Items where Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ö | Ü
Number of items: 238.

A

Andor, Mihály: Gazdagság és eredményesség : gimnáziumok a rendszerváltás után. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 17-28. (2004)

Arató, László: Manipulált minikontextusok – avagy milyen szöveg(világ) is van a magyarórán? Iskolakultúra, (14) 8. pp. 67-72. (2004)

B

B. Mánya, Ágnes: Felső-magyarországi iskolatörténetek (Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok. Fukári Valéria: Egy régi alma mater). Iskolakultúra, (14) 4. pp. 123-127. (2004)

Bakonyi, Pál: Az értékmegorzés értéke (Lányi Katalin [szerk.]: Történelmi szemléltetoanyag az elso világháború korából). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 229-231. (2004)

Balogh, Tibor: Melyik labdán pattog a térfél? : hozzászólás Sz. Pallai Ágnes és Szauder Erik cikkeihez. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 111-114. (2004)

Balázs, Éva: Humán erőforrások és az oktatás. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 5-22. (2004)

Barkó, Endre: Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól, vagy rosszul? : Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. 299 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 243-248. (2004)

Becze, Szabolcs: Szakkönyv a játékról. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 128-132. (2004)

Bene, Márta: "Kitalált történetek" : a látogató' és az ,Útvesztő'. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 107-112. (2004)

Benyovszky, Krisztián: Szó, kép, értelmezés (Kibédi Varga Áron: A jelen. Irodalom és művészet a századfordulón). Iskolakultúra, (14) 1. pp. 132-135. (2004)

Biró, Zsuzsanna: Erich Fromm "szabadság"-értelmezése és a jelenkor felelőssége. (Erich Fromm [2002]: Menekülés a szabadság elől). Iskolakultúra, (14) 5. pp. 126-129. (2004)

Biró, Zsuzsanna Hanna: Az olvasmány szerepe a középfokú német nyelvi oktatásban a 19. század végi Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 143-164. (2004)

Biró, Éva: Moro úr sikeres lefagyasztása (Andersson, Roy - Boman, Kalle - Borbás István [2003, szerk.]: Moro úr sikeres lefagyasztása). Iskolakultúra, (14) 3. pp. 128-130. (2004)

Bobory, Dóra: Qui me unice amabat: egy fejezet a botanika történetéből : Carolus Clusius és Batthyány Boldizsár. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 94-110. (2004)

Brezsnyánszky, László: Németh András: A magyar pedagógia tudománytörténete : Gondolat Kiadó, Budapest, 2005 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 499-501. (2004)

Buda, András: Önvédelmi páncél. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 144-148. (2004)

Buda, Attila: Ami az érzékelhető világ mögött lapul: lélek és kalligráfia (Mednyánszky László életműve. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A Tíz Bambusz Csarnoka. Könyv- és nyomdászattörténeti kiállítás). Iskolakultúra, (14) 3. pp. 124-128. (2004)

Buda, Attila: A magyar sajtó levéltári forrásaiból. (Voit Krisztina [2000]: A budapesti sajtó adattára, 1873-1950). Iskolakultúra, (14) 5. pp. 122-125. (2004)

Burián, Miklós: Énektanítás másképp : zenei élményszerzés az általános iskola első és második osztályában. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 79-83. (2004)

Bárdos, Jenő: Nyelvpedagógiai tanulmányok.

Bárdossy, Ildikó: Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? : Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 115-118. (2004)

Báthory, Zoltán: Aggódások, vívódások: egységes tanárképzés? Iskolakultúra, (14) 8. pp. 37-42. (2004)

Báthory, Zoltán: Egy talányos könyv (Perjés István [2003]: Az iskola mítosza. Az iskola társadalompedagógiai értelmezése). Iskolakultúra, (14) 3. pp. 117-118. (2004)

Bécsy, Tamás: Történeti és elméleti munkák drámáról, színházról. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 118-144. (2004)

Béres, Dániel: Szuverén műfaj vagy ugródeszka? : szemléltető eszköz - a rövidfilm. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 183-186. (2004)

C

Csizér, Kata and Dörnyei, Zoltán and Németh, Nóra: A nyelvi attitűdök és az idegen nyelvi motiváció változásai 1993 és 2004 között Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 393-408. (2004)

Csákány, Antalné: Tanszerismertető : Fizika 7. Munkafüzet. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 105-110. (2004)

Csíkos, Csaba: Empirikus pedagógiai vizsgálatok optimális mintanagyságának meghatározása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 183-201. (2004)

Csíkos, Csaba: Jelentés a magyar közoktatásról (Halász Gábor - Lannert Judit: Jelentés a magyar közoktatásról). Iskolakultúra, (14) 4. pp. 121-123. (2004)

Csíkos, Csaba: Metakogníció a tanulásban és a tanításban : az EARLI 10. konferenciájának kutatási eredményei. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 3-11. (2004)

Csóti, Csaba: Zsidótörténet (nem csak) fiataloknak (Pásztor Cecília: Salgótarjáni zsidótörténet. Általános és középiskolások számára. Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból). Iskolakultúra, (14) 2. pp. 124-127. (2004)

Czibolya, Gábor: Egy Pilinszky-kötet elemző bemutatása. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 83-87. (2004)

D

Deres, Péter: Hol kezdődik a dráma, hol végződik a próza? : néhány megjegyzés a színpadi adaptáció problémájához. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 115-121. (2004)

Dávid, Mária: Egy háromnyelvű (angol, eszperantó, magyar) tematikus szótársorozat. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 217-219. (2004)

Dömsödy, Andrea: Egy NAT-nak megfelelő informatika tankönyvcsaládról (Katsányi Sándor - Könyves-Tóth Lilla [1998]: Információ - Könyv - Könyvtár. Rozgonyi-Borus Ferenc - Kokas Károly: Informatika tankönyvcsalád). Iskolakultúra, (14) 8. pp. 141-144. (2004)

F

Farsang, Andrea: "Jövőorientált, időtálló" földrajzoktatás : a módszertani váltás szükségességéről, lehetőségeiről. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 117-126. (2004)

Fehér, Péter: Az IKT-kultúra hatása az iskolák belső világára. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 27-46. (2004)

Fekete, Andrea: Osztályzatból elégséges. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 112-115. (2004)

Fenyő D., György: Wiesel - Semprun - Kertész. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 82-88. (2004)

Ferge, Zsuzsa: Egy nagy téma méltó összefoglalása - és továbbgondolása (Forray R. Katalin - Hegedüs T. András: Cigányok, iskola, oktatáspolitika). Iskolakultúra, (14) 2. pp. 127-131. (2004)

Fesztbaum, Zsófia: "Adult Learners' Week" a világban. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 108-116. (2004)

Forgó, Sándor and Hauser, Zoltán and Kis-Tóth, Lajos: Tanulás tér- és időkorlátok nélkül. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 123-139. (2004)

Forray R., Katalin: Cigány gyermekek közösségeikről. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 130-140. (2004)

Forray R., Katalin and Híves, Tamás: A szakképzés területi alkalmazkodása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 165-181. (2004)

Franyó, István: Biológiai műveltségünk : biológiatanításunk problémái 1980-2000.

Frei, Lászlóné: Az általános iskolai geometriatudás és a rajzkészség fejlődése. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 17-27. (2004)

Fóris, Ágota: Lexikográfia a Nemzeti Alaptantervben. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 62-72. (2004)

Fóris, Ágota: Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára (Fábián Zsuzsanna - Danilo Gheno: Sapienti sat. Olasz-magyar kifejezések és szólások tára). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 210-212. (2004)

Fóris, Ágota: Tanulói szótárak. Iskolakultúra, (14) 6-7. p. 205. (2004)

G

Gajdics, Sándor: A kritérium-orientált pedagógiáról. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 95-100. (2004)

Galbácsné Szabó, Gabriella: A táblázatkezelés tudásmérése a 11. évfolyamon. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 104-110. (2004)

Gaskó, Krisztina: Az osztályfőnök, a szülők és az osztálytársak értékelésének hatása a tanuló önértékelésére. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 62-74. (2004)

Gelencsér, Gábor: Filmszertár: a Mozgóképkultúra és médiaismeret oktatását segítő publikációk és kiadványok. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 121-125. (2004)

Gelencsér, Gábor: Mándyval moziban. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 72-75. (2004)

Gergely, András: Szondi - másképpen. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 93-96. (2004)

Gintli, Tibor: Metafora és önazonosság Krúdy regénytöredékében. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 97-106. (2004)

Golnhofer, Erzsébet: Hazai pedagógiai nézetek 1945–1949.

Golnhofer, Erzsébet: Pedagógusok változó politikai viszonyok között. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 75-83. (2004)

Gordon Győri, János: Pedagógia más kulturális környezetekben. Iskolakultúra, (14) 2. p. 65. (2004)

Gordon Győri, János: A kulturális összehasonlító pedagógia alapjai, eredményei, valamint jelentősége a mai magyar pedagógiában. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 66-75. (2004)

Grossmann, Erika: A migráns gyermekek nevelési-oktatási helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 116-121. (2004)

Géczi, János: Iskolakultúra. Repertórium XIV. évfolyam, 2004. Iskolakultúra, (13) 12. pp. 1-8. (2004)

Géczi, János: Moszlim emberképek és pedagógiák. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 85-90. (2004)

Géczi, János: Reform életmód-és szimbóluma: Nagy Sándor világképének és művészetpedagógiának elemei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 19-37. (2004)

Géczi, János: Shakespeare rózsái. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 70-85. (2004)

Görög, Tímea: Az oktatási rendszer Skóciában - magyar szemmel. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 114-118. (2004)

H

H. Nagy, Péter: Antikvitásélmény mint alteritás (Polgár Anikó: Catullus noster. Catullus-olvasatok a 20. századi magyar költészetben). Iskolakultúra, (14) 1. pp. 131-132. (2004)

H. Nagy, Péter: Forrásláncolatok dinamizálása (Csehy Zoltán: A szöveg hermaphrodituszi teste. Tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia köréből). Iskolakultúra, (14) 4. pp. 130-131. (2004)

H. Nagy, Péter: Életrajzi én(ek). Iskolakultúra, (14) 9. pp. 137-139. (2004)

H. Nagy, Péter: A szakszerűség vonzásában (Alabán Ferenc: Interpretáció és integráció). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 233-235. (2004)

H. Papp, Zsolt: A történet vége - avagy paradigmaváltás az ezredforduló tömegfilmjében. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 116-121. (2004)

Habók, Anita: A tanulás tanulása az értelemgazdag tudás elsajátítása érdekében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 443-470. (2004)

Hajduné Holló, Katalin: Az elemi kombinatív képesség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltárása 4-8 évesek körében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 263-292. (2004)

Halmai, Tamás: Irodalom, intertextualitás, irónia. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 132-134. (2004)

Halmai, Tamás: A kultusz felülírása (Tolcsvai Nagy Gábor [2002]: Pilinszky János. "Tegnap és Ma"). Iskolakultúra, (14) 5. pp. 134-135. (2004)

Hanczár, Gergely and Blénessy, Gabriella: Az Algernon projekt : képességdiagnosztika és fejlesztés az egérmozgás vizsgálatával. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 97-103. (2004)

Harangi, Lőrinc: A tanári elégedettségről : egy 2003. márciusi vizsgálat eredményei. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 14-23. (2004)

Hardi, Judit: Általános iskolás tanulók attitűdje és motivációja az angol mint idegen nyelv tanulására. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 225-242. (2004)

Havas, Gábor: Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek - és az óvoda. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 3-16. (2004)

Hegedűs, Judit: A gyermekkor-történet a hazai neveléstörténeti kutatásokban. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 84-90. (2004)

Hoffmann, Zsuzsanna: Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 363-376. (2004)

Holik, Ildikó: Tanárképzés az integrált nagyegyetemen : a Debreceni Egyetem tanárképzési modellje. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 190-196. (2004)

Horváth, Beáta: Látszom, tehát lennék : a ,Mátrix' mint tananyag. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 115-121. (2004)

Huszka, Imre: Záróra : a ,Werckmeister harmóniák' és a filmidő. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 122-130. (2004)

Huszár, Ágnes: Nyelvhalál. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 32-36. (2004)

Huszár, Ágnes: Értékek az életben - és a retorikában (Váriné Szilágyi Ibolya [szerk]: Értékek az életben és a retorikában). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 235-238. (2004)

Hárs, György Péter: Diotima és a disputa : az írásbeliség erotizálása. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 134-139. (2004)

I

Iloskity, Zoltán: A tartós munkanélküliség pszichés hatásai az énkép tükrében. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 37-61. (2004)

Imre, Anna: Felekezeti iskola és közösség (Pusztai Gabriella: Iskola és közösség. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 241-245. (2004)

Imre, Anna: Kistelepülési tanulók útja az iskolarendszerben. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 20-35. (2004)

J

Johnstone, Richard: Az életkor szerepéről: néhány nyelvpolitikai implikáció : útmutató az európai nyelvpolitikai fejlesztésekhez: a nyelvi sokszínűségtől a többnyelvű oktatás felé. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 3-15. (2004)

Józsa, Krisztián: Az első osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége : egy longitudinális kutatás első mérési pontja. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 3-16. (2004)

Józsa, Krisztián and Székely, Györgyi: Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika tanítása során. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 339-362. (2004)

K

Kamarás, István: Irodalomközvetítés az olvasótáborokban. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 63-78. (2004)

Karlovitz, János Tibor: Az Európai Unióról alkotott kép - a nyolcadik osztályban. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 119-121. (2004)

Kelemen, Elemér: Pedagógusszervezetek és -mozgalmak Magyarországon a 19. században. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 146-155. (2004)

Kelemen, Elemér: A magyar pedagógustársadalom és a pedagógusképzés története Magyarországon II. Iskolakultúra, (14) 6-7. p. 145. (2004)

Kelemen, Rita: Egyes háttérváltozók szerepe "szokatlan" matematikai szöveges feladatok megoldásában. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 28-38. (2004)

Keller, Tamás: Az ,Utas és holdvilág' - a társadalomtudományok felől. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 50-55. (2004)

Kende, Anna: Együtt vagy külön? : a szegregált iskolarendszer és a speciális oktatási szükségletek. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 3-13. (2004)

Keserű, József: Az értelmezés mágiája (Grendel Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája). Iskolakultúra, (14) 4. pp. 131-134. (2004)

Knausz, Imre: Mi a műveltség? Iskolakultúra, (14) 2. pp. 103-108. (2004)

Kojanitz, László: Lehet-e statisztikai eszközökkel mérni a tankönyvek minőségét? Iskolakultúra, (14) 9. pp. 38-56. (2004)

Kojanitz, László: A pedagógiai szövegek analitikus vizsgálata - a szavak szintje. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 429-442. (2004)

Komenczi, Bertalan: Médium vagy módszer? : e-learning trendek Amerikában. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 47-60. (2004)

Korom, Erzsébet: A tanítás és tanulás kutatása Finnországban : a Finn Akadémia nemzeti kutatási programjának konferenciája. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 45-52. (2004)

Kovács, Katalin: Kooperatív testnevelési játékokban résztvevő én nem résztvevő 12-13 éves leányok énképének és csoportban elhelyezkedésének összehasonlító vizsgálata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 57-76. (2004)

Kovácsné Duró, Andrea: Tanár szakos egyetemi hallgatók értékelési tudása és kompetenciái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 203-224. (2004)

Kováts, Anna: Magyar szólások és közmondások szótára (Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 208-210. (2004)

Kraiciné Szokoly, Mária and Tibori, Tímea: Kísérlet fiatal roma felnőttek felzárkóztatására. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 101-108. (2004)

Kriston Vízi, József: Kinematográfia az iskolában. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 114-120. (2004)

Krisztián, Béla: A felnőttképzés gazdasági és társadalmi igénye. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 121-122. (2004)

Krisztián, Béla: A szakképzés változásai a 20. század utolsó negyedében. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 133-135. (2004)

Kunszt, György: A "választott nép" Ady Endre és Tábor Béla műveiben. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 73-83. (2004)

Kádár, Péter: A lelkiismeret témaköre egyes ember- és társadalomismeret-, valamint etika tankönyvekben. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 122-128. (2004)

Kálmán, Orsolya: A hallgatók tanulási sajátosságainak változásai a felsőoktatás évei alatt. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 95-114. (2004)

Kárpáti, Andrea: Oktatás és informatika. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 3-6. (2004)

Kárpáti, Andrea: Tanári szerepek az informatizált iskolában. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 3-14. (2004)

Kárpáti, Andrea and Molnár, Éva: Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel : a Roma Oktatási Informatikai projekt első tanéve. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 111-122. (2004)

Kárpáti, Andrea and Molnár, Éva: Képességfejlesztés az oktatási informatika eszközeivel. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 293-317. (2004)

Kéri, Katalin: Gyermekkortörténet Spanyolországban. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 84-93. (2004)

Kéri, Katalin: A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 409-427. (2004)

Kézi, Erzsébet: Az angol nyelv oktatásának hatása az iskoláztatásra Sárospatakon: egy iskolai profilváltás empirikus vizsgálata. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 39-46. (2004)

Könczöl, Tamás: A Sulinet Digitális Tudásbázis program. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 90-96. (2004)

L

L. Varga, Péter: Miről beszélünk, amikor kánonról beszélünk? (Hansági Ágnes: Klasszikus - korszak - kánon). Iskolakultúra, (14) 4. pp. 127-130. (2004)

Laczó, Zoltán: Egy megemlékezés üzenetei. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 105-114. (2004)

Lajtai L., László: Nemzetkép az iskolai történelemoktatásban 1777-1848 : a nemzeti történelem konstruálása az elsõ magyar történelemtankönyvekben.

Laki, Ilona: A Földrajztanárok Egyletének szerepvállalása a földrajzoktatásban. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 126-130. (2004)

Lakotár, Katalin: Bennünk "élő" szomszédaink : kognitív térképek tartalmi elemei a szomszéd országokról. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 109-116. (2004)

Legáth, Zsolt: Csongor és Csilla (Csongor és Tünde előadás, Kamaraszínház). Iskolakultúra, (14) 11. pp. 135-140. (2004)

Lehmann, Magdolna: Bárdos Jenő: Élő nyelvtanítás-történet : Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 377-378. (2004)

Liskó, Ilona: Nevelőtanárok. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 15-27. (2004)

Lukács, Judit: A szakképző iskolába járó diákok tanulási nehézségei. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 3-26. (2004)

Lázár Kovács, Ákos: Jegyzet egy passióról. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 186-190. (2004)

M

Majoros, Gábor: Kelet és Nyugat vonzásában. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 135-137. (2004)

Majtényi, György: A szakérettségi intézményéről és a szakérettségizettekről. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 72-82. (2004)

Makádi, Mariann: NAT-tól NAT-ig a kerettanterveken át: a tantervi változások hatása a földrajzoktatásra. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 98-109. (2004)

Mann, Miklós: Középiskolai tanárok és képzésük a 19. század második felében. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 166-170. (2004)

Marlok, Zsuzsa: Irodalmi szerepjáték a nyelvtanárképzésben és -továbbképzésben. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 108-114. (2004)

Martin, Ferenc: Képírástan (Szabó Gábor: Filmes könyv (Hogyan kommunikál a film?). Iskolakultúra, (14) 1. pp. 139-140. (2004)

Marton, Ferenc: A tanulás tárgya. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 381-392. (2004)

Marton, Ferenc: A tudásalapú társadalom két illúziója. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 31-36. (2004)

McGroarty, Mary: Az oktatási nyelvpolitikát befolyásoló tényezők. Iskolakultúra, (14) 10. pp. 16-30. (2004)

Mesterházy, Balázs: "I just murdered the alphabet" : Eminem-jegyzetek. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 90-96. (2004)

Mezősi, Gábor: Új alapképzési szak földrajzból. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 84-89. (2004)

Miklós, Zoltán: A Ludovika Akadémia tananyaga. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 47-69. (2004)

Molnár, Gyöngyvér: Az iskolai és az alkalmazható tudás kettőssége : hazai és nemzetközi mérések tükrében. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 21-31. (2004)

Molnár, Gyöngyvér: Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 319-337. (2004)

Molnár, Gyöngyvér: Problémamegoldás és probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 12-19. (2004)

Molnár, Melinda: Egy iskolai konfliktus elemzése. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 122-132. (2004)

Molnár, Éva: Önszabályozó tanulás az Earli-konferencia homlokterében. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 50-56. (2004)

Murai, András: Az angol példa (O' Sullivan - Dutton - Rayner: Médiaismeret). Iskolakultúra, (14) 1. pp. 136-139. (2004)

Murai, András: Magyar filmtörténet - tankönyv formában (Balogh Gyöngyi-Gyürey Vera-Honffy Pál [2004]: A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig). Iskolakultúra, (14) 11. pp. 131-135. (2004)

Márkus, Katalin: PASSWORD - az új szótártípus (Magay Tamás: Password English-Hungarian Learner's Dictionary Angol-magyar tanulói szótár). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 212-216. (2004)

Máthé, Andrea: Spirituális háló : bencések a magyar oktatás és nevelés szolgálatában. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 98-102. (2004)

Mészárosné Császár, Zsuzsa: Afrika-kép a magyar történelem- és földrajz tankönyvekben. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 69-77. (2004)

N

Nagy, Borbála: Bábeli zűrzavar vagy nyelvek békés együttélése? : az európai csatlakozás néhány nyelvpolitikai kérdése. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 110-116. (2004)

Nagy, Borbála Cecília: Egy életteli nyelv(tan)könyv (Biber, D. - Conrad, S. - Leech, G. [2003]: Longman Student Grammar of Spoken and Written English). Iskolakultúra, (14) 3. pp. 123-124. (2004)

Nagy, József: Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 3-20. (2004)

Nagy, József: Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 3-26. (2004)

Nagy, József: A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 123-142. (2004)

Nagy, Júlia: Az iskolai színjáték a 18. századi nevelés-oktatásban. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 41-49. (2004)

Nagy, Júlia: A középkor könnyűzenéje. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 83-84. (2004)

Nagy, Marcell: Az új olasz pszeudo-szótár: az "ellenséges betörés" (Csiffáry Tamás: Magyar-olasz szótár és Olasz-magyar szótár). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 219-222. (2004)

Nagy, Péter Tibor: Az 1938-as tanítóképzési reform. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 251-262. (2004)

Nagy, Péter Tibor: Diplomások (Educatio, 2002. 2.). Iskolakultúra, (14) 1. pp. 126-128. (2004)

Nagy, Péter Tibor: A felsőoktatásba vezető út és az önszelekció. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 57-71. (2004)

Nagy, Péter Tibor: A polgári iskolai tanítóképzés 19. századi történetéhez. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 171-178. (2004)

Neményi, Mária: A fogyatékossághoz vezető út. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 27-49. (2004)

Novák, János: Gyermekszínházak a nagyvilágban. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 103-116. (2004)

Németh, András: Egyetemi neveléstudomány - reformpedagógia - magyar oktatásügyi reformok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 39-55. (2004)

O

Ollé, János: Didaktika vagy Praktika?-ez itt a kérdés! (Falus Iván [2003, szerk.]: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához). Iskolakultúra, (14) 5. pp. 129-133. (2004)

Ollé, János and Csekő, Krisztina: Differenciált on-line tanulási környezet hatékonyság-vizsgálata. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 80-89. (2004)

Oláh, Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Iskolakultúra, (14) 11. pp. 39-47. (2004)

P

Palatinus, Levente Dávid: Hattyúdal, avagy az írás apológiája. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 97-105. (2004)

Palkó, Gábor: Közel és távol között. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 111-116. (2004)

Papp, Katalin and Nagy, Anett: Tanár szakos hallgatók komplex természettudományos ismereteinek fejlesztése. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 29-41. (2004)

Pethő, Balázs and Vidor, Róbert: A Microsoft Learning Gateway bevezetése Magyarországon. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 140-144. (2004)

Petri, Gábor and Tamás, Bence Gáspár: A szív segédigéi. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 89-96. (2004)

Pető, Ildikó and Nagy, Zita Éva: Az észak-alföldi régió általános iskolái - a befogadó nevelés szempontjából. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 51-60. (2004)

Pléh, Csaba: A pozitív pszichológiai hagyományok Európában. Iskolakultúra, (14) 5. pp. 57-61. (2004)

Postlethwaite, T. Neville: A jó nemzetközi összehasonlító vizsgálatok tíz éve. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 5-18. (2004)

Probáld, Ferenc: A földrajz helye a hazai oktatási rendszerben. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 78-83. (2004)

Prohászka, László: Az ars una igazsága : érem és irodalom. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 83-92. (2004)

Prágai, Tamás: A Szépirodalmi Figyelő. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 203-204. (2004)

Péterfi, Rita: Valóban ekkora a baj? : középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 238-241. (2004)

Pócsik, Andrea: A "Csenyéte-trilógia" (Pálos György [1997]: Országalma. Pálos György [1995]: Csenyétei iskola. Czabán György - Pálos György [1998-99: Csenyétei variációk). Iskolakultúra, (14) 3. pp. 130-136. (2004)

Püspöki, Péter: Két történet. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 97-102. (2004)

R

Radics, Katalin: A huszadik század eleji költészet változataiból : Ady Endre: ,Sírni, sírni, sírni' - Rainer Maria Rilke: ,Schlussstück'. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 86-96. (2004)

Radnóti, Katalin: Gyenge kezdés után erős visszaesés : avagy: miért nem szeretik a diákok a fizikát? Iskolakultúra, (14) 1. pp. 50-68. (2004)

Radnóti, Katalin: Tudomány és történet (Forrai Gábor - Margitay Tihamér [szerk.]: Tudomány és történet). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 222-226. (2004)

Reisz, Terézia: A Baranya megyei közoktatás-politika történetéről. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 23-38. (2004)

Revákné Markóczi, Ibolya: Nehezen megoldható biológia problémafeladatok. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 42-50. (2004)

Rohály, János: A "művelődés" nevelés- és pedagógiatörténete - cseh szemmel (Kucera, Z. - Stverák, V. és mások [1999]: Chrestomatie z dejin pedagogiky). Iskolakultúra, (14) 3. pp. 118-122. (2004)

Rákai, Orsolya: A többi néma csend : a laikus olvasás némaságáról. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 81-89. (2004)

Rákosi, Viktória: Magyar szólástár (Bárdosi Vilmos: Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 206-208. (2004)

S

Sediviné Balassa, Ildikó: Az informatikai kompetenciák mérése portfólió módszerrel és elektronikus értékeléssel. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 61-79. (2004)

Seress, Ákos: A Keresztény Fejedelem és a Gazember : az uralkodás kérdése Shakespeare ,VI. Henrik' és ,III. Richárd' című műveiben. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 107-111. (2004)

Seress, Ákos: A líra árnyékában : Csokonai drámai műveinek megítélése. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 179-182. (2004)

Simon, Mária: Holocaust - emléknap - pedagógiai folyamat (Hosszú Gyula: Utak a holocausthoz, történetek a holocaustról). Iskolakultúra, (14) 2. pp. 123-124. (2004)

Sinka, Edit: Az értékelés mint irányítási eszköz a közoktatásban. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 93-106. (2004)

Skiera, Ehrenhard: Az életreform-mozgalmak és a reformpedagógia. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 32-44. (2004)

Somos, Béla: Régi erdélyi skólák - nagy pedagógusok. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 197-202. (2004)

Sz. Molnár, Szilvia: A képvers-értés története: a neoavantgárd. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 61-70. (2004)

Szabolcs, Éva: Ismeretelmélet és pedagógia : néhány történeti csomópont a középkortól a felvilágosodás koráig. Iskolakultúra, (14) 9. pp. 28-37. (2004)

Szabolcs, Éva: Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. ; Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla szerk.: Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény : Osiris Kiadó, Budapest, 2003. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 119-120. (2004)

Szabolcs, Éva: "Narratívák" a gyermekkorról. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 27-31. (2004)

Szakácsné Tóth, Éva: Felnőttoktatási vademecumok! Iskolakultúra, (14) 2. pp. 116-121. (2004)

Szatmári, Zoltán and Katona, Zsolt and Vass, Miklós: A konfliktusmegoldó képesség hátterének vizsgálata általános iskolai tanulók körében. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 56-64. (2004)

Szentirmai, László: Élmény és nevelés. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 24-40. (2004)

Szentmártoni, János: "Az arcunk is álarc – s arc az álarcunk is". Iskolakultúra, (14) 5. pp. 87-95. (2004)

Szentmártoni Szabó, Géza: "Mint szép ereklyével..." : Balassi versének hasonlata, és ami mögötte rejtezik. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 36-49. (2004)

Szita, Szabolcs: A holocaust témája a tanártovábbképzésben. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 56-64. (2004)

Szontagh, Pál: Hogy az iskola mindannyiunké legyen... : képesség-kibontakoztatás a mindennapokban. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 53-62. (2004)

Szűcs, Balázs: Ikon és látomás a keresztény keleten (Nacsinák Gergely András: A szem böjtje. Tanulmányok az orthodox kereszténység művészetéről). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 226-229. (2004)

Sáska, Géza: A társadalmi egyenlőség antikapitalista és demokrácia ellenes képzete a XX. századi pedagógiai ideológiákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 471-497. (2004)

T

Takács, Gábor: A természet törvényei és a fizika tanítása. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 97-106. (2004)

Takács, Viola: Fizika feladatok absztrakciós szintje és az intelligenciahányadosok. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 80-92. (2004)

Tamás, Ferenc: Mándy, Mészöly, Kertész. Iskolakultúra, (14) 4. p. 71. (2004)

Tarján, Edina: Az önazonosság válsága : Örkény István: ,Vérrokonok'. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 113-117. (2004)

Tarján, Tamás: Kritikai kiadások új kötetei. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 129-130. (2004)

Timár, Borbála: "A jeles és szekundáns dolgozatok hallatlan bájú bombasztjai" : az irodalmi kultusz mint laikus olvasásmód; az irodalomtudomány paródiája a ,Tanár úr kérem'-ben. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 73-80. (2004)

Torgyik, Judit: A tanulási stílus és a kulturális háttér összefüggései. Iskolakultúra, (14) 3. pp. 90-98. (2004)

Trencsényi, László: 100 esztendő a Mexikói úton (Bán Éva-Nádas Pál-Okányi Andrea-Tarnói Gizella [2003, szerk.]: Életke I-II.). Iskolakultúra, (14) 5. pp. 135-138. (2004)

Tót, Éva: Tanulás a kibertérben : tudásmegosztás a hálózaton. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 7-14. (2004)

Tóth, József: Kell nekünk régió? Iskolakultúra, (14) 11. pp. 48-68. (2004)

Tóth, Zoltán and Bodnár, Magdolna: Kísérletek a kémia tankönyvekben. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 106-112. (2004)

Tüske, László: Az arab államok oktatástörténetéről. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 76-84. (2004)

U

Ugrai, János: Kiváltságosok és kiszolgáltatottak : fizetési és megélhetési viszonyok az oktatásban kétszáz évvel ezelőtt. Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 156-165. (2004)

V

Varga, Kornél: Az informatika alkalmazása az oktatásban egy működő komplex rendszer kapcsán. Iskolakultúra, (14) 12. pp. 15-26. (2004)

Varrók, Ilona: A japán oktatás történelmi, társadalmi és filozófiai háttere. Iskolakultúra, (14) 2. pp. 91-96. (2004)

Vigné Lencsés, Ágnes: Matematikából középszintű érettségivel a felsőoktatásba? Iskolakultúra, (14) 8. pp. 97-104. (2004)

Virág, Irén: A magyarországi arisztokrácia nevelésének vizsgálata a 19. század első felében a források tükrében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 77-93. (2004)

Vály, György: Selmeci tanárok (Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok). Iskolakultúra, (14) 6-7. pp. 231-233. (2004)

Vári, György: Csutak tanító-évei. Iskolakultúra, (14) 4. pp. 76-81. (2004)

Z

Zátonyi, Sándor: A fizikai feladatok megoldása és a tanulók gondolkodási műveletei. Iskolakultúra, (14) 1. pp. 69-79. (2004)

Ö

Örkényi, Ágota and Koszonits, Rita: Akiknek sem otthon, sem az iskolában nem jó: általános iskolások szubjektív életminősége. Iskolakultúra, (14) 8. pp. 43-55. (2004)

Ü

Ütőné Visi, Judit: A kétszintű érettségi tantárgyi vonatkozásai. Iskolakultúra, (14) 11. pp. 89-98. (2004)

This list was generated on 2019. October 16. 09:53:40 CEST.