Items where Year is 1956

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | V
Number of items: 83.

A

Apró Antal and Kádár János and Kossa István and Münnich Ferenc: Nyílt levél a magyar dolgozó néphez!

Apró Antal and Kádár János and Kossa István and Münnich Ferenc: Nyílt levél a magyar dolgozó néphez! : Honfitársaink! Munkás és Paraszt Testvéreink!

B

Baróti Dezső: A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa.

Baróti Dezső: Tájékoztatásul megküldöm a Szegedi Tudományegyetem Tanácsának 1956. november 8-án hozott alábbi határozatait.

Baróti Dezső: Tájékoztatásul megküldöm az Egyetemi Tanács alábbi határozatát.

Baróti Dezső and Schultheisz Emil and Nyiri Antal and Koch Sándor and Bartucz Lajos and Buza László and Ábrahám Ambrus and Rédei László and Martonyi János and Pólay Elemér and Kolosvári Gábor and Fodor Gábor and Miháltz István and Kalmár László and Szőkefalvi-Nagy Béla: Támogatjuk a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány minden ténykedését, mely a béke helyreállítására, a munka feltételeinek biztosítására és népünk szociális jólétének emelésére irányul.

Benjámin László and Kónya Lajos: Elesettek ; A magyarokhoz [versek].

Bulganin Nikolaj Aleksandrovič: A Szovjet Kormány ellenszolgáltatás nélküli segítsége a magyar népnek.

Béres Tamás: "Istenek" alkonya.

C

Chen Hanfu: Čèn' Han'-fu [Chen Hanfu] matematikus hallgató levele Kalmár Lászlóhoz [1.].

Csillik Bertalan and Sávay Gyula and Schneider Imre: Choline esterase activity in degenerating and regenerating motor end-plates. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

D

Dirner Zoltán and Thuránszky Károly and Szeghy Gergely: Über die pharmakologischen Wirkungen von Butylsympaton : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 107-122. (1956)

Dobi István: Dobi István, az Elnöki Tanács Elnökének nyilatkozata.

Dobi István: Magyarok! Kedves Barátaim!

Dudás József: Kiáltvány! A Magyar Forradalmi Bizottmány határozata.

E

Eckmann János: Ettore Rossi : 1894-1955. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1956)

Eren Hasan: Türkçe istabur kelimesi üzerine. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1956)

F

Farkas Gyula: Der Genitiv und Akkusativ in der uralischen Grundsprache. In: Ural-Altaische Jahrbücher. (1956)

Fehér Géza: A Dunántúl lakossága a honfoglalás korában. In: Archaeologiai Értesítő. (1956)

Fehér Géza: Tanulmányok a népvándorláskori steppei népek viseletéről. In: Archaeologiai Értesítő. (1956)

Fekete Lajos: Zajączkowski, Ananiasz, und Jan Reychman: Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1955 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung. (1956)

Fekete Lajos: A siyāqat írástípus a török pénzügyigazgatásban. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. (1956)

G

Gellért Albert and Nagy Sándor and Lippai József and Poberai Mária: The innervation of lymph vessels = (A nyirokerek beidegzése). In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Giesecke Heinz Helmut: Über die Kultur und Geschichte von Choresm. In: Das Altertum. (1956)

Gökbilgin Tayyib M.: Kanunî Sultan Süleyman devri başlarında Rumeli eyaleti, livaları, şehir ve kasabaları. In: Belleten. (1956)

Gökbilgin Tayyib M.: Rüstem Paşa ve hakkındaki ithamlar. In: Tarih Dergisi. (1956)

Graham Betty Jo: To Students of Hungary and Poland...

Grebennik Kuzʹma Evdokimovič: Budapest lakossága!

Győrffy Lajos: Adatok az Alföld törökkori településtörténetéhez : az 1571-es szolnoki török defter fordítása. (1956)

Gábor Andor: Proletárnak rossz napokra [vers].

H

Hajdú Péter: Der Stimmbandverschluss im Juraksamojedischen. In: Ural-Altaische Jahrbücher. (1956)

Harmatta János: A durai párthus ostrakonok. In: Antik Tanulmányok = Studia Antiqua. (1956)

Hartung Fritz: Zur Entwicklung der Verfassungsgeschichtsschreibung in Deutschland. (1956)

Hazai György: L. Fekete, Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur türkischen Paläographie mit 104 Tafeln (Bibliotheca orientalis Hungarica VII.) Budepest, Akadémiai Kiadó, 1955 : könyvismertetés. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, (IX) 1-2.. (1956)

Hilscher Eberhard: Der biblische Joseph in orientalischen Literaturwerken : Thomas Mann zu seinem 80. Geburtstage zueeignet. In: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. (1956)

Hohl Ernst: Kaiser Pertinax und die Thronbesteigung seines Nachfolgers im Lichte der Herodiankritik : nebst einem Anhang; Herodian und der sturz Plautians. (1956)

Hrbek Ivan: Eine Volksetymologie des Namens "Bulġar". In: Charisteria orientalia praecipue ad Persiam pertinentia. (1956)

I

Imre Samu: A Sabác viadala mint nyelvi emlék : kandidátusi értekezés tézisei. (1956)

Isaacs Harvey: Gentlemen:.

J

Joki Aulis Johannes: Kai Donners kleinere Wörterverzeichnisse aus dem Jurak-, Jenissei- und Tawgysamojedischen, Katschatatarischen und Tungusischen. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1956)

Joki Aulis Johannes: Vergleichendes Wörterbuch der uralischen Sprachen : Björn Collinder, Fenno-Ugric Vocabulary. An etymological dictionary of the Uralic languages. Uppsala 1955 : Buchbesprechung. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1956)

Jávorszki Béla and Bereczki János and Rakó István and Nagy Ferenc and Nagy Bertalan and Apró István: Kispest dolgozói!

K

Kahán Ágost and Szeghy Gergely and Vajda Péter and Molnár Imre: Virus-agglutináció (Hirst-f. jelenség) trachomás mosóvízzel : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 55-60. (1956)

Karmyševa Bel'kis Halilovna: Poezdka k kirgizam Džirgatalâ v 1954 g. In: Izvestiâ otdeleniâ obščestvennyh nauk Akademii nauk Tadžikskoj SSR. (1956)

Kaye Brenda: Dear Fellow-students,.

Kałużyński Stanisław: Marian Lewicki : 15. VIII. 1908-13. XI. 1955. In: Przegląd Orientalistyczny. (1956)

Korkmaz Zeynep: Fuzulî'nin dili hakkında notlar. (1956)

Korpásy Béla and Baróti Dezső and Putnik Tivadar and Eisler Róbert and Deák Tibor and Hegyi Róbert and Lőrincz Lajos: Felhívás a Szegedi Egyetemek Ifjúságához!

Kozma Márta and Gellért Albert: Microscopic examination of the lymph vessels of muscles. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Kozma Márta and Nagy István and Gellért Albert: Adatok a váll- és medenceöv izomzatának térfogatos eloszlásához. In: Kolligátum. pp. 156-165. (1956)

Kőhalmi Katalin: Der Pfeil bei den innerasiatischen Reiternomaden und ihren Nachbarn. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1956)

Kőhalmi Katalin: Mongol népek és nyelvek. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata / Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottsága ; fel. szerk. Keszler Borbála;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi. (1956)

Kőhalmi Katalin: Mongol népek és nyelvek. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata / Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottsága ; fel. szerk. Keszler Borbála;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi. (1956)

Kéthly Anna and Kelemen Gyula and Kőműves József: Munkások, magyar dolgozók!

L

Laŝčenko Pëtr Nikolaevič: A budapesti szovjet katonai parancsnokság 4. sz. parancsa.

Laŝčenko Pëtr Nikolaevič: A budapesti szovjet katonai parancsnokság parancsa.

Ligeti Lajos: Le Po kia sing en écriture 'phags-pa. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1956)

Ligeti Lajos: A magyar orientalisztika időszerű kérdései. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. (1956)

Liimola Matti: Ugrische Etymologien. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1956)

Liimola Matti: Über die Nationalität der boit°åbt der wogulischen Heldensagen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1956)

Liimola Matti: Zur wogulischen Formenlehre. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1956)

M

Malov Sergej Efimovič: Sočineniâ po ujgurike : recenziâ. In: Qazaq SSR Ġïlïm Akademiyasïnïñ Xabaršïsï. (1956)

Mansuroğlu Mecdut: A. v. Gabain, Türkische Turfan-Texte VIII. Akademie-Verlag, Berlin 1954 : eleştirim. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1956)

Mansuroğlu Mecdut: Şeyyad Hamza'nın Doǧu Türkçesine yaklaşan manzumesi. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1956)

Mansuroğlu Mecdut: Şeyyad Hamza'nın üç manzumesinin tıpkı basımı. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1956)

Mansuroğlu Mecdut: Türkçede -taçı ekinin fonksionları. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1956)

Minorsky Vladimir: Pūr-i Bahā's `Mongol' ode. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. (1956)

Mollov Riza: Yeni ve en yeni türk edebiyatında sesas fikirler ve mevzular : gépelt kézirat. (1956)

N

Nagy István and Woronkoff Hilária: Contributions to the histotopography of the ganglion sublinguale. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Nakano George M. and Tanaka Tamotsu: Senate resolution 4.

P

Poberai Mária and Gellért Albert and Nagy István and Nagy Sándor and Lippai József: Comparative histological examinations of the architecture of the wall of lymph vessels. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Purjesz Béla: Purjesz Béla levele Halasy-Nagy Józsefhez [1.].

S

Spectator : Számvetés.

Stephenson Gail: Dear Students of the College of Arts and Sciences...

Szeghy Gergely and Kahán Ágost and Vajda Péter: Trachoma és véralvadás : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 59-65. (1956)

Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert levele Halasy-Nagy Józsefhez [1.].

Szőkefalvi-Nagy Béla and Baróti Dezső: Felhívás.

Sávay Gyula and Csillik Bertalan: Mikroskopische Lokalisation des Kaliums in markhaltigen Nervenfasern. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Sávay Gyula and Csillik Bertalan: The effect of denervation on the cholinesterase activity of motor end plates. In: Kolligátum. pp. 287-299. (1956)

T

Thomas James B.: Dear Sir,.

V

Vajda Péter and Kahán Ágost and Szeghy Gergely: Trachoma és fibrinoldás : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 64-67. (1956)

Varró Vince: Az achylia gastrica kórélettani és klinikai jelentősége : kandidátusi disszertáció tételei. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1956)

Vereska András: Kedves Titkár Elvtárs!

This list was generated on 2022. október 3. 16:25:14 CEST.