Items where Year is 1973

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | Á
Number of items: 242.

A

Alhoniemi Alho: Zur Form der die Zeitdauer ausdrückenden Adverbiale im Tscheremissischen. In: Finnisch-ugrische Forschungen, (40). (1973)

Alhoniemi Alho: Über einige nichtadverbale Verwendungsweisen der Woher-Kasus im Tscheremissischen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, (150). pp. 15-20. (1973)

Apor Éva: Gilanica : Langerudi. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (27) 3. pp. 351-372. (1973)

Ariste Paul: Eesti rõhumäärsõna ep. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne, (72). pp. 33-37. (1973)

Ariste Paul: Nižnenemeckie zaimstvovaniâ v livskom âzyke. In: Sovetskoe finno-ugrovedenie, (1973) 9. pp. 175-178. (1973)

Ariste Paul: Paarist vadja sõnast. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, (150). pp. 30-35. (1973)

B

B[erencsi] Gy[örgy]: Dr. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas a Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktora. In: Felsőoktatási Szemle, (22) 12. pp. 713-717. (1973)

Bajnóczky István and Kósa Ferenc: A tracheotomia infectiosus szövődményei 10 éves boncolási anyagunkban. In: Kolligátum. pp. 214-221. (1973)

Bakonyi Pál: Horváth György: A tananyag és a tankönyv struktúrája : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 328 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 227-230. (1973)

Bara Dénes: Histological observations on the problem of hyperfunction and exhaustion in the magnocellular nuclei of the rat. In: Kolligátum. pp. 45-46. (1973)

Bara Dénes and Bőti Zsuzsanna: Adatok a III. agykamra infundibularis és inframamillaris recessusát bélelő ependyma enzymhistochemiájához, különös tekintettel a tanycyták kapcsolataira. In: Kolligátum. pp. 211-217. (1973)

Bara Dénes and Bőti Zsuzsanna: Enzyme histochemical data on the connections of the tanycytes of albino rat. In: Kolligátum. pp. 57-58. (1973)

Bara Dénes and Skaliczki József and Bődi Zsuzsanna: Fehér patkány Ammon-szarvának enzymhistochemiája. In: Kolligátum. pp. 127-137. (1973)

Bartal Andrea: Pataki Ferenc, Hunyady György: A csoportkohézió : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 267 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 377-379. (1973)

Bellomo Manlio: Considerazioni storiche in margine ad un progetto di riforma del diritto di famiglia. In: Kolligátum. pp. 539-548. (1973)

Blagova Galina Fedorovna: Stroenie form želatel'nogo nakloneniâ v turkskih âzykah i tendenciâ k sverhnormal'nomu ih usložneniû. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 10-25. (1973)

Bondarj A. D. and Komár Károly: A tanárképzés tapasztalatai a kijevi egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 343-348. (1973)

Bruzelius Nils J.: Maverick’s radical theory of cause of cancer. In: Boston Saturday Globe. (1973)

Bucskó Béla and Falus Iván and Petri András: Az iskolai hospitálások különböző változatainak összehasonlító vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 302-320. (1973)

Bíró Endre: Szent-Györgyi Albert. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap, (17) 38. pp. 6-7. (1973)

Bólyai Imréné: Riforma Della Scuola : 1972. XVIII. évfolyam, 1-12. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 471-476. (1973)

Bónis György: A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán. In: Kolligátum. pp. 101-130. (1973)

C

Cs : „Hamlet és az egészség”. In: Szegedi Egyetem, (11) 14. p. 6. (1973)

Csapó Zsolt and Bartók István and Kahánné László Ilona and Ormos Jenő: Malakoplakia of the kidney : a light microscopic, fine structural and chromatographic study. In: Kolligátum. pp. 407-415. (1973)

Csokonai Attila: Köszöntés helyett. In: Szegedi Egyetem, (11) 13. p. 1. (1973)

D

Darkó István: Magyar hegyek népe : elbeszélések.

Durkó Mátyás: Felnőttek szépirodalmi recepciós képessége és iskolai végzettségük. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 421-435. (1973)

Dux Ernő and László Aranka: Adatok a máj-cirrhosissal együtt előforduló Cruveilhier-Baumgarten-betegség problémájához. In: Kolligátum. pp. 280-285. (1973)

Dux Ernő and László Aranka: Beiträge zum Problem der mit Lebercirrhose einhergehenden Cruveilhier-Baumgartenschen Krankheit. In: Kolligátum. pp. 97-100. (1973)

Dux Ernő and Páldy László and Biliczki Ferenc and Bakacsi Gyula: Adatok a gyermekkori malignus osteopetrosis lefolyásához és keletkezéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1973)

E

Erdő Mária: M. L. Kellmer Pringle: Deprivation and Education : megfosztottság és nevelés : London, 1971. Longman Group Limited. 324 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 234-235. (1973)

Eriksson Aldur Wictor: Genetic polymorphisms in Finno-Ugrian populations : Finns, Lapps and Maris. In: Israel Journal of Medical Sciences. pp. 1156-1170. (1973)

F

Faludi Szilárd: Szokolszky István: Válogatott tanulmányok : összeállította és az utószót írta Székely Endréné : Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. 368 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 477-480. (1973)

Falus Iván and Golnhofer Erzsébet: Kategóriarendszer alkalmazása a felsőoktatási előadások megfigyelésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 78-90. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Die Erfahrungen der Arsen-Massenvergiftungen in Szöreg [!Szőreg]. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Halálos chinin-mérgezés. In: Kolligátum. pp. 124-126. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Tödliche Chinin-Vergiftung. In: Kolligátum. 179-184, [1]. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Basch András and Virágos Kis Erzsébet: Untersuchung des Histamingehaltes der Leber von Ratten nach experimentellen Verbrennungen. In: Kolligátum. 1-27, [2]. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Basch András and Virágos Kis Erzsébet: A máj histamin-tartalmának vizsgálata patkányok kísérletes égési sérülésében. In: Kolligátum. pp. 460-470. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Kis-Virágos Erzsébet and Basch András: Freier und Gesamthistamingehalt der Haut nach experimentell hervorgerufenen Verbrennungen. In: Kolligátum. pp. 203-212. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Basch András: Az agy histamin tartalmának vizsgálata patkányok kísérletes égési sérülésében. In: Kolligátum. pp. 64-79. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Basch András: Der freie und Gesamthistamingehalt von postmortalen Verbrennungen im Tierexperiment. In: Kolligátum. pp. 213-224. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Basch András: A bőr szabad- és össz-histamin tartalma kísérletes égési sérülésekben. In: Kolligátum. pp. 96-108. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Jobba György: Der Gehalt der Lungen Neugeborener an freiem und Gesamthistamin unter dem Gesichtspunkt des Lebendgeborenseins. In: Kolligátum. pp. 163-179. (1973)

Fehérvári Géza: An eight/fourteenth-century quadrant of the astrolabist al-Mizzī. In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 115-117. (1973)

Fekete Sándor: Sejtosztódás fékkel és fék nélkül. Szent-Györgyi Albert rákkutatásai. In: Élet és Tudomány : a Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (28) 44. pp. 2077-2080. (1973)

Forrai Katalin: Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel : Budapest, 1972. Zeneműkiadó Vállalat. 116. o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 233-234. (1973)

Földes Éva: A neveléstörténeti és művelődéstörténeti kutatás szemléleti, módszertani összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 98-105. (1973)

Földes Éva: Üzenet : Földes Ferenc halálának harmincadik évfordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 174-179. (1973)

G

Gerendás Mihály: Szent-Györgyi Albert 80 éves. In: Magyar Kémikusok Lapja, (28) 10. pp. 473-475. (1973)

Golnhofer Erzsébet: Kóbor Enikő: Vizsgafeszültség és egyetemi teljesítmény : Pszichológia a gyakorlatban. 19. sz. : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 112 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 481-482. (1973)

Gulya János: "Egy finnugor mondattani modell" (A mondatszerkezet rendzsere a vahi osztjákban) c. dolgozatának a témavázlata : függelék; Gulya János munkásságjegyzéke, önéletrajz. (1973)

Gách Marianne: Az igazi kutatás művészi tevékenység. In: Film, Színház, Muzsika, (17) 51. pp. 10-11. (1973)

Gáspár László: M. A. Manacorda: Marx és a mai pedagógia : Fordította: Bolyai Imréné : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 224 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 223-225. (1973)

H

Hajdú Péter: Das sölkupische Translativsuffix -wlä. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 20-28. (1973)

Hajdú Péter: Uráli vagy finnugor? In: Magyar Tudomány. pp. 507-512. (1973)

Hakulinen Lauri: Aarni Emanuel Penttilä. In: Esitelmät ja Pöytäkirjat. pp. 95-105. (1973)

Hakulinen Lauri: Ylistää. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne : Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itkonen. pp. 59-64. (1973)

Halász Imre: Heinrich Roth: Pädagogisce Anthropologie : Band I. Bildsamkelt und Bestimmung. Band II. Entwicklung und Erziehung. Pedagógiai antropológia. I. kötet. Képezhetőség és rendeltetés. II. kötet. Fejlődés és nevelés : Hannover, 1966. Hermann Schroedel Verlag. 504 és 656 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 236-237. (1973)

Halász Imre: Wolfgang Bäurle: Theorie der Elnternbildung : a szülők nevelésének elmélete : Weinheim-Berlin-Basel, 1971. Verlag Julius Beltz. Socialpadagogisce Reihe Band 4. 261 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 241-243. (1973)

Hegedűs András: Az általános iskolai tanárképzés mai problémái és holnapi gondjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 288-301. (1973)

Hodinka László: J. Leif, G. Rustin: Philosophie de l'éducation : Tom. 1. pédagogie générale (par l'étude des doctrines) : A nevelés filozófiája. I. kötet. Általános pedagógia (az elméletek tanulmányozása alapján) : Párizs, 1970. Ed. Delagrave. 373. o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 237-239. (1973)

Hunyady Györgyné: Majzik Lászlóné: Nevelési eredményvizsgálat az általános iskolai osztályfőnök munkájában : a tanuláshoz és a munkához való viszony : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 279 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 366-367. (1973)

Hunyady Györgyné: Tisztségviselők a közösség szerkezetében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 39-53. (1973)

I

Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 205-211. (1973)

Itkonen Terho: Männyn selvittelyä. In: Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. pp. 150-166. (1973)

Itkonen Terho: Unkaryn etymologiset sanakirja : review. In: Virittäjä. pp. 161-172. (1973)

J

Jarring Gunnar: A tall tale from Central Asia. (1973)

Jettmar Karl: Weinbereitung und Weinrituale im Hindukusch. In: Festschrift zum 65. Geburstag von Helmut Petri. pp. 191-205. (1973)

Jobba György and Sándor Tamás: A Wreden-Wendt-féle dobüreglégpróba orvosszakértői értékelhetőségéről. In: Kolligátum. pp. 47-51. (1973)

Joki Aulis Johannes: Auf der Spuren der steinzeitlichen Cerviden. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen : Sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 125-143. (1973)

Joki Aulis Johannes: Zur Herkunft einiger ugrischer Wörter. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 60-65. (1973)

K

Kakuk Zsuzsa: Le Ier congrès de linguistique turque. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 239-240. (1973)

Kakuk Zsuzsa: Studia Turcica. Ed. L. Ligeti. Akadémiai K., Budapest 1971 : compte rendu. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : sectio linguistica. pp. 185-188. (1973)

Kangasmaa-Minn Eeva: Genitiv und Lativ, Adjektiv und Plural. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 74-87. (1973)

Kangasmaa-Minn Eeva: Primaaristen johdinainesten funktioista. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 151-159. (1973)

Kapronczay Károly: Kwartalnik Pedagogiczny : 1972. 1-3. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 357-361. (1973)

Karikó Katalin: "Növ. szervezettan 1973/74 rajzok".

Karikó Katalin: Karikó Katalin I. évf. egyetemi biológus szakos hallgató "Munkafüzet biológus- és biológia-kémia szakos hallgatók számára II." munkafüzete.

Karikó Katalin: Karikó Katalin I. évf. egyetemi biológus szakos hallgató "Neuroanatómiai vázlatok" munkafüzete.

Karšai František and Bekény Sándor: Lucas Fabinus Popradiensis : egy XVI. századi eperjesi iskolarektor társadalmi-pedagógiai nézetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 333-342. (1973)

Kenéz János: Ein bewegtes Gelehrtenleben. Zum 80. Geburtstag des Nobelpreisträgers Albert Szent-Györgyi. In: Münchener medizinische Wochenschrift, (115) 51-52. pp. 2324-2326. (1973)

Keszthelyi Gabriella: Végtelen szeretettel és kedvességgel fogadott mindenki. In: Magyar Hírek, (26) 23. p. 6. (1973)

Kiss Tihamér: Alexandru Rosca, Zörgő Benjámin: A képességek : Tudományos Könyvkiadó. Bukarest, 1973. 202 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 482-484. (1973)

Kiss Árpád: Az iskolai teljesítmények mérésének és értékelésének indoklása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 3-9. (1973)

Kiss Árpád: A bielefeldi egyetem és a hozzá tartozó iskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 348-353. (1973)

Komlóssy Ákos: Pedagógusképzés az európai szocialista országokban és néhány fejlett tőkésországban : szerkesztette Ladányi Andor (Sándor Ernőné közreműködésével) : Budapest, 1972. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadása. 301 oldal. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 364-366. (1973)

Kon Hideo and Szent-Györgyi Albert: Charge transfer between amine and carbonyl. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (70) 11. pp. 3139-3140. (1973)

Kon Hideo and Szent-Györgyi Albert: Interaction of amines with ketone aldehydes and unsaturated aldehydes. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (70) 4. pp. 1030-1031. (1973)

Korom Irma and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Scleroderma (progressive systemic sclerosis) inducing ureteral closure. In: Kolligátum. pp. 259-269. (1973)

Korom Irma and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Ureterelzáródást okozó scleroderma (progresszív systemás sclerosis). In: Kolligátum. pp. 1118-1124. (1973)

Kovách Zoltán: Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi Sárospataki iskola : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 340 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 371-372. (1973)

Kozma Tamás: International Review of Education. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 202-205. (1973)

Kozéki Béla: Differenciált oktatás és teljesítménymotiváció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 436-443. (1973)

Kőhalmi Katalin: Glafira Makarevna Vasilevič : 1895-1971. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 131-133. (1973)

Kéri Henrik: A matematika és a történelem osztályzatainak alakulása a budapesti gimnáziumok utolsó évfolyamában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 31-38. (1973)

Kósa Ferenc: Eine ungewöhnliche Art von Selbstverstümmelung zum Zwecke eines Versicherungsbetruges. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1973)

Kósa Ferenc and Bajnóczky István: A tracheotomia infectiosus szövődményeinek szövettani vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 202-213. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Die Grössenmasse der Gehörknöchelchen menschlicher Feten. In: Kolligátum. pp. 712-719. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Emberi magzatok hallócsontjainak méretei. In: Kolligátum. pp. 152-159. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Feststellung der Körperlänge und des Lebensalters von Feten auf Grund der Grössenmasse der Gehörknöchelchen. In: Kolligátum. pp. 263-269. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Les possibilités de détermination de l'age foetal d'après l'évolution morphologique des os de la base du crane. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Magzatok életkor-megállapításának lehetőségei a koponyaalapi csontok formafejlődése alapján. In: Kolligátum. pp. 219-225. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Regressions- und Korrelationsuntersuchungen fetaler Schädelbasisknochenmasse mit Hinsicht auf die Geschlechtsunterschiede. In: Kolligátum. pp. 336-345. (1973)

Kósa Ferenc and Zöllei Magdolna: Die Korrelation des Bauchwandfettpolsters zur Körperlänge und zum Körpergewicht = Correlation of the thickness of abdominal fatty layer to the body length and weight. In: Kolligátum. pp. 11-16. (1973)

Köves József: Az általános iskola földrajztanításának követelményrendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 23-30. (1973)

L

Ladányi Andor: A tanárszakos hallgatók pedagógiai-pszichológiai oktatásáról : nemzetközi áttekintés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 259-275. (1973)

Lakó György: Die Form des Imperativs in den permischen Sprachen. In: Finnisch-Ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. pp. 107-116. (1973)

Lakó György: Marcus Wöldike ja János Sajnovics vertailevan kielitieteen uranuurtajina. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 189-195. (1973)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: K istorii kumykskoj leksiki. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 74-78. (1973)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Martti Räsänen: Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969 : recenziâ. In: Étimologiâ : 1971. pp. 385-388. (1973)

Ligeti Lajos: À propos d'un document ouigour de l'époque mongole. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1973)

Ligeti Lajos: Le sacrifice offert aux ancêtres dans l'Histoire secrète. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 145-161. (1973)

Liimola Matti: Noch einmal über das l der der objektiven Konjugation des Wogulischen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 196-204. (1973)

Liimola Matti: Zur Etymologie zweier wogulischer Wörter. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 222-229. (1973)

Liimola Matti and Kulmala Vuokko: Artturi Kannisto und sein Lebenswerk. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 23-35. (1973)

Lytkin Vasilij Il'ič: Étimologii. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 230-233. (1973)

László Ferenc and Mónus Zoltán: The effects of oestrogen, acth and cortisone administration and hypophysectomy on histological changes induced by unilateral renal pedicle clamping. In: Kolligátum. pp. 306-311. (1973)

M

Matuz József: Süleyman der Prächtige (Soliman). In: Die Grossen der Weltgeschichte. pp. 961-977. (1973)

Matuz József: A propos d'une contribution bibliographique pour servir les études ottomanes historiques. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 449-451. (1973)

Márvány János: Laut- und Wortgeographie der deutschen Mundarten im Völgység und Hegyhát : kandidátusi értekezés tézisei. (1973)

Mező András: A magyar hivatalos községnévadás : kandidátusi értekezés tézisei. (1973)

Mignon Michel and Vatier Jean and Bonfils Serge and Varró Vince: Tartós, vagus jellegű gyomornedv elválasztás előidézése kutyában 2-deoxy-d-glucosé infusióval. In: Kolligátum. pp. 120-126. (1973)

Mollova Mefküre: Etude phonetique sur les mots transcrits dans le "Dictionnaire turc-français" de Samy-Bey. In: Zeitschrift für Balkanologie. pp. 128-173. (1973)

Mollova Mefküre: KTBRR ve Yunan - kiril harfli türkçe anıtların ilișkileri. In: Türk Dili Araștırmaları Yıllığı : Belleten. pp. 173-182. (1973)

Mollova Mefküre: Quelques lexèmes turks septentrionaux en ğ- ~ č- ~ j ... dans les langues slaves méridionales. In: Zeitschrift für Balkanologie. pp. 89-127. (1973)

Mollova Mefküre: Sur l'euphonie des šıñ chez les Tatares des Balkans. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 96-122. (1973)

Morvay Károly: Nauczanie programowane w praktyce szkoly podstawowej : a programozott oktatás az általános iskola gyakorlatában : kezdeti próbálkozások és javaslatok : szerkesztette Czeslaw Kupisiewicz : Varsó, 1971. 220 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 226-227. (1973)

Mágori Anikó and Ormos Jenő: Alterations in the morphology of glomerulonephritis during chronic haemodialysis. In: Kolligátum. p. 94. (1973)

Mágori Anikó and Szegvári Menyhért: Rezidivierender und metastasierender Abrikossoff-Tumor der Vulva. In: Kolligátum. pp. 264-274. (1973)

Mágori Anikó and Szegvári Menyhért: A vulva recidiváló Abrikossoff-daganata. In: Kolligátum. pp. 2370-2373. (1973)

Mészáros István: A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium jubileumi évkönyve : az intézet 200 éves alapítási évfordulója alkalmából : szerkesztette Kővári Ferenc : Szombathely, 1972. Kiadta a Vas megyei Tanács VB művelődési osztálya. 163. o. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 239-241. (1973)

N

Nadelâev Vladimir Mihajlovič: Drevneturkskaâ runičeskaâ nadpis' iz Koš-Agača. In: Izvestiâ Sibirskogo otdeleniâ Akademii nauk SSSR : ser. obŝestvennyh nauk. pp. 108-110. (1973)

Nagy József: Az IIEP és a közoktatástervezés nemzetközi helyzete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 91-97. (1973)

Nyíri Antal: Zur Frage der altungarischen Diphthonge mit labialem Nachglied. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen : Sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 252-259. (1973)

Nyíri Antal: A magyar igeragozás történetéhez. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 140-158. (1973)

Németh László: Óraadók királysága. In: A kísérletező ember: tanulmányok. pp. 362-366. (1973)

O

Oláhné Erdélyi Mária: Népiskolai számtan-mértan tanításának fejlődése 1790-1848 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 106-119. (1973)

Ormos Jenő: A légzőrendszer kórbonctana : kézirat. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1973)

Ormos Jenő and Elemér Gabriella and Csapó Zsolt: Ultrastructure of the proximal convoluted tubules during repair following hormonally induced necrosis in rat kidney. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1973)

Ormos Jenő and Elemér Gabriella and Csapó Zsolt: A vese elsőrendű kanyarulatos csatornájának regeneratiója patkányon : elektronmikroszkópos vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 160-170. (1973)

Ormos Jenő and Mónus Zoltán and Csapó Zsolt: Electron microscopy of liver biopsies in icteric states. In: Kolligátum. p. 92. (1973)

Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén : kandidátusi értekezés tézisei. (1973)

P

P. Á.: A Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává avatták Szent-Györgyi Albertet. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (31) 240. p. 9. (1973)

P. Bálint Márta and Köte Sándor: Kemény Gábor kiadatlan írásaiból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 190-197. (1973)

Paál Ákos: Piaget a gyermek belső szemléleti képéről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 460-470. (1973)

Perneki Mihály: Az élet szolgálatában. Levéltári dokumentumok Szent-Györgyi Albertről. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (63) 235. p. 5. (1973)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Der mongolische schamanistische Ausdruck udqa. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 309-317. (1973)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Über die Bildungssuffixe der mongolischen Bezeichnungen der Körperteile. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 223-243. (1973)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Zur Frage nach den sprachlichen Berührungen der Jurak-Samojeden und der Tungusen. In: Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itkonen, sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 269-271. (1973)

Pusztay János: A nyenyec nyelv hangsúlyának történetéhez. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 395-406. (1973)

Péter László: Szent-Györgyi Szegeden. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (63) 229. p. 6. (1973)

R

Rácz Endre: Die Adaptation bei der Bildung von ungarischen Kosenamen. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae : Sectio linguistica. pp. 29-36. (1973)

Regényi Jakab: Diabetes mellitus-szal szövődött Zollinger-Ellison syndroma. In: Kolligátum. pp. 2972-2980. (1973)

Regős János: Óvoda és magyar nyelv a XIX. század végén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 120-131. (1973)

Ruoppila Veikko: Die Formen des Genitiv II Pluralis im Alten Kalevala. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 185-193. (1973)

Ruoppila Veikko: Jeesuksen nimen kansanomaisia muunnelmia. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen : Sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 320-331. (1973)

Rusvay Kálmán: A korai jász benei edény felirata. In: Forrás : szépirodalom, szociográfia és művészet. pp. 68-72. (1973)

S

S. Heksch Ágnes: Jóboru Magda: A köznevelés a Horthy-korszakban : alsó- és középfokú oktatás : Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó - Tankönyvkiadó. 227 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 221-223. (1973)

Schiefer Erhard: Rédei, Károly: Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt) mit Skizze der Grammatik. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1968 : Buchbesprechung. In: Kratylos. pp. 224-226. (1973)

Schiefer Erhard: Wolfgang Steinitz: Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache, Lieferung 1-5. Berlin, 1966-1972 : [Buchbesprechung]. In: Études finno-ougriennes. pp. 161-171. (1973)

Schiefer Lieselotte: Ein unbekanntes selkupisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1786. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 351-359. (1973)

Schiefer Lieselotte: Zum Gerundium im Ostjakischen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 352-357. (1973)

Schiefer Lieselotte: "haben" im Wogulischen. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 197-201. (1973)

Schlachter Wolfgang: Das erzählende Perfekt im Lappischen. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 360-370. (1973)

Schlachter Wolfgang: Eine Mischkategorie im lappischen Tempussystem. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 358-368. (1973)

Schlachter Wolfgang: Syntaktische Beiträge zur Geschichte der finnisch-ugrischen Konjunktionen. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 202-213. (1973)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Die prädikative Funktion des Verbalnomens auf *pa im Juraksamojedischen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1973)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Juraksamojedische Verben mit mue-, miè-Stamm. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 383-391. (1973)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Lokativ und Lativ im Juraksamojedischen. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen : Sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 369-379. (1973)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: A. M. Ŝerbak, Sravnitel'naâ fonetika tûrkskih âzykov. Leningrad : Nauka, 1970 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 138-144. (1973)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: K istočnikam i metodam pratûrkskih rekonstrukcij. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 35-45. (1973)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: Tûrkskie aba, apa, ebe. In: Vostočnaâ Filologiâ. pp. 118-125. (1973)

Simon Gyula: Az egyszerűség útja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 186-190. (1973)

Simon Gyula: Az iskolák államosításának történelmi jelentősége Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 399-405. (1973)

Simon Péterné: Doktori és kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 380-382. (1973)

Simon Péterné: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 244-247. (1973)

Sinor Dénes: Urine ~ "star" ~ "nail". In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 392-397. (1973)

Skaliczki József and Bőti Zsuzsanna and Bara Dénes: Fehér patkány ammon szarvának enzymhistochemiája. In: Kolligátum. pp. 35-36. (1973)

Skaliczki József and Sztriha László and Bara Dénes: The importance of enzyme histochemical methods in judgement of the regional effects of experimental brain lesions. In: Kolligátum. p. 93. (1973)

Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. VIII. : Debrecen, 1971. 239 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 484-487. (1973)

Sulimowicz Józef: Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego : druk z 1734 r. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 37-64. (1973)

Sz. Simon István: Szent-Györgyi Szegeden. In: Képes Újság, (14) 43. p. 11. (1973)

Szabó László: A pedagógiai információ szerepe a francia közoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 214-216. (1973)

Szabó Márta: A Prospects a korszerű iskolaépítésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 211-214. (1973)

Szabó Márta: A japán iskolareform tanárképzési alapelvei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 354-356. (1973)

Szathmári István: Que doit la langue littéraire hongroise a Petőfi? In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 279-291. (1973)

Szathmáry Lajos: Tanári szabadság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 444-451. (1973)

Szebenyi Péterné: Hazai törekvések a laikus erkölcstan iskolai bevezetésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 132-144. (1973)

Szende Ottó: Az iskoláskor előtti nevelés problémái és megoldási kísérletei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 54-64. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Bioelectronics and cancer. In: Journal of Bioenergetics, (4) 6. pp. 533-562. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Bioenergetica. In: Enciclopedia medica Italiana : vol. 2.. pp. 2266-2271. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Considerations about mechanochemical and psychochemical coupling. In: Journal of Mechanochemistry and Cell Motility, (2). pp. 3-5. (1973)

Szent-Györgyi Albert: The Development of Bioenergetics. In: Membrane structure and mechanisms of biological energy transduction. pp. 1-4. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Electrons, molecules, biology and cancer. In: Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae, (8) 2. pp. 117-127. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Ember és természet. In: A Hét, (4) 31. p. 18. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Megszívatni az agyat az alkotó munka gyönyörűségével : beszélgetés Szent-Györgyi Alberttel. In: Köznevelés, (29) 37. pp. 3-5. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Water, motion, muscle and evolution. In: From Theoretical Physics to Biology : 3rd International Conference, Versailles, June 1971 : proceedings. pp. 113-124. (1973)

Szent-Györgyi Albert: A tudós polgár : részletek. In: Élet és Tudomány : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (28) 37. pp. 1733-1736. (1973)

Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1973)

Szynkiewicz Sławoj: Struktura konsumpcji mieszkańców stepu : analiza budżetów rodzinnych jednego somonu. In: Z badań nad społeczeństewm i kultura Mongolii. pp. 79-116. (1973)

Szántó Miklós: Családi találkozó. In: Magyar Hírek, (26) 22. pp. 6-7. (1973)

Székely Endréné: Fekete György: Az ifjúság jövője és az iskola : Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó. 209 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 230-231. (1973)

Székely Endréné: Kemény Gábor (1883-1948) : a pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 180-186. (1973)

T

Taba István: A közoktatás újjászervezése Budapest X. kerületében 1945 elején. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 162-173. (1973)

Taube Erika: Baldžïn Xēr : eine tuwinische Volksüberlieferung aus der Westmongolei zur Entstehung zweier Musikinstrumente. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. pp. 59-66. (1973)

Telegdi Zsigmond: Remarques sur les emprunts arabes en persan. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 51-58. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Akademik A. N. Kononov : učenyj i organizator nauki. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 66-71. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Govor umurov sela praskoveevki. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 92-96. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: O fol'klore saryg-ûgurov. In: Philologica : issledovaniâ po âzyku i literature : pamâti akademika Viktora Maksimoviča Žirmunskogo. pp. 367-369. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: O metodah i istočnikah sravnitel'no-istoričeskih issledovanij tûrkskih âzykov. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 119-124. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: P. M. Melioranskij - âzykoved. In: Tûrkologičeskij sbornik, 1972 : [pamâti Platona Mihajloviča Melioranskogo posvâŝaetsâ]. pp. 18-23. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Runičeskaâ nadpis' iz Kuvy. In: Vostočnaâ Filologiâ. pp. 263-265. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Smyčnye soglasnye v âzyke tûrkskih runičeskih pamâtnikov. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 42-45. (1973)

Tószegi Anna and Csapó Zsolt and Ormos Jenő and Kovács Gábor: Morphological changes in aortic valve xenografts placed in the human mitral annulus. In: Kolligátum. pp. 90-91. (1973)

Tóth Béla: Kísérletek olvasókönyvekkel az illusztráció és a szöveg kapcsolatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 65-77. (1973)

Tóth Gábor: Egy tanulmány margójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. p. 387. (1973)

Tóth Gábor: Neveléstörténeti tanulmányok : szerkesztette Köte Sándor : Budapest, 1970. (1972) Magyar Pedagógiai Társaság kiadása. 447 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 368-370. (1973)

U

Ujcz Pálné Orbán Magda: Teaching the Teachers : Trends in Teacher Education : a nevelők képzése, a nevelőképzés irányzatai : Szerkesztette Frederick Hadaway Hilliard. London, 1971. Allén and Unwin. 123 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 362-364. (1973)

V

Vajda Péter: Homo politicus. Szent-Györgyi Albert 80 éves. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (31) 217. p. 8. (1973)

Varga Gyula and Korom Irma: A tüdő gyapotrost embóliája haemodialysis kapcsán. In: Kolligátum. pp. 676-682. (1973)

Varga László and Náfrádi József and Csernay László and Baláspiri Lajos and Penke Botond and Varró Vince: A gastrin biológiailag aktív végcsoportjának a glycin-pentagastrinnak metabolizmusáról. In: Kolligátum. pp. 13-32. (1973)

Varró Vince and Kiss József and Mignon Michel: Különböző adag pentagastrinnal kiváltható sav-secretiós válasz potenciálása küszöbalatti dosisú Mecholyllal. In: Kolligátum. pp. 132-136. (1973)

Varró Vince and Pach Éva and Karácsony Gizella: Celulární distribuce a reaktivita žlázek žaludečního fundu u nemocných dvanáctnikovým vředem. In: Kolligátum. pp. 438-441. (1973)

Varró Vince and Sági István and Csernay László and Döbrönte Zoltán: Relation entre la sécrétion gastrique acide et les débits sanguins total ou muqueux dans l'estomac du chien. In: Kolligátum. p. 75. (1973)

Varró Vince and Varga László and Csernay László and Náfrádi József and Penke Botond and Baláspiri Lajos: Hepatic and mesenteric metabolism of C-terminal pentapeptide of gastrin in the rat : part I. : biliary excretion of labelled glycine-pentapeptide. In: Kolligátum. pp. 499-505. (1973)

Varró Vince and Varga László and Csernay László and Náfrádi József and Penke Botond and Baláspiri Lajos: Metabolizm C-terminal'nogo pentapeptida gastrina v pečeni i bryẑejke krys. Biliarnoe vydelenie mečenogo glicinovogo pentapeptida. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1973)

Varsányi Péter: Nevelésügy a Tanácsköztársaság idején Hódmezővásárhelyen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 145-161. (1973)

Vaskó László: Az iskolák államosításáért folyó küzdelem a debreceni tankerületben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 406-420. (1973)

Vincze András: Zukovits Imre: Az aktivitás serkentő tényezői az oktatásban : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 276 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 376-377. (1973)

Vörös József: A magyar igekötő szórendjének problémaköre : kandidátusi értekezés összefoglalója és tézisei. pp. 3-18. (1973)

Vág Ottó: A Magyar Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi Közleményei : IX. kötet. Szarvas, 1972. 324 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 487-488. (1973)

Vörös László: Pszichofiziológia : A válogatást készítette és a bevezető tanulmányt írta Ádám György : Budapest, 1972. Gondolat Könyvkiadó. 375 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 232-233. (1973)

Vörös László: A felsőoktatási intézmények regionális vizsgálatának elvi és módszertani problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 321-332. (1973)

X

Xantus Gyuláné: Tanulói teljesítmények az oktatási folyamat különböző szervezeti formáiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 10-22. (1973)

Z

Zibolen Endre: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1971. : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 323 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 217-221. (1973)

Zátonyi Sándor: Varga Lajos: Tanulói kísérletezés a fizika tanításában : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 236 oldal : [könyvismetetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 374-375. (1973)

Zöldi László: Szegedtől Szegedig. Csak békében lehet építeni. Találkozás Szent-Györgyi Albert professzorral. In: Magyar Ifjúság, (17) 48. pp. 28-29. (1973)

Á

Ábent Ferenc: M. N. Kuzmin: Skola i obrazovanyie v Csehszlovakii : iskola és képzés Csehszlovákiában (a XVIII. század végétől a XX. század 30-as évéig) : Moszkva, 1971. Izdatyelysztvo „Nauka". 262 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 373-374. (1973)

Ábrahám János: A nagy kortárs. In: Brassói Lapok, (6) 47. p. 6. (1973)

Ágoston György: Az OCDE távlati tantervi irányelvei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 452-460. (1973)

Ágoston György: Egyetemi tanárképzés, gyakorlóiskolák, gyakorlóév. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 276-287. (1973)

This list was generated on 2024. június 24. 06:21:08 CEST.