Items where Year is 1899

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 206.

A

Alexander Bernát: Klamarik János emlékezete : A Magyar Paedagógiai [!Pedagógiai] Társaságnak 1899. évi január hó 21-én tartott évi nagygyűlésén mondott emlékbeszéd. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 65-79. (1899)

Apaffi György: Az ebesfalvi tiszttartó utasitása [utasítása!] 1630-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 324-325. (1899)

Arató Frigyes: Legközelebbi feladataink.

B

Bailó István: Ló-orvosságok és kuruzslások a XVI. századból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 215-222. (1899)

Bajcsy László: A kóbor czigányok megrendszabályozása. Makó, 1899.

Bakos János: Új tudományos vívmány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 30-34. (1899)

Balassa József: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 312-316. (1899)

Balló István: Adatok : adatok a csiki negyedfél megye havasainak közös birtoklásáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 301-312. (1899)

Balogh Arthur: A parlamenti tagok szólásszabadságának és sérthetetlenségének határai. In: Kolligátum. pp. 1-49. (1899)

Barcza Imre: Könyvészet : Az 1860-1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti czikkek : (befejező közlemény). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 153-154. (1899)

Barcza Imre: Könyvészet : az 1860-1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti czikkek : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 54-60. (1899)

Barcza Imre: Könyvészet : az 1860-1875. években folyóiratokban és évkönyvekben megjelent gazdaságtörténeti czikkek : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 93-96. (1899)

Barcza Imre: Könyvészet : az 1876-1885. években megjelent gazdaságtörténeti könyvek : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 292-294. (1899)

Barcza Imre: Könyvészet : az 1876-85. években megjelent gazdaságtörténeti könyvek : III befejező közlemény . In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 341-342. (1899)

Belóczy Sándor: Belóczy Sándor levele Herrmann Antalhoz.

Bennett Richard and Elton John and Kropf Lajos: Irodalom : History of corn milling. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 188-191. (1899)

Bihari F. Immánuel: Egy fejezet a művészi nevelésről Aristotelesnél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 553-558. (1899)

Bleyer Jakab: Néhány szó a német nyelvi oktatáshoz a gymnasiumokban [!gimnáziumokban]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 468-473. (1899)

Boccaccio Giovanni: Válogatott elbeszélések a Dekameronból.

Boehm Antal: Kibontakozás az új festői irányok fogalomzavarából : műkedvelők számára.

Both Ferenc: Telegdi Miklós élete és művei : irodalomtörténeti tanulmány.

Bódiss Jusztin: Csengeri János: Anthologia Latina : szemelvények a római lyrikus [!lírikus] és didaktikus költészetből : bevezetésekkel és magyarázatokkal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 620-625. (1899)

Bódiss Jusztin: Római világ : emlékkönyv a magyar tanárok olaszországi tanulmányútjáról, Csengeri János és Geréb József közreműködével szerkesztette Pasteiner Gyula : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 625-631. (1899)

C

Cholnoky Jenő: Dél-Mandsuország orotektonikai viszonyainak rövid összefoglalása. pp. 223-235. (1899)

Cholnoky Jenő: Kurze Zusammenfassung der orotektonischen Verhältnisse der südlichen Mandschurei. pp. 277-291. (1899)

Cholnoky Jenő: Kurze Zusammenfassung der wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Reise in China und in der Mandschurei in den Jahren 1896-1898 : 6. Mai 1899. pp. 251-261. (1899)

Csengeri János: Az École normálé supérieure-ről : tanulmányúti tapasztalatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 6-14. (1899)

Csengeri János: Két könyv a művészeti nevelés érdekében : 1. Itália : úti rajzok és tanulmányok, írta: Berzeviczy Albert ; 2. Róma, írta: Dr. Schoener Rajnold, fordította: Yartin József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 174-179. (1899)

Cserzy Mihály: Kint a pusztán : [elbeszélések].

Csáki Michael: Adatok : Fogaras város szabadalomlevele 1567-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 41-43. (1899)

Császár Elemér: Irodalmi dolgozatok, írta Ferenczy József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 250-252. (1899)

D

De Gerando Antonia: A művészet szerepéről a tanításban és nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 150-157. (1899)

Dietrich Rudolf: Testimonia de Herodoti vita praeter itinera : Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores ab amplisaimo philosophorum ordine Lipsiensi rite impetrandos scripsit. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1899)

Domanovszky Sándor: A dubniczi krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-88. (1899)

Domanovszky Sándor: A dubniczi krónika : forrástanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-77. (1899)

E

Ellend József: A sárospataki főiskola kétszázados physikai museuma [!fizikai múzeuma]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 456-468. (1899)

Endrei Ákos: Ujabb német szótárak : különösen Simonyi-Balassa szótára : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 302-306. (1899)

Endrei Ákos: Wolff Béla: Német szótár : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 302-306. (1899)

F

Fejérpataky László and Jung Béla: Oklevéltan : [kézirat, kézzel írott füzet].

Fejérpataky László and Jung Béla: Oklevéltan : [kézirat, kézzel írott füzet].

Fináczy Ernő: A gazdasági szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 199-204. (1899)

Frankl István: Xenophon Memorabiliáinak paedagogiai [!pedagógia] jelentősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 223-237. (1899)

Frankl István: Xenophon Memorabiliáinak paedagógiai [!pedagógiai] jelentősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 34-43. (1899)

Frankl István: Xenophon Memorabiliáinak paedagógiai [!pedagógiai] jelentősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 86-98. (1899)

Frankl István: Xenophon Memorabiliáinak paedagógiai [!pedagógiai] jelentősége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 157-174. (1899)

Földes Géza: Az osztatlan iskola tanítás-terve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 537-543. (1899)

G

Geőcze Sarolta: Nemzeti kultúra és nyugoti civilisatio [!nyugati civilizáció] : utóhang a millenniumhoz, írta Kun Sámuel : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 559-563. (1899)

Geőcze Sarolta: Svájcz [!Svájc] nevelésügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 286-298. (1899)

Geőcze Sarolta: Társadalmunk betegségei, írta Nagy Gizella : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 563-564. (1899)

Geőcze Sarolta: A polgári és a felsőbb leányiskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 208-222. (1899)

Graf Jakab: Észrevételek a gymnasiumi [!gimnáziumi] rajztanításhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 50-54. (1899)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). p. 128. (1899)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). p. 190. (1899)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). p. 256. (1899)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). p. 320. (1899)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 575-576. (1899)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 637-638. (1899)

Gyulay Béla: A polgári leányiskolák reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 129-136. (1899)

H

Hohoff Wilhelm: A forradalom a XVI. század óta : a legújabb történelmi kutatások nyomán. In: Kolligátum. pp. 1-128. (1899)

Holzmann Ignác: A fül egészségtana és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 382-385. (1899)

I

Ibsen Henrik: A társadalom támaszai : szinmű [!színmű] négy felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-99. (1899)

Illéssy János: Adatok : vásárszabadalmak jegyzéke : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 370-372. (1899)

Illéssy János: Vásárszabadalmak jegyzéke : harmadik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 472-477. (1899)

Illéssy János: Vásárszabadalmak jegyzéke : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 422-433. (1899)

Incze Béni: Enrico Cocchia: Antologia latina : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 484-490. (1899)

J

Jacobi Károly: Otto Kaemmel : Christian Weise: ein sächsischer Gymnasialrektor aus der Reformzeit des XVII. Jahrhunderts : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 57-61. (1899)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Észleletek Kolozsvárnak és környékének malária-endemiájáról. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1899)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Észleletek Kolozsvárnak és környékének malária-endemiájáról. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1899)

Jell Hans Leonhard: Adatok : A kővári udvarbíró 1604-iki utasitása [utasítása!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 413-418. (1899)

K

Keller Menyhárt: Dávid-Czenk jobbágyszolgálmányai 1608-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 276-277. (1899)

Kemény Ferenc: Sammlung französischer Aufsatzthemata : mit Dispositionen und Vocabular : II. Theil, von A. Bechlel und Dr. Ch. Glauser : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 479-480. (1899)

Kemény Ferenc: A testi nevelés állapota a magyarországi középiskolákban az 1897—98. iskolaév végén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 257-285. (1899)

Kemény Lajos: Kassa város szõllõtermése és kiadása 1734—47-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 197. (1899)

Kemény Lajos: Mezei munkabérek 1677-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 196-197. (1899)

Kereszty István: Richard Wagner als Erzieher : Ein Wort für das deutsche Haus und für die deutsche Schule, von Dr. Alexander Wernicke : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 567-568. (1899)

Komáromy Lajos: Fáy András mint pedagógus. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1899)

Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez : harmadik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 544-552. (1899)

Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 352-367. (1899)

Kovács János: A tanítóképző tanárok képzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 321-333. (1899)

Kovács József: A polgáriskola kérdéséhez : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 451-456. (1899)

Krausz Sándor: Nevelés és mívelődés [!művelődés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 193-203. (1899)

Kropf Lajos: Irodalom : Historie de la pómme de terre traitée aux points de vue historique, biologique, pathologique, cultural et utilitaire par Ernest Roze. Paris,1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 280-283. (1899)

Kropf Lajos: Irodalom : Karl Theodor von Inama-Sternegg: Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters. Theil 1., Leipzig, Dunckert Humblot 1899. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 142-143. (1899)

Kropf Lajos: Magyar réz elkobzása a Keleti-tengeren 1511-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 483-484. (1899)

Kropf Lajos: Marhakivitelünkhöz Velenczébe [Velencébe!] 1514-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 436. (1899)

Kropf Lajos: Még egyszer Szent-István "pensa auri"-ja. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 465-466. (1899)

Kropf Lajos: Olasz kereskedők Kumániában a XIV. század elején. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 435-436. (1899)

Kropf Lajos: Szent István "pensa auri"-ja. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 295-300. (1899)

Kropf Lajos: Vegyesek : Hamburg és a magyar kereskedők 1365-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 49. (1899)

Kropf Lajos: Vegyesek : Münzer. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 51. (1899)

Kropf Lajos: Vegyesek : a 13 szepesi város adójához 1450 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 51. (1899)

Kropf Lajos: Vegyesek : a magyar aranyforint árfolyama Danczkában 1399-1452-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 50. (1899)

Kropf Lajos: Vegyesek : magyar ezüst-művek Angliában 1436. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 50. (1899)

Kropf Lajos: Vegyesek : magyar kereskedő angol fogságban 1388-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 49-50. (1899)

Kropf Lajos: Vegyesek : magyar szabók Flórenzben 1373-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 49. (1899)

Kropf Lajos and püspök Wolfger : Wolfger püspök úti számadásai 1203/4-ből : adatok a középkori pénzlábak történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 61-72. (1899)

Károlyi Sándor: Károlyi Sándor gróf kurucz [kuruc!] generális utasításai a tiszai halászatról 1725-30-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 373-380. (1899)

Könyöki Alajos: III. Ferdinánd czéhszabályzata [céhszabályzata!] és czímeres [címeres!] levele a magyarországi posztónyírók részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 231-234. (1899)

L

Landgraf Ádám: Adatok : Landgraf Ádám terve az utak javításáról 1775. körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 205-215. (1899)

Lengyel János and Beer Adolf: Beer könyve Mária Terézia és II. József kereskedelmi politikájáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 155-172. (1899)

M

Meller Simon: A művészet a gymnasiumban [!gimnáziumban]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 136-150. (1899)

Mika Sándor: Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában : I. k. 1740 - 1773 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 616-619. (1899)

Milhoffer Sándor: A régi Egyptom mezőgazdasága : a mezőgazdaság őstörténelmének ismertetése.

Mogyoróssy Ferenc: Igen hasznos imádság az Úrhoz.

Molecz Béla: Az ifjúsági könyvtárak kezeléséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 378-381. (1899)

Munkás László: Paar Péter és fiai mint pozsonyi postamesterek : 1538-1613. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 97-116. (1899)

Márki Sándor: Erzsébet, Magyarország királynéja 1867-1898.

Mázy Engelbert: Az erkölcsi nevelés feladata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 334-352. (1899)

N

Neményi Imre: A magyar népoktatás codificatioja : a magyarországi népoktatásügy, kereskedelmi és ipari szakoktatás szervezete és közigazgatása. Törvények, szabályrendeletek, utasitások, rendeletek és döntvények gyűjteménye. I. kötet: kisdedóvás és népoktatás; II. kötet: tanítóképzés, felsőbb leányiskolák, szakoktatás stb. Szerkesztették Dr. Morlin Emil és Szuppán Vilmos. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 247-249. (1899)

Nátafalussy Kornél: A Sz. István első vértanúról cimzett [!címzett] nagyvárad-hegyfoki prépostság története. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1899)

Négyesy László: Búcsúszó. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). p. 639. (1899)

Négyesy László: Népiskolai földrajz : honismertetés a IV. osztály számára : a miniszteri tanterv utasítása szerint és módszertani kezelés alapján írta Záray Ödön : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 252-254. (1899)

P

Pauler Gyula: Szent István király "pensa auri" -ja : válaszul Kropf Lajos urnak. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 368-369. (1899)

Pethe Ferenc: Ifjúsági tornaversenyeink. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 14-20. (1899)

Polner Ödön: "Magyarország és a cseh törekvések. Beküldött cikk. ... (Budapesti Hírlap. 1899. XII. 22.)".

Potoczka Ferenc: Oktatás fáczántenyésztésről : 1712, 1761. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 386-389. (1899)

Pór Antal: Nagyszombat városa megváltja magát a tized fizetése alól 1347-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 434-435. (1899)

Pór Antal: Vegyesek : A rozsnyói bányák bérbeadása 1332-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 434. (1899)

R

Reiner János: Az egyházjog fogalma. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1899)

Reizner János: Szeged története : első kötet : a legrégibb időtől a XVIII század végéig.

Reizner János: Szeged története : második kötet : a XVIII század végétől az 1879 évi árvízig.

Roboz József: Rousselot atya új módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 237-247. (1899)

Rácz Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben : 2. füz. : a gályarabok Debreczenben levő emlékoszlopának rajzával. In: Kolligátum. pp. 1-236. (1899)

Réchey György: A sarródi komp és vám bérlete1648-ban : sarródi komprul való levél. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 419. (1899)

Récsey Viktor: Adatok : A Szentgyörgyi és Guari hegyközség törvényei 1643-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 467-471. (1899)

S

Schneller István: Nyilatkozat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). p. 634. (1899)

Schneller István: A tanárképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 417-450. (1899)

Schulta Pál: Czigánynevelő intézetek alapszabályai.

Schön József: A szoczialismus [!szocializmus] ismertetése. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1899)

Simon Gábor: Észrevételek a középiskolákról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 20-30. (1899)

Somogyi Géza: Szükséges-e az osztatlan népiskolák számára külön tanterv? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 605-615. (1899)

Stifter Adalbert: Bergkristall : Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 1-130. (1899)

Stifter Adalbert: Bergkristall : Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 3-104. (1899)

Stifter Adalbert: Bergkrystall Brigitta : zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 1-111. (1899)

Stifter Adalbert: Feldblumen. In: Kolligátum. pp. 1-125. (1899)

Szabó Mihály: Philosophia : görög és szitia-nyelvtani alapon.

Szeremlei Samu: Átilla [Attila] székhelye H.-M.-Vásárhely határában volt. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1899)

Szeremlei Samu: Átilla székhelye H.-M.-Vásárhely határában volt. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1899)

Szmollény Nándor: A szegedi magyar színészet száz éve : történelmi vázlat.

Szterényi Hugó: Rovargyűjtő : segédkönyv a középiskolai tanuló ifjúság számára, írta Lejtényi Sándor : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 564-565. (1899)

Széchy Ákos: A magyar iskolák jogi helyzetéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 367-378. (1899)

Székely György: Das Gedächtniss, von Fauth Franz: : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 100-108. (1899)

Székely György: A müvészet [!művészet] nevelői értékéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 1-6. (1899)

Sörös Pongrác: Vegyesek : Komáromi vámpör a XIV. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 478-483. (1899)

T

T. K.: Vegyesek : az erdélyi kincstár jövedelmei 1725-27-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 51. (1899)

Tagányi Károly: Erdélyi vadászati tilalom 1700-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 288-289. (1899)

Tagányi Károly: Vegyesek : A pécsváradi apátság bevételei és kiadásai 1438-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 333-335. (1899)

Tagányi Károly: Vegyesek : Az 1610-iki lengyelországi borkivitel történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 240. (1899)

Tagányi Károly: Vegyesek : Lőcse, Késmárk, Eperjes és Kassa vámmentes árubehozatala I6l0~ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 284-285. (1899)

Takáts Sándor: Auripigmentum. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 337. (1899)

Takáts Sándor: Az ecsedi láp eresztése a múlt században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 1-34. (1899)

Takáts Sándor: Az első gesztenyefák Bécsben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 484. (1899)

Takáts Sándor: Az első tafota- és szövő-gyár Ausztriában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 437. (1899)

Takáts Sándor: Az újbányái üveghuta fölállítása 1630.-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 242-243. (1899)

Takáts Sándor: Borkiviteli tilalom 1637-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 336-337. (1899)

Takáts Sándor: Emberkereskedés Buda visszafoglalása után. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 196. (1899)

Takáts Sándor: Erdélyi görög kereskedők 1701-iki szabadalomlevele. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 286-287. (1899)

Takáts Sándor: Franczia vízemelőgép Selmeczbányán 1633-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 337-338. (1899)

Takáts Sándor: A Fuggerek mint marhakereskedök. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 335-336. (1899)

Takáts Sándor: Gabonakivitelünk Velenczébe 1590-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 241-242. (1899)

Takáts Sándor: Gabonarozsda 1576-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 243. (1899)

Takáts Sándor: Kasza-behozatal Bécsből 1629-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 287-288. (1899)

Takáts Sándor: Kártyaadó 1638-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 150. (1899)

Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 343-367. (1899)

Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt : harmadik és befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 439-464. (1899)

Takáts Sándor: Külkereskedelmi mozgalmak hazánkban I. Lipót alatt : második közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 391-412. (1899)

Takáts Sándor: Lókiviteli tilalom 1672-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 150. (1899)

Takáts Sándor: Magyar borok szállítása a bécsi udvar számára 1571—81-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 285-286. (1899)

Takáts Sándor: Marhakivitelünk Milánóba 1715-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 484. (1899)

Takáts Sándor: Olasz üveg- és kordován-gyár Ausztriában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 337. (1899)

Takáts Sándor: Posztóbehozatal Morvából 1619-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 195-196. (1899)

Takáts Sándor: Vegyesek : A mármarosi sóbányák jövedelme 1551/2 és 1600/l-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 192-195. (1899)

Takáts Sándor: Vegyesek : a magyar-óvári harminczad bevételei és kiadásai 1631-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 89-90. (1899)

Takáts Sándor: Vegyesek : borkivitelünk Lengyelországba 1610 és 1611-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 85-89. (1899)

Takáts Sándor: Zabszállítás a bécsi udvar részére 1630-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 337. (1899)

Takáts Sándor: A harminczadosok [harmincadosok!] elleni vizsgálat 1560-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 247-257. (1899)

Takáts Sándor: Új pénzverő felállításának terve 1633-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 240-241. (1899)

Takáts Sándor: A kéntermelés kezdete Magyarországban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). p. 288. (1899)

Takáts Sándor: A pénznyomás feltalálása és alkalmazása Magyarországban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 149-150. (1899)

Takáts Sándor: Érczezett papir [papír!] feltalálása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 436-437. (1899)

Thagányi Károly: Vegyesek : Márhakivitelünk Velenczébe 1514-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 144-149. (1899)

Thallóczy Lajos: Adatok : Az osztrák-magyar tengerparti kereskedelem a franczia [francia!] uralom alatt. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 173-177. (1899)

Tolstoj Lev Nikolaevič: Mi a művészet?

Tolstoj Lev Nikolaevič: Mi a művészet? : Tolsztoi [Tolsztoj] Leó gróf könyve, ford. Hegedűs Pál : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 566-567. (1899)

Téglás Gábor: Az emberi értelem evolutiója [!evolúciója] : philosophiai [!filozófiai] tanulmány, írta Wonaszek A. Antal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 180-183. (1899)

Téri József: Arbeitshygienie der Schule auf Grund von Ermüdungsmessungen, von Dr. Ferdinand Kemsies : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 391-392. (1899)

Téri József: Die Lehrfreiheit an den deutschen Universitäten im neunzehnten Jahrhundert, von dr. G. Kaufmann : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 61-62. (1899)

Téri József: Zur Reform der klassischen Studien auf Gymnasien, von Dr. Max C. P. Schmidt : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 480-484. (1899)

Téri József: A gyermekek szellemi megerőltetése, ismeretlen oldalról feltüntetve : I. rész : Bölcsőtől a középiskoláig : II. rész: A zenélés psychopliysiologiája [!pszichológiája] Szentesy Bélától : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 390-391. (1899)

Téri József and Roboz József and Kemény Ferenc and Mayer János and Wlassics Gyula: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 396-410. (1899)

V

Vaidner Joannis: Jelentés 1667-ből a nagybányai bányák állapotáról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (6). pp. 420-421. (1899)

Vajda (Weiller) Gyula: Madzsar Gusztáv: Két módszeres beszámoló : A) a magyar nyelvtanítása a gymn. [!gimnázium] III. osztályában : B) a német nyelv tanítása a III. és IV. osztályban : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 310-312. (1899)

Vende Ernő: Az évzáró vizsgálat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 386-389. (1899)

Virág Benedek: Virág Benedek válogatott költeményei. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1899)

Várnai Sándor: Adatok a magyar közoktatásügy történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 79-86. (1899)

W

Waldapfel János: Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte : Das gesammte Erziehungs- und Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 306-310. (1899)

Waldapfel János: Zeitschrift für pädagogische Psychologie, herausgegeben von Dr. Ferdinand Kemsies : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 183-184. (1899)

Waldapfel János: Über die ausserhalb der Schule liegenden Ursachen der Nervosität der Kinder, von Prof. Dr. A. Cramer : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 393-396. (1899)

Waldapfel János: A gyakorlógymnasium [!gyakorlógimnázium] feladatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 577-604. (1899)

Waldapfel János: A gyermek értelmi fejlődése gyermekpsychologiai [!gyermekpszichológiai] szempontból, írta Donner Lajos : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 98-99. (1899)

Waldapfel János: A paedagógiai [!pedagógia] alapfogalmak kritikája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 204-207. (1899)

Waldapfel János and Schneller István: A tanárképzésről és egyebekről : megjegyzések Schneller István czikkére [!cikkére]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 497-536. (1899)

Wertheimer Ede: Az 1811/12-iki magyar országgyűlés : kiadatlan okiratok alapján. In: Kolligátum. pp. 1-208. (1899)

Wirth Gyula: A latin nyelv középiskolai tanítása és a tantervrevisio [!tanterv revízió]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 43-50. (1899)

Wlassics Gyula: A tanárképzés uj [!új] szervezése : okiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (8). pp. 473-476. (1899)

Z

Zöldi Márton: Szinész-históriák [Színész-históriák].

This list was generated on 2024. június 24. 14:19:07 CEST.