Items where Year is Not defined

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 561.

Article

100*100 utca szintű vásárlóerő adatbázis: Kecskemét, Hódmezővásárhely, Makó, Szentes, Tiszakécske, Csongrád, Kistelek, Mórahalom, Kiskunfélegyháza, Baja.

P. R. ismertetése: Historicky Casopis 1979. 4. sz. 615-616. old. [tanulmányismertetés]. p. 2.

Utca szintű vásárlóerő adatbázis (Szeged).

Cholnoky, Jenő: Badacsony Szigligettel. pp. 1-6.

Cholnoky, Jenő: Budapest. pp. 1-9.

Cholnoky, Jenő: Jelentés a balatoni önműködő vízjelző készülékek eredményéről ; A tihanyi mérésről ; A Balaton színeiről. pp. 147-154.

Cholnoky, Jenő: Khinai utazásom utfelvételéről [!Kínai utazásom útfelvételéről]. pp. 1-6.

Cholnoky, Jenő: Magyarország geografiai helyzete. pp. 1-10.

Cholnoky, Jenő: A Tiszameder helyváltozásai. pp. 1-45.

Cholnoky, Jenő: A nagy magyar Alföld tudományos tanulmányozása. pp. 87-92.

Cholnoky, Jenő: A talajvizek és a közegészség : Krebs Vilmos értekezésének ismertetése. pp. 1-19.

Harte, Bret: Die Erbin von Red Dog und andere Erzählungen. pp. 1-36.

Harte, Bret: Eine Sage aus Sammtstadt und andere Erzählungen. pp. 1-170.

Harte, Bret: Roger Catron's Freund und andere Erzählungen. pp. 1-152.

I. Szent István király, : Politische Leitlinien für seinen Sohn. Stephan I., Intelmei (Väterliche Ermahnungen), in: Kristó, o. S.

Kalic, J.: G.Kristó - F. Makk - L. Szegfű, Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez, I-II, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae XLIV, XLVIII, Szeged 1973, 1974. In: Istorijsk Glasnik. p. 145.

Leopold, Elemér: Dr. Leopold Elemér az igazságügy racionalizálásáról tartott előadást.

Orth, János: Az egészségápolás feladata, célja és rendeltetése. pp. 1-100.

Rokay, Péter: Kristó Gyula, Anjou-kori krónikáink, Századok 3-4 (1967) 457-508. pp. 203-204.

Rubner, Miksa: A tápanyagok és a táplálkozás tana. pp. 1-142.

Székely, Sándor: Tréfás népdalok csúfolódó versikék, gyermekdalok és játékok dajkarímek és tálalós mesék. pp. 1-120.

Trumpp, Joseph and Lange, Fritz: A test hibás alakjainak keletkezése és elkerülése : a kerek hát, a gerincoszlop elferdülésének, a magas csipő [!csípő] és magas vállnak, az x és o lábnak, a ludtalpnak stb. keletkezése és elkerülése : orvosoknak, orvosnövendékeknek és laikusoknak. pp. 1-136.

Book

Acta iuvenum.

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia. ISBN 978-963-331-425-8

A Nemzeti Szalon képkiállitásának [!képkiállításának] Katalogusa.

Novi Zavjet gospoda našega Isukrsta.

A Verescsagin-kiállitás [!Verescsagin-kiállítás] magyarázó tárgymutatója.

A mezőgazdasági hitelszövetkezetekről.

Alföldi, András: Magyarország népei és a római birodalom.

Balassi, Bálint and Rimay, János: [Istenes énekek].

Frecskay, János: Asztalosmesterség.

Frecskay, János: Bodnár- vagy kádármesterség.

Frecskay, János: Bádogosmesterség.

Frecskay, János: Bőrgyártás.

Frecskay, János: Csizmadia-, czipész- és vargamesterség.

Frecskay, János: Esztergályosmesterség.

Frecskay, János: Fametszés, formametszés és rézmetszés.

Frecskay, János: Fazekasmesterség.

Frecskay, János: Gyertyamártás és szappanosmesterség.

Frecskay, János: Hangszerművesség.

Frecskay, János: Kefekötőmesterség.

Frecskay, János: Kerékgyártó-mesterség.

Frecskay, János: Kosárkötőmesterség.

Frecskay, János: Kovácsmesterség.

Frecskay, János: Kárpitosmesterség.

Frecskay, János: Könyvkötőmesterség.

Frecskay, János: Könyvnyomtatás.

Frecskay, János: Kötélgyártómesterség.

Frecskay, János: Kőműves- és kőfaragómesterség.

Frecskay, János: Lakatosmesterség.

Frecskay, János: Molnármesterség.

Frecskay, János: Mázoló-, lakkozó- és szobafestő-mesterség.

Frecskay, János: Mészáros és hentesmesterség.

Frecskay, János: Nyerges- és szijgyártómesterség.

Frecskay, János: Rézműves- és rézöntőmesterség.

Frecskay, János: Szűcs-mesterség.

Frecskay, János: Takács-mesterség.

Frecskay, János: Ácsmesterség.

Frecskay, János: Ötvös-mesterség.

Jakab, Elek: Az Erdélyi Muzeum [!Múzeum]-egylet alakító gyűlése : (november 23-26-kán 1859.).

Klapka, Karl: Honvéd-tábornok Klapka György ur nagyapjának, ki orvostudor volt, orvosi jegyzetei.

Lehoczky, Tivadar: A munkácsi vár rövid története : a vár látogatói számára.

Murray, Johann Andreas: Apparatus medicaminum : tam simplicium quam praeparatorum et compositorum in praxeos adiumentum consideratus.

Nagy, Iván: Nógrádvármegye székhelye.

Nagy, József: Nyitra megyének fekvése, határai, kiterjedése, felosztása.

Szász, Károly: Az aesopi meséről.

Téglás, Gábor: A Szemenik és környéke.

Manuscript

Akasztással, büntetés végrehajtással kapcsolatos feljegyzések, újságkivágatok. Levéltöredékek, meghívók, bűnügyi iratok és tudósítások, bibliográfiai feljegyzések, műsorlapok.

Belügyminisztériumi előterjesztés a cigányügy országos rendezése tárgyában.

Belügyminisztériumi formanyomtatvány "névváltoztatás engedélyezése iránti kérelem tárgyában".

Belügyminisztériumi irat "a kóbor cigányokkal szemben való intézkedés"-ről.

Cigány népdalok Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi "Balladák és románczok" Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi "találós mesék", mondások Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi mondák és mesék Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népköltészet, cigány népdalok Herrmann Antal és Eötvös Albert gyűjtésében.

Cigány tárgyú bibliográfiai és vegyes néprajzi feljegyzések, nyomdai levélváltások, könyvtári kölcsönzési elismervények, meghívók, orvosi tárgyú nyomtatott szócikk.

Cigányüggyel, a kóbor cigányok letelepítésével és turizmussal kapcsolatos újságkivágatok.

Formanyomtatvány cigány személy javára befolyt bevételekről és terhére felmerült kiadásokról.

A Fudan Egyetem Matematika Kar Kalkulus Tanszék diákjainak befejezetlen levele, Kalmár Lászlóhoz [2.].

Hallgatói kérdések Kalmár László Kínában tartott előadásaihoz [1.].

Hallgatói kérdések Kalmár László Kínában tartott előadásaihoz [2.].

Hont vármegye közgyűlésének szabályrendelete "a cigány csapatok vándorlásának megakadályozásáról".

Ismeretlen szerző írása a cigányügyről.

Kalmár László programjai Kínában (Peking, Sanghaj, Wuhan, Hangzhou).

A Kínai Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézet IV. számú Csoport üdvözlőlevele Kalmár Lászlóhoz.

Levél Federico Bianchi részére.

Magyar, cigány, német, román és örmény népdalok kottával.

"Megjegyzések a vándorlóczigányok viszonyairól szóló rendelet-tervezetre".

Német népi ballada.

A Néptanítók Lapja szerkesztőségének levele Herrmann Antalhoz.

Sághi Rusa Lázár névjegykártyája.

Tinódi Históriás Énekei.

Tiszteletjegy Herrmann Antal részére.

Törvénytervezet a kóbor cigányok kényszertelepítéséről.

Vízfogyasztási díj számlája.

"A czigányok állatai körül követendő eljárás".

"A czigányügy rendezése tárgyában. Kérdőpontok".

Újságkivágat a cigány babonákról.

Újságkivágat a cigányok letelepítéséről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

A kínai M-3 számítógép szubrutinjai.

Áldozással, építő áldozással kapcsolatos feljegyzések, újságkivágatok, bibliográfiai adatok. Vegyes tárgyú néprajzi anyaggyűjtés.

A vándor czigányok kóborlásainak megakadályozása.

Bajcsi, László and József Ágost, Habsburg-Lotaringiai: Cigányüggyel, cigány néprajzzal, cigány csalásokkal kapcsolatos újságkivágások.

Candrea, Ion-Aurel and Schön, Joseph and Almássy, Tihamér and Herrmann, Antal: Újságlapok, újságkivágatok, aprónyomtatványok, tanulmányok és kéziratos feljegyzések a cigány néprajz és népzene köréből.

Child, Francis James: Népdalok, népköltészet, a "Liebesprobe" néprajzi dokumentumai. Szakirodalmi jegyzetek, könyvrészletek, bibliográfiai adatgyűjtés.

Chung, K. L.: Chung K. L. [Zhong Fengyu] levele Kalmár Lászlóhoz.

Eötvös, Károly Lajos: A cigányság oktatásával (cigányiskola) kapcsolatos nyomtatványok, újságkivágatok, vegyes kéziratos feljegyzések.

Herrmann, Antal: Belügyminisztériumi rendelet a cigányokra vonatkozó ideiglenes rendszabályok tárgyában.

Herrmann, Antal: Bibliográfiai feljegyzések.

Herrmann, Antal: Cigány dalok. Cigány serlegek - tárcák. Die Geige in der Volksdichtung der Zigeuner Ungarns. Újságkivágások a cigányokról (csalás, kuruzslás). Egyéb személyek levelei.

Herrmann, Antal: Cigány témájú írásokról készült jegyzetek.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal cigány tárgyú gyűjtései, vegyes feljegyzései.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal kivonata Kvacsala János Comeniusról írt könyvének egy részletéből.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal könyvismertetője Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg cigány nyelvtanáról.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal szakmai önéletrajza.

Herrmann, Antal: Herrmann Antal székely néprajzzal kapcsolatos írásainak, újságcikkeinek gyűjteménye.

Herrmann, Antal: Höping, Johann A.: Institutiones Chiromanticae. Jena, Birckner, 1701. c. könyv egyes illusztrált oldalainak másolata.

Herrmann, Antal: Jegyzetek, újságkivágatok jóslás témában.

Herrmann, Antal: "Kecskebőr".

Herrmann, Antal: Mission für Süd-Ost-Europa c. újság 1921. Nr. 71. April. száma. Herrmann Antal újságkivágatai, jegyzetei cigány témában.

Herrmann, Antal: Német nyelvű monda négy ifjúról.

Herrmann, Antal: Néprajzi tárgyú feljegyzések a forráshelyek bibliográfiai adataival.

Herrmann, Antal: Vegyes kéziratok, feljegyzések, szakirodalmi idézetek, bizonylatok, elszámolások, levéltöredékek, meghívók, kották.

Herrmann, Antal: A cigányok letelepítésére vonatkozó iratok jegyzete.

Herrmann, Antal: Újságkivágatok, jegyzetek cigány néphit és babona témában.

Herrmann, Antal: "Építő áldozat".

Herrmann, Antal and Ingebern, Johann: Cigány jóslással, babonával, kuruzslással, rontással, tenyérjóslással kapcsolatos kéziratos feljegyzések, újságkivágatok.

Herrmann, Antal and Lambrecht, Kálmán: Cigány panaszdal (Klagelied) kéziratos és nyomtatott szövege. Herrmann Antal "A népesség ethnographiája" című tanulmánya. Herrmann Antal cigány tárgyú újságcikkei. Lambrecht Kálmán "A hetvenéves Herrmann Antal" című köszöntése.

Herrmann, Antal and Pincherle, James and Borbás, Vince: Herrmann Antal vegyes tárgyú, töredékes feljegyzései, újságkivágatai. A Természettudományi Közlöny különlenyomata.

Herrmann, Antal and Sebestyén, Gyula: Herrmann Antal és Sebestyén Gyula feljegyzése Szent Erzsébetről.

Herrmann, Antal and Weisz, Lajos and Bérczy, Lajos and Fehérváry, Ferenc: Cigány néprajzi tárgyú újságkivágatok, cikkek. Oktatásügyi kérvények.

Hua, Luogeng: Hua Luogeng kínai matematikus, a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóintézet vezetőjének üdvözlőlapja Kalmár Lászlóhoz [2.].

Jacobsohn, Hermann: Jacobsohn, Herrman: Die Indogermanische Sektion auf dem 13. Orientalistenkongress in Hamburg vom 4.-10. September.

Joanovich, Sándor: "Joanovich Sándor c. kormánybiztos memoranduma a cigány rendezés ügyében".

Kalmár, László: Abstracts of the lectures to be held in China by László Kalmár. Az M-3 szubrutinjai.

Kalmár, László: Chăo jüan tyhing gö [Cao yuan qing ge].

Kalmár, László: Cédulák kínai nevekkel.

Kalmár, László: A Fudan Egyetemen tanuló levélíró matematikus hallgatók névjegyzéke.

Kalmár, László: Kalmár László levéltervezete Hu Shihua-hoz, a Pekingi Kínai Tudományos Akadémia matematikus-professzorához [5.].

Kalmár, László: Kalmár László programjai Sanghajban. Kalmár László Sanghajban tartott előadásainak és szemináriumainak órarendje,. Az előadások alkalmából tartott vitakérdések, több napra vonatkozóan.

Kalmár, László: "Kérik: Acta Mathematica...".

Kalmár, László: Két beszédtervezet a matematikai előadásokat hallgatók számára a "nagy ugrás" idején.

Kalmár, László: Kína [Beijing, Hankou, Shanghai, Hangzhou] 1958. XI-XII. c. notesz.

Kalmár, László: Kínai nyelvű szójegyzéket tartalmazó füzet.

Kalmár, László: Kínai szójegyzék, egyes levelek kiszótárazva.

Kalmár, László: Kínai szószedet 2.

Kalmár, László: Köszönőlevél tervezete a KNK budapesti nagykövetségének "A Kínai Népköztársaság megalapításának 10. éves jubileuma" c. kötetért.

Kalmár, László: Levéltervezet fiatal kínai kollégáknak több példányban.

Kalmár, László: Magyar szójegyzék kínai nyelvű kiegészítéssel.

Kalmár, László: Magyar átírásos levél-/, beszédtervezet matematikus barátoknak.

Kalmár, László: Mao Ce-tung vers. Átírás és szószedet.

Kalmár, László: A kínai nyelv hangjainak latin betűs átírása.

Kalmár, László: A kínai nyelv hangrendszere [jegyzet].

Kalmár, László: Általánosan szükséges szavak. Rövid kínai nyelvtan.

Kalmár, László and Kalmár, Lászlóné: Zhōngguó.

Mattanovich, Adolf: Mattanovich Adolf részvétnyilvánítást köszönő levele Herrmann Antalhoz.

Miu, Ion M.: Ion M. Miu román matematikus levele Kalmár Lászlóhoz [2.].

Pápai, Károly and Bán, Aladár and Herrmann, Júlia and Mészáros, Gyula: A magyarság rokonnépeivel kapcsolatos anyaggyűjtés. Újságkivágatok, tanulmányrészletek, meghívók.

Teza, Emilio and Ferenczi, Zoltán and Sebesi, Jób and Köhler, Reinold and Herrmann, Antal: Magyar, német, cseh irodalomtörténettel, népköltészettel kapcsolatos könyvrészletek. Kígyókhoz fűződő hiedelmek. Vegyes feljegyzések, bibliográfiai adatok, újságkivágatok.

Vajta, Gyula: A hittudományi irodalom.

Wang, Hui-ling: Wang Hui-ling [Wang Huiling] angol tolmácsnő levele Kalmár Lászlóhoz [6.].

Wlislocki, Henrik and Herrmann, Antal: Cigány kuruzslással, bűvösséggel, babonával, tolvajlással, csalással kapcsolatos újságkivágatok és feljegyzések.

Wolfram, August and Katona, Lajos: Kéziratos népdalok, népköltészet, népi mondások, hasonlatok, találós kérdések, kották. Herrmann Antal önéletrajza. Katona Lajos tanulmánya. Újságkivágatok a népdalok, grafológia köréből. Bibliográfiai feljegyzések.

Offprint

Adatok a húgycső-hasadéknak és a húgyhólyag-kitüremlésnek (epispadiasis et ectopia vesicae urinariae) műtevéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Agysértésekről. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Agytályogokról különös tekintettel azok kezelésére. In: Kolligátum. pp. 1-9.

[Ajánlás]. In: Kolligátum. p. 1.

Archiv für Dermatologie und Syphilis : 176. Band. 1. Heft : [tartalomjegyzék]. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Az új helyzet és feladataink : a Görög Kommunista Párt Központi Bizottsága hatodik plénumának határozata. In: Kolligátum. pp. 52-64.

Baderborner Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 1109-1137. In: Kolligátum. pp. 66-78.

Dajkarímek, kiolvasó- és gúnyversek, gyermekmondókák Szamosszegről. In: Kolligátum. pp. 165-171.

De la chambre des députés dans le gouvernement représentatif. In: Kolligátum. pp. 1-35.

De la chambre des députés dans le gouvernement représentatif. In: Kolligátum. pp. 36-73.

Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szövetsége 1948. évi prágai kongresszusa. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Die hellenischen Staatsformen. In: Kolligátum. pp. 1-148.

Dolgozatok a Szegedi Orvostudományi Egyetem Anatómiai és Szövettani Intézetéből = Mitteilungen aus dem Anatomisch-Histologischen Institut der Universität in Szeged (Ungarn) = Publications from the Institutes of Anatomy and Histology University of Szeged (Hungary) = Soobŝenii iz Anatomičesko-Gistologičeskogo Instituta Universiteta g Seged (Vengriâ) : 1949-1959 : 9. köt. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Dr. Kósa Ferenc tudományos munkái 1969-1972 : [kolligátum tartalomjegyzéke]. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Dr. Kósa Ferenc tudományos munkái III. : 1972-1973. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Erste Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 994-1040. In: Kolligátum. pp. 18-43.

Extrait du mémoire du gouvernement hongrois adressé le 29 novembre 1927 au Conseil de la Société des Nations exposant les raisons qui lui rendent impossible l'acceptation des trois principes des juristes du Comité des Trois dans l'affaire du rappel, par la Roumanie, de son arbitre national du tribunal arbitral mixte roumano-hongrois. In: Kolligátum. pp. 1-13.

From subject to citizen. In: Kolligátum. pp. 270-319.

Halottvirrasztás Nyírgyulajban. In: Kolligátum. pp. 208-211.

Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 45-59.

Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 75-87.

I. E. Repin : sbornik dokladov i materialov. In: Kolligátum. pp. 1-134.

II. Rákóczi Ferencz bujdosása : 1710. In: Kolligátum. pp. 1-20.

III. Bűnös kísérletek élő embereken. In: Kolligátum. pp. 30-45.

Kant und Rousseau. In: Kolligátum. pp. 3-61.

Karácsonyi és újévi népszokások Szakolyban. In: Kolligátum. pp. 172-184.

Kolozsvári dr-i értekezések : [kéziratos tartalomjegyzék]. In: Kolligátum. p. 1.

Lakodalmi szokások Hosszúpályiban. In: Kolligátum. pp. 185-207.

Magyar Jogász Szövetség alakuló közgyűlése 1948. In: Kolligátum. pp. 1-51.

Magyar Jogász Szövetség alapszabályai. In: Kolligátum. pp. 1-15.

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság VII. tudományos ülése 1925 november 30-án. In: Kolligátum. pp. 1-2.

A Magyar Urulogiai [!Urológiai] Társaság üléseinek jegyzőkönyve 1925-1929. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Megemlékezések Tóth Károly haláláról. In: Kolligátum. pp. 26-27.

Mémoire au sujet des violations de droit commises par le régime roumain en transylvanie contre les minorités nationales, de religion et de race. In: Kolligátum. pp. 1-115.

A Nemzetközi Jogi Egyesület XXXVIII. konferenciája : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-61.

Népi találós kérdések Szamosszegről. In: Kolligátum. pp. 162-164.

Orvosi hetilap 1962. 103. No. 33. idegennyelvű rezüméi. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Orvosi hetilap : 1962. 103 No 50. : [absztraktok]. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Poetilc von Wilhelm Scherer. Berlin, Weidmännische Buchhandlung, 1888. In: Kolligátum. pp. 314-318.

Richards vier Bücher Geschichten : Das vierte Buch. In: Kolligátum. pp. 53-68.

Rousseau. In: Kolligátum. pp. 105-111.

Schematismus Cleri Archidioecesis Colocensis et Bacsiensis ad Annum Christi 1914. In: Kolligátum. pp. 1-208.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének közleményei XIV. : 1966-1968 : index. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Szegedi tanítványai. In: Kolligátum. p. 1.

Tartalom : [kézirat]. In: Kolligátum. p. 1.

VII. Befejezés ; Ítélet. In: Kolligátum. pp. 84-88.

Verhandlungen bei der Gründung des Deutschen Germanisten-Verbandes. In: Kolligátum. pp. 1-72.

Zweite Fortfessung der Jahrbücher von Hildesheim : 1041-1108. In: Kolligátum. pp. 43-65.

A genymellnek egy újabb kezelésmódja. In: Kolligátum. pp. 1-9.

A november 18-iki képviselőházi határozat : jogi tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-23.

Útmutató Komárom vármegye, vár ész szab. kir. város rövid ismertetésével. In: Kolligátum. pp. 1-110.

Alföldi, András: Medvekultusz és anyajogú társadalmi szervezet Euráziában. In: Nyelvtudományi Közlemények, (50). pp. 5-17.

Antalffy, György: De l'objet et la méthode de la science traitant l'histoire des thèses politico-juridiques. In: Kolligátum. pp. 1-26.

Antalffy, György: Les méthodes d'analyse fondées sur la théorie de l'État et du droit des phénomènes de l'État et de l'administratio. In: Kolligátum. pp. 1-25.

Auer, Pál: Revision of treaties. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Babinger, Franz: Beginn der Türkensteuer in den Donaufürstentümern : 1394 bzw. 1455. In: Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, (8).

Babinger, Franz: Kidrič, Franz: Bartholomaeus Gjorgjević [auf dem Umschlagtitel: Georgjević]. Biographische und bibliographische Zusammenfassung. 'Museion', Veröffentlichungen aus der Nationalbibliothek in Wien. Mitteilungen: II. Band, Wien, 1920, Verlag Ed. Strache. In: Ungarische Jahrbücher, (2). pp. 75-78.

Bach, E.: Über einen die experimentelle Thyreotoxikose verhütenden Stoff des Pankreas. In: Kolligátum. pp. 443-449.

Bachrach, Dénes and Korpássy, Béla: Structural changes in the adrenal cortex and the anterior hypothalamic nuclei in dehydration and rehydration = Cambiamentos structural in le cortice e le nucleos hypothalamic anterior in dehydration e rehydration. In: Kolligátum. pp. 75-76.

Bakay, L. v.: Das chromaffine System der Harnblase des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung der Innervation. In: Kolligátum. pp. 131-142.

Balogh, Elemér: Megfigyelések a hortobágyi csikós és a ménes pusztai életéből. In: Kolligátum. pp. 92-95.

Baló, József and Korpássy, Béla: Gleichzeitiges Vorkommen von Warzen und Ösophagus-Leukoplakie. In: Kolligátum. pp. 1-11.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 9-41.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 43-58.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 58-65.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 65-77.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 91-102.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 102-107.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 107-114.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 115-126.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 126-132.

Banó, István: Baranyai népmesék. In: Kolligátum. pp. 264-268.

Bara, Dénes and Bőti, Zsuzsanna: Data on the enzyme histochemistry of the ependyma lining the infundibular and inframammillary recesses of the third cerebral ventricle, with special regard to the connexions of the tanycytes. In: Kolligátum. pp. 76-88.

Bartók, István: A cirrhotikus máj regeneratiója histológiai, histochemiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok : kandidátusi értekezés tézisei. In: Kolligátum. pp. 1-10.

Bellomo, Manlio: Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma? In: Kolligátum. pp. 137-181.

Bene, Lajos: Az ismeretterjesztő előadások lélektana, módszere és eszközei. In: Kolligátum. pp. 1-47.

Bernáth, Gábor and Fülöp, Ferenc and Stájer, Géza: Transformation of alicyclic cis- and trans-1,2-disubstituted 1,3-difunctional compunds. : preparation and some aspects of condensed-skeleton saturated heterocycles. In: Kolligátum. pp. 12-16.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem II. In: Kolligátum. pp. 6-18.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem III. In: Kolligátum. pp. 18-66.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem IV. In: Kolligátum. pp. 66-80.

Berzeviczy, Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem V. In: Kolligátum. pp. 80-103.

Berényi, József and Szőnyi, Ferenc: A gége solitaer neurinomája. In: Kolligátum. pp. 176-182.

Beöthy, Zsolt: Bessenyei György : : Harmadik és utolsó közlemény. In: Kolligátum. pp. 20-66.

Beöthy, Zsolt: Bessenyei György : első közlemény. In: Kolligátum. pp. 161-180.

Beöthy, Zsolt: Bessenyei György : második közlemény : II. Bessenyei és Voltaire. In: Kolligátum. pp. 344-377.

Beöthy, Zsolt: Báróczi Sándor : első közlemény : I. Báróczi pályája. In: Kolligátum. pp. 161-184.

Beöthy, Zsolt: Báróczi Sándor : második és utolsó közlemény : III. Calprenédetól Marmontelig. - Báróczi többi fordítása. In: Kolligátum. pp. 374-403.

Beöthy, Zsolt: A poetika útja és czélja. In: Kolligátum. pp. 161-173.

Beöthy, Zsolt: A tragikum új elmélete. In: Kolligátum. pp. 409-431.

Bidermann Hermann, Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum. pp. 1-13.

Bidermann Hermann, Ignaz: Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte. In: Kolligátum, (1862). pp. 39-87.

Binder, Hermann: Grundzüge und Beispiele für die Behandlung moderner Prosa im deutschen Unterricht an Oberklassen. In: Kolligátum. pp. 31-58.

Botár, J.: Edin" nov" prinos" k'm' inervaciâta na s"rdceto ; Ein neuer Beitrag zur innervation des Herzens. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Botár, J. and Becker, András: Die Fasernstruktur der Herznerven beim Maki-Affen : mit 14 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 494-500.

Brieux, Eugène: A bölcső : szinmű [!színmű] 3 felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Brodarics, István: Brodarics históriája a mohácsi vészről. In: Kolligátum. pp. 1-53.

Buza, László: Die Entstehung der tschechoslowakischen Republik im Lichte des Völkerrechts : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 109-119.

Buza, László: Die juristische Natur der Anerkennung im Völkerrecht : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 77-91.

Buza, László: Dr. Buza László... véleményes jelentése dr. Goltner Dénes... úrnak a magyar közjogból egyetemi magántanárrá leendő képesítése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Buza, László: A közjog és a magánjog fogalmi elhatárolásának kérdése. In: Kolligátum. pp. 3-27.

Byron, George Gordon: Childe Harold's pilgrimage : dritter und vierter Gesang. In: Kolligátum. pp. 1-214.

Böker, Hans and Dobzhansky, Theodosius: Einführung in die vergleichende biologische Anatomie der Wirbeltiere ; Die genetischen Grundlagen der Artbildung. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Bühler, Ottmar: Grundsätzliche Fragen der Neuordnung der Finanzgerichtsbarkeit : unter Ausblick auf die Regelungen in England und USA : Vortrag gehalten vor der Juristischen Studiengesellschaft in Karlsruhe am 7. März 1958. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Capogrossi Colognesi, Luigi: Appunti sulla "quasi possessio iuris" nell'opera dei giuristi medievali. In: Kolligátum. pp. 67-127.

Csapó, Zsolt and Dušek, Jaroslav and Róna, György: Jellegzetes myofilamentum és discus intercalaris elváltozások isoproterenol adása után patkány szívizmában. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Csapó, Zsolt and Gervain, Mihály: A here malakoplakiája. In: Kolligátum. pp. 86-92.

Csapó, Zsolt and Kuthy, Enikő and Lantos, Judit and Ormos, Jenő: Kísérletes malacoplakia vesében. In: Kolligátum. pp. 56-64.

Csekey, István: Die verfassungsrechtlichen Reformen in Ungarn. In: Kolligátum. pp. 489-505.

Cserei, Mihály: Miklósvárszéki nagyajtai Cserei Mihály históriája : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Csillik, Bertalan and Koelle, George B.: Developmental histochemistry of the autonomic ground plexus. In: Kolligátum. pp. 177-180.

Csánki, Dezső: A renaissance és Mátyás király : második és utolsó közlemény. In: Kolligátum. pp. 392-417.

Csánki, Dezső: A renaissance és Mátyás király. In: Kolligátum. pp. 222-417.

Dabinović, Antun: Quand la Dalmatie est-elle passée sous la juridiction du patriarche de Constantinople? In: Kolligátum. pp. 13-37.

Dahlem, Franz: Harcban Nyugat-Németországért és Nyugat-Berlinért. In: Kolligátum. pp. 57-72.

Daudet, Alphonse Louis Marie: Souvenirs d'un homme. In: Kolligátum. pp. 1-243.

Dentzer, Bernhard: Von 1198 bis zum Ende des Mittelalters. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Duclos, Jacques: Harc a békéért. In: Kolligátum. pp. 42-56.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 21-28.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 61-74.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 89-143.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 159-179.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 181-212.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 213-229.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 231-239.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 241-244.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence : Notes. In: Kolligátum. pp. 75-110.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 29-43.

Dumesnil, Alexis: Histoire de l'Esprit Public en France, depuis 1789 des causes de son alteration et de sa decadence. In: Kolligátum. pp. 145-158.

Dušek, Jaroslav and Boutet, M. and Csapó, Zsolt and Róna, György: Early changes, development, and repair of isoproterenol-incuced myocardial necrosis: a comparative electron microscopic study on ventricular and atrial lesions. In: Kolligátum. pp. 172-182.

Eichler, Hermann: Das Wesen des Gesetzes : phänomenologische Betrachtungen. In: Kolligátum. pp. 1-22.

Emerson, Ralph Waldo: Über den Krieg. In: Kolligátum. pp. 1-27.

En-Lai, Csu: Csu En-Lai beszéde a szovjet-kínai szerződés aláírásakor. In: Kolligátum. pp. 30-32.

Eulenburg, Albert: Vasomotorisch-thropische Neurosen : Bd. 12/2. In: Kolligátum. pp. 1-29.

Farina, Salvatore: Erősebb a szerelemnél : regény. In: Kolligátum. pp. 1-96.

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc: Modellkísérletek a köldökgyűrű kialakulásának tanulmányozására : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 421-425.

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc: A nikotinmérgezés szövettani elváltozásairól. In: Kolligátum. pp. 11-12.

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Fábrik, Emese: A köldök körüli demarkációs lobgát vizsgálata az élveszülöttség szempontjából. In: Kolligátum. pp. 82-83.

Fedics, Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 107-129.

Fedics, Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 130-159.

Fedics, Mihály: Fedics Mihály mesél. In: Kolligátum. pp. 243-261.

Ficzere, Lajos: Alkotmány, gazdaság, reform. In: Kolligátum. pp. 175-180.

Franklin, Mitchell: The formulation of the conception of aggression. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Frecskay, János: Fésüsmesterség. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Fried, Alfred Hermann: Der Weg zum Weltfrieden im Jahre 1913 : Pazifistische Chronik. In: Kolligátum. pp. 1-22.

Fritz, Singer: Briefe eines Junggesellen : Stimmungsbilder. In: Kolligátum. pp. 1-82.

Földes, Vilmos and Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet and Rengei, Béla and Ferke, András: Atomabsorptions- spektrometrische Untersuchung des Gehaltes an anorganischen Substanzen von Skelettbefunden zur Ermittlung der Dauer des Begrabenseins in der Erde. In: Kolligátum. pp. 104-112.

Földi, Mihály and Szeghy, Gergely and Csanda, Endre: Relief of papilloedema by blockade of the stellate ganglion. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Galli, Lóránt: Untersuchungen über die Toleranz von Acrylatlinsen bei aphakischen Kaninchen : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 111-125.

Galli, Lóránt and Nagy, Márta: Intravitrealis haemolysis : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 75-84.

Gellért, Albert and Gerzanits, Pál: A Szegedi Egy.-barátok Orvosi Szakosztályának március 7-i ülése : különlenyomat. In: Kolligátum. p. 1.

Gerlei, Ferenc: Nécrose du foie consécutive a l'empoisonnement par la thyroxine. In: Kolligátum. pp. 554-560.

Gerzanits, Pál: Isohaemagglutinatiós vizsgálatok különböző korú fetusokon. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Gerzanits, Pál: A hivatásszerű versenylovaglás hatása a fejlődő test morphologiai [!morfológiai] kialakulására : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Goldscheid, Rudolf: Friedensbewegung und Menschenökonomie. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Gábos, Dénes and Nagy, Ifj. Ferenc: Csököly község monografiája. - Bisse község monografiája. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Gál, Gyula: Egy bűdszentmihályi parasztház. In: Kolligátum. pp. 44-55.

Hacker, Ervin: A büntetőjog és a büntető eljárásjog alakulása a csonka országban 1918-tól 1938-ig. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Hackmann, H.: China. In: Kolligátum. p. 338.

Hackmann, H.: China. In: Kolligátum. p. 400.

Hadady, Barna: A szamosbecsi fonó. In: Kolligátum. pp. 143-148.

Haenel, Albert: Das Gesetz im formellen und materiellen Sinne. In: Kolligátum. pp. 97-358.

Halmai, Gábor: Adalékok a szabadságjogok új szabályozásáról. In: Kolligátum. pp. 147-154.

Harte, Bret: Das Christgeschenk, welches Rupert zufiel : eine Geschichte für kleine Soldaten. In: Kolligátum. pp. 105-121.

Harte, Bret: Der Poet von Sierra Flat. In: Kolligátum. pp. 67-92.

Harte, Bret: Der Roman des Madronnothales. In: Kolligátum. pp. 39-65.

Harte, Bret: Der Spuk-Mann : nach Charles Dickens : Parodie. In: Kolligátum. pp. 133-152.

Harte, Bret: Der verlorene Sohn. In: Kolligátum. pp. 93-113.

Harte, Bret: Die Ausgestoszenen von Poker flat. In: Kolligátum. pp. 143-170.

Harte, Bret: Die Iliade von Sandy-Bar. In: Kolligátum. pp. 115-141.

Harte, Bret: Er luchte eine Stelle. In: Kolligátum. pp. 37-69.

Harte, Bret: Misz Mir : nach dem Englischen von Charlotte Bronte : Parodie. In: Kolligátum. pp. 109-131.

Harte, Bret: Mr. Midshipman brisig : nach dem Englischen des Captain Marryat : Parodie. In: Kolligátum. pp. 89-107.

Harte, Bret: Muck - a - muck : nach Fenimore Cooper : Parodie. In: Kolligátum. pp. 71-88.

Harte, Bret: Prinzessin Bob und ihre Freunde. In: Kolligátum. pp. 37-67.

Harte, Bret: Wie der alte Plunkett heimging : ein ländliches Bild aus Monte flat. In: Kolligátum. pp. 123-161.

Harte, Bret: Wie der heilige Chrift nach Simpson's Bar kam. In: Kolligátum. pp. 69-104.

Heil, Fausztin: A csalárd és vétkes bukás. In: Kolligátum. pp. 1-78.

Herpay, S. and Schneider, I. and Csapó, Zsolt: Elektromyographische und muskelbioptische Untersuchungen beim rezidivierenden Erysipel : Herrn Professor L. Szodoray zum 70. Geburtstag. In: Kolligátum. pp. 193-200.

Hevesi, Illés: Paper on enforcement abroad of judgments and arbitral decrees : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-19.

Hildebrand, Rudolph and Lyon, Otto: Gesamtübersicht über die Jahrgange 1-27. In: Kolligátum. pp. 1-26.

Hinrichs, Uwe: Tonische Halsreflexe bei einer Meningo-Encephalitis. In: Kolligátum. pp. 184-193.

Horváth, Éva and Bartók, István and Domján, Gyula: Histochemical analysis of different enzymes in subtotally hepatectomized rats with carbon tetrachloride cirrhosis : [abstract]. In: Kolligátum. p. 1.

Horváth, Éva and Sólyom, Antal and Korpássy, Béla: Histochemiai és biochemiai vizsgálatok heveny csersavmérgezésben. In: Kolligátum. pp. 466-475.

Hugo, Victor: Histoire littéraire. In: Kolligátum. pp. 163-205.

Immermann, Karl: feldolgozásra vár. In: Kolligátum. pp. 1-224.

Irk, Albert: Probleme der Völkerrechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-23.

Issekutz, Béla and Menyhárt, Gáspár and Somogyi, Szilveszter: Szeged gyásza. In: Kolligátum. pp. 22-25.

Jancsó, I.: Deutsches Archiv für klinische Medicin. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Jancsó, Miklós: Ueber eine in der Universitätsklinik entstandene Malaria- Hansendemie. In: Kolligátum. pp. 471-502.

Jancsó, Miklós: A váltólázas vesegyulladás. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Jordan, David Starr: Krieg und Mannheit. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Juhász, Karola and Kahánné László, Ilona and Mindszenti, Ilona and Kahán, Ágost: Data about the origin of tears' lysozyme and its storage in Harder's glands. In: Kolligátum. pp. 461-462.

Juhász, Karolin and Kahánné László, Ilona and Mindszenti, Ilona and Kahán, Ágost: Adatok a könnylizozim eredetéhez : a Harder mirigy lizozim-tárolása. In: Kolligátum. pp. 453-459.

Jókai, Mór: Debreczen [Debrecen!]. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Kahán, Ágost: A szem biokémiájának gyakorlati vonatkozásairól : 1. rész, könny, cornea, lencse : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 37-56.

Kahán, Ágost and B. Juhász, Karola and Bauer, Nándor: Degeneratio vitreoretinalis, a fiatalok üvegtesti vérzéseinek egyik oka. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Kahán, Ágost and Pápai, Ibolya: A terramycin szemkenőcs hatásosságáról : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 205-210.

Kahán, Ágost and Szücs, Zsuzsanna and Csapó, Gábor and Sövényi, Ervin: Hypophysistáji röntgenbesugárzás hatása a diabeteses retinopathiára : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 127-134.

Kahán, Ágost and Török, Éva: A retina funkcionális sulfamidártalma. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Karikás, József: Szamosbecsi népmesék. In: Kolligátum. pp. 155-157.

Karácsony, Gizella and Szabó, M. and Varga, L.: Ruptur eines angeborenen Aneurysmas des Sinus Valsalvae : mit 3 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 434-439.

Karácsony, Gizella and Szabó, Mihály and Varga, László: A sinus valsalvae veleszületett aneurysmájának megrepedése. In: Kolligátum. pp. 1754-1761.

Kilényi, Géza: Az államszervezet az alkotmányban. In: Kolligátum. pp. 95-102.

Kindlovits, Kálmán: Agrárjogunk és a földhözjuttatottak jogvédelme. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Kiss, Albert: Magánjogunk alakulása a jogegyenlőségi magyar államban. In: Kolligátum. pp. 1-35.

Kiss, Ferenc: Gedächtnisrede auf Michael von Lenhossék. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Kiss, Ferenc: Multiplication expérimentale des cellules dans les ganglions périphériques. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Klein, Hermine: Die Bistritzer Mundart. In: Kolligátum. pp. 145-312.

Klein, Hermine and Orend, Misch: Die Bistritzer Mundart : Verglichen mit dem Sprachatlas des Deutschen Reichs. In: Kolligátum. pp. 1-144.

Kluge, Friedrich and Bojunga, Klaudius and Dietz, Carl: Deutsche Bildung : drei Reden. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Kocsis, Antal Gábor: Adatok a regio pterygoidea tájbonctanának stomatologiai tanulságaihoz : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Kocsár, László: A debreceni hentesmesterség. In: Kolligátum. pp. 100-119.

Kolosváry, Bálint: A perjog filozófusa. In: Kolligátum. pp. 19-21.

Kovács, Erzsébet: A sárközi nép családi és vallásos életéről. In: Kolligátum. pp. 7-20.

Kovács, István: Les Tendances Actuelles de la Répartition des Fonctions Législatives Entre le Parlement et le Gouvernement. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Kovács, Ágnes: A sárpilisi "nagyleány". In: Kolligátum. pp. 21-38.

Kresz, Mária: Gyermekélet és játék Sárpilisen. In: Kolligátum. pp. 45-62.

Kresz, Mária: Játékok. In: Kolligátum. pp. 63-71.

Kussmaul, Adolf: Störungen der Sprache : Register. In: Kolligátum. pp. 267-301.

Kármán, Elemér: A Magyar Jogászegylet tagjai 1901-1902. In: Kolligátum. pp. 1-24.

Kása, Péter and Csillik, Bertalan: Electron microscopic localization of Cholinesterase by a copper-lead-thiocholine technique. In: Kolligátum. pp. 1345-1349.

Kémeri Nagy, Kálmán: A kender megmunkálása Csengersimában. In: Kolligátum. pp. 120-142.

Kósa, Ferenc: Falsche Anschuldigung zur Verschleierung autoerotischer Handlungen. In: Kolligátum. pp. 106-110.

Kósa, Ferenc and Jobba, György: Adatok a „bolus-halál" kérdéséhez : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 158-162.

Kósa, Ferenc and Jobba, György: Idegen kéz okozta égési halál. In: Kolligátum. pp. 67-70.

Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet: Hároméves gyermek halála éretlen mákfejek fogyasztása után. In: Kolligátum. pp. 14-15.

Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet: Tod eines dreijährigen Kindes nach dem Genuss von unreifen Mohnkapseln : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-7.

Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet: Önakasztás megállapítása motorbaleset utáni cselekvőképesség tisztázása alapján. In: Kolligátum. pp. 108-110.

Kölcsey, Ferenc: Parainesis. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Landra, Guido: Le dédoublement des ganglions spinaux de la région lombaire chez l'homme. In: Kolligátum. pp. 839-842.

Lehoczky, Tibor: Zur Klinik und Pathologie der Meningitis chronica cystica circumscripta. In: Kolligátum. pp. 185-198.

Leibniz, Gottfried Wilhelm: God, Evil and the Best of All Possible Worlds. In: Kolligátum, (19uu). pp. 12-15.

Levy, Paul: Die Verwertung der Mundarten im Deutschunterrichte höherer Lehranstalten unter besonderer Berücksichtigung des Elsässischen. In: Kolligátum. pp. 1-63.

Lukácsy, Miklós: Szinházunk [színházunk] villamos világitása [világítása]. pp. 1-11.

Láng, Jenő and Barbarics, Éva and Lázár, János and Jánoki, Győző and Papós, Miklós and Csernay, László: Effects of labeling conditions and formulation of kit on in vitro stability of 99m-Tc-d,1-HM-PAO. In: Kolligátum. p. 1.

Lázár, László and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor and Kálmán, Alajos and Argay, Gyula: Sztereoizomer l,3-benzoxazino-l,3- és 3,1-benzoxazinok szintézise és sztereokémiája. In: Kolligátum. pp. 109-114.

Mangold, Lajos: England. In: Kolligátum. pp. 171-204.

Mangold, Lajos: England : 1883-1884. In: Kolligátum. pp. 171-212.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 81-136.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 129-152.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 132-154.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 143-154.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 153-210.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 165-218.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 191-246.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 217-250.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-258.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-270.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 223-272.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 227-337.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 229-260.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 275-312.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 281-300.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 287-304.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 347-354.

Mangold, Lajos: Ungarn. In: Kolligátum. pp. 399-446.

Mangold, Lajos: Ungarn (1896/7.). In: Kolligátum. pp. 303-352.

Mangold, Lajos: Ungarn (1898/9.). In: Kolligátum. pp. 385-449.

Mangold, Lajos: Ungarn (1901/2.). In: Kolligátum. pp. 307-400.

Mangold, Lajos: Ungarn (1907.). In: Kolligátum. pp. 317-399.

Marofka, Ferenc and Bari, Ilona and Nádasdi, Tibor: Invazív diagnosztikai eljárások vesetranszplantáltak esetében. In: Kolligátum. pp. 19-20.

Matkó, Ferenc: Hortobágyi juhászanekdóták. In: Kolligátum. pp. 158-159.

Mayer-Maly, Theo: Das römische Recht im Recht der Neuzeit und der Gegenwart. In: Kolligátum. pp. 183-194.

Melczer, Miklós: Az iskoláskorban gyakrabban, előforduló bőr- és nemibetegségek ; A középiskolai tanulók sexual-higienés nevelése. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Melczer, Miklós: A IV, nemibetegség (lymphogranuloma inguinale. Nicolás-Favie-lcór) kórismézése. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Melczer, Miklós: Über die Verbreitung des Lymphogranuloma inguinale in Ungarn Schlußwort zu den vorstehenden Bemerkungen Abimeleks. In: Kolligátum. pp. 1065-1066.

Melichar, Erwin: Die Rückstellungsansprüche der gesetzlich anerkannten Kirchen in Österreich. In: Kolligátum. pp. 75-90.

Melichar, Erwin: Die kirchliche Immunität nach österreichischem Recht. In: Kolligátum. pp. 65-86.

Mendheim, Max: Johann Ludwig Uhland. In: Kolligátum. pp. 1-109.

Meyer, Theodor and Binder, Hermann: Deutsche Dichter und Schriftsteller in der Schule. In: Kolligátum. pp. 1-30.

Mihálik, P. von: Embryotopographische Untersuchungen über die Entwicklung des Sympathicus : mit 7 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 169-176.

Mihálik, P. von: Über die Entwicklung des Glaskörpers : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 297-320.

Mikes, Kelemen: Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. In: Kolligátum. pp. 1-76.

Mikó, Sándor: A lóra vonatkozó népi ismeretek Nagylétán. In: Kolligátum. pp. 72-91.

Mindszenti, Gábor: Mindszenthi Gábor naplója ; Szemelvények altorjai báró Apor Péter "Metamorphosis Transilvaniae" czímű művéből. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Miskolczy, Dezső and Dancz, Márta: Hemiatrophie mit Hemiparkinsonismus. In: Kolligátum. pp. 194-204.

Modliński, Eugeniusz: Les problèmes de la législation polonaise sur la sécurité du travail. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Modliński, Eugeniusz: O przemianach inspekcji pracy i orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach ze stosunku pracy. In: Kolligátum. pp. 481-494.

Modliński, Eugeniusz: Podstawowe kierunki uporządkowania prawa pracy. In: Kolligátum. pp. 1-20.

Molnár, Sándor: A disznóölés Újfehértón. In: Kolligátum. pp. 96-99.

Moór, Gyula: Tóth Károly. In: Kolligátum. pp. 15-18.

Muhi, János and Alföldi, Imre and R. Porkoláb, János: Tiszadobi népmondák. In: Kolligátum. pp. 160-161.

Márkus, Antal: Adalékok Budapest nagyvárosias kialakulásához 1880—1940. között : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-43.

Móczár, Ferenc: A genu valgum műtéti módjairól. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Nagy, Attila and Fodor, László: Tüdőtumort utánzó lipoid pneumonia esete. In: Kolligátum. pp. 346-350.

Nagy, Dezső: A politikai párt jogi személyisége. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Nagy, Iván: Európa kisebbségei : nemzetiségi statisztikai vázlat. In: Kolligátum. pp. 1-53.

Nagy, Miklós: Tétlen község egészségügyi viszonyai. In: Kolligátum. pp. 56-61.

Nawiasky, Hans: Max von Seydel. In: Kolligátum. pp. 1-16.

Nothnagel, Hermann: Epilepsie und Eklampsie. In: Kolligátum. pp. 177-284.

Nyírő, Gyula: Ideggyógyászati jegyzet : 7-8. szám. In: Kolligátum. pp. 1-89.

Olt, Károly and Antos, István: Az 1951. évi költségvetés : Olt Károly pénzügyminiszter és Antos István államtitkár beszéde az Országgyűlésen. In: Kolligátum. pp. 1-31.

Oláh, István: Paszab község emberföldrajzi leírása. In: Kolligátum. pp. 25-43.

Orend, Misch: Zur Heimatfrage der Siebenbürger Sachsen : Vergleichung der sieben bürgisch-deutschen Ortsnamen mit denen des übrigen deutschen Sprachgebietes. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Ormos, Jenő: A halálos daganatembóliák. In: Kolligátum. pp. 1601-1606.

Ormos, Jenő: A sacroccygealis teratomákról, különös tekintettel malignisatiojukra. In: Kolligátum. pp. 31-37.

Ormos, Jenő and Engelhardt, József and Gál, György: A szegedi chronicus haemodialysis program során elhaltak boncolási eredményei. In: Kolligátum. pp. 1644-1652.

Ormos, Jenő and Korpássy, Béla: Az intracranialis daganatok extracerebralis áttétképződésének hiányára vonatkozó kísérletes vizsgálatok. In: Kolligátum. p. 1.

Ormos, Jenő and Veress, L. and Gál, György and Németh, A.: Morphology of acute renal insufficiency after conservative treatment and after treatment with the artificial kidney ; Erfahrungen über autopische Nierenbefunde nach Haemodialyse : [absztrakt]. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Papp, László: A föld megmunkálása Hosszúpályiban. In: Kolligátum. pp. 62-71.

Petrovits, L. and Szabó, Z.: Die Technik der Gummiinjektion. In: Kolligátum. pp. 33-48.

Petrovits, L. and Szabó, Z.: Die arteielle Versorgung der Gliedmassennerven : mit 16 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 391-406.

Pikler, Gyula: Érzéklés és ébredés. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Polner, Ödön: La Costituzione attuale dell'Ungheria. In: Kolligátum. pp. 3-49.

Polner, Ödön: A Mária Terézia-Rend közjogi jellege : Felolvasta a II. osztály 1933. december 4.-én tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-58.

Pompéry, János: Zwei Frauenherzen. In: Kolligátum. pp. 1-52.

Pope, Alexander: Epistle I-IV. In: Kolligátum. pp. 128-167.

Pólay, Elemér: Aurelius Arcadius Charisius der Nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 183-230.

Pólay, Elemér: Einfluss der Pandektistik auf die Ungarische Privatrechtswissenschaft : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 175-196.

Pólay, Elemér: "Iniuria dicitur, quod non iure fit" : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 321-329.

Rasp, Karl: Die im Deutschen Reiche für die Statistik der Unfall- und Krankenversicherung bestehenden Einrichtungen. In: Kolligátum. pp. 17-61.

Reimann, Max and Dahlem, Franz: A Nyugatnémet Kommunista Párt harca. In: Kolligátum. pp. 1-71.

Roder, Alajos: Biblia történet : iskolai könyvül nagyobb gyermekek számára. In: Kolligátum. pp. 1-209.

Rákóczi, Ferenc (Erdély : fejedelem) II.: II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból : 1. füzet. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Rákóczi, Ferenc (Erdély : fejedelem) II.: II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból : 2. füzet. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 91-112.

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 113-125.

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 126-134.

Réthey, Ferenc: A párisi Egyezmények nemzetközi magánjogi rendelkezései. In: Kolligátum. pp. 1-42.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 5-17.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 17-29.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 55-75.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 76-86.

Réthey, Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 87-88.

Révai, József: Megvédjük a békét! In: Kolligátum. pp. 29-41.

Rühlmann, P.: Von 911-1198. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Salamon, Ferenc: Mátyás király egyeteme. In: Kolligátum. pp. 321-339.

Sanderson, F. R.: Paper on foreign companies in Egypt : read at Budapest on september 25th, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-12.

Schaffer, Karl: Begabung und Gehirn. In: Kolligátum. pp. 1-11.

Schaffer, Karl: Über das gegenseitige Verhältnis der Neurologie und Psychiatrie. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Schimert, J.: Experimentelle Untersuchungen über die transneuronale Degeneration : mit 2 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 148-152.

Schimert, J.: Transplantation sympatischer Ganglien : mit 6 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 173-182.

Schlieper, Carl: Praktikum der Zoophysiologie. In: Kolligátum. pp. 1-2.

Schlink, Edmund: The witness of the church of god amid the disorder of man. In: Kolligátum. pp. 1-9.

Schmitt, Jenő: Vázlatok a kategóriáknak physiologico-psychologiai demonstratiójához. In: Kolligátum. pp. 205-218.

Scholtz, Albert: Közép-Európa középső része : A svajczi köztársaság ; A német császárság ; Liechtenstein fejedelemség. In: Kolligátum. pp. 68-86.

Sichermann, Bernát: The unification of the laws concerning bills of exchange : read at Budapest on september 23rd, 1908 at a conference of the International Law Association. In: Kolligátum. pp. 1-14.

Sidebotham, Herbert: British policy and the Palestine mandate, our proud privilege : a memorandum. In: Kolligátum. pp. 1-36.

Sipos, Károly: Sulfamid-készítmények szerepe a kankó gyógyításában. In: Kolligátum. pp. 1-4.

Sokondi, Sándor and Varga, L. and Szabó, Éva and Dobozy, A. and Ormos, Jenő: Immunological findings in different types of glomerulonephritis : [abstract]. In: Kolligátum. p. 286.

Somló, Bódog: Das Problem der Rechtsphilosophie. In: Kolligátum. pp. 1054-1059.

Somló, Bódog: Zur Gründung einer beschreibenden Soziologie. In: Kolligátum. pp. 1-50.

Stein, Peter: Sabino contra labeone : due tipi di pensiero giuridico romano. In: Kolligátum. pp. 55-67.

Steinthal, Heymann: Der Durchbuch der subje ctiven Persönlichkeit bei den Griechen. In: Kolligátum. pp. 279-342.

Steinwenter, Artur: Vis maior in griechischen und koptischen papyri : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 261-271.

Sue, Eugène: Arthur : journal d'un inconnu. In: Kolligátum. pp. 1-120.

Sue, Eugène: Atar-Gull. In: Kolligátum. pp. 1-40.

Sue, Eugène: Deux histoires. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Sue, Eugène: La Vigie De Koat-Ven : roman maritime (1780-1830). In: Kolligátum. pp. 1-136.

Sue, Eugène: La coucaratcha. In: Kolligátum. pp. 1-80.

Sue, Eugène: La salamandre. In: Kolligátum. pp. 1-56.

Sue, Eugène: Le morne-au-diable. In: Kolligátum. pp. 1-76.

Sue, Eugène: Paula Monti : ou L'Hotel Lambert ; Le Parisien en mer. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Sue, Eugène: Plik et Plok. In: Kolligátum. pp. 1-40.

Sue, Eugène: Thérèse Dunoyer. In: Kolligátum. pp. 1-64.

Szalay, László: Erdély és a Porta : 1567-1578. In: Kolligátum. pp. 1-373.

Szalárdi, János: Szalárdi János Siralmas krónikája : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-69.

Szeghy, Gergely: Adatok a cornea kórélettanához, II. : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 63-70.

Szeghy, Gergely: Adatok a cornea kórélettanához. I. In: Kolligátum. pp. 1-6.

Szászy, István: The protection of acquired private rights of foreigners in international law. In: Kolligátum. pp. 1-8.

Sárffy, Andor: A közkövetelések elsőbbsége a végrehajtási eljárásban. In: Kolligátum. pp. 1-18.

Tetétleni, Ármin: Törvény vagy hazugság? : az ex-lexről és a feloszlatásról. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Trautwein, Paul: Die Memoiren des Dikaios : eine Quelle des herodoteischen Geschichtswerkes. In: Kolligátum. pp. 527-566.

Turgenev, Ivan Sergeevič: Csöndes vidékiek : elbeszélés. In: Kolligátum. pp. 1-96.

Turgenev, Ivan Sergeevič: Premier amour. In: Kolligátum. pp. 1-214.

Tószegi, Anna and Horváth, Éva and Korpássy, Béla: Experimentelle Untersuchungen an Präneoplastischen Rattenlebern mit besonderer Rücksicht auf enzymhistochemische und mitochondriale Verländungen ; Über einige Zeichen von Eisenstoffwechselstörungen im Verlauf experimenteller Hepatokarzinogenesen. In: Kolligátum. pp. 129-134.

Tóth, József and Bagin, Gyula: Rétközi népmesék. In: Kolligátum. pp. 149-154.

Vainiotalo, Pirjo and Pihlaja, Kalevi and Fülöp, Ferenc and Bernáth, Gábor: Mass spectrometry of some 2-N-phenylimino-perhydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 938-939.

Varga, Gyula and Varga, László and Piukovich, István and Szontágh, Ferenc: Hepatic activity in rats treated with gestagen. In: Kolligátum. p. 1.

Vargha, Ferenc: Az esküdtbíróság tévedése. In: Kolligátum. pp. 1-32.

Vidákovits, Kamilló: Ein einfacher Verband zur Verhütung und Heilung des Mastdarmvorfalles der Kinder. In: Kolligátum. pp. 1-3.

Visky, Károly: Recensione a Giuseppe Gandolfi, Studi sull'interpretazione degli atti negoziali in diritto romano. In: Kolligátum. pp. 256-265.

Voltaire, : Poème sur le désastre de Lisbonne. In: Kolligátum. pp. 74-81.

Volterra, Edoardo: Recensione. In: Kolligátum. pp. 377-385.

Váczy, János: Tompa Mihály emlékezete születésének századik fordulóján. In: Kolligátum. pp. 1-27.

Vámbéry, Rusztem: A fiatalkorúak bírósága a háború alatt és a háború után. In: Kolligátum. pp. 1-91.

Végh, József: A középiskolai táj és népkutatás módszere. In: Kolligátum. pp. 7-24.

Weber, Karl Julius: Das Weib : aus "Demokritos : oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen". In: Kolligátum. pp. 1-103.

Winkler, József: A mi dekatholizált egyetemünk I. In: Kolligátum. pp. 1-24.

Winkler, József: A mi dekatholizált egyetemünk III. In: Kolligátum. pp. 59-151.

Wolf Jenőné Déri, Erzsébet and G. Halász, Klára: A kisded játékos német oktatása öntevékenységi alapon ; Gyakorlati nevelési tanácsok : anyáknak, nevelőknek és német játszó otthonok vezetőinek 1. In: Kolligátum. pp. 1-58.

Zahajszky, E.: Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung des N. oculomotorius des N. trochlearis und des motorischen N. trigeminus. In: Kolligátum. pp. 315-332.

Zahariadesz, Nikosz: A görög kommunisták új feladatai. In: Kolligátum. pp. 1-63.

Zay, Imre: Van-e királykérdés? : az illegitim legitimizmus. In: Kolligátum. pp. 1-25.

Zentai, Etelka: A nevelés Sárpilisen. In: Kolligátum. pp. 39-44.

Zimmermann, R.: Allgemeines sowie Vereinzeltes aus dem Altertum. In: Kolligátum. pp. 187-195.

Zolnai, Béla: Homokra épülő parnasszus. In: Kolligátum. pp. 7-14.

Zrínyi, Miklós: Zerinvári Zrinyi Miklós gróf : az török afium ellen való orvosság, avagy az töröknek magyarral való békessége ellen való antidotum. In: Kolligátum. pp. 1-64.

This list was generated on 2020. August 15. 05:03:36 CEST.