Items where Author is " Eckmann János"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Offprint
Number of items: 34.

Offprint

Eckmann János: Bilinmeyen bir Çağatay șairi Șahî ve divanı. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1971)

Eckmann János: Nevaî'nin ilk divanları üzerine. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1971)

Eckmann János: Sadî Gülistan'ının bilinmeyen Çağatayca bir çevirisi. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1969)

Eckmann János: Shāhī, a hitherto unknown Chagatay poet of the fifteenth century. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. (1969)

Eckmann János: Two fragments of a Koran manuscript with interlinear Persian and Turkic translations. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. (1969)

Eckmann János: Doğu Türkçesinde bir Kur'an çevirisi : Rylands nüshası. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1968)

Eckmann János: Ubeydullah Han'ın eserlerinden parçalar. In: Çağatay dili örnekleri. (1965)

Eckmann János: Çağataycada yardımcı cümleler. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1960)

Eckmann János: Dinler (Makedonya) Türk ağzı. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. (1960)

Eckmann János: Gedai divanından parçalar. In: Çağatay dili örnekleri. (1960)

Eckmann János: Küçük Çağatay grameri. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1960)

Eckmann János: Mecdut Mansuroğlu : 1910-1960. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1960)

Eckmann János: Mirza Mehdi'nin "Senglâh" adlı Çağatayca sözlüğü. In: Bilimsel bildiriler, 1957 : VIII. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. (1960)

Eckmann János and Mansuroğlu Mecdut: 1959 yılı Trakya dialektoloji gezisi raporu. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 113-118. (1959)

Eckmann János: Ahmet Caferoğlu'nun eserleri. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1959)

Eckmann János: Eine ostmitteltürkische interlineare Koranübersetzung. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 72-85. (1959)

Eckmann János: Nevai divanlarından parçalar. In: Çağatay dili örnekleri. pp. 33-64. (1959)

Eckmann János: Çağatay dili hakkında notlar. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 115-126. (1958)

Eckmann János: Einige gerundiale Konstruktionen im Karamanischen. In: Jean Deny armaganı = Mélanges Jean Deny / hazırlayanlar: János Eckmann, et al.. pp. 77-83. (1958)

Eckmann János: Jean Deny'nin eserleri : 1909-1957. In: Jean Deny armaganı = Mélanges Jean Deny / hazırlayanlar: János Eckmann, et al.. pp. 7-18. (1958)

Eckmann János: Zur Charakteristik der islamischen mittelasiatisch-türkischen Literatursprache. In: Studia altaica : Festschrift für Nikolaus Poppe zum 60. Geburtstag am 8. August 1957. (1957)

Eckmann János: Ettore Rossi : 1894-1955. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 125-131. (1956)

Eckmann János: Türkcede d, t ve n seslerinin türemesi. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 11-22. (1955)

Eckmann János: Tyurkologiçeskiy Sbornik 1. Akademiya Nauk SSSR, Otdelenie literaturi i yazıka. Moskva - Leningrad, 1951 : eleștirim. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 154-161. (1955)

Eckmann János: Bolmasa kelimesine dair. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 33-38. (1954)

Eckmann János: Rocznik Orientalistyczny. Wydaje Polskie Towarzystwo Orientalistyczne. Tom 17(1951-1952), Krakow 1953 : eleștirim. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 156-159. (1954)

Eckmann János: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, redigit L. Ligeti, Budapește : eleștirim. In: Türkiyat mecmuası. pp. 404-407. (1953)

Eckmann János: Karamanlı Türkçesinde -maca ekli fiil șekli. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 45-48. (1953)

Eckmann János: Kelime ortasında anorganik b, p ve m-nin türemesi. In: Türkiyat mecmuası. pp. 313-320. (1953)

Eckmann János: Türkçede -raq, -rek ekine dair. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 49-52. (1953)

Eckmann János: Magyar századok : irodalmi műveltségünk történetéhez (Ungarische Jahrhunderte. Zur Geschichte der ungarischen literarischen Bildung). Budapest, Universitätsdruckerei, 1948. 325 S. : Buchbesprechung. In: Ural-Altaische Jahrbücher. pp. 146-150. (1952)

Eckmann János: Karamanlıca -ișin-li gerundium hakkında. In: Türk dili : belleten. pp. 45-52. (1951)

Eckmann János: Razgrad Türk ağzı. In: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. (1950)

Eckmann János: Yunan harfli Karamanlı imlâsı hakkında. In: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. pp. 27-31. (1950)

This list was generated on 2022. november 30. 07:33:59 CET.