Items where Author is " Márki Sándor"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 82.

Article

Márki Sándor: Katonai tudományok az egyetemen : felolvasás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1914. nov. 21-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 20-28. (1915)

Márki Sándor: Arad iskolaügye : 1695-1895. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 198-207. (1895)

Márki Sándor: Arad iskolaügye [2. rész] : 1695-1895. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (4). pp. 248-255. (1895)

Márki Sándor: Aradvármegye [Arad vármegye!] őstermelése az erdélyi fejedelmek korában. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (2). pp. 28-33. (1895)

Márki Sándor: Felméri Lajos : 1840. szeptember 29 - 1894. május 22. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (3). pp. 289-290. (1894)

Márki Sándor: A középkor tanulmánya : II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 551-556. (1892)

Márki Sándor: A középkor tanulmánya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (1). pp. 488-495. (1892)

Book

Erdődi Kálmán and Márki Sándor: Földrajz : a polgári leányiskolák III. osztálya számára - III. rész : Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia, sarkvidékek, Magyarország áttekintése.

Márki Sándor: Magyar uralom az Adrián : történelmi vázlat.

Márki Sándor: Földrajz gimnáziumok és reáliskolák használatára az 1899. évi miniszteri tanterv nyomán : második füzet : A Föld öt része a II. és III. osztály számára sok képpel és huszonkilenc színes térképpel.

Márki Sándor: Erzsébet, Magyarország királynéja 1867-1898.

Lechner Károly and Lukács Adolf and Farkas Lajos and Kiss Mór and Kenyeres Balázs and Brandt József and Buday Kálmán and Marschalkó Tamás and Udránszky László and Lőte József and Davida Leo and Tompa János and Hoór Károly and Schneller István and Böhm Károly and Halász Ignác and Széchy Károly and Szamosi János and Vajda Gyula and Szádeczky Lajos and Schilling Lajos and Márki Sándor and Terner Adolf and Vályi Gyula and Schlesinger Lajos and Abt Antal and Farkas Gyula and Szádeczky Gyula and Fabinyi Rudof and Istvánffi Gyula and Apáthy István: Beszédek, a melyek 1898. évi junius hó 5-én a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudomány-egyetem alapításának évfordulója és az alapító-oklevélnek kihirdetése ünnepélyén tartattak, és a négy tudománykar jelentései a pályázatok eredményéről, valamint az új pályatételekről.

Terner Adolf and Márki Sándor: Beszédek, melyek 1898. évi november hó 19-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-egyetem Tanácsa által Ő felsége Erzsébet királyné emlékezetére tartattak : [1-3. beszéd].

Márki Sándor: Csála és vára : felolvasta a Kölcsey-egyesület történelmi szakosztályában.

Manuscript

Márki Sándor: "A kolozsvári egyetem hadbavonúlt ifjai 1914/16.".

Márki Sándor: Márki Sándor napilapkivágásai. Egyetemisták az I. világháborúban.

Márki Sándor: A magyar ember barátja : népies hetilap : I. félév, 5. havi folyam. I. kötet. [1-20. sz.].

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. A.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. B.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. C-L.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. M-P.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. R-S.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. Sz-Szombathelyi.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. Szondy-Tiszovszky.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. Torday-Vaczy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban meghalt kolozsvári egyetemi hallgatókról. Levelek a hozzátartozóktól, tábori lapok, sebesülések, fényképek, stb. Vajnóczki-Z.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban rész vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, végzett hallgatókról, az egyetem alkalmazottairól : A- Zs, 42 személy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Alkalmazottak. A-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Bölcsészhallgatók A-Gy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Bölcsészhallgatók H-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Doktorrá avatott volt diákok A-M.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Doktorrá avatott volt diákok N-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Gyógyszerészhallgatók A-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók A-B.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók C-D.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók E-F.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók G-Gy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók H-I.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók J.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók K.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók L.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók M.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók N.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók O-P.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók R.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók S.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók Sz.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók T-U.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Joghallgatók V-Z.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Matematikus hallgatók A-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók A-Cs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók D-Gy.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók H-J.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók K.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók L.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók M-O.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók P-R.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók S-Sz.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Orvostanhallgatók T-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor adatgyűjtése az I. világháborúban részt vett kolozsvári egyetemi hallgatókról, alkalmazottakról. Tanerők. A-Zs.

Márki Sándor: Márki Sándor napilapkivágásai. Gyászjelentések az I. világháború idején.

Márki Sándor: Márki Sándor vegyes jegyzetei a kolozsvári egyetemi hallgatók I. világháborús részvételével kapcsolatban.

Márki Sándor: A hadbavonult [kolozsvári] hallgatók, doctorok és alkalmazottak (második) jegyzéke.

Márki Sándor: A kolozsvári egyetem hősi halottai 1915/1916., 1916/1917., 1918/1919.

Offprint

Márki Sándor: Emlékbeszéd Ortvay Tivadarról : felolvastatott az 1918. évi febr. 22-én tartott együttes-ülésen. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1923)

Márki Sándor: Mathias Corvinus und die Renaissance. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1900)

Márki Sándor: Mátyás és a renaissance. In: Kolligátum. pp. 359-376. (1896)

Márki Sándor: A Hóra lázadás magyarországi része. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1894)

Márki Sándor: Amerika und die Ungarn. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1893)

Márki Sándor: Amerika és a magyarság. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1893)

Márki Sándor: Egy magyar humanista : Maximilianus Transylvanus. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1893)

Márki Sándor: Európa a magyarok honfoglalása s a frank birodalom szétbomlása idejében : magyarázó szöveg s Hölzel és Társa Magyar Földrajzi Intézete által kiadott iskolai falitérképhez. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1893)

Márki Sándor: A középkor tanulmánya. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1892)

Márki Sándor: A földrajz-tanítás története Magyar-országban [!Magyarországon] : felolvastatott a folyó évi február hó 19-diki ülésén. In: Kolligátum. pp. 2-22. (1891)

Márki Sándor: Magyar nők utazásai. In: Kolligátum. pp. 89-157. (1889)

Márki Sándor: A vármegyék leírásainak történetéből : felolvastatott az 1887 dec. 15-diki ülésén. In: Kolligátum. pp. 139-212. (1888)

Márki Sándor: Dézna és vidéke. In: Kolligátum. pp. 329-353. (1887)

Márki Sándor: Hazánk leírói 1886-ban. In: Kolligátum. pp. 188-221. (1887)

Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja : 1370-1395. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1885)

Márki Sándor: Lugossy József Kölcseyről. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1884)

Márki Sándor: A nők emancipatiója : a Tudomány- és műegyetemi "Olvasó-Kör"-ben 1874. márc. 7-én felolvasta Márki Sándor. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1874)

Márki Sándor: A nők emancipatiója [!emancipációja] : a „Tudomány- és műegyetemi „OIvaó-Kör"-ben 1874. márc. 7-én felolvasta. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1874)

This list was generated on 2024. június 17. 06:52:21 CEST.