Items where Author is " Weszely Ödön"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Offprint
Number of items: 47.

Article

Gyulai Ágost and Weszely Ödön and Nagy Lajos: Pedagógiai tanulságok két egyetemi beszéd nyomán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (43). pp. 106-108. (1934)

Weszely Ödön: Kemény Ferenc: Magyar Pedagógiai Lexikon : A Magyar Pedagógiai Társaság megbízásából Fináczy Ernő és Kornis Gyula közreműködésével szerkesztette Kemény Ferenc. I. rész: Abádi-Juventus. Budapest, Révai Irodalmi Intézet kiadása. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). pp. 33-37. (1933)

Weszely Ödön and Vincze Frigyes and Kovács Rezső and Friml Aladár and Nemesné Müller Márta and Kornis Gyula and Radák Olga and Kiss József and Lux Gyula and Kovács Gyula and Tóth Zoltán: Magyar Paedagogiai Társaság : [előadások, székfoglalók, felolvasó ülések]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (42). p. 48. (1933)

Weszely Ödön: Legújabb áramlatok a neveléstudomány terén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 65-81. (1931)

Kornis Gyula and Weszely Ödön and Kiss József and Michels Merész Fülöp and Szenes Adolf and Nagy L. József and Montessori Maria: Magyar Paedagogiai Társaság : [előadások, ülések, székfoglalók]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 63-64. (1931)

Weszely Ödön: Középiskolai tanárjelöltek pedagógiai kiképzése : az egyetemi tanárok pécsi összejövetelén 1929-ben előterjesztett és egyhangúlag elfogadott indítvány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (39). pp. 195-199. (1930)

Kornis Gyula and Friml Aladár and Koszó János and Tóth Zoltán and Tóth Géza and Weszely Ödön and Gyulai Aladár and Klebelsberg Kuno: Magyar Paedagogiai Társaság [felolvasások, ülések]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (39). p. 322. (1930)

Sík Sándor and Friml Aladár and Fekete József and Kornis Gyula and Frank Antal and Drozdy Gyula and Weszely Ödön and Gyulai Ágost and Váradi József: Magyar Paedagogiai Társaság [felolvasó ülések]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (39). pp. 64-65. (1930)

Weszely Ödön: Bárány Gerő: Az ethikai [!etikai] világrend útjelzői. Budapest, 1925. Kiadja a Budavári Tudományos Társaság : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 46-48. (1926)

Weszely Ödön: Neményi Imre: Apáczai Csere János. Születésének háromszázadik évfordulójára. Budapest, Lampel R., 1924 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (35). pp. 48-51. (1926)

Mitrovics Gyula and Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba. A pedagógia alapvető kérdései. Írta: Dr. Weszely Ödön. Budapest, 1923. Eggenberger. (N. 8-r., VIII + 451 l.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 14-27. (1924)

Weszely Ödön: Válasz Waldapfel J. cikkére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 132-134. (1922)

Weszely Ödön: Új magyar folyóiratok I. : Minerva. Szerkeszti Horváth János és Thienemann Tivadar. I. évfolyam . 1 — 3. szám . 1922 január — március. : Budapest, Eggenberger - könyvkereskedés (Rényi Károly). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 112-114. (1922)

Weszely Ödön: A tanítóképző-intézetek [!tanítóképző intézetek] új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (31). pp. 1-14. (1922)

Weszely Ödön: Világnézet és nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 33-40. (1921)

Weszely Ödön: Kármán Mór emlékezete : emlékbeszéd a M. Paed. [!Ped.] Társaságnak 1916 nov. 18-iki ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 514-542. (1916)

Bárczy István and Weszely Ödön and Wildner Ödön: Új Élet : havi folyóirat a népművelés köréből ; VIII. évfolyam, szerkeszti Bárczy István, Weszely Ödön, Wildner Ödön. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (22). p. 158. (1913)

Weszely Ödön: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (21). pp. 653-654. (1912)

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 55-56. (1909)

Székely György and Weszely Ödön: XVII. nagy-gyűlés [!nagygyűlés] 1909. évi január hó 23-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 122-136. (1909)

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 187-189. (1908)

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 314-317. (1908)

Weszely Ödön: A polgári leányiskolák új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (17). pp. 465-469. (1908)

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 114-116. (1907)

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 180-183. (1907)

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 245-250. (1907)

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 363-367. (1907)

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 621-626. (1907)

Weszely Ödön: Olvasóinkhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 65-66. (1907)

Weszely Ödön: A paedagógia [pedagógia] és pszichológia viszonya : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 449-456. (1907)

Weszely Ödön: A paedagógia [pedagógia] és pszichológia viszonya : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (16). pp. 513-523. (1907)

Jablonkay Géza and Weszely Ödön and Bárczy István: Népmívelés [Népművelés] : havi folyóirat, szerkesztik Bárczy István és Weszely [Ödön] : kiadja a Franklin-Társula, egy évre 20 kor. egyes szám 2 korona, tanároknak, tanítóknak, jegyzőknek 20% engedmény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 325-329. (1906)

Weszely Ödön: Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik : herausgegeben von O. Flügel und W. Rein. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (15). pp. 59-60. (1906)

Weszely Ödön: Grammatika és paedagogia [!pedagógiai]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (14). pp. 321-339. (1905)

Weszely Ödön: Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik : Herausgegeben von 0. Flügel und W. Rein. (Langensalza, Hermann Bayer und Söhne. 12. Jahrgang. Heft 1., 2.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (14). pp. 101-104. (1905)

Weszely Ödön: Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik, hrsg. O. Flügel, W. Rein : Herausgegeben von O. Flügel und W. Rein. (Langensalza, Hermann Beyer und Söhne. 12. Jahrgang. Heft, 3., A.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (14). pp. 438-440. (1905)

Weszely Ödön: Egyéni és társadalmi paedagogia [!pedagógia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 257-268. (1904)

Weszely Ödön: Paedagogiai [!Pedagógiai] programértekezések II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 625-632. (1904)

Weszely Ödön: Paedagogiai [!Pedagógiai] programértekezések. I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (13). pp. 559-564. (1904)

Weszely Ödön: Az irodalomtörténet tanításának módszeréről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (12). pp. 71-82. (1903)

Weszely Ödön: A fogalmazás tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (10). pp. 153-164. (1901)

Weszely Ödön: Robinson, mint ifjúsági könyv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (9). pp. 623-634. (1900)

Weszely Ödön: A magyar írásbeli dolgozatokról : általános kérdések : a helyesírás tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (9). pp. 225-238. (1900)

Weszely Ödön: Lakóhelyi ismeretek : vezérkönyv az egy teremben tanítandó népiskolai I., II. osztály számára. Az új püspökkari tanterv alapján irta Dreisziger Ferencz, kath. tanítóképzőintézeti tanár. Pozsony—Budapest 1897. Kiadja Stampfel Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedő : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 183-186. (1898)

Weszely Ödön: [A jenai [!jénai] szüneti tanfolyamok] : II. A paedagogiai [!pedagógiai] cursus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 282-285. (1896)

Offprint

Weszely Ödön: Az egyetemi tanulmányok módszeréről. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1933)

Weszely Ödön: Az egyetem eszméje és tipusai [!típusai] : a M. Kir. Erzsébet Tudomány-egyetem ünnepi közgyűlésen, 1929. szept. 22.-én tartott rektori székfoglaló előadás. In: Kolligátum. pp. 1-51. (1929)

This list was generated on 2023. december 9. 08:26:15 CET.