Items where Year is 1988

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 225.

(

(dénes) : Negyvenesztendős a Kossuth-díj. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (51) 62. p. 4. (1988)

A

Agyagási Klára: O zabytom čuvašskom nasledii Jožefa Papai. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : sectio linguistica, (19). pp. 33-35. (1988)

Almási Tibor: Középkori uralkodóportrék [könyvismertetés]. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (45) 169. p. 8. (1988)

Aradi Lászlóné and László Mária: Oktatáspolitika - a tervezés és döntés anatómiája : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 113-117. (1988)

B

Bagdy Dániel: Kakukktojás a Tisza vidékén [Hozzászólás a „Szent-Györgyi Albert kutatóegyénisége” című cikkhez. Tiszatáj ’87/12, 83-97.o.]. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (12) 1. p. 39. (1988)

Bakó Gyöngyi and Bárdossy Ildikó: A "Pedagógiai hősköltemény" fogadtatásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 74-82. (1988)

Bartal Andrea: Gergencsik Eszter: Kreativitás és közösség : a kreatív személyiségű tanulók helyzete az osztályközösségben. Budapest, 1987. Tankönyvkiadó. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 121-123. (1988)

Bay Zoltán: Emlékeim Szent-Györgyi Albertről. In: Válogatott tanulmányok. pp. 336-355. (1988)

Bellomo Manlio: Famiglie Borghesi e patrimonio ecclesiastico a calascibetta fra cinquecento e seicento : per la storia del diritto di patronato in Sicilia. In: Kolligátum. pp. 27-61. (1988)

Benedek András and Szűcs Barna and Szűcs Ervin: A számítástechnikai alapműveltség tartalmi kérdései az általános és középfokú iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 293-308. (1988)

Bernáth Gábor: Synthesis and stereochemical investigation of condensed-skeleton saturated heterocycles, potential pharmacons : (szekció plenáris előadás). In: Kolligátum. p. 483. (1988)

Bernáth Gábor: Synthesis of tetrahydroisoquinoline-condensed heterocycles. In: Kolligátum. 1115-1118, [1]. (1988)

Bernáth Gábor and Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Szabó E. Angela: Stereochemical studies, 125. Saturated heterocycles, 126. : preparation of norbornane/norbornene-fused 4,1-oxazepin-2-ones. In: Kolligátum. pp. 671-674. (1988)

Biszterszky Elemér: Informatika és pedagógusképzés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 309-316. (1988)

Bokorné Szegő Hanna: International organizations of universal character and the domestic legal order of States. In: Kolligátum. pp. 9-30. (1988)

Boros Dezső and Durkó Mátyás: Karácsony Sándor felnőttnevelési koncepciója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 222-235. (1988)

Bruhács János: International legal problems of environmental protection. In: Kolligátum. pp. 31-45. (1988)

Bálint Gyula György: Portrévázlat. Apró Antal 75 éves. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 31. p. 4. (1988)

Bán Ervin: Alain Rault: Échecs et difficultés scolaires (iskolai nehézségek és kudarcok) : Paris, 1987. Presses Universitaires de France, 125 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 455-457. (1988)

C

Cell Howard R. and MacAdam James Irvine: Rousseau's Response to Hobbes. In: Kolligátum. pp. 1-271. (1988)

Chaix Gérald: Galántai (E.) et Kristó (J.) eds: Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum, I.Textus. Akadémiai Kiado (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum, series nova 7), 1985. [könyvismertetés]. In: Revue de littérature comparée 3/4. (1988)

Csonka Dénes: Győzelem - öngól után : az Országgyűlés téli ülésszakáról. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 28-29. (1988)

Czakó Julianna: A Szent-Györgyi–szoborról. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 24. p. 4. (1988)

D

Dalos György: Független sajtó az NDK-ban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 73-76. (1988)

Deák Zsuzsa and Vámos Dóra: Informatika, társadalom, oktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 440-444. (1988)

Dlusztus Imre: Az Árpád-házi uralkodók [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szegedi Városi Bizottságának lapja, (78) 139. p. 4. (1988)

Dlusztus Imre: Az államalapító [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szegedi Városi Bizottságának lapja, (78) 199. p. 4. (1988)

Domonkos László: Hazudott-e Anonymus? : beszélgetés egy gesztaíró kései hányattatásairól. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap, (32) 28. p. 7. (1988)

Duray Miklós: A magyar kisebbségek és az egyetemes magyarság közötti kapcsolatok problémái. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 30-34. (1988)

E

Evans Robert John Weston: The excellent Series Nova of the Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum... [könyvismertetés]. In: The English Historical Review, (103) 408. pp. 727-728. (1988)

Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 39-44. (1988)

F

Faludi Szilárd: Nagy Sándor: Az oktatástechnológia funkciója a pedagógiai integrációban (Hol tart az oktatástechnológia?) : Budapest, 1986. OOK-OTT 181 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 449-452. (1988)

Falus Iván: A strukturált megfigyelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 187-203. (1988)

Falussy József: Kristó Gyula - Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók [könyvismertetés]. In: Szabolcs-Szatmári Szemle, (23) 3. pp. 333-335. (1988)

Farkas Katalin and Klein Sándor: Mit várok és mit kaptam a pszichológiától? : a pszichológia tanulásának szerepe a tanárképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 139-157. (1988)

Fehér Dániel: (Dez)információ. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 57-58. (1988)

Felkai László: Emericzy Géza munkássága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 83-96. (1988)

Ficzere Lajos: Decision-making in the Council for Mutual Economic Assistance. In: Kolligátum. pp. 47-72. (1988)

Fodor Lajos and Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Synthesis, configuration and solvent-dependent conformation of 5-thiaprotoberberines. In: Kolligátum. 182, [1]. (1988)

Fodor Lajos and Szabó János and Bernáth Gábor and Sohár Pál and Argay Gyula and Kálmán Alajos and Tamás József: Conversion of 6-(alpha)-phenyl-7,7-dichloro-2,3-(2',3'-dimethoxy-benzo)-1-thiaoctem in the presence of base. In: Kolligátum. pp. 7181-7184. (1988)

Forray R. Katalin: Girls and women in education? (Lányok és asszonyok a nevelésben?) : szerk. David Istance. Párizs, 1986. OECD, 188 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 461-463. (1988)

Forray R. Katalin: Joni Seager, Ann Olson: Der Frauenatlas (A "női világ" térképe) : Frankfurt M., 1986. Fischer Taschenbuch Verlag, 127 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 460-461. (1988)

Frolov Anatolij A. and Lelkes József: A pedagógiai célszerűség logikája : Makarenko és a korszerűség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 26-38. (1988)

Futaky István: Zum Wortfeld 'Stoss- und Hiebwaffen' in westsibirischen Sprachen. In: Bereczki emlékkönyv : [Bereczki Gábor 60. születésnapjára]. pp. 147-151. (1988)

Fóti Péter: Smiljka Vasic, Vladislava Knaflic, Stevan Peter, Rajka Marinovic, Zoran Mastilovic: Bilingualism of migrant children : Belgrád, 1986. Kísérleti Fonetikai és Beszédjavító Intézet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 275-276. (1988)

Fóti Péter: Számítástechnika és oktatás : néhány franciaországi és szlovéniai tapasztalat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 344-348. (1988)

Földeák Sándor and Hegyes Péter and Dombi György: Synthesis of some indolyl-triazolyl-propanone and -propanol derivatives, I. In: Kolligátum. pp. 275-280. (1988)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Csirinyi György: Synthesis of stereoisomeric 2-phenylimino-3,1-perhydro-benzoxazines and 3,1-perhydrobenzothiazines. In: Kolligátum. pp. 73-82. (1988)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pihlaja Kalevi and Mattinen Jorma: Characterization of three-component ring-chain tautomeric equilibria in fused-ring tetrahydro-1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1988)

Fülöp Ferenc and Csirinyi György and Bernáth Gábor: Saturated heterocycles, 135. Cyclic aminoalcohols and related compounds, 29. : synthesis of condensed-skeleton cis- and trans-2-phenylimino- and 2-methyliminotetrahydro-l,3-thiazines and 1,3-oxazines. In: Kolligátum. pp. 193-199. (1988)

Fülöp Ferenc and Lázár László and Pelczer István and Bernáth Gábor: Stereochemical studies, 142. saturated heterocycles, 148(1) one-pot synthesis of partially saturated tetracyclic benzoxazines; scope and limitations. In: Kolligátum. pp. 2993-2996. (1988)

Fülöp Ferenc and Mattinen Jorma and Pihlaja Kalevi: Direct NMR spectroscopic proof for the ring-chain tautomerism in the thiazolidine system. In: Kolligátum. pp. 5427-5428. (1988)

Fülöp Ferenc and Neuvonen Kari and Pihlaja Kalevi and Bernáth Gábor: Ring-chain tautomerism of 2-aryl-substituted-1,3-oxazolidines. In: Kolligátum. 63, [1]. (1988)

G

Gergely Ágnes: Emberi minta III. Karig Sára. In: Kritika: művelődéspolitikai és kritikai lap Új folyam (1972-), (17) 3. pp. 12-14. (1988)

Glatz Ferenc and Kristó Gyula: Der Staatsgründer : vor 950, am August 1038, verstarb der ungarische König István (Stefan) I. In: Rundschau der ungarischen Gewerkschaften 8-9. pp. 17-19. (1988)

Gratzer Walter: St George and the dragons. In: Nature:International weekly Journal of Science, (331) 6155. pp. 397-398. (1988)

Gratzer Walter: Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin. In: Magyarország : politikai és társadalmi hetilap, (25) 19. p. 17. (1988)

Györffy György: A steppei nomádoktól a magyar államig. In: Történelmi Szemle. pp. 518-520. (1988)

Gyöngyösiné Kiss Enikő: F. C. Bartlett: Az emlékezés : Budapest, 1985. Gondolat : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 126-128. (1988)

Gáspár László: Makarenko "általános elképzelése" az iskoláról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 7-25. (1988)

H

Habermann M. Gusztáv: Nevelésfilozófia és a gyakorlat dilemmái keleten és nyugaton : rövid híradás egy tudományos konferenciáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 464-467. (1988)

Halén Harry: Addenda to the Handbook of oriental collections in Finland : Turcica, Arabica, Persica and Caucasica. In: Studia Orientalia, (64). pp. 327-351. (1988)

Haraszti Miklós: Mit tegyünk Moldovával? In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 62-63. (1988)

Haraszti Miklós: A csizma-paradigma. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 45-46. (1988)

Harmathy Attila: Trends in Hungarian Arbitration Disputes arising from ongoing economic relations. In: Kolligátum. pp. 73-91. (1988)

Harmatta János: De la question concernant la langue des Avars. (1988)

Herczegh Géza: A sociological approach to international law. In: Kolligátum. pp. 93-107. (1988)

Hillig Götz and Majzik Lászlóné: A. Sz. Makarenko-művek kiadásának helyzete : gondolatok a marburgi és a moszkvai új kiadások megjelenéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 52-65. (1988)

Hiltunen Yrjo and Jokisaari Jacob R. and Lounila Juhani and Pulkkinen Aki: NMR geometry and interaction parameters of methylisocyanide in various liquid-crystalline environments. In: Kolligátum. pp. 353-357. (1988)

Horváth Attila: A globális nevelést segítő nemzetközi információs hálózat (INGE) megalakulásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 249-251. (1988)

Hoóz István: 7-14 éves gyermekek családon belüli helyzete és az iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 391-403. (1988)

Hroboni Tomasz: A "Dékánia" kísérlete. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 76-77. (1988)

Huber Imre and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Simple methods for preparation of N-substituted 1,3-aminoalcohols. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1988)

Hunyady Györgyné: Az MTA pedagógiai bizottságának 1988. május 19-i ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 361-364. (1988)

I

Ikegami Jirō: Solon text. In: Minzu yuwen. pp. 70-76. (1988)

J

Janics Kálmán: Istvánnap éjszakája és ami utána következett : Emlékezzünk 1986. augusztus 20-ára. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 67-73. (1988)

Jeremiás Éva: Szinkrón variancia és nyelvtörténet a perzsában : a nyelvi változás kérdéséhez : kandidátusi értekezés tézisei. (1988)

Johanson Lars: Grenzen der Turcia : Verbindendes und Trennendes in der Entwicklung der Türkvölker. In: Turcica et orientalia : studies in honour of Gunnar Jarring on his eightieth bithday, 12 October 1987. pp. 51-61. (1988)

Jukes Thomas H.: Szent-Györgyi and vitamin C. In: Nature:International weekly Journal of Science, (332) 6163. p. 390. (1988)

Jákli István: Könyvespolc. A Szent István jubileumi év kiadványaiból. In: Életünk, (26) 12. p. 4. (1988)

K

Kapor Agneš and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Conformational analysis of the crystalline compound 5,8-methano-4ar,5c,6,7,8c,8ac-hexahydro-4H-3,l-benzoxazine-2(1H)-thione as studied by X-ray diffraction method. In: Kolligátum. 29-30, [1]. (1988)

Kapor Agneš and Argay Gyula and Stájer Géza and Bernáth Gábor: The crystal and molecular structure of 5,8-methano-4ar,5t,6,7,8t,8ac-hexahydro-4H-3,l-benzoxazine-2(1H)-thione. In: Kolligátum. 152, [1]. (1988)

Katona Péter: Joint companies in Hungary. In: Kolligátum. pp. 109-124. (1988)

Kristó Gyula: Az egyház- és államszervezet Szent István korában. In: História, (10) 4. pp. 3-5. (1988)

Kristó Gyula: Hibaigazítás. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap, (32) 29. p. 8. (1988)

Kristó Gyula: István, a szobor. In: Népszabadság : az MSZMP Központi lapja, (46) 198. p. 8. (1988)

Kristó Gyula: István, az ember. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (46) 197. p. 6. (1988)

Kristó Gyula: István, az államférfi. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (46) 198. p. 6. (1988)

Kristó Gyula: Város és történelem [könyvismertetés]. In: Szeged : a tanács közlönyének várospolitikai melléklete, (1) 1. p. 36. (1988)

Kubinyi Ferenc: Az első magyar kirakatper. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 15-27. (1988)

Kulcsár Péter: Ők huszonnyolcan Álmostól Andrásig : Kristó Gyula - Makk Ferenc Az Árpád-házi uralkodók [könyvismertetés]. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (46) 167. p. 7. (1988)

Káli Lajos: Jalta - régi mítoszok új kiadásban : S. Kogelfranz : Jalta öröksége. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 65-67. (1988)

Kárpáti Andrea: Építészet és nevelés : Nemzetközi szimpózium, Pécs, 1987. november 12-14. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 245-248. (1988)

Kárpáti Andrea: A vizuális műelemző képesség fejlődése az általános iskola felső tagozatán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 172-186. (1988)

Köte Sándor: A. SZ. Makarenko: Tyeoria i praktika kommuniszticseszkovo voszpitányija : Összeállította: A. A. Frolov : Kijev, 1985. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 107-110. (1988)

Köte Sándor: Kiss Istvánné: A Trefort utcai "minta" : Az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskola története : Budapest, 1987. ELTE. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 260-262. (1988)

L

Lambrecht Miklós: Szent-Györgyi Albert (1893-1986). In: Historia Medica Hungarica: Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. (1988)

Lele József: A vármegyék kialakulása Magyarországon : Kristó Gyula új könyve [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 195. p. 4. (1988)

Ligetiné Verebély Anna: Helyzetek és helyzetteremtés a pedagógiai gyakorlatban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 97-106. (1988)

Loránd Ferenc: Makarenko időszerűségéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 39-51. (1988)

Lynch James and Komlósi László: Nemzetközi kapcsolatok a nevelésben : történeti szempontok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 236-244. (1988)

Lázár János and Kóbor Jenő and Bernáth Gábor: Synthesis of pharmacologically active isoquinolinyl-quinazolinones. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1988)

Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Pelczer István: One-pot synthesis and stereochemical investigation of partially saturated tetracyclic benzoxazines. In: Kolligátum. p. 485. (1988)

Légrády Eszter: Hatszázezer halláskárosult - Országos szűrési program Nem kézrátevéssel... In: Magyar Hírlap- politikai napilap, (21) 99. p. 3. (1988)

Lökkös Antal: Thurocz, Johannes de, Chronica Hungarorum, I: Textus, Ediderunt Elisabeth Galántai, Julius Kristó, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985, 332 p. (Bibliotheca scriptorum medii recentique aevorum; series nova, VII) [könyvismertetés]. In: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, (50) 2. pp. 536-538. (1988)

M

M. Nádasi Mária: Változatosság vagy ötletszerűség? : az oktatási módszerekről az NSZK szakirodalmában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 353-360. (1988)

Makk Ferenc: Acta középkori históriákról [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 111. p. 4. (1988)

Marton János: Szent-Györgyi tisztelete. Fordítani csak pontosan, szépen. In: Delta – Impulzus, (4) 16. p. 25. (1988)

McElroy W. D.: Imaginative biochemistry : [book review : Ralph W. Moss: Free radical. Albert Szent-Gyorgyi and the battle over vitamin C]. In: Science, (239) 4835. p. 82. (1988)

Máriáss András: A Beszélő szerkesztőinek. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 80-85. (1988)

Mátraházi Zsuzsa: Bizonyítvány. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (51) 23. p. 1. (1988)

Mátraházi Zsuzsa: Névcsere. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (51) 10. p. 1. (1988)

Mészáros István: Egy megnevezés változásai : partikuláris iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 204-221. (1988)

Müllerné Seres Ágota: Vitéz János emlékév. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 469-473. (1988)

N

Nagy Károly: Invalidity of international acts as a sanction for the violation of law. In: Kolligátum. pp. 205-226. (1988)

Nádor Tamás: Kristó Gyula: A vármegyék kialakulása Magyarországon [könyvismertetés]. In: Könyvvilág, (33) 6. p. 5. (1988)

O

Oláh János: Az 1935. VI. tc. végrehajtása a szegedi tankerületben : a törvény és a végrehajtási utasítás főbb jellemzői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 404-417. (1988)

Orosz István: "A szocializmus megroppant gerince" : Gulyás Gyula és Gulyás János : törvénysértés nélkül. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 64-65. (1988)

P

P[éter] L[ászló]: Szent-Györgyi Albert első életrajza. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 225. p. 5. (1988)

Pedani Maria Pia: Exemplum litterarum tartarorum : Ghāzān khan and Venice at the turn of the XIIIth century. In: Quaderni di studi arabi. pp. 608-614. (1988)

Pelczer István and Dombi György and Lázár László and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Determination of the configuration and conformation of tetracyclic partly saturated benzoxazines by NMR. In: Kolligátum. 155, [1]. (1988)

Perutz M[ax] F.: Two roads to Stockholm. In: The New York Review of Books. pp. 21-23. (1988)

Pethig Ronald: Szent-Györgyi and vitamin C [ A Nature folyóirat Vol. 331. 4 February 1988. számában megjelent cikk (szerző Walter Gratzer) és az erre történő reflexió (szerző:Ronald Pethig, Nature Vol. 332. 31. March 1988) újraközlése. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (12) 2. p. 90. (1988)

Petrikás Árpád: Makarenko hatásának elméleti és gyakorlati tapasztalatai : a hatvanas-hetvenes évek elemzései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 66-73. (1988)

Pihlaja Kalevi and Hellman Jaakko and Mattinen Jorma and Göndös György and Wittman Gyula and Gera Lajos and Bartók Mihály and Pelczer István and Dombi György: NMR structural study and stereoselective synthesis of 2-substituted and 2,2-disubstituted 5-dichloroacetamido-5-methyl-1,3-dioxanes. In: Kolligátum. pp. 601-604. (1988)

Pihlaja Kalevi and Oksman Pentti and Stájer Géza and Bernáth Gábor: Mass spectrometric differentiation of 2, 3-disubstituted pyrimidin-4(3H)-ones and 1,2-disubstituted pyrimidin-4(1H)-ones. Tautomerism between the NH-derivatives. In: Kolligátum. 934-935, [1]. (1988)

Pihlaja Kalevi and Vainiotalo Pirjo and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Stereochemistry and the mass spectra of some 1,3- and 3,1-perhydrobenzoxazines. In: Kolligátum. pp. 229-232. (1988)

Pleskovics András: Ezen a földön mindig szorgos nép élt. Találkozás dr. Kristó Gyula történészprofesszorral. In: Békés Megyei Népújság : a Megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács lapja, (43) 187. p. 7. (1988)

Polónyi István: Oktatáspolitika - A tervezés és döntés anatómiája : Szerkesztette: Kozma Tamás : Budapest, 1986. Oktatáskutató Intézet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 110-113. (1988)

Pukánszky Béla: Tettamanti Béla neveléstörténet-írói munkássága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 418-433. (1988)

Pék András: Az informatikai forradalom néhány nevelési vonatkozása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 317-324. (1988)

Pólay Elemér: Das römische Recht als Objekt der Rechtsvergleichung in Ungarn : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1988)

Pólay Elemér: Die Frage der Verantwortung im Römischen Recht in der Zeit der Zwölftafeln : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 59-67. (1988)

Pólay Elemér: Schlusswort : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1988)

R

Radnóti Sándor: A keserű belügyi romantika. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 58-62. (1988)

Regis Ed: A cut lemon doesn’t turn brown : [The New York Times : book review : Ralph W. Moss: Free radical. Albert Szent-Gyorgyi and the battle over vitamin C].

Regis Ed: A cut lemon doesn’t turn brown. In: The New York Times. (1988)

Róna-Tas András: Akadémiai doktori téziseinek megvédése : Uray Géza. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 96-97. (1988)

Róna-Tas András: Altaic and Indo-European : marginal remarks on the book of Gamkrelidze and Ivanov. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 391-404. (1988)

Róna-Tas András: Doerfer, Gerhard : Zum Vokalismus nichterster Silben in altosmanischen Originaltexten. Stuttgart :Steiner, 1985 : Buchbesprechung. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" : Neue Folge. pp. 254-255. (1988)

Róna-Tas András: Egy kihalt nyelv nyomában : a kazár rejtély. In: Élet és tudomány : [a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. hetilapja];Élet és tudomány : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja;Élet és tudomány. pp. 1480-1482. (1988)

Róna-Tas András: Erdélyi István, A magyar honfoglalás és előzményei. Budapest, 1986 : könyvismertetés. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 68-72. (1988)

Róna-Tas András: Ethnogenese und Staatsgründung : die türkische Komponente in der Ethnogenese des Ungartums. In: Studien zur Ethnogenese. pp. 107-142. (1988)

Róna-Tas András: In der Hauptstadt der Wolgabolgaren. In: Tatarische etymologische Studien II. pp. 61-88. (1988)

Róna-Tas András: Janert, Klaus Ludwig, Pliester, Ilse, Nachitextedition. Wiesbaden :Steiner, 1982-1984 : Buchbesprechung. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" : Neue Folge. pp. 259-261. (1988)

Róna-Tas András: Lajos Ligeti : 1902-1987. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" : Neue Folge. pp. 383-386. (1988)

Róna-Tas András: Problems of the East European scripts with special regard to the newly found inscription of Szarvas. In: Popoli delle steppe: unni, avari, ungari : 23-29 aprile 1987. pp. 483-511. (1988)

Róna-Tas András: Protopermskie i udmurtskie zaimstvovaniâ v čuvašskom âzyke. In: Mež"âzykovoe vzaimodejstvie v Volgo-Kam'e : mežvuzovskij sbornik naučnyh trudov. pp. 68-77. (1988)

Réthy Endréné: Linda Nilsen: How to motivate adolescents? : New Jersey, 1982. Prentice Hall Englewood Cliffs : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 118-121. (1988)

Réthy Endréné: P. Ja. Galperin (1902-1988): A tudomány szolgálatában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 444-448. (1988)

S

Schneider Gyula and Wölfling János and Meskó Eszter and Dombi György: Steroids 35: synthesis of 16,16-dimethyl-17-(beta)-hydroxysteroids. In: Kolligátum. pp. 111-121. (1988)

Semega Éva and Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor: Synthesis of thiadiazole, oxadiazole and triazole derivatives with potential pharmacological activity. In: Kolligátum. p. 488. (1988)

Setényi János: A finn oktatáspolitika a nyolcvanas években. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 434-440. (1988)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor: Synthesis of 2-cyanocycloalkyl tetrahydroisoquinolines for pharmacological purposes. In: Kolligátum. p. 488. (1988)

Simon Lajos and Simonné Talpas Gizella and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Rearrangement of cis-5,6-polymethylene-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazines and thiazines to 5,5-polymethylene-1,3-spirooxazolines and thiazolines. In: Kolligátum. 185, [1]. (1988)

Straub F. Bruno: Halk szavak egy hangos félretájékoztatáshoz. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap, (32) 4. p. 4. (1988)

Stájer Géza and Frimpong-Manso Samuel and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Application of phenyl-substituted norbornane 1,3-aminoalcohols for preparation of heterocycles. In: Kolligátum. p. 488. (1988)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of highly condensed heterocycles by cycloaddition. In: Kolligátum. pp. 182-183. (1988)

Stájer Géza and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of multiple-condensed saturated heterocycles by cycloaddition. In: Kolligátum. p. 488. (1988)

Stájer Géza and Szőke-Molnár Zsolt and Szabó E. Angela and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of cycloalkane-condensed dihidrouracils by ring expansion of azetidinones. In: Kolligátum. 184, [1]. (1988)

Susanne Nemestólky: Együttműködés a harmadik és negyedik osztályos gyerekek között Auszriában és Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 252-259. (1988)

Szabolcs Éva: Philippe Aries: Gyermek, család, halál : Budapest, 1987. Gondolat, 419 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 453-455. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Egyetemünk története III./ A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története III.rész. In: Synapsis: a SZOTE hallgatói lapja, (7) 4. pp. 6-10. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Egyetemünk története IV./A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története IV. In: Synapsis: a SZOTE hallgatói lapja, (7) 5. pp. 14-15. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Hozzászólás a „Szent-Györgyi Albert kutatóegyénisége” című cikkhez. Tiszatáj ’87/12, 83-97.o. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (12) 1. p. 38. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Negyven éve. Az első Kossuth-díj. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 67. p. 6. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Psalmus Humanus. Szent-Györgyi Albert békehimnusza. In: Nők lapja, (40) 19. pp. 6-7. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Straub F. Brunó és Szeged. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 156. p. 5. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának dokumentumai. In: Magyar Tudomány, (33) 1. pp. 62-68. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története I.rész. In: Synapsis: a SZOTE hallgatói lapja, (7) 1. pp. 1-13. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem története II.rész. In: Synapsis: a SZOTE hallgatói lapja, (7) 2. pp. 3-6. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert és a könyv. In: Csongrád Megyei Könyvtáros: Közművelődési, felsőoktatási, iskolai és szakkönyvtárosok híradója, (20) 1-2. pp. 5-7. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Tudománytörténet. Habent sua fata libelli… Szent-Györgyi Albert: Studies on muscle (1945) c. könyvének kalandos története. In: Biokémia: a Magyar Biokémiai Egyesület tájékoztatója, (12) 4. pp. 185-187. (1988)

Szabó Tibor and Zallár Andor and Zallár Ildikó: Albert Szent-Györgyi in Szeged. In: Geographia Medica, (18). pp. 153-156. (1988)

Szabó Illés: István, ki vagy te? In: Képes7, (3) 34. pp. 15-17. (1988)

Szabó János and Bernáth Gábor and Fodor Lajos and Sohár Pál: A new facile synthesis of thiaprotoberberines. In: Kolligátum. pp. 857-861. (1988)

Szabó János and Szűcs Erzsébet and Fodor Lajos and Katócs Ágnes and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Ring transformations of 1,3-benzothiazines, 5(1) synthesis of benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 2-aryl-4H- and 4-aryl-2H-1,3-benzothiazines. In: Kolligátum. pp. 2985-2992. (1988)

Szalma Sándor and Pelczer István: Three-dimensional correlation by combination of 2D NMR spectra. In: Kolligátum. pp. 416-426. (1988)

Szegfű László: A régmúlt igézetében : beszélgetés Kristó Gyulával. In: Tiszatáj : irodalmi, művelődési és társadalompolitikai folyóirat, (42) 1. pp. 66-79. (1988)

Szendi József: Dr. Szendi József püspök levele Grósz Károly miniszterelnököz. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). p. 54. (1988)

Szent-Iványi István: Menekültek Magyarországon - menekültek a nyilvánosságban. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 48-49. (1988)

Szilágyi Sándor: Kezdettől nyilvánvaló volt, hogy koncepciós pert fognak összehozni : beszélő-beszélgetés Vásárhelyi Miklóssal : a jugoszláv menedék. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 7-14. (1988)

Szilárd János: Szent-Györgyi Albert nevét vette fel a Szegedi Orvostudományi Egyetem. In: Orvosi Hetilap: az egészségügyi dolgozók szakszervezetének tudományos folyóirata, (129) 18. pp. 949-950. (1988)

Szőke-Molnár Zsolt and Stájer Géza and Bernáth Gábor and Sohár Pál: Preparation of uracils and dihydrouracils from azetidinones by ring transformation. In: Kolligátum. p. 490. (1988)

Szűcs Ágnes: A nemzetközi neveléstörténeti konferencia X. ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 467-469. (1988)

Sárvári Márta: „A népre kell figyelni”. Wallenbergtől a vízlépcsőig. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (51) 301. p. 5. (1988)

Sáska Géza: Az iskolarendszerű felnőttoktatás magyarországi történetének vázlata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 373-390. (1988)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: Altaic studies. Papers at the 25th meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala June 7-11 1982. Almquist och Wiksell, 1985 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 157-159. (1988)

T

T. I.: Negyven éve adták át az első Kossuth-díjakat. Száztízen, hat kategóriában. In: Népszava : a Magyar Szakszervezetek Központi Lapja, (116) 64. p. 6. (1988)

T. L.: Egy Nobel-díjas, aki utálta a protokollt. In: Reform: független demokratikus hírmagazin, (1) 8. p. 41. (1988)

T[andi] L[ajos]: Szent-Györgyi arcai. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 7. p. 4. (1988)

Tamás Gáspár Miklós: Erdélyi múlt, román jelen, magyar jövő. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 35-39. (1988)

Tandi Lajos: Ofélia levele Dániából. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 57. p. 5. (1988)

Tandi Lajos: „Az értelemig és tovább". In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 79. p. 6. (1988)

Tandi Lajos: „Minek magunkat lassan ölni?". In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 90. p. 6. (1988)

Tandi Lajos: Szent István a söröscímkén : avagy történelmi lecke mai magyaroknak. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szegedi Városi Bizottságának lapja, (78) 199. p. 9. (1988)

Tandi Lajos: „...édes hazám, fogadj szívedbe". In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 114. p. 6. (1988)

Tandi Lajos: „A mindenséggel mérd magad…". In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 84. p. 5. (1988)

Tandi Lajos: „...nem középiskolás fokon…". In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 96. p. 6. (1988)

Tandi Lajos: „A szellem és a szerelem...”. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (78) 108. p. 6. (1988)

Tanács István: Nevezzük Titanicnak. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap, (32) 48. p. 16. (1988)

Tarján Tamás: Könyvszemle [könyvismertetés]. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (46) 195. p. 7. (1988)

Temesi Ferenc: Por (Részlet). In: Rakéta regényújság, (15) 38. p. 7. (1988)

Terta : Gondolatok Tóth Károly Antal írásának ürügyén. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). p. 79. (1988)

Torma József: Krími tatárok. In: Délmagyarország : független napilap, alapítva 1910-ben;Délmagyarország : független napilap, alapítva 1910-ben. (1988)

Trencsényi László: Francia könyvsorozat az iskolai esélyegyenlőségről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 269-273. (1988)

Trencsényi László: Fórum '88 Debrecen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 473-474. (1988)

Trencsényi László: Gabnai Katalin: Drámajátékok gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek : Budapest, 1987. Tankönyvkiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 123-125. (1988)

Trencsényi László: Regine et Philippe Gaillot : A CDI : iskolai dokumentációs és információs központ. Tours, 1987. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 273-274. (1988)

Trencsényi László: Revolucija-Iszkusztvo-Deti (Forradalom-művészet-gyerekek) : szerk.: N. P. Sztaroszelceva : Proszvesenyije, 1987. 240 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 4. pp. 457-460. (1988)

Trencsényi László: A "legkellemesebb szimfónia". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 1. pp. 3-6. (1988)

Tóth Béla: Göte Klingberg: Children's fiction in the hands of the translators : Lund, 1988 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 262-266. (1988)

Tőkéczki László: Helmut Engelbrecht: Geschichte des österreichischen Bildungswesens : erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs : Wien, 1984. (ÖBV) I—II—III. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 266-269. (1988)

U

Uhrman Iván: Az ősmagyar kettős fejedelemség kérdéséhez. In: Történeti Szemle : Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. pp. 206-226. (1988)

V

Vajda Dezső: Nobel-díjasaink. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (51) 23. p. 6. (1988)

Varga Lajos: Informatika és neveléstudományi kutatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 325-343. (1988)

Varga Lajos: Közismereti és szakmai tantervek összehasonlító elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 2. pp. 158-171. (1988)

Vass István: Levél a Magyar Nemzet főszerkesztőjéhez. In: Beszélő : politikai és kulturális folyóirat, (24). pp. 46-47. (1988)

Vincze Irén and Somlai Csaba and Schneider Gyula and Dombi György: 15-(hydroxymethyl)androstene and -estratriene derivatives. In: Kolligátum. pp. 973-978. (1988)

Vámos Tibor: Felkészülés az információs társadalomra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 288-292. (1988)

W

Wéry Philippe: La vitamine C a soixante ans. In: Médecine et Hygiène, (46) 1759. p. 2343. (1988)

Z

Zalai Károly: Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzor tevékenysége a hazai gyógyszergyártásban. In: Gyógyszerészet:a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja, (32) 4. pp. 205-208. (1988)

Zibolen Endre and Retter Hein: Eduard Spranger magyarországi kapcsolatai : [beszámoló ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (88) 3. pp. 348-353. (1988)

Zimonyi István: Ligeti Lajos magyar őstörténet-koncepciója. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 216-221. (1988)

Zircz Péter: Tallózó. In: Könyvtáros, (38) 9. pp. 497-501. (1988)

This list was generated on 2024. június 19. 18:11:38 CEST.