Items where Year is 1980

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 183.

Article

A Neveléstörténeti Albizottság felolvasó ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. p. 488. (1980)

Antall József: Felkai László: Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége : Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó. 323 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 473-475. (1980)

Arató Ferenc: Köte Sándor: A szocialista munkaiskola kezdetei, 1917-1920 : Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó. 207 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 357-362. (1980)

Bajkó Mátyás: Az összehasonlító pedagógia néhány kutatásmódszertani kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 21-30. (1980)

Bajkó Mátyás: M. A. Szokolova, E. N. Kuzmina, M. L. Rodionov: Összehasonlító pedagógia : Moszkva, 1978. Proszvescsenyije Kiadó, 192 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 368-369. (1980)

Ballér Endre: Nagy Sándor: A tananyag és az oktatási folyamat tervezésének időszerű kérdései : Budapest, 1979. Tankönyvkiadó. 159 oldal : Pedagógiai Közlemények 20. sz. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 233-235. (1980)

Ballér Endre: Személyiségformálás és hivatásra nevelés a pedagógusképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 341-344. (1980)

Balázs Györgyné: Az általános iskolai és a középiskolai történelemtanítás viszonya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 31-37. (1980)

Banó István: Idegennyelv-oktatás és munkakészség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 212-215. (1980)

Bereczki Sándor: Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története Magyarországon : Budapest 1979. Tankönyvkiadó. 289 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 238-241. (1980)

Bernáth József: Tapasztalatok az önálló tanulásra nevelésben : részletek egy kutatás eredményeiből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 262-280. (1980)

Besnyő Miklós: Cseh és szlovák pedagógiai folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 95-98. (1980)

Biszterszky Elemér: Az oktatócsomag : Budapest 1979. Tankönyvkiadó. 147 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 250-251. (1980)

Bán Ervin: Alberto Melo, Ana Benavente: Expériences d'éducation populaire en portugal 1974-76 : a portugál népoktatás eseményei 1974-76-ban : Párizs, 1978. UNESCO. 47 oldal : Études et Documents d'Étucation. 29. sz. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 485-486. (1980)

Bán Ervin: Jacques Ladsous: L'educateur dans l'education spécialisée : különleges nevelési feladatokat ellátó nevelők : Párizs, 1977. Édition ESF. 180 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 378-379. (1980)

Bán Ervin: Lionel Bellenger: Les méthodes de lecture : az olvasás módszertana : Párizs 1978. Presses Universitaires de Francé. 127 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. p. 118. (1980)

Bán Ervin: A l'école et la nation huszonnyolc éve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 228-232. (1980)

F. Font Márta: Történészműhely [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : az MSZMP Szeged Városi Bizottságának lapja, (70) 28. p. 4. (1980)

Felkai László: Dénes Magda: Johann Friedrich Herbart pedagógiája : Budapest, 1979. Tankönyvkiadó. 178 oldal : Egyetemes Neveléstörténet 40. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 483-485. (1980)

Fábián Zoltán: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1977 : tantervi, tantervelméleti tanulmányok : szerkesztették: Kiss Árpád, Mészáros István, Nagy Sándor (vezető szerkesztő), Szarka József : Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó. 281 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 99-102. (1980)

Földes Éva: Mario Alighiero Manacorda: Momenti di storia della pedagogia : a neveléstörténet történelmi percei : Torino, 1977. Editoré Loescher. 273 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 362-364. (1980)

Földes Éva: A magyar neveléstörténeti (művelődéstörténeti) irodalom a szomszédos szocialista országokban : I. Románia. 1975-1980. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 353-356. (1980)

Földes Éva and Lantos István: Robert Alt életműve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 215-222. (1980)

Gáspár László: Az ember alternatívái : gondolatok Gramsci pedagógiai tárgyú írásait olvasva. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 323-330. (1980)

Havas Péter: Egy természettudományos fogalom alakulása és fejleszthetősége alsótagozatos tanulóknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 301-308. (1980)

Hodinka László: Schvarcz Gyula közoktatásügyi statisztikai tevékenysége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 67-80. (1980)

Hunyady Györgyné: Horváth Lajos: A tanulói önkormányzat fejlesztésének útjai az általános iskola mozgalmi életében : Budapest 1979. Akadémiai Kiadó. 214 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 105-106. (1980)

Kadosa Árpád: Falusi népiskolai rendtartás a 18-19. század fordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 424-429. (1980)

Kottay Ferenc: Az új gimnáziumi tantervi "Alapelvek"-ről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 61-67. (1980)

Kovácsné Szabó Márta: Educational reforms : experiences and prospects : az oktatási reformok tapasztalatai és perspektívái : Párizs, 1979. UNESCO. „Education on the move"-sorozat. 232 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 369-371. (1980)

Kovácsné Szabó Márta: Learning and working : munka és oktatás : Párizs 1979. UNESCO 348 oldal : Prospects Report 1 . kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 246-247. (1980)

Kozéki Béla: Az iskoláskorúak motivációjának mérése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 281-289. (1980)

Kristó Gyula: Gellért püspök. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (36) 227. p. 8. (1980)

Kristó Gyula: A Képes Krónika története. In: História, (2) 1. pp. 13-14. (1980)

Köte Sándor: UNESCO-értekezlet a nevelés és a munka kapcsolatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 207-212. (1980)

Köte Sándor: Vaskó László: A köznevelésügy fejlődése a tiszántúli tankerületben : 1944-1950 : Debrecen 1980. 404 oldal : Opera Facultatis Philosophicae Universitatis de Ludovico Kossuth Nominatae 2. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 475-477. (1980)

Malonyai Péter: A feudális széttagolódás Magyarországon : Kristó Gyula kötete [könyvismertetés]. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (36) 211. p. 4. (1980)

Mészáros István: Az ELTE Bölcsészkar Neveléstudományi Tanszékének története 1814-1900 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 38-57. (1980)

Mészáros István: Az ELTE Bölcsészkar Neveléstudományi Tanszékének története 1900-1949 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 187-206. (1980)

Mészáros István: Mezey László: Deákság és Európa : irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata : Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó, 282 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 481-483. (1980)

Mészáros István: Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban : Bukarest, 1979. Kriterion Könyvkiadó. 397 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 364-367. (1980)

Mészáros János: Egyetemisták közművelődési tábora Hajóson. In: Ifjúkommunista : a KISZ Központi Bizottságának elméleti, politikai és módszertani folyóirata, (24) 10. pp. 40-41. (1980)

Müllerné Seres Ágota: A pedagógus személyiségvonásai 1870-1890 közötti tanárképzős neveléstanok tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 344-349. (1980)

Nagy József: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1975-76 : szerkesztette Kiss Árpád, Nagy Sándor, Szarka József : Budapest 1979. Akadémiai Kiadó. 479 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 235-238. (1980)

Nagy Sándor: Új periódus az oktatáselmélet fejlődésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 399-412. (1980)

Nánási András: Nánási András (1720-1728). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 195-206. (1980)

Orbán Éva: Education in a changing society : nevelés egy változó társadalomban : szerkesztette: Antonina Kloskowska, Guido Martinotti : London - Beverly Hills 1977. 311 oldal : SADE Studies in International Sociology 11 . : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 248-250. (1980)

Papp Gábor: Őstörténet – több nézőpontból [könyvismertetés]. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (38) 155. p. 6. (1980)

Petrikás Árpád and Bagi Éva Mária: A közösséglélektan elmélete : tanulmánygyűjtemény : Moszkva, 1979. "Pedagógia" könyvkiadó. 238 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 471-473. (1980)

Petrovics István: A magyar őstörténetkutatás új kézikönyve [könyvismertetés]. In: Szegedi Egyetem : a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, (18) 14. p. 5. (1980)

Rackow Heinz-Gerd and Brezsnyánszky László: A tanórán kívüli nevelőmunka kérdései : a rostocki egyetem pedagógiai kutatásairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 349-352. (1980)

Réthy Endréné: Didaktikai kutatások Finnországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 82-90. (1980)

Rókusfalvy Pál: Nagy László: Az ismeretek alkalmazásának pszichológiai problémái : Budapest 1979. Tankönyvkiadó. 182 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 244-245. (1980)

Sass Attila: B. Z. Vulfov, M. M. Potasnyik: Az osztályon és iskolán kívüli nevelőmunka szervezője : Moszkva, 1978. Proszvescsenyije Kiadó. 224 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 373-375. (1980)

Sik Csaba: Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig : Kristó Gyula monográfiája [könyvismertetés]. In: Új Tükör, (17) 33. p. 2. (1980)

Simon Gyula: Köte Sándor: A tanácsköztársaság közoktatáspolitikai és pedagógiai törekvései : Budapest 1979. Tankönyvkiadó. 234 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 102-104. (1980)

Simon Gyula: A szegedi Tanárképző Főiskola gyakorlóiskolájának jubileuma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 330-341. (1980)

Somos Lajos: Tanítóképző intézetek tudományos közleményei XII. : szerkesztette Szekerczés Pál : Debrecen 1977. (1979.) 278 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 108-111. (1980)

Somos Lajos: A tanítóképző főiskolák tudományos közleményei XIII. : szerkesztette Szekerczés Pál : Debrecen, 1978. 211 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 375-378. (1980)

Szabolcs Éva: Handbook of curriculum evaluation : a tantervi értékelés kézikönyve : szerkesztette Arieh Lewy : Párizs, New York 1977. UNESCO - Longman Inc. 132 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 115-117. (1980)

Szabóné Fehér Erzsébet: G. Donáth Blanka: Személyiségformáló kiscsoportmunka az iskolában : Budapest 1980. Akadémiai Kiadó. 171 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 479-480. (1980)

Szarka József: Székácsné Vida Mária: A művészeti nevelés hatásrendszere : Budapest, 1980. Akadémiai Kiadó. 116 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 470-471. (1980)

Szarka József: Törekvések és irányzatok a jelenkori neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 13-20. (1980)

Szarka József: A pedagógiai bizottság ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. p. 487. (1980)

Szekerczés Pál: A berettyóújfalui járás tanítói 1806-1848 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 430-450. (1980)

Szeléndi Gábor: A képzési idő felhasználása tanítóképzős hallgatóknál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 309-315. (1980)

Szoboszlay Miklós: Az oktatás-nevelés korszerűsítésének problémái a Jednotá Skolá-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 463-469. (1980)

Széchy Éva: A nevelés tudományos prognosztizálása és a szocializmus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 127-138. (1980)

Timár István: Andrássy Mária, Vitányi Iván: Ifjúság és kultúra : a fiatalok kulturális, művészeti magatartása : Budapest 1979. Gondolat Könyvkiadó. 165 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 114-115. (1980)

Tverdota Miklósné: Eötvös népnevelési egyletei a korabeli sajtó tükrében : 1867-1871. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 451-462. (1980)

Tóth Lajos: Tessedik fellépése 1791-ben a tanügy korszerűsítése érdeklében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 316-322. (1980)

Tóthné Dudás Margit: Permanens nevelés a szocialista országokban : szerkesztette Mihály Ottó : Budapest, 1979. Akadémiai Kiadó. 156 oldal : Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat. 12. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 478-479. (1980)

Varga Lajos: Magyar szerző didaktikája japánul. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 58-60. (1980)

Vaskó László: Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról (1945-1948) : a kötetet összeállította és a bevezetőt írta: Dancs Istvánné : Budapest 1979. Kossuth Könyvkiadó. 862 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 106-108. (1980)

Vass János: A kedvezőtlen közösségi helyzet megszüntetésének kísérlete tisztségmegbízás segítségével. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 413-423. (1980)

Veczkó József: Vizsgálatok a pedagógusok gyermekismeretéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 154-168. (1980)

Vincze András: Munkásmozgalom és kultúra 1867-1945 : a magyar munkásmozgalom kulturális tevékenységének válogatott dokumentumai : szerkesztette Szilágyi János : Budapest 1979. Kossuth Könyvkiadó. 463 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 111-113. (1980)

Vincze László: Vázlat Weszely Ödönről : 1867-1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 169-186. (1980)

Vág Ottó: A nemzetközi neveléstörténeti konferencia alapító ülésszaka. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 222-227. (1980)

Waczulik Margit: Történelemtanítás - személyiségfejlesztés : a III. Országos Történelemtanítási Konferencia anyaga : szerkesztette: Szabolcs Ottó : Budapest 1979. Tankönyvkiadó. 286 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 241-243. (1980)

Xantus Gyuláné: Kísérlet óraszervezési változatokkal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 290-300. (1980)

Zakar András: Harry Schröder: Lehrerpersönlichkeit und Erziehungswirksamkeit : tanári magatartás és nevelési hatékonyság : Berlin, 1979. Volk und Wiesen Volkseigener Verlag. 276 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 3. pp. 372-373. (1980)

Zibolen Endre: Janusz Korczak emlékév Lengyelországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 80-82. (1980)

Zibolen Endre: Jelentés a neveléstudomány helyzetéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 4. pp. 387-398. (1980)

Zibolen Endre: Kiss Árpád : 1907-1979. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 91-94. (1980)

Ágoston György: A középiskolai közösségek rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 1. pp. 3-12. (1980)

Óvári Ágnes: A tanárképzés óratervi problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (80) 2. pp. 139-153. (1980)

Book

Peregrinuslevelek 1711-1750 : külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. ISBN 963-481-188-4

Book Section

Függelék : professzorok levelei (1711-1721). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 331-360. (1980)

Jegyzetek, mutatók, képek, dokumentumok. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 361-445. (1980)

Vegyes levelek (1713-1750). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 273-300. (1980)

A kiadó jegyzete. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 465-467. (1980)

Ajtai András: Ajtai András (1713-1717). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 77-89. (1980)

Csernátoni Gajdó Dániel: Csernátoni Gajdo Dániel (1720-1725). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 182-194. (1980)

Dézsi Zsigmond and Remethei János: Déési Sigmond és Remethei János (1714-1717). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 91-105. (1980)

Enyedi István: Enyedi István (1716-1721). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 141-181. (1980)

Felfalusi Mihály: Felfalusi Mihály (1715-1720). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 125-140. (1980)

Hoffmann Gizella: Utószó. In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 447-464. (1980)

Kibédi András: Kibédi András (1715-1717). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 107-123. (1980)

Ifj. Pápai Páriz Ferenc: Ifj. Pápai Páriz Ferenc (1711-1726). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 5-76. (1980)

Szilágyi Sámuel: Szilágyi Sámuel (1722-1732). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 207-241. (1980)

Székelyhídi N. Mihály: Székelyhídi N. Mihály (1729-1741). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 253-269. (1980)

Vajna Miklós: Vajna Miklós (1723-1724). In: Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (6). pp. 245-251. (1980)

Journal

Magyar Pedagógia. - 80. évf. (1980) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 80. évf. (1980) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 80. évf. (1980) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 80. évf. (1980) 4. sz.

Manuscript

Karikó Katalin vezetői engedélye.

Offprint

Aktual'nye voprosy čuvašskogo âzykoznaniâ : tezisi dokladov i soobŝenij na naučnoj sessii, posvâŝennoj 100-letiû so dnâ roždeniâ V. G. Egorova : 12-13 fevralâ 1980 goda. (1980)

Instrukciâ i probnye stat'i "Ètimologičeskogo slovarâ čuvašskogo âzyka". (1980)

A Magyar Tudományos Akadémia Almanachja. (1980)

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének közleményei XVIII. : 1979-1980 : tartalomjegyzék. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1980)

Szent-Györgyi Albert imádsága. In: Új Ember- katolikus hetilap, (36) 22. p. 4. (1980)

Thoraxchirurgische Gemeinschaftstagung DDR-Ungarische VR. In: Kolligátum. p. 259. (1980)

A magyar őstörténet : több tudományág szemszögéből : Magyar tudomány, 87. évf. 1980. 5. sz. In: Magyar tudomány = Hungarian science : a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. (1980)

Bara Dénes: A szájnyálkahártya és a nyálmirigyek pathológiája : a jegyzet általános orvostanhallgatók és fogorvostanhallgatók részére készült : a szájnyálkahártya pathologiájának IV—VIII. fejezete és a mycosisok orális vonatkozásainak részletezése elsősorban utóbbiak képzését szolgálja. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1980)

Baudrexl A.: Sitzumbgberichte aus chirurgischem Gesellschaften : Thoraxchirurgische Gemeinschaftstagung. In: Kolligátum. p. 252. (1980)

Bődi Zsuzsanna and Kóbor Jenő and Ormos Jenő: Glucose -6- phosphatase activity in necrotic and regenerating tubular epithelium in rat kidney. In: Kolligátum. pp. 9-10. (1980)

Csillik Bertalan: Infrastructure of the neuron. In: Kolligátum. pp. 149-189. (1980)

Csillik Bertalan and Knyihár Erzsébet: Fine structural localization of calcium binding sites in the neuromuscular junction. In: Kolligátum. pp. 49-56. (1980)

Csillik Bertalan and Knyihár Erzsébet: Structural localization of calcium binding sites in the neuromuscular junction after supramaximal stimulation. In: Kolligátum. pp. 974-984. (1980)

Czeizel Endre: A természettudós tehetsége: A Lenhossék – Szent-Györgyi család. In: Az orvos-genetikus szemével. pp. 155-170. (1980)

Fodor Sándor: Judit Néni mesél. In: Hargita Kalendárium 1980. pp. 117-118. (1980)

Fröhlich Joachim and Rummelfänger Horst: Autoradiographischer Nachweis entorhinaler Afferenzen zur contralateralen Fascia dentata (FD) bei der Albinoratte = Autoradiographic demonstration of entorhinal afferences into the contralateral Fascia dentata in albino rat. In: Kolligátum. p. 234. (1980)

Földes Vilmos and Kósa Ferenc: A holttest elföldelési időpontjának megállapítása csontvázleletek alapján. In: Kolligátum. pp. 107-110. (1980)

Gergely Mihály and Imre József and Fodor László: Lúgos reflux és ún. in situ nyelőcsőrák. In: Kolligátum. pp. 576-578. (1980)

Gesztesi Tamás and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő and Magyar Zoltán: Bartter szindróma. In: Kolligátum. pp. 162-163. (1980)

Huszka János and Mágori Anikó: Orbitális haemangiopericytoma. In: Kolligátum. pp. 111-116. (1980)

Iványi Béla: Heveny gastroduodenalis fekélyek és eróziók humán boncolási anyagban. In: Kolligátum. pp. 1140-1147. (1980)

Iványi Béla: A heveny gastroduodenalis fekélyekről és eróziókról. In: Kolligátum. pp. 224-232. (1980)

Jancsó Gábor and Jancsó-Gábor Aranka: Effect of capsaicin on morphine analgesia - possible involvement of hypothalamic structures. In: Kolligátum. pp. 285-288. (1980)

Jancsó Gábor and Király Erzsébet: Distribution of chemosensitive primary sensory afferents in the central nervous system of the rat. In: Kolligátum. pp. 781-792. (1980)

Jancsó Gábor and Király Erzsébet and Jancsó-Gábor Aranka: Chemosensitive pain fibers and inflammation. In: Kolligátum. pp. 66-57. (1980)

Jancsó Gábor and Király Erzsébet and Jancsó-Gábor Aranka: Direct evidence for an axonal site of action of capsaicin. In: Kolligátum. pp. 91-94. (1980)

Jármay Katalin and Kuthy Enikő: Orchitis granulomatosa (malakoplakia?). In: Kolligátum. pp. 2647-2654. (1980)

Jármay Katalin and Kuthy Enikő and Ormos Jenő: A herecsatornák fény- és elektronmikroszkópos vizsgálata kísérletes malakoplakiában. In: Kolligátum. pp. 86-94. (1980)

Karmyševa Bel'kis Halilovna: Slovo aymak v étnonimii i toponimii Uzbekistana. In: Onomastika Srednej Azii. pp. 24-33. (1980)

Karácsonyi Mária and Kecskés László: Intrabronchialis leiomyoma. In: Kolligátum. pp. 2708-2713. (1980)

Kemény Éva and Bozóky Béla and Bara Dénes: Histology of Ammon's horn in acquired and congenital heart diseases. In: Kolligátum. p. 39. (1980)

Kállai Gyula: Látogatás Szent-Györgyinél. In: Életem törvénye: [Visszaemlékezések]. pp. 481-485. (1980)

Kósa Ferenc and Földes Vilmos and Virágos Kis Erzsébet and Rengei Béla and Ferke András: Atomabsorptionsspektrophotometrische Untersuchung des Gehaltes fetaler Knochen an anorganischen Substanzen zur Ermittlung des Lebensalters. In: Kolligátum. pp. 43-50. (1980)

Kósa Ferenc and Szendrényi Júlia: Selbstmord mittels intravenöser Benzineinspritzung. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1980)

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Kéjgyilkosság vagy erős felindulásban elkövetett emberölés? In: Kolligátum. pp. 116-120. (1980)

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Földes Vilmos: Die kriminalistische Bedeutung der "Knebelung" bei aus dem Wasser geborgenen Selbstmördern. In: Kolligátum. pp. 140-144. (1980)

Lajkó Károly and Karcsú Sarolta and Simon Zsuzsanna and Tóth Lajos and Marosi György: Akut szerves foszforsavészter mérgezést követő késői polyneuropathia. In: Kolligátum. pp. 359-364. (1980)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: F. S. Hakimzânov, Âzyk épitafij volžskih bulgar. Moskva : Nauka, 1978 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 149-151. (1980)

Matuz József: Fisher, Alan W.: The Russian annexation of the Crimea 1772-1783. London, Cambridge University Press, 1970 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 471-473. (1980)

McLaughlin Jane A. and Pethig Ronald and Szent-Györgyi Albert: Spectroscopic studies of the protein-methylglyoxal adduct. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (77) 2. pp. 949-951. (1980)

Mihály András: Light microscopic localization of acid phosphatase in different tissues of the albino rat. In: Kolligátum. pp. 774-784. (1980)

Mihály András and Pór István and Bencze György and Csillik Bertalan: Effects of perineurally applied cytostatic, cytotoxic and chelating agents upon peripheral and central processes of primary nociceptive neurons. In: Kolligátum. pp. 531-544. (1980)

Mohácsi Gábor and Kuthy Enikő and Julesz János and Berger Zoltán: Malakoplakia systemás lupus erythematosus és adrenogenitalis syndroma együttes előfordulása. In: Kolligátum. pp. 2140-2144. (1980)

Molnár Ádám: An agricultural term in an old uighur description of hell. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 163-170. (1980)

Mágori Anikó and Ormos Jenő and Sonkodi Sándor: Renal and extrarenal basement membrane in dense deposit disease. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1980)

Mágori Anikó and Ormos Jenő and Sonkodi Sándor: Volezn' plotnyh bazal'nyh membran. In: Kolligátum. pp. 35-46. (1980)

Mágori Anikó and Zombori János and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Ultrastructure of renal arterial lesions. In: Kolligátum. p. 52. (1980)

Nehéz M. and Selypes A. and Páldy A. and Mazzag É. and Berencsi György and Jármay Katalin: Histopathological and cytogenetical picture of microtoxicological effect of two nitrophenol-structured pesticides in mouse experiments on germ cells. In: Kolligátum. pp. 96-97. (1980)

Ormos Jenő: A vesecsatornák morphológiája pathológiás körülmények között, különös tekintettel a veseelégtelenségre és az interstitialis gyulladásra : doktori értekezés tézisei. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1980)

Ormos Jenő and Bohus Klára: Regeneracia proksimal'nyh kanal'cev poček (experimental'noe issledovanie s pomos'u rastrovogo elektronnogo mikroskopa). In: Kolligátum. pp. 25-36. (1980)

Ormos Jenő and Jármay Katalin and Kuthy Enikő and Lantos Judit: Das Hodengewebe bei experimenteller Malakoplakie = Changes of the testicular tissue at experimental malakoplakia. In: Kolligátum. pp. 339-343. (1980)

Pethig Ronald and Szent-Györgyi Albert: Bioelectrochemistry, the living state, and electronic conduction in proteins. In: Bioelectrochemistry. pp. 227-252. (1980)

Petri András and Imre József and Tószegi Anna: Segmentalis bélischaemiát követő késői bélstenosisokról. In: Kolligátum. pp. 325-327. (1980)

Rédei Károly: Őspermi és votják jövevényszavak a csuvasban. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 125-133. (1980)

Róna-Tas András: Bevezetés. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba : [jegyzet]. pp. 9-10. (1980)

Róna-Tas András: Magyar őstörténet : szocialista nemzeti tudat : Róna-Tas András őstörténetünk komplex kutatásáról. In: Délmagyarország : független napilap, alapítva 1910-ben. p. 7. (1980)

Róna-Tas András: Vikár László - Bereczki Gábor: Chuvash folksongs. Budapest : Akadémiai K., 1979 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 421-425. (1980)

Róna-Tas András: A magyar őstörténetkutatásról. In: Magyar tudomány = Hungarian science : a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. pp. 326-332. (1980)

Róna-Tas András: A török időszámítási rendszerek. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba : [jegyzet]. pp. 228-234. (1980)

Róna-Tas András: A török nyelvű népek írásbelisége. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba : [jegyzet]. pp. 112-137. (1980)

Sallai János and Farkas Elek and Petheő Gábor and Túri Sándor: Gentamycinnel kombinált és önállóan alkalmazott indometacin kezelés hatása kísérletes pyelonephritisben. In: Kolligátum. pp. 95-114. (1980)

Szabados Éva and Kocsis Julianna and Karácsonyi Mária: A Boeck-sarcoidosis fül-orr-gégészeti vonatkozásairól. In: Kolligátum. pp. 160-167. (1980)

Szegvári Menyhért and Tószegi Anna and Ökrös József and Baradnay Gyula and Kovács Tamás: Szontágh-féle intrauterin eszköz (IUE) mellett kialakult tuboovariális actinomycosis. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1980)

Szent-Györgyi Albert: Dionysians and Apollonians. In: The relationship of verbal and nonverbal communication. pp. 317-318. (1980)

Szent-Györgyi Albert: The living state and cancer. In: Physiological Chemistry and Physics, (12) 2. pp. 99-110. (1980)

Szent-Györgyi Albert: The living state and cancer. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (18) S7. pp. 217-222. (1980)

Szállási Árpád: Szent-Györgyi Albert a Nyugatban. In: Orvosi Hetilap, (121) 8. p. 468. (1980)

Sávay Gyula and Poberai Mária and Karcsú Sarolta and Tóth Lajos and Palánkai Gellért: Különböző farmakonok hatására bekövetkező hisztokémiai változások a motoros véglemezben. In: Kolligátum. pp. 482-489. (1980)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Des mots türks en espagnol. In: Liber Amicorum Weijnen : een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste verjaardag / onder red. van Joep Kruijsen. pp. 318-321. (1980)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Sergej Efimovič Malov : k stoletiû so dnâ roždeniâ. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 56-63. (1980)

Tószegi Anna and Felkai Béla and Kovács Gábor: Morphológiai elváltozások szívbillentyű pótlás után. In: Kolligátum. pp. 246-268. (1980)

Tóth Lajos and Karcsú Sarolta and Marosi György and Simon Zsuzsanna: Histochemische Analyse der vielfältigen Wirkungen von Organophosphaten (Wofatox, DFP) bei Ratten = Histochemical analysis of the multiple effect of organophosphorous compounds (Wofatox, DFP) in rats. In: Kolligátum. pp. 220-233. (1980)

Túri Sándor and Mágori Anikó and Sztriha László: Alport syndroma. In: Kolligátum. pp. 2069-2073. (1980)

Túri Sándor and Sallai János and Farkas Elek and Petheő Gábor: Gentamycinnel kombinált és önállóan alkalmazott indomethacin kezelés hatása kísérletes vesefertőzésben. In: Kolligátum. pp. 40-45. (1980)

garlóczi -: Távinterjú a Nobel-díjas tudóssal. In: Repülés ejtőernyőzés, A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Magyar Honvédelmi Szövetség folyóirata, (33) 2. p. 10. (1980)

This list was generated on 2024. július 24. 17:47:51 CEST.