Items where Year is 1973

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 134.

Magyar Pedagógia. - 73. évf. (1973) 1-2. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. (1973)

Magyar Pedagógia. - 73. évf. (1973) 3. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. (1973)

Magyar Pedagógia. - 73. évf. (1973) 4. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. (1973)

Beszámoló a szegedi I. sz. Belklinikán tíz év alatt végzett kísérletes fekélykutatásról. Kolligátum. pp. 146-158. (1973)

Bizottsági ülések. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 384-386. (1973)

Emlékülés az iskolák államosításának 25. évfordulója alkalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. 490a. (1973)

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának újjáalakulása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. 489a. (1973)

A Neveléstörténeti Albizottság ülései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. 489b. (1973)

Pedagógusképző intézményeink neveléstudományi kiadványai : [Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Acta Academiae Paedagogicae in civitate Pécs, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Acta Paedagogica Debrecina, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : Paedagogica et Psychologica : Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae: Sectio Paedagogica et Psychologica : A Magyar Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi Közleményei : Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 383-384. (1973)

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani és Kórszövettani Intézetének közleményei XV. : 1969-1973. Kolligátum. pp. 1-12. (1973)

Bajnóczky, István and Kósa, Ferenc: A tracheotomia infectiosus szövődményei 10 éves boncolási anyagunkban. Kolligátum. pp. 214-221. (1973)

Bakonyi, Pál: Horváth György: A tananyag és a tankönyv struktúrája : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 328 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 227-230. (1973)

Bara, Dénes: Histological observations on the problem of hyperfunction and exhaustion in the magnocellular nuclei of the rat. Kolligátum. pp. 45-46. (1973)

Bara, Dénes and Bőti, Zsuzsanna: Adatok a III. agykamra infundibularis és inframamillaris recessusát bélelő ependyma enzymhistochemiájához, különös tekintettel a tanycyták kapcsolataira. Kolligátum. pp. 211-217. (1973)

Bara, Dénes and Bőti, Zsuzsanna: Enzyme histochemical data on the connections of the tanycytes of albino rat. Kolligátum. pp. 57-58. (1973)

Bara, Dénes and Skaliczki, József and Bődi, Zsuzsanna: Fehér patkány Ammon-szarvának enzymhistochemiája. Kolligátum. pp. 127-137. (1973)

Bartal, Andrea: Pataki Ferenc, Hunyady György: A csoportkohézió : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 267 oldal. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 377-379. (1973)

Bellomo, Manlio: Considerazioni storiche in margine ad un progetto di riforma del diritto di famiglia. Kolligátum. pp. 539-548. (1973)

Bondarj, A. D. and Komár, Károly: A tanárképzés tapasztalatai a kijevi egyetemen. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 343-348. (1973)

Bucskó, Béla and Falus, Iván and Petri, András: Az iskolai hospitálások különböző változatainak összehasonlító vizsgálata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 302-320. (1973)

Bólyai, Imréné: Riforma Della Scuola : 1972. XVIII. évfolyam, 1-12. szám. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 471-476. (1973)

Bónis, György: A sasadi tizedper közjegyzői a XV. század derekán. Kolligátum. pp. 101-130. (1973)

Csapó, Zsolt and Bartók, István and Kahánné László, Ilona and Ormos, Jenő: Malakoplakia of the kidney : a light microscopic, fine structural and chromatographic study. Kolligátum. pp. 407-415. (1973)

Durkó, Mátyás: Felnőttek szépirodalmi recepciós képessége és iskolai végzettségük. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 421-435. (1973)

Dux, Ernő and László, Aranka: Adatok a máj-cirrhosissal együtt előforduló Cruveilhier-Baumgarten-betegség problémájához. Kolligátum. pp. 280-285. (1973)

Dux, Ernő and László, Aranka: Beiträge zum Problem der mit Lebercirrhose einhergehenden Cruveilhier-Baumgartenschen Krankheit. Kolligátum. pp. 97-100. (1973)

Dux, Ernő and Páldy, László and Biliczki, Ferenc and Bakacsi, Gyula: Adatok a gyermekkori malignus osteopetrosis lefolyásához és keletkezéséhez. Kolligátum. pp. 1-4. (1973)

Erdő, Mária: M. L. Kellmer Pringle: Deprivation and Education : megfosztottság és nevelés : London, 1971. Longman Group Limited. 324 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 234-235. (1973)

Faludi, Szilárd: Szokolszky István: Válogatott tanulmányok : összeállította és az utószót írta Székely Endréné : Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. 368 old. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 477-480. (1973)

Falus, Iván and Golnhofer, Erzsébet: Kategóriarendszer alkalmazása a felsőoktatási előadások megfigyelésére. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 78-90. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc: Die Erfahrungen der Arsen-Massenvergiftungen in Szöreg [!Szőreg]. Kolligátum. pp. 1-16. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc: Halálos chinin-mérgezés. Kolligátum. pp. 124-126. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc: Tödliche Chinin-Vergiftung. Kolligátum. 179-184, [1]. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Basch, András and Virágos Kis, Erzsébet: Untersuchung des Histamingehaltes der Leber von Ratten nach experimentellen Verbrennungen. Kolligátum. 1-27, [2]. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Basch, András and Virágos Kis, Erzsébet: A máj histamin-tartalmának vizsgálata patkányok kísérletes égési sérülésében. Kolligátum. pp. 460-470. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Kis-Virágos, Erzsébet and Basch, András: Freier und Gesamthistamingehalt der Haut nach experimentell hervorgerufenen Verbrennungen. Kolligátum. pp. 203-212. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet and Basch, András: Az agy histamin tartalmának vizsgálata patkányok kísérletes égési sérülésében. Kolligátum. pp. 64-79. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet and Basch, András: Der freie und Gesamthistamingehalt von postmortalen Verbrennungen im Tierexperiment. Kolligátum. pp. 213-224. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet and Basch, András: A bőr szabad- és össz-histamin tartalma kísérletes égési sérülésekben. Kolligátum. pp. 96-108. (1973)

Fazekas, István Gyula and Kósa, Ferenc and Virágos Kis, Erzsébet and Jobba, György: Der Gehalt der Lungen Neugeborener an freiem und Gesamthistamin unter dem Gesichtspunkt des Lebendgeborenseins. Kolligátum. pp. 163-179. (1973)

Forrai, Katalin: Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel : Budapest, 1972. Zeneműkiadó Vállalat. 116. o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 233-234. (1973)

Földes, Éva: A neveléstörténeti és művelődéstörténeti kutatás szemléleti, módszertani összefüggései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 98-105. (1973)

Földes, Éva: Üzenet : Földes Ferenc halálának harmincadik évfordulóján. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 174-179. (1973)

Golnhofer, Erzsébet: Kóbor Enikő: Vizsgafeszültség és egyetemi teljesítmény : Pszichológia a gyakorlatban. 19. sz. : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 112 old. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 481-482. (1973)

Gáspár, László: M. A. Manacorda: Marx és a mai pedagógia : Fordította: Bolyai Imréné : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 224 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 223-225. (1973)

Halász, Imre: Heinrich Roth: Pädagogisce Anthropologie : Band I. Bildsamkelt und Bestimmung. Band II. Entwicklung und Erziehung. Pedagógiai antropológia. I. kötet. Képezhetőség és rendeltetés. II. kötet. Fejlődés és nevelés : Hannover, 1966. Hermann Schroedel Verlag. 504 és 656 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 236-237. (1973)

Halász, Imre: Wolfgang Bäurle: Theorie der Elnternbildung : a szülők nevelésének elmélete : Weinheim-Berlin-Basel, 1971. Verlag Julius Beltz. Socialpadagogisce Reihe Band 4. 261 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 241-243. (1973)

Hegedűs, András: Az általános iskolai tanárképzés mai problémái és holnapi gondjai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 288-301. (1973)

Hodinka, László: J. Leif, G. Rustin: Philosophie de l'éducation : Tom. 1. pédagogie générale (par l'étude des doctrines) : A nevelés filozófiája. I. kötet. Általános pedagógia (az elméletek tanulmányozása alapján) : Párizs, 1970. Ed. Delagrave. 373. o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 237-239. (1973)

Hunyady, Györgyné: Majzik Lászlóné: Nevelési eredményvizsgálat az általános iskolai osztályfőnök munkájában : a tanuláshoz és a munkához való viszony : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 279 oldal. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 366-367. (1973)

Hunyady, Györgyné: Tisztségviselők a közösség szerkezetében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 39-53. (1973)

Illés, Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 205-211. (1973)

Jobba, György and Sándor, Tamás: A Wreden-Wendt-féle dobüreglégpróba orvosszakértői értékelhetőségéről. Kolligátum. pp. 47-51. (1973)

Kapronczay, Károly: Kwartalnik Pedagogiczny : 1972. 1-3. szám. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 357-361. (1973)

Karšai, František and Bekény, Sándor: Lucas Fabinus Popradiensis : egy XVI. századi eperjesi iskolarektor társadalmi-pedagógiai nézetei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 333-342. (1973)

Kiss, Tihamér: Alexandru Rosca, Zörgő Benjámin: A képességek : Tudományos Könyvkiadó. Bukarest, 1973. 202 old. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 482-484. (1973)

Kiss, Árpád: Az iskolai teljesítmények mérésének és értékelésének indoklása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 3-9. (1973)

Kiss, Árpád: A bielefeldi egyetem és a hozzá tartozó iskolák. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 348-353. (1973)

Komlóssy, Ákos: Pedagógusképzés az európai szocialista országokban és néhány fejlett tőkésországban : szerkesztette Ladányi Andor (Sándor Ernőné közreműködésével) : Budapest, 1972. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadása. 301 oldal. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 364-366. (1973)

Korom, Irma and Sonkodi, Sándor and Ormos, Jenő: Scleroderma (progressive systemic sclerosis) inducing ureteral closure. Kolligátum. pp. 259-269. (1973)

Korom, Irma and Sonkodi, Sándor and Ormos, Jenő: Ureterelzáródást okozó scleroderma (progresszív systemás sclerosis). Kolligátum. pp. 1118-1124. (1973)

Kovách, Zoltán: Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. század végi Sárospataki iskola : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 340 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 371-372. (1973)

Kozma, Tamás: International Review of Education. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 202-205. (1973)

Kozéki, Béla: Differenciált oktatás és teljesítménymotiváció. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 436-443. (1973)

Kéri, Henrik: A matematika és a történelem osztályzatainak alakulása a budapesti gimnáziumok utolsó évfolyamában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 31-38. (1973)

Kósa, Ferenc: Eine ungewöhnliche Art von Selbstverstümmelung zum Zwecke eines Versicherungsbetruges. Kolligátum. pp. 1-6. (1973)

Kósa, Ferenc and Bajnóczky, István: A tracheotomia infectiosus szövődményeinek szövettani vizsgálata. Kolligátum. pp. 202-213. (1973)

Kósa, Ferenc and Fazekas, István Gyula: Die Grössenmasse der Gehörknöchelchen menschlicher Feten. Kolligátum. pp. 712-719. (1973)

Kósa, Ferenc and Fazekas, István Gyula: Emberi magzatok hallócsontjainak méretei. Kolligátum. pp. 152-159. (1973)

Kósa, Ferenc and Fazekas, István Gyula: Feststellung der Körperlänge und des Lebensalters von Feten auf Grund der Grössenmasse der Gehörknöchelchen. Kolligátum. pp. 263-269. (1973)

Kósa, Ferenc and Fazekas, István Gyula: Les possibilités de détermination de l'age foetal d'après l'évolution morphologique des os de la base du crane. Kolligátum. pp. 1-8. (1973)

Kósa, Ferenc and Fazekas, István Gyula: Magzatok életkor-megállapításának lehetőségei a koponyaalapi csontok formafejlődése alapján. Kolligátum. pp. 219-225. (1973)

Kósa, Ferenc and Fazekas, István Gyula: Regressions- und Korrelationsuntersuchungen fetaler Schädelbasisknochenmasse mit Hinsicht auf die Geschlechtsunterschiede. Kolligátum. pp. 336-345. (1973)

Kósa, Ferenc and Zöllei, Magdolna: Die Korrelation des Bauchwandfettpolsters zur Körperlänge und zum Körpergewicht = Correlation of the thickness of abdominal fatty layer to the body length and weight. Kolligátum. pp. 11-16. (1973)

Köves, József: Az általános iskola földrajztanításának követelményrendszere. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 23-30. (1973)

Ladányi, Andor: A tanárszakos hallgatók pedagógiai-pszichológiai oktatásáról : nemzetközi áttekintés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 259-275. (1973)

László, Ferenc and Mónus, Zoltán: The effects of oestrogen, acth and cortisone administration and hypophysectomy on histological changes induced by unilateral renal pedicle clamping. Kolligátum. pp. 306-311. (1973)

Mignon, Michel and Vatier, Jean and Bonfils, Serge and Varró, Vince: Tartós, vagus jellegű gyomornedv elválasztás előidézése kutyában 2-deoxy-d-glucosé infusióval. Kolligátum. pp. 120-126. (1973)

Morvay, Károly: Nauczanie programowane w praktyce szkoly podstawowej : a programozott oktatás az általános iskola gyakorlatában : kezdeti próbálkozások és javaslatok : szerkesztette Czeslaw Kupisiewicz : Varsó, 1971. 220 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 226-227. (1973)

Mágori, Anikó and Ormos, Jenő: Alterations in the morphology of glomerulonephritis during chronic haemodialysis. Kolligátum. p. 94. (1973)

Mágori, Anikó and Szegvári, Menyhért: Rezidivierender und metastasierender Abrikossoff-Tumor der Vulva. Kolligátum. pp. 264-274. (1973)

Mágori, Anikó and Szegvári, Menyhért: A vulva recidiváló Abrikossoff-daganata. Kolligátum. pp. 2370-2373. (1973)

Mészáros, István: A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium jubileumi évkönyve : az intézet 200 éves alapítási évfordulója alkalmából : szerkesztette Kővári Ferenc : Szombathely, 1972. Kiadta a Vas megyei Tanács VB művelődési osztálya. 163. o. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 239-241. (1973)

Nagy, József: Az IIEP és a közoktatástervezés nemzetközi helyzete. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 91-97. (1973)

Oláhné Erdélyi, Mária: Népiskolai számtan-mértan tanításának fejlődése 1790-1848 között. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 106-119. (1973)

Ormos, Jenő: A légzőrendszer kórbonctana : kézirat. Kolligátum. pp. 1-36. (1973)

Ormos, Jenő and Elemér, Gabriella and Csapó, Zsolt: Ultrastructure of the proximal convoluted tubules during repair following hormonally induced necrosis in rat kidney. Kolligátum. pp. 1-13. (1973)

Ormos, Jenő and Elemér, Gabriella and Csapó, Zsolt: A vese elsőrendű kanyarulatos csatornájának regeneratiója patkányon : elektronmikroszkópos vizsgálatok. Kolligátum. pp. 160-170. (1973)

Ormos, Jenő and Mónus, Zoltán and Csapó, Zsolt: Electron microscopy of liver biopsies in icteric states. Kolligátum. p. 92. (1973)

P. Bálint, Márta and Köte, Sándor: Kemény Gábor kiadatlan írásaiból. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 190-197. (1973)

Paál, Ákos: Piaget a gyermek belső szemléleti képéről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 460-470. (1973)

Regényi, Jakab: Diabetes mellitus-szal szövődött Zollinger-Ellison syndroma. Kolligátum. pp. 2972-2980. (1973)

Regős, János: Óvoda és magyar nyelv a XIX. század végén. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 120-131. (1973)

S. Heksch, Ágnes: Jóboru Magda: A köznevelés a Horthy-korszakban : alsó- és középfokú oktatás : Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó - Tankönyvkiadó. 227 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 221-223. (1973)

Simon, Gyula: Az egyszerűség útja. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 186-190. (1973)

Simon, Gyula: Az iskolák államosításának történelmi jelentősége Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 399-405. (1973)

Simon, Péterné: Doktori és kandidátusi értekezések vitái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 380-382. (1973)

Simon, Péterné: Kandidátusi értekezések vitái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 244-247. (1973)

Skaliczki, József and Bőti, Zsuzsanna and Bara, Dénes: Fehér patkány ammon szarvának enzymhistochemiája. Kolligátum. pp. 35-36. (1973)

Skaliczki, József and Sztriha, László and Bara, Dénes: The importance of enzyme histochemical methods in judgement of the regional effects of experimental brain lesions. Kolligátum. p. 93. (1973)

Somos, Lajos: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. VIII. : Debrecen, 1971. 239 old. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 484-487. (1973)

Szabó, László: A pedagógiai információ szerepe a francia közoktatásban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 214-216. (1973)

Szabó, Márta: A Prospects a korszerű iskolaépítésről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 211-214. (1973)

Szabó, Márta: A japán iskolareform tanárképzési alapelvei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 354-356. (1973)

Szathmáry, Lajos: Tanári szabadság. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 444-451. (1973)

Szebenyi, Péterné: Hazai törekvések a laikus erkölcstan iskolai bevezetésére. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 132-144. (1973)

Szende, Ottó: Az iskoláskor előtti nevelés problémái és megoldási kísérletei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 54-64. (1973)

Székely, Endréné: Fekete György: Az ifjúság jövője és az iskola : Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó. 209 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 230-231. (1973)

Székely, Endréné: Kemény Gábor (1883-1948) : a pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 180-186. (1973)

Taba, István: A közoktatás újjászervezése Budapest X. kerületében 1945 elején. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 162-173. (1973)

Tószegi, Anna and Csapó, Zsolt and Ormos, Jenő and Kovács, Gábor: Morphological changes in aortic valve xenografts placed in the human mitral annulus. Kolligátum. pp. 90-91. (1973)

Tóth, Béla: Kísérletek olvasókönyvekkel az illusztráció és a szöveg kapcsolatáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 65-77. (1973)

Tóth, Gábor: Egy tanulmány margójára. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. p. 387. (1973)

Tóth, Gábor: Neveléstörténeti tanulmányok : szerkesztette Köte Sándor : Budapest, 1970. (1972) Magyar Pedagógiai Társaság kiadása. 447 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 368-370. (1973)

Ujcz Pálné Orbán, Magda: Teaching the Teachers : Trends in Teacher Education : a nevelők képzése, a nevelőképzés irányzatai : Szerkesztette Frederick Hadaway Hilliard. London, 1971. Allén and Unwin. 123 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 362-364. (1973)

Varga, Gyula and Korom, Irma: A tüdő gyapotrost embóliája haemodialysis kapcsán. Kolligátum. pp. 676-682. (1973)

Varga, László and Náfrádi, József and Csernay, László and Baláspiri, Lajos and Penke, Botond and Varró, Vince: A gastrin biológiailag aktív végcsoportjának a glycin-pentagastrinnak metabolizmusáról. Kolligátum. pp. 13-32. (1973)

Varró, Vince and Kiss, József and Mignon, Michel: Különböző adag pentagastrinnal kiváltható sav-secretiós válasz potenciálása küszöbalatti dosisú Mecholyllal. Kolligátum. pp. 132-136. (1973)

Varró, Vince and Pach, Éva and Karácsony, Gizella: Celulární distribuce a reaktivita žlázek žaludečního fundu u nemocných dvanáctnikovým vředem. Kolligátum. pp. 438-441. (1973)

Varró, Vince and Sági, István and Csernay, László and Döbrönte, Zoltán: Relation entre la sécrétion gastrique acide et les débits sanguins total ou muqueux dans l'estomac du chien. Kolligátum. p. 75. (1973)

Varró, Vince and Varga, László and Csernay, László and Náfrádi, József and Penke, Botond and Baláspiri, Lajos: Hepatic and mesenteric metabolism of C-terminal pentapeptide of gastrin in the rat : part I. : biliary excretion of labelled glycine-pentapeptide. Kolligátum. pp. 499-505. (1973)

Varró, Vince and Varga, László and Csernay, László and Náfrádi, József and Penke, Botond and Baláspiri, Lajos: Metabolizm C-terminal'nogo pentapeptida gastrina v pečeni i bryẑejke krys. Biliarnoe vydelenie mečenogo glicinovogo pentapeptida. Kolligátum. pp. 1-7. (1973)

Varsányi, Péter: Nevelésügy a Tanácsköztársaság idején Hódmezővásárhelyen. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 145-161. (1973)

Vaskó, László: Az iskolák államosításáért folyó küzdelem a debreceni tankerületben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 406-420. (1973)

Vincze, András: Zukovits Imre: Az aktivitás serkentő tényezői az oktatásban : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 276 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 376-377. (1973)

Vág, Ottó: A Magyar Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi Közleményei : IX. kötet. Szarvas, 1972. 324 old. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 487-488. (1973)

Vörös, László: Pszichofiziológia : A válogatást készítette és a bevezető tanulmányt írta Ádám György : Budapest, 1972. Gondolat Könyvkiadó. 375 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 232-233. (1973)

Vörös, László: A felsőoktatási intézmények regionális vizsgálatának elvi és módszertani problémái. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 321-332. (1973)

Xantus, Gyuláné: Tanulói teljesítmények az oktatási folyamat különböző szervezeti formáiban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 10-22. (1973)

Zibolen, Endre: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1971. : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye : Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó. 323 o. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 1-2. pp. 217-221. (1973)

Zátonyi, Sándor: Varga Lajos: Tanulói kísérletezés a fizika tanításában : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 236 oldal : [könyvismetetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 374-375. (1973)

Ábent, Ferenc: M. N. Kuzmin: Skola i obrazovanyie v Csehszlovakii : iskola és képzés Csehszlovákiában (a XVIII. század végétől a XX. század 30-as évéig) : Moszkva, 1971. Izdatyelysztvo „Nauka". 262 oldal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 373-374. (1973)

Ágoston, György: Az OCDE távlati tantervi irányelvei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 4. pp. 452-460. (1973)

Ágoston, György: Egyetemi tanárképzés, gyakorlóiskolák, gyakorlóév. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (73) 3. pp. 276-287. (1973)

This list was generated on 2020. January 26. 07:01:37 CET.