Items where Year is 1976

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items: 132.

B

B. Pach Éva: Neveléselmélet vagy pedagógiai kísérlet? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 416-427. (1976)

Bernáth József: Az önművelő képesség iskolai megalapozásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 348-357. (1976)

Besnyő Miklós: Czeslaw Kupisiewicz: Metody nauczania programowaniego : A didaktikai programozás módszerei Varsó, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. 1974. 176 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 154-156. (1976)

Bábosik István: Az erkölcsi irányultság és a magatartás összefüggéseinek vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 358-370. (1976)

Bán Ervin: Gérard Vincent: Le peuple lycéen. Enquête sur les élèves de l'enseignement secondaire : Gimnazisták. Ankét a középiskolai tanulókról. Párizs, 1974. Gallimard. 534 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 453-454. (1976)

Bán Ervin: A fordítás helye a középiskolai nyelvtanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 236-243. (1976)

Bán Ervin: Émile Chanel: L'école mal aimée : A rosszul szeretett iskola : Párizs, 1974. Le Centurion 210 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 158-159. (1976)

Bárkányi Zoltánné: Stanislaw Mauersberg: Reforma szkolnictwa w Polsce w Latach 1944-1948 : az iskolarendszer reformja Lengyelországban 1944-1948 között : Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk, 1974. 264 oldal Angol és orosz nyelvű összefoglalással : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 149-151. (1976)

Bârsănescu Stefan: Az absztrakt entitások állománya a neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 45-50. (1976)

Bíróné Nagy Edit: Tanulmányok az ifjúság testi neveléséről : Budapest, 1975. Sport Kiadó, 231 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 447-448. (1976)

Bólyai Imréné: Riforma della scuola : 1975. 1-12. szám : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 438-442. (1976)

C

Csernus Sándor: A XIII. századi Magyarország [könyvismertetés]. In: Szegedi Egyetem : a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, (14) 9. p. 8. (1976)

Csillik Bertalan and Knyihár Erzsébet: „New” features of the trophical entity. In: Kolligátum. pp. 27-38. (1976)

Cziráky Istvánné: Jean Piaget: Où va l'éducation? : Merre tart az oktatás? : Párizs, 1973. Denoel/Gonthier. 133 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 307-309. (1976)

D

D. Mátai Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós : Gegő Elek (1805-1844). (1976)

Doerfer Gerhard: Proto-Turkic : reconstruction problems. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 1-59. (1976)

F

Fehértói Katalin: Magyar személynévadás és társadalmi helyzet a 14-16. században : kandidátusi értekezés tézisei. (1976)

Fehér Katalin: Új távlatok az angolszász curriculum-kutatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 131-137. (1976)

Felkai László: Köte Sándor: Közoktatás és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus korában (1849-1918) : Budapest, 1975. Tankönyvkiadó. 306 oldal Egyetemes Neveléstörténet, 43-46. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 444-447. (1976)

Fleckensteinné Cservenka Júlia: Reformkori magyar nyelvű ábécéskönyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 371-380. (1976)

Fleckensteinné Cservenka Júlia: Zsolnai József: Bevezetés a pedagógiai szakirodalmi alkotómunka technikájába : Kaposvár, 1975. 112 oldal. A pedagógia időszerű kérdései Somogyban 27. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 153-154. (1976)

Franciosi Gennaro: Clan gentilizio e strutture monogamiche : contributo alla storia della famiglia romana : corso di diritto romano II. In: Kolligátum. pp. 1-119. (1976)

Földes Éva: A történelemtudományok tizennegyedik nemzetközi kongresszusa San Franciscóban : 1975. augusztus 22-29. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 137-143. (1976)

Földes Éva and Jakó Zsigmond: Az "erdélyi féniks" szerepe a magyar nevelés történetében : Jakó Zsigmond könyve nyomán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 397-407. (1976)

Fürstné Kólyi Erzsébet: Kísérlet a természettudományos tantárgyak koordinált gimnáziumi oktatására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 217-227. (1976)

G

Gergely András: Az Árpád-kor vége. Kristó Gyula: Az aranybullák évszázada (Gondolat, 256 old.) [könyvismertetés]. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap, (20) 26. p. 10. (1976)

Golden Peter Benjamin: The people [nwkrdä]. In: Archivum Eurasiae Medii Aevi. pp. 21-35. (1976)

Golnhofer Erzsébet: Őrizzük a pedagógia hitelét! : feljegyzések egy könyv margójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 427-434. (1976)

Golnhofer Erzsébet and Falus Iván: A tanári-tanulói tevékenység változásának vizsgálata a gyakorlóiskolai televízióstúdióban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 27-39. (1976)

H

Harsányi György: Szülői felügyelet, házi fegyelem, testi fenyítés - jogi szemmel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 124-130. (1976)

Hernádi László Mihály: Deák Ferenc bibliográfia. In: Kolligátum. pp. 377-447. (1976)

Horváth Lajos: Albizottsági ülések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 456-463. (1976)

I

Illés Lajosné: Szovetszkaja pedagogika : 1974. 11-12. és 1975. 1-9. számai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 292-298. (1976)

Ivanics Mária: Két krími-tatár oklevél Bethlen Gáborhoz. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio ethnographica et linguistica = Néprajz és nyelvtudomány = Étnografiâ i âzykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 253-276. (1976)

Ivanics Mária: Török beszédgyakorlatok. (1976)

J

Johanson Lars: Zum Präsens der nordwestlichen und mittelasiatischen Türksprachen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 57-74. (1976)

K

Kapronczay Károly: Báthory István iskolaalapítási törekvései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 253-261. (1976)

Kiss Tihamér: Nevelés a szabadidő helyes felhasználására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 331-339. (1976)

Knyihár Erzsébet and Csillik Bertalan: Axonal labyrinths in the rat spinal cord: a consequence of degenerative atrophy. In: Kolligátum. pp. 299-308. (1976)

Kossa Mária Valéria: Robert O. Hahn: Creative teachers: who wants them? : Alkotó tanárok: kinek van szüksége rájuk? : New York, 1973. Wiley X. 272 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 162-164. (1976)

Kovács Sándor: A szervezeti élet és a vezetés stílusának néhány összefüggése általános iskolás gyermekcsoportokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 40-44. (1976)

Kozma Tamás: International review of education : 1974/2-4., 1975/1. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 144-146. (1976)

Kozma Tamás: A pedagógia és szociológia határán : kísérlet egy határtudomány definiálására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 200-211. (1976)

L

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Kumykskie ètimologii. In: Hungaro-turcica : studies in honour of Julius Németh. pp. 155-158. (1976)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Kumykskie étimologii. In: Tûrkologičeskie issledovaniâ. pp. 132-137. (1976)

Ligetiné Verebély Anna: Gustáv Pavlovič: Akcelerácia vývinu a socialistická škola : A fejlődés felgyorsulása és a szocialista iskola : Bratislava, 1975. Szlovákul. 480 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 309-311. (1976)

M

M. Bartal Andrea: A programozott oktatás alkalmazásának lehetőségei a középiskolai matematikatantásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 244-252. (1976)

Matuz József: Buri-Gütermann, Johanna: Der Satzbau in der Sprache der osmanischen Urkunden aus der Zeit von Mehmed Fatih bis Süleyman-i Qanuni. Wien, Notring, 1972 : Buchbesprechung. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. pp. 259-263. (1976)

Matuz József: Türkische Studien an der Universität Freiburg i. Br. In: Altaica collecta : Berichte und Vorträge der 17. Permanent International Altaistic Conference 3.-8. Juni 1974 in Bonn/Bad Honnef. pp. 3-14. (1976)

Mayerné Zsadon Éva: Edward Short: Education in a changing world : Nevelés a változó világban : Oxford, 1974. Alden and Mowbray Ltd at the Alden Press. 148 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 159-161. (1976)

Meyer Iben Raphael: Zur Geschichte des vierfachen Wechsels im Türkischen. In: Tractata altaica : Denis Sinor sexagenario optime de rebus altaicis merito dedicata. pp. 385-395. (1976)

Mollova Mefküre: Sur le livre de H. Zärinäzadä "Fars dilindä azerbajdžan sözläri" : compte rendu. In: Archiv Orientální. pp. 73-77. (1976)

Morvay Károly: Kwartalnik pedagogiczny : 1974. 4. sz., 1975. 1-4. sz. : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 435-438. (1976)

Mészáros István: II. Rákóczi Ferenc ábécéskönyve és gyermekkori nevelői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 76-79. (1976)

Mészáros István: Mikes Kelemen: Az ifjak kalauza : Budapest, 1974. Akadémiai Kiadó, 789 oldal : Sajtó alá rendezte: Hopp Lajos : Mikes Kelemen összes művei IV. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 449-451. (1976)

N

Nagy Andor: Lothar Bisky, Walter Friedrich: Ifjúság és tömegkommunikáció : Budapest, 1975. Tankönyvkiadó. 180 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 451-452. (1976)

Nagy Attila: Gimnáziumi oktatás és könyvtárhasználat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 228-235. (1976)

Nagy József: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1972-1974. : Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó. 513 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 299-300. (1976)

Nagy Sándor: Vizsgálódások "A pedagógia időszerű tudományelméleti kérdései" című téma körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 189-199. (1976)

Nagy Sándor: A korszerű taneszközök kialakítását befolyásoló didaktikai tényezők. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 319-330. (1976)

Nagy Sándor: A tanári hivatásra nevelés helyzete és problémái az ELTE Bölcsészettudományi karán : a tanszékcsoportok elemzéseire támaszkodó vázlatos áttekintés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 3-15. (1976)

Náfrádi József and Holczinger Gábor and Varga László and Varró Vince: Interrelation between gastrin and pentagastrin elimination and their secretory effectivity. In: Kolligátum. pp. 87-101. (1976)

O

Oláhné Erdélyi Mária: A protestáns iskolák középszintű matematikaoktatása 1777-1848 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 278-291. (1976)

Ormai Sándor and Varga László and Papp Miklós and Varró Vince: The distribution of 3H-gastrin and 14C-pentagastrin in the blood and lymph of rats. In: Kolligátum. pp. 88-94. (1976)

Ormos Jenő: Endes Pongrác : Pathológia 1-2. kötet : második, átdolg. és bővített kiadás (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1975). In: Kolligátum. p. 2519. (1976)

Ormos Jenő: A csontok és ízületek kórbonctana : Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karának jegyzete. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1976)

P

Papastathis Charalambos K.: Zur verbreitung der "Hexabiblos" des Harmenopoulos in slawischen Raum. In: Balkan studies. pp. 67-78. (1976)

Petrikás Árpád: A kommunista nevelés elméletének koncepcionális kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 111-114. (1976)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Vladimircov's grammar forty-five years later. In: Mongolian studies. pp. 115-131. (1976)

Pálvölgyi Lajos and Pázmán Péter: A számítógép felhasználásán alapuló pedagógiai információs rendszer egy lehetséges perspektívájának vázlata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 51-75. (1976)

Pósa Zsolt: Köpeczi Béla: A magyar kultúra harminc éve : Budapest, 1975. Kossuth Könyvkiadó. 252 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 147-149. (1976)

R

Rásonyi László: Azonos földrajzi nevek a baskír és a magyar földön. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 48-53. (1976)

Rásonyi László: Azonos földrajzi nevek a baskír és a magyar földön : gépelt kézirat. pp. 48-53. (1976)

Rédei Károly: Ob odnom agrikul'turnom termine v âzykah Srednego Povolž'â. In: Turcologica : k semidesâtiletiû akademika A. N. Kononova. pp. 142-146. (1976)

Róna-Tas András: Belső-ázsiai források. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. pp. 278-282. (1976)

Róna-Tas András: Benedict, Paul K., Sino-Tibetan : a conspectus. Contributing ed. James A. Matisoff. London : Cambridge University Press, 1972 : review. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 513-515. (1976)

Róna-Tas András: Egy bolgár-török mondat 1307-ből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. pp. 225-242. (1976)

Róna-Tas András: I. I. Lomakina: Marzan Šarav. Izd. Izobraziteljnoe Isskustvo, Moskva 1974 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 261-262. (1976)

Róna-Tas András: Mongolos jövevényszavaink kérdése. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. pp. 39-40. (1976)

Róna-Tas András: Néprajz : bevezető. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. pp. 223-224. (1976)

Róna-Tas András: On the meaning of "Altaic". In: Tractata altaica : Denis Sinor sexagenario optime de rebus altaicis merito dedicata. pp. 549-556. (1976)

Róna-Tas András: Some Volga Bulgarian words in the Volga Kipchak languages. In: Hungaro-turcica : studies in honour of Julius Németh. pp. 169-175. (1976)

Róna-Tas András: Török nyelvtörténet. In: Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. pp. 58-85. (1976)

Róna-Tas András: A Volga Bulgarian inscription from 1307. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 153-186. (1976)

Róna-Tas András: A runic inscription in the Kujbyšev region. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 267-271. (1976)

S

S. A.: A JATE Történeti Intézetének új kiadványai [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt lapja, (66) 294. p. 4. (1976)

Schütz Ödön: Jan Reychman : February 19, 1910-January 11, 1975. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 251-253. (1976)

Simon Péterné: A tudományos minősítő bizottság hírei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 464-468. (1976)

Sipka Sándor: Toldy Ferenc irodalomtörténeti művei a gimnáziumi oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 96-110. (1976)

Stark Éva: Az aranybullák évszázada : szegedi történész új könyve. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt lapja, (66) 224. p. 5. (1976)

Szabó Márta: Education on the move : Mozgásban az oktatás : Párizs-Toronto 1975. UNESCO 280 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 156-157. (1976)

Szabó Márta: Jean Thomas: World problems in education : a brief analytical survey : A nevelésügy világproblémái : Párizs-Genf, 1975. UNESCO. 224 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 305-306. (1976)

Szabó Márta: Magyarország részvétele az UNESCO nevelésügyi programjában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 408-416. (1976)

Szarka József: Illés Lajosné: A szovjet pedagógia története : Budapest, 1975. Tankönyvkiadó, 437 oldal Egyetemes Neveléstörténet 65. füzet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 443-444. (1976)

Szebenyi Péterné: A módszertani tudatosság a neveléstudományi kutatómunkában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 212-216. (1976)

Szent-Györgyi Albert: Electronic biology and cancer : a new theory of cancer : [könyvreklám]. p. 112. (1976)

Szent-Györgyi Albert: Elektronok szerepe az életjelenségekben : előadás az ELTE hallgatóinak, 1973. In: Fizikai Szemle, (26) 6. pp. 201-205. (1976)

Szent-Györgyi Albert: Grants and granting. In: Trends in Biochemical Sciences : TIBS, (1) 7. N148-N149. (1976)

Szent-Györgyi Albert: Megszívatni az agyat az alkotó munka gyönyörűségével. In: Ember és műveltség : harmincnégy interjú : tudósokkal, írókkal, művészekkel. pp. 365-378. (1976)

Szent-Györgyi Albert: Some reminiscences of my life as a scientist. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (10) S3. pp. 7-12. (1976)

Szent-Györgyi Albert: A biológiai stabilitás és az evolúciós paradoxon. In: Tiszatáj : irodalmi és kulturális folyóirat, (30) 4. pp. 38-41. (1976)

Szent-Györgyi Albert: The electronic theory of cancer. In: International Journal of Quantum Chemistry : Quantum Biology Symposium, (10) S3. pp. 45-50. (1976)

Szent-Györgyi Albert and Chung Rack H. and Boyajian Michael J. and Tishler Max and Arison Byron H. and Schoenewaldt Erwin F. and Wittick James J.: Agaridoxin, a mushroom metabolite : isolation, structure, and synthesis. In: Journal of Organic Chemistry, (41) 9. pp. 1603-1606. (1976)

Szent-Györgyi Albert and McLaughlin Jane A.: Chemical evolution, the living state, and cancer. In: Biosciences Communications, (2) 6. pp. 371-379. (1976)

Székely György: Törzsek alkonya - népek születése : Közép- és Kelet-Európa a magyar honfoglalás után. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 415-432. (1976)

Széchy Éva: Az Amerikai Egyesült Államok oktatásügyének és pedagógiájának néhány fejlődési tendenciája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 114-124. (1976)

Székácsné Vida Mária: A "Rózsa és Ibolya" feldolgozása egy 4. osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 16-26. (1976)

Szöllősi Géza and Udvardi Judit and Náfrádi József and Bálint Gábor and Karácsony Gizella and Varró Vince: Indomethacin induced gastric ulcer in the rat. In: Kolligátum. pp. 527-543. (1976)

Sági István and Döbrönte Zoltán and Varró Vince: Vasoaktív anyagok hatása a gyomor vérkeringésére és a gyomorsecretióra. In: Kolligátum. pp. 528-535. (1976)

Sántha Pál: Kalmár Magda, Lendvainé Aba Ildikó: Társas kapcsolatok mikroszkóp alatt : Budapest, 1975. Tankönyvkiadó. 161 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 303-304. (1976)

Sántha Pál: A művelődési otthonok szerepe a diákok társadalmi beilleszkedésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 340-347. (1976)

T

Telegdi Zsigmond: A nyilatkozat mint indícium. In: Általános nyelvészeti tanulmányok XI.. pp. 279-287. (1976)

Tordáné Hajabács Ilona: Kozma Tamás: Hátrányos helyzet : Budapest, 1975. Tankönyvkiadó 235 oldal, Korszerű nevelés 6. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 151-152. (1976)

Tordáné Hajabács Ilona: Németh László pedagógiai nézetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 381-396. (1976)

Tryjarski Edward: Międzynarodowe kolokwium turkologiczne : Paryź, 20-23 X 1975 r. In: Nauka Polska. pp. 93-94. (1976)

Tóth Lajos: Reformjavaslatok Tessedik szentpétervári pályázatában (1803). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 262-277. (1976)

Tóth Sándor: Kristó Gyula: Az aranybullák évszázada. In: Új ember : katolikus hetilap, (32) 26. p. 2. (1976)

V

Varró Vince: Az anaemia perniciosa immunológiai vonatkozásai. In: Kolligátum. pp. 197-202. (1976)

Varró Vince: Clinical significance and perspectives of gastrointestinal peptide hormones. In: Kolligátum. pp. 368-379. (1976)

Varró Vince: Introduction. In: Kolligátum. pp. 276-279. (1976)

Varró Vince and Pach Éva and Maurer Mária: Diagnostic evaluation of gastric analysis (test meal) in Hungary. In: Kolligátum. pp. 232-237. (1976)

Vaskó László: Horváth Márton: A népi demokrácia közoktatási rendszere (1945-1948) : Budapest, 1975. Tankönyvkiadó. 248 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 302-303. (1976)

Vásáry István: The Golden Horde term daruġa and its survival in Russia. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 187-197. (1976)

Vásáry István: Two Old-Turkic loan words in Hungarian : ászok, ondó. In: Hungaro-turcica : studies in honour of Julius Németh. pp. 239-247. (1976)

Veress Judit: Az MTA Pedagógiai Bizottságának Didaktikai-Metodikai Albizottsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 463-464. (1976)

Vág Ottó: Vlagyimir Turcsenko: A tudományos-technikai forradalom és az oktatás forradalma : Fordította: Wintermantel István : Budapest, 1975. Kossuth Könyvkiadó. 236 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 3. pp. 300-302. (1976)

Vág Ottó: A magyar óvónőképző intézetek neveléstudományi közleményei, X. kötet : Szarvas, 1974. (1975) 255 oldal Szerkesztette: Elek László : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 4. pp. 454-455. (1976)

Várkonyi Tibor and Varga László and Náfrádi József and Kozma Márta and Kása Péter and Varró Vince: Autoradiographic study with 14C-labelled pentagastrin in the rat. In: Kolligátum. pp. 424-429. (1976)

Várkonyi Tibor and Varga László and Náfrádi József and Kozma Márta and Kása Péter and Varró Vince: C14-gyel jelzett pentagastrin autoradiográfiás vizsgálata patkányban. In: Kolligátum. pp. 316-321. (1976)

Várkonyi Tibor and Wittmann Tibor and Varró Vince: A lokális keringés megszűnésének hatása izolált bélkacs nyálkahártyájának struktúrájára. In: Kolligátum. pp. 544-550. (1976)

Vörös Imre: A francia nyelv oktatása Magyarországon a XVIII. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (76) 1-2. pp. 80-95. (1976)

W

Wyatt Joan Rice: Albert Szent-Györgyi, M.D. A life against death. In: Saturday Evening Post, (248) 2. pp. 24-27. (1976)

This list was generated on 2024. június 20. 07:21:47 CEST.