Items where Author is " Meszlény Artur"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Offprint
Number of items: 73.

Article

Vági József and Meszlény Artur: Emlékkönyv Meszlény Arthur születésének 60. évfordulójára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 552-555a. (1936)

Meszlény Artur: Megemlékezés Baumgarten Nándorról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (12). 74-76a. (1936)

Meszlény Artur: Dr. Meszlény Artúr előadása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 385-386a. (1935)

Meszlény Artur: Hibaigazítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 316a. (1935)

Meszlény Artur: Polgári jog 1925-1935 : visszaemlékezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 1-4a. (1935)

Meszlény Artur: Rövid indokolás a család védelméről szóló törvénytervezethez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 264-275a. (1935)

Meszlény Artur: Törvénytervezet a család védelméről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 257-263a. (1935)

Meszlény Artur: Meszlény Arthur ... A magyar jog fejlődésének történeti áttekintése... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 5-6b. (1933)

Meszlény Artur: Visszaélés a joggal. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (9). 1-10a. (1933)

Meszlény Artur and Doroghi Ervin: Doroghí Ervin részvénynovella-tervezete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (8). 83-87e. (1932)

Meszlény Artur: Dr. Kovács Marcel: A Polgári Perrendtartás magyarázata. Tizenegyedik füzet. Budapest, 1931. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (8). 76-77c. (1932)

Meszlény Artur: Gazdagodás megtérítése mint kártérítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (8). 332-333s. (1932)

Meszlény Artur: Kartellbíráskodás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (8). 364-366s. (1932)

Meszlény Artur and Térfy Gyula and Némethy Imre and Térfy Béla: Közjog. Összeállították és jegyzetekkel ellátták: Dr. Térfy Gyula, Dr. Némethy Imre és Dr. Térfy Béla. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (8). 336-337s. (1932)

Meszlény Artur: Üzemi felelősség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (8). 314-317s. (1932)

Meszlény Artur: Az ujabb [!újabb] olaszországi hiteltörvényhozás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 279-280a. (1931)

Huppert Leó and Meszlény Artur: Csődön kívüli kényszeregyezség és kényszer-felszámolás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 285-288a. (1931)

Meszlény Artur: Dr. Ranschburg Nándor: Karteljog, Kartelszervezet : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 462a. (1931)

Meszlény Artur: Dr. Térfy — dr. Isaák: A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930 : XXXIV. tc. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 288a. (1931)

Meszlény Artur and Grosschmid Béni: Grosschmid Bénihez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 429-431a. (1931)

Meszlény Artur: Hennig Holm-Nielsen: An International Survey of Bankruptcy Law : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 462-463a. (1931)

Meszlény Artur: Jelentés az Országos Hitelvédő Egylet 1930. évi működéséről. Budapest, 1931. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 289a. (1931)

Meszlény Artur: Josef Kohler-Bibliographie : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 379-380a. (1931)

Meszlény Artur: Közkereseti társaság kényszeregyességének kihatása a cég volt tagjára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 366-368a. (1931)

Meszlény Artur: A haszonbér-valorizációs rendeletről... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 375-376a. (1931)

Meszlény Artur: Újévi beszéd. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 42a. (1931)

Meszlény Artur: A karteltörvény [!kartelltörvény] életbelépésével kapcsolatos rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 402-403a. (1931)

Meszlény Artur: A kft.-ról szóló 1930:V. t.-c. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 357-360a. (1931)

Meszlény Artur: Észrevételek a kényszerlikvidációs [!kényszer likvidációs] rendelethez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 95-109a. (1931)

Meszlény Artur: A Civiljogászok Vitatársasága : [előadás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (6). 488-490a. (1930)

Meszlény Artur: Felfolyamodási határidő a kényszeregyezségi eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (6). 399-402a. (1930)

Meszlény Artur: Kolosváry Bálint: Magánjog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (6). 416-420a. (1930)

Meszlény Artur: Meszlény Artúr szegedi előadása A polgári peres eljárás reformjáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (6). 230-231a. (1930)

Meszlény Artur: A háború hatása az ellenséges államok alattvalói között kötött szerződésekre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (6). 173-174a. (1930)

Meszlény Artur and Schiffer Eugen: Az igazságügy reformjához : nyilt [!nyílt] levél Dr. Schiffer Eugen ny. németbirodalmi igazságügyminiszter és helyettes kancellár urhoz [!úrhoz]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-7a. (1929)

Meszlény Artur: A Civiljogászok Vitatársaságának folyó évi május hó 2-án megtartott ülésén a társaság elnöke, dr. Meszlény Artúr egyetemi magántanár, ügyvéd tartott előadást „Rendelkezés és rendelkezőjog a magánjogi törvényjavaslatban" címen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 236-238a. (1929)

Meszlény Artur: Dr. Nizsalovszky Endre: A zálogjogok és a telki teher néhány főkérdése. Budapest, Grill 1928. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 132-133a. (1929)

Meszlény Artur: Felmentés és házasság érvénytelensége Ausztriában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 19a. (1928)

Meszlény Artur: Nagy Ferenc. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 133-135a. (1928)

Meszlény Artur: Nehézségek a felértékelés körül Németországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 13-15a. (1928)

Meszlény Artur and Bányai Aladár and Bittner János and Bódy Tivadar and Dálnoki-Kováts Jenő and Magyar Bertalan and Sándor Pál and Székács Antal and Vértes Emil: Szociális törvényhozásunk feladatai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 6-17b. (1928)

Meszlény Artur: Ténykérdés és jogkérdés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 176-177a. (1928)

Meszlény Artur and Beck Salamon: Védjegyoltalom. Tisztességtelen verseny : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 153-155a. (1928)

Meszlény Artur: Liechtenstein magánjogi törvénykönyve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 5-10a. (1927)

Meszlény Artur: Nemzetközi kartellmozgalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 14-16d. (1927)

Meszlény Artur: A nemzetközi ipari kartellekről ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 51-52d. (1927)

Meszlény Artur: Autóbusz-vállalat felelőssége az utas balesetéből származó kárért. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 18a. (1925)

Meszlény Artur: Az Amerikai Egyesült Államokban a perbeli biztosíték tekintetében fennálló szabályok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 37-38a. (1925)

Meszlény Artur: Beköszöntő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 1-4a. (1925)

Meszlény Artur: Belföldi koronában való fizetés a kötött forgalom idejében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 403-404a. (1925)

Meszlény Artur: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Jurygyakorlata a tisztességtelen verseny iránti ügyekben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 35-37a. (1925)

Meszlény Artur: Csődönkivüli [!Csődön kívüli] kényszeregyezség hatálya külföldi pénznemben fennálló követelésekre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 121-124a. (1925)

Meszlény Artur: Jogpolitika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 193-196a. (1925)

Meszlény Artur: Meghitelezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 70-72a. (1925)

Meszlény Artur: Megállapitási [!Megállapítási] per. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 406-407a. (1925)

Meszlény Artur: Nyugdij-valorizáció [!Nyugdíj-valorizáció]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 181-183a. (1925)

Meszlény Artur: Népköztársasági intézkedés érvénytelensége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 392-393a. (1925)

Meszlény Artur: Plósz Sándor és a német perjogi tudomány. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 145-151a. (1925)

Meszlény Artur: Százszázalékos kényszeregyezség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 224-226a. (1925)

Meszlény Artur: Takarékbetét valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 130-131a. (1925)

Meszlény Artur: Törvénytervezet a korlátolt felelőségü [!felelősségű] társaságról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 210-213a. (1925)

Meszlény Artur: Uj [!Új] Jogszabálytan. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 333-341a. (1925)

Meszlény Artur: Utszéli [!Útszéli] jogeset. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 428-429a. (1925)

Meszlény Artur: Utszéli [!Útszéli] jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 41-43a. (1925)

Meszlény Artur: Utszéli jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 329-330a. (1925)

Meszlény Artur: Valorizáció Franciaországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 181a. (1925)

Meszlény Artur: Valorizáció és K.. T. 272. §. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 401-403a. (1925)

Meszlény Artur: Világszenzáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 239a. (1925)

Meszlény Artur: A csődönkivüli [!csődön kívüli] kényszeregyességröl szóló rendeletek módosítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 380-384a. (1925)

Meszlény Artur: A felülvizsgálat korlátozása Romániában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 23-24a. (1925)

Meszlény Artur: A heidelbergi 33. német jogászgyülés [!jogászgyűlés] (1924. szeptember 11—13.) magánjogi szakosztályának tárgyalásai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 20-23a. (1925)

Meszlény Artur: A német Reichsgericht hiteljogi gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (1). 37a. (1925)

Offprint

Meszlény Artur: Mutató és forrásgyűjtemény valamint egyéb segédeszközök Zsögöd Benőnek "Fejezetek kötelmi jogunk köréből" c. művéhez. In: Kolligátum. pp. 1-147. (1902)

This list was generated on 2024. június 17. 06:27:59 CEST.