Items where Year is 1970

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 159.

Article

Az 1970-i hazai Comenius-ünnepségek terve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. p. 118. (1970)

Az V. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 347-358. (1970)

A Pedagógiai Bizottság felszabadulási emlékülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. p. 315. (1970)

Szerkesztőségi hírek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. p. 474. (1970)

Tanulmányok Békéscsaba történetéből [könyvismertetés]. In: Békés Megyei Népújság : a Megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács lapja, (25) 142. p. 5. (1970)

Tízéves a "Magyar Pedagógia". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. p. 470. (1970)

A pedagógiai Bizottság Lenin-Emlékülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. p. 315. (1970)

Akácz László: Tanulmányok Békéscsaba történetéből [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt lapja, (60) 188. p. 5. (1970)

Bajkó Mátyás: Demokratikus iskolázásunk kezdetei és a debreceni kultuszminisztérium. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 126-133. (1970)

Bakos József: Milada Blekastad: Comenius : Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komensky. Unisversitetsforlaget Oslo, Academia Praha. 1969. 874 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 456-459. (1970)

Bakos József and Comenius Johannes Amos: Comenius nyelvművelő elveiről s nyelvművelő gyakorlatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 405-413. (1970)

Benő Kálmán: Az iskolarendszerű felnőttoktatás néhány problémája 1945—1948 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 185-196. (1970)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: Az erkölcsi magatartás vizsgálatának kutatásmódszertani kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 79-85. (1970)

Bán Ervin: Angol könyv a társadalmilag hátrányos helyzetű középiskolás gyermekek neveléséről : 'Cross'd with adversity': the education of socially disadvantaged children in secondary schools. Schools Council Working Paper 27. London, 1970. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 463-465. (1970)

Báthory Zoltán: Az IEA-program Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 286-294. (1970)

Deák Gábor: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. VI. : Debrecen, 1969. 303 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 465-467. (1970)

Erdey-Grúz Tibor: Tudományos-technikai forradalom és a nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 323-332. (1970)

Fehér Pál, E.: Kulturális jegyzetek. A békéscsabai példa [könyvismertetés]. In: Népszabadság : a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi lapja, (28) 282. p. 7. (1970)

Földes Éva: Az újjászülető iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 197-207. (1970)

Földes Éva: Montessori-évforduló Rómában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. p. 473. (1970)

Földes Éva: Neveléstudományunk huszonöt éve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 229-238. (1970)

Földes Éva: Társadalmi, tudományos fejlődés neveléstudomány a 17. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 371-375. (1970)

Földes Éva: A pedagógus Lenin. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 13-25. (1970)

Gecső Ervin: Falus Iván: A visszacsatolás problémája a didaktikában : Pedagógiai Közlemények, 10. sz. Az ELTE Neveléstudományi Tanszékének kiadványai. Budapest, 1969. Tankönyvkiadó, 153. l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 99-101. (1970)

Gyaraki F. Frigyes: L. N. Landa: Algoritmizálás az oktatásban : Budapest, 1969. Tankönyvkiadó, 339 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 92-98. (1970)

Horváth Lajos and Kosaras István and Mészáros István: Az Albizottságok 1969. évi tevékenysége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 117-118. (1970)

Horváth Márton: Az általános iskola -közoktatási rendszerünk alapja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 134-142. (1970)

I. L. and Ogorodnikov I. T.: I. T. Ogorodnyikov: A szovjet neveléselmélet időszerű problémái : Szovjetszkaja Pedagogika, 1969. 7. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 105-108. (1970)

Illés Lajosné: Lenin, a kulturális forradalom és korunk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 26-41. (1970)

Juhász Ferenc: Két nyugatnémet könyv a személyiségről : Georg Dietrich: Fejlettségi szint és személyiségalkat : (Entwicklungsstand und Persönlichkeit.) Basel—München, 1966. ; Helmuth Donath: A személyiség megítélése : (Persönlichkeitsbeurteilung) München, 1965. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 101-104. (1970)

Kapronczay Károly: Kazimierz Stasierski: A magyarországi lengyel iskolaügy a második világháború idején : Szkolnictwo polskie na Wegrzech w czasie drugiej wojny swiatowej. Poznan, 1969. Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. 247 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 460-462. (1970)

Királyné Rigó Katalin: A tanulás problémái az ötödik osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 270-280. (1970)

Kiss Árpád: A Nemzetközi Nevelésügyi Év. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 239-248. (1970)

Kiss Árpád: UNESCO-Bizottságok tanácskozása a permanens nevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. p. 316. (1970)

Kottay Ferenc: A történelem tanulságai tanulói vélemények tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 414-426. (1970)

Kozma Tamás: International Rewiev of Education. XV. 1969. : [folyóiratismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 305-309. (1970)

Kurdybacha Lukasz: Comenius és a korai felvilágosodás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 249-269. (1970)

Ladányi Andor: A felsőoktatás szocialista átszervezésének kezdete : Az 1948. évi egyetemi reform. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 170-184. (1970)

Ligetiné Verebély Anna: Tóth Béla: Az általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének pszichológiai vizsgálata. Budapest, 1969. Akadémiai Kiadó. 328. lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 302-305. (1970)

M. I.: W. Hennig: Fiatalok érdeklődési struktúrái : (Interessenstrukturen von Jugendlichen.) Jugendforschung, 1968. 5. szám, 19-33. o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 108-111. (1970)

Mihály Ottó: Az embereszmény pedagógiai funkciójáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 42-64. (1970)

Mészáros István: Hazai kiadású új „Orbis Pictus"-fakszimile : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 318-319. (1970)

Mészáros István and Comenius Johannes Amos: Comenius: Részletek az "Egyetemes tanácskozás" című műből : A műről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 376-377. (1970)

Nagy Sándor: Huszonöt év a szocialista pedagógia útján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 121-125. (1970)

Nagy Sándor: Kiss Árpád: Műveltség és iskola : Budapest, 1969., Akadémiai Kiadó. 384 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 297-299. (1970)

Nagy Sándor: Modern technikai eszközök nevelésmódszertani kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 333-346. (1970)

Nagy Sándor: A lenini ismeretelmélet és a modern didaktikai koncepció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 1-12. (1970)

Nagy Sándor: A magyar pedagógiai lexikon munkálatairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 316-318. (1970)

Petrikás Árpád: Nevelőmunka a középiskolában. Budapest, 1969. Tankönyvkiadó, 448 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 300-302. (1970)

Polišenský Josef: Társadalmi és tudományos forradalmak a 17. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 359-370. (1970)

Regős János: Az iskolák államosítása Vas megyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 217-228. (1970)

Róna Borbála and Elekes Pál and Szabó Pál: Napközis tanulókon végzett komplex vizsgálatok tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 281-285. (1970)

Simon Péterné: Szarka József doktori értekezésének vitája : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 310-314. (1970)

Simon Péterné and Gál András: Gál András kandidátusi vitája : [A munkaerkölcs formálása a 11—14 éves gyermekek közös fizikai munkájában]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 114-116. (1970)

Simon Péterné and Lantos István and Abrudbányai János: Külföldön szerzett kandidátusi fokozatok honosítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. p. 116. (1970)

Simon Péterné and Szokolszkyné Várnagy Marianne: Szokolszkyné Várnagy Marianne kandidátusi disszertációjának vitája : A tanulás-tanítás hatékonyabbá tétele a dolgozók iskolájának levelező tagozatán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 468-469. (1970)

Soós Pál: A kultúra-fogalom értelmezése a marxista művelődéselméletben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 442-452. (1970)

Szabó Márta: R. Greennough: Nemzetközi nevelésügyi év : (Why International Education Year?) Unesco Chronicle, 1969. 4. szám, 125—129.0. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 112-113. (1970)

Szalatnai Rezső: František Karšai: Jan Amos Komensky, és Szlovákia : Jan Amos Komensky a Slovensko. Bratislava, 1970. Slovenské pedagogické nakladatelstvo. 360 lap. Orosz és német rezümével : [könyvismertés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 453-455. (1970)

Szarka József: Elekes Lajos: Korszerű műveltség, történelmi gondolkodás : Budapest, 1969. Akadémiai Kiadó. 156 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 295-297. (1970)

Szarka József: A nevelési tapasztalatok feltárásának módszereiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 65-78. (1970)

Székely Endréné: L. V. Zankov: Didaktika és élet : Didaktika i žizn' : Moszkva, 1968. Proszvescsenyije, 172. lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 89-92. (1970)

Székely Endréné: "A szabadító magyar tanító". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 208-216. (1970)

Tóth Béla: A gimnáziumi pszichológia-tanítás szerepe az önismeret fejlesztésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 427-432. (1970)

Vastagh Zoltán: Az ifjúsági mozgalom nevelőhatásainak érvényesülési lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 433-441. (1970)

Veress Judit: A magyar iskolarendszer fejlődésének vázlata : 1945-1969. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 143-169. (1970)

Waczulik Margit and Comenius Johannes Amos: Comenius: Részletek az "Egyetemes tanácskozás" című műből : Mathetika, vagyis a tanulás tudománya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 377-404. (1970)

Zibolen Endre: Comenius-Emlékülés Prágában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 471-472. (1970)

Zibolen Endre: Kármán Mór válogatott pedagógiai művei : összeállította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Faludi Szilárd. Budapest, 1969. Tankönyvkiadó. 269 lap. (Neveléstörténeti Könyvtár) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 86-88. (1970)

Ábent Ferenc: Comenius-emlékülés Eperjesen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. p. 472. (1970)

Ábent Ferenc: D. Lordkipanidze: Jan Amosz Komenszky : Jan Amosz Komenszkii : Tbiliszi, 1969. 445 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 459-460. (1970)

Journal

Magyar Pedagógia. - 70. évf. (1970) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 70. évf. (1970) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 70. évf. (1970) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 70. évf. (1970) 4. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 1. évf. (1970) 2. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 1. évf. (1970) 3. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 1. évf. (1970) 4-5. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 1. évf. (1970) 6. sz.

Manuscript

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [1.] Mellékelve a levél hivatalos másolata.

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [2.].

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [3.] Mellékelve a levél hivatalos másolata.

Kalmár László: Kalmár László levele Dobos Lajoshoz, a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya tudományos titkárához.

Kalmár László: Kalmár László levele Eduard Stiefel svájci matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik elnökéhez.

Kalmár László: Kalmár László levele J. A. N. Lee-hez [2.].

Kalmár László: Kalmár László levele Johannes Dörr matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkárához [2.].

Kalmár László: Kalmár László levele Johannes Dörr mérnök, matematikushoz a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkárához [1.].

Kalmár László: Kalmár László levele Wang Jün-tin-hez [Wang Yongding].

Lee John A. N.: John A. N. Lee levele Kalmár Lászlóhoz [1.].

Stiefel Eduard: Eduard Stiefel svájci matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik elnök levele Kalmár Lászlóhoz. Mellékelve a levél hiteles másolata.

Wang Yongding and Kalmár László: Wang Jün-tin [Wang Yongding] levele Kalmár Lászlóhoz [1.]. Kalmár László jegyzete.

Offprint

Vladimir Mihajlovič Nasilov. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. (1970)

Abrahamowicz Zygmunt: The expressions "fish-tooth" and "lion-fish" in Turkish and Persian. In: Folia Orientalia, (12). pp. 25-32. (1970)

Aubin Françoise: Jean-Paul Roux, Faune et flore sacrées dans les sociétés altaïques. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1966. In: T'oung Pao, (56) 1. pp. 213-224. (1970)

Aubin Françoise: Les mesures manuelles et par référence au corps chez les Mongols – note de folklore juridique. In: Mongolian studies. pp. 23-55. (1970)

Aubin Françoise: ([Yöngsiyebüü] Rintchen), Folklore mongol. Recueilli par R'. Livre IVe (Asiatische Forschungen; Monographienreihe zur Geschichte, Kultur u. Sprache der Völker Ost- u. Zentralasiens; Bd. 15.) Harrassowitz, Wiesbaden 1965. In: Erasmus – Speculum Scientiarum, (22). pp. 765-768. (1970)

Bartók István and Szabó Lajos and Horváth Éva and Ormos Jenő: Juvenilis cirrhosis a máj réztartalmának rendkívül nagyfokú emelkedésével : klinikai, kórszövettani, histochemiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 11-17. (1970)

Bartók István and Varga László and Varga Gyula: Elektronenmikroskopische Veränderungen in der Rattenleber nach Verabreichung von dem oralen Antikonzeptionsmittel Lynestrenol. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1970)

Csapó Zsolt and Szenohradszky János: Thymolipom. In: Kolligátum. pp. 400-408. (1970)

Diósdi György: Ungheria : [rapporti]. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1970)

Dux Ernő and Páldy László and Biliczki Ferenc and Bakacsi Gyula: Verlauf und Behandlung der malignen Form der Albers-Schönberg-Krankheit (Osteopetrose, Marmorknochenkrankheit) des Kindesalters. In: Kolligátum. pp. 273-279. (1970)

Esin Emel: Evren : selçuklu san'atı evren tasvîrinin türk ikonografisinde menșeleri. In: Selçuklu Araștırmaları Dergisi. (1970)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Modellversuche zum Studium der Nabelringentstehung. In: Kolligátum. pp. 371-376. (1970)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Über histologische Veränderungen bei akuter Nikotinvergiftung : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1970)

Fehérvári Géza: An early eighteenth-century Persian blue and white. In: Journal of the Royal Asiatic Society. (1970)

Györffy György: Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. In: Irodalomtörténeti Közlemények. (1970)

Hadrovics László: Kakuk Zsuzsa: Tanulmány az oszmán-török nyelv 16-17. századi történetéhez c. doktori értekezésről : opponensi vélemény. (1970)

Halasi-Kun Tibor: Unidentified medieval settlements in Southern Hungary : Ottoman; dolna-, sredna-, and gorna-. In: Archivum ottomanicum. (1970)

Horváth Éva and Kovács Kálmán: Hexadimethrin bromid okozta vesekárosodás patkányban. In: Kolligátum. pp. 36-46. (1970)

Jarring Gunnar: Ujgurovedenie v Svecii. In: Issledovaniâ po ujgurskomu âzyku. (1970)

Kocsis Julianna and Mónus Zoltán and Csernay László and László Ferenc: Vesekeringés vizsgálata phosphat-adagolás okozta vesenecrosisban. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1970)

Kovács István: La division des attributions créatrices de droit dans le systėme des organes centraux de l'état. In: Kolligátum. pp. 219-233. (1970)

Kőhalmi Katalin: Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Kőrösi Csoma kiskönyvtár, 4. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967 : Buchbesprechung. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1970)

Kósa Ferenc: Tötungsversuch mit elektrischem Strom : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 33-39. (1970)

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Mord in der Badewanne : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 99-108. (1970)

Lakó György: J. Sajnovics und seine Demonstratio. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. (1970)

Lakó György: János Sajnovics und die finnisch-ugrische Sprachvergleichung. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. (1970)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Vasilij Georgievič Egorov : k 90-letiû so dnâ roždeniâ. In: Sovetskaâ tûrkologiâ : meždunarodnyj naučno-teoretičeskij žurnal. (1970)

Ligeti Lajos: Julius Németh zum Gruss. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. (1970)

Ligeti Lajos: Orientalisztika. In: Magyar Tudomány. (1970)

Ligeti Lajos: A propos de quelques textes mongols préclassiques. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1970)

Liimola Matti: Sanahistoriallisia huomioita. In: Virittäjä : kotikielen seuran aikakauslehti. (1970)

Liimola Matti: Wolfgang Steinitz : 1905-1967. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1970)

Lázár György and Husztik Erzsébet and Török István and Karády István: Hisztokémiai és elektronmikroszkópos változások Phlogodym hatására patkánymájban. In: Kolligátum. pp. 478-480. (1970)

Martonyi János: Einige Fragen der Zweckmässigkeitserwägung in der Sozialistischen Verwaltung. In: Kolligátum. pp. 157-179. (1970)

Matuz József: Altan Chan und die Qalmaq in der Chronik des Seyfī Čelebī. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968. (1970)

Matuz József: Muḥammad-Kāẓim: Nāme-ji 'ālamārā-ji nādirī (Miroikrašajuščaja nadirova kniga), Tom 1. Izd. teksta i predislovie N. D. Miklucho-Maklaja. Moskva, 1965 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1970)

Matuz József: Perjés Géza, Zrinyi Miklós és kora [= Géza Perjés, Nicolas Zrinyi et son époque] Budapest, 1965 : compte rendu. In: Études finno-ougriennes. (1970)

Matuz József: Qalġa. In: Turcica. (1970)

Matuz József: Röhrborn, Klaus-Michael: Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin, Gruyter, 1966 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. (1970)

Matuz József: A defter from Southern Hungary belonging to the Royal Library of Copenhagen. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968. (1970)

Mády Zoltán: Pannónia településnevei : kandidátusi értekezés tézisei. (1970)

Melich János: Nyelvünk szláv jövevényei. (1970)

Melichar Erwin: Von der Gewaltentrennung im formellen und materiellen Sinn unter Berücksichtigung der Abgrenzung von Gerichtsbarkeit und Verwaltung, insbesondere auf dem gebiete des Strafrechtes : Gutachten. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1970)

Menges Karl Heinrich: Etymologika. In: W. B. Henning memorial volume. (1970)

Menges Karl Heinrich: On the etymology of Slav. sani, Ural. *śona, Alt. čana 'sledge'. In: Orientalia Suecana. (1970)

Menges Karl Heinrich: On the etymology of Slavic tisa, tis" 'peyké, kedros, pinus, terebinthus; taxus'. In: Orbis : Bulletin International de Documentation Linguistique. (1970)

Menges Karl Heinrich: T. Burrow, M. B. Emeneau: A Dravidian etymological dictionary : Supplement. Oxford, Clarendon Press, 1968. : review. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. (1970)

Menges Karl Heinrich: Zum neuen Bălgarsko etimologičen recnik und den türkischen Elementen im Bulgarischen. In: Zeitschrift für Balkanologie. (1970)

Meyer Iben Raphael: Klassifikation und Rhotazismus. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968;Acta orientalia. (1970)

Mikola Tibor: Démonstrativié ou démonstrativique. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. (1970)

Mollova Mefküre: Edward Tryjarski: Dictionnaire arméno-kiptchak d'après trois manuscrits des collections viennoises, tome 1., fasc. 1-3., Warszawa 1968-1969 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. (1970)

Mollova Mefküre: Otnosno orientalskite elementi v "Bălgarsko etimologičen recnik" (sv. 1., Sofiâ, 1962) : recenziâ. In: Bǎlgarski ezik. (1970)

Mollova Mefküre: Sur l'histoire du vocalisme turk. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. (1970)

Mollova Mefküre: Sur la structure syllabo-segmentaire du vers des šıñ. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968;Acta orientalia. (1970)

Mollova Mefküre: Sur la valeur de ǰ dans les monuments turcs. In: Folia Orientalia. (1970)

Mollova Mefküre: Traits de fusion dans le dialecte turc du Rhodope de l'Est. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. (1970)

Nadžip Èmir Nadžipovič: O srednevekovyh literaturnyh tradiciâh i smešannyh pis'mennyh tûrkskih âzykah. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. (1970)

Nasilov Vladimir Mihajlovič: Onomastika ohotnič'ego byta tuvincev, ujgurov i kazahov. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. (1970)

Nurmuhamedov Marat Koptleuič: O zaroždenii pis'mennoj literatury u poluosedlyh i kočevyh tûrkoâzyčnyh narodov Srednej Azii i Kazahstana. (1970)

Sz. Fábián Magdolna and V. Fehér Ilona and B. Csepregi Erzsébet and Hoffmann János and Korom Irma: Intraspinalis extensiv meningocele. In: Kolligátum. pp. 2222-2228. (1970)

Sz. Fábián Magdolna and V. Fehér Ilona and B. Csepregi Erzsébet and Korom Irma and Hoffmann János: Intraspinale extensive Meningocele. In: Kolligátum. pp. 596-602. (1970)

Sági István and Ormos Jenő and Tószegi Anna and Sonkodi Sándor and Zoltán Örs Tamás: Electrocardiographic changes in experimental lymphogenic encephalopathy. In: Kolligátum. p. 435. (1970)

Tószegi Anna and Pintér Gizella and Kertész Erzsébet: Ruptur eines kongenitalen Sinus valsalvae-Aneurysmas im Säuglingsalter. In: Kolligátum. pp. 434-440. (1970)

Varró Vince: Monosaccharidabsorption und Dünndarmdurchblutung. In: Kolligátum. pp. 106-121. (1970)

Varró Vince and Mignon Michel: Potentiation of maximal gastric acid response to pentagastrin by subthreshold doses of methacoline in Heidenhain pouch dogs. In: Kolligátum. pp. 511-512. (1970)

Varró Vince and Náfrádi József: Antigastrin-hatású vegyület vizsgálata patkány gyomorszekréciójára. In: Kolligátum. pp. 526-530. (1970)

Varró Vince and Náfrádi József: Inhibition of the pentagastrin-stimulated gastric acid secretion in the rat by an antigastrin-like substance. In: Kolligátum. pp. 273-275. (1970)

Visky Károly: Le "operae" dei liberti : recensioni. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1970)

This list was generated on 2022. december 3. 06:54:43 CET.