Items where Author is " Buza László"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Buza László: A nemzetközi ellenőrzés mint a törvényesség biztosítéka a nemzetközi életben. In: Kolligátum. pp. 161-182. (1965)

Buza László: Szabó Imre: A jogszabályok értelmezése. In: Kolligátum. pp. 55-70. (1962)

Buza László: The state of necessity in international law. In: Kolligátum. pp. 205-228. (1959)

Buza László: Szükséghelyzet a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 285-308. (1958)

Buza László: Az atom- és hidrogénrobbantás és a nemzetközi jog. In: Kolligátum. pp. 161-167. (1957)

Baróti Dezső and Schultheisz Emil and Nyiri Antal and Koch Sándor and Bartucz Lajos and Buza László and Ábrahám Ambrus and Rédei László and Martonyi János and Pólay Elemér and Kolosvári Gábor and Fodor Gábor and Miháltz István and Kalmár László and Szőkefalvi-Nagy Béla: Támogatjuk a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány minden ténykedését, mely a béke helyreállítására, a munka feltételeinek biztosítására és népünk szociális jólétének emelésére irányul.

Buza László: A felszabadulás és Magyarország nemzetközi jogi szuverénitása. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1954)

Buza László: A dekalogos és a nemzetközi jog = Decalogul si dreptul international public = Le décalogue et le droit international public. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1947)

Buza László: Az állami határok kérdése a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1946)

Buza László: Az állami határok kérdése a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1946)

Buza László: Kelet és Nyugat kapujában : Erdély Európában. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1946)

Buza László: Új nemzetközi jogi elvek az Egyesült Nemzetek san-franciscoi alapokmányában. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1946)

Buza László: A büntetés kérdése a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1945)

Buza László: A szocialista szovjet köztársaságok uniója mint összetett állam. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1945)

Buza László: Háború és nemzetközi jog. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1943)

Buza László: Közösségi gondolat és nemzetközi jog : rektori székfoglaló beszéd a m. kir. Ferenc József-tudományegyetem 1943-44. tanévet megnyitó ünnepélyén. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1943)

Buza László: A nemzetközi jogalkotás jelszavai és alapelvei a bécsi kongresszus óta : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1942)

Buza László: Háború az uj [!új] nemzetközi jogért. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1940)

Buza László: A nemzetközi kisebbségi jog jövője. In: Kolligátum. pp. 1-08. (1940)

Buza László: Az elismerés jogi természete a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1939)

Buza László: Az európai válság a nemzetközi jog tükrében. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1939)

Buza László: A semlegesség nemzetközi joga. In: Kolligátum. pp. 1-08. (1939)

Buza László and Faluhelyi Ferenc and Polzovics Iván: Uj [!Új] irányok a nemzetközi jogban : a Magyar Jogászegylet kebelében működő Nemzetközi Jogi Egyesület magyar csoportja által rendezett előadássorozat. In: Kolligátum. pp. 1-53. (1938)

Buza László and Zöldy Miklós and Szabó Mihály and Goltner Dénes and Csekey István: Jogi előadások a nemzetiszocializmusról. In: Kolligátum. pp. 1-179. (1936)

Buza László: Szabadság és beavatkozás a nemzetközi jogban. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1936)

Buza László: La réforme du conseil : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1935)

Buza László: A revizió [!revízió] nemzetközi jogi alapjai. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1933)

Buza László: Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1931)

Buza László: A királykérdés nemzetközi jogi vonatkozásai. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1928)

Buza László: Die rechtliche Natur der Mandate des Völkerbundes : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 233-245. (1927)

Buza László: L'affaire des colons hongrois du Bánát et de la Transylvanie : devant la Société des Nations : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1926)

Buza László: Magyarország katonai ellenőrzése a nemzetközi jog szempontjából. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1925)

Buza László: A helyreállitási [!helyreállítási] kölcsön nemzetközi jogi biztositékai [!biztosítékai], különös tekintettel a főbiztos jogállására. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1924)

Buza László: A Magyar Szent Korona igényei volt mellékországokra : közjogi tanulmány : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1916)

Buza László: A háború és a nemzetközi jog : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1916)

Buza László: A magyar trónörökösben megkívántató kellékek. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1916)

Buza László: A parlament szerepe az államszerződések kötésénél. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1914)

Buza László: A kötelező szavazás : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1913)

Buza László: A katholikus autonomia [!katolikus autonómia]. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1912)

Buza László: A levegőterület nemzetközi jogi helyzete. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1910)

Buza László: Die Entstehung der tschechoslowakischen Republik im Lichte des Völkerrechts : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 109-119.

Buza László: Die juristische Natur der Anerkennung im Völkerrecht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Buza László: Dr. Buza László... véleményes jelentése dr. Goltner Dénes... úrnak a magyar közjogból egyetemi magántanárrá leendő képesítése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Buza László: A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése. In: Kolligátum. pp. 3-27.

This list was generated on 2024. május 23. 11:14:36 CEST.