Items where Year is 1977

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | Z | Á
Number of items: 135.

B

Bajkó Mátyás: Tóth Lajos: Tessedik Sámuel 1742-1820 : Szarvas, 1976. 437 oldal + 48 oldal képmelléklet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 121-122. (1977)

Baláspiri Lajos and Penke Botond and Pallai P. and Sirokmán Ferenc and Varga László and Varró Vince: Synthesis of the 1-14C-glycine-labelled C-terminal pentapeptide of gastrin. In: Kolligátum. pp. 354-359. (1977)

Baracs Ágnes: Két új francia könyv az iskola és a társadalom kapcsolatáról : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 277-282. (1977)

Baracs Ágnes: Pedagógiai folyóiratok Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 112-116. (1977)

Baramszaj Dzsargalín: Terjedési sebesség. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 95-97. (1977)

Besnyő Miklós: Jan Szczepanski: Refleksje nad os'wiata : Gondolatok az oktatásügyről Varsó, 1973. Paristwowy Instytut Wydawniczy. 203 oldal. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 308-311. (1977)

Besnyő Miklós: A lengyel oktatási-nevelési rendszer helyzete és fejlődésének távlatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 264-271. (1977)

Bábosik István: Bíró Katalin: Erkölcsi tudatossági szintvizsgálatok : Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. 240 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 297-298. (1977)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: Pedagógiai munkaértekezlet a jenai Friedrich Schiller Egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 283-284. (1977)

Bán Ervin: Mosse Jörgensen: Un lycée aux lycéens. Le Lycée Experimentál D'oslo : Traduit et adapté du norvégién par Th. Patfoort, E. Rogeau et M. Massart. Párizs, 1975. Les Éditions du Cerf, 237 oldal : [könyvismertés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 464-466. (1977)

Bánfalvi József: Az iskolai pályapedagógiai munka továbbfejlesztésének lehetősége a fakultatív tantárgyblokkos oktatási struktúrában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 58-74. (1977)

Bólyai Imréné: Riforma della Scuola. 1976. 1 - 12 . szám : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 445-449. (1977)

C

Csikai Valéria: Baskir [baskír!] dalok. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 217-220. (1977)

Csillik Bertalan and Knyihár Erzsébet: Histochemistry of synapses. In: Kolligátum. pp. 285-292. (1977)

Csillik Bertalan and Knyihár Erzsébet and Elshiekh A. A.: Degenerative atrophy of central terminals of primary sensory neurons induced by blockade of axoplasmic transport in peripheral nerves. In: Kolligátum. pp. 656-657. (1977)

Csoma Gyula: Dobák István, Vastagh Zoltánné, Vastagh Zoltán: így ismertük meg a diákközösséget : Budapest, 1976. Tankönyvkiadó, 178 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 302-303. (1977)

Csóka J. Lajos: Kollár Ádám és az 1777-i Ratio Educationis. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 388-408. (1977)

D

Dayıoğlu Gülten: Szivárvány. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 191-197. (1977)

E

Esin Emel: Tarkhan Nīzak or Tarkhan Tirek? : an enquiry concerning the prince of Baghghīs who in A. H. 91/ A. D. 709-710 opposed the 'Omayyad Conquest of Central Asia. In: Journal of the American Oriental Society. pp. 323-332. (1977)

F

Földes Éva: Utópia és realizmus a mindenoldalú, harmonikus személyiségfejlesztéssel kapcsolatos elképzelésekben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 355-358. (1977)

G

Gandzakeci Kirakosz: Hogyan pusztították Örményországot a tatárok : "Az örmények történetéből". In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 255-268. (1977)

Gmurman Vladimir Efimovič: A pedagógia fejlődésének néhány tendenciájáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 328-330. (1977)

H

Halasi-Kun Tibor: Die historischen Ortsnamen von Ungarn, vols. 1-5. Munich: Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität München, 1973-1976 : review. In: Slavic Review. (1977)

Halász Gábor: Suzanne Mollo: Les muets parlent aux sourds. Némák szólnak a süketekhez : Párizs, 1975. Castermann, 124 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 461-464. (1977)

Halász Gábor: A francia alap- és középfokú oktatás reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 105-108. (1977)

Hidayat Sadik: Bábu a függöny mögött. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 157-164. (1977)

Horváth Anna: Egy török Amerika-térkép 1513-ból. In: Élet és Tudomány. pp. 946-947. (1977)

Horváth Lajos: Az önkormányzó tevékenység tudatosságának vizsgálata egy kísérlet keretében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 40-57. (1977)

Horváth Lajos and Petrikás Árpád: A neveléselméleti kutatások hazai és nemzetközi törekvéseiről, feladatairól, távlatokról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 90-96. (1977)

Horváth Márton: A köznevelés fejlesztésének néhány elméleti problémája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 332-334. (1977)

Horváthné Pereszlényi Éva: Benedek Elek tanügypolitikai lapja: a "Nemzeti iskola" (1894-1903). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 209-221. (1977)

Hunyadi Györgyné: A pedagógiai és szociológiai szempontok egysége a tanulóifjúság kutatásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 359-363. (1977)

I

Illés Lajosné: Szovjetszkaja Pedagogika. 1975. 10-12. és 1976. 1 - 9 . sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 289-296. (1977)

Inkei Péter: A köznevelés távlati fejlesztése és a munkaerőtervezés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 195-208. (1977)

J

Jakubovich Emil: A székely rovásírás legrégibb ábécéi. (1977)

Jancsó Gábor and Király Erzsébet and Jancsó-Gábor Aranka: Pharmacologically induced selective degeneration of chemosensitive primary sensory neurones. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1977)

Jancsó Gábor and Wollemann Mária: The effect of capsaicin on the adenylate cyclase activity of rat brain. In: Kolligátum. pp. 323-329. (1977)

Joki Aulis Johannes: Die Blütezeit der uigurischen Kultur. In: Finnisch-Ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. pp. 207-211. (1977)

Juhász Gyula: Egy fejezet Magyarország második világháborús történetéből. A Szent-Györgyi misszió I. In: Magyar Hírek, (30) 18. p. 6. (1977)

Juhász Gyula: Egy fejezet Magyarország második világháborús történetéből. A Szent-Györgyi misszió II. In: Magyar Hírek, (30) 19. p. 13. (1977)

Juhász Ferenc: Szuhomlinszkij könyvét olvasva. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 253-257. (1977)

K

Kakuk Zsuzsa: Julius Németh : 1890-1976. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 3-13. (1977)

Kakuk Zsuzsa: Kazáni tatár népdalok. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 205-214. (1977)

Kakuk Zsuzsa: A magyar nyelv oszmán-török jövevényszavai. In: Székesfehérvár évszázadai. pp. 41-48. (1977)

Kandelaki A.: Gruz [grúz!] közmondások : A. Kandelaki gyűjtése. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 237-241. (1977)

Karcsú Sarolta and Jancsó Gábor and Tóth Lajos: Butyrylcholinesterase activity in fenestrated capillaries of the rat area postrema. In: Kolligátum. pp. 146-150. (1977)

Karlovitz János: Gyógypedagógiai alapismeretek : Szerkesztette: Illyés Sándor, Budapest, 1976. Tankönyvkiadó. 300 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 124-126. (1977)

Karácsony Gizella and Schneider Béla and Varró Vince: Diaplacental effect of pentagastrin on the development of the gut in rats. In: Kolligátum. pp. 205-218. (1977)

Karácsony Gizella and Schneider Béla and Varró Vince: Pentagastrin diaplacentaris hatása a béltractus fejlődésére patkányban. In: Kolligátum. pp. 20-27. (1977)

Kiss Árpád: Benjamin S. Bloom: Human characteristics and school learning. Az egyéni különbségek és az iskolai tanulás : New York, 1976. McGraw-Hill, 284 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 455-458. (1977)

Knyihár Erzsébet and Csillik Bertalan: Protargol impregnation of plastic-embedded semi-thin sections: A simple method to select degenerative areas for electron microscopy. In: Kolligátum. pp. 27-32. (1977)

Knyihár Erzsébet and Csillik Bertalan: Regional distribution of acid phosphatase-positive axonal systems in the rat spinal cord and medulla, representing central terminals of cutaneous and visceral nociceptive neurons. In: Kolligátum. pp. 227-234. (1977)

Kosáry Domokos: A kétszáz éves Ratio Educationis. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 375-387. (1977)

Kozma Tamás: Differenciált iskolafejlesztés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 364-374. (1977)

Kozma Tamás: International Review of Education : 1975. 21. évf. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 109-112. (1977)

Krisztián Béla: Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága : Budapest, 1976. Akadémiai Kiadó, 105 oldal. Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat. 4 . szám. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 123-124. (1977)

Kéri Henrik: A mennyiségi módszerek alkalmazásának egyes kérdései a pedagógiai kutatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 24-29. (1977)

Ködöböcz József: Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban : Budapest, 1976. Tankönyvkiadó, 292 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 459-461. (1977)

Köpeczi Béla: Az iskola szerepe a társadalmi tudat formálásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 335-343. (1977)

Köte Sándor: Ilku Pál: Korszerű műveltség - szocialista ember : Szerkesztette: Horváth Márton, Budapest, 1977. Tankönyvkiadó, 328 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 450-453. (1977)

Kővári Imre: Egy folyóirat a társadalmi haladás szolgálatában: „Uj Korszak" (1906-1919). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 222-232. (1977)

L

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Doerfer, Gerhard, Hesche, Wolfram, Scheinhardt, Hartwig, Tezcan, Semih: Khalaj materials. Bloomington : Indiana University : recenziâ. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 396-402. (1977)

Lewin Aleksander: A nevelési mikrorendszerek kialakulása, fejlődése és működésük folyamatának elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 16-23. (1977)

Ligeti Lajos: Rapport préliminaire d'un voyage d'exploration fait en Mongolie Chinoise, 1928-1931. (1977)

M

M. Nádasi Mária: Pedagógiai szociálpszichológia : A válogatást készítette, a bevezető tanulmányt írta: Pataki Ferenc. Gondolat Könyvkiadó, Bp. 1976. 729 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 453-455. (1977)

Mailáthné Cserhalmi Magda: Az ön-és társasértékelés longitudinális vizsgálata egy középiskolai osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 143-151. (1977)

Maller Sándor: Shakespeare - angolul. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 75-79. (1977)

Matuz József: Hasan Kaleši: Najstariji vakufski dokumenti u Jugoslaviji na arapskom jeziku. Priština, 1972 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 139-140. (1977)

Mándoky Kongur István: Dobrudzsai tatár közmondások. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 199-203. (1977)

Melich János: Gombocz Zoltán emlékezete : függelék; Gombocz Zoltán egyetemi előadásainak jegyzéke. (1977)

Mezei Gyula: Közoktatási irányítás : különös tekintettel az irányítás információs igényére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 3-15. (1977)

Monos Emil and Cox Robert H. and Peterson Lysle H.: Az artéria fal biomechanikai tulajdonságai és a contractio kapcsolata „fiziológiás” mennyiségű noradrenalinnal és vasopressinnel történő aktiválás esetén. In: Kolligátum. pp. 26-27. (1977)

Mészáros István: A Széchenyi-gyűjtemény katalógusa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 257-264. (1977)

N

Nagy Sándor: Ajánló sorok a Pedagógiai Lexikonhoz : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 247-253. (1977)

Nagy Sándor: Hatvan év, amely megváltoztatta a világot. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 323-327. (1977)

Nagy Sándor: A didaktika korszerűsége : megjegyzések Wincenty Okoń könyvéhez : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 80-90. (1977)

Németh Gyula: A nagyszentmiklósi kincs feliratai. (1977)

Nguyen Du: Kim vân kiêu : részlet. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 35-42. (1977)

Nyiri Sándor and Gajó Mária and Kálmán György: The role of mast cells in the development of adrenergic innervation in the rat iris. In: Kolligátum. pp. 765-772. (1977)

O

Odulok Teki and Rinčen Bjambyn and Malov Sergej Efimovič: Emberek a hóban : részlet "Az öregebb Imteurgin élete" című elbeszélésből ; A sárkányrepülő ; Negyven jugar találós kérdés Sz. E. Malov gyűjtéséből. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 5-10. (1977)

Oláhné Erdélyi Mária: Az 1777-i Ratio Educationis és a matematika-oktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 409-422. (1977)

P

Pethig Ronald and Szent-Györgyi Albert: Electronic properties of the casein-methylglyoxal complex. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), (74) 1. pp. 226-228. (1977)

Pohl Herbert A. and Gascoyne Peter R. C. and Szent-Györgyi Albert: Electron spin resonance absorption of tissue constituents. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (74) 4. pp. 1558-1560. (1977)

Pásztor Emil: Hoffmann Ottó: Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában. : Budapest, 1976. Tankönyvkiadó. 290 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 298-301. (1977)

R

Rinčen Bjambyn: Klastromváros forró nyara. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 83-87. (1977)

Ring Éva: A lengyel közoktatás reformja 1774-1793 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 435-444. (1977)

Róna-Tas András: Három volgai kipcsak etimológia. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : Sectio ethnographica et linguistica = Néprajz és nyelvtudomány. pp. 293-298. (1977)

S

Salamon Zoltán and Horváth Lajos and Vág Ottó: A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának és albizottságainak életéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 313-315. (1977)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: J. Budenc, A. Sprogis-Kasparson i kaninskij dialekt ûrako-samodijskogo (neneckogo) âzyka. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. pp. 37-47. (1977)

Seidl Erwin: Recensiones : Hans Albert Rupprecht: Sammelbuch (SB) Griechischer Urkunden aus Ägypten : Anna Maria Demicheli: Rapporti di pace e di guerra dell'Egitto Romano con le popolazioni dei deserti Africani. In: Kolligátum. pp. 515-520. (1977)

Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. X. : Szerkesztette Kiss Lajos. Debrecen, 1975. 261 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 305-308. (1977)

Szabó Márta: Az iskoláskor előtti nevelés világhelyzete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 116-118. (1977)

Szarka József: Növekvő felelősséggel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 139-142. (1977)

Szarka József: Ágoston György: A pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer : Budapest. 1976. Akadémiai Kiadó, 181 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 119-121. (1977)

Szántó Imre: Der Zar Jovan Nenad Aufstand im Jahre 1526/27. In: Aus der Geschichte der Ostmitteleuropäischen Bauernbewegungen im 16.-17. Jahrhundert = [Vorträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz aus Anlass der 500. Wiederkehr der Geburt von György Dózsa : Budapest, 12.-15. September 1972.]. pp. 389-402. (1977)

Szebenyi Péterné: A morális értékrendszer közvetítésének problémái Angliában a szervezett oktatás kereti között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 271-277. (1977)

Szebenyi Péterné: A pedagógiai célrendszer szerkezete és a köznevelés fejlesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 349-354. (1977)

Szent-Györgyi Albert: Anatomy and thermodynamics. In: BioSysiems, (8) 4. p. 275. (1977)

Szent-Györgyi Albert: Ember - természet - jövendő : válaszok szerkesztőségünk körkérdésére. In: Magyar Hírlap, (10) 303. p. 14. (1977)

Szent-Györgyi Albert: Men who changed therapeutics : Nobelist Szent-Gyorgyi tells his own story : an autobiography of unorthodoxy : from feudal Hungary to Mayo Clinic. In: Medical Tribune : Therapaeia. 12A, 12B, 12F, 12G. (1977)

Szent-Györgyi Albert: Nobelist Szent-Gyorgyi's own story. In: Medical News and International Report, (1) 13. 1,6,15. (1977)

Szent-Györgyi Albert: On a substance that can make us sick : if we do not eat it! In: Executive Health : the report that briefs you on what to watch, (13) 9. pp. 1-3. (1977)

Szent-Györgyi Albert: Protein radicals, regulations, and cancer. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (12) S4. pp. 179-184. (1977)

Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert versei. In: Vigilia, (42) 12. pp. 800-801. (1977)

Szent-Györgyi Albert: Welcoming remarks. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (12) S4. p. 1. (1977)

Szent-Györgyi Albert: An electronic theory of cancer. In: International Journal of Quantum Chemistry, (12) S1. pp. 407-414. (1977)

Szent-Györgyi Albert: The living state and cancer. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (74) 7. pp. 2844-2847. (1977)

Szentágothai János: Az iskolai tananyag néhány természettudományos problémája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 344-348. (1977)

Szállási Árpád: Negyven éve kapott Nobel-díjat Szent-Györgyi Albert. In: Orvosi Hetilap: az egészségügyi dolgozók szakszervezetének tudományos folyóirata, (118) 46. pp. 2782-2783. (1977)

Széchy Éva: A permanens képzés-nevelés törekvései a fejlett tőkésországokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 96-104. (1977)

Süle Tamás: Szent-Györgyi Albert a magyar éremművészetben. In: Orvosi Hetilap: az egészségügyi dolgozók szakszervezetének tudományos folyóirata, (118) 52. pp. 3170-3171. (1977)

T

Tamás István: Szent-Györgyi. In: Tizenhárom hónap: esszék, karcolatok, visszaemlékezések. pp. 219-221. (1977)

Tatár Magdolna: Mongol sámándalok és más énekek. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 99-108. (1977)

Timár János: Az oktatás és szakképzés fejlesztése és a tervezés, különös tekintettel a fejlődő országokra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 186-194. (1977)

Tosikadzu Jokomicu: A légy. In: Keletkutatás : a Kőrösi Csoma Társaság folyóirata. pp. 17-20. (1977)

Tryjarski Edward: Wszechzwiązkowa Konferencja Turkologiczna : Ałma-Ata, 27-29 IX 1976 r. In: Nauka Polska. pp. 97-99. (1977)

Tverdota Miklósné: Hegedűs András: Magyar írók pedagógiai nézetei : Budapest, 1976. Tankönykiadó. 492 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 303-305. (1977)

V

Varró Vince: Dr. Varró Vince közleményei (1973-1977). In: Kolligátum. pp. 1-10. (1977)

Varró Vince: Gastroenterologiai [!Gastroenterológiai] biopsiás eljárások. In: Kolligátum. pp. 210-216. (1977)

Varró Vince and Pap Ákos: Intranasal cholecystokinin octapeptide in chronic pancreatitis. In: Kolligátum. p. 294. (1977)

Vaskó László: A koalíciós időszak nevelési elméletének és gyakorlatának néhány kérdése a Tiszántúlon 1945-1948 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 233-246. (1977)

Vass János: A személyiség beállítódásának feltárása az osztályközösségben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 163-185. (1977)

Vág Ottó: A Neveléstörténeti Albizottság ülései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. p. 469. (1977)

Várkonyi Tibor and Gergely Győző and Varró Vince: Human foetusok jejunum nyálkahártyájának szubmikroszkópos struktúrája. In: Kolligátum. pp. 124-131. (1977)

Várkonyi Tibor and Wittmann Tibor and Karácsony Gizella and Varró Vince: Die Veränderung der strukturellen Lokalisation des Glykogens während der Glukoseresorption. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1977)

Várkonyi Tibor and Wittmann Tibor and Karácsony Gizella and Varró Vince: A glycogén strukturális lokalizációjának változása cukorfelszívódás idején. In: Kolligátum. pp. 38-47. (1977)

Várkonyi Tibor and Wittmann Tibor and Varró Vince: Effect of local circulatory arrest on the structure of the enterocytes of the isolated intestinal loop. In: Kolligátum. pp. 295-302. (1977)

W

Wittmann Tibor and Pap Ákos and Varró Vince: A keményítő terhelés értéke a pancreas funkcionális diagnosztikájában. In: Kolligátum. pp. 328-334. (1977)

X

Xantus Gyuláné: Egy team-oktatás jellegű kísérlet néhány tapasztalata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 1. pp. 30-39. (1977)

Z

Zakar András: A serdülő tanulók pályaismeretét és önismeretét alakító tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 152-162. (1977)

Zibolen Endre: Az I. Ratio Educationis metszeteiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 3-4. pp. 423-434. (1977)

Zieme Peter: Drei neue uigurische Sklavendokumente. In: Altorientalische Forschungen. pp. 145-170. (1977)

Zieme Peter: Steuerwald, Karl: Türkisch-deutsches Wörterbuch = Türkçe-Almanca sözlük. Wiesbaden : Harrassowitz, 1974 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. p. 611. (1977)

Zöldi László: Nagyapáink üzenete. „Csak békében lehet építkezni”. Szent-Györgyi Albert. In: Magyar Ifjúság, (21) 13. p. 14. (1977)

Á

Ábent Ferenc: I. T. Ogorodnyikov 1900-1976. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (77) 2. pp. 284-288. (1977)

This list was generated on 2024. június 25. 20:07:17 CEST.