Items where Year is 1948

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ö
Number of items: 175.

A

Abrudbányay Aladár: Új szervezésű lövészszázad. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 33-35. (1948)

Ajtay Endre: A velence-pákozdi ütközet : 1848 szeptember 29. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 51-56. (1948)

Amanžolov Sarsen Amanžolovič: K istorii izučeniâ kazahskih dialektov. In: Izvestiâ Akademii nauk Kazahskoj SSR : seriâ lingvističeskaâ, (1948) 5. pp. 39-47. (1948)

Antalfy Mihály: Perjogi döntvénytár : 1946-1947. 1. köt. In: Kolligátum. pp. 1-218. (1948)

Apáthy József: Előre megyünk! In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. p. 36. (1948)

Ata'i 'Ata Allah ibn Yahya: Atayi'nin Hilye-tül-efkar'i. (1948)

Ates Ahmed: [Yusuf Hâs Hâcib] : Kutadgu bilig. [Neșreden] Reșid Rahmeti Arat. Istanbul 1947 = T. D. K. yayınlarından, c. II. 29. pp. 157-163. (1948)

Avrorin Valentin Aleksandrovič: O kategoriâh vremeni i vida v nanajskom âzyke. In: Âzyk i myšlenie, (11). pp. 29-55. (1948)

B

Balthazár Géza: Gépjárműbalesetek jogi következményei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 35-36. (1948)

Balthazár Géza: Haditörvények és fenyítő hatalom a szabadságharc idején. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 17-20. (1948)

Balás Gyula: Kutuzov (Mihail Illarjonovics) : (Születésének 200 éves fordulóján kiadta: Idegennyelvű Irodalmi kiadó. — Moszkvai. 1945.- 55. I.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 54-57. (1948)

Bognár Jenő: Aknarobbantás a Dunán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 31-34. (1948)

Bognár Jenő and Molnár Iván: Elsüllyedt páncélosnaszád kiemelése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 37-38. (1948)

C

Csenki Sándor: Tábori üteg szervezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 23-26. (1948)

Csillag Ferenc: Szuronyos puska a 48-as honvéd kezében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 67-70. (1948)

Csillag Ferenc: A szabadságharc érdemjelei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 70-73. (1948)

Csire István: Az alkoholizmus büntetőjogi vonatkozásai.

Csorba János: Mit dolgozik a Közigazgatási Bíróság? In: Kolligátum. pp. 1-14. (1948)

Czebe Jenő: A honvédsereg felszerelése és ellátása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 56-60. (1948)

D

Dolgopolov Mihail: A Szovjet Hadsereg és Hajóhad Színházai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. p. 108. (1948)

Dumbovich Emil: A gyalogság szerepe a szabadságharcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 31-37. (1948)

Dénes Tibor: Színház és forradalom. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 82-85. (1948)

E

Elek Tibor: A tizenkét pont. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 14-17. (1948)

Erdei Ferenc: A magyar szövetkezeti mozgalom új utjai [!útjai] : Nagy Imre és Gyöngyösi János hozzászólásaival : [a Nemzeti Parasztpárt Szövetkezeti Ankétja 1948 február 11-én a Fórum Clubban]. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1948)

Erdélyi Gyula: A győzedelmes honvédsereg. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 22-27. (1948)

Erdélyi Gyula: A szabadságharc honvédségének megalakulása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 30-33. (1948)

Eren Hasan: Türkiye'de halk ağzından söz derleme dergisi. T. D. K., İstanbul, I, 1939; II, 1940 [1941]; III, 1942 [1947] : eleştirim. In: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. pp. 445-448. (1948)

Evtûhova Lidiâ Alekseevna: Arheologičeskie pamâtniki enisejskih kyrgyzov (hakasov). (1948)

F

Fabinyi Jenő: A Székely Határőrségtől a Honvéd Határőrségig 1762—1948. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 15-16. (1948)

Fabinyi József: A szabadságharc tüzérsége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 42-45. (1948)

Farkas Mihály: Honvédelmi miniszter beszéde a Honvéd Hét záróünnepén. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. pp. 4-5. (1948)

Feimer László: Korszerű folyamátkelés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 51-52. (1948)

Feimer László: Műszaki csapatok szerepe a tiszaugi híd újjáépítésénél. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 17-18. (1948)

Fodor László: A honvéd hadsereg megszervezése az 1848-49 évi szabadságharcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 21-26. (1948)

Fályi Béla: A cs. kir. haderő a Szabadságharc előtt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 27-30. (1948)

G

Gazdy Dénes and Györgypál László: Atomenergia : (Hozzászólás Györgypál László vk. őrnagy a „Honvéd" 1948. évi (II—III. havi) számában megjelent hasonló cimü cikkéhez.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. p. 45. (1948)

Genthon István: Középkori magyar festészet. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1948)

Gimont André: Csődöt mondott-e az erődítés? : André Gimont cikke a „L'armée francaise" 1946 augusztus— szeptemberi számaban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 65-68. (1948)

Grekov Boris Dmitrievič: Az orosz állam kialakulása. (1948)

Grekov Boris Dmitrievič: Az orosz állam kialakulása : gépelt kézirat. (1948)

Grekov Boris Dmitrievič: Az orosz művelődés forrásai és a kievi Ruszj művelődése. (1948)

Grekov Boris Dmitrievič: Törvényszerűségek a feudális Európa parasztságának történetében : előadás a Pázmány Péter Tudományegyetemen, 1948. november 13-án. (1948)

Gyenes-Dienes András: Petőfi a közkatona. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 74-79. (1948)

Gyenes-Dienes András: Petőfi szeptemberi kiáltványa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 78-80. (1948)

Györgypál László: Hadiműszaki ismeretek : az atomenergia. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 122-125. (1948)

Gálosfay Ede: Küzdő-lövés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 33-35. (1948)

H

H. Zádor Anna: Pest-Buda 1848 tavaszán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 18-20. (1948)

Hadváry Pál: A hegyi háborúról : („Vojennaja Müszl" | Katonai gondolatok] 1916. évi 12. számából.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 62-65. (1948)

Hajdú Péter: Holnap. In: Magyar Nyelv. pp. 113-118. (1948)

Henning Walter Bruno: A Sogdian fragment of the Manichaean cosmogony. In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 306-318. (1948)

Henning Walter Bruno: The date of the Sogdian ancient letters. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 601-615. (1948)

Horváth Barna: Repülők a légvédelemben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 12-14. (1948)

Hámory Albert: Az 1947. évi híradó járőr verseny. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 41-42. (1948)

I

Illy Gusztáv: A néphadsereg személyi kiválasztásának és oktatásának (nevelés, kiképzés) kérdései. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 7. p. 16. (1948)

J

Juhászi Imre: Történelmi apróságok 1848/49-bőI. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 89-93. (1948)

Jánosi Ferenc: Március üzenete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. p. 7. (1948)

Jós Miklós: Pentatlon verseny а St. Moritz-i téli olimpián. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 45-48. (1948)

K

Kampis Antal: Régi magyar szobrászat. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1948)

Karsay István: Az ejtőernyősök alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 39-40. (1948)

Kemény G. Gábor: Az 1848. évi honvéd szakirodalom kezdetei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 11-17. (1948)

Kemény G. Gábor: A honvédség az 1848. évi sajtó és irodalom tükrében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 71-75. (1948)

Kerekes Béla: Az 1848-as gyalogság kiképzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 13-16. (1948)

Kikitzasz Georgiosz: Az észak-pindosi (Grahmosi) csata : Kikitzasz altábornagy, a görög szabadságharcos hadsereg egyik vezetőjének tanulmánya a „Honvéd)" számára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. pp. 60-63. (1948)

Király Béla: A szabadságharc harcászata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 61-66. (1948)

Kocsis László: Szükséghíd egységanyag. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 89-92. (1948)

Kohánszky Béla: Tüzér szakkiképzés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 21-22. (1948)

Koltay Dénes: Néhány adat a magyar hadsereg tüzérségéről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 46-49. (1948)

Kopp Jenő: Uj [!Új] magyar festészet. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1948)

Koroda Miklós: A negyvennyolcas Európa szeptembere. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 13-17. (1948)

Kossuth Lajos: 1848 július 11. : Kossuth megajánlási beszéde és a magyar honvédség születése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 7. pp. 3-6. (1948)

Kossuth Lajos: Idézetek Kossuth Lajos 1848. évi „Hírlap"-jából. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. p. 44. (1948)

Kossuth Lajos: „A néppel tűzön-vízen át" : A Kossuth Akadémia első tisztavatása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 81-84. (1948)

Kosztolányi Dezsőné: Tüzes cipőben : [memoár].

Kotwicz Wladyslaw: Contributions a l'histoire de l'Asie Centrale. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 159-195. (1948)

Kovács Andor: Korszerű lövész-század. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 7. pp. 34-36. (1948)

Kováts Andor: Az új francia véderőtörvény, mint az imperializmus eszköze. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. p. 68. (1948)

Kowalski Tadeusz: Les Turcs dans Šāh-nāme. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 84-99. (1948)

Kowalski Tadeusz: Les Turcs dans Šāh-nāme. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 84-99. (1948)

Kozma István: Milyen volt és milyen legyen a vezérkari tiszt képzése? In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 18-23. (1948)

Kulay Andor: Gépjárműszolgálat télen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 52-54. (1948)

Kádas Kálmán: A statisztikai indukció alkalmazása a termeléseredmények becslésénél. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1948)

L

Laziczius Gyula: Phonétique et phonologie. In: Lingua : international review of general linguistics = Revue internationale de lingvistique générale. pp. 293-302. (1948)

Lewicki Tadeusz: T. Lewicki przedstawił własną pracę pt. Państwo Wiślan-Chorwatów w opisie al-Mas'ūdī'ego. In: Sprawozdań Polskiej Akademji Umiejętnosci. pp. 24-34. (1948)

Liszka György: Hengerfejtömítések átégetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 54-55. (1948)

Loschitz István: A nyugati partraszállás üzemanyag ellátása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 43-44. (1948)

Láng Győző: A centenáris Nemzetközi Vásár. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 7. pp. 48-50. (1948)

Láng Győző: A magyar tervgazdálkodás első éve. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 95-96. (1948)

Láng Győző: A szabadságharc honvédségének műszaki csapatai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 50-52. (1948)

M

Maczkó Dezső: Hadiműszaki ismeretek : rezgések mérése futó légcsavaron. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 53-54. (1948)

Maksay Ferenc: Néprajz és településtörténet. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata;Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1948)

Malov Sergej Efimovič: Gunnar Jarring: The Usbek dialect of qilich (Russian Turkestan) with texts and glossary. Lund, GWK Gleerup 1937 (Lunds Universitets Arsskrift, N. F. Avd. I. Bd. 33, Nr. 3) : recenziâ. In: Sovetskoe vostokovedenie. pp. 325-326. (1948)

Malov Sergej Efimovič: Hüseyin Namık Orkun : Eski Türk yazıtları, 1-4. Istanbul, 1936-1941 : recenziâ. In: Âzyk i mišlenie. pp. 123-124. (1948)

Mamanov Ibraim: Esǐmdĭ kürdelĭ etĭstǐkter turalï. In: Izvestiâ Akademii nauk Kazahskoj SSR : seriâ lingvističeskaâ. pp. 63-64. (1948)

Marosán György: Az Októberi Forradalom 31. évfordulója. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. p. 8. (1948)

Martonyi János: Közigazgatási reformeszmék 1848-ban és ma. In: Kolligátum, (34.). pp. 1-20. (1948)

Miâtev Petăr: Levéltári közlemények : a Magyar Országos Levéltár folyóirata, 21.1946, Budapest : [recenziâ]. In: Bulletin de la Société historique bulgare. pp. 522-524. (1948)

Miâtev Petăr: Za četeneto na znaka bărhu sultanskite diplomi. In: Bulletin de la Société historique bulgare. pp. 446-449. (1948)

Minorsky Vladimir: Tamīm ibn Baḥr's journey to the Uyghurs. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 275-305. (1948)

Mirov Z.: A háború utolsó felvonulása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. p. 36. (1948)

Molnár Pál: Haditechnika és hadviselés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 7. pp. 45-47. (1948)

Málnási-Csizmadia Lajos: Akadálypályák szerepe a kiképzésben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 29-30. (1948)

Móra László: Szükség van-e légvédelmi fényszórókra? In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 27-32. (1948)

N

Nagy Lajos Gyula: A Russian loanword in Kalmuckian. In: Études Slaves et Roumaines : Publiées par l'Institut de Philologie Slave et l'Institut des Langues Romanes a l'Université de Budapest. pp. 48-49. (1948)

Nagy Emil: Néhány szó a Honvéd Állategészségügyi Intézetről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. pp. 64-65. (1948)

Nagy Gábor: Kossuth Lajos. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 8-12. (1948)

Neogrády László: Tábori rend és szolgálat 1948-49-ben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 67-69. (1948)

Neogrády László: A szabadságharc zászlói. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 3-6. (1948)

Nitsch K.: Ś. p. Tadeusz Kowalski : 21 VI 1889 - 5 V 1948. In: Język Polski. pp. 65-68. (1948)

O

Orphanides Lukács: A pesti forradalom napja 1848-ban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 10-13. (1948)

P

Palágyi Tivadar: Kaucsuktól a műgumiig. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 42-44. (1948)

Papp László: Vezérfonal a népi jogélet kutatásához. (1948)

Pentsy Jenő: Csapattávbeszélő - csapathíradó. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. p. 53. (1948)

Pentsy Jenő: Hírváltás a szabadságharc idején. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 53-55. (1948)

Pentsy Jenő and Vermes Zoltán: Kоrszerű követelmények a rádió híradással szemben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 33-34. (1948)

Petőfi Sándor and Pervomajszkij Leonid: Színház - Művészet. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. p. 83. (1948)

Pongrácz Géza: Kossuth-dalok a szabadságharc idején. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 86-88. (1948)

Pálffy György: Atomstratégia atomdiplomácia : Pálffy György altábornagy előadása a Magyar Kommunista Párt Politikai Akadémiáján. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 37-40. (1948)

Pálffy György: Fordulóponton. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. pp. 6-8. (1948)

R

Rešetov Viktor Vasil'evič: O kategorii nastoâŝego vremeni v uzbekskom âzyke. In: Doklady Akademii nauk UzSSR. pp. 31-37. (1948)

Ruzsa Imre: A 48-as forradalmi hadsereg szelleme. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 57-58. (1948)

Rákosi Mátyás: A Rákosi-kupa döntő mérkőzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. pp. 75-76. (1948)

Rákosi Mátyás and Veres Péter: [1848-as emlékezések]. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 3-5. (1948)

Réczey Ferenc: A Harmincéves szovjet haderő. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 105-108. (1948)

Réczey Ferenc: A brüsszeli katonai szerződés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 39-41. (1948)

Réczeу Ferenc: Ma öt éve történt! : a hadviselés lappangó erői. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 24-27. (1948)

Révai József: Kossuth Lajos és a reformkorszak. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 7-11. (1948)

S

Sauranbaev N. T.: Eŝe raz o složnom predloženii. In: Izvestiâ Akademii nauk Kazahskoj SSR : seriâ lingvističeskaâ. (1948)

Scheiber Sándor: Zsidó néprajzi adatok Kiss József műveiben. In: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyve. (1948)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: Prâmoe dopolnenie v tureckom âzyke. In: Vestnik Moskovskogo Universiteta. pp. 81-105. (1948)

Sifter László: Hadiműszaki ismeretek : magyar radarkészülékek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 48-49. (1948)

Sillay Rudolf: Tűzvezetés és összeköttetés harcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 19-20. (1948)

Sinor Dénes: Autour d'une migration de peuples au Ve siècle. In: Journal Asiatique. pp. 1-77. (1948)

Sinor Dénes: Le problème de la parenté des langues ouralo-altaïques. In: La Revue de géographie humaine et d'ethnologie. (1948)

Szent-Györgyi Albert: Nature of life : a study on muscle. (1948)

Szent-Györgyi Albert: Újabb vizsgálatok az izom szerkezetéről és működéséről. In: Orvosi Hetilap, (89) 3-4. pp. 34-36. (1948)

Szigethy Mihály: A szovjet hadsereg francia szemmel : (Lorquin francia katonai írónak a L'Armée Francaise 1947. évi 15. és 16. számában megjelent tanulmányának ismertetése. Harmadik folytatás. (Az első és második rész a „Honvéd" 1947. évi novemberi és decemberi számában jelent meg.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 29-32. (1948)

Szigeti Pál: A Százéves Honvédség ünnepi hete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. pp. 9-16. (1948)

Szilassy József: Milyen legyen a demokratikus honvédség gyalogsága? In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 114-116. (1948)

Szimonidesz Lajos: A Honvédelmi Bizottmány. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. pp. 16-59. (1948)

Szimonidesz Lajos: Kossuth Lajos katonai dolgozatai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 80-81. (1948)

Szimonidesz Lajos: A Nagy Napok után : Helyzetkép Magyarországon 1848 március 15-étől április végéig. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 12-13. (1948)

Szimonidesz Lajos: Száz év előtt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 7. pp. 7-8. (1948)

Szimonidesz Lajos: Száz év előtt : a márciusi vívmányoktól a nép első győzelméig és az első forradalmi kormányig. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 18-21. (1948)

Sztahanov Alexej and Bem József: Kisebb közlemények. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 62-65. (1948)

Szűcs Miklós: Milyen volt és milyen legyen a vezérkari tiszt képzése? : (Válasz Kozma István altábornagy cikkére.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 24-27. (1948)

Sólyom László: Forradalmasítsuk a kiképzést. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 16-24. (1948)

Sólyom László: A váci kiáltvány. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 8-9. pp. 36-50. (1948)

T

Tarján Imre: Két Magyarország. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 97-100. (1948)

Tarján Imre: Olaszország a fasizmustól — a neofasizmusig. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 10. pp. 69-71. (1948)

Tarján Imre: A francia munkásság küzdelme. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 47-50. (1948)

Tálasi István: Néprajzi életünk kibontakozása. (1948)

Tietze Andreas: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi = Revue de éa Faculté de Langues, d'Histoire et de Géographie. Ankara, Band 3-5., 1944-1947 : Buchbesprechung. In: Oriens. pp. 339-347. (1948)

Tietze Andreas: 'Azīz efendis Muhayyelât. In: Oriens. pp. 248-329. (1948)

Tildy Zoltán: A Kossuth Akadémia felavatása : "Honvéd tisztikarunk többé nem egy kiváltságos osztály képviselője, hanem az egész magyar népé". In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 4-6. (1948)

Turan Osman: Türkiye selçuklarında toprak hukuku : mîrî topraklar ve huhusî mülkiyet şekilleri. In: Belleten. pp. 549-574. (1948)

Turóczi-Trostler József: Extra Hungariam non est vita... : szólástörténet mint képzettörténet. In: Egyetemes philologiai közlöny. pp. 94-102. (1948)

Tóth-Halmay József: Korszerű hadműveleti anyagi szolgálat. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 24-28. (1948)

V

Vajda Georges: Un bulletin de victoire de Bajazet II. In: Journal Asiatique. (1948)

Vajda László: Kövek a síron : egy zsidó népszokás néprajzához. In: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyve. (1948)

Varga Endre: Tábori egészségügy az 1848-49. évi honvéd-hadseregben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 6. pp. 7-11. (1948)

Vargha Balázs: Uj [!Új] magyar szobrászat. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1948)

Variházy Oszkár: Gondolatok a honvédség megszervezéséről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 21-24. (1948)

Vasy Géza: Repülési teljesítmények fokozása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 11-12. pp. 55-56. (1948)

Vasy Géza: Ruhagazdálkodás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 7. pp. 42-43. (1948)

Veres Péter: A „Honvéd" új évfolyama elé! In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. p. 3. (1948)

Veres Péter: A Szovjet Hadsereg Ünnepére : Veres Péter honvédelmi miniszternek a szovjet hadsereg 30 éves emlékünnepére készített előadása. Felolvasták 1948 február 23-án a budapesti Operaházban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. p. 104. (1948)

Vári-Nagy László: Ejtőernyős csapatok. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 4. pp. 42-44. (1948)

W

Wittek Paul: Notes sur la tughra ottomane. In: Byzantion. (1948)

Wittek Paul: Recherches sur l'histoire et le statut des monastères Athonites sous la domination turque. In: Archives d'histoire de droit oriental. (1948)

Z

Zajączkowski Ananiasz: Remarques concernant les études sémantiques turques. In: Rocznik Orientalistyczny. (1948)

Zajączkowski Włodzimierz: Wł. Zajączkowski przedstawił referat pt. Zapożyczenia litewskie w języku Karaimów trockich. In: Sprawozdań Polskiej Akademji Umiejętnosci. pp. 361-362. (1948)

Zajączkowski Włodzimierz: Wł. Zajączkowski przedstawił własną pracę pt. Resztki językowe Tatarów litewskich. In: Sprawozdań Polskiej Akademji Umiejętnosci. (1948)

Zaliumenszky Lajos: Huszárok a Szabadságharcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 2-3. pp. 38-41. (1948)

Zinov'ev V. N.: O ritmiko-melodičeskoj strukture kazahskogo âzyka. In: Izvestiâ Akademii nauk Kazahskoj SSR : seriâ lingvističeskaâ. pp. 50-55. (1948)

Ö

Ördögh István: Egy lövészezred támadásának tüzérségi támogatása : a „Vejennij Vjesztnik" 1947. évi áprilisi számában megjelent Nikiforov N. ezredes, a katonai tudományok magántanárának cikke nyomán.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (3) 1. pp. 65-67. (1948)

This list was generated on 2024. május 24. 13:26:37 CEST.