Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | V
Találatok száma: 29.

B

Barkó, Endre; Réthy, Endréné: Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól, vagy rosszul? : Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. 299 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 243-248. (2004)

Biró, Zsuzsanna Hanna: Az olvasmány szerepe a középfokú német nyelvi oktatásban a 19. század végi Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 143-164. (2004)

Brezsnyánszky, László; Németh, András: Németh András: A magyar pedagógia tudománytörténete : Gondolat Kiadó, Budapest, 2005 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 499-501. (2004)

Bárdossy, Ildikó: Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? : Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 115-118. (2004)

C

Csizér, Kata; Dörnyei, Zoltán; Németh, Nóra: A nyelvi attitűdök és az idegen nyelvi motiváció változásai 1993 és 2004 között Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 393-408. (2004)

Csíkos, Csaba: Empirikus pedagógiai vizsgálatok optimális mintanagyságának meghatározása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 183-201. (2004)

F

Forray R., Katalin; Híves, Tamás: A szakképzés területi alkalmazkodása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 165-181. (2004)

G

Géczi, János: Reform életmód-és szimbóluma: Nagy Sándor világképének és művészetpedagógiának elemei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 19-37. (2004)

H

Habók, Anita: A tanulás tanulása az értelemgazdag tudás elsajátítása érdekében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 443-470. (2004)

Hajduné Holló, Katalin: Az elemi kombinatív képesség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltárása 4-8 évesek körében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 263-292. (2004)

Hardi, Judit: Általános iskolás tanulók attitűdje és motivációja az angol mint idegen nyelv tanulására. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 225-242. (2004)

Hoffmann, Zsuzsanna: Az antik római embereszmény realizálódása az oktatásban és nevelésben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 363-376. (2004)

J

Józsa, Krisztián; Székely, Györgyi: Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika tanítása során. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 339-362. (2004)

K

Kojanitz, László: A pedagógiai szövegek analitikus vizsgálata - a szavak szintje. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 429-442. (2004)

Kovács, Katalin: Kooperatív testnevelési játékokban résztvevő én nem résztvevő 12-13 éves leányok énképének és csoportban elhelyezkedésének összehasonlító vizsgálata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 57-76. (2004)

Kovácsné Duró, Andrea: Tanár szakos egyetemi hallgatók értékelési tudása és kompetenciái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 203-224. (2004)

Kálmán, Orsolya: A hallgatók tanulási sajátosságainak változásai a felsőoktatás évei alatt. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 95-114. (2004)

Kárpáti, Andrea; Molnár, Éva: Képességfejlesztés az oktatási informatika eszközeivel. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 293-317. (2004)

Kéri, Katalin: A középkori muszlim nevelési irodalom főbb témái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 409-427. (2004)

L

Lehmann, Magdolna; Bárdos, Jenő: Bárdos Jenő: Élő nyelvtanítás-történet : Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 377-378. (2004)

M

Marton, Ferenc: A tanulás tárgya. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 381-392. (2004)

Molnár, Gyöngyvér: Hátrányos helyzetű diákok problémamegoldó gondolkodásának fejlettsége. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 319-337. (2004)

N

Nagy, József: A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 2. pp. 123-142. (2004)

Nagy, Péter Tibor: Az 1938-as tanítóképzési reform. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 3. pp. 251-262. (2004)

Németh, András: Egyetemi neveléstudomány - reformpedagógia - magyar oktatásügyi reformok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 39-55. (2004)

P

Postlethwaite, T. Neville: A jó nemzetközi összehasonlító vizsgálatok tíz éve. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 5-18. (2004)

S

Szabolcs, Éva; Pukánszky, Béla; Mészáros, István; Németh, András: Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 119-120. (2004)

Sáska, Géza: A társadalmi egyenlőség antikapitalista és demokrácia ellenes képzete a XX. századi pedagógiai ideológiákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 4. pp. 471-497. (2004)

V

Virág, Irén: A magyarországi arisztokrácia nevelésének vizsgálata a 19. század első felében a források tükrében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (104) 1. pp. 77-93. (2004)

A lista elkészítésének dátuma 2018. May 24. 17:29:22 CEST.