Items where Year is 1972

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Č | Ȃ
Number of items: 221.

A

Abrudbányay János: Az osztályban és a napköziben folyó oktató-nevelő munka összhangja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 32-44. (1972)

Ancsel Éva: Tézisek a közösségi nevelésről : az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléselméleti Albizottsága 1971. április 16-án tartott ülésén került sor ,,A közösségi nevelés elméletének és gyakorlatának időszerű kérdései" című téma megvitatására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 128-129. (1972)

Arató Endre: A nemzeti hovatartozás problémája a művelődéstörténetben : a Comenius származásáról folytatott vitához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 363-367. (1972)

Arsen'ev A. M. and Korol'ev F. F. and Komár Károly: A marxista-leninista pedagógia metodológiai problémái : a pedagógiai kutatások empirikus és elméleti szintjeinek összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 198-204. (1972)

B

Baksa József: Közösségi nevelés az általános iskolában : Módszertani tapasztalatok. szerkesztette Hunyady Györgyné. Budapest, 1970. Tankönyvkiadó. 344 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 105-107. (1972)

Balázs Béla: A modellprogramozási rendszer jellemzői. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 45-53. (1972)

Bara Dénes and Csapó Zsolt: Ultrastrukturelle Untersuchung des "Parafornicalen Zellsystems" des Hypothalamus. In: Kolligátum. pp. 51-59. (1972)

Bara Dénes and Csapó Zsolt: A hypothalamus "parafornicalis sejtrendszer"-ének ultrastructuralis vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 99-108. (1972)

Bara Dénes and Skaliczki József and Bőti Zsuzsanna: Enzyme histochemistry of the Ammon's horn of white rat. In: Kolligátum. pp. 194-208. (1972)

Bellegrate Bruno M.: Bruno M. Bellerate cikke a Makarenko-kutatásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 97-99. (1972)

Bellerate Brtjno M.: Makarenko-bibliográfia : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. p. 92. (1972)

Bernolák Éva: Egy vallásszociológiai vizsgálat anyagából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 443-454. (1972)

Bognár Benedek and Varga Gyula and Bódis Lajos: Négy elsődleges rosszindulatú daganat együttes előfordulása. In: Kolligátum. pp. 520-523. (1972)

Brezinka Wolfgang: Nyugatnémet szerző tanulmánya a nevelés fogalmáról : Wolfgang Brezinka: Über Erziehungsbegriffe. Eine kritische Analyse und ein Explikationsvorschlag. Zeitschrift für Pädagogik, 1971. 567—615. old. : [folyóirat-cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 462-470. (1972)

Bábosik István: A beállítódás pszichológiája : Szerkesztette és a bibliográfiát összeállította: Molnár István Budapest, 1971. Akadémiai Kiadó. 405 oldal [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 473-474. (1972)

Bán Ervin: A tagozatos általános iskolai nyelvtanítás előnyei és vitás kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 334-340. (1972)

Bólyai Imréné: Riforma Della Scuola. 1971. XVII. évfolyam 1-12-sz. : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 457-461. (1972)

Bólyai Imréné: A marxista nevelés története - olasz szerzőtől : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 81-84. (1972)

C

Csapó Zsolt and Dušek Jaroslav and Róna György: Early alterations of the cardiac muscle cells in isoproterenol-induced necrosis. In: Kolligátum. pp. 355-365. (1972)

Csapó Zsolt and Kovács Bertalan and Gajó István and Bőti Zsuzsanna: Vascsiszolók tüdő-siderosisa. In: Kolligátum. pp. 341-346. (1972)

Csoma Gyula: A szabadidő szerkezete és a felnőttoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 143-171. (1972)

D

Daróczy Sándor and Nagy Jánosné and Göndöcs Károly: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 256-262. (1972)

Diósdi György and Maróti Egon: Ungheria : [rapporti]. In: Kolligátum. pp. 1-08. (1972)

Dobicz János: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum új információs anyagai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. p. 130. (1972)

Dux Ernő and Páldy László and Biliczki Ferenc and Bakacsi Gyula: Ein Beitrag zum Verlauf und zur Entstehung der malignen Osteopetrose des Kindesalters. In: Kolligátum. pp. 283-287. (1972)

Döbrönte Zoltán and Varró Vince: An unusual complication following local anesthesia for liver biopsy. In: Kolligátum. pp. 169-172. (1972)

E

Esin Emel: Oldruğ - turuğ : the hierarchy of sedent postures in Turkish iconography. In: Kunst des Orients. (1972)

F

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Die Lehren der Arsen-Massenvergiftungen in Hódmezővásárhely : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1972)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Bajnóczky István and Jobba György and Szendrényi János: Mechanische Untersuchung der Kraft durchbohrender Einstiche an der menschlichen Haut und verschiedenen Kleidungsschichten. In: Kolligátum. pp. 235-240. (1972)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Basch András: Alkati tényezők befolyásoló szerepe az emberi bőr szakítási szilárdságára. In: Kolligátum. pp. 289-296. (1972)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Jobba György and Bajnóczky István and Szendrényi János: Untersuchung mechanischer Faktoren bei experimentellen Stichverletzungen. In: Kolligátum. pp. 223-228. (1972)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Jobba György and Mészáros Erzsébet: Beiträge zur Druckfestigkeit der menschlichen Milz bei stumpfen Krafteinwirkungen : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 157-174. (1972)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Jobba György and Szendrényi János and Bajnóczky István: Die Zerreißfestigkeit der Nervenstämme der oberen Extremitäten. In: Kolligátum. pp. 229-234. (1972)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet and Basch András: Untersuchung des Histamingehalts im Gehirn der Ratte nach experimentellen Verbrennungen. In: Kolligátum. pp. 149-157. (1972)

Féjja Sándor: Filmismeretterjesztés visszacsatolással. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 172-178. (1972)

Fórizs Józsefné and Máté Ferenc and Stefanovits Pál: Talajbonitáció - földértékelés. In: Kolligátum. pp. 359-378. (1972)

Földes Éva: Kommunista tudós a francia Panthéonban : Paul Langevin születésének századik évfordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 358-363. (1972)

Földes Éva: Új távlatok előtt a neveléstudomány : [vezércikk - MSZMP Központi Bizottságának az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól hozott júniusi határozata]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 403-404. (1972)

G

Golden Peter Benjamin: The migrations of the Oğuz. In: Archivum ottomanicum. pp. 45-84. (1972)

Golnhofer Erzsébet: Walter Fuchs: Az új tanulási módszerek : Budapest, 1971. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 315 oldal [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 242-244. (1972)

Guzev Viktor Grigor'evič: J. Németh. Die türkische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970 (Bibliotheca Orientalis Hungarica, XIII.) : recenziâ. In: Narody Azii i Afriki. pp. 186-189. (1972)

Györffy György: Sur la question de l'établissement des Petchénègues en Europe. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 283-292. (1972)

H

Hadziolova Kremana: Glagol'naâ forma na -Vp tureckih literaturnyh pamâtnikah XIII-XVI vekov. In: Sovetskaâ Turkologiâ. pp. 83-90. (1972)

Halász Imre: Die Struktur des Kollektivs in sozialpsychologischer Sicht (A közösség struktúrája szociálpszichológiai szempontból) : Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette Manfred Vorwerg. Berlin, 1970. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. 192 oldal [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 244-247. (1972)

Halász Imre: Haagmann, Hans Günter: Zur Didaktik des Fernunterrichts (A távoktatás didaktikája) : Stuttgart, 1970. Ernst Klett Verlag. 199 oldal. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 119-120. (1972)

Hartai Éva: Dyer, C., Brown, R., Goldstein, E. D.: School. Libraries. Theory and Practice (Iskolai könyvtárak. Elmélet és gyakorlat) : London, 1970, Clive Bingley, 181 oldal. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 116-118. (1972)

Hazai György: Zenker, Julius Theodor: Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch I-II. Hildesheim: Olms 1967 (Repr. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1866) : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung. pp. 377-378. (1972)

Hodinka László: Montessori, Maria: Pédagogie scientifique (Tudományos pedagógia). 1. kötet: La maison des enfants (A gyermekek háza). 2—3. kötet: Éducation élémentaire (Elemi oktatás). Paul Lapie bevezetésével, R. Cromwell fordításában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 120-122. (1972)

Hodinka László: Schenk-Danzinger, Lotte: Schuleintrittsalter, Schulfahigkeit und Lesereife : Az iskolába való belépés ideje, az iskolára való alkalmasság és az olvasásra érettség : Stuttgart, 1970., Verlag E. Klett. 68 oldal. Második kiadás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 380-382. (1972)

I

Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika 1970. 11—12. és 1971. 1—9. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 231-237. (1972)

Illés Lajosné: A szocialista országok oktatásügyének közös vonásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 84-92. (1972)

Itkonen Erkki: Über das Objekt in den finnisch-wolgaischen Sprachen. pp. 153-213. (1972)

J

Jáki László: Adalékok a Magyar Pedagógia (1892-1947) történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 54-63. (1972)

Jóború Magda: Philip H. Coombs: Az oktatás világválsága. Rendszerelemzés : Budapest, 1971. Tankönyvkiadó. 224 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 100-102. (1972)

Józsa Ödön and Szabolcsi Szabolcs: Oktatási rendszerünk területi különbségei és a továbbtanulási arányok alakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 15-22. (1972)

K

Kakuk Zsuzsa: Chants ouigours de Chine. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 415-429. (1972)

Kakuk Zsuzsa: Le dialecte turc d'Ohrid en Macédoine. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 227-283. (1972)

Kakuk Zsuzsa: Voprosy tûrkologii : k šestidesâtiletiû akademika AN Azerbajdžanskoj SSR M. Š. Širalieva. Baku 1971 : compte rendu. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 389-394. (1972)

Kalmár László: Kalmár László levele a Bolyai János Matematikai Társulathoz.

Kalmár László: Kalmár László levele és levéltervezete John A. N. Lee-hez [1.].

Kapronczay Károly: Kwartalnik Pedagogiczny. 1970. 3-4. és 1971. l-2.sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 368-372. (1972)

Karikó Katalin: Karikó Katalin I. évf. biológus szak "Gyakorlati munkafüzet I. biológus- és biológia-kémia szakos hallgatók számára " munkafüzete.

Karikó Katalin: Karikó Katalin középiskolai biológia füzete.

Karšai František and Nezdobová Hana and Bacová Marta: Neveléstörténeti kutatások Szlovákiában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 223-230. (1972)

Király Gyula: A felsőoktatási Pedagógiai Akadémia előadásai : Hat kötet. Szerkeszti Palovecz János : Budapest, 1971. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 107-110. (1972)

Kislégi Nagy Dénes: Két Durkheim-mű. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 341-352. (1972)

Kiss Lajos: Henri Wallon: Válogatott tanulmányok : a válogatást készítette és a bevezető tanulmányt írta Mérei Ferenc : Budapest, 1971. Gondolat Kiadó. 376 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 471-473. (1972)

Kiss Tihamér: Klein Sándor: Kísérlet egy új típusú intelligencia-teszt kialakítására : Pszichológia a gyakorlatban. 17. szám. Budapest, 1970. Akadémiai Kiadó, 703 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 251-253. (1972)

Kiss Tihamér: Mit olvasnak szabad idejükben a gimnazisták? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 323-333. (1972)

Kiss Tihamér: Rókusfalvy Pál, Povázsai Éva, Sipos Kornél, Halmi György: Az affektivitás vizsgálata. A Lüscher-teszt alkalmazási lehetőségei és standardizálása : Budapest, 1971. Akadémiai Kiadó. 171 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 112-113. (1972)

Kiss Tihamér: Vigotszkij, L. Sz.: A magasabb funkciók fejlődése : Budapest, 1971. Gondolat Kiadó. 442 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 122-124. (1972)

Kiss Árpád: Kovács Máté: 1906-1972. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 455-456. (1972)

Kozma Tamás: Az oktatáspolitika és a neveléstudomány viszonya Svédországban : portrévázlat Torstén Husénról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 210-223. (1972)

Kozma Tamás: International Review of Education : 1970. 4. szám, 1971: 1—2. szám. [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 93-96. (1972)

Kőhalmi Katalin: Griechisch-sibirische mythologische Parallelen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 137-147. (1972)

Kőhalmi Katalin: Vilmos Diószegi : 1923-1972. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 377-379. (1972)

Kósa Ferenc and Bajnóczky István and Boros Mihály: Beeinflußt die moderne Inhalationsnarkose(Halothane, Methoxyflurane) das Reduktionsvermöqen des Blutes. In: Kolligátum. pp. 122-128. (1972)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Les possibilités de la détermination de l'age foetal d'après les étapes évolutives (transformations) des os de la voute du crane. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1972)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Mord und Mordversuch durch Bier beigemengter Nikotinlösung : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 83-92. (1972)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Morphologische Untersuchung fetaler Schulter- und Beckenknochen von gerichtsmedizinischem Gesichtspunkt. In: Kolligátum. 1-12, [2]. (1972)

Kósa Ferenc and Fazekas István Gyula: Életkormegállapítás lehetőségei a magzatok koponyatető csontjainak fejlődési stádiuma (formaváltozása) alapján. In: Kolligátum. 73-80, [4] t.. (1972)

Kósa Ferenc and Jobba György: Von fremder Hand vorbereiteter Verbrennungstod : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 143-154. (1972)

Körmöczi László: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica : Szerkesztette Ágoston György és Duró Lajos : Szeged, 1971. 14. kötet. 198 oldal : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 385-387. (1972)

Köte Sándor: A marxista pedagógia története dokumentumokban : Második kötet. Összeállította, a magyarázatokat és jegyzeteket írta Vág Ottó : Budapest, 1971. Tankönyvkiadó. 462 oldal : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 478-480. (1972)

L

Labádi-Bertényi Gizella: A PU *-K lativusrag fejleményei a déli szamojédban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. pp. 51-56. (1972)

Lee John A. N.: John A. N. Lee levele Kalmár Lászlóhoz [2.].

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Kumyksko-russkij slovar' : recenziâ. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 116-118. (1972)

Lewicki Tadeusz: Les travaux polonais concernant les "trésors" de monnaies coufiques trouvés en Pologne et dans les pays voisins (1800-1968). In: Archaeologia Polona. pp. 193-230. (1972)

Ligeti Lajos: Les noms kalmouks des jours de la semaine. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 371-376. (1972)

Ligeti Lajos: Les sept monastères nestoriens de Mar Sargis. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 169-178. (1972)

Ligeti Lajos: Une ancienne interpolation dans l'Altan tobči. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1972)

Liimola Matti: Etymologische Bemerkungen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 258-276. (1972)

Lőrincz Gyuláné: Tanulóink közösségi eszményéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 23-31. (1972)

M

M. Nádasi Mária: Ágoston György, Nagy József, Orosz Sándor: Méréses módszerek a pedagógiában : ,,Eredménymérés az iskolában" Budapest, 1971. Tankönyvkiadó. 371 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 375-377. (1972)

Machalski Franciszek: Afšār, Īrağ: Kitābšināsī-yi Firdausī. Fihrist-i ātār va taḥqīqāt dar bāre-yi Firdausī va Šāhnāme (Biography on Firdowsī). Teheran, Society for Protection of National Monuments, 1968 : review. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 379-380. (1972)

Magyar Imre and Benisch Mihály and Kisfaludy Sándor and Korányi György and Vajda Dezső and Varró Vince and Wittman István: A gasztroenterológiában használatos diagnosztikus és terápiás eljárások etikai kérdései. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1972)

Maróti Andor: Antonina Kloskowska: Tömegkultúra. Kritika és védelem : Budapest, 1971. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 345 oldal. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 110-111. (1972)

Matuz József: Eduard von Zambaur: Die Münzprägungen des Islams zeitlich und örtlich geordnet. I. Band. Wiesbaden, Steiner, 1968 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 355-358. (1972)

Matuz József: Fragen der osmanisch-türkischen Quellenkunde. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 229-237. (1972)

Matuz József: Papp László, Magyar nyelvű levelek és okiratok formulái a XVI. században. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964 : compte rendu. In: Études finno-ougriennes. pp. 185-187. (1972)

Matuz József: Trois fragments inconnus de l'Orkhon. In: Turcica. pp. 15-24. (1972)

Matuz József: Uriel Heyd: Ottoman documents on Palestine, 1552-1615. A study of Firman according to the Mühimme Defteri. Oxford, Claderon Press, 1960 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 376-379. (1972)

Matuz József: Zur Sprache der Urkunden Süleymāns des Prächtigen. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 285-297. (1972)

Mándoky Kongur István: L'étymologie turque de deux mots hongrois. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 391-403. (1972)

Menges Karl Heinrich: The European word of pearl of Dravidian origin? In: Orientalia Suecana. pp. 205-215. (1972)

Miâtev Petăr: Bibliotheca Orientalis Hungarica, XVII. Studia turcica. Ed. L. Ligeti. Akadémiai K., Budapest 1971 : compte rendu. In: Études balkaniques. pp. 136-138. (1972)

Miâtev Petăr: Die religiösen Elemente in den türkischen epigraphischen Denkmälern in Bulgarien. In: Traditions religieuses et para-religieuses des peuples altaïques : communications présentées au XIIIe Congrès de la Permanent International Altaistic Conference, Strasbourg, 25-30 juin 1970. pp. 85-93. (1972)

Mihály Ottó: A marxista nevelésfilozófiáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 275-296. (1972)

Mikola Tibor: A nyenyec gégezárhangok és a magyar út szó eredete. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány;Néprajz és Nyelvtudomány. pp. 45-50. (1972)

Minissi Nullo: Unnützlichkeit der Phonemtheorie. (1972)

Mollova Mefküre: Abdulah Škaljić Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo, 1966 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift für Balkanologie. pp. 142-143. (1972)

Mollova Mefküre: Ömer Asım Aksoy, Gaziantep aǧzı, 3. Sözlük ve kullanılmıyan kelimeler. Istanbul, 1946 : compte rendu. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 85-86. (1972)

Munkácsy Magdolna: Dr. Szent-Györgyi Albert nyilatkozata. „Talán már csak egy lépés választ el a megoldástól”. In: Magyar Hírlap- politikai napilap, (5) 299. p. 6. (1972)

Musaev Kenesbaj Musaevič: Tûrkskoe âzykoznanie v SSSR za pât'desât let. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 3-19. (1972)

Mészáros István: Comenius és a sárospataki kollégium anyanyelvi osztálya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 185-197. (1972)

N

Nagy Istvánné: A munkalap az oktatás korszerű eszközeinek rendszerében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 423-431. (1972)

Nagy Sándor: Az oktatás korszerűsítésével kapcsolatos kutatás két fázisa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 11-14. (1972)

Nagy Sándor: Időszerű gondolatok Nagy László pedagógiájában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 405-413. (1972)

Nagy Sándor: Szarka József: A nevelési tapasztalat : Budapest, 1971. Akadémiai Kiadó. 138 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 373-375. (1972)

Németh Gyula: Magyar und Mišer. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 293-299. (1972)

Nicolini Ugo: Ricordo di Erich Genzmer. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1972)

Nyíri Antal: Mondattörténeti jegyzetek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. pp. 119-122. (1972)

Náhlik Zoltán: Romániai neveléstörténeti kutatások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 78-81. (1972)

O

Ormos Jenő and Biliczki Ferenc and Csapó Zsolt: Beitrag zur Ultrastruktur der disseminierten intravasculären Coagulation in der Rattenniere nach Liquoid. In: Kolligátum. pp. 151-164. (1972)

Ormos Jenő and Biliczki Ferenc and Csapó Zsolt: Veseelváltozások Na-polyanaetholsulfonattal előidézett generalizált Shwartzman-jelenségben : elektronmikroszkópos vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 183-193. (1972)

Ormos Jenő and Csapó Zsolt: Occupational pulmonary siderosis. In: Kolligátum. pp. 55-57. (1972)

P

Pataki Béla Pál: Egy örökifjú Nobel-díjas. In: Magyar Hírek, (25) 19. p. 6. (1972)

Pereczes István: Primenenie èvm v učebnom processe (Elektronikus számítógépek az oktatási folyamatban) : Szerkesztette A. I. Berg. Moszkva, 1969. 248 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 118-119. (1972)

Polišenský Josef and Földes Éva: Comenius, Magyarország és az európai politika a XVII. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 179-184. (1972)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Baymirza Hayit, Turkestan zwischen Russland und China. Eine ethnographische, kulturelle und politische Darstellung zur Geschichte der nationalen Staaten und des nationalen Kampfes Turkestans im Zeitalter der russischen und chinesischen Expansion vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Amsterdam : Philo Press, 1971 : review. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 239-240. (1972)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Ein vergleichendes Wörterbuch der nostratischen Sprachen : V. M. Illič-Svityč, Opyt sravneniâ nostratičeskih âzykov (semitohamitskij, kartvel'skij, indoevropejskij, ural'skij, dravidijskij, altajskij). Vvedenie. Sranvitel'nyj slovar' (b-Ḳ). Nauka, Moskva, 1971; [Buchbesprechung]. In: Finnisch-Ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. pp. 365-369. (1972)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: On some Mongolian loan words in Evenki. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 95-103. (1972)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Walther Heissig assisted by Charles Bawden, Catalogue of Mongol books, manuscripts and xylographs. The Royal Library, Kopenhagen 1971 : review. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 237-238. (1972)

Puṣcaṣ Petre: Kutatások és eredmények Romániában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 352-353. (1972)

Puṣcaṣ Petre: Stefan Bȃrsănescu : Pagini nescrise din istoria culturii Romȃneṣti. Sec. X-XVI. : (Megíratlan lapok a román művelődés történetéből. X—XVI. század) : Bukarest, 1971. Editura Academiei R. S. Romania. 306 oldal. Francia és angol nyelvű összefoglalással : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 477-478. (1972)

R

Ravasz János: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica : Budapest; 1970. I. kötet, 80 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 102-105. (1972)

Ravasz János: Dénes Magda: A neohumanizmus és a német idealizmus pedagógiája : Budapest, 1971. Tankönyvkiadó. 127 oldal. „Egyetemes Neveléstörténet" 30. füzet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 379-380. (1972)

Rásonyi László: Doğumunun 95. yıl dönümü dolyısiyle : Gombocz Zoltán (1877-1935). In: Türk kültürü. pp. 443-446. (1972)

Rásonyi László: L'origine du hongrois igen "oui". In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 413-414. (1972)

Rásonyi László: Sekeller ve adlarının menşei. In: Türk kültürü. pp. 289-294. (1972)

Rédei Károly: A permi nyelvek őspermi kori bolgár-török jövevényszavai. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 281-298. (1972)

Ritoókné Szalay Ágnes: Egy 16. századi vándor literátor : Bartholomaeus Georgievits. In: Szomszédság és közösség : délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok : tanulmányok. pp. 53-70. (1972)

Ronat Mitsou: Jakobson au Collège de France. In: Lettres françaises. pp. 3-4. (1972)

Róna-Tas András: Csuvas irodalom. In: Világirodalmi lexikon. pp. 479-481. (1972)

Róna-Tas András: Dream, magic power and divination in the Altaic world. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 227-236. (1972)

Rózsa Éva: Az oktatás korszerűsítésének lehetőségei az iskola-otthonban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 432-442. (1972)

S

Salamon Zoltán: A szociológiai felvétel módszerei : Szerkesztette Cseh-Szombathy László és Ferge Zsuzsa : Budapest, 1971. Második kiadás. 430 oldal. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 377-379. (1972)

Salamon Zoltánné: Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata : Budapest, 1971. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 402 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 476-477. (1972)

Sarkadi László: Nagy József: Az iskolafokozatok távlati tervezése. Iskolarendszerünk alapvető szerkezeti problémái : Budapest, 1970. Tankönyvkiadó. 322 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 248-251. (1972)

Schütz Ödön: Remarks on initial d- in Kipchak languages. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 369-381. (1972)

Sebestyén Árpád: A tájnyelv mint stíluseszköz Móricz Zsigmond műveiben. In: Magyar nyelvjárások : 18. [kötet] : [a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve]. pp. 9-39. (1972)

Sebestyén Irén: Zum Gebrauch des Duals und des Plurals im Juraksamojedischen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 214-257. (1972)

Sertkaya Osman Fikri: Horezmî'nin Muhabbet-nâme'sinin iki yeni yazma nüshası üzerine. (1972)

Simon Péterné and Bíró Viktorné: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 483-484. (1972)

Simon Péterné and Pál László and Rozsnyai Istvánné and Földi Jenő: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 125-127. (1972)

Simon Péterné and Vendégh Sándor and Orosz Sándor and Horváth Lajos: Kandidátusi értekezések vitái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 388-391. (1972)

Sinor Dénes: The mysterious "Talu Sea" in Ölǰeitü's letter to Philip the Fair of France. In: Analecta Mongolica : dedicated to the seventieth birthday of Professor Owen Lattimore / edited by John G. Hangin and Urgunge Onon. pp. 115-121. (1972)

Skvorcov Mihail Ivanovič: Staročuvašskaâ obŝestvenno-političeskaâ leksika : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk. (1972)

Somos Lajos: Tanítóképző intézetek tudományos közleményei : VII. kötet. Debrecen, 1970. 547 oldal : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 382-385. (1972)

Szabó József: A cselekvő igék képzői Nagykónyi község nyelvjárásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány;Néprajz és Nyelvtudomány. pp. 141-164. (1972)

Szabó Zoltán: Harsányi István: Az iskolai nevelés pszichológus szemmel : Budapest, 1972. Tankönyvkiadó. 214 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 474-476. (1972)

Szarka József: Lucien Sève: Marxizmus és személyiségelmélet : Budapest, 1971. Kossuth Kiadó, 490 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 238-240. (1972)

Szarka József and Széchy Éva: Pedagógiai kutatásainkról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 3-10. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Az izomműködés biokémiájától - a rákkutatásig : a 80 éves Nobel-díjas tudós nyilatkozata a Búvár folyóiratnak, életéről és legújabb kutatásairól. In: Búvár, (27(17)) 5. pp. 259-266. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Cell division. In: Commentarii : Pontificia Academia Scientiarum, (2) 47. pp. 1-7. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Cell division : [lecture] : [gépirat]. pp. 1-8. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Dionysians and Apollonians : [letter to the Editor]. In: Science, (176) 4038. p. 966. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Dr. Szent-Györgyi Albert nyilatkozata : "talán már csak egy lépés választ el a megoldástól". In: Magyar Hírlap, (5) 299. p. 6. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Du bon usage de la connaissance et de l'intelligence : interview d'Albert Szent-Györgyi. In: Science et société, (22) 4. pp. 343-358. (1972)

Szent-Györgyi Albert: "Egyszer mégiscsak felnő az emberiség... Legfőbb reményemet a fiatalságba vetem" : Straub F. Brunó telefoninterjúja a Nobel-díjas tudóssal. In: Népszabadság : a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja, (30) 91. p. 4. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Ember és természet. In: Korunk, (31) 11. pp. 1678-1686. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Foreword. In: The anti-inflammatory action of flavonoids. pp. 7-8. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Foreword. In: Hungarian Book Review, (14) 4. p. 20. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Knowledge, intelligence and their sane use : interview with Albert Szent-Györgyi. In: Impact of Science on Society, (22) 4. pp. 315-328. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Man and environment. In: Arts of the environment. pp. 233-239. (1972)

Szent-Györgyi Albert: Vorwort [Szent-Györgyi Albert német nyelvű előszava Gábor Miklós: The antiinflammatory action of flavonoid című könyvéhez] (Über die Endecklung der Flavonoide). In: Bücher aus Ungarn 4. pp. 20-21. (1972)

Szent-Györgyi Albert: The development of bioenergetics. In: Journal of Bioenergetics, (3) 1-2. pp. 1-4. (1972)

Szent-Györgyi Albert: The evolutionary paradox and biological stability. In: Molecular evolution : prebiological and biological : a volume commemorating the sixtieth birthday of Sidney W. Fox. pp. 111-112. (1972)

Szent-Györgyi Albert: The living state : with observations on cancer : [belső címoldal]. In: The living state : with observations on cancer. (1972)

Szent-Györgyi Albert: The nature of cancer and the chemistry of retine. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, (69) 6. 1648a. (1972)

Szent-Györgyi Albert and McLaughlin Jane A.: Sulfhydryl group catalysis of charge transfer. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (69) 12. pp. 3510-3511. (1972)

Szepes Lajos: A nevelői gondolkodás fejlesztése a pedagógia oktatásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 297-308. (1972)

Szepesi Hajnal: Voprosy teorii èstetičeskogo vospitaniâ (Az esztétikai nevelés elméletének kérdései) Szerkesztette G. Z. Apreszjan. Moszkva, 1970. 109 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 113-114. (1972)

Szilágyi Vilmos: Karl Seelmann: Zwischen 15 und 19. : 15 és 19 között. Információ a felnőttéválás szexuális és egyéb kérdéseiről. München—Basel, 1971. E. Reinhardt Verlag. 210 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. p. 247. (1972)

Sándor Tamás: Auf dem Boden einer Riesenzellenhepatitis im Säuglingsalter entstandene Leberzirrhose und primärer Leberkrebs. In: Kolligátum. pp. 417-422. (1972)

Sárközi István: Kogutowicz kontra Szent-Györgyi. Adalék a szegedi egyetem történetéhez, 1944-ből. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottságának lapja, (62) 25. p. 8. (1972)

T

Takács Etel: Nyelvtani munkafüzet az általános iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 414-422. (1972)

Taube Erika: Die widerspiegelung religiöser Vorstellungen im Alltagsbrauchtum der Tuwiner der Westmongolei. In: Traditions religieuses et para-religieuses des peuples altaïques : communications présentées au XIIIe Congrès de la Permanent International Altaistic Conference, Strasbourg, 25-30 juin 1970. pp. 119-138. (1972)

Tenišev Èdgem Rahimovič: G. Sadvakasov, Âzyk ujgurov Ferganskoj doliny, 1., Očerk fonetiki, teksty i slovar'. Alma-Ata, 1970 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 139-140. (1972)

Thomsen Vilhelm Ludvig Peter: Zur Deutung der Talas-Inschriften. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 245-250. (1972)

Timár István: Serdülőkről. Tanulmányok a serdülőkor pedagógiai, pszichológiai, orvosi és jogi problémáiról : Szerkesztette Havas Ottóné. Budapest, 1970. Tankönyvkiadó. 219 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 253-255. (1972)

Tószegi Anna: Kamrai septumdefectus spontán záródása. In: Kolligátum. pp. 2596-2602. (1972)

Tószegi Anna: Spontaneous closure of ventricular septal defects. In: Kolligátum. pp. 389-398. (1972)

Tóth Árpád: Az 1906. évi osztrák kivételes intézkedések magyarországi bevezetésének problémái a koalíciós kormány idején. In: Kolligátum. pp. 73-90. (1972)

Tóth Árpád: Bestrebungen zur legalisierung der institution der regierungskommissare : 1848-1912. In: Kolligátum. pp. 487-524. (1972)

U

Ujcz Pálné Orbán Magda: Bierschenk, Bernhard: Theorie und Praxis in der Oberstufe der schwedischen Grundschule = Elmélet és gyakorlat a svéd alapfokú iskola felső tagozatában : Berlin, Darmstadt, Dortmund, 1968. Schroedel Verlag, 163 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 114-115. (1972)

Ujcz Pálné Orbán Magda: Sixten Marklund, Pär Söderberg: Die neunjahrige Grundschule in Schweden. Werdegang und Organisation. = A svédországi kilencéves alapfokú iskola. Kialakulás és szervezet : Svédből fordította Ellen Gelhard : Berlin, 1969, Beltz Verlag. 124 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 115-116. (1972)

Uray Géza: Queen Sad-mar-kar's songs in the Old Tibetan Chronicle. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 5-38. (1972)

Uray Géza: The narrative of legislation and organization of the Mkhas-pa'i dga'-ston : the origins of the traditions concerning Sroṅ-brcan sgam-po as first legalisator and organizer of Tibet. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 11-68. (1972)

V

Vajda Péter: Nobel-díjasok. Szent-Györgyi Albert. Gábor Dénes. In: Világ Ifjúsága 1. p. 5. (1972)

Varró Vince: Perfusion d'organes isolés : 2° Estomac et intéstin grêle. In: Kolligátum. pp. 799-800. (1972)

Varró Vince and Karácsony Gizella and Pach Éva: Histology of gastric mucosa and its secretory activity in man. In: Kolligátum. pp. 291-297. (1972)

Varró Vince and Karácsony Gizella and Pach Éva: Histology of gastric mucosa and its secretory activity in man. In: Kolligátum. pp. 290-299. (1972)

Varró Vince and Náfrádi József: Pathways of pentagastrin inactivation in the rat. In: Kolligátum. p. 447. (1972)

Varró Vince and Pach Éva and Karácsony Gizella: Chronische Gastritis - nosologische Einheit oder diagnostische Ausflucht? In: Kolligátum. pp. 118-123. (1972)

Varró Vince and Pach Éva and Karácsony Gizella: Chronische Gastritis-nosologische Einheit oder diagnostische Ausflucht? In: Kolligátum. pp. 119-123. (1972)

Varró Vince and Pach Éva and Karácsony Gizella: Mirigysejtmegoszlás és sósavtermelés vizsgálata nyombélfekélyes betegeken. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1972)

Varró Vince and Pach Éva and Karácsony Gizella: Mirigysejtmegoszlás és sósavtermelés vizsgálata nyombélfekélyes betegeken. In: Kolligátum. pp. 1962-1968. (1972)

Vaskó László: A középiskolai diákbizottságok történetéhez : 1945-1948. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 64-74. (1972)

Vásáry István: Runiform signs on objects of the Avar period. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 335-347. (1972)

Veszprémi László: Tanulói vélemények az iskolai értékelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 309-322. (1972)

Voigt Vilmos: Some problems of narrative structure universals in folklore. In: Linguistica Biblica : interdisziplinäre Zeitschrift für Theologie und Linguistik. pp. 78-90. (1972)

Vág Ottó: A Magyar óvónőképző intézetek neveléstudományi közleményei : VIII. kötet. 1971. Felelős szerkesztő: Elek László, Debrecen, 1972. 328 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 4. pp. 480-482. (1972)

Vörös László: A pszichoanalízis és modern irányzatai : A válogatást készítette, a bevezető tanulmányt és az összekötő szövegeket írta Buda Béla. Budapest, 1971. Gondolat Könyvkiadó. 480 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 240-242. (1972)

W

Wilinski Adam: Polonia : [rapporti]. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1972)

Z

Zieme Peter: J. Németh. Die türkische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert. Bibliotheca Orientalis Hungarica, 13. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. pp. 253-254. (1972)

Zieme Peter: Talât Tekin, A grammar of Orkhon Turkic. Den Haag, Mouton, 1968 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 265-268. (1972)

Á

Ábent Ferenc: Bizottsági és albizottsági ülések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 392-393. (1972)

Ágoston György and Clausse Arnould: Az. "optimista" technicizmus jelentkezése a pedagógiai filozófiában : Arnould Clausse nézetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 2. pp. 204-210. (1972)

Č

Čurić Radoslav: Pedagógiai könyvkiadás Jugoszláviában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 1. pp. 75-78. (1972)

Ȃ

Ȃrnatovskaȃ V. E. and Grigor'ev V. K.: Pedagógusképzés a szovjet pedagógiai főiskolákon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (72) 3. pp. 353-358. (1972)

This list was generated on 2024. június 25. 21:22:15 CEST.