Items where Year is 1984

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É
Number of items: 180.

A

Andor József: Megjegyzések a felsőoktatásfejlesztés kérdéseiről. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1984)

Angelusz Erzsébet: H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak : a nőkkel és férfiakkal kapcsolatos társadalmi sztereotípiák élete, eredete és szocializációja : Budapest, 1984. Akadémiai Kiadó, 2511. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 471-479. (1984)

Arató Ágnes: Szkatkin, M. N.: A középiskola didaktikája : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 233-236. (1984)

B

B. P.: A kereskedelemről és a zöldségpiacról. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 53-56. (1984)

Bak Ilona: Hogyan szabotálom a rendszert? : avagy a szocializmus mint kapitalizmus legalsó és mint az imperializmus legfelső foka. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 94-96. (1984)

Baltás B. and Németh J. and Remák Géza and Csanádi Jolán and Karácsonyi Sándor: Zollinger-Ellison syndroma műtéttel gyógyított esete. In: Kolligátum. pp. 89-90. (1984)

Bartal Andrea: Az MTA Pedagógiai Bizottsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 242-243. (1984)

Bartal Andrea: Az MTA Pedagógiai Bizottsága : [ülés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. p. 489. (1984)

Bartha Árpád: Ellington, H., Addinall, E., Percival, F.: A handbook of game design : (A játéktervezés kézikönyve) : London, 1982. Kogan Page 1561. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 485-488. (1984)

Becsei Péter: Tények és legendák : Beszélgetés Kristó Gyula egyetemi tanárral. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (41) 110. p. 8. (1984)

Bellomo Manlio: In memoria di Guiscardo Moschetti. In: Kolligátum. pp. 619-623. (1984)

Benda Kálmán: A Magyar Nemzet Szabó Zoltán - nekrológja : nyilt [!nyílt] levél a Magyar Nemzet olvasóihoz. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 77-78. (1984)

Benedek András: Gyarakí F. Frigyes: A tananyagelemzés, - kiválasztás, - elrendezés, - építés, a tantárgyi program és a tantervkészítés elvi kérdései : Budapest, 1983. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja, 1441. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 484-485. (1984)

Benedek András and Zentai Kornélia and Varga Lajos: A szakképzés tartalmi korszerűsítésének fő irányai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 5-14. (1984)

Bereczki Sándor: De Gerando Antonina pedagógiai tevékenysége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 160-176. (1984)

Bereiné Dobos Irma: A középfokú oktatás fejlesztése a demográfiai hullám tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 65-75. (1984)

Berlász Jenő: Johann Dernschwam könyvtára. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (12). pp. 299-340. (1984)

Biszterszky Elemér: A szakmai szaktanárképzés fejlesztésének várható irányai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 60-64. (1984)

Bozóky Béla and Bara Dénes: Data to the morphology of "shock-brain" in human material. In: Kolligátum. p. 167. (1984)

Bozóky Béla and Bara Dénes and Kertész Erzsébet: Autopsy study of cerebral complications of congenital heart disease and cardiac surgery. In: Kolligátum. pp. 153-162. (1984)

Bozóky Béla and Mihály András: Gliosis and serum albumin extravasation in human epileptic brains. In: Kolligátum. pp. 222-223. (1984)

Bozóky Béla and Zentay Zoltán: Az adenohypophysis hegesedése Hashimoto-struma és ismeretlen eredetű nyirokcsomó granulamatosis esetében. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1984)

C

Cserné Adermann Gizella: Pedagógiai kutatások a liége-i kísérleti pedagógiai laboratóriumban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 464-470. (1984)

Csonka Dénes: A nagy csehszlovák-magyar piramis. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 91-92. (1984)

D

Dalos György: Az Orfeó-botrány. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 43-52. (1984)

Daniss Győző: A honfoglalás, 892-900 : beszélgetés Kristó Gyula történésszel. In: Élet és Tudomány : a Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (39) 1. pp. 6-7. (1984)

Dusnoki József: Szeged története I. A kezdetektől 1686-ig. Szerkesztette: Kristó Gyula, Szeged, 1983. 810 oldal és mellékletek [könyvismertetés]. In: Békési Élet : közművelődési és tudományos folyóirat, (19) 3. pp. 389-391. (1984)

E

Ecsedi Báthory István: Ars orandi. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (8). pp. 160-168. (1984)

Ecsedi Báthory István: Ecsedi Báthory István meditációi. ISBN 963-730-154-2

Ecsedi Báthory István: Meditációk. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (8). pp. 1-159. (1984)

Ecsedi Báthory István: Traktátus a Szentháromságról. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (8). pp. 169-219. (1984)

Erdélyi Árpád and Tegzes András: A romániai magyar értelmiség jelenéről - jövőéért [!jövőjéért]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 14-29. (1984)

F

Fehér Dániel: Az emberiség ellenségei. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 35-42. (1984)

Feketéné Csete Klára and Kósa Ferenc and Földes Vilmos: Populationsgenetische Untersuchung des Phosphoglycolatphosphatase (PGP)-Erythrozyten-Isoenzymsystemes bei der Bevölkerung der Umgebung von Szeged. In: Kolligátum. pp. 69-72. (1984)

Felkai László: A középiskolai tanárok egyesületi élete a dualizmus korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 177-187. (1984)

Földes Vilmos and Kupecz I. and Mojzes László and Kósa Ferenc and Boda K.: Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung menschlicher Haare unter besonderer Berücksichtigung ihrer Cuticuladarstellung. In: Kolligátum. pp. 75-80. (1984)

Földi Jenő: Tantervfejlesztés a szakképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 25-34. (1984)

G

Gajdics Sándor: A társadalmi motiváció hiánya az idegennyelv tanulásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 416-422. (1984)

Gascoyne Peter and McLaughlin Jane A. and Pethig Ronald and Szent-Györgyi Albert and Lai Chiu-Nan and Becker Frederick F.: Quenching of anionic free radicals by normal and transformed cells : a probe of phenotypic changes. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (26) S11. pp. 309-314. (1984)

Gascoyne Peter R. C. and Szent-Györgyi Albert: Anomalous electrochemical and electron spin resonance properties of some biologically relevant methoxyl-substituted quinones. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (26) S11. pp. 217-222. (1984)

Gaál Tibor and Rudas László and Forster Tamás and Édes István and Hőgye Márta and Csanády Miklós and Tószegi Anna and Kovács Gábor: Pitvari thrombushoz társuló szerzett arteriovenosus (A-V) fistula. In: Kolligátum. pp. 169-170. (1984)

Gesztesi Tamás and Sonkodi Sándor and Kemény Éva and Magyar Zoltán: A Bartter syndromáról esetismertetés kapcsán. In: Kolligátum. pp. 96-102. (1984)

Golnhofer Erzsébet: Connell, W. F.: A history of education in the twentieth century world : 1980. Australia, USA, Griffin P. L. 478 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 237-239. (1984)

Golnhofer Erzsébet: Kapitány Ágnes-Kapitány Gábor: Értékrendszereink : Kossuth, Budapest. 1983. 270 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 351-353. (1984)

Gondos Ernő: Levél Kőszeg Ferencnek. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). p. 98. (1984)

Gyaraki F. Frigyes: Fercsik János: Pedagometria : VEAB - OOK. Veszprém, 1982. 718 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 356-359. (1984)

Györffy György: Anonymus társadalmi szemlélete. In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. pp. 71-79. (1984)

Györffy György: A pápai tizedlajstromok demográfiai értékelésének kérdéséhez. In: Mályusz Elemér emlékkönyv. pp. 141-157. (1984)

Gyóni Lajosné: Janusz Korczak: Hogyan szeressük a gyermeket? : Tankönyvkiadó, Budapest. 1982. 313 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 353-355. (1984)

Győri György: Szent-Györgyi Albert mondta. In: Köznevelés, (40) 19. p. 5. (1984)

Gárdos Miklós: Történelem. „Valami megszületett”. Szent-Györgyi Albert nyilatkozik. Öntudatos ember kell. In: Magyarország 14. p. 21. (1984)

H

Hajnal-Papp Rozália and Szilágyi Imre: Az uterus malignus Müller-cső tumorai. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1984)

Hamza Gábor: Károly Visky. In: Kolligátum. pp. 1-07. (1984)

Hamza Gábor: Ricordi : György Diósdi. In: Kolligátum. pp. 1-05. (1984)

Hidvégi J.: Albert Szent-Györgyi. In: Therapia Hungarica (Hung. Med. J.), (32) 2. p. 92. (1984)

Horváth Endre: A mikroelektronika, az automatizálás és a középfokú képzés kapcsolata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 84-94. (1984)

Horváth Katalin and Sávay L. and Ésik O.: Electron microscopical study of a jugulotympanic paraganglioma. In: Kolligátum. pp. 2320-2322. (1984)

Horánszky Nándor: A szakoktatás nevelési cél- és feladatrendszerének alakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 35-45. (1984)

Hunyady Györgyné and Salamon Zoltán: A pedagógia és a határos tudományok kapcsolatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 253-269. (1984)

Hüttner Rudi and Szekeres Tamás: Szakképzés és tudományos-technikai haladás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 46-48. (1984)

I

Inkei Péter: A neveléstudomány haszna (az újabb keletű angolszász vélekedések ismertetése). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 326-335. (1984)

Iványi Béla and Farkas Zoltán and Bohus Klára and Lantos Judit and Ormos Jenő: Kísérletes pyelonephritis pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 80-88. (1984)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Petri Sándor: Vesetubulusok baktériumfagocitózisa kísérletes pyelonephritisben. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1984)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Petri Sándor and Farkas Zoltán and Ormos Jenő: Phagocytosis of bacteria by tubular cells in experimental pyelonephritis. In: Kolligátum. pp. 2330-2332. (1984)

J

Jávor István: Az iskolai szervezet szociológiai struktúrája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 283-299. (1984)

K

Kakuk Zsuzsa: László Rásonyi : 1899-1984. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 216-218. (1984)

Karmyševa Bel'kis Halilovna: N. A. Tomilov: Tûrkoâzyčnoe naselenie Zapadno-Sibirskoj ravniny v konce XVI - pervoj četverti XIX v.. Tomsk, Izdatel'stvo Tomskogo universiteta, 1987 : recenziâ. In: Sovetskaâ Étnografiâ. pp. 155-157. (1984)

Karácsonyi Mária and Laczi Ferenc and Iványi Tibor: A pajzsmirigy aspirációs citológiai vizsgálata során szerzett tapasztalataink. In: Kolligátum. pp. 292-300. (1984)

Keller Sándor: Másként, mint a többiek. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 92-93. (1984)

Kemény Éva: Immunoperoxidase technique in kidney biopsies. In: Kolligátum. pp. 227-130. (1984)

Kenedi János: Szabó Zoltán Magyar Nemzete. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 79-81. (1984)

Kerékgyártó István: Köpeczi Béla: Műveltség és minőség : Budapest, 1983. Kossuth Könyvkiadó 355 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 480-481. (1984)

Keserű Bálint: Utószó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (8). pp. 301-305. (1984)

Keveházi Katalin and Monok István: Szerkesztői utószó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (12). pp. 341-342. (1984)

Kis János: A Salom : nyílt levele a magyar társadalomhoz és a magyar zsidósághoz : Hirmondó [!Hírmondó] 6-7. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 67-72. (1984)

Kiss István: A nevelés tényezőinek tanulói megítélése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 390-404. (1984)

Kiszely Károly: Vita a magyar katolikus egyházban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 57-60. (1984)

Komlósi Sándor: Az első pécsi kisdedóvó. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 315-325. (1984)

Komlósi Sándor: Palovecz János (szerk.): A magyar felsőoktatás helyzete : Bp. 1983. Oktatáskutató Intézet. 5261. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 239-241. (1984)

Korom Irma and Sonkodi Sándor and Jármay Katalin: Angiolymphoid hyperplasia eosinophiliával és membranosus nephropathiával. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1984)

Kovács Eszter: Vállalati reformbizottságokat! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 90-91. (1984)

Kovács István: The development of the constitution of the Hungarian People's Republic. In: Kolligátum. pp. 3-69. (1984)

Kovács Sándor: A nevelésügyi innováció hatásosságáról és sikerének feltételeiről : franciaországi tapasztalatok és törekvések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 453-463. (1984)

Kőhalmi Katalin: Berichte der Geheimen Geschichte der Mongolen und des Altan tobči über Činggis Qan's Politik gegenüber den östlichen Jürčen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 289-302. (1984)

Kristó Gyula: Koppány a „herceg”. In: Élet és tudomány, (39) 21. pp. 643-645. (1984)

Kristó Gyula: Szeged. A középkorban. In: Csongrád Megyei Hírlap : a Magyar Szocialista Munkáspárt lapja. Vásárhelyi kiadás, (41) 65. p. 4. (1984)

Kósa Ferenc: Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen an menschlichen Zähnen zur Altersbestimmung. In: Kolligátum. pp. 97-102. (1984)

Kósa Ferenc and Kelemen János: Sikeres személyazonosítás töredékes koponya vizsgálatával. In: Kolligátum. pp. 227-232. (1984)

Kósa Ferenc and Kurucz E. and Monostori É. and Ando I.: A new method in criminology : use of ELISA to detect AFP on different materials with monoclonal anti-a-fetoprotein. In: Kolligátum. pp. 117-121. (1984)

Köte Sándor: Kemény Gábor és közoktatásunk fejlődése neveléstörténet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 138-148. (1984)

Kőszeg Ferenc: Mennyit ér, aki meguszta [!megúszta] ? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 32-35. (1984)

L

Ligeti Lajos: La version mongole des Douze actes du Bouddha. In: Tibetan and Buddhist studies : commemorating the 200th anniversary of the birth of Alexander Csoma de Kőrös. pp. 7-76. (1984)

Ligeti Lajos: A propos de la traduction mongole préclassique du Hiao-king. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 303-349. (1984)

Ligetiné Verebély Anna: A felnőttek tanulása, művelődése társadalmunkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 270-282. (1984)

Lukács Péter: Az oktatásügy középtávú tervezéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 373-389. (1984)

M

Magyar László: Amit naponta követelhetünk. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 99-101. (1984)

Makk Ferenc: Acta sorozatban : a középkori történelmünkről [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizttságának lapja, (74) 73. p. 4. (1984)

Mándoky Kongur István: The etimology of the Hungarian verb gyón 'to confess' of Old Turkic origin. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 351-356. (1984)

Mándoky Kongur István: A régi török eredetű gyón ige magyarázata. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 135-139. (1984)

Mihály András and Bozóky Béla: Immunohistochemical localisation of extravasated serum albumin in the hippocampus of human subjects with partial and generalized epilepsies and epileptiform convulsions. In: Kolligátum. pp. 25-34. (1984)

Mitter Wolfgang: Az összehasonlító pedagógia alapkérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 405-415. (1984)

Miyawaki Junko: The Khalkha-Oyirad rivalry in the seventeenth century. In: Proceedings of International Conference on China border area studies. pp. 605-626. (1984)

Miyawaki Junko: Political organizations in the seventeenth-century North Asia. In: Journal of Asian and African Studies. pp. 172-179. (1984)

Mocsár Gábor: Beszélő-beszélgetés Éliás József nyugalmazott református lelkésszel : előljáróban két dokumentum. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 36-42. (1984)

Mohácsi Gábor and Sonkodi Sándor and Mágori Anikó and Ormos Jenő: Immunszuppresszív kezelés hatása idiopátiás membranózus nefropátiában. In: Kolligátum. pp. 35-37. (1984)

Mojzes László and Gádzser M. and Földes Vilmos and Bozóky Béla: The medicolegal evidence of unexpected death cases caused by influenza infection. In: Kolligátum. pp. 2338-2340. (1984)

Mágori Anikó: A basalis membránok morphológiája belgyógyászati vesebetegségekben : kandidátusi értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1984)

Mágori Anikó and Iványi Béla and Kemény Éva and Németh A. and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Immunohistochemistry of vessels in renal biopsies. In: Kolligátum. pp. 220-225. (1984)

Mágori Anikó and Ormos Jenő and Sonkodi Sándor and Túri Sándor and Zombori János and Iványi Béla and Kemény Éva: Arteriolar lesions in human regal biopsy material with special regard to the ultrastructural changes in the basal lamina network of the vascular wall. In: Kolligátum. pp. 184-198. (1984)

Mészáros István: Kollégiumtörténet-kutatási problémák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 213-217. (1984)

O

Oláh Tibor and Horváth Örs Péter and Karácsonyi Mária and Petri István: Malignus mesenchymalis gyomordaganatok sebészi kezelésének eredményei. In: Kolligátum. pp. 44-45. (1984)

Ormos Jenő: Bericht über die Tagung der Südostungarischen Sektion der Ungarischen Gesellschaft für Pathologie am 9. Juni 1983 in Szeged : nach Autorenreferaten zusammengestellt. In: Kolligátum. pp. 169-178. (1984)

Ormos Jenő: Endes Pongrác : Pathológia 1-2. kötet : negyedik, javított és bővített kiadás (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1983). In: Kolligátum. pp. 1046-1047. (1984)

Ormos Jenő and Horváth Katalin and Kelemen Endre: Eritropoetin-termelő veserák elektronmikroszkópos vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 51-58. (1984)

P

Pethig Ronald and Gascoyne Peter R. C. and McLaughlin Jane A. and Szent-Györgyi Albert: Interaction of the 2,6-dimethoxysemiquinone and ascorbyl free radicals with Ehrlich ascites cells : a probe of cell-surface charge. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (81) 7. pp. 288-291. (1984)

Petri György: Fekete-újságirás [!Fekete-újságírás] kékfényben : a denunciáns újságirás [!újságírás] müfogásai [!műfogásai]. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 63-66. (1984)

Polner Zoltán: István és Koppány - ahogy a történettudós látja. In: Csongrád megyei Hírlap : Megyei kiadás, (41) 217. p. 6. (1984)

Püspöki Nagy Péter: A "rovásírás" írástani helye és szerepe a magyar művelődés történetében. In: Magyar Herold. (1984)

Pákh Tibor: Megújulást lelkiekben. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 97-98. (1984)

R

Rebro Karol: Società socialista e cultura giuridica romana. In: Kolligátum. pp. 1-82. (1984)

Róna-Tas András: Az eredetkérdés és a társadalmi tudat : [hozzászólás Szűcs Jenő: Történeti "eredet"-kérdések és nemzeti tudat c. cikkéhez]. In: Valóság : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata. pp. 103-106. (1984)

Róna-Tas András: Kőrösi Csoma Sándor titka. In: Tiszatáj : irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat;Tiszatáj : irodalmi folyóirat. pp. 47-53. (1984)

Róna-Tas András: Some remarks on the vowel system of spoken Tibetan. In: Tibetan and Buddhist studies : commemorating the 200th anniversary of the birth of Alexander Csoma de Kőrös. pp. 215-235. (1984)

Róna-Tas András: A keleti magyarok egy kairói geniza-levélben. In: Évkönyv : Magyar Izraeliták Országos Képviselete. pp. 293-296. (1984)

Réthy Endréné: Horváth György: A tartalmas gondolkodás : Budapest, 1984. Tankönyvkiadó, 406 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 481-483. (1984)

Rózsa M. and Siklós László and Zombori János: Differences in microcalcifications of malignant and benign breast tumors. In: Kolligátum. pp. 2208-2210. (1984)

S

S. Heksch Ágnes: Prohászka Lajos tantervelmélete : 1948. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 121-137. (1984)

Sarkadi László: Vendégh Sándor: A szakképzés a közoktatás rendszerében : Budapest, 1983. Tankönyvkiadó, 250 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 102-105. (1984)

Simon Péter: A magyar "rovásírás" történelmi jelentősége és eredete : hozzászólás Püspöki Nagy Péter előadásához. In: Magyar Herold. (1984)

Sobri József: A magyar nyelvü [!nyelvű] oktatás helyzete a Vajdaságban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 102-103. (1984)

Solt Ottilia: Egy gyakorló szülő, hajdani tanár és szociológus megjegyzései a "korlátozott autonómiájú iskola" tervéhez. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 93-94. (1984)

Solt Ottilia: Nem lesz munkanélküliség! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 61-62. (1984)

Sonkodi Sándor and Dobozy A. and Tichy B. and Mágori Anikó and Boda K. and Ormos Jenő: Inhibiting effect of foetal renal antigen on leukocyte migration in human glomerulonephritis. In: Kolligátum. pp. 175-180. (1984)

Sonkodi Sándor and Holzinger Gábor and Zombori János and Ormos Jenő and Kiss Attila and Kelemen János: Arteria renalis elzáródás okozta súlyos hypertensio. In: Kolligátum. pp. 820-824. (1984)

Sonkodi Sándor and Jármay Katalin and Korom Irma and Kemény Éva and Mohácsi Gábor and Szabó Éva and Ábrahám György and Sonkodi István and Ribári Ottó: A bőr angiolymphoid hyperplasiájához (ALH) társuló membranosus nephropathia. In: Kolligátum. pp. 1572-1576. (1984)

Szabolcs Éva: Barbara Kaye Greenleaf: Children through the ages. A history of childhood (A gyermekek a történelem korszakaiban. A gyermekkor története) : McGrawHill, New York 1978. 165 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 362-364. (1984)

Szabó Miklós: Az orosz nevelés első századai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 188-202. (1984)

Szabó Zoltán: Reform : "A dolgot önmagát nézzük ...". In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 82-90. (1984)

Szalai Erzsébet: A felnövekvő tehetséges nemzedék érdekében : a tanárképzésről. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1984)

Szalai Pál: Jászi utókora : az újabb Jászi-kiadások. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 77-80. (1984)

Szalai Pál: Megjegyzések a Beszélő 10 három cikkéhez. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 95-97. (1984)

Szarka József: Histoire mondiale de l'éducation (A nevelés világtörténete) : Szerk.: Gaston Mialaret és Jean Vial. Paris, PUF, 1981. négy kötet (366, 421, 356, 588 p.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 360-362. (1984)

Szatmáry Béla: A korszerűsítés forrásai a szakmunkásképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 49-59. (1984)

Szekeres György and Minik Károly and Hajnal-Papp Rozália: Malignus histiocytosist utánzó reactiv haemophagocytoticus syndroma. In: Kolligátum. pp. 892-896. (1984)

Szent-Györgyi Albert: Nature of life : a study on muscle. p. 91. (1984)

Szent-Györgyi Albert: Protometabolism. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (26) S11. pp. 63-67. (1984)

Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert : [interjú]. In: Tudósportrék : Kardos István TV-sorozata. pp. 119-155. (1984)

Szent-Györgyi Albert: Szükséges a barátság a Szovjetunióval : Szent-Györgyi Albert nyilatkozik a Népszabadságnak. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (42) 195. p. 7. (1984)

Szilágyi Sándor: Az AB Hirmondó [!Hírmondó] politikai esszéi és publicisztikái. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 81-89. (1984)

Szilágyi Sándor: Te Laci, ez nem Danish Pastry! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 73-76. (1984)

Szoboszlay Miklós: Tanulmányok a csehszlovák Pedagogika 1982/83. évfolyamáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 217-232. (1984)

Szűcs Ágnes and Mészáros István: Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottságának 1983. június 2-i ülése : [ülés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 106-109. (1984)

Sós Péter János: Tiszta szóval. Szent-Györgyi Albertről és a Magyar Hírek hiteléről. In: Magyar Hírek, (37) 5-6. pp. 10-11. (1984)

T

T. Molnár István: A magyar beszédhangok szubjektív elemi szimbolikája : kandidátusi értekezés tézisei. (1984)

Talamanca Mario: Forme negoziali e illecito. In: Kolligátum. pp. 124-177. (1984)

Tamás Gáspár Miklós: Irredenta? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 99-100. (1984)

Tamás Gáspár Miklós: A nemzeti függetlenség eszméje és a kisebbségi probléma : elvont vizsgálódás : Mészöly Miklósnak, barátsággal és ellenkezéssel. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (9). pp. 46-57. (1984)

Terjék József: Alexander Csoma de Kőrös 1784-1842 Short biography. (1984)

Tichy B. and Sonkodi Sándor and Rudas László and Mágori Anikó and Ormos Jenő: Incidence of nephrotic syndrome in patients with glomerulonephritis. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1984)

Toma Ádám: Küldjön egy képet!"IS". In: Új Tükör : képes kulturális hetilap, (21) 3. p. 45. (1984)

Torma József: ...él minden jobb magyarnak lelkében... : Kőrösi Csoma Sándor emlékezete. In: Délmagyarország : független napilap, alapítva 1910-ben;Délmagyarország : független napilap, alapítva 1910-ben. (1984)

Tóth Sándor: A kabarok (kavarok) a 9. századi magyar törzsszövetségben. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 92-113. (1984)

Tryjarski Edward: Towards a better knowledge of the Turkic military technology. In: Altaistic studies : papers at the 25th meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982. pp. 173-184. (1984)

Tryjarski Edward: A list of Armeno-Kipchak verbs including their basic grammatical forms. In: Bulletin of the Institute for the Study of North Eurasian Cultures Hokaido University. pp. 69-87. (1984)

Tóth Lajos: Békés megye iskolaügyének fejlődéstörténete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 300-314. (1984)

U

Ullmann Manfred: Arabisch 'asā 'vielleicht' : Syntax und Wortart. (1984)

V

Vajda Péter: Szükséges a barátság a Szovjetunióval. Szent-Györgyi Albert nyilatkozik a Népszabadságnak. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (42) 195. p. 7. (1984)

Varga Lajos: A technikusképzés bajor tantervének sajátossága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 95-101. (1984)

Varga Lajos and Vladár Ervin: Az osztrák általánosan képző középiskolák művelődési anyaga. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 3. pp. 335-350. (1984)

Vaskó László: A hazai vándoriskolások történetéhez : 1921-1948. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 442-452. (1984)

Vendégh Sándor: A pedagógiai folyamatok adaptív fejlesztése a középfokú szakképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 1. pp. 15-24. (1984)

Várkonyi Ágnes and Szeleczki Teréz and Csanádi Jolán and Gyurkovits Kálmán: Non-specific drug-metabolizing enzyme activity in Gilbert disease. In: Kolligátum. pp. 239-246. (1984)

W

Warzok R.: Bericht über die 8. Jahrestagung der Gesellschaft für Neuropathologie der DDR vom 6. bis 8. April 1983 in Greifswald : nach Autorenreferaten zusammengestellt. In: Kolligátum. p. 149. (1984)

Z

Zibolen Endre: Az Entwurf. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 149-159. (1984)

Zibolen Endre: Az Entwurf kiterjesztése Magyarországra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 4. pp. 423-441. (1984)

Zombori János and Iványi Béla and Mágori Anikó and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Electron microscopical study of renal arteriolar lesions in IgA-glomerulonephritis. In: Kolligátum. pp. 2328-2330. (1984)

Zombori János and Rózsa M. and Siklós László: Az emlőrák mikrokalcifikációjának Rtg-sugár-mikroanalitikai vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 108-109. (1984)

Á

Ábel István: A Dialógus Pécsett. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (11). pp. 104-105. (1984)

Ágoston György: Hogyan gondolkodik napjainkban a nevelésről Bogdán Suchodolski professzor? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (84) 2. pp. 203-212. (1984)

É

Ésik O. and Pikó B. and Hajnal-Papp Rozália: Multiplex daganatok előfordulása emlőrákos betegek között. In: Kolligátum. pp. 134-135. (1984)

This list was generated on 2024. április 23. 03:31:26 CEST.