérdések reformkori röpiratokban. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 72-80. (1998)

Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi korabeli egyházi beszédekben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 2. pp. 85-97. (1998)

Feketéné Szakos Éva: A Delfi módszer és alkalmazási lehetőségei a neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 363-376. (1998)

Feketéné Szakos Éva: "Szelíd pedagógia" az életvitel programok oktatásában. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 127-130. (1998)

Felkai László: Berzeviczy Albert, a művelődéspolitikus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. pp. 27-40. (1998)

Felkai Piroska: A metanarráció formai sokszínűsége : Csányi Erzsébet: A regény öntudata. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 122-125. (1998)

Felvinczi Katalin: A mentálhigiéné és az egészségmegőrzés lehetőségei a közoktatásban. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 17-30. (1998)

Filep Tamás Gusztáv: Felföldi olvasóköny. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 67-68. (1998)

Fodor László: Pedagógiai feladatok a proszociális magatartásra nevelésben. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 24-28. (1998)

Forgács Anita: "...e lant még érdemesebbet, mint tanítóját, nem zengett úgysem idáig" : a humanista nevelő: Guarino da Veronese arcképe a humanista költő, Janus Pannonius verseinek tükrében. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 12-17. (1998)

Forray R. Katalin: Cigánykutatás és nevelésszociológia. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 3-13. (1998)

Forray R. Katalin: A cigányság oktatásának egyes kérdései Európában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. pp. 3-16. (1998)

Fried István: Csokonai és Csokonai között : Ady Endre költészetfelfogásához. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 49-59. (1998)

Fábián László: Szőnyegrojt. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 86-90. (1998)

Fábri Ferenc: 105 éve született Szent-Györgyi Albert. A C-vitamin és a szegedi paprika. In: Délmagyarország, (88) 217. p. 6. (1998)

Fürstné Kólyi Erzsébet: Identitás, biztonság : a hazafiság és a honvédelem a NAT-ban és a helyi tantervekben. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 95-100. (1998)

G

Gabnai Katalin: Diákjog és drámapedagógia. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 25-36. (1998)

Gintli Tibor: Ady és Kierkegaard. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 37-47. (1998)

Gocsál Ákos: Az olvasótábortól a civil egyetemig. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 72-73. (1998)

Gordon Győri János: Mitől hatékony még a japán oktatás? : a hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 273-317. (1998)

Groys Boris: A gyűjtemény logikája. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 1-16. (1998)

Gróf Ferenc: Biztonságpolitika. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 106-107. (1998)

Grüll Tibor: A Könyvek Könyve - irodalomórán. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 99-111. (1998)

Gyarmathy Éva: Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 2. pp. 135-153. (1998)

Gáspár Csaba László: Ember és Kultúra. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 37-46. (1998)

Géczi János: Iskolakultúra Repertórium VIII. évfolyam, 1998. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 1-8. (1998)

Gönczöl Enikő: A pedagógus-továbbképzés átalakulásának első tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 120-127. (1998)

Gúti Erika: Etnikai kisebbségek : a holland oktatáspolitika tükrében. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 45-58. (1998)

H

H. Nagy Péter: Az Ady-líra értelmezhetőségének ezredvégi horizontjai. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 3-8. (1998)

H. Nagy Péter: A nemek tekintetében. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 167-169. (1998)

Hamar Mária: A tehetséggondozás kérdései a mindennapok gyakorlatában. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 31-42. (1998)

Hartai László: Mozgókép- és médiaoktatás közoktatási integrációs programja 1996-98. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 1-23. (1998)

Hencz Péter: Szent-Györgyi és Klebelsberg. In: Délmagyarország, (88) 234. p. 9. (1998)

Hermann Róbert: Kossuth és Görgei. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 77-94. (1998)

Hermann Róbert: A magyar hadtörténelem kiemelkedő egyéniségei. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 1-15. (1998)

Hidvégi Péter: Egy új iskolai kultúra kibontakozásának lehetőségei hazánkban : reális és távlatos fejlődési irányok és utakaz iskolai nevelési programokba. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 95-101. (1998)

Hites Sándor: "Persze délibáb az egész" : az értelmen túli figyelése Szili József Arany értelmezésében. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 106-110. (1998)

Holló József: Honvédelem és reform. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 26-39. (1998)

Holnapy Dezső: Oktatunk, vagy elvtelenül kiszolgálunk? In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 125-127. (1998)

Horváth Pál: A Bibliáról - több szempontból. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 92-96. (1998)

Hász Erzsébet: Olvasmányélmények és szuicidprofilaxis iskoláskorban. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 94-96. (1998)

I

Imrei István: A tiszabői Freinet-műhelyről. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 95-101. (1998)

J

Johanson Lars: Code-copying in Irano-Turkic. In: Language Sciences. pp. 325-337. (1998)

K

Kabakov Ilja and Groys Boris: Az installáció művészete. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 1-16. (1998)

Kabakov Ilja and Groys Boris: Az installáció művészete : II. rész. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 1-15. (1998)

Kamarás István: Krisnások Magyarországon. ISBN 963 9063 304

Karádi Zsolt: Az Abafitól a Buda haláláig. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 79-82. (1998)

Kende Ágnes: Romológia a felsőoktatásban. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 30-36. (1998)

Keresztes György: A Védáktól Derridáig : filozófiai kiadványokról. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 110-113. (1998)

Keveházi Katalin: Biblia 5.0. : kilenc bibliafordítás teljes szövegű Folio Views adatbázisa. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 89-91. (1998)

Kiss Zoltán: Bereményi Géza történelemkönyve : a Cseh Tamás-dalok. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 97-102. (1998)

Kocsis Mihály: Pedagógusképzés és -továbbképzés. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 1-16. (1998)

Komáromi Gabriella: Astrid Lindgren világáról és Harisnyás Pippiről, akit a pedagógiai óvatosság száműzött volna. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 48-54. (1998)

Kovács Sándor: Az intézményi hatás : a hozzáadott érték. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 74-78. (1998)

Koós Anna: Párbeszéd a társadalommal : kommunikáció a honvédelemről. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 76-81. (1998)

Kristó Gyula: 1016. Jean Thuroczy. In: Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques 158. (1998)

Kristó Gyula: Megint a Széchenyi professzori ösztöndíjról. A történet folytatódik. In: Magyar Nemzet, (61) 126. p. 14. (1998)

Kristó Gyula: A honfoglalók mindennapjai. In: Dél-Alföld : közéleti lap, (4). p. 2. (1998)

Kállai Katalin: Az új magyar drámáért. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 99-102. (1998)

Kárpáti Tünde: Molnár Ferenc egyfelvonásosainak színpada. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 40-45. (1998)

Kékes Szabó Mihály: Lányi Katalin: Gyulai Ágost : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1997. 68 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. pp. 71-72. (1998)

Kékes Szabó Mihály: Schneller István nézetei a családi nevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 377-384. (1998)

Kéri Katalin: Tanárok a középkori iszlám világban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. pp. 17-25. (1998)

Künzle Beda and Müller Martin and Thurnherr Martin and Wertenschlag Lukas: Autonómia a tanártovábbképzésben. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 106-115. (1998)

L

Lakatos T. József: Múltunk jelene. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 108-109. (1998)

Liskó Ilona: A pályaválasztás folyamata. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 22-41. (1998)

Lovasi Balázs: Téridő. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 38-46. (1998)

Láng Eszter: Mi, Európa és az integráció. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 120-121. (1998)

Láng Zsolt: Nyelv és színház. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 118-123. (1998)

Lénárd Gábor: A CESE 18. konferenciája - Groningen, 1998. július 5-10. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 395-397. (1998)

Lőrincz Csongor: Lírai "hang" és (újra)olvasás. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 92-99. (1998)

M

M. Tóth Géza: Az animációs film helye és szerepe a médiaoktatásban. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 1-19. (1998)

Madas Edit: Középkori bibliafordításainkról. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 48-54. (1998)

Magyar Erzsébet: Gyermekek a múzeumban. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 102-104. (1998)

Manchester Keith L.: Albert Szent-Györgyi and the unravelling of biological oxidation. In: Trends in Biochemical Sciences (TiBS), (23) 1. pp. 37-40. (1998)

Marton Ferenc: A pedagógiai tudás teste : Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk. 1997): Pedagógiai Lexikon, Pedagógiai Ki Kicsoda. (3+1 kötet) Keraban Kiadó, Budapest : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 261-264. (1998)

Matus János and Szenes Zoltán: A NATO és az európai biztonság. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 4-21. (1998)

Meláth Ferencné: Az innovációtól a helyi tanterv készítéséig : esettanulmány, szakértői reflexiókkal. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 99-105. (1998)

Menyhért Anna: Kipányvázott lótuszok vára : ismerősség és szimbólum Ady Endre költészetében (1906–1909). In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 127-138. (1998)

Mester Zsuzsa: Elviselném-e? In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 3-4. (1998)

Miklósy Gyula: Hazaszeretetre, honvédelemre nevelés a honvéd gimnáziumban. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 70-75. (1998)

Mikonya György: Philipp Melanchthon, a tanító : 1497�-1560. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 213-237. (1998)

Monok István: Mit kezdjünk múltunkkal? In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 107-108. (1998)

Monok István: Régi magyarországi nyomtatványokról - németül. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 112-113. (1998)

Monok István: A magyarországi könyvtörténeti kutatásokról. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 114-116. (1998)

Morel Gyula: A radikalitás dicsérete : az "aggiornamento" megvalósításának követelményei a katolikus egyházban. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 46-55. (1998)

Murvai László: Közoktatási reform Romániában. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 14-23. (1998)

Mészáros Anita: Cigány gyerekek alternatív iskolai fejlesztése. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 104-108. (1998)

Mészáros Aranka: Az osztály csoportszerkezete és hatékonysága. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 3-21. (1998)

Móró István: Áttérés 220 V-ról 230 V-ra. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 161-164. (1998)

N

N. Kollár Katalin: Kognitív disszonancia és az elégtelen jutalom pszichológiája. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 56-67. (1998)

Nagy Gábor: Pályára irányító tábor a Lenkeyben. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 68-69. (1998)

Nagy József: Az érdekérvényesítő szociális képességek rendszere és fejlesztése. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 34-47. (1998)

Nagy József: Kognitivizmus és az értelem kiművelése. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 57-70. (1998)

Nagy József: A kognitív képességek rendszere és fejlődése. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 3-21. (1998)

Nagy József: A kognitív készségek rendszere és fejlődése. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 3-13. (1998)

Nagy József: A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése : I. rész. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 73-86. (1998)

Nagy József: A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése : II. rész. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 59-76. (1998)

Nagy József: A kognitív rutinok pedagógiai jelentősége. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 3-16. (1998)

Nagy Mária: Szakmai szerveződések a magyar közoktatásban : egy empirikus vizsgálat tapasztalatai. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 3-16. (1998)

Nagy Péter Tibor: Bassola Zoltán: Ki voltam... Egy kultuszminisztériumi államtitkár vallomásai : OPKM, Budapest, 1998. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 392-395. (1998)

Nagy Péter Tibor: Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon (1867–1945) : Replika kör, Budapest, 1997 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. pp. 72-77. (1998)

Nagy Zoltán: Magyarország a NATO-ban. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 22-25. (1998)

Nahalka István: Egy figyelemreméltó, sőt figyelmeztető könyv az iskolai tudásról. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 109-116. (1998)

Nikolov Marianne: Általános iskolás gyerekek bevonása egy tárgyalásos, történet- alapú angol nyelvi tanterv kidolgozásába. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 239-251. (1998)

Nyári Katalin: A pedagógusok szerepe a drogfogyasztás megelőzésében. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 75-80. (1998)

Németh Erzsébet: A külső ösztönzők hatására kialakuló viselkedés- és attitűdváltozások komplex vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 319-338. (1998)

Németh István Péter: A melankólia moralitása : Jeles András Senkiföldje című filmjének leírása. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 90-97. (1998)

O

Orbán György: Az olvasásról. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 68-70. (1998)

Orosz Sándor: Egy (nyugat)német pedagógiai tankönyvről. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 122-127. (1998)

P

P. Miklós Tamás: "Állami" ifjúsági egyesületek a századeleji Magyarországon. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 116-124. (1998)

Panek Sándor: A keleti turultól a nyugati koronáig : Kristó Gyula professzor a magyar állam megszületéséről. In: Délmagyarország, (88) 194. p. 9. (1998)

Paćaku Kujtim: A romák oktatása és képzése Európában. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 19-21. (1998)

Perneczky Géza: Gyenge káosz - erős grafika. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 1-16. (1998)

Perneczky Géza: Gyenge káosz - erős grafika [melléklet]. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 1-16. (1998)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A szemiotikai szövegtan mint egy studium generale egyik alapeleme. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 41-48. (1998)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései : kérdések-válaszok : bevezetés a szemiotikai szövegtanba. ISBN 963 0374 30 7

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben : I. rész. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 9-17. (1998)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben : II. rész. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 31-39. (1998)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben : I. rész. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 3-11. (1998)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben : II. rész. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 47-56. (1998)

Pivárcsi István: Hogyan másszuk meg a hegyet? : a történelemtanítás időszerű problémái. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 47-59. (1998)

Pollmann Ferenc: Gimnáziumi történelemtankönyveink és az első világháború : szubjektív mustra. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 100-104. (1998)

Pukánszky Béla: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága 1997. évi tevékenységéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. p. 81. (1998)

Péczely Dóra: Narrativitás és filmszerűség. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 77-79. (1998)

R

Radnits Erzsébet: Fővárosi cigány ösztöndíjasok. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 102-103. (1998)

Radnóti Katalin: A fizika- és a kémiatanítás összehangolása. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 54-62. (1998)

Rozsondai Marianne: A könyvkötéstörténeti kutatások jelentősége. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 70-76. (1998)

Rusznyák József: A sorállomány körében végzett mentálhigiénés tevékenység : időszerű kérdések a Magyar Honvédségben. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 106-118. (1998)

Ráskay Pál: Katonai középiskolák a két világháború között. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 61-67. (1998)

Réthy Endréné: Érték, minőség, tudás: megjegyzések egy könyv margójára. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 102-108. (1998)

Róth András Lajos: Tanszermúzeum-alapítási kísérlet Székelyudvarhelyen. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 128-132. (1998)

Rózsafalvi Zsuzsanna: A "nemzeti klasszicizmus" mint "nemzeti paradigma". In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 104-106. (1998)

Rötzer Florian: A búcsúzkodás szertartásai : Andreas Müller-Pohle kiállítása és videóbemutatója a budapesti Goethe Intézetben. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 102-104. (1998)

S

Sebő Péter: A tudomány tanulásának lehetőségeiről a természettudományokban. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 82-86. (1998)

Sebők Zoltán: Borotvaélen: Ben Jakober és Yannick Vu installációja a Műcsarnokban. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 144-149. (1998)

Sebők Zoltán: Kozmikus operett : Hencze Tamás életmű-kiállítása a Műcsarnokban. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 132-134. (1998)

Sebők Zoltán: Új médiumok a képzőművészetben : fotó, film, video. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 1-15. (1998)

Sebők Zoltán: Új médiumok a képzőművészetben: fotó, film, videó [melléklet]. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 1-15. (1998)

Simon L. Zoltán: Az újrafeltárt hagyomány. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 99-102. (1998)

Sipos Anna Magdolna and Nagy Miklós Mihály: Földrajzoktatás a válságos évtizedekben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. pp. 41-57. (1998)

Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a 15-17. században. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 63-69. (1998)

Sulyok Erzsébet: Európában fölértékelődnek a nemzetek. In: Délmagyarország, (88) 120. p. 8. (1998)

Suppné Tarnay Györgyi: Oktatási segédlet a NAT helytörténeti programjához. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 87-88. (1998)

Sz. Molnár Szilvia: Banánturmix. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 96-100. (1998)

Sz. Varga Lajos: Gondolatok két könyvről : oktatás - biztonság - honvédelem. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 101-106. (1998)

Szabolcs Éva: Gyermekkortörténeti szempontok a pedagógiai irodalomban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 253-259. (1998)

Szabó János: Az állampolgári tudat és a honvédelmi szocializáció. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 49-58. (1998)

Szabó Éva and Lőrinczi János: Az iskola légkörének lehetséges pszichológiai mutatói. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 211-229. (1998)

Szakály Sándor: Hadsereg Erdélyben a 16-17. században. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 123-124. (1998)

Szakály Sándor: Kereszténydemokrácia, Magyarország, 1944-1949. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 107-108. (1998)

Szakály Sándor: Közelebb Magyarország második világháborús szereplésének megismeréséhez (?). In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 107-108. (1998)

Szentpéteri Márton: A poszt-szovjet karnevál : Bahtyin és az ŔĐŇ Áë˙. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 156-161. (1998)

Szerényi Gábor: A környezeti nevelés mintaiskoláiról. In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 103-107. (1998)

Szilágyi Zoltán: Csapatpszichológusok a Magyar Honvédségben. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 90-96. (1998)

Szoleczky Emese: "Fényesebb a láncnál a kard..." : egy épp elkészült kiállítás kulisszatitkai. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 95-98. (1998)

Szomor Tamás: Gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatása : a jelen és a továbbfejlesztés feladatai. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 60-72. (1998)

Szontagh Pál: Szükség van-e történelemtanításra? In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 79-82. (1998)

Székesfehérvári Róbert: Az első hadügyér. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 99-101. (1998)

Szőke Judit: Józsefvárosi Tanoda. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 85-93. (1998)

Sándor Zsuzsa: Értelemmel és szívvel... In: Iskolakultúra, (8) 9. pp. 73-76. (1998)

Sásik László: A magyar honvédség mentálhigiénés helyzete : társadalmi összefüggések, lehetőségek és a továbbfejlesztés irányai. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 97-105. (1998)

Sávoly Mária: A művelődéstörténet oktatásának kézikönyve. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 104-105. (1998)

Síklaki István: A tanári dominancia buktatói: a feleltetés szociolingvisztikai elemzése. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 42-55. (1998)

T

T. Molnár Gizella: Mítosz és utópia. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 91-94. (1998)

Takács Gábor: Analitikus megközelítés a fizika feladatok megoldásához. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 114-117. (1998)

Takács Gábor: Budapesti tanulók matematikaeredményeiről. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 111-119. (1998)

Takács Géza: Egy szabad iskola problémái : IV. rész. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 18-33. (1998)

Takács Géza: Egy szabad iskola problémái : V. rész. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 10-28. (1998)

Tarkó Klára: Maureen McLaughlin és MaryEllen Vogt: Portfolios in Teacher Education : International Reading Association, Newark, 1996, 156 o : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 2. pp. 163-165. (1998)

Tarkó Klára: A metakogníció fogalma a pedagógiában és a pszichológiában. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 117-120. (1998)

Tomka Miklós: Kereszténység a modern társadalomban. In: Iskolakultúra, (8) 6-7. pp. 47-56. (1998)

Torma József: A baskír népi orvoslás mágikus elemeinek mai rendszere : kandidátusi értekezés tézisei. (1998)

Trencsényi Borbála: Az olvasás csak olvasás által fejleszthető. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 117-118. (1998)

Trencsényi László: Az akkulturáció drámái - táncszínpadon és filmvásznon. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 113-114. (1998)

Tringer Ágoston: Az MVM Rt. és a diákság kapcsolata. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 131-134. (1998)

Tóth Gábor: Imre Sándor és a paedagogium. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 2. pp. 99-122. (1998)

Tóthpál József: A magyar táncpedagógia helyzete : a Nemzeti Alaptanterv megvalósításának feltételei. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 29-40. (1998)

Török Lajos: Ady "Minden-Titkai". In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 89-92. (1998)

U

Ujváry Gábor: "Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel" : a berlini Collegium Hungaricum története (1924-1944). In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 18-30. (1998)

V

V. I. P.: Mikor és hogyan lehet ismét központ Szeged? In: Önkormányzat (?), (8) 6. p. 13. (1998)

V. Ecsedy Judit: Rejtett nyomdák. In: Iskolakultúra, (8) 1. pp. 55-62. (1998)

Vajda Zsuzsanna: Emberismeret az iskolában. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 77-86. (1998)

Vares Vesa: A romantikus távoli rokon : Finnország és Magyarország kapcsolatai, illetve a finnek Magyarország-képe a két világháború között. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 56-66. (1998)

Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára 1846. ISBN 963-833-546-7

Varga Lajos: A közoktatás aktuális problémáit elemző kutatásokra 1998-ban meghirdetett pályázat nyertesei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. p. 399. (1998)

Vargáné Pagony Antónia: Miért tanítok szívesen Csákány Antalné-Károlyházy Frigyes fizikatankönyveiből? In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 109-111. (1998)

Vass Vilmos: A tantárgyköziség különböző megjelenési formái : ember és társadalom programok. In: Iskolakultúra, (8) 11. pp. 22-46. (1998)

Vastagh Zoltán: Családpedagógiai kalauz : útmutató a család-orientált pedagógiai gondolkodáshoz. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 71-73. (1998)

Virág Zoltán: A filozófia és a művészet végső beteljesedése. In: Iskolakultúra, (8) 5. pp. 105-109. (1998)

Volentics Anna: Emlékeztető a Gyógypedagógiai Albizottság 1997. december 11-én tartott üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 1. p. 80. (1998)

W

W. Kovács András: Az új Anjou-kori országos oklevélkorpuszról : Anjou-kori oklevéltár. (Documenta res hungaricas tempore regum Andegavensium illustrata 1301-1387. Praeside Julio Kristó. Adiuvantibus Ladislao Blazovich, Geisa Érszegi, Francisco Makk) [könyvismertetés]. In: Erdélyi Múzeum, (60) 3/4. pp. 293-295. (1998)

Z

Zrinszky László: A nevelésfilozófia harmadik évezredének végén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 2. pp. 123-133. (1998)

Zsolnai Anikó: Ablak a világra : könyvek a multikulturális nevelés szolgálatában. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 120-121. (1998)

Zsolnai Anikó: Szociális kompetencia fejlettsége serdülőkorban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 3. pp. 187-210. (1998)

Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia kapcsolata az iskolai teljesítménnyel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (98) 4. pp. 339-362. (1998)

Zsolnai László: Felelősség és döntés. In: Iskolakultúra, (8) 2. pp. 3-9. (1998)

Zákány Tóth Péter: A titok feltörésének esélyei : az ember tragédiája megközelítési kísérlete. In: Iskolakultúra, (8) 8. pp. 60-71. (1998)

Zátonyi Sándor: Kölcsönhatás a tanulók előismeretei és az iskolában szerzett ismeretek között. In: Iskolakultúra, (8) 3. pp. 43-53. (1998)

Závodny László: A hivatásos tiszthelyettesi és tiszti állomány utánpótlása. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 82-94. (1998)

Zétényi Ágnes: A hatékony tanár. In: Iskolakultúra, (8) 10. pp. 68-74. (1998)

Đ

Đurić Rajko: A rromani (cigány) irodalom. In: Iskolakultúra, (8) 12. pp. 22-29. (1998)

This list was generated on 2024. május 22. 00:46:09 CEST.