Items where Year is 1964

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 188.

A

Agnaev A.: Sledy drevnih svâzej. In: Socialističeskaâ Osetiâ. (1964)

Arató Ferenc: Adalék a magyar népiskolai tanterv történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 248-255. (1964)

B

Bajkó Mátyás: A román köznevelés reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 198-212. (1964)

Balogh Jenő: A személyiség nevelése a rajztanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 320-342. (1964)

Bara Dénes: The relation of structure and function in the anterior hypothalamic nuclei. In: Kolligátum. pp. 95-111. (1964)

Baradnay Gyula and Gál György and Németh András: A vesék bilaterális (szimmetrikus) kéregnekrosisáról. In: Kolligátum. pp. 1883-1891. (1964)

Baradnay Gyula and Mónus Zoltán: Sex-chromatin Untersuchungen beim weiblichen Mammakarzinom. In: Kolligátum. pp. 17-23. (1964)

Barna Gyula and Láng Róbert and Nagy József: A komplex didaktográf. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 47-57. (1964)

Bartók István and Piukovich István and Tényi Mária and Tószegi Anna and Thury Géza: Papain hatása a máj mitotikus activitására és a máj-regeneratióra. In: Kolligátum. pp. 412-418. (1964)

Bartók István and Tószegi Anna and Pocsai Júlia and Pokorny Lajos: Die Wirkung von Serum teilhepatektomierter Ratten auf die chronische Leberschädigung durch Tetrachlorkohlenstoff. In: Kolligátum. pp. 135-140. (1964)

Bartók István and Tószegi Anna and Pokorny Lajos: Diphosphopyridinnucleotid-diaphorase activitás regenerálódó ép és cirrhoticus májban. In: Kolligátum. pp. 82-89. (1964)

Bartók István and Tószegi Anna and Pokorny Lajos: Diphosphopyridinnucleotiddiaphorase-Aktivität in der regenerierenden normalen und cirrhotischen Rattenleber. In: Kolligátum. pp. 51-56. (1964)

Bellomo Manlio: Dote : diritto intermedio. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1964)

Benka Gyula: Benka Gyula felhasznált írásainak jegyzéke. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 97-98. (1964)

Blaskovics József: "R" sessizinin söylenişi. In: Türk Dil Kurultayinda Okunan Bilimsel Bildiriler. pp. 7-10. (1964)

Botka Sarolta: "Kéziratok és levelek, megjelent ujságcikkek felsorolása.".

Burka Endre and Jáki László: A testnevelési óra órarendi elhelyezésének problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 384-393. (1964)

Bódi Ferenc: Iskolareform és történelemoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 369-376. (1964)

Bónis György: Einflüsse des Römischen Rechts in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-113. (1964)

C

Clauson Gerard: A postscript to Professor Sinor's 'Observations on a New Comparative Altaic Phonology'. In: Bulletin of the School of Oriental Studies. pp. 154-156. (1964)

Csernay László and Bíró András and Varró Vince: Zsírfelszívódás vizsgálata J13l-gyel jelzett trioleinnel és olajsavval. In: Kolligátum. pp. 636-643. (1964)

Csillik Bertalan: Tremorine: its peripheral action on striated muscle. In: Kolligátum. pp. 765-766. (1964)

Csillik Bertalan and Davis R.: Electron microscopic localization of the leadreactive substance in the myoneural junction. In: Kolligátum. pp. 203-211. (1964)

Csillik Bertalan and Erulkar S. D.: Labile stores of monoamines in the central nervous system. In: Kolligátum. pp. 186-193. (1964)

Csillik Bertalan and Gerebtzoff M. A.: Comparaison des localisations histochimiques de l'acétylcholinestérase à la jonction myoneurale après inhibition partielle de l'enzyme in vitro et in vivo. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1964)

Csillik Bertalan and Joó Ferenc and Kása Péter and Tomity Ilona and Kálmán György: Development of acetylcholinesterase-active structures in the rat archicerebellar cortex. In: Kolligátum. pp. 11-17. (1964)

D

Diósdi György: Brósz R.: Nem teljes jogú polgárok a római jogforrásokban : a római polgárság rétegződése : [recensioni critiche]. In: Kolligátum. pp. 229-236. (1964)

E

Ecsedy Ildikó: Uigurs and Tibetans in Pei-t'ing : 790-791 A. D. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 83-104. (1964)

Eiben Ottó: Kontra György: A fejlődő gyermek. Budapest, Gondolat, 1963 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 422-423. (1964)

F

Fürjes József: Tanítógépek a pedagógusok vezetésével folyó tanításnál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 23-31. (1964)

G

Gajó Mária and Bentzik Mihály and Nagy Sándor and Nagy István: Adatok a kísérleti állatok csöves csontjainak periostealis vérellátásához. In: Kolligátum. pp. 59-64. (1964)

Gökbilgin Tayyib M.: Edirne hakkında yazılmıș tarihler ve Enîs-ül Müsâmirîn. In: Edirne armağan kitabı. pp. 77-117. (1964)

Gökbilgin Tayyib M.: İki bulgar tarihçisinin iddiâları ile ilgili mülâhazalar. In: Tarih Dergisi. pp. 15-40. (1964)

Gökbilgin Tayyib M.: XV. asrın birinci yarısında, II. Murad devrinde hıristiyan birliği ve osmanlı-macar mücadeleleri esnasında Edirne. In: Edirne armağan kitabı. pp. 119-135. (1964)

Grisin E. A. and Flâks S. S. and Illés Lajosné: A V. I. Lenin úttörőszervezet munkájának pedagógiai alapjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 58-77. (1964)

Gáspár Kálmánné: Charlotte Bühler: Psychologie im Leben unserer Zeit. Megjelent Droemer , Knaur kiadónál, München - Zürich 1962, 275 fényképpel és rajzzal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 275-277. (1964)

H

Hajdú Péter: Hol volt az uráli őshaza? In: Nyelvtudományi értekezések. pp. 128-132. (1964)

Hajdú Péter: A nyelv : nyelvünk rokonsága. In: Világirodalom ; Filozófia. [7. köt.]. pp. 9-39. (1964)

Halasi-Kun Tibor: Sixteenth-century Turkish settlements in Southern Hungary. In: Belleten. (1964)

Hasanov Hamidulla: Nerasšifrovannaâ nadpis' na karte Mahmuda Kašgarskogo. In: Izvestiâ Akademii nauk SSSR : Ser. geografičeskaâ. pp. 107-108. (1964)

Hasanov Hamidulla: Nerasšifrovannaâ nadpis' na karte Mahmuda Kašgarskogo : gépelt kézirat. (1964)

Heksch Ágnes: Kazinczy Ferencnek az alsóbb iskolák organisatioja dolgában : eredeti kézirat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 394-407. (1964)

Henning Walter Bruno: The survival of an ancient term. In: Indo-iranica : mélanges présentés à Georg Morgenstierne a l'occasion de son soixante-dixième anniversaire. pp. 95-97. (1964)

Horváth Tibor: Beszámoló a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum munkájáról : gépelt kézirat. (1964)

Horváth Barna: Moral, Recht und Politik. In: Kolligátum. pp. 217-252. (1964)

Horváth Éva: A májregeneratio humorális szabályozásának néhány kérdése. In: Kolligátum. pp. 2-6. (1964)

Horváth Éva and László Ferenc and Kovács Kálmán: Histochemiai változások hypophysektomizált patkányok veséiben. In: Kolligátum. pp. 184-192. (1964)

Horváth Éva and László Ferenc and Kovács Kálmán: Histochemische Veränderungen in den Nieren hypophysektomierter Ratten. In: Kolligátum. pp. 159-169. (1964)

I

Irmédi-Molnár László: The earliest known map of Hungary : 1528. In: Imago Mundi. pp. 53-59. (1964)

Isenberg Irvin and Leslie R. B. and Baird Spencer L., jr. and Rosenbluth R. and Bersohn R.: Delayed fluorescence in DNA-acridine dye complexes : [communicated by Albert Szent-Györgyi]. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (52) 2. pp. 379-387. (1964)

Itkonen Erkki: Toivo Vilho Lehtisalo. In: Esitelmät ja Pöytäkirjat. pp. 87-93. (1964)

J

Jausz Béla: A szarvasi nevelőképzés 100 éves fennállásának és a Kemény Gábor halála 15 éves évfordulója alkalmából 1963. szeptember 26-án Szarvason tartott ünnepség előadásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 78-81. (1964)

Joó Ferenc and Kálmán György and Gajó Mária: A Wofatox (methylparathion) alkalmazása a carboxyl-esterase-k histochemiai elkülönítésére. In: Kolligátum. pp. 291-296. (1964)

Jóború Magda: A középiskola jövőjéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 117-122. (1964)

K

Kardos Győző: Egy múlt századbeli iskolai anyakönyv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 408-417. (1964)

Karikó Katalin: Karikó Katalin általános iskola 4. osztályos biológia füzete.

Karmyševa Bel'kis Halilovna: Materialy étnografičeskogo obsledovaniâ tadžikov Nuratinskogo hrebeta. In: Sovetskaâ Étnografiâ. pp. 6-21. (1964)

Kaszás Imre: Világnézeti nevelésünk természettudományos alapjai 1-2. Budapest., Tankönyvkiadó, 1963 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 266-269. (1964)

Katona Katalin: Távlatok és egyéni életcélok : Vázlat a nevelés céljához egy felvétel adatai alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 166-183. (1964)

Kałużyński Stanisław: E. I. Ubrâtova, Opyt sravnitel'nogo izučeniâ fonetičeskih osobennostej âzyka naseleniâ nekotoryh rajonov Âkutskoj ASSR. Izd. AN SSSR, Moskva 1960 : recenzja. In: Rocznik orientalistyczny. pp. 138-142. (1964)

Kiss György: Szociometria : Gronlund, N. E.: Sociometry in the classroom. New York, 1959. 340. 1. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 114-115. (1964)

Kiss József: Komplex pedagógiai feladatok a történelemtanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 353-368. (1964)

Kiss Árpád: A programozott tanítás és a tanítógép. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 5-22. (1964)

Klebelsberg Kunoné: "Életutunk". Az eredeti kézzel írott példány géppel írt másolata.

Kodály Zoltán: Kodály Zoltán zeneszerző levele Szent-Györgyi Alberthez.

Kottay Ferenc: Osztályfőnöki nevelő munka a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 184-197. (1964)

Kozik Miroslaw: Zytochemische Untersuchungen des Lipidgehaltes von Nervenzellen in fällen apoplektischer insulte. In: Kolligátum. p. 1. (1964)

Kárteszi Ferenc: A középiskolai tanárképzés módszertani kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 137-149. (1964)

Kériné Sós Júlia: Egy régi magyar professzor Kerekes Ferenc 1784-1850. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 229-246. (1964)

Köte Sándor: Kemény Gábor pedagógiai öröksége (1883-1948). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 99-109. (1964)

Köte Sándor and Szabolcs Ottó: Középiskolásaink történelmi dolgozatai : Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny történelem pályázatán díjat nyert és jutalomban részesített munkákat... : Helytörténeti dolgozatok. Bp. 1959. Az 1958. tanulmányi verseny díjnyertes dolgozatai. Fiatalok a Tanácsköztársaságról. Bp. 1960. Fiatalok a felszabadulásról. Bp. 1961. Ipar- és tudománytörténeti tanulmányok. Bp. 1962. A köteteket Szabolcs Ottó szerkesztette. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 112-114. (1964)

L

László Ferenc: Ludwig Alsdorf, Beiträge zur Geschichte von Vegetarismus und Rinderverehrung in Indien. Wiesbaden, Steiner, 1962 : Buchbesprechung. In: Oriens. pp. 270-276. (1964)

Lelkes Éva: Szegedről – Szegedre érkezett, Látogatás Szász Károly rendezőnél. In: Film, Színház, Muzsika, (8) 31. pp. 14-15. (1964)

Ligeti Lajos: Les fragments du Subhāṣitaratnanidhi mongol en écriture 'phags-pa : mongol préclassique et moyen mongol. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 239-292. (1964)

Ligeti Lajos: Les voyelles longues en moghol. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 1-48. (1964)

Lounsbury Floyd Glenn: The structural analysis of kinship semantics. In: Proceedings of the International Congress of Linguists. pp. 1073-1093. (1964)

Lükő Gábor: Zur Frage der Musikkultur in der slawischen Urzeit. In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae;Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae = Eine Zeitschrift der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. pp. 237-289. (1964)

Lányiné Engelmeyer Ágnes and Zibolen Endre: A szocialista pedagógia feladatai a tehetségek kibontakoztatása területén : Hozzászólás a Magyar Pedagógia 1964/2. számában ezen a címen megjelent tanulmányhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 418-420. (1964)

M

Mann Miklós: Az 1885-ös történészkongresszus és a történelemtanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 377-383. (1964)

Matuz József: Eine Beschreibung des Khanats der Krim aus dem Jahre 1669. In: Acta Orientalia. pp. 129-151. (1964)

Meliev Kamil: Imena dejstviâ v sovremennom ujgurskom âzyke. (1964)

Menges Karl Heinrich: Altajisch und Drāviḍisch. In: Orbis : Bulletin International de Documentation Linguistique. pp. 66-103. (1964)

Menges Karl Heinrich: Bemerkungen zum Bikin-Dialekt des Nanaj. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 397-402. (1964)

Menges Karl Heinrich: Die tungusische Literatur. In: Die Literaturen der Welt in ihrer mündlichen und schriftlichen Überlieferung. pp. 1147-1149. (1964)

Menges Karl Heinrich: Die türkischen Literaturen ausserhalb der Türkei. In: Die Literaturen der Welt in ihrer mündlichen und schriftlichen Überlieferung. pp. 1079-1110. (1964)

Menges Karl Heinrich: Etymologika. In: Studia orientalia. (1964)

Menges Karl Heinrich: Zu den xaqasischen i-Lauten. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 421-422. (1964)

Menges Karl Heinrich: Zum ural-altaischen -u-/-w- des medio-passiven Aspekts im Türkischen. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 422-424. (1964)

Menges Karl Heinrich: Zur Verbal-Morphologie des Nanaj. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 397-402. (1964)

Miâtev Petăr: Bulgaristan'daki türk epigrafi anıtları üzerine. In: X. Türk Dil Kurultayinda okunan bilimsel bildiriler, 1963. pp. 81-89. (1964)

Miâtev Petăr: Zbornik Konstantin Jirečeka I, II. Beograd 1959, 1960 : Buchbesprechung. In: Études balkaniques. pp. 167-170. (1964)

Minorsky Vladimir: Foreword ; List of publications by Professor V. Minorsky. In: Iranica : twenty articles. (1964)

Mollova Mefküre: Tûrkskoe âzykoznanie v Bolgarii. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 121-126. (1964)

Mollova Mefküre: Une categorie grammaticale turke inconnue en turkologie. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 87-97. (1964)

Mészáros István: Magyar nyelvű oktatásunk 15. századi kezdetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 213-228. (1964)

Möller Joseph: Wahrheit und Geschichtlichkeit im philosophischen Denken. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1964)

N

Nadžip Èmir Nadžipovič: Arhaizmy v leksike turkoâzyčnogo pamâtnika XIV v. "Gulistan" Sejfa Sarai. In: Kratkie soobŝeniâ Instituta narodov Azii. pp. 80-95. (1964)

Nagy Sándor: Az MTA Pedagógiai Bizottsága : Nagy Sándor elnök jelentése a Pedagógiai Bizottság és az albizottságok 1963. évi munkájáról, hozzászólások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 277-286. (1964)

Németh Gyuláné Sebestyén Irén: Eine ungelöste ungarische Etymologie. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 275-284. (1964)

O

Oberling Pierre: The Turkic tribes of southwestern Persia. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 164-180. (1964)

Oberling Pierre: The tribes of Qarāca Dāg : a brief history. In: Oriens. pp. 60-95. (1964)

Ormos Jenő and Németh A.: Morphologische Beobachtungen bei der menschlichen Nierentransplantation. In: Kolligátum. pp. 395-406. (1964)

Ormos Jenő and Németh András: Emberi vesetransplantatio kapcsán tett morphológiai megfigyelések. In: Kolligátum. pp. 202-211. (1964)

P

Pokorny Lajos and Virágh Szabolcs: Dextroversion des Herzens mit anderen seltenen Entwicklungsanomalien. In: Kolligátum. pp. 463-470. (1964)

Pokorny Lajos and Virágh Szabolcs: A szív dextroversiója, egyéb ritka fejlődési rendellenességekkel. In: Kolligátum. pp. 268-274. (1964)

Pricak Omelân: Das Mogholische. In: Mongolistik / mit Beiträgen von N. Poppe et al. pp. 159-184. (1964)

Pricak Omelân: Der "Rhotazismus" und "Lambdazismus". In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 337-349. (1964)

Pricak Omelân: Der Flussname 'Kalka'. In: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. pp. 61-66. (1964)

Pricak Omelân: Two names of steppe plants. In: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. pp. 37-45. (1964)

Pricak Omelân: Zum Parallelismus im Alttürkischen. In: Studia orientalia. (1964)

Pásztor József: Nevelési feladataink és az egésznapos iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 299-319. (1964)

R

Rásonyi László: Başkurt ve Macar yurtlarındaki ortak coğrafî adlar üzerine. In: X. Türk Dil Kurultayında okunan bilimsel bildiriler, 1963. pp. 105-112. (1964)

Reychman Jan: 1945'den beri Polonya'da Türkiye tarihiyle ilgili çalıșmalar. In: Belleten. pp. 153-159. (1964)

Róna-Tas András: Louis M. J. Schram: The Monguors of the Kansu-Tibetan frontier. Part III. Records of the Monguor clans, history of the Monguors in Huangchung and the chronicles of the Lu family. Philadelphia 1961 : review. In: Oriens. pp. 237-241. (1964)

Róna-Tas András: Materialy k izučeniû mongol'skih svadebnyh obrâdov. In: Kratkie soobŝeniâ Instituta narodov Azii. pp. 165-171. (1964)

Róna-Tas András: Stein, R. A.: Les tribus anciennes des marches sino-tibétaine. Légendes, classifications et histoire. Paris : Presses universitaires de France 1961 : review. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 199-202. (1964)

Russell Bertrand: Bertrand Russell köszönő levele Szent-Györgyi Alberthez.

Rypka Jan: Ananiasz Zajączkowski, Najstarsza wersja turecka Husräv u Šīrīn Quṭba (= La plus ancienne version Turque du Ḥusräv u Šīrīn de Quṭb). Cześć 3. Słownik. Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 65-68. (1964)

Rypka Jan: J. D. Pearson, Index Islamicus. Supplement 1956-1960. Cambridge : Heffer, 1962 : Buchbesprechung. In: Archiv Orientální. pp. 462-463. (1964)

Rypka Jan: L. S. Peisikov, Voprosy sintaksia persidskogo jazyka. Moscow, 1959 : review. In: Bibliotheca Orientalis. pp. 114-117. (1964)

Rypka Jan: Peters, Richard: Die Geschichte der Türken. Stuttgart : Kohlhammer, 1961 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 61-64. (1964)

Rókusfalvy Pál: A gondolkodás lélektani kutatása a nevelés szolgálatában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 269-272. (1964)

S

Schütz Ödön: Elvarázsolt madarak : örmény népmesék. Vál., ford., utószó, jegyz. Hegyi Imre. Budapest : Európa, 1961 : könyvismertetés. In: Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Főbizottságának világirodalmi folyóirata;Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának lektorált folyóirata. pp. 480-482. (1964)

Schütz Ödön: Tangsux in Armenia. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 105-112. (1964)

Schütz Ödön: A podoliai örmények és örmény-kipcsak nyelvemlékeik : kandidátusi értekezés tézisei. pp. 3-11. (1964)

Sebestyén Árpád: Egy névutótípusról. In: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből : [Bárczi Géza születésének 70. évfordulója alkalmából írták tisztelői, barátai, tanítványai]. pp. 314-319. (1964)

Serebrennikov Boris Aleksandrovič: O vzaimosvâzi âzykovyh âvlenij i ih istoričeskih izmenenij. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 19-31. (1964)

Serebrennikov Boris Aleksandrovič: Über tschuwaschische Themen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 129-138. (1964)

Simon Gyula: Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae : Tomus VIII. Series marxistica-leninistica et pedagogica. 1962. (Series I.) Tankönyvkiadó, Budapest, 1962. 197 1. [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 110-112. (1964)

Simon Gyula: Gaal Mózes : 1863-1936. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 256-258. (1964)

Sipos Istvánné: Földes Éva: Népoktatási népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-forradalmi mozgalmakban. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1964. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 420-422. (1964)

Solbach H. G. and Jahnke K. and Irmscher K. and Ormos Jenő: Zur Differentialdiagnose der Diabetischen Nephropathie mit Hilfe klinischer und morphologischer Untersuchungsmethoden. In: Kolligátum. pp. 74-80. (1964)

Spies Otto: Das Spiel vom Falschen Sklavenhändler : ein türkisches Schattenspiel. In: Oriens. pp. 1-59. (1964)

Stachowski Stanisław: Studien über den osmanisch-türkischen Wortschatz I. In: Folia Orientalia. pp. 75-88. (1964)

Stachowski Stanisław: Zametki o metodologii étimologičeskih issledovanij tureckih zaimstvovanij v serbsko-harvatskom âzyke. In: Étimologiâ : principy rekonstrukcii i metodika issledovaniâ. pp. 56-71. (1964)

Sunik Orest Petrovič: Ob otricatel'nyh formah tunguso-man'čžurskogo glagola. In: Problemi sravnitel'noj filologii. pp. 126-138. (1964)

Szabolcs Ottó: Linearitás és koncentricitis az általános- és középiskolai történelemtanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 343-352. (1964)

Szent-Györgyi Albert: [Briefe und Nachrufe]. In: Dem Andenken an Reinhard Dohrn : Reden, Briefe und Nachrufe. p. 12. (1964)

Szent-Györgyi Albert: Introduction. In: Advances in chemical physics : vol. 7. : the structure and properties of biomolecules and biological systems. ix-xii. (1964)

Szent-Györgyi Albert: Nehézségeim az atommal. In: Látóhatár : irodalmi folyóirat, (14) 5. pp. 761-765. (1964)

Szent-Györgyi Albert: Studies in growth. In: Perspectives in Biology and Medicine, (7) 3. pp. 279-284. (1964)

Szent-Györgyi Albert: Teaching and the expanding knowledge : the simplification that comes with expanding knowledge enables teaching to encompass this knowledge. In: ?. (1964)

Szent-Györgyi Albert: Teaching and the expanding knowledge : the simplification that comes with expanding knowledge enables teaching to encompass this knowledge. In: Science, (146) 3649. pp. 1278-1279. (1964)

Szent-Györgyi Albert: Tudomány, erkölcs, politika. In: Látóhatár : irodalmi folyóirat, (14) 5. pp. 755-765. (1964)

Szent-Györgyi Albert: Vvedenie v submolekularnuu biologiu. (1964)

Szent-Györgyi Albert and Hegyeli Andrew and McLaughlin Jane A.: Studies on the chemistry of the thymus. In: The thymus in immunobiology : structure, function, and role in disease. pp. 114-119. (1964)

Szent-Györgyi Albert and Hegyeli Andrew and McLaughlin Jane A.: Új lehetőség a ráktherápiában. In: Magyar Radiológia, (16). pp. 49-51. (1964)

Szilágyi Ferenc: Adatok Kőrösi Csoma Sándor életrajzához. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 267-291. (1964)

Székely Lajos: Szegedi Hamlet, 1941, Az egyetemi színjátszó társaság. In: Tiszatáj : irodalmi, művelődési és társadalompolitikai folyóirat, (18) 12. p. 3. (1964)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: Concerning the methods for the morphological description of language. In: Linguistics : an international review. pp. 72-83. (1964)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: L'inscription runique d'Oust-Elégueste (Touva). In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 145-149. (1964)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: Tûrkskij konsonantizm. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 16-35. (1964)

Šabanović Hazim: Žepa i njena okolina u prvim decenijama turske vlasti. In: Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu : Etnologija. pp. 39-44. (1964)

T

Tamás Lajos and Trencsényi-Waldapfel Imre: Ajánlás levelező tagságra /Harmatta János/. (1964)

Telegdi Zsigmond: Über einen Fall von struktureller Homonymie im Persischen : die Komposita des Typus Sb.+Part. Prät. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 237-261. (1964)

Temesi Alfréd: A neveléstudományi kutatások és szerepük pedagógiánk fejlődésében : Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 1962. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának Gyűjteménye. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 258-266. (1964)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Eŝe raz o proishoždenii lobnorcev. In: VII Meždunarodnyj kongress antropologičeskih i étnografičeskih nauk : Moskva, avgust 1964 g.. (1964)

Tenišev Èdgem Rahimovič: O svâzi garmonii glasnyh s agglûtinaciej v turkskih âzykah. In: Morfologičeskaâ tipologiâ i problema klassifikacii âzykov. pp. 128-131. (1964)

Terényi Lajos: Tanítógép építése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 32-46. (1964)

Tietze Andreas: Persische Ableitungssuffixe im Azerosmanischen. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. pp. 154-200. (1964)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Delhi - Müsteşrikler Kongresi. In: Türk şarkiyat derneği dergisi = Review of the Turkish Oriental Society. pp. 5-18. (1964)

Togan Ahmed Zeki Velidi: The earliest translation of the Qur'an into Turkish. In: Islam Tetkikleri Enstitüsü dergisi = Review of the Institute of Islamic Studies. (1964)

Tomity Ilona and Csillik Bertalan: Submicroscopic alterations of myelin sheath ultrastructure due to low temperature. In: Kolligátum. pp. 387-394. (1964)

Trencsényi-Waldapfel Imre: Bog Sminfej i vethozavetnye rasskazy o čume. In: Ežegodnik Muzeâ istorii religii i ateizma : problemy ateizma i kritika religioznoj ideologii. pp. 237-252. (1964)

Trencsényi-Waldapfel Imre: Sprichwort oder geflügeltes Wort? In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 365-371. (1964)

Turcsányi Tibor: A tudományos előrelátás problémája az oktatómunkában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 3-4. pp. 287-298. (1964)

Tóth Lajos: Benka Gyula pedagógiai munkássága és a szarvasi nevelőképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 1. pp. 82-97. (1964)

U

Uray Géza: The Old Tibetan verb bon. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 323-334. (1964)

Ülkütaşır Mahmut Şakir: Nasreddin Hoca. (1964)

V

Varró Vince: Die praktische Bedeutung von Veränderungen der Magensekretion. In: Kolligátum. pp. 1341-1350. (1964)

Varró Vince: Dr. Varró Vince közleményei : 1957-1964. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1964)

Varró Vince: Felszívódás a vékonybélből. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1964)

Varró Vince: A fehérjevesztéses gastroenteropathia. In: Kolligátum. pp. 276-281. (1964)

Varró Vince: A plasma- és vizelet- (uropepsin) pepsinogen meghatározásokról. In: Kolligátum. pp. 389-400. (1964)

Varró Vince and Bajusz Gyula and Hoffmann János and Huszka Endre and Jung Ibolya and Kartal Béla: A gyomorrák - tapasztalatok és gondolatok. In: Kolligátum. pp. 481-484. (1964)

Varró Vince and Balázs Viktor: Die bakterizide Wirkung verschiedener Säfte des Verdauungskanales bei saurem pH. In: Kolligátum. pp. 315-320. (1964)

Varró Vince and Balázs Viktor: Különböző tápcsatornanedvek eltérő baktericid hatása savas vegyihatás esetén. In: Kolligátum. p. 582. (1964)

Varró Vince and Blahó György and Csernay László and Jung Ibolya and Szarvas Ferenc: A lokális keringés csökkenésének hatása izolált vékonybélkacs felszívóképességére kutyában. In: Kolligátum. pp. 661-666. (1964)

Varró Vince and Csernay László and Blahó György and Szarvas Ferenc: A simple method for the simultaneous recording of blood flow and absorption in isolated segments of dog intestine. In: Kolligátum. pp. 137-144. (1964)

Varró Vince and Faredin Imre and Csernay László: Physiopathologie et clinique du pepsinogène sanguin et urinaire. In: Kolligátum. pp. 9-21. (1964)

Visky Károly: Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti del diritto romano. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1964)

Vág Ottó: A nevelés szerepe a személyiseg alakulásában. : Vázlat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 150-165. (1964)

Végvári István: Pädagogische Forschung und pädagogische Praxis : Beitrage Von Hans Heckel, Eugen Lemberg, Heinrich Roth, Walter Schultze, Fritz Süllwold Heidelberg, Quelle & Meyer 1958. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 273-275. (1964)

W

Wittek Paul: Zu einigen frühosmanischen Urkunden VII. In: Zu einigen frühosmanischen Urkunden. pp. 201-223. (1964)

Z

Zajączkowski Włodzimierz: Poslovicy i pogovorki gagauzov iz Bolgarii. In: Folia Orientalia. pp. 127-163. (1964)

Zajączkowski Włodzimierz: Z dziejów orientalistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim. In: Wydzial filologiczny : Uniwersytetu Jagiellońskiego : Historia katedr. pp. 367-381. (1964)

Zibolen Endre: Pedagógiánk feladatai a tehetségek kibontakoztatásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (64) 2. pp. 123-136. (1964)

Žirmunskij Viktor Maksimovič: The epic folk-singers in Central-Asia : tradition and artistic improvisation. pp. 1-18. (1964)

This list was generated on 2024. június 15. 00:35:01 CEST.