Items where Author is " Bábosik István"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Bábosik István: Nemzettudat - nemzeti szocializáció - hazafiság. In: Iskolakultúra, (8) 4. pp. 40-48. (1998)

Bábosik István: Nemzeti Alaptanterv és nevelés. In: Iskolakultúra, (3) 6. pp. 36-38. (1993)

Simon Péterné and Bábosik István: Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának híre : [Bábosik István: doktori értekezés : A személyiség közösségfejlesztő aktivitási tendenciáinak, valamint szükségletrendszerének kialakítása és megerősítése közvetett pedagógiai hatásokkal]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (89) 1. pp. 116-120. (1989)

Bábosik István: A nevelési folyamat értelmezése - a nevelés mint tevékenységszervezés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (87) 4. pp. 367-378. (1987)

Bábosik István: A nevelési folyamat értelmezésének dilemmája : személyiségformálás vagy magatartásformálás? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (87) 3. pp. 217-230. (1987)

Bábosik István: Kritikus életkori szakasz a személyiség erkölcsi fejlődésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (86) 1. pp. 30-51. (1986)

Bábosik István and Kozéki Béla: Tendenciák a XX. századi jellemértékelésekben - s azok pedagógiai konzekvenciái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (85) 2. pp. 157-170. (1985)

Bábosik István: A közösségi közvélemény személyiségformáló funkciójának irányítása pedagógiai eszközökkel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (82) 3. pp. 242-252. (1982)

Bábosik István: Szebenyi Péterné: Társadalmunk normái középiskolások tudatában : Budapest, 1980. Tankönyvkiadó. 408 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 1. pp. 93-94. (1981)

Bábosik István: A személyiség irányultságának formálása mint nevelési cél. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (81) 3. pp. 231-244. (1981)

Bábosik István: A szovjet pedagógia és a mai iskola problémái : szerkesztette: Debreczeni Ferenc, Kiss Albertné, Petrikás Árpád, Vaskó László : Debreceni Pedagógiai Füzetek. 1. szám Debrecen 1977. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (79) 1. pp. 108-110. (1979)

Bábosik István: A marxista személyiségelmélet neveléselméleti konzekvenciái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (78) 1. pp. 15-26. (1978)

Bábosik István: Bíró Katalin: Erkölcsi tudatossági szintvizsgálatok : Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. 240 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 297-298. (1977)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: Pedagógiai munkaértekezlet a jenai Friedrich Schiller Egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 283-284. (1977)

Bábosik István: Az erkölcsi irányultság és a magatartás összefüggéseinek vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 358-370. (1976)

Bábosik István: Kutatásmetodikai tanulmányok : Budapest, 1974. MTA Pedagógiai Kutatócsoport kiadása. 186 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 2. pp. 235-236. (1975)

Bábosik István: A személyiség erkölcsi irányultsága és az irányultság vizsgálatának problémája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (75) 3. pp. 290-303. (1975)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: A pedagógus lehetőségei a közvetett ráhatási formák létrehozásában a csoportmunka keretében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (74) 2. pp. 158-167. (1974)

Bábosik István: A beállítódás pszichológiája : Szerkesztette és a bibliográfiát összeállította: Molnár István Budapest, 1971. Akadémiai Kiadó. 405 oldal [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 473-474. (1972)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: Examination of the characteristics of the pupils collective behaviour in a natural pedagogic situation. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 237-238. (1971)

M. Nádasi Mária and Bábosik István: A tanulók kollektív magatartási sajátosságainak vizsgálata természetes pedagógiai szituációban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 25-41. (1971)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: Az erkölcsi magatartás vizsgálatának kutatásmódszertani kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 79-85. (1970)

Bábosik István: Új vizsgálatok a Szovjetunióban az erkölcsi nevelés területén : egy tanulmányút tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 276-278. (1968)

Bábosik István: Pedagógiai disszertációk az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1960-tól 1965-ig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (66) 2. pp. 230-231. (1966)

This list was generated on 2024. május 23. 11:50:59 CEST.