Items where Author is " Iványi Béla"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Krenács Tibor and Iványi Béla: E. coli eliminációjának tanulmányozása hisztokémiai módszerekkel kísérletes pyelonephritisben. In: Kolligátum. p. 100. (1986)

Iványi Béla and Kazacsay László: Lupus nephritis boncolási anyagban : morphológiai vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 278-288. (1986)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Petri Sándor and Lantos Judit: Proximális kanyarulatos csatornák baktérium-phagocytosisa kísérletes pyelonephritisben. In: Kolligátum. pp. 24-32. (1986)

Iványi Béla and Pokorny Gyula and Kazacsay László and Vezendi Klára: A systemás lupus erythematosus klinikopathologiája. In: Kolligátum. pp. 1432-1438. (1986)

Iványi Béla and Thoenes W.: The ultrastructural basis of microvascular damage in acute pyelonephritis. In: Kolligátum. p. 140. (1986)

Lászik Zoltán and Iványi Béla and Ormos Jenő: A vese posztmortális immunfluoreszcens vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 297-304. (1986)

Krenács Tibor and Iványi Béla and Csókási Zsolt and Petri Sándor and Lantos Judit: Escherichia coli ellenes immunsavó készítése és immunhisztokémiai felhasználása kísérletes pyelonephritis morfológiai vizsgálatához. In: Kolligátum. pp. 242-247. (1985)

Iványi Béla and Vezendi Klára and Kazacsay László: Haematológiai tünetekkel járó fel nem ismert systemás lupus erythematosus. In: Kolligátum. pp. 15-16. (1985)

Sonkodi Sándor and Marosi György and Iványi Béla: Hypokalaemiás paralysis kapcsán észlelt acut myeloid leukaemiához társuló renalis tubularis acidosis. In: Kolligátum. pp. 530-536. (1985)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Lantos Judit: Immunocytochemical detection of Escherichia coli in experimental pyelonephritis. In: Kolligátum. pp. 129-130. (1985)

Lászik Zoltán and Iványi Béla: Immunofluorescence microscopy on autopsy materials. In: Kolligátum. pp. 290-291. (1985)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Petri Sándor: Phagocytosis of bacteria by proximal tubular epithelium in experimental pyelonephritis. In: Kolligátum. pp. 59-70. (1985)

Ormos Jenő and Iványi Béla and Farkas Zoltán and Lantos Judit: Transmissions- und Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung von experimenteller Pyelonephritis bei Ratten. In: Kolligátum. pp. 166-167. (1985)

Mágori Anikó and Ormos Jenő and Sonkodi Sándor and Túri Sándor and Zombori János and Iványi Béla and Kemény Éva: Arteriolar lesions in human regal biopsy material with special regard to the ultrastructural changes in the basal lamina network of the vascular wall. In: Kolligátum. pp. 184-198. (1984)

Zombori János and Iványi Béla and Mágori Anikó and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Electron microscopical study of renal arteriolar lesions in IgA-glomerulonephritis. In: Kolligátum. pp. 2328-2330. (1984)

Mágori Anikó and Iványi Béla and Kemény Éva and Németh A. and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Immunohistochemistry of vessels in renal biopsies. In: Kolligátum. pp. 220-225. (1984)

Iványi Béla and Farkas Zoltán and Bohus Klára and Lantos Judit and Ormos Jenő: Kísérletes pyelonephritis pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 80-88. (1984)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Petri Sándor and Farkas Zoltán and Ormos Jenő: Phagocytosis of bacteria by tubular cells in experimental pyelonephritis. In: Kolligátum. pp. 2330-2332. (1984)

Iványi Béla and Krenács Tibor and Petri Sándor: Vesetubulusok baktériumfagocitózisa kísérletes pyelonephritisben. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1984)

Iványi Béla: 1. rész 1331-1600. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 9-143. (1983)

Iványi Béla: 2. rész 1601-1663. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 145-336. (1983)

Iványi Béla: Az eperjesi egyház könyvtára 1606-ban. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 375-379. (1983)

Iványi Béla: Az írás és könyvek Eperjesen a XV-XVI. században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 339-373. (1983)

Iványi Béla: Batthyány Boldizsár a könyvbarát. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 389-435. (1983)

Iványi Béla: Egy eperjesi polgár könyvtára a XVII-ik században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 487-488. (1983)

Iványi Béla: Feja Dávid könyvtára. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 491-493. (1983)

Iványi Béla: Kivonatok a márkusflavi Máriássy levéltár irataiból. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 494-498. (1983)

Iványi Béla: Könyvek és képek a Szepességen a XVI-XVII. században. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 381-388. (1983)

Iványi Béla: Mossóczi Zakariás könyvtára. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (11). pp. 437-484. (1983)

Iványi Béla: Heveny gastroduodenalis fekélyek és eróziók humán boncolási anyagban. In: Kolligátum. pp. 1140-1147. (1980)

Iványi Béla: A heveny gastroduodenalis fekélyekről és eróziókról. In: Kolligátum. pp. 224-232. (1980)

Bődi Zsuzsanna and Iványi Béla and Kóbor Jenő and Ormos Jenő: Histochemical studies on peroxisomes is regenerating proximal tubules of the kidney. In: Kolligátum. pp. 620-626. (1979)

Iványi Béla: Magyar alkotmány és jogtörténeti jegyzetek 1-2.

Iványi Béla: Adalékok a magyar pénz történetéhez a XVI. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 132-134. (1906)

Iványi Béla: Csetnek leltára 1662-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 78-80. (1906)

Iványi Béla: Draskovich György pécsi püspöknek, I. Ferdinándnak a tridenti zsinatra küldött követének fizetése 1561-1563-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 76-77. (1906)

Iványi Béla: Nagy-Tapolcsány vár és uradalom urbariuma a XVII. század közepéről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 85-94. (1906)

Iványi Béla: A tiszaluczi vám bevételei és azok felhasználása 1516-1520-ig : (bevezetésül a tiszaluczi rév- és vámjog története). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (13). pp. 1-54. (1906)

Iványi Béla: Bihar- és Bars-vármegyék vámhelyei a középkorban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 81-132. (1905)

Iványi Béla: A Budához és Visegrádhoz tartozó koronajavak 1609-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 383-384. (1905)

Iványi Béla: Horváth Pál nándorfejérvári viczebán jelentése 1504. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 339-340. (1905)

Iványi Béla: A Nádasdyak dunántúli vámhelyeinek jövedelme 1566-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 382-383. (1905)

Iványi Béla: Pottendorf és Szarvkő uradalmak utasítása 1669 : Hevenyessiné öreg asszonyunk instructiója. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 163-165. (1905)

Iványi Béla: Szomolnokhuta bányafelszereléseinek leltára 1634-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 343-347. (1905)

Iványi Béla: А kanizsayak fizetési lajstroma 1503-4-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 15-35. (1905)

Iványi Béla: Α kapuvári uradalom utasítása 1633-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (12). pp. 281-286. (1905)

This list was generated on 2023. február 7. 18:13:17 CET.