Items where Year is 1940

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y
Number of items: 253.

A

Agárdi László: Balassa Brunó (szerk.): Mai magyarságunk életrajza. Nemzetismeret. Gr. Teleki Pál et al. előadásai. Székesfehérvár. 1939. 248. l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 166-168. (1940)

Agárdi László: Frideczky József: A barokk Róma szentje. : képek Kalazanci Szent József életéből és korából. Budapest. 1940. 337 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 384-387. (1940)

Apor László and Nagy István: Korarézkori sírok Kotacparton : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 942-957. (1940)

Arday Pál: Hanns Baur: Intuitiv diagnosztika. Németből fordította és lényegesen bővítette dr. Weninger Antal. Előszóval ellátta báró dr. Korányi Sándor. Budapest, 1940. 82 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 181. (1940)

Atalay Besim: Bir doçentin türkçe okutușu ve münakașalarımız.

Atalay Besim: Türkçemizde men-man.

B

Balogh Arthur: A Nemzetek Szövetsége húsz évi működésének mérlege. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1940)

Bartucz Lajos: Fajkérdés, fajkutatás.

Bognár Cecil: A jutalmazás és a büntetés lélektana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 15-25. (1940)

Bohdaneczky Edvin: Csanád vármegye nemzetiségi és gazdasági viszonyai a XVIII. században.

Borotvás-Nagy Sándor: Tessedik Sámuel: Szarvasi nevezetességek, azaz: Szarvas Mezőváros Gazdasági Krónikája. (Magyarságtudomány könyvei I.) Ortutay Gyula előszavával. Budapest 1938. 152 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 171-172. (1940)

Borotvás-Nagy Sándor: Világgazdaság - nevelés - magyar faj. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 26-36. (1940)

Botár Gyula J.: Le système nerveux végétatif céphalo-cervical et les nerfs du cœur de l’orang-outan : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1940)

Buza László: Háború az uj [!új] nemzetközi jogért. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1940)

Buza László: A nemzetközi kisebbségi jog jövője. In: Kolligátum. pp. 1-08. (1940)

Bölöny József: A román alkotmányok és a kisebbségi kérdés. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1940)

C

Cser János: Johan Béla dr.: Gyógyul a magyar falu. (A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet közleményei. 7. sz.) Budapest, 1939. 296 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 168-171. (1940)

Cser János: Nemzetnevelés és szociálpolitika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 37-48. (1940)

D

Domanovszky Sándor: Domanovszky Sándor a Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem rektora levele Klebelsberg Kunonéhoz [1.].

Domanovszky Sándor: Domanovszky Sándor a Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. Egyetem rektora levele Klebelsberg Kunonéhoz [2.].

Domokos László: Korszerű kérdések a nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 230-239. (1940)

Dékány István: Nevelésügy és szabályozás : adalék a tanári munka jellemrajzához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 3-14. (1940)

Dósa András: A dishydrosis kezelése különféle gombafajtákat tartalmazó ojtóanyaggal. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1940)

E

Erődi-Harrach Béla: Emlékeimből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 261-269. (1940)

Eöttevényi Olivér: A Magyar Külügyi Társaság húsz esztendeje : 1920. áprilistól - 1940. áprilisig. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1940)

F

Faragó László: Barabás András: A nemzetnevelés iskolája. Pécs, 1940. Haladás Nyomda, 59 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 394-395. (1940)

Faragó László and Buzás László: Buzás László: A nevelő személyiségének lélektani vizsgálata (Közlemények a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógia-Lélektani Intézetéből 35.) Szeged, é. n. (1940.) 116 l. : [közlemény]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 399. (1940)

Fazekas I. Gyula: A zsírembolusok oldásáról = Die Auflösung der Fettemboli. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 1-106. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 160-171. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 172-192. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 193-201. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 202-209. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 210-227. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 228-242. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 262-267. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 268-277. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 278-285. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 286-290. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. p. 294. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 295-297. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 298-300. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 301-302. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. p. 303. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 304-305. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 306-312. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 313-314. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. p. 315. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 316-317. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 318-319. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 320-321. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 322-323. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 324-331. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 332-334. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 335-336. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 337-351. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 352-357. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. p. 358. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. p. 359. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 360-361. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 362-363. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 364-365. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 366-368. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. p. 369. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 370-374. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 375-381. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 382-383. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 384-407. (1940)

Fedics Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 409-410. (1940)

Fekete Lajos: Il sistema dei possedimenti nell'Ungheria sottomessa ai turchi. In: Vol. 1;Annali del R. Istituto Superiore Orientale di Napoli, Nuova Serie. pp. 103-116. (1940)

Fekete Lajos: Où sonts les frontières de l'Europe sud-orientale? In: Nouvelle Revue de Hongrie. (1940)

Fekete Lajos: Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon : székfoglaló értekezés. (1940)

Fest Aladár: Luigi Pongrácz: Vespasiamo da Bisticci e i suoi clienti ungheresi. Roma. 1939. 23 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 84-85. (1940)

Fest Aladár: Unghváry Iván János: A fasiszta nevelési eszmény és az új közoktatási törvény. Budapest, 1940. 40 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 277-279. (1940)

Friml Aladár: Ludwig J. Csóka: Der erste Zeitabschnitt staatlicher Organisierung des öffentlichen Unterrichtswesens in Ungara (1760-1791). (Sonderabdruck aus dem IX. Jahrgang des Jahrbuchs des Graf Klebelsberg Kuno Instituts für ungarische Geschichtsforschung in Wien) Budapest 1939., N. 8.-r., 82 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 409-411. (1940)

G

Gellért Albert: A múzeumi gyűjtemény jelentősége az anatómia oktatásban = Die Bedeuutung des Institutsmuseums für den anatomischen Unterricht : tanszékfoglaló előadás = Antrittsvortrag : előadatott 1936 november 4-én a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bonctani, szövet- és fejlődéstani intézetének tantermében = Die Bedeutung des Institutsmuseums für den anatomischen Unterricht. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1940)

Greguss Pál and Uherkovich Gábor: Uherkovich Gábor: A korszerű biologiai [!biológiai] oktatás. Kialakulása és főbb vonásai. (Közlemények a szegedi Ferencz József Tudomány Egyetem Pedaagógiai [Pedagógiai] Lélektani intézetéből. 31. szám). Szeged, 1940. 8-r., 98. lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 378-379. (1940)

Grönbech Kaare: Der Akzent im Türkischen und Mongolischen. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 375-390. (1940)

Gróf Imre and Niklai Péter: Magyarország tájegységei. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1940)

Gunda Béla: Die Armbrustfallen in Nordasien und ihre ethnologische Bedeutung. In: Ethnos. pp. 35-53. (1940)

Gunda Béla: The wanderers of Carpathian Europe. In: The Hungarian Quarterly. pp. 449-457. (1940)

Gyulai Ágost: Adèle Kenyeres: Comment une petite Hongroise de sept ans apprend le français. (Extrait des Archives de Psychologie. T. XXVI. No. 104.) Paris, 1938., 8-r., 321-366 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 304-306. (1940)

Gyulai Ágost: Beköszöntő. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 1-3. (1940)

Gyulai Ágost: Edith Zschuppe: Lebensideale und ihr Einbau in den Charakter. Bleicherode, 1938., 75 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 189. (1940)

Gyulai Ágost: Gergely László: Fináczy Ernő pedagógiája. (Közlemények a szegedi Ferenc József-tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéből. 20. szám). Szeged, 1937., 8-r., 82 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 279-281. (1940)

Gyulai Ágost: Huszti József: Latin chrestomathia. Budapest, 1940., 8-r., 357 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 382-384. (1940)

Gyulai Ágost: Kiss József: Az 1868. évi XXXVIII. t. c. parlamenti tárgyalása (Különlenyomat a Mitrovics-emlékkönyvből.) Debrecen, 1939. 24 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 69-70. (1940)

Gyulai Ágost: Kiss József: Eötvös és a magyar sors. Budapest, 1940., 8-r., 19 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 397-398. (1940)

Gyulai Ágost: Kornis Gyula (szerk.): Szellemi élet. (A mai világ képe. Szerk. Kornis Gyula, Gratz Gusztáv, Hegedűs Loránt, Schimanek Emil I. kötet.) Budapest, É. n. (1939). A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda kiadása. 4-r., 607 lap, 12 képmelléklettel. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 56-59. (1940)

Gyulai Ágost: Otto Rabes: Biologische Grundlagen der Menschenwerdung und Rassenentwicklung. Langensalza, 1938., 51 lap, 21 képpel : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 189-190. (1940)

Gyulai Ágost: Otto Tumlirz: Psychologie der höheren geistigen Berufe. Wien, 1938. Oesterreichischer Wirtschaftsverlag. 121 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 88. (1940)

Gyulai Ágost: Paul Hellwig: Charakterologie. Leipzig-Berlin, 1938. 295 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 188-189. (1940)

Gyulai Ágost: Pintér Jenő. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 421-424. (1940)

Gyulai Ágost: Pintér Jenő: Hibák a nevelésben és tanításban. (Különlenyomat a Mitrovics-emlékkönyvből.) Debrecen, 1939. 15 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 68-69. (1940)

Gyulai Ágost: Schulek Tibor: Bornemissza Péter 1535-1584. Sopron-Budapest-Győr, 1939. 8-r., XII+450 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 380-381. (1940)

Gyulai Ágost: Vicsay Lajos: Történelmi olvasókönyv a magyar történelem tanításához. I-II. Szeged, 1940. 8-r., VI+244, 304 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 285-288. (1940)

Gyulai Ágost and Kornis Gyula: Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Budapest, 1940., 4.-r., 460 lap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 367-371. (1940)

Gálos Rezső: Bariska Mihály: Idegen nyelvek tanítása a kereskedelmi középiskolában. (Különnyomat az áll. gyakorló kereskedelmi iskola 1938-39. évi Értesítőjéből.) Budapest, 1939. 8.-r., 31 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 64-65. (1940)

Gálos Rezső: Erich Klinge: Die Erziehung zur Tat zu Mut und Tapferkeit. 1939, 199 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 411-413. (1940)

Gálos Rezső: Frank A. Butler: The improvement of Teaching in Secondary Schools. Chicago University Press, 1939. X+389 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 190-191. (1940)

Gálos Rezső: Garay Lajos: A pécsi m. kir. honvéd hadapródiskola története. Kiadja a m. kir. "Zrinyi Miklós" pécsi honvéd középiskolai nevelőintézet parancsnoksága. Pécs, 1939. 248 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 172-175. (1940)

Gálos Rezső: Lord Baden-Powell: Pour devenir un homme. Neuchatel-Paris 1937. 194 l. számos ábrával : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 86-87. (1940)

Gálos Rezső: Martin Schmie: Gottfried Keller als Erzieher. 1939, 48 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 187-188. (1940)

Gálos Rezső: Stuhlmann Patrik: Milyen legyen a szerzetes tanár? (Különlenyomat a jászóvári premontrei kanonokrend gödöllői Szent Norbert-gimnáziuma 1939-40.-i évkönyvéből.) Budapest, 1940. 8-r., 33 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 301. (1940)

Gálos Rezső: Szalay Gyula: A Vörösmarty Önképzőkör (Budai Önképzőkör Egylet) története 1862-1939. Budapest, 1939. 8-r., 31 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 387-388. (1940)

Gálos Rezső and Gyulai Ágost: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 91-96. (1940)

Gálos Rezső and Gyulai Ágost: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 315-318. (1940)

Gálos Rezső and Jankovits Miklós and Gyulai Ágost: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 418-421. (1940)

H

Hajdu János: Sebes Gyula: Az életre való nevelés. Budapest, 1940. 8-r., 198 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 381-382. (1940)

Hajdu János: Váradi József: A magyar állampolgárok nevelésének alapelvei : Budapest,. 1938. 8.-r., 12 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 70. (1940)

Hajdu János: [Váradi József:] A magyar kisebbség és a kisebbségvédelem : 1938. 8.-r., 14 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 70. (1940)

Hajdu János: [Váradi József:] Az emberért vivott harc neveléstudományi következményei : Budapest, 1939. 8.-r. 14 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 70. (1940)

Halasi-Kun Tibor: Die mameluk-kiptschakischen Sprachstudien und die Handschriften in Stambul. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. pp. 77-83. (1940)

Halasi-Kun Tibor: Osmanisch paša ~ ungarisch baša. In: Vol. 1;Annali del R. Istituto Superiore Orientale di Napoli. pp. 97-102. (1940)

Havas István: Jankovits Miklós: A fővárosi nevelés mai feladatai. Budapest, 1940. (8-r., 103 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 273-275. (1940)

Heffening Willi: G. Bergsträsser's Grundzüge des islamischen Rechts. bearb. u. hrsg. von Joseph Schacht Berlin u. Leipzig: De Gruyter 1935 (Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin 35) : Buchbesprechung. In: Der Islam. pp. 161-163. (1940)

Herepei János: A nagyváradi kálvinista iskola külföldi származású professzora. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 48-51. (1940)

Hevesy Vilmos: Une immigration inconnue dans l'Inde : communication faite au XXe Congrès international des orientalistes à Bruxelles, 5-10 septembre 1938. (1940)

Horn József: Borotvás-Nagy Sándor: Nevelhető-e a fajmagyar üzletemberré? Budapest, 1940. 8-r., 71 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 373-375. (1940)

Horváth Jenő: A nemzeti és világtörténelem értékelése és tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 119-129. (1940)

Hóman Bálint and Zichy István and Bartucz Lajos: Ünnepi közgyűlés a Magyar Néprajzi Társaság alapításának ötvenéves évfordulóján. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 1. (1940)

Hüttl Ármin: Kiss Tihamér László: A kátétanítás módszereinek történeti ismertetése. Szeged, 1938. 96 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 180-181. (1940)

J

Jankovits Miklós: Barta Ilona: Az erkölcsi motiváció vizsgálata a gyermekkorban. (Közlemények a Ferencz József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéből. 45. szám.) Szeged, 1940. 8-r. 75 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 388-390. (1940)

Jankovits Miklós: Karácsony Sándor: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja. Exodus kiadás. Budapest, 1939. 8-r., 303 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 281-285. (1940)

Jankovits Miklós: Nevelésügyi könyveink a szemlék tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 160-166. (1940)

Jankovits Miklós: Rudolf Benze: Erziehung im Grossdeutschen Reich. (Eine Überschau über ihre Ziele, Wege und Einrichtungen.) Frankfurt am Main. 1939. 112. l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 183-187. (1940)

Jankovits Miklós: Seyfert Richárd. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 319-320. (1940)

Jankovits Miklós: Willy Hellpach: Mensch und Volk der Groszstadt. Stuttgart. 1939. XII+139 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 78-83. (1940)

Jankovits Miklós and Kovalovszky Miklós: Kovalovszky Miklós: Egy pestkörnyéki iskola társadalomrajza (Különlenyomat a pestszentlőrinci áll. fiú felső kereskedelmi iskola 1939-40. évi Évkönyvéből.) Pestszentlőrinc, 1940. 8-r. 16 l. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 400. (1940)

Jones John Walter: The nazi conception of law. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1940)

K

Kannisto Artturi: August Ahlqvists und Josef Budenz' Briefwechsel. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 49-104. (1940)

Kannisto Artturi: Les fêtes de l'ours chez les voguls. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 21-39. (1940)

Kálmán Béla: A finn-ugor őshaza. In: Északi Rokonaink : A Magyar-Finn és a Magyar-Észt Társaság közleményei. pp. 146-150. (1940)

Kemény Ferenc: Charles Rivet: Fais ta vie. Paris, 1938, 273 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 413-414. (1940)

Kemény Ferenc: Christel Reinhardt: Der Jugendfunk. Würzburg, 1938. X+130 lap. A Zeitung und Leben sorozat 48. kötete : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 403-404. (1940)

Kemény Ferenc: Eduard Spranger: Aus Friedrich Fröbels Gedankenwelt. Berlin, 1939. Nagy 4.-r. 40 l. A porosz tudományos akadémia kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 76-78. (1940)

Kemény Ferenc: Friedrich Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. Eine christliche Berufsethik für den Pädagogen. 1940, 8-r., XV + 237 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 302-303. (1940)

Kemény Ferenc: Gerhard Pfahler: Warum Erziehung trotz Vererbung. 3. bővített kiadás. 1938, 165 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 406-407. (1940)

Kemény Ferenc: Handbook of seggestion for the consideration of teachers and others concerned in the work of public elementary schools. London. Board of Education, 1938. 600 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 83-84. (1940)

Kemény Ferenc: Hans Wichmann: Vormilitärische Ausbildung in Frankreich, Italien und der Sowjetunion. (Veröffentlichung des Instituts für allgemeine Wehrlehre der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin. 5. füzet.) Hamburg, 1938. 109. lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 181-183. (1940)

Kemény Ferenc: L'Organisation de l'Éducation préscolaire. Bureau International d'Éducations. Genève, 1939. 216 lap. A Bureau kiadványainak 68. száma : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 310-311. (1940)

Kemény Ferenc: Therese Simon: Das Doppelleben des Kindes. Rotapfel-Verlag, 1937. 230. l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 308-310. (1940)

Kemény Ferenc: Walter Hermannsen: Geschlechtliche Jugenderziehunng. Ziel und Weg. Leipzig. 1938. 35 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 404-406. (1940)

Kemény Ferenc: Ways to Better High Schools Library Ensichment Hints. Publisched by the University of Illinois (Urbana). Bulletin october 28, 53 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 311-312. (1940)

Kemény Ferenc: Wilhelm Hansen: Die Entwicklung des kindlichen Weltbildes. München, 1938, XII, 359 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 407-409. (1940)

Kemény Ferenc: Átmenetek pedagógiája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 221-230. (1940)

Kerekes György: Polgári társadalmunk a XVII. században : Schirmer János, 1625-1674 kassai könyvkereskedő üzleti könyve alapján.

Kiss Ferenc and Gellért Albert: Dolgozatok a budapesti M. Pázmány Péter-Tudományegyetem Anatomiai [!Anatómiai] és a Szegedi Tudományegyetem Anatomiai [!Anatómiai] és Szövettani Intézetéből 8. köt. : tartalomjegyzék. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1940)

Kiss Mária Hortensia: Kiszombor története : [falutanulmány].

Konkoly Thege Gyula: A földhaszonbérletek elterjedése és azok jelentősége Magyarország trianoni területén : Konkoly Thege Gyula Dr. székfoglaló előadása a Magyar Tudományos Akadémiában 1940. március 18-án : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1940)

Kundt Ernő: Az angol középiskola jelleme. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 51-56. (1940)

Kundt Ernő: Horváth László Gábor: Konzervatizmus és a modern szellem harca az angol középiskolában. (A szegedi Ferenc József-tudományegyetem pedagógiai lélektani intézetének kiadása.) Szeged, 1939. 8-r., 67 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 296-299. (1940)

Kupa Mihály: Különleges katonai repülővállalkozások és a nemzetközi hadijog. In: Kolligátum. pp. 1-07. (1940)

L

Laziczius Gyula: Egy cikk margójára : könyvismertetés. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 81-89. (1940)

Laziczius Gyula: A nyelvtudomány harmadik axiómája. In: Athenaeum : philosophiai és államtudományi folyóirat. (1940)

László Ferenc: A kagán és családja. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1940)

Lux Gyula: Németh Sándor: A soproni evangélikus líceum küzdelme nyilvánossági jogért a Bach-korszakban. Sopron, 1939. 8-r., 23 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 299-301. (1940)

Láczer István and Gálos Rezső and Olasz Péter: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 195-197. (1940)

M

Macartney Carlile Aylmer: Pascua Romanorum. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1940)

Madzsar Imre: Politikai nemzet, népi nemzet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 355-360. (1940)

Madzsar Imre: Vit. Técsői Móricz Kálmán (szerk.): Külpolitika és külügyi képzés. A Magyar Külügyi Társaság Ifjúsági Csoportjának kiadása. H. és é. n. (Budapest, 1940.) (8-r., 150 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 270-273. (1940)

Malov Sergej Efimovič: Gunnar Jarring: The contest of the fruits : an Eastern Turki allegory. Lund, 1936 : recenziâ. In: Âzyk i mišlenie. pp. 184-186. (1940)

Melczer Miklós: Diagnosi del linfogranuloma attraverso la ricerca diretta del virus : comunicazione fatta alla XXXIIa Riunione della Società Italiana di Dermatologia e Sifilografia. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1940)

Melczer Miklós: Sulfamidok a bőr- és a nemibetegségek ellen. In: Kolligátum. pp. 2-7. (1940)

Melczer Miklós: Vitaminok a bőrgyógyászatban. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1940)

Melczer Miklós: A lymphogranuloma inguinale társadalmi jelentősége. In: Kolligátum. pp. 2-8. (1940)

Melczer Miklós: A magaslati éghajlat jelentősége a bőrgyógyászatban. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1940)

Melczer Miklós and Dósa András: Van-e a lymphogranuloma inguinale kórokozójának különleges, csakis a késői elváltozásokban előforduló alakja? In: Kolligátum. pp. 1-3. (1940)

Melczer Miklós and Dósa András: Zur Frage der als Spätformen des Lymphogranulom-Erregers beschriebenen Gebilde. In: Kolligátum. pp. 363-368. (1940)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Zur Frage der kongenitalen Übertragbarkeit des . Lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 165-169. (1940)

Melczer Miklós and Sipos Károly: A méhbeli életben szerzett úgynevezett congenitalis lymphogranuloma inguinale kérdése. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1940)

Melich János: Brünn nevéről. (1940)

Melich János: Latin jövevényszavaink végződésének alakulásmódjáról. (1940)

Mester János: Giacomo Maffei írásai.Krisztus kalóza címen összegyűjtötte P. Arrighetti Ernő. Fordította Husztiné Révhegyi Rózsa. Rákospalota, 1939., kis 8-r. 209 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 400-403. (1940)

Mester János: Nemzetnevelői szempontok a mai társadalmi lélektanban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 247-258. (1940)

Minorsky Vladimir: The Turkish dialect of the Khalaj. In: Bulletin of the School of Oriental Studies. pp. 417-437. (1940)

Minorsky Vladimir: A list of works : 1901-1940 ; függelék: 1941-1944. (1940)

Mitrovics Gyula: Neveléstudomány és nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 348-355. (1940)

Mosdóssy Imre: A gyermek előkészítése az iskolai életre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 209-221. (1940)

Mácsay Károly: Draskovits Pál: A magyar kisdednevelés és kisdedóvónőképzés története és jelen állapota. (Közlemények a Szegedi Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógia-Lélektani Intézetéből. 40. sz.) Szeged, 1940., 8-r., 144 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 395-396. (1940)

Mácsay Károly: Koltai István: A csurgói m. kir. állami tanítóképző-intézet története (Közlemények a Szegedi M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetből 31. szám.) Szeged, 1939. 160 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 175-176. (1940)

N

Nagy József Béla: Dr. vitéz Sághelyi Lajos: A nyelvhelyesség tanítása a székesfővárosi polgári iskolákban. Budapest, 1939. A szerző kiadása. Otthon nyomda. (N. 8-r., 88 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 375-376. (1940)

Nagy J. Béla: Búcsúzóul. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 1. (1940)

Nagy J. Béla: Cser János: A magyar gyermek szókincse. Gyakorisági és korszótár. 1939. A Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság kiadása. (N. 8-r., 80 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 275-277. (1940)

Németh Gyula: Az intézet megalakulása és első évi működése. In: A budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem Bölcsészeti Kara Magyarságtudományi Intézetének működése az 1939/40. tanévben. pp. 3-9. (1940)

Németh Gyula: Die Orientalistik in Ungarn. In: Actes du XXe Congrès international des orientalistes;XXe Congrès international des orientalistes à Bruxelles. pp. 308-309. (1940)

Németh Gyula: Die Volksnamen quman und qun. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. pp. 95-109. (1940)

Németh Gyula: Előszó. In: Attila és hunjai. pp. 7-10. (1940)

Németh Gyula: Emphatische Formen in der türkischen Mundart von Vidin. In: Vol. 1.. (1940)

Németh Gyula: Gróf Teleki Pál. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1940)

Németh Gyula: La question de l'origine des Sicules. In: Archivum Europae Centro-orientalis. pp. 208-241. (1940)

Németh Gyula: Türklüğün eski çağı. In: Ülkü : halkevleri dergisi. pp. 509-518. (1940)

Németh Gyula: A magyar kereszténység kezdete. In: Budapesti Szemle. pp. 14-30. (1940)

Noszlopi László: Pedagógiai gyermekmegfigyelés és lélektani laboratóriumi teszt-vizsgálat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 153-157. (1940)

Noszlopi László: Tankó Béla: A világnézet kérdése és a református elvek. Előadások a debreceni kollégium tanárképző intézetében. Debrecen, 1939, 8-r., 98 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 398-399. (1940)

Némedy Gyula: Áfra Nagy János: A magyar iparostanoncoktatás története. (Ipari Szakkönyvtár 33-35 füz.) Budapest, 1939. 8-r., 254 lap, 10 képmelléklet és 1 grafikon : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 393-394. (1940)

O

Olasz Péter: A Jézustársaság nevelésügyi jelentősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 360-364. (1940)

Orel Géza: Egyéni törzslap - pályaválasztás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 157-159. (1940)

P

Prohászka Lajos: Nevelés és hagyomány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 97-119. (1940)

Prohászka Lajos: Nevelés és jövő. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 321-337. (1940)

Pálfy József: Emlékezés Klebelsberg Kunó grófra.

Pénzes Balduin: Gondolatok a magyar irodalomtanítás megalapozására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 258-261. (1940)

R

Radnai Oszkár: Kiss Lajos: Péterfy Jenő világnézete. Sárospatak, 1939. 8-r., 80 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 376-378. (1940)

Räsänen Martti: Ung. kíván. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 215-216. (1940)

Räsänen Martti: Wortgeschichtliches zu den Sprachen der Wolga-Völker. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 125-143. (1940)

Rossi Ettore: Canto turco del secolo XVI in caratteri greci. In: Annali del R. Istituto Superiore Orientale di Napoli : Nuova Serie;Vol. 1.. (1940)

Rossi Ettore: Il poeta mistico turco Yūnus Emre : secoli XIII-XIV. In: Oriente Moderno. (1940)

Róder Pál: A tanuló lelki alkata és a szelekció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 337-348. (1940)

S

Sipos Károly: Kísérletek a gümőkóros allergia átvitelére. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1940)

Sipos Károly: Kísérletek gümőkóros túlérzékenység kiváltására : túlérzékenység fénnyel elölt csira hatására. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1940)

Sipos Károly: Kísérletek gümőkóros túlérzékenység kiváltására : túlérzékenység fénnyel elölt csírák és tenyészet Berkefeld-szürletének hatására. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1940)

Sipos Károly: A vérképző szervek betegségei és a bőr. In: Kolligátum. pp. 2-19. (1940)

Somogyi József: The interpretation of dreams in ad-Damīrī's Ḥayat al-ḥayawān. In: Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. pp. 1-20. (1940)

Somogyi József: Harsányi László: Az akarat nevelése a cserkészetben. Sárospatak, 1938. 86 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 395. (1940)

Somos Lajos: Noszlopi László: Impulzivitás és lelki mélység vizsgálata a gyermek- és ifjúkorban. (Különlenyomat a Gyermek és az Ifjúság 1939. 2. sz.-ból.) Budapest, 1939. 18 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 73-74. (1940)

Somos Lajos and Révay József: Révay József: A boldogság útja. (Különlenyomat a Dugonics András gimnázium 1938/39. évi Értesítőjéből.) Szeged, 1939. 34 l. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 179. (1940)

Stéger Ferenc: Buziássy Károly: Budapest közművelődési viszonyai. (A dr. Illyefalvi I. Lajos szerkesztésében megjelenő "Statisztikai közlemények" 88. kötetének 3. száma.) Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának kiadása, 1939. n.-8r., 116 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 71-72. (1940)

Surányi-Unger Tivadar: Aufbau und Wechsellagen der Ungarischen Volkswirtschaft. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1940)

Szabó Gábor: Ferenczy Viktor: Jedlik Ányos István élete és alkotásai. Győr, 1936-1939. (700 lap, 26 tábla és Jedliknek négy, különböző korból való képe) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 290-293. (1940)

Szabó Zoltán: Somogyi József: A faj. Budapest, 1940. Az Athenaeum kiadása. 276 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 299. (1940)

Szakál János: Osváth Ferenc: A nagykőrösi református tanítóképzőintézet története. Első rész: Az intézet megalapításától a világháborúig. (1839-1914). Nagykőrös, 1939. 256+LXIII lap. : könyvismertetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 74-75. (1940)

Szemere Samu: Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata. Budapest, 1940. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 315 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 293-296. (1940)

Szemess Miklós: Magyar őstörténet-őskultúra. (1940)

Szenes Adolf: Drozdy Gyula: A számolás és mérés tanítása az I. osztályban. Az Egységes Vezérkönyvek sorozat 15. kötete. Budapest, 1940., 8-r. 396 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 390-392. (1940)

Szenes Adolf: Glatt Imre: Középiskolai tanulók érdeklődési irányai. (A pécsi egyetem pedagógiai intézetének értekezései. 10. szám.) Pécs 1939. 65 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 66-68. (1940)

Szenes Adolf: Kisparti János (szerk.): Elmélet és gyakorlat kérdései a szakoktatásban. (A szegedi tankerület közleményeinek 5. kötete.) Szeged, 1939. 8-r., 76 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 288-290. (1940)

Szenes Adolf: A Polgári Iskolai Tanárok Évkönyve 1938/1939. Szerk.: Illyefalvi Rákosi Zoltán, Dr. Mileji Salamon János és Kratofil Dezső. Szeged, 1939. 368 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 176-178. (1940)

Szmrecsányi Géza: A skvarka : regék, mesék, való történetek sárosmegyei őslakókról, zipserekről, ruthénekről a "dobrẏ luft" hazájából.

Szukováthy Imre: A testnevelés szerepe a fejlődési zavarokkal küzdők gondozásában és nevelésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 129-145. (1940)

T

Taeschner Franz Gustav: Ein altosmanischer Bericht über das vorosmanische Konstantinopel. In: Annali del R. Istituto Superiore Orientale di Napoli : Nuova Serie;Vol. 1.. pp. 181-189. (1940)

Tagliavini Carlo: Osservazioni sugli elementi italiani in turco. In: Annali del R. Istituto Superiore Orientale di Napoli : Nuova Serie;Vol. 1.. (1940)

Tecer Ahmet Kutsi: Köylü temsilleri. (1940)

Telegdi Zsigmond: A kazárok és a zsidóság. In: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyve. pp. 247-287. (1940)

Thold Dezső: Saád Ferenc dr.: Katonai nevelés. Pécs, 1940. 143 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 61-64. (1940)

Tóth Zoltán: Ranschburg Pál dr.: Az emberi tévedések törvényszerűségei. A magasabb szellemi működések helyes vagy téves voltát megszabó törvényekről, ép, fogyatékos és beteg állapotokban. Budapest, 1939. Novák Rudolf kiadása, 198 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 59-60. (1940)

U

Ujvári Béla: Frieda Buchholz: Das brauchbare Hilfsschulkind - ein Normalkind. Neue Forschungen zur Erziehungswissenschaft. Bd. I. Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1939. 186 lap, 2 tábla : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 87-88. (1940)

Ujvári Béla: Werner Plarre: Die Darstellung der Bewegung in der Kinderzeichnung. Eine entwicklungspsychologische Studie. Beiträge zur Jugendkunde, Hrsg. Dr. Friedrich Sander. Heft 1. Jena Fischer G. Verlag 1939. 8-r., 111 l. 36 szövegközti ábra : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 306-308. (1940)

Ujváry Lajos: H. Fekete Péter: Az iskolai könyvtárak szervezése és kezelése. Hajduböszörmény, 1939. 24 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 301-302. (1940)

Ujváry Lajos and Zsák Wilfried: Zsák Wilfried: A fővárosi könyvtár és ifjúsági olvasói. (Különlenyomat a Fővárosi Könyvtár Évkönyve VI. kötetéből.) Budapest, 1938. 20 lap. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 302. (1940)

V

Vajthó László: Biczó Ferenc: A magyar nyelv és irodalom korszerű tanítása. Kaposvár, 1939. k. 8-r. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 371-373. (1940)

Varga Anna: Két szomszéd falu : adatok Kölesd [magyar] és Kistormás [német] községek összehasonlító néprajzához. In: Germanisztikai tanulmányok = [Germanistische Studien] : 1. kötet. (1940)

Varga István: Die Beteiligung der Banken an der Industrie in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1940)

Vavrinecz Béla: Az életrenevelés és a polgári iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 364-367. (1940)

Venkei-Wlassics Tibor: Experimentelle Untersuchungen über die Verimpfbarkeit der Psoriasis auf einige Laboratoriumstierarten. In: Kolligátum. pp. 65-97. (1940)

Venkei-Wlassics Tibor: Fertőzéses eredetű-e a pikkelysömör? In: Kolligátum. pp. 1-6. (1940)

Vinkler János: Elvszerűség a törvénykezésben. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1940)

Vinski Zdenko: Uz problematiku starog Irana i Kavkaza s osvrtom na podrijetlo anta i bijelih hrvata. (1940)

Váradi József: Az oktatásról : Prohászka Lajos elmélete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 240-247. (1940)

Váradi József: Czakó Elemér: Abécénk életrajza. (Különlenyomat az Ethnographia-Népélet (Solymossy-Emlékkönyv) 1939. 3-4. számából.) Budapest, 1939. 8 lap. : könyvismertetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 73. (1940)

Váradi József: Jámbor Mike dr.: A leventeképzés érdekében. (A Pannonhalmi Szemle Könyvtára 30. sz.) Pannonhalma 1940. 14 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 179. (1940)

Váradi József: Tantó József: "Viharsarok" napsütésben. : (Békés vármegye törvényhatósági iskolánkívüli [!iskolán kívüli] népművelési bizottságnak III. évkönyve.) Békésgyula, 1939. 216. l : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). p. 178. (1940)

W

Waldapfel Imre: A Hármas Kis Tükör svájci mintája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (49). pp. 145-152. (1940)

Y

Yalgın Ali Rıza: Cenupta türkmen çalgıları. (1940)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 16:27:30 CEST.