Items where Author is " Németh Gyula"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Offprint
Number of items: 142.

Article

Németh Gyula: Török jövevényszavaink középső rétege. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1921)

Offprint

Németh Gyula: Magyar und Mišer. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. (1972)

Németh Gyula: Noms ethniques turcs d'origine totémistique. In: Studia turcica. (1971)

Németh Gyula: Noms ethniques turcs d'origine totémistique. In: Studia turcica. (1971)

Németh Gyula: Az intézet megalakulása és első évi működése. In: A budapesti Kir. Magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem Bölcsészeti Kara Magyarságtudományi Intézetének működése az 1939/40. tanévben. (1940)

Németh Gyula: Emphatische Formen in der türkischen Mundart von Vidin. In: Vol. 1.. (1940)

Németh Gyula: Gróf Teleki Pál. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1940)

Németh Gyula: Zur Kenntnis des geschlossenen e im Türkischen. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1939)

Németh Gyula: A magyar népnév, a magyar törzsnevek, a kazár népnév. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1939)

Németh Gyula: Az Országos Felsőoktatási Kongresszus bölcsészetkari vonatkozásai. (1938)

Németh Gyula: Das Volk mit den scheckigen Pferden. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1938)

Németh Gyula: Turkológiái portyázások. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1938)

Németh Gyula: Gombocz Zoltán. In: Szövetségi Évkönyv. (1937)

Németh Gyula: Mundzsuk-Bendeguz. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1937)

Németh Gyula: Tok halnevünk eredete és néhány szó a magyarság ősfoglalkozásairól. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1937)

Németh Gyula: A bölcsészkari oktatás és a középiskolai tanárképzés reformja. In: Magyar felsőoktatás : az 1936. évi december hó 10-től december hó 16-ig tartott Országos Felsőoktatási Kongresszus munkálatai. (1937)

Németh Gyula: A hiung-nuktól az oszmánli nyelvtanig. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1937)

Németh Gyula: A tarka lovak országa. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata;Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1937)

Németh Gyula: Keleti eredetű magyar ruhanevek. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1936)

Németh Gyula: Über den Ursprung des türkischen Wortes tabur. In: Ungarische Jahrbücher. (1936)

Németh Gyula: Hamit Zübeyr, İshak Refet, Anadilden derlemeler. Ankara, 1932 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1935)

Németh Gyula: Kőrösi Csoma Sándor célja. (1935)

Németh Gyula: Moravcsik Gyula, A magyar történet bizánci forrásai. (Hóman Bálint: A Magyar Történettudomány Kézikönyve. I. kötet. 6/b. füzet.) Budapest 1934 : könyvismertetés. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1935)

Németh Gyula: Cím nélkül. In: Török nyelvészeti irodalom : [könyvismertetés], (48.) 3.. 471--478. (1934)

Németh Gyula: Les inscriptions du trésor de Nagyszentmiklós. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes. (1934)

Németh Gyula: Németh Gyula r. t. megemlékezése Wilhelm Bang Kaup k. tag elhúnyta alkalmából. In: Akadémiai Értesítő. (1934)

Németh Gyula: Thúry József l. tag emlékezete. (1934)

Németh Gyula: A törökség őskora. In: Emlékkönyv Berzeviczy Albert úrnak, a M. T. Akadémia elnökének, tiszteleti taggá választása harmincadik évfordulója alkalmából. (1934)

Németh Gyula: Az újjászületett Törökország. In: Magyar szemle. (1933)

Németh Gyula: Csepel. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1933)

Németh Gyula: Dentümogyër. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. (1933)

Németh Gyula: Der Schatz von Nagy-Szent-Miklós. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. (1933)

Németh Gyula: Petz' Wirkung in Ungarn ausserhalb der Germanistik. In: Német philologiai dolgozatok. (1933)

Németh Gyula: Raquette, G.: Täji bilä Zohra. Eine osttürkische Variante der Sage von Tahir und Zohra. Lund und Leipzig 1930. (Lunds Universitets Årsskrift) : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. (1933)

Németh Gyula: Sauvageot, Aurélien: Recherches sur le vocabulaire des langues ouralo-altaiques. Budapest 1929. : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. (1933)

Németh Gyula: G. Raquette: The accent problem in Turkish. Lund-Leipzig 1927 : Buchbesprechung. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1932)

Németh Gyula: Tadeusz Kowalski: Karaimische Texte im Dialekt von Troki. Eingeleitet, erläutert und mit einem karaimisch-polnisch-deutschen Glossar versehen. W Krakowie, 1929 (Mémoires de la Commission Orientale de l'Académie Polonaise des sciences et des lettres Nr. 11.) : Buchbesprechung. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1932)

Németh Gyula: Zum Begriff der tawba : ein Beitrag zu den christlich-mohammedanischen Beziehungen. In: Festschrift Georg Jacob zum siebzigsten Geburstag 26. Mai 1932 gewidmet von Freunden und Schülern. (1932)

Németh Gyula: Cím nélkül. In: Török nyelvészeti irodalom : [könyvismertetés]. (1931)

Németh Gyula: Aurélien Sauvageot : Recherches sur le vocabulaire des langues ouralo-altaïques. Budapest, 1929 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1930)

Németh Gyula: Bernhard Munkácsi. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1930)

Németh Gyula: Der Name Gül-Baba. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1930)

Németh Gyula: Franz Babinger et al. : Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit : Nach Handschriften in Oxford und Wien bearbeitet : Buchbesprechung. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. pp. 374-377. (1930)

Németh Gyula: Jan Rypka : Báqí als Ghazeldichter. Pragae, 1926 : Buchbesprechung. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. pp. 377-378. (1930)

Németh Gyula: Zu den Rätseln des Codex Cumanicus. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. pp. 366-368. (1930)

Németh Gyula: Magna Hungaria. In: Beiträge zur historischen Geographie, Kulturgeographie, Ethnographie und Kartographie, vornehmlich des Orients. (1929)

Németh Gyula: Szabirok és magyarok. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1929)

Németh Gyula: A magyar népnév legrégibb alakjai. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 8-9. (1929)

Németh Gyula: A magyarság őstörténete. In: Magyar kálvinisták naptára az 1930. évre. (1929)

Németh Gyula: Akadémiánk és a keleti filológia. (1928)

Németh Gyula: Az uráli és a török nyelvek ősi kapcsolata. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1928)

Németh Gyula: Géza. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1928)

Németh Gyula: Turkológiai megjegyzések Melich Jánosnak a Duba folyónévre vonatkozó megállapításaihoz. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1928)

Németh Gyula: Der Volksname türk. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1927)

Németh Gyula: Fekete Lajos : Bevezetés a hódoltság török diplomatikájába - A Magyar Királyi Országos Levéltár Kiadványai, Első füzet, Budapest 1926 : könyvismertetés. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1927)

Németh Gyula: Josef Szinnyei. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1927)

Németh Gyula: La provenance du nom bulgar. In: Symboliae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski. (1927)

Németh Gyula: Thomsen Vilmos. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1927)

Németh Gyula: A türk népnév. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 271-274. (1927)

Németh Gyula: Die köktürkischen Grabinschriften aus dem Tale des Talas in Turkestan. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1926)

Németh Gyula: Koldus. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1926)

Németh Gyula: Pastinszky János : Gyakorlati magyar-török szótár = Madsar ve türk lugat kitabi. 1. rész. - könyvismertetés. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1926)

Németh Gyula: A koldus és a dió szóhoz. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1926)

Németh Gyula: Debrecen nevének eredete. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kulturpolitikai [!kultúrpolitikai] müködésének [!működésének] emlékére : születésének ötvenedik évfordulóján. (1925)

Németh Gyula: Debrecen nevének eredete. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1925)

Németh Gyula: Húnok, bolgárok, magyarok. In: Budapesti Szemle. (1924)

Németh Gyula: Köprülüzāde Mehmed Fu'ad : Türk edebījātynda ilk müteçavvyflar, Istambol, 1918 : Buchbesprechung. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1924)

Németh Gyula: Heinrich Winkler : Die altaische Völker- und Sprachenwelt. Osteuropa-Institut in Breslau. Quellen und Studien. Sechste Abteilung: Sprachwissenschaft. I. Heft. Leipzig und Berlin, Teubner, 1921 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1923)

Németh Gyula: Törökök és magyarok. In: Napkelet. (1923)

Németh Gyula: Karczag. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1922)

Németh Gyula: 'Szent' jelentésű egy szavunk eredete. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1922)

Németh Gyula: A Turkish word in Curtius Rufus? In: Asia Major. (1922)

Németh Gyula: Zur Kenntnis der Petschenegen. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1922)

Németh Gyula: A besenyők ismeretéhez. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1922)

Németh Gyula: A. Fischer : Die Vokalharmonie der Endungen an den Fremdwörtern des Türkischen. (Morgenländische Texte und Forschungen, hrsg. von A. Fischer. I. Bd. Heft 2.) Teubner, Leipzig 1920 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1921)

Németh Gyula: Das Feraḥ-Nāme des Ibn Haṭīb : ein osmanisches Gedicht aus dem XV. Jahrhundert von J. Németh. In: Le Monde Oriental, 13.1919., p. 145-184. : könyvismertetés. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1921)

Németh Gyula: On ogur, hét magyar, Dentümogyer. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1921)

Németh Gyula: On ogur, hét magyar, Dentümogyer. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1921)

Németh Gyula: Régi török jövevényszavaink és a turfáni emlékek. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1921)

Németh Gyula: Turán. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1921)

Németh Gyula: Nincstelen. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1920)

Németh Gyula: Das Feraḥ-Nāme des Ibn Haṭīb : ein osmanisches Gedicht aus dem XV. Jahrhundert. In: Le Monde Oriental. (1919)

Németh Gyula: Szinnyei József : A magyarság eredete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége. 2., jav. kiadás (Olcsó Könyvtár, 1569-71 és 71 a, b) Budapest 1919 : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1919)

Németh Gyula: Bernhard Munkácsis ossetische Studien. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Carl Brockelmann: 'Alī's Qiṣṣa'i Jusuf. Der älteste Vorläufer der osmanischen Literatur. Aus den Abhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1916. Phil.-hist. Klasse. Nr. 5. Berlin 1917. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Die neueren Sprachen : Bd. XXV (1917), H. 1 : Buchbesprechung. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Gyarló. In: Emlék Szily Kálmánnak a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökének nyolczvanadik születésnapja alkalmából. (1918)

Németh Gyula: Hacki Tewfik (Galandjizade): Türkisch-deutsches Wörterbuch. Zweite Auflage. Leipzig 1917 : Buchbesprechung. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Nyelvtudományi Közlemények (Sprachwissenschaftliche Mitteilungen) : 65.1917:1 : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Nyelvtudományi Közlemények (Sprachwissenschaftliche Mitteilungen) : Band 64. : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Válasz Sebestyénnek. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. pp. 332-333. (1918)

Németh Gyula: W. Bang - Vom Köktürkischen zum Osmanischen : Vorarbeiten zu einer vergleichenden Grammatik des Türkischen. 1. Mitteilung: Über das türkische Interrogativpronomen. Berlin 1917. Abhandl. d. königl. Preuss. Akad. d. W. Jahrg. 1917. Phil.-hist. Klasse. Nr. 6 : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: W. Bang : Turcica, Leipzig 1917 (Hommel-Festschrift Bd. II), S. 270-294. : ismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 71.1917:1-2. : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 71.1917:3-4. : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Thomsen a nagyszentmiklósi kincs feliratairól : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1917)

Németh Gyula: Vilhelm Thomsen - Turcica : études concernant l'interprétation des inscriptions turques de la Mongolie et de la Sibérie. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 37. Helsingfors, 1916 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1917)

Németh Gyula: A régi magyar írás eredete. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1917)

Németh Gyula: Az "Attila-kincs" feliratainak ügye. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1916)

Németh Gyula: Nem hajt a tatár. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1916)

Németh Gyula: Sebestyén Gyula : A magyar rovásírás hiteles emlékei. Budapest, 1915 : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1916)

Németh Gyula: Ürge. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1916)

Németh Gyula: Vannak-e arab eredetű bolgár-török szavaink? In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata. (1916)

Németh Gyula: Zu den "Osttürkischen Dialektstudien" von Bang und Marquart : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1916)

Németh Gyula: A bíráló felelete. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1916)

Németh Gyula: A nagyszentmiklósi kincs revíziója. In: Történeti Szemle : Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. (1916)

Németh Gyula: A török nyelvek. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1916)

Németh Gyula: Az "Attila-kincs" feliratainak ügye. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Bolgár-török jövevényszavainkhoz. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Die langen Vokale im Jakutischen. In: Keleti Szemle = Revue Orientale Pour les Etudes Ouralo-Altaiques : Közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudomány köréből. (1915)

Németh Gyula: Ismertetések és bírálatok - Horger Antal : A nyelvtudomány alapelvei (Bevezetés a nyelvtudományba) : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Köpü. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Nyelvtudomány és archaeológia : könyvismertetés. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Török szójegyzék. In: A budai basák magyar nyelvű levelezése. (1915)

Németh Gyula: A nagyszentmiklósi feliratokhoz. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1915)

Németh Gyula: Az ősjakut hangtan alapjai : második közlemény. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1914)

Németh Gyula: Khedive. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1914)

Németh Gyula: Mészáros Gyula : Magyarországi kún nyelvemlékek. Budapest 1914 : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1914)

Németh Gyula: Németh Gyula dr. jelentése az ufai csuvasok közt tett nyelvészeti tanulmányútjáról. In: Keleti Szemle = Revue Orientale Pour les Etudes Ouralo-Altaiques : Közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudomány köréből. (1914)

Németh Gyula: Über den Ursprung des Wortes Šaman und einige Bemerkungen zur türkisch-mongolischen Lautgeschichte. In: Keleti Szemle = Revue Orientale Pour les Etudes Ouralo-Altaiques : Közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudomány köréből. (1914)

Németh Gyula: A török-mongol nyelvviszonyhoz. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1914)

Németh Gyula: Die Rätsel des Codex Cumanicus. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1913)

Németh Gyula: Kóborlások Kisázsiában [!Kis-Ázsiában]. (1913)

Németh Gyula: Mongol elemek a magyar nyelvben. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. (1913)

Németh Gyula: Nagymagyarország felé. In: Budapesti Hírlap. (1913)

Németh Gyula: Pastinszky János : A legújabb török irodalom főbb képviselői. Budapest 1912 : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1913)

Németh Gyula: Proben der kumükischen Volksdichtung II. = Mutatványok a népköltészetből II. In: Kumük tanulmányok = Kumükische Studien. (1913)

Németh Gyula: Sbornik materiałov dl'a opisanija meštnostej i pl'emen Kavkaza, Bd. 42. Tiflis, 1912 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1913)

Németh Gyula: A csuvas tanítónál. In: Budapesti Hírlap. (1913)

Németh Gyula: B. J. Vladimircov, Török elemek a mongolban = Tureckie élementy v mongol'skom âzyke. S-Petersburg, 1911 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1912)

Németh Gyula: Bericht von Herrn J. Nemeth. In: Izvestiâ Russkogo Komiteta dlâ izučeniâ Srednej i Vostočnoj Azii. (1912)

Németh Gyula: Die türkisch-mongolische Hypothese. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1912)

Németh Gyula: Durch Armenien (Eine Wanderung) und der Zug Xenophons bis zum Schwarzen Meere (eine militär-geographische Studie) von E. v. Hoffmeister. Leipzig u. Berlin, Teubner, 1911 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1912)

Németh Gyula: Egy török-mongol hangtörvény. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1912)

Németh Gyula: Egy török-mongol hangtörvény. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1912)

Németh Gyula: Nyelvünk régi török jövevényszavai I-II. rész. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. (1912)

Németh Gyula: Kumük és balkár szójegyzék = Kumükisches und balkarisches Wörterverzeichnis. In: Kumük tanulmányok = Kumükische Studien. (1911)

Németh Gyula: Németh Gyulának a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar Bizottságához intézett jelentése az 1910. év nyarán végzett kaukázusi tanulmányútjának eredményeiről. In: Keleti Szemle = Revue Orientale Pour les Etudes Ouralo-Altaiques : Közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudomány köréből. (1910)

Németh Gyula: Vladimir Gordlevskij, Iz nablûdenij nad tureckoj pesn'û. Ottisk iz "Étnografičeskoe obozrenie", 79. Moskva, 1909 : könyvismertetés. In: Keleti Szemle = Revue Orientale Pour les Etudes Ouralo-Altaiques : Közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudomány köréből. (1910)

Németh Gyula: Tatár földön. In: Budapesti Hírlap. (1909)

Németh Gyula: A tatárok romlása. In: Budapesti Hírlap. (1909)

Németh Gyula: Kisázsiában. In: Budapesti Hírlap. (1908)

This list was generated on 2022. december 9. 16:55:28 CET.