Items where Year is 1893

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 171.

A

Arany János: Az elveszett alkotmány. In: Kolligátum. pp. 1-142. (1893)

Arany János: Rózsa és Ibolya ; Losonczi István ; Bolond Istók. In: Kolligátum. pp. 1-117. (1893)

Arany János: A magyar verselésről.

Arany János: A nagy-idai czigányok. In: Kolligátum. pp. 1-75. (1893)

Arany János: Írói arczképek [!arcképek].

Arató Frigyes: Páholyunk müködése [működése] az 1892. évben : titkári jelentés.

B

B. F.: Szvorényi József : 1816-1892. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 10-13. (1893)

B. G.: A jutalmazás és büntetés az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 215-218. (1893)

Bajcsy László: Bajcsy László községi jegyző emlékirata a vándor-czigányok kényszertelepítése stb.

Balogh Péter: Az egységes középiskola és a nemzeti kultúránk : Kemény Xavér Ferenc. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 232-239. (1893)

Beck Hugó: A baleset fogalma a biztositási [!biztosítási] jogban. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 20-22. (1893)

Beck Hugó and Fleischmann Sándor: A baleset fogalma a biztosítási [!biztosítási] jogban : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 25-30. (1893)

Berényi Pál: Az angol életbiztositás [!életbiztosítás] kékkönyve. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 29-31. (1893)

Berényi Pál: Mérlegtanulmányok I. : A tengeri biztositó-társaságok [!biztosító-társaságok] tartalékjairól. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 27-28. (1893)

Berényi Pál: Separaczionális törekvések a biztositás [!biztosítás] terén. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 18-21. (1893)

Berényi Pál: A folyószámlák kamatszámitásának [!kamatszámításának] egyik vitás kérdése. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 10-11. (1893)

Berényi Pál: A gyermekbiztositás [!gyermekbiztosítás] ujabb [!újabb] formái. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 21-25. (1893)

Berényi Pál: A gyermekek biztositása [!biztosítása] baleset ellen. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 22-30. (1893)

Berényi Pál: Állami felügyelet. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 21-23. (1893)

Berényi Pál: A munkásbiztositás [!munkásbiztosítás] Európában. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 24-26. (1893)

Berényi Pál: A nyereményrészlettel járó tőkebiztositás [!tőkebiztosítás] előnyei. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 23-27. (1893)

Berényi Pál and Weil Josef and Gołębiewski Eduard Carl Bernhard and Görres Karl Heinrich and Christiani Eugen: A könyvviteltan 16. századbeli irodalmából. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 29-32. (1893)

Binder Jenő: Néhány Mátyás királyról szóló trufánk s rokonaik. pp. 1-40. (1893)

Borovánszky Ede: Életbiztositási [!Életbiztosítási] bárcza képezheti-e a kézi zálog tárgyát? In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 22-28. (1893)

Buchère Ambroise: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. p. 32. (1893)

C

Csengeri János: Pirchala Imre : Rerum Romanarum liber : Latin olvasókönyv a gymnasium III. és IV. osztálya számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 320-323. (1893)

Csengeri János: Pirchala Imre: Latin gyakorlókönyv : a gymnasium III. és IV. osztálya számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 323-327. (1893)

Cserép József: A görögországi út. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 540-544. (1893)

Csoma József: Az olasz renaissance a magyar heraldikában : kilencz czímerrajzzal. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1893)

Csáka Károly: Életpályák : útmutató minden pályára , az arra előkészítő összes tanintézetek és vizsgák ismertetésével , különös tekintettel a katonai nevelő - és képző-intézetekre , az ipari , kereskedelmi és általában kevésbé ismert pályákra .az összes minősítő , szervező törvények , szervezeti szabályok , rendeletek , utasítások , miniszteri jelentések , iskolai értesítők alapján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 550-555. (1893)

Csáky Elek: Az egységes középiskola kérdése a közoktatásügyi tanácsban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 435-437. (1893)

D

Dankó Pista: A Pataki leányok : eredeti népszínmű három felvonásban, dalokkal és tánczczal [!tánccal].

Des Combes Henrik and Klein Jakab: Védjegytörvényjavaslatot nyujtottak [!nyújtottak] be. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 29-32. (1893)

Detto Albert Wilhelm and Horváth Balázs: Horatius és kora. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 314-319. (1893)

Dózsa József: Czakó Zsigmond élete és művei.

E

Enyiczkei N. Béla: Fillérek.

Eötvös Károly Lajos: Az osztatlan népiskola és tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 193-203. (1893)

F

F. : Országos Közoktatási Tanács. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 164-168. (1893)

Farkas Róbert: Kassa árumegállító joga : a város titkos levéltárának adatai alapján.

Fehérváry Ferenc: Fehérváry Ferencz okl. tanító levele a m. kir. áll. polgári tanítóképző igazgatójához és tanári karához.

Feichtinger Elek: A "Stefania" elysülyedésének [!elsüllyedésének] jogi következményeiről. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 5-9. (1893)

Ferenczy József: A felnőttek oktatása és a népies irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 268-277. (1893)

Fináczy Ernő: Az 1891-1892-ik évi középiskolai érettségi vizsgálatokról : kivonat dr. Fináczy Ernőnek a közoktatási tanács középiskolai szakosztálya elé terjesztett előadói jelentéséből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 277-284. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 1-8. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 1-7. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 3-9. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 6-12. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 7-13. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 6-11. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. pp. 5-13. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 4-14. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 4-9. (1893)

Fleischmann Sándor: Adalékok a kereskedelmi törvény revisiójához [!revíziójához] : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 8-16. (1893)

Fleischmann Sándor and Berényi Pál: Biztositási [!Biztosítási] statisztika. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 23-28. (1893)

Freeman Edward Augustus: Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb időktől fogva. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1893)

Freeman Edward Augustus: Az angol alkotmány fejlődése a legrégibb időktől fogva. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1893)

Fries Carolus: Quaestiones herodoteae : dissertatici inauguralis philologa quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis alma litterar um Universitate Friderica Quilelma Berolinensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die III. mensis maii a. 1893 publice defendet auctor. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1893)

Fränkl-Lundborg Otto: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 43. p. 32. (1893)

G

Gonda József and Werbőczy István and Pfizer Gustav: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 31-32. (1893)

Grünwald Julius and Lilienthal L.: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. p. 32. (1893)

Guttenberg Pál: Paraszt egyetemek : felolvasta a szerző a budapesti gyakorló főgymnasiumnak 1892. évi decz.. 3-kán tartott közös havi értekezletén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 129-140. (1893)

Gyulai Béla: Népoktatásunk a vegyes-házbeli királyok korában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 83-111. (1893)

Gyulai Béla: A női kézimunka. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 257-267. (1893)

Gyulai Béla: A női kézimunka-oktatás és a tanműhelyek : az elemi , polgári és felső leányiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 534-539. (1893)

H

Habsburg-Lotaringiai József Károly: Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg megjegyzései Bajcsy László emlékiratához.

Hajnóczy R. József: A magyar állam költségvetései és a népoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 408-435. (1893)

Haupt Ottomar and Levé Albert: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. p. 32. (1893)

Heinrich Gusztáv and Szuppán Vilmos: Zágrábi tanszerkiállítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 209-215. (1893)

Hermann Gebhard and D'Eichthal Eugène and Parisius Ludolf and Krüger Horst and Aufsess Eckart and Weber Wilhelm and Reuling Wilhelm: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 45. pp. 30-32. (1893)

Horváth Ödön: Eszmék a vallásszabadságról. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1893)

Horváth Ödön: Jogi oktatásügyünk néhány kérdéséről. In: Kolligátum. pp. 1-129. (1893)

I

I. S.: Klamarik János : A magyarországi középiskolák újabb szervezete történeti megvilágítással. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 230-232. (1893)

K

Kail Vilmos: Órásmester nyugtája Herrmann Antal részére.

Kemény Ferenc: Két jó ifjúsági könyvről : Hughes: Tom Brown's schooldays = Tom Browns Schuljahre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 327-330. (1893)

Kemény Ferenc: Két jó ifjúsági könyvről : Raydt: Englische Schulbilder. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 327-330. (1893)

Kerékgyártó Elek: Iskolai év küszöbén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 74-82. (1893)

Kerékgyártó Elek: A nevelőnőkérdés hazánkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 356-365. (1893)

Komáromy Lajos: Hoffmann Mór: A magyar helyesírás 73 gyakorlati leckében : segédkönyv a helyesírás tanításához és tanulásához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 298-301. (1893)

Komáromy Lajos: Katinszky Géza: A Magyar Nemzeti Irodalomtörténet : vázlat irodalomtörténeti szemelvényekkel : tanító- , tanítónőképző-íntézetek , felsőbb leányiskolák számára és magánhasználatra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 544-550. (1893)

Kostenszky Géza: Nemzeti politika a Felvidéken. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1893)

Krones Franz Xaver: Zur Geschichte des Jesuitenordens in Ungarn seit dem Linzer Frieden bis zum Ergebnisse der Ungarischen Magnatenverschwörung : 1645-1671. pp. 1-78. (1893)

Krones Franz Xaver: Zur geschichte Ungarns : 1671-1683 : mit besonderer Rücksicht auf die Thätigkeit und die Geschicke des Jesuitenordens. (1893)

Kálmány Lajos: Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban : mythologiai tanulmány.

Kálmány Lajos: A csillagok nyelvhagyományainkban : néprajzi tanulmány.

Káplány Géza: Birtokrendezés, telekkönyvi átalakítás, betétszerkesztés.

Kármán Mór: A Tanítóképző intézeti tanárok képzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 72-73. (1893)

L

Lakits Vendel: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 168-174. (1893)

Latkóczy Mihály: A német philologusok és tanférfiak XLII. vándorgyűlése Becsben : 1893 május 23-28. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 365-375. (1893)

Lehmann Róbert and Berényi Pál and Hertzka Theodor and Wirsing Ignaz Josef: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 27-31. (1893)

Lengyel Sándor: Felelet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 151-153. (1893)

Lyon-Caen Charles Léon and Renault Louis and Berényi Pál and Lumm Karl von and Mittelstein Max and Marcinowski Friedrich: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 30-32. (1893)

Lázár István: Testületi szellem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 203-209. (1893)

M

M. Gy.: Magyar Arion : vegyes karú énekek gyűjteménye, iskolai használatra /szerk. Harrach József. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 113-114. (1893)

Manoilovich Emil: A biróságok [!bíróságok] ellenőrzési hatásköre a kereskedelmi czégek fölött. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 1-4. (1893)

Matlekovits Sándor: A munkáskérdés. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 36. pp. 8-16. (1893)

Matlekovits Sándor: A munkáskérdés. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 37. pp. 8-16. (1893)

Melczer Gusztáv: Böngérfi János: A földrajztanítás a székesfőváros elemi népiskoláinak III. osztályában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 451-454. (1893)

Melioranskij Platon Mihajlovič: Kirgizskiâ poslovicy i zagadki. In: Zapisok Vostočnago otdeleniâ Imperatorskago russkago arheologičeskago obŝetva. (1893)

Murányi Ernő: A hirdetésvállalkozók jogi állása tekintettel a kereskedelmi törvényre. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 1-5. (1893)

Márki Sándor: Amerika und die Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1893)

Márki Sándor: Amerika és a magyarság. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1893)

Márki Sándor: Egy magyar humanista : Maximilianus Transylvanus. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1893)

Márki Sándor: Európa a magyarok honfoglalása s a frank birodalom szétbomlása idejében : magyarázó szöveg s Hölzel és Társa Magyar Földrajzi Intézete által kiadott iskolai falitérképhez. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1893)

Mázy Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 393-408. (1893)

Mázy Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : 1. A paedagogia viszonya a philosophiához és az egyes-tudományokhoz; empirikus és rationalis kiinduló pontja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 337-355. (1893)

Mázy Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : a nevelés fogalma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 457-474. (1893)

Mázy Engelbert: Paedagógiai [Pedagógiai] alapfogalmak : rátermettség , egyéniség , nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 513-533. (1893)

N

Neukamp Ernst and Buchère Ambroise and Prunières Villatard de: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 31-32. (1893)

P

Pap József: Az 1881. XVII. t.-cz. 9. §. 2-ik bekezdése. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 14-20. (1893)

Pfizer Gustav: Irodalom. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. p. 30. (1893)

Polner Ödön: A végrehajtó hatalom a magyar közjogban. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1893)

Popǔ Constantin: Veacul al XVII : Limba şi literatura română. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1893)

Pólya Jakab: A szövetkezeti törvény reformja. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 9-11. (1893)

R

Radványi Imre: A hazai biztositás-ügy [!biztosítás-ügy] a milleniumi kiállításon. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 42. pp. 21-23. (1893)

Reizner János: A Szeged Polgári Dalárda emlékkönyve : alakulásának negyedszázados évfordulójára.

Róth Pál: A fiumei jogszolgáltatási állapotok. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 35. pp. 4-6. (1893)

Róth Pál: A kedvezményezett jogi viszonya a biztositóhoz [!biztosítóhoz]. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 34. pp. 23-27. (1893)

Róth Pál: A részletügylet mint socziális [!szociális] jogreform : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 40. pp. 1-6. (1893)

Róth Pál: A részletügylet mint socziális [!szociális] jogreform. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 39. pp. 1-5. (1893)

S

Sebestyén Gyula: Világtörténet a tanterv és utasítások alapján : a középiskolák számára : harmadik kötet : írta Varga Ottó. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 158-164. (1893)

Sebestyén Gyula: Válasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 228-229. (1893)

Sebestyénné Stetina Ilona: Karacs Teréz : 1807-1892. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 1-10. (1893)

Sebestyénné Stetina Ilona: A nevelőnő-kérdés hazánkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 249-257. (1893)

Simkó József: A közoktatásügy reformja és a rajz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 140-147. (1893)

Somogyi Géza: Általános népiskolai tankötelezettség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 36-49. (1893)

Szabó Mihály: Ész és szó.

Szerényi Hugó: Irodalom : Az Állóírás : szerk. Böngérfi János, Kárpáti Béla. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 111-113. (1893)

Szilágyi Arthur Károly: Hajózási szokványok. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 38. pp. 1-3. (1893)

Szilágyi Arthur Károly: Hajózási szokványok : II. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 41. pp. 1-7. (1893)

Szántó Sámuel: Válasz Lengyel Sándor Úr észrevételeire : a kereskedelm i szakoktatás reformja ügyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 147-151. (1893)

T

Thirring Gusztáv: A Budai-hegyvidék : Szent-Endre és Visegrád vidéke. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1893)

Tóth Sándor: Szitnyai Elek: Tanulmányok : A magyar ifjúság és a művelt közönség számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 503-505. (1893)

Tömörkény István: Szegedi parasztok és egyéb urak : [elbeszélések].

V

Varga Ottó: A tankönyvírásról és a tankönyvbírálatról : válaszul Sebestyén Gyula úrnák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 218-228. (1893)

Vende Ernő and Kraffszky József: Irodalom : Kézikönyv a magyar kisdedóvás ügyéről : a kisdedóvás és Fröbel kisdednevelési rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 154-155. (1893)

Váczy János: Arany János: Toldi : költői elbeszélés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 491-497. (1893)

Váró Ferenc: Az érettségi latin scriptum : tekintettel az egységes középiskola tervére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 13-24. (1893)

Vértes Lajos: Észrevétel a népiskolai nyelvtanítás kérdéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 474-478. (1893)

W

Waldapfel János: Brassai Sámuel: A módszerről : irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 485-491. (1893)

Waldapfel János: Irodalom : Benke Gyula : A példa nevelő hatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 157. (1893)

Waldapfel János: Irodalom : Korodi Lajos : Die erziehliche Wirksamkeit des Lehrers. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 157. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Paedagógiai] értekezések : Kemény Ferencz.: Alreáliskolák : Statistika és pályaválasztás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 314. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Ember Árpád: Az ifjusági [ifjúsági] könyvtárról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 313-314. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Korodai Lajos : Die Einheitsschulfrage in Berlin und Budapest I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 309-310. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Kovaliczky Antal: Az ábrázoló geometria helye az egységes középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Tóth Sándor: Egy latin olvasó óra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 308. (1893)

Waldapfel János: Paedagogiai [Pedagógiai] értekezések : Városy Lajos: Levelek egy tanítványomhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 314. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagogiai] értekezések : Ebenspanger János : Comenius. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Bruckner Ernő: Az iskolaorvosi intézmény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 240. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Bánóczy Gyula: Az ifjúság egészségének gondozása a tanuló évek alatt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 240-241. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Csáka Károly: Középiskoláink szervezése Mária Terézia királynő által 1776-ban és azok további fejlődése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 311-312. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Dergách Sándor : A német nyelv és irodalom tanítása gymnasiumainkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 306-308. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mayer Endre: A vallástan tanítása kö -zépiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 301-303. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mayer Endre: A vallástan tanítása középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 301. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Mórócz Emilian . A magyar és latin nyelv párhuzamos tanítása az első osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 308-309. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Nemes Imre : A lélek- és gondolkodás tanmódszere középiskoláinkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 304-306. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Orbán L.: A közönséges törtek alapműveletei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 309. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Palcsó István: A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 312. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Schuber Mátyás: A költészet szerepe a középiskolai nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 303-304. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Schuschny Henrik: Iskolai kirándulások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 240. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Szakács Mózes: Emlékbeszéd Comeniusról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 310-311. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Szűcs Lajos: A testi nevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 239. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések : Takács Menyhért: A római nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 312-313. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [Pedagógiai] értekezések az 1892/3. évi középiskolai programokban : Wirth Gyula : A testi nevelés a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 239. (1893)

Waldapfel János: Paedagógiai [pedagógiai] értekezések : Benke Gyula: A példa nevelő hatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 155-157. (1893)

Waldapfel János: Paedagóiai [Pedagógiai] értekezések . : Halmy Gyula : Comenius Amos János emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 310. (1893)

Waldapfel János: A szülők befolyása az erkölcsi nevelés sikerére : Wutz Albert. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). p. 158. (1893)

Waldapfel János: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 506-510. (1893)

Weber István: Az iskolai klasszifikálásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 24-36. (1893)

Weber István and Waldapfel János: James L. Hughes: Hibák a tanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (2). pp. 497-503. (1893)

Z

Zarevich Antal: A fiumei jogszolgáltatási állapotokhoz. In: A kereskedelmi jog és ismeretek tára : havi folyóirat, (3) 44. pp. 1-4. (1893)

This list was generated on 2023. június 7. 14:42:04 CEST.