Items where Year is 1971

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 347.

Article

Az MTA pedagógiai bizottságának újjáalakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 229. (1971)

Az UNESCO 1970-I nemzetközi nevelési konferenciája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 542-544. (1971)

Nagy László a felsőerdősori tanítónőképzőben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 457-476. (1971)

A neveléstörténeti albizottság ülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 544-545. (1971)

Antall József and Eötvös József: Eötvös József 1870. évi középiskolai törvényjavaslatának indoklása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 172-178. (1971)

Antall József and Eötvös József: Eötvös művelődéspolitikája és a középiskolai reform előkészítése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 159-171. (1971)

Ballér Endre: Nagy László életművének belső összefüggései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 389-404. (1971)

Banó István and Babos Ernő and Károly Sándor: Babos Ernő-Károly Sándor: Idegen nyelv - anyanyelv : a nyelvészet és nyelvoktatás kölcsönhatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 354-356. (1971)

Barabás János and Heller Ágnes: Heller Ágnes: A mindennapi élet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 514-517. (1971)

Baranyai Erzsébet: Nagy László emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 387-388. (1971)

Barcs Sándor: Felelősség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 534-536. (1971)

Biró Sándor: F. Longaud tankönyvei : A francia állampolgári nevelés anyaga és szemlélete : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 191-195. (1971)

Biszterszky Elemér: N. F. Talizina : A programozott oktatás elméleti problémái : Budapest, 1970. Tankönyvkiadó. 166 lap. "A pedagógia időszerű kérdései külföldön" : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 202-205. (1971)

Bodó László and Szabolcs Ottó and Unger Mátyás: Szabolcs Ottó-Unger Mátyás: Szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés a történelemtanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 352-353. (1971)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: Examination of the characteristics of the pupils collective behaviour in a natural pedagogic situation. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 237-238. (1971)

Bólyai Imréné: Riforma Della Scuola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 322-327. (1971)

Chalupka Otakar: Otakar Chalupka tanulmánya az esztétikai nevelés szemantikai szempontú rendszertani vizsgálatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 526-533. (1971)

Daróczy Sándor: A tanuló közvélemény politikai orientáló szerepe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 273-280. (1971)

Dobos László: Petrikás Árpád: Nevelés és önnevelés a serdülőknél : Debrecen, 1969. 121 lap. Acta Paedagogica Debrecina, 50. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 205-206. (1971)

Erdey-Grúz Tibor: Részlet az MTA elnökségének beszámolójából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 3-5. (1971)

Faludi Szilárd and Ballér Endre: Ballér Endre : Elmélet és gyakorlat egysége Nagy László munkásságában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 499-501. (1971)

Falus Iván and Kiss Árpád: Kiss Árpád: A programozott tanítás : eredmények és feladatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 347-349. (1971)

Fazekas György: Teljesítménymérés az iskolában, tesztek : Budapest, 1970. Összeállította Koczka János. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadása. Nemzetközi oktatásügy 10. szám. 276 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 187-189. (1971)

Fehér Irén and Zinov'ev Sergej Ivanovič: Sz. I. Zinovjev: A felsőfokú képzés korszerű formái és módszerei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 344-347. (1971)

Földes Éva: Paul Lengrand: Introduction à l'éducation permanente = Bevezetés a permanens neveléshez : Párizs, 1970. UNESCO. 92 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 498-499. (1971)

Földes Éva and Comenius Johannes Amos: Szeges. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 367-369. (1971)

Földes Éva and Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert 1930-ban elmondott beszédéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 315-318. (1971)

Füves Ödön: A pesti görög-román iskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 134-138. (1971)

Galicza János: Ancsel Éva: Művészet, katarzis, nevelés : Budapest, 1970. Tankönyvkiadó, 95 lap. "A pedagógia időszerű kérdései hazánkban" : [könyvismertés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 195-197. (1971)

Gergely Ferenc: Az 1939. évi II. törvény és a leventeintézmény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 295-307. (1971)

Gergely Jenő: A hazai keresztényszocialista tanítómozgalom 1918-1922 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 281-294. (1971)

Gombocz István: Az UNESCO nevelés- és oktatásügyi kiadványai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 477-495. (1971)

Göndöcs Károly: A szakmai szint jelentősége a középfokú szakképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 450-456. (1971)

Halász Miklós: Diákkörök az egyetemen. In: Csongrád megyei Hírlap, (28) 10. p. 4. (1971)

Hartai Flóra: Erickson, Carlton W. H.: Administering instructional media programs : Technikai segédeszközök felhasználásán alapuló oktatási programok. New York, 1968. The Macmillan Co. 660 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 185-187. (1971)

Hernádi Sándor: Beszédművelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 224-225. (1971)

Hodinka László: Blackler, Rosamunde: Fifteen plus school leavers and the outside world : Plusz tizenöt. Az iskolát elhagyók és a külső világ. London, 1970. George Allen and Unwin Ltd. 120 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 189-191. (1971)

Hodinka László and Chanel Émile: Émile Chanel: A pedagógia nagy témái : Les grands themes de la pédagogie. Textes fondamentaux. Párizs, 1970. Éditions du Centurion — Sciences liumaines. Paidoguides sorozat. 312 oldal. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 342-344. (1971)

Illés Lajosné: Szovetszkaja [sovestkaâ] pedagogika : 1970 1-10. szám. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 212-218. (1971)

Kapronczay Károly: Kwartalnik Pedagogiczny. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 319-322. (1971)

Kis Jenő and Kiss Zsuzsa: Kiss Zsuzsa: Tévépedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 361-364. (1971)

Kiss Lajos: Az oktatási-képzési formák hallgatói értékelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 445-449. (1971)

Kiss Árpád: Várkonyi Hildebrand Dezső : 1888-1971. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 496-497. (1971)

Komlósi Sándor: Jean Hassenforder : Szabad idő és nevelés : Budapest, 1970. Tankönyvkiadó. 99 lap. "A pedagógia időszerű kérdései külföldön" : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 199-202. (1971)

Koren István: Super 8. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 365-367. (1971)

Korondi István: Eszmecsere = Consultatio. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 223. (1971)

Koskenniemi Matti: A tanárképzés reformjának előkészítése Finnországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 308-312. (1971)

Kovács Sándor: A 10-14 évesek önkormányzatának néhány nevelésszociológiai összefüggése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 422-429. (1971)

Kozma Tamás: International Review of educationa. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 218-222. (1971)

Kozma Tamás: Svédországi tapasztalatok a neveléstudományi kutatástervezés és -irányítás lehetőségeiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 78-94. (1971)

Kozéki Béla: On the psychological examination of the ability to learn languages. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 238-239. (1971)

Kozéki Béla: A nyelvtanulásra való alkalmasság pszichológiai vizsgálatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 55-65. (1971)

Kuklay Antal and Kazinczy Ferenc: Eddig ismeretlen Kazinczy-levél 1789-ből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 313-314. (1971)

Kéri Henrik: Egy iskolai teljesítményteszt matematikai-statisztikai vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 42-54. (1971)

Kéri Henrik: Mathematical statistical examination of a school-accomplishment test. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 238. (1971)

Kéri Henrik: Szóródás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 538-541. (1971)

Kónya Sándor: "..A szent, a várt Szélvész" Tanulmányok a Tanácsköztársaság közoktatásügyéről : Budapest, 1970. Szerkesztette Mészáros István. Akadémiai Kiadó. 195 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 179-180. (1971)

Köte Sándor: A művelődéspolitikus Eötvös. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 6-12. (1971)

Ligetiné Verebély Anna and Fekete István: A "Tüskevár" iskolai feldolgozásának tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 247-264. (1971)

M. Nádasi Mária and Bábosik István: A tanulók kollektív magatartási sajátosságainak vizsgálata természetes pedagógiai szituációban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 25-41. (1971)

Magyar István: Törés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 225. (1971)

Maller Sándor: Az UNESCO nevelésügyi programja : 1971-1976. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 405-421. (1971)

Marczali István: Heves. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. p. 538. (1971)

Mialaret Gaston: Gaston Mialaret előadása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 235. (1971)

Molnár Lászlóné and Tessedik Sámuel: Tessedik Sámuel írásaiból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 360-361. (1971)

Mák Mihály and Vág Ottó: Vág Ottó: A neveléstörténet néhány elméleti kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 356-358. (1971)

Mészáros István: Comenius-konferencia Budapesten és Sárospatakon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 229-235. (1971)

Mészáros István: Négyszögek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 370-371. (1971)

Mészáros István and Comenius Johannes Amos: Görög nyelvű pesti Comenius-nyomtatvány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 235. (1971)

Mészáros István and Comenius Johannes Amos: Johannis Amos Comenii opera omnia : 17. kötet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 358-359. (1971)

Mészáros István and Szénássy Barna: A magyarországi matematika története a 20. század elejéig. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 507-510. (1971)

Nagy László and Piaget Jean: Jean Piaget: Válogatott tanulmányok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 510-512. (1971)

Postlethwaite T. Neville: Nemzetközi neveléstudományi vizsgálatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 95-106. (1971)

Pálffy Zoltán: The development of the "technical" content of stereoscopic vision. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 239. (1971)

Pálffy Zoltán: A térlátás "technikai" tartalmának alakulása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 66-77. (1971)

Pásztor Emil: A magyar nyelvtan általános és középiskolai tanításának hatékonysága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 265-272. (1971)

Póbis István: Tantárgypedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 536-538. (1971)

Regős János: Adatok a népiskolai törvény 1868-1871 közötti történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 148-158. (1971)

Regős János: Eötvös-emlékülés az Akadémián. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 372-374. (1971)

Rózsa Éva: Iskolaotthon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 223-224. (1971)

Salamon Zoltánné and Salamon Zoltán: Középiskolások ifjúsági szervezetükkel való identifikációjának vizsgálata időmérlegen, szabad idő karakterisztikájuk tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 430-444. (1971)

Simon Brian: Egy jelentős pedagógiai tanulmány a Marxism Today-ban : Intelligence, race, class and education. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 327-335. (1971)

Simon Péterné and Ligetiné Verebély Anna: Ligetiné Verebély Anna kandidátusi disszertációjának vitája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 226-228. (1971)

Soós Pál: Hermann István: A szocialista kultúra problémái : Budapest, 1970. Kossuth Könyvkiadó. 527 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 180-182. (1971)

Szabolcs Ottó: Gellért László: Diákok a forradalomban. 1918-1919 : Budapest, 1970. Ifjúsági Kiadó. 184 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 208-209. (1971)

Szabó Márta: IEY special unit - Unesco. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 519-525. (1971)

Szarka József: M. Nádasi Mária, Bábosik István: Az oktatás nevelő hatásának vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 340-342. (1971)

Szebenyi Péter: Eszmények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. p. 369. (1971)

Szecskó Károly: A népoktatás helyzete Heves megyében az 1868-i népiskolai törvény életbelépésének időszakában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 139-147. (1971)

Szilágyi Vilmos and Dobos László: Dobos László: Koedukáció és közvélemény : a pedagógia időszerű kérdései hazánkban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 517-518. (1971)

Szántó Imre: A népoktatás helyzete Csanád megyében a reformkorban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 119-133. (1971)

Székely Endréné: L. Zsilina, N. Frolova : Fogyasztás, személyiség, ifjúság : Budapest, 1970. Kossuth Könyvkiadó. 228 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 182-184. (1971)

Takács Etel: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1968-1970. Szerkesztette Kiss Árpád, Nagy Sándor, Szarka József, Faludi Szilárd : Budapest, 1970. Akadémiai Kiadó. 480 oldal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 336-340. (1971)

Tóth Béla: Tánczos Gábor: Mit olvasnak a fiatalok? : Budapest, 1970. Tankönyvkiadó. 100 lap. "A pedagógia időszerű kérdései hazánkban" : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 197-199. (1971)

Ujcz Pálné Orbán Magda and King Edmund: King, Edmund: Comparative studies and educational decision : összehasonlító tanulmányok és oktatásügyi döntések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 501-502. (1971)

Vajda Aurél: Ruzicskay György: Tessedik Sámuéel élete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 359-360. (1971)

Vas Károly and Balázs Györgyné: Balázs Györgyné: Körkép kialakítása a történelemoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 502-506. (1971)

Vaskó László: Bajkó Mátyás: Nemzeti nevelésügyünk a reformkorban : Debrecen, 1969. 76 lap. Acta Paedagogica Debrecina, 49. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 206-208. (1971)

Vág Ottó: A társadalmi szükségletek és a társadalmi viszonyok szerepe az általánosan képző iskola elterjedésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 107-118. (1971)

Vörös László and Szent-Györgyi Albert and Straub Ferenc Brunó: Straub F. Brunó: Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 349-351. (1971)

Xantus Gyuláné: Tapasztalatok kisiskolások csoportmunka jellegű tanulásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 13-24. (1971)

Xantus Helene: Experiences on team-worklike teaching of lower form pupils : English summary. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. p. 237. (1971)

Zrinszky László: Behaviorizmus : A válogatást készítette és a bevezető tanulmányt írta Kardos Lajos. Budapest, 1970. Gondolat Könyvkiadó. 305 p. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 1-2. pp. 209-211. (1971)

Ábent Ferenc: Az MTA Pedagógiai Bizottsága és albizottságainak tevékenysége 1970-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 374-376. (1971)

Čebyševa Varvara Vasil'evna: V. V. Csebüseva: Pszihologija trudovogo obucsenija = A munkaoktatás pszichológiája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 4. pp. 513-514. (1971)

Book

Apor Éva: The Persian manuscripts of the Vámbéry-bequest.

Herepei János: Művelődési törekvések a század második felében : Herepei János cikkei.

Book Section

Herepei István: Adatok Teleki Mihály és udvara életéhez (Töredék). In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 13-31. (1971)

Herepei János: Adatok Angliában járt magyar deákokról és egyéb angol emlékek : [Kísérlet Bánfihunyadi János professzor származásának megállapításához ; Az Angliában letelepedett Tolnai Mihály és az első kuruc prédikátor-író életrajzi adatai]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 419-440. (1971)

Herepei János: Adatok a magyar egyházi éneklés és leányoktatás történetéhez : [I. Kántorok a kolozsvári reformátusság első századában ; II. A kolozsvári református kántorok munkaköre]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 288-325. (1971)

Herepei János: Alsdted professzor családja és adatok a Danczkával való kulturális kapcsolatainkhoz. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 384-389. (1971)

Herepei János: Az Apáczai-kollégiumi könyvtár keletkezésének és elhelyezésének nyomozása. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 248-257. (1971)

Herepei János: Az akadémiai vitatkozások és üdvözlő versek egymáshoz való viszonya. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 376-377. (1971)

Herepei János: Az alvinci újkeresztyénekről írott cikkhez. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 572-574. (1971)

Herepei János: Az iskolai tanítás első nyomai Kolozsvárt. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 553-557. (1971)

Herepei János: Az öreg Comenius néhány magyar híve : magyar diákok Amszterdamban : [Nadányi János és Enyedi R. Gáspár ; Csernátoni Pál és a Bethlen fivérek ; "Tophaeus, Tsegledi, Körmendi et Eszéki etc" ; Mezőlaki, Tatai, Szatmárnémeti és társaik]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 394-418. (1971)

Herepei János: Baló László és a nagybaconi Balók. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 42-55. (1971)

Herepei János: Bornemissza Anna fejedelemasszony Radnóti könyvtára. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 74-83. (1971)

Herepei János: Csanádi Pál unitárius püspök, orvos és egy régi gyökerű temetkezési szokásunk. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 481-491. (1971)

Herepei János: Csengeri István és fiai. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 3-12. (1971)

Herepei János: Deák Filep János családi feljegyzései. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 113-120. (1971)

Herepei János: Egyleveles kárták a Farkas utcai templomban és kollégiumban [I. A Farkas utcai templomban őrzött temetési kárták ; II. A református kollégiumban őrzött kárták]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 215-224. (1971)

Herepei János: Eszéki T. István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 56-73. (1971)

Herepei János: Gidófalva deákos végzettségű fia a XVII. században. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 275-281. (1971)

Herepei János: A Heltai-nyomda sorsa. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 463-467. (1971)

Herepei János: Hogyan történhetett meg Bethlen Gábor és Bajoni Vince római zarándoklata? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 378-383. (1971)

Herepei János: Hol és milyen néven keresendő a "Molnár Albert éneké"-nek leírója? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 570-571. (1971)

Herepei János: Hozman János diák, a kolozsvári unitárius leányiskola tanítója. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 505-507. (1971)

Herepei János: Ifjabb Csepregi Turkovics Mihály. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 210-214. (1971)

Herepei János: Ifjú Hertel Péter és Balási Késcsináló Jakab özvegyének sírverse. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 508-514. (1971)

Herepei János: Járai Sámuel. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 499-501. (1971)

Herepei János: Katolikus vonatkozású adatok a XVII. századból. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 560-569. (1971)

Herepei János: Kolosi Török István verseskönyvének megjelenési ideje és Abrugyi György tipográfus első nyomtatványa. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 471-473. (1971)

Herepei János: Kolosvári Dimién Pál unitárus kollégium igazgató orvos. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 515-517. (1971)

Herepei János: Kolozsvári utcák Felvinczi György versében. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 523-534. (1971)

Herepei János: Két svájci kereskedő erdélyi útja : Goldast Henrik és Zollikofer György. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 535-539. (1971)

Herepei János: Két versszerző 1672-ből. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 109-112. (1971)

Herepei János: Kísérlet a kolozsvári Heltai-nyomda tulajdonosainak megállapítására. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 455-461. (1971)

Herepei János: Könyvek szállítása az elmúlt századokban - részlet -. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 263-272. (1971)

Herepei János: Köpeci Beke Miklós unitárius kollégiumi senior. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 502-504. (1971)

Herepei János: Köpeczi Bálint, a pataki kollégium tanára. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 326-328. (1971)

Herepei János: Külsőországbeli akadémiák magyarországi hallgatói : bibliográfia. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 441-451. (1971)

Herepei János: Levéltári adatok a XVII-XVIII. századbeli egyleveles nyomtatványokból. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 225-243. (1971)

Herepei János: Lofflerer Joachim könyvkötő. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 469-470. (1971)

Herepei János: Magánstúdiumok a hazai kollégiumokban. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 357-365. (1971)

Herepei János: Martonfalvi vagy Mártonfalvi? In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 575-576. (1971)

Herepei János: Nagyváti János. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 39-41. (1971)

Herepei János: Pataki István naplóíró, radnóti udvari pap. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 84-89. (1971)

Herepei János: Pataki István professzor Tótfalusi pártfogója. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 135-142. (1971)

Herepei János: Patrícius-nemzetségek művelődési szerepéhez : Wivey Gáspárné Filstich Anna és családja. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 540-552. (1971)

Herepei János: Rektor és prédikátor mint harangozó. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 282-287. (1971)

Herepei János: A Segesvári család. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 474-480. (1971)

Herepei János: Soós Ferenc és iskolai reformterve. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 366-375. (1971)

Herepei János: Szathmári András és peregrinációs albuma. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 390-393. (1971)

Herepei János: Szathmári-Némethi Sámuel mint Tótfalusi ellensége. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 202-209. (1971)

Herepei János: Teleki Jankó és könyvtára. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 32-38. (1971)

Herepei János: Tiszabecsi Gáspár örökségi pere és könyvtárának sorsa. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 90-96. (1971)

Herepei János: Tolnai János és Linczegh János szűcsmesterek, kolozsvári városbírák. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 492-498. (1971)

Herepei János: Tótfalusi nagy tekintélyű ellenfele, Szathmári Pap János. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 189-201. (1971)

Herepei János: Tótfalusit útbaindító Horti István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 123-134. (1971)

Herepei János: Visszatekintés Tótfalusi Kis Miklós sírja mellől - régi és új cikkek : [Hogyan nevezzük Tótfalusi Kis Miklóst ; Adatok Tótfalusi életrajzához ; Tótfalusi feleségének családja ; Tótfalusi temetése ; Tótfalusiról és síremlékéről ; Tótfalusi kolozsvári műhelye és munkatársai ; Miért maradt el a kuruc Vay Ádám felesége felett tartott gyászbeszédek kinyomtatása ; Martonosi Mihály, Tótfalusi temetési kártyájának egyik versírója ; A Tótfalusit temető Szathmári Némethi Mihály]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 143-188. (1971)

Herepei János: Vásárhelyi Matkó István. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 97-108. (1971)

Herepei János: Zilahi Sebes András a marosvásárhelyi kollégium megszervezője. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 330-333. (1971)

Herepei János: A bánffihunyadi iskola régi mesterei. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 350-356. (1971)

Herepei János: A gyulafehérvári iskola újraéledése. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 558-559. (1971)

Herepei János: A kolozsvári jezsuita akadémia diákjainak vitatkozásai a XVII-XVIII. századforduló idejéből. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 246-248. (1971)

Herepei János: A kolozsvári lengyel unitáriusok két papja : [Lachovius András ; Wissowati András]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 518-522. (1971)

Herepei János: A kolozsvári református kollégium Apáczai utáni diákjainak névsorából - részlet -. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 334-349. (1971)

Herepei János: A könyvábrázolás mint jelkép. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 258-262. (1971)

Keserű Bálint: [Bevezetés]. In: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, (3). pp. 5-8. (1971)

Journal

Magyar Pedagógia. - 71. évf. (1971) 1-2. sz.

Magyar Pedagógia. - 71. évf. (1971) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 71. évf. (1971) 4. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 2. évf. (1971) 1. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 2. évf. (1971) 2. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 2. évf. (1971) 3. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 2. évf. (1971) 4. sz.

Manuscript

Kalmár László GAMM Mannheim 1971 konferenciára kivinni szándékozó dokumentumainak vámhatósági kérelme. Mellékelve: "Iratjegyzék".

A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya értesítse Kalmár László számára.

A Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kiküldetési okmánya Kalmár László számára.

"Teilnehmerverzeichnis GAMM-Tagung 1971 Stand 5.4.1971".

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [4.] Mellékelve a levél hivatalos másolata.

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [5.].

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [6.].

Kall Peter: Peter Kall matematikus professzor levele Kalmár Lászlóhoz. Mellékleve: "GAMM 1971 Mannheim Mittwoch, d. 14.4.1971" A GAMM Tagung programja.

Kalmár László: Kalmár László GAMM Tagung 1971 Mannheim konferencián készült matematikai jegyzetei.

Kalmár László: Kalmár László levele Johannes Dörr mérnök, matematikushoz a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkárához [3.].

Kalmár László: Kalmár László levele Johannes Dörr mérnök, matematikushoz a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkárához [4.].

Karikó Katalin: Karikó Katalin középiskolai matematika füzete.

Karikó Katalin: "Növényszervezettani gyakorlatok Karikó Katalin I. évf. Biológus szak".

Páris György: Páris György a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi I. Főosztály vezetőjének levele Kalmár Lászlóhoz.

Booklet

"Einladung Wissenschaftliche Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik" A Mannheimben 1971. 4. 14-17-ig rendezett konferencia meghívója.

Offprint

Fogadás Szent-Györgyi professzorral. In: Szegedi Egyetem : a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, (9) 11. p. 4. (1971)

Szent-Györgyi Albert 1930-ban elmondott beszédéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (71) 3. pp. 315-318. (1971)

Szent-Györgyi Albert levele. In: ismeretlen. (1971)

Amanžolov Sarsen Amanžolovič: Runičeskaâ nadpis' na bronzovom kol'ce : r. Ili. In: Vestnik Akademii nauk Kazahskoj SSR, (1971) 1. pp. 64-66. (1971)

Antalffy György: The international bearings of Russian political thinking : from Herzen to Lenin. In: Kolligátum. pp. 3-18. (1971)

Bara Dénes and Csapó Zsolt and Skaliczki József and Bőti Zsuzsanna: Adatok a hypothalamus enzymhistochemiájához és ultrastructurájához. In: Kolligátum. pp. 28-29. (1971)

Bara Dénes and Skaliczki József: Adatok a hypothalamus enzymhistochemiájához. In: Kolligátum. pp. 28-29. (1971)

Bara Dénes and Skaliczki József and Bőti Zsuzsanna: Die Thiaminpyrophosphataseaktivität der Kernregionen des Hypothalamus. In: Kolligátum. pp. 103-110. (1971)

Bara Dénes and Skaliczki József and Bőti Zsuzsanna: A hypothalamus magvidékeinek thiaminpyrophosphatase activitása. In: Kolligátum. pp. 224-230. (1971)

Bara Dénes and Skaliczki József and Ormos Jenő: Comparative study of the histoenzymological properties of the supraoptic and paraventricular nuclei and of other nuclear regions of the hypothalamus, the epithalamus-epiphysis region and the subfornical organ. In: Kolligátum. pp. 164-183. (1971)

Bara Dénes and Skaliczki József and Ormos Jenő: Különböző hypothalamus régiók, az epithalamusepiphysis rendszer és a subfornicalis szerv összehasonlító histoenzymologiai vizsgálata fehérpatkányban. In: Kolligátum. pp. 287-295. (1971)

Bartók István and Szabó Lajos and Horváth Éva and Ormos Jenő: Juvenile Zirrhose mit hochgradiger Kupferspeicherung in der Leber : Klinische, pathohistologische, histochemische und elektronenmikroskopische Untersuchungen. In: Kolligátum. pp. 119-128. (1971)

Blagova Galina Fedorovna: Kombinaciâ affiksov množestvennosti - iskonno altajskaâ konstanta ili tipologičeskij parallelizm? In: Problema obŝnosti altajskih âzykov. pp. 351-361. (1971)

Blagova Galina Fedorovna: O prieme tipologičeskoj verifikacii pri sravnitel'no-istoričeskom izučenii turkskoj grammatiki. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 25-32. (1971)

Blagova Galina Fedorovna: Pervyj god izdaniâ žurnala "Sovetskaâ Turkologiâ" : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 115-121. (1971)

Bónis György: Literatur : Sammelbericht : Fünfundzwanzig Jahre ungarische Rechtsgeschichtsschreibung : 1945-1969 : Zweiter Teil : die Zeit nach 1526 bis 1918. In: Kolligátum. pp. 475-486. (1971)

Csapó Zsolt and Kovács Bertalan: Vascsiszolók tüdőbetegsége. In: Kolligátum. p. 88. (1971)

Czipott Zoltán and Kovács Gábor and Kapros Károly and Lakos György and Fráter Loránd and Fodor László: Ritka localisatiójú csont-haemangioma. In: Kolligátum. pp. 296-300. (1971)

Diósdi György: Das Gespenst der Prädigesten. In: Kolligátum. pp. 185-192. (1971)

Diósdi György: Sul conservatorismo della giurisprudenza. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1971)

Diósdi György: Ungheria : [rapporti]. In: Kolligátum. pp. 1-03. (1971)

Doerfer Gerhard: Bemerkungen zur Methodik der türkischen Lautlehre : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 325-344. (1971)

Doerfer Gerhard: Gedanken zur Gestaltung eines idealen Türkischen Etymologischen Wörterbuchs : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 437-454. (1971)

Dux Ernő and Szél Éva and Korom Irma and Frányó Istvánné: Szeged csecsemőhalálozásának alakulása az 1965-69. években. In: Kolligátum. pp. 150-162. (1971)

Eckmann János: Bilinmeyen bir Çağatay șairi Șahî ve divanı. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 13-36. (1971)

Eckmann János: Nevaî'nin ilk divanları üzerine. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 253-269. (1971)

Ecsedy Ildikó: A Middle Persian-Chinese epitaph from the region of Ch'ang-an (Hsian) from 874 : the Chinese inscription. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 149-158. (1971)

Elemér Gabriella and Ormos Jenő: Elektronmikroszkópos vizsgálatok a vesecsatornohám regeneratiójára vonatkozóan. In: Kolligátum. pp. 21-24. (1971)

Erimer Kayahan: Anadolu ve Rumeli ağızları üzerinde bir bibliografya denemesi. In: Türk Dili Araștırmaları Yıllığı : Belleten. pp. 211-236. (1971)

Esin Emel: Türk kubbesi : gök-türklerden selçuklara kadar. In: Selçuklu Araștırmaları Dergisi. pp. 159-182. (1971)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Jobba György and Mészáros Erzsébet: Die Druckfestigkeit der menschlichen Leber mit besonderer Hinsicht auf die Verkehrsunfälle. In: Kolligátum. pp. 207-224. (1971)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Jobba György and Mészáros Erzsébet: Experimentelle Untersuchungen über die Druckfestigkeit der menschlichen Niere : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1971)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc and Szendrényi János and Jobba György and Bajnóczky István: Zerreißfestigkeit der proximalen Nervenstämme der unteren Extremität. In: Kolligátum. pp. 177-183. (1971)

Fehérvári Géza: Islamic pottery 800-1400 A. D. In: Kunst des Orients. pp. 80-82. (1971)

Fráter Loránd and Czipott Zoltán and Fodor László: Hämangiom des Schlüsselbeines. In: Kolligátum. pp. 685-688. (1971)

Göbl Robert: Die sasanidischen Tonbullen vom Takht-i-Suleiman und die Probleme der sasanidischen Sphragistik. In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 95-112. (1971)

Gökbilgin Tayyib M.: Karaharman : Dobruca'nın kaybolmuș bir köyü. In: Tarih Enstitüsü Dergisi. pp. 289-296. (1971)

Gökbilgin Tayyib M.: Lehistan tatarları hakkında bir risâle : Risâle-i Tatar-ı Leh. In: Tarih Enstitüsü Dergisi. pp. 121-130. (1971)

Guzev Viktor Grigor'evič and Nasilov D. M.: Konkretno-predmetnye značeniâ turkskogo imeni suŝestvitel'nogo kak zona relevantnosti kategorij čisla i opredelennosti-neopredelennosti. In: Sovetskaâ Turkologiâ. pp. 21-25. (1971)

Györffy György: A besenyők európai honfoglalásának kérdéséhez. In: Történelmi Szemle. pp. 281-288. (1971)

Hajdú Péter: Névszók predikatív ragozása a szamojéd nyelvekben : függelék; Hajdú Péter tudományos munkássága. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 373-406. (1971)

Halasi-Kun Tibor: Unidentified medieval settlements in Southern Hungary : Ottoman; nam-i diğer. In: Studia turcica. pp. 213-230. (1971)

Harmatta János: Eine neue Quelle zur Geschichte der Seidenstrasse. In: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. pp. 135-143. (1971)

Hata Shun-Ichi and Együd Laszlo G. and Szent-Györgyi Albert: On the — 1.9 Volt (alternating current) polarographic signal of tissues. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (68) 12. pp. 2992-2993. (1971)

Horváth Mihály: Ezeréves nyelvi rejtély a megfejtés útján : nyíregyházi tudós vallatja az avar rovásírást. In: Hétfői Hírek. (1971)

Itkonen Terho: Aunuksen äänneopin erikoispiirteet ja aunukselaismurteiden synty. In: Virittäjä. pp. 153-185. (1971)

Itkonen Terho: Om ett svenskt lånord i Nylands finska folkmål. In: Studier i nordisk filologi. pp. 136-154. (1971)

Itkonen Terho: Raition jäljillä. In: Kalevalaseuran vuosikirja. pp. 264-275. (1971)

Jobba György and Sándor Tamás: Über die gerichtlich-medizinische Bewertung der Wreden-Wendtschen Paukenhöhlenprobe. In: Kolligátum. pp. 173-176. (1971)

Joki Aulis Johannes: Über das Element n in der samojedischen Deklination. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1971)

Kocsis Julianna and Mónus Zoltán and Csernay László and László Ferenc: Renal circulation in experimental nephrocalcinosis. In: Kolligátum. pp. 144-145. (1971)

Kocsis Julianna and Mónus Zoltán and Nagy Éva and Csernay László and László Ferenc: Vese-vérátfolyás vizsgálata patkányban átmeneti vese-ischaemia után. In: Kolligátum. pp. 114-115. (1971)

Kőhalmi Katalin: Drei alte innerasiatische Benennungen des Waffengürtels. In: Studia turcica. pp. 267-279. (1971)

Kósa Ferenc: Traumatische, indirekte Ruptur der Oesophagusschleimhaut infolge eines tödlichen Autounfalles. In: Kolligátum. pp. 33-37. (1971)

Kósa Ferenc and Jobba György: Contribution a la question des asphyxies par corps étrangers alimentaires : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1971)

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Halálos vérzés tracheotomia után az arteria anonyma elhalása következtében : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 294-301. (1971)

Ligeti Lajos: Altajskaâ teoriâ i leksikostatistika. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 21-33. (1971)

Ligeti Lajos: Fragments mongols de Berlin. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 139-164. (1971)

Liimola Matti: Zur Kasuslehre der Vach- und Vasjugan-Mundart der ostjakischen Sprache. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1971)

Mateescu Tudor: Une ville disparue de la Dobroudja - Karaharman. In: Tarih Enstitüsü dergisi. pp. 297-343. (1971)

Matuz József: Rúzsás Lajos, Szigetvári emlékkönyv : Szigetvár 1566. évi ostromának 400. évfordulójára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 277-280. (1971)

Mándoky Kongur István: Chants šïng des Tatars de la Dobroudja recueillis en Bulgarie. In: Studia turcica. pp. 331-348. (1971)

Menges Karl Heinrich: Zu einigen Charakteristika des gesprochenen Manžu : Buchbesprechung. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 28-54. (1971)

Menges Karl Heinrich: Zur Etymologie von türkisch avurt etc. 'Mundvoll', avuč, avut/adut 'Handvoll'. In: Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn. pp. 139-143. (1971)

Mignon Michel and Varró Vince and Vatier Jean and Bonfils Serge: Stimulation des sécrétions gastriques acide et peptique par administration intraveineuse lente de 2-d.d.g chez le chien. In: Kolligátum. pp. 317-324. (1971)

Mollova Mefküre: Structure lexicale du dialecte turc du Rhodope de l'Est. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 49-72. (1971)

Mónus Zoltán and Szabó L. and Csapó Zsolt and Ormos Jenő: A máj-biopsiás anyag elektronmikroszkópos vizsgálatának jelentősége a mucopolysaccharidosisok különböző formáinak megítélésében. In: Kolligátum. p. 65. (1971)

Nagy Ferenc: Műfordítások. In: Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Főbizottságának világirodalmi folyóirata;Filológiai közlöny : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának lektorált folyóirata. pp. 533-535. (1971)

Nasilov Dmitrij Mihajlovič: Tekin, Talat, A grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, Indiana University, 1968. (Uralic and Altaic series, 69.) : recenziâ. In: Narody Azii i Afriki. pp. 189-193. (1971)

Nasilov Vladimir Mihajlovič: Âzyk srednevekovyh tûrkskih pamâtnikov ujgurskogo pis'ma. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 104-110. (1971)

Németh Gyula: Noms ethniques turcs d'origine totémistique. In: Studia turcica. pp. 349-359. (1971)

Németh Gyula: Noms ethniques turcs d'origine totémistique. In: Studia turcica. pp. 349-359. (1971)

Ormos Jenő and Biliczki Ferenc and Csapó Zsolt: Liquoiddal patkányon kiváltott disseminalt intravascularis coagulatio veseelváltozásainak elektronmikroszkópos vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 23-24. (1971)

Ormos Jenő and Mónus Zoltán and Szabó László and Csapó Zsolt: Die Bedeutung der elektronenmikroskopischen Untersuchung der Leberbiopsie bei der Beurteilung der verschiedenen Mucopolysaccharidosen = The significance of liver ultrastructure in the classification of various types of mucopolysaccharidoses. In: Kolligátum. pp. 399-405. (1971)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Antoine Mostaert, C.I.C.M. : Aug. 10, 1881 - June 2, 1971. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 164-169. (1971)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Über einige Besonderheiten des Tsongol-Dialektes. In: Zentralasiatische Studien des Seminars für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn. pp. 145-155. (1971)

Pólay Elemér: Der Status Civitatis, der Ursprung und die Berufe der in den Siebenbürgischen Wachstafeln Vorkommenden Personen : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 70-83. (1971)

Ronat Mitsou: Aspects de la théorie syntaxique de Noam Chomsky. In: Lettres françaises. pp. 17-18. (1971)

Róna-Tas András: G. Kara, Chants d'un barde mongol. Budapest, Akadémiai K., 1970 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 253-255. (1971)

Róna-Tas András: Martti Räsänen: Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVII, 1. Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura, 1969 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 466-470. (1971)

Róna-Tas András: Mongolian studies, ed. by Louis Ligeti. Bibliotheca Orientalis Hungarica 14, Budapest, Akadémiai K., 1970 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 470-472. (1971)

Róna-Tas András: On the Chuvash guttural stops in the final position. In: Studia turcica. pp. 389-399. (1971)

Róna-Tas András: Tibetological remarks on the Mongolian versions of the "Thar-pa čhen-po". In: Études tibétaines dédiées à la mémoire de Marcelle Lalou. pp. 440-447. (1971)

Róna-Tas András: A csuvas szóvégi gutturális zárhangok történetéhez. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 198-207. (1971)

Róna-Tas András: The second Congress of Mongolists. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 391-394. (1971)

Schütz Ödön: Armeno-kiptschakische Ehekontrakte und Testamente. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 265-300. (1971)

Sebestyén Árpád: Földrajzi neveink helyesírásához. In: Magyar nyelvjárások : [a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve]. pp. 159-172. (1971)

Sebestyén Irén: Zur Geschichte des velaren *ā der ersten Silbe im Juraksamojedischen und im Uralischen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 18-30. (1971)

Sertkaya Osman Fikri: Osmanlı sâirlerin Çağatayca şiirleri II. In: Osmanlı sâirlerin Çağatayca şiirleri. pp. 3-16. (1971)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: K semasiologičeskim voprosam složnogo predloženiâ v tûrkskih âzykah. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 24-29. (1971)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: O soderžanii termina "obŝetûrkskij". In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 3-12. (1971)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: Ob "Étimologičeskom slovare tûrkskih âzykov". In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 74-87. (1971)

Skaliczki József and Bódis Lajos: Adatok az ovarialis mesonephroma kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 264-269. (1971)

Spuler Bertold: André Miquel: L'Islam et sa civilisation, VIIe-XXe siècle. Paris, Libr. A. Colin, 1968 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1971)

Spuler Bertold: Archeologia : Jahrbuch des Instituts für Geschichte der materiellen Kultur der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 16-17 (1965-1966) : Buchbesprechung. In: Historia : Zeitschrift für alte Geschichte. pp. 380-384. (1971)

Spuler Bertold: Arnulf Kollautz, Hisayuki Miyakawa, Geschichte und Kultur eines völkerwanderungszeitlichen Nomadenvolkes : die Jou-jan der Mongolei und die Awaren in Mitteleuropa, Teil 2. Die Kultur. Klagenfurt, Habelt, 1970 : Buchbesprechung. In: Historische Zeitschrift : Begründet von Heinrich von Sybel Fortgeführt von Friedrich Meinecke. pp. 673-674. (1971)

Spuler Bertold: Arthur Joseph Arberry, Religion in the Middle East : three religions in concord and conflict. Vol. 1. Judaism and Christianity, Vol. 2. Islam. Cambridge U.P., 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 362-363. (1971)

Spuler Bertold: Azīz Aḥmad, An intellectual history of Islam in India. Edinburgh : Univ. Press, 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1971)

Spuler Bertold: Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey : a general survey of the material and spiritual culture and history c. 1071-1330. Translated from the Frenchy J. Jones-Williams.London, Sidgwick and Jackson, 1968 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 347-348. (1971)

Spuler Bertold: Constantin, Graf von der Pahlen, Im Auftrag des Zaren in Turkestan 1908-1909. Stuttgart, Steingrüben, 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1971)

Spuler Bertold: Derek Hopwood, The Russian presence in Syria and Palestine, 1843-1914 : church and politics in the Near East. Oxford, Clarendon Press, 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 325-326. (1971)

Spuler Bertold: Franz Rosenthal: Knowledge triumphant : the concept of knowledge in medieval Islam. Leiden, Brill, 1970 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 374-375. (1971)

Spuler Bertold: Friedrich H Kochwasser, Kuwait : Geschichte, Wesen und Funktion eines modernen arabischen Staates. Tübingen, Erdmann, 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1971)

Spuler Bertold: Gökalp, Ziya: The principles of Turkism. Transl. and annoted by R. Devereux. Leiden : Brill, 1968 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. (1971)

Spuler Bertold: Hans Leicht, Ein Harem in Bismarcks Reich : das ergötzliche Reisetagebuch des Nasreddin Schah. Tübingen und Basel, Erdmann, 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1971)

Spuler Bertold: Ḥiṣār. In: The encyclopaedia of Islam. pp. 483-484. (1971)

Spuler Bertold: Īlkhāns. In: The encyclopaedia of Islam. pp. 1120-1123. (1971)

Spuler Bertold: Karl Jahn, Die Geschichte der Oġuzen des Rasid ad-Din (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, Denkschriften, 100. Band). Wien 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1971)

Spuler Bertold: La diplomatie européenne a la sublime Porte aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: Revue des études islamiques. pp. 3-28. (1971)

Spuler Bertold: Le rôle des turcs dans l'histoire de l'Iran : XIème - XIIIème siècles. In: La Persia nel Medioevo : atti del convegno internazionale sul tema (Roma, 31 marzo-5 aprile 1970). pp. 585-594. (1971)

Spuler Bertold: Martin Hürlimann: İstanbul. Zürich, Atlantis-Verl., 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 352-353. (1971)

Spuler Bertold: Reşat İzbırak, Coğrafya terimleri sözlüğü : almanca, fransızca, ingilizce karşılıkları eski ve yeni şekilleriyle. Ankara, 1964 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 355-356. (1971)

Spuler Bertold: Richard W. Bulliet, A Mu'tazilite coin of Mahmūd of Ghazna. In: The American Numismatic Society Museum Notes, Vol. 15, 1969, pp. 119-129. : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1971)

Spuler Bertold: Walter J(oseph) Fischel, Jews in the economic and political life of mediaeval Islam. Neuyork, Ktav Pub. House, 1969 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. p. 300. (1971)

Szabó József: Comparative constitutional law : its possibility and limits. In: Kolligátum. pp. 133-165. (1971)

Szalay Ágnes Ritoókné: Politikai szatíra Magyarországon a XVI. században. In: Irodalomtörténeti közlemények. pp. 265-277. (1971)

Szende Tamás: Anyanyelvünk hangzásáról. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. pp. 442-453. (1971)

Szent-Györgyi Albert: Biology and pathology of water. In: Perspectives in Biology and Medicine, (14) 2. pp. 239-249. (1971)

Szent-Györgyi Albert: Der fehlentwickelte AFFE oder Die Unfähigkeit des Menschen, mit seinen Problemen fertig zu werden. (1971)

Szent-Györgyi Albert: From crazy ape to man king : an interview with Albert Szent-Györgyi. In: New Hungarian Quarterly, (12) 41. pp. 136-144. (1971)

Szent-Györgyi Albert: Looking back. In: Perspectives in Biology and Medicine, (15) 1. pp. 1-5. (1971)

Szent-Györgyi Albert: Merre halad a tudomány? : az MTA tiszteleti tagjai nyilatkoznak. In: Magyar Tudomány, (78(16)) 11. p. 676. (1971)

Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert 1930-ban elmondott beszédéből. In: Magyar Pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának negyedéves folyóirata, (71) 3. pp. 315-318. (1971)

Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert által igényelt kutatási támogatás : [írógéppel kitöltött űrlap a szerző saját kezű bejegyzéseivel]. (1971)

Szent-Györgyi Albert: A sejtosztodás és a rák-probléma. In: Búvár, (26(16)) 1. pp. 2-7. (1971)

Szent-Györgyi Albert and McLaughlin Jane A. and Együd Laszlo G.: Regulation of growth and cancer ; Growth inhibition of keto-aldehydes. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (68) 7. 1391A, 1389A. (1971)

Sándor Tamás: Csecsemőkori óriássejtes hepatitis talaján kialakult májcirrhosis és elsődleges májrák. In: Kolligátum. pp. 497-504. (1971)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: O morfologičeskom sostave obraznyh glagolov tipa bakyr-, čakyr-, hajkyr-. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 8-12. (1971)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: O nekotoryh osobennostâh obrazovaniâ padežnyh form v tûrkskih âzykah. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 84-88. (1971)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: O runičeskoj pis'mennosti v Ûgo-Vostočnoj Evrope. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 76-82. (1971)

Ŝerbak Aleksandr Mihajlovič: Runičeskie ili runoobraznye nadpisi v ûgo-vostočnoj Evrope : gépelt kézirat. (1971)

Takáts László and Bíró Mária and Skaliczki József: Leiomyoma ventriculi kórismézett esete. In: Kolligátum. pp. 362-365. (1971)

Telegdi Zsigmond: Török nyelvi hatás a tadzsikban. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 208-216. (1971)

Tenišev Èdgem Rahimovič: G. F. Sattarov, Étapy razvitiâ i očerednye zadači tatarskoj onomastiki : recenziâ. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 124-126. (1971)

Tenišev Èdgem Rahimovič: K istorii tûrkskogo uslovnogo nakloneniâ. In: Studia turcica. pp. 441-449. (1971)

Tenišev Èdgem Rahimovič: K ponâtiû "obŝetûrkskoe sostoânie". In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 13-16. (1971)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Zametka ob ujgurskih âzykah. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 89-90. (1971)

Theodoridis Dimitri: Gagausische mïtqïr ~ mutqur 'Ferkel'. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 73-74. (1971)

Török Sándor: Európai avarok és magyarok. In: Népszava : szociáldemokrata napilap. -10. (1971)

Tryjarski Edward: On the archaeological traces of Old Turks in Mongolia. In: East and West. pp. 121-135. (1971)

Tímár István: "vétkesek közt cinkos, aki néma" Szent-Györgyi Albert új könyve. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (27) 150. p. 9. (1971)

Varga Gyula and Kovács Bertalan and Kertes István: The simultaneous occurrence of four primary malignant tumours : short articles. In: Kolligátum. pp. 57-61. (1971)

Varga Gyula and László Ferenc and Tiboldi Tibor and Varga László: A serum-glycoprotein szint változása lynestrenollal kezelt patkányokban mellékvese-, gonád-, pajzsmirigy- és hypophysis-irtás után. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1971)

Varró Vince: Hetényi emlékbeszéd. In: Kolligátum. pp. 224-231. (1971)

Varró Vince and Bajtai A. and Imre I. and Jávor Tibor and Preisich P. and Simon Lajos and Varga Gyula: Early diagnosis of gastric cancer : panel discussion. In: Kolligátum. pp. 102-126. (1971)

Varró Vince and Karácsony Gizella and Pach Éva: Aspecifikus idült gastritis : nosológiai egység vagy diagnosztikus kibúvó? In: Kolligátum. pp. 602-607. (1971)

Varró Vince and Karácsony Gizella and Pach Éva: Aspecifikus idült gastritis : nosológiai egység vagy diagnosztikus kibúvó? In: Kolligátum. pp. 602-610. (1971)

Varró Vince and Karácsony Gizella and Pach Éva: A gyomornyálkahártya szövettani képe és secretiós aktivitása közötti összefüggés vizsgálata emberben. In: Kolligátum. pp. 320-326. (1971)

Varró Vince and Karácsony Gizella and Pach Éva: A gyomornyálkahártya szövettani képe és secretiós aktivitása közötti összefüggés vizsgálata emberben. In: Kolligátum. pp. 320-327. (1971)

Varró Vince and Kiss József and Mignon Michel: Potentialisation de la sécrétion gastrique acide chez le chien par des doses subliminaires de métacholine. In: Kolligátum. pp. 170-174. (1971)

Varró Vince and Mignon Michel and Shimazu Ito and Bonfils Serge: A 2-deoxy-d-glucose hatása kutya gyomor-secretiójára. In: Kolligátum. pp. 180-187. (1971)

Vásáry István: Käm, an early Samoyed name of Yenisey. In: Studia turcica. pp. 469-482. (1971)

Visky Károly: Il "votum" in diritto romano privato. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1971)

Visky Károly: Il mestiere d'attore : recensioni. In: Kolligátum. pp. 1-03. (1971)

Voigt Vilmos: Hungaro-Baltic preliminaria. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 391-400. (1971)

This list was generated on 2024. július 15. 00:52:12 CEST.