Items where Year is 1983

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | [ | Á
Number of items: 200.

A

Aalto Pentti: Swells of the Mongol-storm around the Baltic. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (36) 1-3. pp. 5-15. (1983)

Agyagási Klára: A 'kenyér' jelentésű szó a csuvasban. In: Nyelvtudományi Közlemények, (85) 2. pp. 279-280. (1983)

András László: A munkások történelmi hagyományainak sorvadása. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 83-86. (1983)

Antalffy György: Les problèmes des démocraties antiques et modernes. In: Kolligátum. pp. 75-100. (1983)

Argenti Giovanni: Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623. ISBN 963-481-232-5

Argenti Giovanni: I. De Transylvania. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 1-11. (1983)

Argenti Giovanni: II. De Hungaria. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 12-18. (1983)

Argenti Giovanni: III. Addenda ad publicationem annuae litterae Societas Jesu : (Fontes rerum Transylvanicarum tom. V.). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 19-40. (1983)

Argenti Giovanni: IV. Defensio Societatis Iesu : adversus Matthaei Toroczkai Arianorum, et Micahelis Tasnádi Calvinistrarum superintendenitum accusationes. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 41-70. (1983)

Argenti Giovanni: V. Oratio de restituenda Societate Iesu in Transylvania : habita a Ioanne Aregnto, eiusdem Societatis in Transylvania Vice-Provinciali apud Transylvanorum Ordines Claudiopoli comitiis generalibus congregatos, die 15. Iunii Anni 1607. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 71-93. (1983)

Argenti Joannis: VI. Epistolarum Patris Ioannis Argenti S. I. (1603-1623). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 94-161. (1983)

Aubin Françoise: Pensée romano-germanique et droit mongol contemporain - le langage juridique en République populaire de Mongolie. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (36) 1-3. pp. 17-27. (1983)

Aubin Françoise: Un cahier de vocabulaire technique du R. P. A. De Moerloose, CICM, missionnaire de scheut - gansu septentrional, fin du XIXe siècle. In: Cahiers de Linguistique Asie Orientale, (8) 2. pp. 103-117. (1983)

B

B. Z.: Szakember helyett - értelmiségit... : Beszélgetés dr. Kristó Gyulával a JATE rektorával. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (40) 305. p. 5. (1983)

Bagdy Dániel: Szent-Györgyi Albert 90 éves. In: Élet és Tudomány : a Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (38) 37. pp. 1158-1159. (1983)

Bagdy Dániel: Szent-Györgyi Albert műhelye. In: Természet Világa:Természettudományi közlöny, (114) 9. pp. 419-420. (1983)

Banga Ilona: Az izomkutatás eredményei. In: Orvosi Hetilap, (124) 40. pp. 2440-2443. (1983)

Bartal Andrea: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1982. április 28-29-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 100-103. (1983)

Bartal Andrea and Benő Kálmán: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottságának 1982. október 29-i üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 335-339. (1983)

Bay Zoltán: Emlékeim Szent-Györgyi Albertről. In: Valóság:a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata, (26) 11. pp. 32-39. (1983)

Bellomo Manlio: Consulenze professionali e dottrine di professori : un inedito 'consilium domini Accursii'. In: Kolligátum. pp. 19-36. (1983)

Bellomo Manlio: Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali. In: Kolligátum. pp. 170-197. (1983)

Benda Kálmán: Utószó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 217-228. (1983)

Bereczki Sándor: B. Suchodolski (Pod. Red.): Pedagogika : Warszawa, 1980. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 207-209. (1983)

Bernáth József and Mihály Ottó and Páldi János: Tapasztalatok és tanulságok a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban az 1981/82. tanévben végzettek érettségi és felvételi vizsgái tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 234-250. (1983)

Bernáth József and Tasnádiné Rónaky Edit: Elképzelések és javaslatok egy új középiskola műveltségstruktúrájáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 355-362. (1983)

Blazovich László: Szeged története I. (szerkesztette: Kristó Gyula) [könyvismertetés]. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP lapja, (40.) 256. p. 6. (1983)

Boba Imre: A twofold conquest of Hungary or "Secundus Ingressus". In: Ungarn-Jahrbuch : Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. pp. 23-41. (1983)

Bokor Pál: Az emberiség szolgálatában. Szent-Györgyi Albert köszöntése. In: Esti Hírlap - politikai napilap, (28) 224. p. 1. (1983)

Bujdosó Kálmán: Skribler-inas voltam Magyarországon. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 119-121. (1983)

Bátyai Jenő: Homo sapiens et politicus. Szent-Györgyi Albert kilencvenéves. In: Délmagyarország, (73) 220. p. 7. (1983)

Bátyai Jenő: Nobel-díjasainkról a Nobel-évforduló kapcsán. In: Délmagyarország, (73) 297. p. 8. (1983)

Bátyai Jenő: Szent-Györgyi könyvei. In: Délmagyarország, (73) 131. p. 6. (1983)

Bíró Katalin: Bábosik István: Személyiségformálás közvetett hatásokkal : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó, 203 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 321-324. (1983)

C

Clauss Manfred and Schaffhauser Ferenc: A beállítódás fejlődésének tudományelméleti problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 61-72. (1983)

Coco Carla: Lettere inedite e saggi non recensiti di Ármin Vámbéry. In: Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Cà Foscari. pp. 25-74. (1983)

Csapó Benő and Nagy József: A kombinatív képesség és műveleteinek vizsgálata 14 éves tanulóknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 31-50. (1983)

Cserné Adermann Gizella: Az "önmagát beteljesítő jóslat" (Pygmalion-hatás) pedagógiai vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 178-186. (1983)

Csillaghy Andrea: Dulciores vindobona turci : risonanze ottomane nei versi di Balassi, Zrínyi e dei poeti Kurutz. In: Oriente Moderno. pp. 65-77. (1983)

D

Dobrodomov Igor' Georgievič: Clauson G.: An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Index. Vol. I - Szeged, 1981, XI + 342 p.; Vol. II. Szeged, 1981 261 p. (Studia Uralo-Altaica, N. 14-15.) : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 140-141. (1983)

Domonkos László: Íme az ember. In: Délmagyarország, (73) 222. p. 5. (1983)

Dzagdsüren U. and Kara György and Coloo Z.: Khan Siir : a chapter of the Jangar epic. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 271-314. (1983)

Dékány Endre: Szent-Györgyi Albert: Válogatott tanulmányok. In: Új Ember- katolikus hetilap, (39) 41. p. 4. (1983)

E

Ehrén M.: Mrs. Ehrén, a Nobel Alapítvány információs titkárának levele Mr. Sucher részére.

Eiben Ottó and Kontra György: Nagy László munkássága és a humánbiológia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 18-25. (1983)

Eörsi István: Eörsi István levelei Rényi Péterhez. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 122-125. (1983)

F

Forray R. Katalin: A szociálökológiai oktatáskutatásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 384-394. (1983)

Futaky István: Zum Wortfeld 'Abgabe, Steuer' im Ostjakischen. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 329-333. (1983)

G

Golden Peter Benjamin: The twelwe-year animal cycle calendar in Georgian sources. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 197-206. (1983)

Guba Ferenc: Szent-Györgyi Albert 90 éves. In: Új Tükör : képes politikai és társadalmi hetilap, (20) 38. p. 17. (1983)

Gáspár László: A marxizmus reneszánsza és a neveléstudomány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 223-233. (1983)

H

H. J.: Szent-Györgyi Albert kilencven éves. In: Dunántúli Napló, (11) 254. p. 6. (1983)

H. J.: Szent-Györgyi Albert kilencven éves. In: Kisalföld : Az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága és a megyei Tanács lapja, (39) 220. p. 8. (1983)

Hamayon Roberte: Religions de l'Asie septentrionale. In: École pratique des hautes études : Ve section sciences religieuses : annuaire. pp. 109-121. (1983)

Hamburger Mihály: Erdélyi utazás. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 23-28. (1983)

Hanga Mária: Az emlékülés köszöntése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 3-5. (1983)

Haraszti Miklós: 1983. április 2. : Konrád György ötvenéves. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 118. (1983)

Haraszti Miklós: Beszélő - sikertörténet : Jakab Károly "meggyógyult". In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 91-94. (1983)

Haraszti Miklós: Ujabb [!Újabb] katolikus szolgálatmegtagadók. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 131. (1983)

Hattori Shirō: Vowel harmonies of the Altaic languages, Korean, and Japanese. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 207-214. (1983)

Hazai György: Abenteuer eines irakers in Brasilien. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 215-226. (1983)

Hegyi Klára: A török birodalom magyarországi jövedelemforrásai. In: Századok. pp. 346-383. (1983)

Heissig Walther: Anweisungen über den Ablauf des Feueropfers der Mongolen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 227-239. (1983)

Horváth Endre: A szakmai tantervi követelmények összehasonlító vizsgálatának néhány eredménye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 136-146. (1983)

Horváth János: A tények világánál. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 130. (1983)

Hughes R. Elwyn: From ignose to hexuronic acid to vitamin C : 50 Years Ago. In: Trends in Biochemical Sciences, (8) 4. pp. 146-147. (1983)

Házi Vencel: Házi Vencel washingtoni magyar nagykövet gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

I

Iványi Béla: 1. rész 1331-1600. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 9-143. (1983)

Iványi Béla: 2. rész 1601-1663. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 145-336. (1983)

Iványi Béla: Az eperjesi egyház könyvtára 1606-ban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 375-379. (1983)

Iványi Béla: Az írás és könyvek Eperjesen a XV-XVI. században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 339-373. (1983)

Iványi Béla: Batthyány Boldizsár a könyvbarát. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 389-435. (1983)

Iványi Béla: Egy eperjesi polgár könyvtára a XVII-ik században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 487-488. (1983)

Iványi Béla: Feja Dávid könyvtára. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 491-493. (1983)

Iványi Béla: Kivonatok a márkusflavi Máriássy levéltár irataiból. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 494-498. (1983)

Iványi Béla: Könyvek és képek a Szepességen a XVI-XVII. században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 381-388. (1983)

Iványi Béla: Mossóczi Zakariás könyvtára. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 437-484. (1983)

K

Kadosa Árpád: Svájc iskolarendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 186-196. (1983)

Kaján Tibor: Szent-Györgyi Albert 90: rajz. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (46) 221. p. 4. (1983)

Kakuk Zsuzsa: Ein mischärtatarisches Wörterverzeichnis. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 241-259. (1983)

Kardos István: „…akkor lesz a ráknak gyógyszere”. A rákkutatás nagy öregje – Szent-Györgyi Albert 90 éves. In: Ország-Világ Téli Magazinja, (27). pp. 13-14. (1983)

Karig Sára: Szent-Györgyi Albert köszöntése. In: Élet és Irodalom. p. 8. (1983)

Kałużyński Stanisław: Einige tungusische Lehnwörter im jakutischem. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 261-269. (1983)

Kis János: Kirakatper - zárt ajtók mögött. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). pp. 23-40. (1983)

Kiss Ernő and Völgyesy Pál: Pályaválasztás - pályakorrekció - tanácsadás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 51-60. (1983)

Kiszely Károly: Társadalmi békeszolgálat : javaslat azok helyzetének törvényes rendezésére, akik lelkiismereti okból nem tudják vállalni a katonai szolgálatot. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). p. 138. (1983)

Komlósi Sándor: A Magyar Gyermektanulmányi Társaság pécsi fiókkörének tevékenysége : 1910-1931. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 395-404. (1983)

Komlósi Sándor: A Ratio Educationis : 1777-i és 1806-i kiadásának magyar nyelvű fordítása : fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros István : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 433 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 324-329. (1983)

Kotschy Beáta: V. SZ. Lednyev: Az általános középfokú oktatás tartalma strukturális problémák : Moszkva, Pedagogika, 1980 264 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 330-334. (1983)

Kottay Ferenc: A dolgozók gimnáziuma nevelési és oktatási tervének néhány korai tapasztalata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 306-314. (1983)

Kovács Eszter: A liberális alternatíva társadalmi feltételeiről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 68-73. (1983)

Kovács Sándor: Innováció a nevelésügyben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 447-450. (1983)

Kozma Tamás: Az iskola funkciói : értelmezési keret a szervezet-környezet nevelésszociológiai vizsgálatához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 373-383. (1983)

Kozma Tamás: Iskola és városiasodás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 111-120. (1983)

Kozéki Béla and Hrabal Vladimír: Iskoláskorúak teljesítménnyel kapcsolatos motivációjának összehasonlító vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 121-135. (1983)

Kőhalmi Katalin: Über einige dagurische Ortsnamen aus dem 17. Jahrhundert. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 315-319. (1983)

Kristó Gyula: Megjegyzés a felsőoktatás reformjához. In: Figyelő : gazdaságpolitikai hetilap, (27) 18. p. 2. (1983)

Kristó Gyula: A város kialakulása. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (73) 285. p. 5. (1983)

Kristó Nagy István: A legnagyobb élő magyar alkotó. In: Könyvvilág, (28) 8. p. 12. (1983)

Krisztián Béla: Rendszerszemlélet mint társadalmi igény : Rendszerkutatási tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 277 o . : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 91-92. (1983)

Kun Ágota: Szubkultúra vagy politikai ellenzék? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 62-65. (1983)

Kósa Ferenc and Dobranovics Ilona and Szilárd András and Virágos Kis Erzsébet: Sexuelle Frustration als Tötungsmotiv. In: Kolligátum. pp. 79-88. (1983)

Kósa Ferenc and Feketéné Csete Klára and Földes Vilmos: Az észteráz D (EsD) vörösvérsejt izoenzimrendszer populációgenetikai vizsgálata Szeged és környéke (Dél-Magyarország) népességében. In: Kolligátum. pp. 220-225. (1983)

Kósa Ferenc and Szendrényi Júlia and Tóth Valéria: Fogak transzparenciájának vizsgálata az életkor megállapítására. In: Kolligátum. pp. 285-291. (1983)

Köte Sándor: Nagy László öröksége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 5-11. (1983)

Kőszeg Ferenc: Kora tavasz : beszélő-beszélgetés egy fiatal lengyel tanárral. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 52-56. (1983)

Kőszeg Ferenc: A mélypont ünnepélye. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 107-114. (1983)

L

L. GY.: Köszöntjük a 90 éves Szent-Györgyi Albert professzort! In: Búvár, (38) 11. p. 499. (1983)

L. Nagy Zsuzsa: Kiugrási és fegyverszüneti kísérlet. In: Magyar Hírek, (36) 16-17. pp. 40-41. (1983)

L. Nagy Zsuzsa: Történelmünk képekben.83.Kiugrási és fegyverszüneti kísérlet. In: Magyar Hírek, (36) 16-17. pp. 40-41. (1983)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Studies in Chuvash etymology, 1. ed. by Róna-Tas A. Szeged, 1982 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 141-144. (1983)

Lukács Béla: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba : szerk. Hajdú P., Kristó Gy., Róna-Tas A. Tankönyvkiadó, Bp. 1980 : könyvismertetés. In: Fizikai szemle : [magyar fizikai folyóirat : a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Biofizikai Társaság, az Oktatási Minisztérium, a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete folyóir. pp. 155-156. (1983)

M

M. Kiss Sándor: A politizálgatástól az ellenállásig. A Szent-Györgyi Albert vezette politikai mozgalom és ellenállási csoport történetéből. In: Mozgó Világ, (9) 11. pp. 113-128. (1983)

Menges Karl Heinrich: Problemata etymologica : altajisch *qyr- und seine Verflechtungen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 375-390. (1983)

Miller Roy Andrew: Japanese evidence for some Altaic denominal verb-stem derivational suffixes. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 391-403. (1983)

Mészáros István: Iskolatörténet - művelődéstörténet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 147-153. (1983)

Mészáros István: Kiss Árpád: Közoktatás és neveléstudomány : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó. 460 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 451-453. (1983)

Mészáros István: Ladislaus Lukács: Monumenta paedagogica Societatis Iesu : penitus retractata multisque textibus aucta edidit : Róma, 1965-1981. négy kötet (864, 1038, 964, 888 oldal) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 92-95. (1983)

Móra Magda: Fejér megye katolikus népiskolái a felügyeleti látogatások tükrében : 1790-1825. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 405-416. (1983)

N

Nagy Mária: Nyugat- és észak európai tapasztalatok a középiskolázás egységesítéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 167-177. (1983)

Nagy Sándor: Az oktatáselmélet új irányai Nagy László pedagógiájában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 11-18. (1983)

Nevikoff Alex: Alex Nevikoff levele Szent-Györgyi Alberthez.

O

Oláh János: A szegedi tankerület az 1920-as években. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 154-166. (1983)

P

Palotay Ferencné and Vida Péterné: A tanítóképzés a korszerűsítés útján : néhány tapasztalat a kollektív pedagógiai gyakorlat bevezetése után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 251-261. (1983)

Palugyai István: Szent-Györgyi Albert kilencven éves. In: Magyar Hírek, (36) 18-19. p. 24. (1983)

Pauling Linus: Albert Szent-Györgyi on his ninetieth birthday. In: Foundations of Physics, (13) 9. pp. 883-886. (1983)

Pethig Ronald and Gascoyne Peter and McLaughlin Jane A. and Szent-Györgyi Albert: Ascorbate-quinone interactions : electrochemical, free radical, and cytotoxic properties. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (80) 1. pp. 129-132. (1983)

Petri György: Nagy Imréről. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (8). p. 2. (1983)

Pető Gábor Pál: A 90 éves Szent-Györgyi Albertről. Beszélgetés egykori tanítványával és munkatársával. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (41) 219. p. 6. (1983)

Polner Zoltán: Dél-Alföld-kutatás a szegedi egyetemen. In: Csongrád megyei Hírlap : Megyei kiadás, (40) 66. p. 6. (1983)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: On some Mongolian adverbs of Turkic origin. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 405-411. (1983)

Posea Grigore and Mândruţ Octavian: Általános természeti földrajz és földtan : tankönyv a IX. osztály számára.

Péter László: Szent-Györgyi Albert – Móra Ferencről. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (40). p. 4. (1983)

R

Rachewiltz Igor de: Two recently published p'ai-tzu discovered in China. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 413-417. (1983)

Ravasz János: Tantervi problémák franciaországi szakirodalom tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 286-306. (1983)

Ritoók Pálné: A tehetség és a pályaválasztás kérdései Nagy László munkásságában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 25-30. (1983)

Róna-Tas András: De hypothesi uralo-altaica. In: Symposium saeculare societatis Fenno-Ugricae. pp. 235-251. (1983)

Róna-Tas András: Fragen der mongolischen Heldendichtung, Teil 1. Vorträge des 2. Epensymposiums des Sonderforschungsbereichs 12, Bonn 1979. Hrsg. W. Heissig, Otto Harrassowitz, 1981. : review. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 319-320. (1983)

Róna-Tas András: Kasantatarische Volkslieder : auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos herausgegeben von Zsuzsa Kakuk. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest 1980 : review. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 305-307. (1983)

Róna-Tas András: Újabb adatok a kazár népnév történetéhez. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 126-133. (1983)

Róna-Tas András: A nomád életforma geneziséhez. In: Nomád társadalmak és államalakulatok : tanulmányok. pp. 51-65. (1983)

Róna-Tas András and Rédei Károly: Early Bulgarian loanwords in the Permian languages. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 3-41. (1983)

Réthy Endréné: Szovjet didaktikai munkákról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 314-320. (1983)

Réthy Endréné: A tanulási motiváció kutatásának néhány sajátos vonása a Szovjetunióban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 417-425. (1983)

S

SZ. GY.: Lenhossék József és Lenhossék Mihály. In: Magyar Hírek, (36) 11. p. 9. (1983)

Samu István: Dr. Samu Istvánnak Jakab Károlyról készült elmeorvos-szakértői véleményéhez a véleményező kiegészítései : részlet. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 126-129. (1983)

Sárközi Alice: A 17th century Mongol Mañjuśrīnāmaśaṃgīti with commentary. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 449-468. (1983)

Scarcia Gianroberto: Herakles-Verethragna and the mi'rāj of Rustam. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 85-109. (1983)

Schablauer Zoltánné: A tanítói pálya Somogy megyei problémái 1778-1848 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 262-272. (1983)

Scheiber Sándor: From the Yozerot of Samuel B. Hoshana : from the Leningrad Geniza. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 121-134. (1983)

Schwartz Klaus: Die Sammlung türkischer Handschriften in der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz (Berlin/West). In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 111-120. (1983)

Serruys Henry: Monggol : Mogal and Manggus : Magus. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 475-484. (1983)

Simon Gyula: Kelemen Elemér: Néptanítók Somogyban a kiegyezés korában : Somogyi Almanach 34-35. sz., Kaposvár, 1982. 841 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 89-91. (1983)

Sinor Dénes: Réfléxions sur la présence turco-mongole dans le monde méditerranéen et pontique a l'époque pré-ottomane. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 485-501. (1983)

Solt Ottilia: Uj [!Új] szamizdat lap jelentkezett : ABC tájékoztató I - II. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 115-117. (1983)

Stevens Alta Mae: Playing in the Fields of Science. In: Woods Hole Weekly, (11) 25. (1983)

Sulyok Erzsébet: Az oktatás – létkérdés : Dr. Kristó Gyula a fejlesztési javaslatokról. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (73) 267. p. 3. (1983)

Sulyok László: Újabb elmélet a magyar államalapításról : interjú Kristó Gyulával a történettudományok doktorával. In: Nógrád : az MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja, (39) 6. p. 8. (1983)

Sz. Gy.: Lenhossék József és Lenhossék Mihály. In: Magyar Hírek, (36) 11. pp. 18-19. (1983)

Szabadgondolkodó : Jelszavaink legyenek: haza és haladás. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 74-82. (1983)

Szabolcs Éva: A taxonómia továbbfejlesztésének elméleti és gyakorlati törekvései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 426-435. (1983)

Szabó József: Szlovák-magyar kétnyelvűség Nyíregyházán a reformkorban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 273-285. (1983)

Szabóné Fehér Erzsébet: Felkai László: Neveléstörténeti dolgozatok a dualizmus koráról : Budapest, 1983. Tankönyvkiadó. 305 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 455-456. (1983)

Szebenyi Péterné: Világnézet a személyiségfejlődésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 363-372. (1983)

Szegedi-Pap Zoltán: Amikor Szegedre került a Nobel-díj. Szent-Györgyi Albert kilencvenéves. In: Csongrád Megyei Hírlap [Híradó?], (40). p. 6. (1983)

Szent-Györgyi Albert: On the nature and origin of life. In: Old and New Questions in Physics, Cosmology, Philosophy, and Theoretical Biology : Essays in Honor of Wolfgang Yourgrau. pp. 805-808. (1983)

Szent-Györgyi Albert: "A tanítás jó volt, a gyermeket megölték". In: Képes Sport : az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja, (30) 38. p. 23. (1983)

Szent-Györgyi Albert and McLaughlin Jane A.: The living state. In: Journal of Bioelectricity, (2) 2-3. pp. 207-212. (1983)

Szilágyi Sándor: A Munkástanács mint egy pecsét hitelesitette [!hitelesítette] a forradalmat : interjú Rácz Sándorral, a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnökével. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 29-51. (1983)

Szoboszlay Miklós: A nevelés feladatai és perspektívái Csehszlovákiában : a Jednotá Skola cikkei alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 79-88. (1983)

Szűcs Ágnes: Tájékoztató az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának üléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 3. pp. 340-341. (1983)

Sós Péter János: Laboratórium, falak nélkül. A kilencvenéves Szent-Györgyi Albert kitüntetése. In: Magyar Hírek, (36) 23. pp. 8-9. (1983)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: De l'alphabet ouïgour. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 469-474. (1983)

T

Tandi Lajos: Kútfők hitelével [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (75) 185. p. 6. (1983)

Tandi Lajos: A város életrajza [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Városi Bizottságának lapja, (73) 303. p. 6. (1983)

Tekin Talât: On the Structure of Altaic echoic verbs in -KIrA. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 503-513. (1983)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Zametki ob odnom tibetskom govore Amdo. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 515-520. (1983)

Tietze Andreas: Zum Argot der anatolischen Abdal : Gruppe Teber. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 521-532. (1983)

Tőkei Ferenc: A note on nomadism. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 533-538. (1983)

Tripolszky László: Művelődési napló [könyvismertetés]. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (41) 266. p. 7. (1983)

Tryjarski Edward: How to live to be (at least!) a hundred and twenty? In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 538-544. (1983)

Turjányiné Szász Ágnes: Bartal Andrea - Széphalmi Ágnes: Adatgyűjtés és statisztikai elemzés a pedagógiai gyakorlatban : Budapest, 1982. Tankönyvkiadó, 160 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 453-454. (1983)

Tóth Béla: Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur : (Lexikon a gyermek- és ifjúsági irodalomról) : Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 1975 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 197-202. (1983)

Tőkéczki László: Neveléstörténeti rendszerezési kísérletek a mai német nyelvű szakirodalomban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 73-79. (1983)

U

Uray Géza: Notes on the thousand-districts of the Tibetan Empire in the first half of the ninth century. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 545-548. (1983)

V

Varga János: Az értékelés szerepe a nevelésben (Evaluation Roles in Education) Szerk.: Arieh Lewy and Dávid Nevo : Tel-Aviv University, Gordon and Breach 1981. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 1. pp. 96-99. (1983)

Varga Lajos: Az osztrák általánosan képző iskolák tanterveinek műfaji sajátosságai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 436-446. (1983)

Vas János: Munkásellenőrzést! In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 66-67. (1983)

Veress Endre: Bevezetés. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (7). pp. 5-48. (1983)

Vámos Imre: Szent-Györgyi Albert az atomháborúról. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (46) 232. p. 14. (1983)

Váradi Tibor: Comparative research on education - overview, strategy and applications in eastern and western Europe : Niessen, M. - Peschar, J. (Szerk): összehasonlító pedagógiai kutatások - áttekintés, stratégia, alkalmazás Kelet- és Nyugat Európában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 202-207. (1983)

von Bogyay Thomas: III. Béla emlékezete. A szöveganyagot válogatta, fordította, a Bevezetőt és a jegyzeteket írta Kristó Gyula és Makk Ferenc. A képanyagot Marosi Ernő válogatta. Budapest: Magyar helikon 1981. In: Südost-Forschungen, (42). pp. 361-362. (1983)

W

Weiers Michael: Aus der Poesie der Mongolen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 563-574. (1983)

Y

Yamada Nobuo: Formation of the Hsiung-nu nomadic state. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 575-582. (1983)

Z

Zalotay Erzsébet: Ambíció vagy hiúság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 2. pp. 210-213. (1983)

Zibolen Endre: Hagyományos és új a magyar neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (83) 4. pp. 351-354. (1983)

Zieme Peter: Zum uigurischen Tārā-Ekaviṃśatistotra. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 583-597. (1983)

Zsille Zoltán: Egy önhit története : részlet. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (7). pp. 95-106. (1983)

[

[Bagdy] [Dániel]: Szent-Györgyi Albert kilencvenéves. In: Magyar Képes Újság, (32) 19. p. 13. (1983)

Á

Ádám Antal: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből : 14. [köt.] : különnyomat. In: Kolligátum. pp. 7-52. (1983)

This list was generated on 2024. május 22. 17:10:56 CEST.