Items where Year is 1973

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 277.

Magyar Pedagógia. - 73. évf. (1973) 1-2. sz.

Magyar Pedagógia. - 73. évf. (1973) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 73. évf. (1973) 4. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 4. évf. (1973) 1. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 4. évf. (1973) 2. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 4. évf. (1973) 3. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 4. évf. (1973) 4. sz.

Beszámoló a szegedi I. sz. Belklinikán tíz év alatt végzett kísérletes fekélykutatásról. In: Kolligátum. pp. 146-158. (1973)

Bizottsági ülések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 384-386. (1973)

Egy nagy tudós köszöntése. Szent-Györgyi Albert nyolcvanéves. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (30) 217. p. 7. (1973)

Emlékülés az iskolák államosításának 25. évfordulója alkalmából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. 490a. (1973)

Felavatták a biológiai központot. In: Szegedi Egyetem, (11) 14. p. 3. (1973)

Karagöz. (1973)

Karikó Katalin József Attila Tudományegyetem KISZ-Klub tagsági igazolványa.

Karikó Katalin egyetemi hallgató leckekönyve.

Karikó Katalin gyűjteményében dedikált Locomotiv Gt. plakát.

Karikó Katalin kerékpár igazolványa.

Karikó Katalin oklevele "Kitűnő tanuló érdemérem" odaítéléséért.

Karikó Katalin oklevele az Apáthy István megyei biológiai verseny harmadik helyezésért.

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának újjáalakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. 489a. (1973)

A Neveléstörténeti Albizottság ülései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. 489b. (1973)

Pedagógusképző intézményeink neveléstudományi kiadványai : [Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Acta Academiae Paedagogicae in civitate Pécs, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Acta Paedagogica Debrecina, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : Paedagogica et Psychologica : Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae: Sectio Paedagogica et Psychologica : A Magyar Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi Közleményei : Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 383-384. (1973)

The Royal Asiatic Society : 150th anniversary appeal 1973. (1973)

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének közleményei XV. : 1969-1973. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1973)

Szent-Györgyi Albert. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap. pp. 6-7. (1973)

Szent-Györgyi Albert az orvosegyetem díszdoktora. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (63.) 240. p. 3. (1973)

Szent-Györgyi Albert az orvosegyetem díszdoktora. In: Szegedi Egyetem : a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, (11) 14. p. 3. (1973)

Szent-Györgyi Albert előadása a Magyar Tudományos Akadémián. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (31) 242. p. 8. (1973)

Szent-Györgyi Albert köszöntése. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (63) 217. p. 4. (1973)

Szent-Györgyi Albert nyolcvanéves. In: Élet és Tudomány, (28) 37. pp. 1731-1732. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Az élő állapot. In: Korunk 1. p. 1775. (1973)

Ünnepélyesen átadták a biológiai központot. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (63) 239. (1973)

A tudomány ünnepe Szegeden. Felavatták az új biológiai kutatóközpontot. In: Magyar Hírek, (26). p. 7. (1973)

Alhoniemi Alho: Zur Form der die Zeitdauer ausdrückenden Adverbiale im Tscheremissischen. In: Finnisch-ugrische Forschungen, (40). (1973)

Alhoniemi Alho: Über einige nichtadverbale Verwendungsweisen der Woher-Kasus im Tscheremissischen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, (150). pp. 15-20. (1973)

Apor Éva: Gilanica : Langerudi. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (27) 3. pp. 351-372. (1973)

Ariste Paul: Eesti rõhumäärsõna ep. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne, (72). pp. 33-37. (1973)

Ariste Paul: Nižnenemeckie zaimstvovaniâ v livskom âzyke. In: Sovetskoe finno-ugrovedenie, (1973) 9. pp. 175-178. (1973)

Ariste Paul: Paarist vadja sõnast. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, (150). pp. 30-35. (1973)

B[erencsi] Gy[örgy]: Dr. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas a Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktora. In: Felsőoktatási Szemle, (22) 12. pp. 713-717. (1973)

Bajnóczky István and Kósa Ferenc: A tracheotomia infectiosus szövődményei 10 éves boncolási anyagunkban. In: Kolligátum. pp. 214-221. (1973)

Bakonyi Pál: Horváth György: A tananyag és a tankönyv struktúrája : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 328 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 227-230. (1973)

Bara Dénes: Histological observations on the problem of hyperfunction and exhaustion in the magnocellular nuclei of the rat. In: Kolligátum. pp. 45-46. (1973)

Bara Dénes and Bőti Zsuzsanna: Adatok a III. agykamra infundibularis és inframamillaris recessusát bélelő ependyma enzymhistochemiájához, különös tekintettel a tanycyták kapcsolataira. In: Kolligátum. pp. 211-217. (1973)

Bara Dénes and Bőti Zsuzsanna: Enzyme histochemical data on the connections of the tanycytes of albino rat. In: Kolligátum. pp. 57-58. (1973)

Bara Dénes and Skaliczki József and Bődi Zsuzsanna: Fehér patkány Ammon-szarvának enzymhistochemiája. In: Kolligátum. pp. 127-137. (1973)

Bartal Andrea: Pataki Ferenc, Hunyady György: A csoportkohézió : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 267 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 377-379. (1973)

Bellomo Manlio: Considerazioni storiche in margine ad un progetto di riforma del diritto di famiglia. In: Kolligátum. pp. 539-548. (1973)

Blagova Galina Fedorovna: Stroenie form želatel'nogo nakloneniâ v turkskih âzykah i tendenciâ k sverhnormal'nomu ih usložneniû. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 10-25. (1973)

Bondarj A. D. and Komár Károly: A tanárképzés tapasztalatai a kijevi egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 343-348. (1973)

Bruzelius Nils J.: Maverick’s radical theory of cause of cancer. In: Boston Saturday Globe. (1973)

Bucskó Béla and Falus Iván and Petri András: Az iskolai hospitálások különböző változatainak összehasonlító vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 302-320. (1973)

Bíró Endre: Szent-Györgyi Albert. In: Élet és Irodalom : irodalmi és politikai hetilap, (17) 38. pp. 6-7. (1973)

Bólyai Imréné: Riforma Della Scuola : 1972. XVIII. évfolyam, 1-12. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 471-476. (1973)

Bónis György: A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán. In: Kolligátum. pp. 101-130. (1973)

Cs : „Hamlet és az egészség”. In: Szegedi Egyetem, (11) 14. p. 6. (1973)

Csapó Zsolt and Bartók István and Kahánné László Ilona and Ormos Jenő: Malakoplakia of the kidney : a light microscopic, fine structural and chromatographic study. In: Kolligátum. pp. 407-415. (1973)

Csokonai Attila: Köszöntés helyett. In: Szegedi Egyetem, (11) 13. p. 1. (1973)

Darkó István: Magyar hegyek népe : elbeszélések.

Durkó Mátyás: Felnőttek szépirodalmi recepciós képessége és iskolai végzettségük. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 421-435. (1973)

Dux Ernő and László Aranka: Adatok a máj-cirrhosissal együtt előforduló Cruveilhier-Baumgarten-betegség problémájához. In: Kolligátum. pp. 280-285. (1973)

Dux Ernő and László Aranka: Beiträge zum Problem der mit Lebercirrhose einhergehenden Cruveilhier-Baumgartenschen Krankheit. In: Kolligátum. pp. 97-100. (1973)

Dux Ernő and Páldy László and Biliczki Ferenc and Bakacsi Gyula: Adatok a gyermekkori malignus osteopetrosis lefolyásához és keletkezéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1973)

Erdő Mária: M. L. Kellmer Pringle: Deprivation and Education : megfosztottság és nevelés : London, 1971. Longman Group Limited. 324 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 234-235. (1973)

Eriksson Aldur Wictor: Genetic polymorphisms in Finno-Ugrian populations : Finns, Lapps and Maris. In: Israel Journal of Medical Sciences. pp. 1156-1170. (1973)

Faludi Szilárd: Szokolszky István: Válogatott tanulmányok : összeállította és az utószót írta Székely Endréné : Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. 368 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 477-480. (1973)

Falus Iván and Golnhofer Erzsébet: Kategóriarendszer alkalmazása a felsőoktatási előadások megfigyelésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 78-90. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Die Erfahrungen der Arsen-Massenvergiftungen in Szöreg [!Szőreg]. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Halálos chinin-mérgezés. In: Kolligátum. pp. 124-126. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Tödliche Chinin-Vergiftung. In: Kolligátum. 179-184, [1]. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Basch András and Virágos Kis Erzsébet: Untersuchung des Histamingehaltes der Leber von Ratten nach experimentellen Verbrennungen. In: Kolligátum. 1-27, [2]. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Basch András and Virágos Kis Erzsébet: A máj histamin-tartalmának vizsgálata patkányok kísérletes égési sérülésében. In: Kolligátum. pp. 460-470. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Kis-Virágos Erzsébet and Basch András: Freier und Gesamthistamingehalt der Haut nach experimentell hervorgerufenen Verbrennungen. In: Kolligátum. pp. 203-212. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Basch András: Az agy histamin tartalmának vizsgálata patkányok kísérletes égési sérülésében. In: Kolligátum. pp. 64-79. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Basch András: Der freie und Gesamthistamingehalt von postmortalen Verbrennungen im Tierexperiment. In: Kolligátum. pp. 213-224. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Basch András: A bőr szabad- és össz-histamin tartalma kísérletes égési sérülésekben. In: Kolligátum. pp. 96-108. (1973)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Jobba György: Der Gehalt der Lungen Neugeborener an freiem und Gesamthistamin unter dem Gesichtspunkt des Lebendgeborenseins. In: Kolligátum. pp. 163-179. (1973)

Fehérvári Géza: An eight/fourteenth-century quadrant of the astrolabist al-Mizzī. In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 115-117. (1973)

Fekete Sándor: Sejtosztódás fékkel és fék nélkül. Szent-Györgyi Albert rákkutatásai. In: Élet és Tudomány : a Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (28) 44. pp. 2077-2080. (1973)

Forrai Katalin: Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel : Budapest, 1972. Zeneműkiadó Vállalat. 116. o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 233-234. (1973)

Földes Éva: A neveléstörténeti és művelődéstörténeti kutatás szemléleti, módszertani összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 98-105. (1973)

Földes Éva: Üzenet : Földes Ferenc halálának harmincadik évfordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 174-179. (1973)

Gerendás Mihály: Szent-Györgyi Albert 80 éves. In: Magyar Kémikusok Lapja, (28) 10. pp. 473-475. (1973)

Golnhofer Erzsébet: Kóbor Enikő: Vizsgafeszültség és egyetemi teljesítmény : Pszichológia a gyakorlatban. 19. sz. : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 112 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 481-482. (1973)

Gulya János: "Egy finnugor mondattani modell" (A mondatszerkezet rendzsere a vahi osztjákban) c. dolgozatának a témavázlata : függelék; Gulya János munkásságjegyzéke, önéletrajz. (1973)

Gách Marianne: Az igazi kutatás művészi tevékenység. In: Film, Színház, Muzsika, (17) 51. pp. 10-11. (1973)

Gáspár László: M. A. Manacorda: Marx és a mai pedagógia : Fordította: Bolyai Imréné : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 224 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 223-225. (1973)

Hajdú Péter: Das sölkupische Translativsuffix -wlä. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 20-28. (1973)

Hajdú Péter: Uráli vagy finnugor? In: Magyar Tudomány. pp. 507-512. (1973)

Hakulinen Lauri: Aarni Emanuel Penttilä. In: Esitelmät ja Pöytäkirjat. pp. 95-105. (1973)

Hakulinen Lauri: Ylistää. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne : Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itkonen. pp. 59-64. (1973)

Halász Imre: Heinrich Roth: Pädagogisce Anthropologie : Band I. Bildsamkelt und Bestimmung. Band II. Entwicklung und Erziehung. Pedagógiai antropológia. I. kötet. Képezhetőség és rendeltetés. II. kötet. Fejlődés és nevelés : Hannover, 1966. Hermann Schroedel Verlag. 504 és 656 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 236-237. (1973)

Halász Imre: Wolfgang Bäurle: Theorie der Elnternbildung : a szülők nevelésének elmélete : Weinheim-Berlin-Basel, 1971. Verlag Julius Beltz. Socialpadagogisce Reihe Band 4. 261 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 241-243. (1973)

Hegedűs András: Az általános iskolai tanárképzés mai problémái és holnapi gondjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 288-301. (1973)

Hodinka László: J. Leif, G. Rustin: Philosophie de l'éducation : Tom. 1. pédagogie générale (par l'étude des doctrines) : A nevelés filozófiája. I. kötet. Általános pedagógia (az elméletek tanulmányozása alapján) : Párizs, 1970. Ed. Delagrave. 373. o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 237-239. (1973)

Hunyady Györgyné: Majzik Lászlóné: Nevelési eredményvizsgálat az általános iskolai osztályfőnök munkájában : a tanuláshoz és a munkához való viszony : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 279 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 366-367. (1973)

Hunyady Györgyné: Tisztségviselők a közösség szerkezetében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 39-53. (1973)

Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 205-211. (1973)

Itkonen Terho: Männyn selvittelyä. In: Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. pp. 150-166. (1973)

Itkonen Terho: Unkaryn etymologiset sanakirja : review. In: Virittäjä. pp. 161-172. (1973)

Jarring Gunnar: A tall tale from Central Asia. (1973)

Jettmar Karl: Weinbereitung und Weinrituale im Hindukusch. In: Festschrift zum 65. Geburstag von Helmut Petri. pp. 191-205. (1973)

Jobba György and Sándor Tamás: A Wreden-Wendt-féle dobüreglégpróba orvosszakértői értékelhetőségéről. In: Kolligátum. pp. 47-51. (1973)

Joki Aulis Johannes: Auf der Spuren der steinzeitlichen Cerviden. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen : Sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 125-143. (1973)

Joki Aulis Johannes: Zur Herkunft einiger ugrischer Wörter. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 60-65. (1973)

Kakuk Zsuzsa: Le Ier congrès de linguistique turque. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 239-240. (1973)

Kakuk Zsuzsa: Studia Turcica. Ed. L. Ligeti. Akadémiai K., Budapest 1971 : compte rendu. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae : sectio linguistica. pp. 185-188. (1973)

Kangasmaa-Minn Eeva: Genitiv und Lativ, Adjektiv und Plural. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 74-87. (1973)

Kangasmaa-Minn Eeva: Primaaristen johdinainesten funktioista. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 151-159. (1973)

Kapronczay Károly: Kwartalnik Pedagogiczny : 1972. 1-3. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 357-361. (1973)

Karikó Katalin: "Növ. szervezettan 1973/74 rajzok".

Karikó Katalin: Karikó Katalin I. évf. egyetemi biológus szakos hallgató "Munkafüzet biológus- és biológia-kémia szakos hallgatók számára II." munkafüzete.

Karikó Katalin: Karikó Katalin I. évf. egyetemi biológus szakos hallgató "Neuroanatómiai vázlatok" munkafüzete.

Karšai František and Bekény Sándor: Lucas Fabinus Popradiensis : egy XVI. századi eperjesi iskolarektor társadalmi-pedagógiai nézetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 333-342. (1973)

Kenéz János: Ein bewegtes Gelehrtenleben. Zum 80. Geburtstag des Nobelpreisträgers Albert Szent-Györgyi. In: Münchener medizinische Wochenschrift, (115) 51-52. pp. 2324-2326. (1973)

Keszthelyi Gabriella: Végtelen szeretettel és kedvességgel fogadott mindenki. In: Magyar Hírek, (26) 23. p. 6. (1973)

Kiss Tihamér: Alexandru Rosca, Zörgő Benjámin: A képességek : Tudományos Könyvkiadó. Bukarest, 1973. 202 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 482-484. (1973)

Kiss Árpád: Az iskolai teljesítmények mérésének és értékelésének indoklása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 3-9. (1973)

Kiss Árpád: A bielefeldi egyetem és a hozzá tartozó iskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 348-353. (1973)

Komlóssy Ákos: Pedagógusképzés az európai szocialista országokban és néhány fejlett tőkésországban : szerkesztette Ladányi Andor (Sándor Ernőné közreműködésével) : Budapest, 1972. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadása. 301 oldal. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 364-366. (1973)

Kon Hideo and Szent-Györgyi Albert: Charge transfer between amine and carbonyl. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (70) 11. pp. 3139-3140. (1973)

Kon Hideo and Szent-Györgyi Albert: Interaction of amines with ketone aldehydes and unsaturated aldehydes. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (70) 4. pp. 1030-1031. (1973)

Korom Irma and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Scleroderma (progressive systemic sclerosis) inducing ureteral closure. In: Kolligátum. pp. 259-269. (1973)

Korom Irma and Sonkodi Sándor and Ormos Jenő: Ureterelzáródást okozó scleroderma (progresszív systemás sclerosis). In: Kolligátum. pp. 1118-1124. (1973)

Kovách Zoltán: Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi Sárospataki iskola : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 340 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 371-372. (1973)

Kozma Tamás: International Review of Education. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 202-205. (1973)

Kozéki Béla: Differenciált oktatás és teljesítménymotiváció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 436-443. (1973)

Kőhalmi Katalin: Glafira Makarevna Vasilevič : 1895-1971. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 131-133. (1973)

Kéri Henrik: A matematika és a történelem osztályzatainak alakulása a budapesti gimnáziumok utolsó évfolyamában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 31-38. (1973)

Kósa Ferenc: Eine ungewöhnliche Art von Selbstverstümmelung zum Zwecke eines Versicherungsbetruges. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1973)

Kósa Ferenc and Bajnóczky István: A tracheotomia infectiosus szövődményeinek szövettani vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 202-213. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Die Grössenmasse der Gehörknöchelchen menschlicher Feten. In: Kolligátum. pp. 712-719. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Emberi magzatok hallócsontjainak méretei. In: Kolligátum. pp. 152-159. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Feststellung der Körperlänge und des Lebensalters von Feten auf Grund der Grössenmasse der Gehörknöchelchen. In: Kolligátum. pp. 263-269. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Les possibilités de détermination de l'age foetal d'après l'évolution morphologique des os de la base du crane. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Magzatok életkor-megállapításának lehetőségei a koponyaalapi csontok formafejlődése alapján. In: Kolligátum. pp. 219-225. (1973)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Regressions- und Korrelationsuntersuchungen fetaler Schädelbasisknochenmasse mit Hinsicht auf die Geschlechtsunterschiede. In: Kolligátum. pp. 336-345. (1973)

Kósa Ferenc and Zöllei Magdolna: Die Korrelation des Bauchwandfettpolsters zur Körperlänge und zum Körpergewicht = Correlation of the thickness of abdominal fatty layer to the body length and weight. In: Kolligátum. pp. 11-16. (1973)

Köves József: Az általános iskola földrajztanításának követelményrendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 23-30. (1973)

Ladányi Andor: A tanárszakos hallgatók pedagógiai-pszichológiai oktatásáról : nemzetközi áttekintés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 259-275. (1973)

Lakó György: Die Form des Imperativs in den permischen Sprachen. In: Finnisch-Ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. pp. 107-116. (1973)

Lakó György: Marcus Wöldike ja János Sajnovics vertailevan kielitieteen uranuurtajina. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 189-195. (1973)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: K istorii kumykskoj leksiki. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 74-78. (1973)

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Martti Räsänen: Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969 : recenziâ. In: Étimologiâ : 1971. pp. 385-388. (1973)

Ligeti Lajos: À propos d'un document ouigour de l'époque mongole. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1973)

Ligeti Lajos: Le sacrifice offert aux ancêtres dans l'Histoire secrète. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 145-161. (1973)

Liimola Matti: Noch einmal über das l der der objektiven Konjugation des Wogulischen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 196-204. (1973)

Liimola Matti: Zur Etymologie zweier wogulischer Wörter. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 222-229. (1973)

Liimola Matti and Kulmala Vuokko: Artturi Kannisto und sein Lebenswerk. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 23-35. (1973)

Lytkin Vasilij Il'ič: Étimologii. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 230-233. (1973)

László Ferenc and Mónus Zoltán: The effects of oestrogen, acth and cortisone administration and hypophysectomy on histological changes induced by unilateral renal pedicle clamping. In: Kolligátum. pp. 306-311. (1973)

Matuz József: Süleyman der Prächtige (Soliman). In: Die Grossen der Weltgeschichte. pp. 961-977. (1973)

Matuz József: A propos d'une contribution bibliographique pour servir les études ottomanes historiques. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 449-451. (1973)

Márvány János: Laut- und Wortgeographie der deutschen Mundarten im Völgység und Hegyhát : kandidátusi értekezés tézisei. (1973)

Mező András: A magyar hivatalos községnévadás : kandidátusi értekezés tézisei. (1973)

Mignon Michel and Vatier Jean and Bonfils Serge and Varró Vince: Tartós, vagus jellegű gyomornedv elválasztás előidézése kutyában 2-deoxy-d-glucosé infusióval. In: Kolligátum. pp. 120-126. (1973)

Mollova Mefküre: Etude phonetique sur les mots transcrits dans le "Dictionnaire turc-français" de Samy-Bey. In: Zeitschrift für Balkanologie. pp. 128-173. (1973)

Mollova Mefküre: KTBRR ve Yunan - kiril harfli türkçe anıtların ilișkileri. In: Türk Dili Araștırmaları Yıllığı : Belleten. pp. 173-182. (1973)

Mollova Mefküre: Quelques lexèmes turks septentrionaux en ğ- ~ č- ~ j ... dans les langues slaves méridionales. In: Zeitschrift für Balkanologie. pp. 89-127. (1973)

Mollova Mefküre: Sur l'euphonie des šıñ chez les Tatares des Balkans. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 96-122. (1973)

Morvay Károly: Nauczanie programowane w praktyce szkoly podstawowej : a programozott oktatás az általános iskola gyakorlatában : kezdeti próbálkozások és javaslatok : szerkesztette Czeslaw Kupisiewicz : Varsó, 1971. 220 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 226-227. (1973)

Mágori Anikó and Ormos Jenő: Alterations in the morphology of glomerulonephritis during chronic haemodialysis. In: Kolligátum. p. 94. (1973)

Mágori Anikó and Szegvári Menyhért: Rezidivierender und metastasierender Abrikossoff-Tumor der Vulva. In: Kolligátum. pp. 264-274. (1973)

Mágori Anikó and Szegvári Menyhért: A vulva recidiváló Abrikossoff-daganata. In: Kolligátum. pp. 2370-2373. (1973)

Mészáros István: A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium jubileumi évkönyve : az intézet 200 éves alapítási évfordulója alkalmából : szerkesztette Kővári Ferenc : Szombathely, 1972. Kiadta a Vas megyei Tanács VB művelődési osztálya. 163. o. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 239-241. (1973)

Nadelâev Vladimir Mihajlovič: Drevneturkskaâ runičeskaâ nadpis' iz Koš-Agača. In: Izvestiâ Sibirskogo otdeleniâ Akademii nauk SSSR : ser. obŝestvennyh nauk. pp. 108-110. (1973)

Nagy József: Az IIEP és a közoktatástervezés nemzetközi helyzete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 91-97. (1973)

Nyíri Antal: Zur Frage der altungarischen Diphthonge mit labialem Nachglied. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen : Sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 252-259. (1973)

Nyíri Antal: A magyar igeragozás történetéhez. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 140-158. (1973)

Németh László: Óraadók királysága. In: A kísérletező ember: tanulmányok. pp. 362-366. (1973)

Oláhné Erdélyi Mária: Népiskolai számtan-mértan tanításának fejlődése 1790-1848 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 106-119. (1973)

Ormos Jenő: A légzőrendszer kórbonctana : kézirat. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1973)

Ormos Jenő and Elemér Gabriella and Csapó Zsolt: Ultrastructure of the proximal convoluted tubules during repair following hormonally induced necrosis in rat kidney. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1973)

Ormos Jenő and Elemér Gabriella and Csapó Zsolt: A vese elsőrendű kanyarulatos csatornájának regeneratiója patkányon : elektronmikroszkópos vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 160-170. (1973)

Ormos Jenő and Mónus Zoltán and Csapó Zsolt: Electron microscopy of liver biopsies in icteric states. In: Kolligátum. p. 92. (1973)

Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén : kandidátusi értekezés tézisei. (1973)

P. Á.: A Szegedi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává avatták Szent-Györgyi Albertet. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (31) 240. p. 9. (1973)

P. Bálint Márta and Köte Sándor: Kemény Gábor kiadatlan írásaiból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 190-197. (1973)

Paál Ákos: Piaget a gyermek belső szemléleti képéről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 460-470. (1973)

Perneki Mihály: Az élet szolgálatában. Levéltári dokumentumok Szent-Györgyi Albertről. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (63) 235. p. 5. (1973)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Der mongolische schamanistische Ausdruck udqa. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 309-317. (1973)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Über die Bildungssuffixe der mongolischen Bezeichnungen der Körperteile. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 223-243. (1973)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Zur Frage nach den sprachlichen Berührungen der Jurak-Samojeden und der Tungusen. In: Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itkonen, sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 269-271. (1973)

Pusztay János: A nyenyec nyelv hangsúlyának történetéhez. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 395-406. (1973)

Péter László: Szent-Györgyi Szegeden. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (63) 229. p. 6. (1973)

Rácz Endre: Die Adaptation bei der Bildung von ungarischen Kosenamen. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae : Sectio linguistica. pp. 29-36. (1973)

Regényi Jakab: Diabetes mellitus-szal szövődött Zollinger-Ellison syndroma. In: Kolligátum. pp. 2972-2980. (1973)

Regős János: Óvoda és magyar nyelv a XIX. század végén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 120-131. (1973)

Ruoppila Veikko: Die Formen des Genitiv II Pluralis im Alten Kalevala. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 185-193. (1973)

Ruoppila Veikko: Jeesuksen nimen kansanomaisia muunnelmia. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen : Sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 320-331. (1973)

Rusvay Kálmán: A korai jász benei edény felirata. In: Forrás : szépirodalom, szociográfia és művészet. pp. 68-72. (1973)

S. Heksch Ágnes: Jóboru Magda: A köznevelés a Horthy-korszakban : alsó- és középfokú oktatás : Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó - Tankönyvkiadó. 227 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 221-223. (1973)

Schiefer Erhard: Rédei, Károly: Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt) mit Skizze der Grammatik. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1968 : Buchbesprechung. In: Kratylos. pp. 224-226. (1973)

Schiefer Erhard: Wolfgang Steinitz: Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache, Lieferung 1-5. Berlin, 1966-1972 : [Buchbesprechung]. In: Études finno-ougriennes. pp. 161-171. (1973)

Schiefer Lieselotte: Ein unbekanntes selkupisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1786. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 351-359. (1973)

Schiefer Lieselotte: Zum Gerundium im Ostjakischen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 352-357. (1973)

Schiefer Lieselotte: "haben" im Wogulischen. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 197-201. (1973)

Schlachter Wolfgang: Das erzählende Perfekt im Lappischen. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 360-370. (1973)

Schlachter Wolfgang: Eine Mischkategorie im lappischen Tempussystem. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 358-368. (1973)

Schlachter Wolfgang: Syntaktische Beiträge zur Geschichte der finnisch-ugrischen Konjunktionen. In: Finnisch-ugrische Forschungen. pp. 202-213. (1973)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Die prädikative Funktion des Verbalnomens auf *pa im Juraksamojedischen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1973)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Juraksamojedische Verben mit mue-, miè-Stamm. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 383-391. (1973)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Lokativ und Lativ im Juraksamojedischen. In: Commentationes Fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen : Sexagenarii die XXVI mensis aprilis anno MCMLXXIII. pp. 369-379. (1973)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: A. M. Ŝerbak, Sravnitel'naâ fonetika tûrkskih âzykov. Leningrad : Nauka, 1970 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 138-144. (1973)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: K istočnikam i metodam pratûrkskih rekonstrukcij. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 35-45. (1973)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: Tûrkskie aba, apa, ebe. In: Vostočnaâ Filologiâ. pp. 118-125. (1973)

Simon Gyula: Az egyszerűség útja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 186-190. (1973)

Simon Gyula: Az iskolák államosításának történelmi jelentősége Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 399-405. (1973)

Simon Péterné: Doktori és kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 380-382. (1973)

Simon Péterné: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 244-247. (1973)

Sinor Dénes: Urine ~ "star" ~ "nail". In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 392-397. (1973)

Skaliczki József and Bőti Zsuzsanna and Bara Dénes: Fehér patkány ammon szarvának enzymhistochemiája. In: Kolligátum. pp. 35-36. (1973)

Skaliczki József and Sztriha László and Bara Dénes: The importance of enzyme histochemical methods in judgement of the regional effects of experimental brain lesions. In: Kolligátum. p. 93. (1973)

Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. VIII. : Debrecen, 1971. 239 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 484-487. (1973)

Sulimowicz Józef: Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego : druk z 1734 r. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 37-64. (1973)

Sz. Simon István: Szent-Györgyi Szegeden. In: Képes Újság, (14) 43. p. 11. (1973)

Szabó László: A pedagógiai információ szerepe a francia közoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 214-216. (1973)

Szabó Márta: A Prospects a korszerű iskolaépítésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 211-214. (1973)

Szabó Márta: A japán iskolareform tanárképzési alapelvei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 354-356. (1973)

Szathmári István: Que doit la langue littéraire hongroise a Petőfi? In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 279-291. (1973)

Szathmáry Lajos: Tanári szabadság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 444-451. (1973)

Szebenyi Péterné: Hazai törekvések a laikus erkölcstan iskolai bevezetésére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 132-144. (1973)

Szende Ottó: Az iskoláskor előtti nevelés problémái és megoldási kísérletei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 54-64. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Bioelectronics and cancer. In: Journal of Bioenergetics, (4) 6. pp. 533-562. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Bioenergetica. In: Enciclopedia medica Italiana : vol. 2.. pp. 2266-2271. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Considerations about mechanochemical and psychochemical coupling. In: Journal of Mechanochemistry and Cell Motility, (2). pp. 3-5. (1973)

Szent-Györgyi Albert: The Development of Bioenergetics. In: Membrane structure and mechanisms of biological energy transduction. pp. 1-4. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Electronic biology. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (70) 7. 2180a. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Electronic biology : [gépirat]. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Electrons, molecules, biology and cancer. In: Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae, (8) 2. pp. 117-127. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Ember és természet. In: A Hét, (4) 31. p. 18. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Megszívatni az agyat az alkotó munka gyönyörűségével : beszélgetés Szent-Györgyi Alberttel. In: Köznevelés, (29) 37. pp. 3-5. (1973)

Szent-Györgyi Albert: Water, motion, muscle and evolution. In: From Theoretical Physics to Biology : 3rd International Conference, Versailles, June 1971 : proceedings. pp. 113-124. (1973)

Szent-Györgyi Albert: A tudós polgár : részletek. In: Élet és Tudomány : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (28) 37. pp. 1733-1736. (1973)

Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1973)

Szynkiewicz Sławoj: Struktura konsumpcji mieszkańców stepu : analiza budżetów rodzinnych jednego somonu. In: Z badań nad społeczeństewm i kultura Mongolii. pp. 79-116. (1973)

Szántó Miklós: Családi találkozó. In: Magyar Hírek, (26) 22. pp. 6-7. (1973)

Székely Endréné: Fekete György: Az ifjúság jövője és az iskola : Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó. 209 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 230-231. (1973)

Székely Endréné: Kemény Gábor (1883-1948) : a pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 180-186. (1973)

Taba István: A közoktatás újjászervezése Budapest X. kerületében 1945 elején. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 162-173. (1973)

Taube Erika: Baldžïn Xēr : eine tuwinische Volksüberlieferung aus der Westmongolei zur Entstehung zweier Musikinstrumente. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg : Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. pp. 59-66. (1973)

Telegdi Zsigmond: Remarques sur les emprunts arabes en persan. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 51-58. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Akademik A. N. Kononov : učenyj i organizator nauki. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 66-71. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Govor umurov sela praskoveevki. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 92-96. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: O fol'klore saryg-ûgurov. In: Philologica : issledovaniâ po âzyku i literature : pamâti akademika Viktora Maksimoviča Žirmunskogo. pp. 367-369. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: O metodah i istočnikah sravnitel'no-istoričeskih issledovanij tûrkskih âzykov. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 119-124. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: P. M. Melioranskij - âzykoved. In: Tûrkologičeskij sbornik, 1972 : [pamâti Platona Mihajloviča Melioranskogo posvâŝaetsâ]. pp. 18-23. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Runičeskaâ nadpis' iz Kuvy. In: Vostočnaâ Filologiâ. pp. 263-265. (1973)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Smyčnye soglasnye v âzyke tûrkskih runičeskih pamâtnikov. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 42-45. (1973)

Tószegi Anna and Csapó Zsolt and Ormos Jenő and Kovács Gábor: Morphological changes in aortic valve xenografts placed in the human mitral annulus. In: Kolligátum. pp. 90-91. (1973)

Tóth Béla: Kísérletek olvasókönyvekkel az illusztráció és a szöveg kapcsolatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 65-77. (1973)

Tóth Gábor: Egy tanulmány margójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. p. 387. (1973)

Tóth Gábor: Neveléstörténeti tanulmányok : szerkesztette Köte Sándor : Budapest, 1970. (1972) Magyar Pedagógiai Társaság kiadása. 447 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 368-370. (1973)

Ujcz Pálné Orbán Magda: Teaching the Teachers : Trends in Teacher Education : a nevelők képzése, a nevelőképzés irányzatai : Szerkesztette Frederick Hadaway Hilliard. London, 1971. Allén and Unwin. 123 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 362-364. (1973)

Vajda Péter: Homo politicus. Szent-Györgyi Albert 80 éves. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (31) 217. p. 8. (1973)

Varga Gyula and Korom Irma: A tüdő gyapotrost embóliája haemodialysis kapcsán. In: Kolligátum. pp. 676-682. (1973)

Varga László and Náfrádi József and Csernay László and Baláspiri Lajos and Penke Botond and Varró Vince: A gastrin biológiailag aktív végcsoportjának a glycin-pentagastrinnak metabolizmusáról. In: Kolligátum. pp. 13-32. (1973)

Varró Vince and Kiss József and Mignon Michel: Különböző adag pentagastrinnal kiváltható sav-secretiós válasz potenciálása küszöbalatti dosisú Mecholyllal. In: Kolligátum. pp. 132-136. (1973)

Varró Vince and Pach Éva and Karácsony Gizella: Celulární distribuce a reaktivita žlázek žaludečního fundu u nemocných dvanáctnikovým vředem. In: Kolligátum. pp. 438-441. (1973)

Varró Vince and Sági István and Csernay László and Döbrönte Zoltán: Relation entre la sécrétion gastrique acide et les débits sanguins total ou muqueux dans l'estomac du chien. In: Kolligátum. p. 75. (1973)

Varró Vince and Varga László and Csernay László and Náfrádi József and Penke Botond and Baláspiri Lajos: Hepatic and mesenteric metabolism of C-terminal pentapeptide of gastrin in the rat : part I. : biliary excretion of labelled glycine-pentapeptide. In: Kolligátum. pp. 499-505. (1973)

Varró Vince and Varga László and Csernay László and Náfrádi József and Penke Botond and Baláspiri Lajos: Metabolizm C-terminal'nogo pentapeptida gastrina v pečeni i bryẑejke krys. Biliarnoe vydelenie mečenogo glicinovogo pentapeptida. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1973)

Varsányi Péter: Nevelésügy a Tanácsköztársaság idején Hódmezővásárhelyen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 145-161. (1973)

Vaskó László: Az iskolák államosításáért folyó küzdelem a debreceni tankerületben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 406-420. (1973)

Vincze András: Zukovits Imre: Az aktivitás serkentő tényezői az oktatásban : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 276 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 376-377. (1973)

Vörös József: A magyar igekötő szórendjének problémaköre : kandidátusi értekezés összefoglalója és tézisei. pp. 3-18. (1973)

Vág Ottó: A Magyar Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi Közleményei : IX. kötet. Szarvas, 1972. 324 old. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 487-488. (1973)

Vörös László: Pszichofiziológia : A válogatást készítette és a bevezető tanulmányt írta Ádám György : Budapest, 1972. Gondolat Könyvkiadó. 375 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 232-233. (1973)

Vörös László: A felsőoktatási intézmények regionális vizsgálatának elvi és módszertani problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 321-332. (1973)

Xantus Gyuláné: Tanulói teljesítmények az oktatási folyamat különböző szervezeti formáiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 10-22. (1973)

Zibolen Endre: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1971. : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 323 o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 217-221. (1973)

Zátonyi Sándor: Varga Lajos: Tanulói kísérletezés a fizika tanításában : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 236 oldal : [könyvismetetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 374-375. (1973)

Zöldi László: Szegedtől Szegedig. Csak békében lehet építeni. Találkozás Szent-Györgyi Albert professzorral. In: Magyar Ifjúság, (17) 48. pp. 28-29. (1973)

Ábent Ferenc: M. N. Kuzmin: Skola i obrazovanyie v Csehszlovakii : iskola és képzés Csehszlovákiában (a XVIII. század végétől a XX. század 30-as évéig) : Moszkva, 1971. Izdatyelysztvo „Nauka". 262 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 373-374. (1973)

Ábrahám János: A nagy kortárs. In: Brassói Lapok, (6) 47. p. 6. (1973)

Ágoston György: Az OCDE távlati tantervi irányelvei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 452-460. (1973)

Ágoston György: Egyetemi tanárképzés, gyakorlóiskolák, gyakorlóév. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 276-287. (1973)

This list was generated on 2024. július 21. 03:49:37 CEST.