Items where Year is 1886

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 10. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 11. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 12. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 4. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 5. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 6. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 7. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 8. sz.

Haza és külföld. - II. évf. (1886) 9. sz.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 1. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 10. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 11. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 12. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 2. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 3. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 4. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 5. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 6. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 7. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 8. füzet.

Magyar Paedagogiai Szemle. - 7. köt. (1886) 9. füzet.

Beschreibung der Wandgemälde in der aegyptischen Abteilung. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1886)

A Magyar Nemzeti Muzeum [!Múzeum] képcsarnokának lajstroma.

A Magyar Tudományos Akadémia 1886. évi május 9-én tartott XLVI-dik közülésének tárgyai. pp. 1-70. (1886)

Rövid közlemények : expeditiók. In: Kolligátum. pp. 165-168. (1886)

Szórendi tanulmányok : olvastatott a M. T. Akadémia 1886. jau. 4-én és márcz. 1-én tartott ülésein. In: Kolligátum. pp. 1-50. (1886)

A debreceni ref. főgymnasium érettségi bizonyítványa Dézsi Lajos számára. 1886.

Bódogh János: Levelezési gyorsírás : különös tekintettel a magántanulásra.

Cserei József: Néhány vonás az ógörögök szellemi életének fejlődéséből.

Fraknói Vilmos: Pázmány Péter : 1570-1637. In: Kolligátum. pp. 1-344. (1886)

Gervinus Georg Gottfried: Bevezetés a tizenkilenczedik század történetébe. In: Kolligátum. pp. 1-103. (1886)

Gervinus Georg Gottfried: Bevezetés a tizenkilenczedik század történetébe. In: Kolligátum. pp. 1-227. (1886)

Gregorovius Ferdinand: A pápák siremlékei [!síremlékei] : a pápaság történetének határkövei. In: Kolligátum. pp. 1-184. (1886)

Herrmann Antal: Die Sage von dem Sinihalliku-Schatze bei Fellin.

Herrmann Antal and Wlislocki Henrik: Herrmann Antal és Wlislocki Henrik kérelme a községi- és közjegyzőkhöz néprajzi gyűjtés ügyében.

Herrmann Antal and Wlislocki Henrik: Herrmann Antal és Wlislocki Henrik kérelme a községi- és közjegyzőkhöz néprajzi gyűjtés ügyében.

Jablonszky János: Földrajz a reáliskolák első és második osztálya számára.

Jablonszky János: Tartalom : Előismeretek ; Az egyes országok és világrészek leírása. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1886)

K. Nagy Sándor: Biharvármegye földrajza Nagy-Várad város leírásával és a Magyar királyság rövid áttekintésével. In: Kolligátum. pp. 1-234. (1886)

Oltványi Pál: A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája : a piaristák Szegeden 1720-1886. c. könyvnek bírálatául.

Pethő Gyula: Borosjenő, Apatelek, Buttyin és Beél környékének geologiai [!geológiai] viszonyai a Fehér-Kőrös völgyében : jelentés az 1886-ik évi földtani részletes fölvételekről. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1886)

Pósa Lajos: Tíz év alatt : 1875-1885 : költemények.

Raich Johann Michael: Shakespeare és a katholikus vallás.

Reizner János: A kegyúri jog és a szegedi gyakorlat : jogtörténelmi tanulmány.

Rácz Károly: Urasztalához készűlet [készület] : az uri szent vacsorában elöször [először] részesűlni [részesülni] szándékozók számára.

Schvarcz Gyula: Gondolatszabadság és ódon tömeguralom. In: Kolligátum. pp. 1-79. (1886)

Schvarcz Gyula: Melyik görög állam közelitette [!közelítette] meg leginkább a képviseleti rendszer alapgondolatát? : olvastatott a M. T. Akadémia II. osztályának január 11-ki ülésén 1886. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1886)

Schvarcz Gyula: További adalék a görögök politikai irodalmának kritikai történetéhez. In: Kolligátum. pp. 1-63. (1886)

Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi klariszsza-apáczák története : adatok a pozsonyi gymnasium történetéhez. pp. 1-52. (1886)

Sirisaka Andor: A babonáról : a magyar nép és a serdültebb ifjuság [!ifjúság] számára.

Szabó Károly: Kun László : 1272-1290. In: Kolligátum. pp. 1-192. (1886)

Szarvas Gábor: A régi magyar nyelv szótára. pp. 1-14. (1886)

Taine Hippolyte Adolphe: Az olasz művészet bölcselete. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1886)

Taine Hippolyte Adolphe: Az olasz művészet bölcselete. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1886)

Turgenev Ivan Sergeevič: Dimitri Rudin. In: Kolligátum. pp. 3-181. (1886)

Turgenev Ivan Sergeevič: Punin és Baburin. In: Kolligátum. pp. 1-85. (1886)

Vámbéry Ármin: Vámbéry Ármin r. tag felolvassa az alább következő jelentését néh. Szilágyi Dániel, Konstantinápolyban elhúnyt hazánkfiának keleti kéziratok és nyomtatványokból álló gyűjteményéről. In: Akadémiai Értesítő. (1886)

Városy Gyula: Apák bűne : eredeti regény két kötetben.

This list was generated on 2023. október 2. 00:33:13 CEST.