Items where Year is 1970

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 233.

Magyar Pedagógia. - 70. évf. (1970) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 70. évf. (1970) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 70. évf. (1970) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 70. évf. (1970) 4. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 1. évf. (1970) 2. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 1. évf. (1970) 3. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 1. évf. (1970) 4-5. sz.

Magyar Történelmi Szemle. - 1. évf. (1970) 6. sz.

Az 1970-i hazai Comenius-ünnepségek terve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. p. 118. (1970)

Az V. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 347-358. (1970)

Az ostrom napjai: Találkozás Szent-Györgyi Alberttel, Földes Jenő, a "kedves tolmács" emlékezik. In: Magyar Hírek, (23) 5. p. 9. (1970)

Kivonat a Budapest Kálvin-téri református egyház szülöttek és megkereszteltek anyakönyvéből : [Szent-Györgyi Albert Imre, 1893] : kiadta a budapesti Kálvin téri Református Egyházközség Lelkészi Hivatala.

A Pedagógiai Bizottság felszabadulási emlékülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. p. 315. (1970)

Szent-Györgyi Albert Magyarország felszabadulásáról : fasiszta támadás a Nobel-díjas tudós ellen. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (28) 58. p. 2. (1970)

Szent-Györgyi Albert Magyarország felszabadulásáról. Fasiszta támadás a Nobel-díjas tudós ellen. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (28) 58. p. 2. (1970)

Szerkesztőségi hírek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. p. 474. (1970)

Tanulmányok Békéscsaba történetéből [könyvismertetés]. In: Békés Megyei Népújság : a Megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács lapja, (25) 142. p. 5. (1970)

Tízéves a "Magyar Pedagógia". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. p. 470. (1970)

Vladimir Mihajlovič Nasilov. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. (1970)

A pedagógiai Bizottság Lenin-Emlékülése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. p. 315. (1970)

Abrahamowicz Zygmunt: The expressions "fish-tooth" and "lion-fish" in Turkish and Persian. In: Folia Orientalia, (12). pp. 25-32. (1970)

Akácz László: Tanulmányok Békéscsaba történetéből [könyvismertetés]. In: Délmagyarország : a Magyar Szocialista Munkáspárt lapja, (60) 188. p. 5. (1970)

Aubin Françoise: Jean-Paul Roux, Faune et flore sacrées dans les sociétés altaïques. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1966. In: T'oung Pao, (56) 1. pp. 213-224. (1970)

Aubin Françoise: Les mesures manuelles et par référence au corps chez les Mongols - note de folklore juridique. In: Mongolian studies. pp. 23-55. (1970)

Aubin Françoise: ([Yöngsiyebüü] Rintchen), Folklore mongol. Recueilli par R'. Livre IVe (Asiatische Forschungen; Monographienreihe zur Geschichte, Kultur u. Sprache der Völker Ost- u. Zentralasiens; Bd. 15.) Harrassowitz, Wiesbaden 1965. In: Erasmus – Speculum Scientiarum, (22). pp. 765-768. (1970)

Bajkó Mátyás: Demokratikus iskolázásunk kezdetei és a debreceni kultuszminisztérium. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 126-133. (1970)

Bakos József: Milada Blekastad: Comenius : Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komensky. Unisversitetsforlaget Oslo, Academia Praha. 1969. 874 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 456-459. (1970)

Bakos József and Comenius Johannes Amos: Comenius nyelvművelő elveiről s nyelvművelő gyakorlatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 405-413. (1970)

Balkányi Paulo: La pacbatalando-scienculo Albert Szent-Györgyi, Psalmus Humanus: Emberi zsoltár. In: PACO 6. p. 6. (1970)

Bartók István and Szabó Lajos and Horváth Éva and Ormos Jenő: Juvenilis cirrhosis a máj réztartalmának rendkívül nagyfokú emelkedésével : klinikai, kórszövettani, histochemiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 11-17. (1970)

Bartók István and Varga László and Varga Gyula: Elektronenmikroskopische Veränderungen in der Rattenleber nach Verabreichung von dem oralen Antikonzeptionsmittel Lynestrenol. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1970)

Benő Kálmán: Az iskolarendszerű felnőttoktatás néhány problémája 1945—1948 között. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 185-196. (1970)

Blagova Galina Fedorovna: Protiv arhaizacii turkologičeskoj i altaističeskoj terminologii. In: Narody Azii i Afriki. pp. 133-138. (1970)

Bábosik István and M. Nádasi Mária: Az erkölcsi magatartás vizsgálatának kutatásmódszertani kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 79-85. (1970)

Bán Ervin: Angol könyv a társadalmilag hátrányos helyzetű középiskolás gyermekek neveléséről : 'Cross'd with adversity': the education of socially disadvantaged children in secondary schools. Schools Council Working Paper 27. London, 1970. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 463-465. (1970)

Bárkányi Paulo: La frenesa simio.[Az őrült majom]. In: PACO 6. p. 16. (1970)

Báthory Zoltán: Az IEA-program Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 286-294. (1970)

Cs. I.: Szent-Györgyi Albert megemlékezése a felszabadulás napjairól. In: Magyar Nemzet, (26) 58. p. 5. (1970)

Csapó Zsolt and Szenohradszky János: Thymolipom. In: Kolligátum. pp. 400-408. (1970)

Deák Gábor: Tanítóképző Intézetek Tudományos Közleményei. VI. : Debrecen, 1969. 303 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 465-467. (1970)

Diósdi György: Ungheria : [rapporti]. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1970)

Dobrodomov Igor' Georgievič: K étimologii marijskogo nazvaniâ lošadi. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. pp. 253-254. (1970)

Dux Ernő and Páldy László and Biliczki Ferenc and Bakacsi Gyula: Verlauf und Behandlung der malignen Form der Albers-Schönberg-Krankheit (Osteopetrose, Marmorknochenkrankheit) des Kindesalters. In: Kolligátum. pp. 273-279. (1970)

Dénes Leó: Emlékeim a nagy jelentőségű sorsfordulóról. In: Tiszatáj : irodalmi, művelődési és társadalompolitikai folyóirat, (24) 6. pp. 555-561. (1970)

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [1.] Mellékelve a levél hivatalos másolata.

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [2.].

Dörr Johannes: Johannes Dörr mérnök, matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkára levele Kalmár Lászlóhoz [3.] Mellékelve a levél hivatalos másolata.

Erdey-Grúz Tibor: Tudományos-technikai forradalom és a nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 323-332. (1970)

Esin Emel: Evren : selçuklu san'atı evren tasvîrinin türk ikonografisinde menșeleri. In: Selçuklu Araștırmaları Dergisi. pp. 161-182. (1970)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Modellversuche zum Studium der Nabelringentstehung. In: Kolligátum. pp. 371-376. (1970)

Fazekas István Gyula and Kósa Ferenc: Über histologische Veränderungen bei akuter Nikotinvergiftung : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1970)

Fehérvári Géza: An early eighteenth-century Persian blue and white. In: Journal of the Royal Asiatic Society. pp. 137-141. (1970)

Fehér Pál, E.: Kulturális jegyzetek. A békéscsabai példa [könyvismertetés]. In: Népszabadság : a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi lapja, (28) 282. p. 7. (1970)

Földes Éva: Az újjászülető iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 197-207. (1970)

Földes Éva: Montessori-évforduló Rómában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. p. 473. (1970)

Földes Éva: Neveléstudományunk huszonöt éve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 229-238. (1970)

Földes Éva: Társadalmi, tudományos fejlődés neveléstudomány a 17. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 371-375. (1970)

Földes Éva: A pedagógus Lenin. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 13-25. (1970)

Gecső Ervin: Falus Iván: A visszacsatolás problémája a didaktikában : Pedagógiai Közlemények, 10. sz. Az ELTE Neveléstudományi Tanszékének kiadványai. Budapest, 1969. Tankönyvkiadó, 153. l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 99-101. (1970)

Gyaraki F. Frigyes: L. N. Landa: Algoritmizálás az oktatásban : Budapest, 1969. Tankönyvkiadó, 339 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 92-98. (1970)

Györffy György: Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. In: Irodalomtörténeti Közlemények. (1970)

Hadrovics László: Kakuk Zsuzsa: Tanulmány az oszmán-török nyelv 16-17. századi történetéhez c. doktori értekezésről : opponensi vélemény. (1970)

Halasi-Kun Tibor: Unidentified medieval settlements in Southern Hungary : Ottoman; dolna-, sredna-, and gorna-. In: Archivum ottomanicum. pp. 154-190. (1970)

Hazai György and Zieme Péter: Zu einigen Fragen der Bearbeitung türkischer Sprachdenkmäler. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968. pp. 125-140. (1970)

Horváth Lajos and Kosaras István and Mészáros István: Az Albizottságok 1969. évi tevékenysége. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 117-118. (1970)

Horváth Márton: Az általános iskola -közoktatási rendszerünk alapja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 134-142. (1970)

Horváth Éva and Kovács Kálmán: Hexadimethrin bromid okozta vesekárosodás patkányban. In: Kolligátum. pp. 36-46. (1970)

I. L. and Ogorodnikov I. T.: I. T. Ogorodnyikov: A szovjet neveléselmélet időszerű problémái : Szovjetszkaja Pedagogika, 1969. 7. szám : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 105-108. (1970)

Illés Lajosné: Lenin, a kulturális forradalom és korunk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 26-41. (1970)

Jarring Gunnar: Ujgurovedenie v Svecii. In: Issledovaniâ po ujgurskomu âzyku. pp. 17-20. (1970)

Juhász Ferenc: Két nyugatnémet könyv a személyiségről : Georg Dietrich: Fejlettségi szint és személyiségalkat : (Entwicklungsstand und Persönlichkeit.) Basel—München, 1966. ; Helmuth Donath: A személyiség megítélése : (Persönlichkeitsbeurteilung) München, 1965. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 101-104. (1970)

Kalmár László: Kalmár László levele Dobos Lajoshoz, a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya tudományos titkárához.

Kalmár László: Kalmár László levele Eduard Stiefel svájci matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik elnökéhez.

Kalmár László: Kalmár László levele J. A. N. Lee-hez [2.].

Kalmár László: Kalmár László levele Johannes Dörr matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkárához [2.].

Kalmár László: Kalmár László levele Johannes Dörr mérnök, matematikushoz a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik titkárához [1.].

Kalmár László: Kalmár László levele Wang Jün-tin-hez [Wang Yongding].

Kansu Sevket Aziz: Allocution du prof. dr. Șevket Aziz Kansu, chef de la délégation turque et présidant de la Société Turque d'Histoire. In: Belleten. pp. 690-691. (1970)

Kapronczay Károly: Kazimierz Stasierski: A magyarországi lengyel iskolaügy a második világháború idején : Szkolnictwo polskie na Wegrzech w czasie drugiej wojny swiatowej. Poznan, 1969. Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. 247 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 460-462. (1970)

Katonáné Palló Margit: Die Herkunft des ung. Wortes harang 'Glocke'. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 46-52. (1970)

Királyné Rigó Katalin: A tanulás problémái az ötödik osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 270-280. (1970)

Kiss Árpád: A Nemzetközi Nevelésügyi Év. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 239-248. (1970)

Kiss Árpád: UNESCO-Bizottságok tanácskozása a permanens nevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. p. 316. (1970)

Kocsis Julianna and Mónus Zoltán and Csernay László and László Ferenc: Vesekeringés vizsgálata phosphat-adagolás okozta vesenecrosisban. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1970)

Kottay Ferenc: A történelem tanulságai tanulói vélemények tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 414-426. (1970)

Kovács István: La division des attributions créatrices de droit dans le systėme des organes centraux de l'état. In: Kolligátum. pp. 219-233. (1970)

Kozma Tamás: International Rewiev of Education. XV. 1969. : [folyóiratismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 305-309. (1970)

Kőhalmi Katalin: Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. Kőrösi Csoma kiskönyvtár, 4. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967 : Buchbesprechung. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 139-140. (1970)

Kurdybacha Lukasz: Comenius és a korai felvilágosodás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 249-269. (1970)

Kósa Ferenc: Tötungsversuch mit elektrischem Strom : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 33-39. (1970)

Kósa Ferenc and Virágos Kis Erzsébet: Mord in der Badewanne : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 99-108. (1970)

Ladányi Andor: A felsőoktatás szocialista átszervezésének kezdete : Az 1948. évi egyetemi reform. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 170-184. (1970)

Lakó György: J. Sajnovics und seine Demonstratio. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 269-289. (1970)

Lakó György: János Sajnovics und die finnisch-ugrische Sprachvergleichung. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. pp. 239-247. (1970)

Lee John A. N.: John A. N. Lee levele Kalmár Lászlóhoz [1.].

Levitskaâ Liâ Sergeevna: Vasilij Georgievič Egorov : k 90-letiû so dnâ roždeniâ. In: Sovetskaâ tûrkologiâ : meždunarodnyj naučno-teoretičeskij žurnal. pp. 142-143. (1970)

Ligeti Lajos: Julius Németh zum Gruss. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 241-244. (1970)

Ligeti Lajos: Orientalisztika. In: Magyar Tudomány. pp. 217-219. (1970)

Ligeti Lajos: A propos de quelques textes mongols préclassiques. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 251-284. (1970)

Ligetiné Verebély Anna: Tóth Béla: Az általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének pszichológiai vizsgálata. Budapest, 1969. Akadémiai Kiadó. 328. lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 302-305. (1970)

Liimola Matti: Sanahistoriallisia huomioita. In: Virittäjä : kotikielen seuran aikakauslehti. (1970)

Liimola Matti: Wolfgang Steinitz : 1905-1967. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 335-341. (1970)

Lázár György and Husztik Erzsébet and Török István and Karády István: Hisztokémiai és elektronmikroszkópos változások Phlogodym hatására patkánymájban. In: Kolligátum. pp. 478-480. (1970)

M. I.: W. Hennig: Fiatalok érdeklődési struktúrái : (Interessenstrukturen von Jugendlichen.) Jugendforschung, 1968. 5. szám, 19-33. o. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 108-111. (1970)

Martonyi János: Einige Fragen der Zweckmässigkeitserwägung in der Sozialistischen Verwaltung. In: Kolligátum. pp. 157-179. (1970)

Matuz József: Altan Chan und die Qalmaq in der Chronik des Seyfī Čelebī. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968. pp. 147-154. (1970)

Matuz József: Muḥammad-Kāẓim: Nāme-ji 'ālamārā-ji nādirī - Miroikrašajuščaja nadirova kniga : Tom 1. Izd. teksta i predislovie N. D. Miklucho-Maklaja. Moskva, 1965 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 369-372. (1970)

Matuz József: Perjés Géza, Zrínyi Miklós és kora [= Géza Perjés, Nicolas Zrinyi et son époque] Budapest, 1965 : compte rendu. In: Études finno-ougriennes. pp. 279-281. (1970)

Matuz József: Qalġa. In: Turcica. pp. 101-129. (1970)

Matuz József: Röhrborn, Klaus-Michael: Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin, Gruyter, 1966 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 64-68. (1970)

Matuz József: A defter from Southern Hungary belonging to the Royal Library of Copenhagen. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968. pp. 155-158. (1970)

Mády Zoltán: Pannónia településnevei : kandidátusi értekezés tézisei. (1970)

Melich János: Nyelvünk szláv jövevényei. (1970)

Melichar Erwin: Von der Gewaltentrennung im formellen und materiellen Sinn unter Berücksichtigung der Abgrenzung von Gerichtsbarkeit und Verwaltung, insbesondere auf dem gebiete des Strafrechtes : Gutachten. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1970)

Menges Karl Heinrich: Etymologika. In: W. B. Henning memorial volume. pp. 307-325. (1970)

Menges Karl Heinrich: On the etymology of Slav. sani, Ural. *śona, Alt. čana 'sledge'. In: Orientalia Suecana. pp. 153-162. (1970)

Menges Karl Heinrich: On the etymology of Slavic tisa, tis" 'peyké, kedros, pinus, terebinthus; taxus'. In: Orbis : Bulletin International de Documentation Linguistique. pp. 520-525. (1970)

Menges Karl Heinrich: T. Burrow, M. B. Emeneau: A Dravidian etymological dictionary : supplement. Oxford, Clarendon Press, 1968. : review. In: Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia;Central Asiatic journal : international periodical for the languages, literature, history and archaeology of Central Asia. pp. 236-237. (1970)

Menges Karl Heinrich: Zum neuen Bălgarsko etimologičen recnik und den türkischen Elementen im Bulgarischen. In: Zeitschrift für Balkanologie. pp. 55-83. (1970)

Meyer Iben Raphael: Klassifikation und Rhotazismus. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968;Acta orientalia. pp. 159-165. (1970)

Mihály Ottó: Az embereszmény pedagógiai funkciójáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 42-64. (1970)

Mikola Tibor: Démonstrativié ou démonstrativique. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány. pp. 11-23. (1970)

Mollova Mefküre: Edward Tryjarski: Dictionnaire arméno-kiptchak d'après trois manuscrits des collections viennoises, tome 1., fasc. 1-3., Warszawa 1968-1969 : recenziâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 118-120. (1970)

Mollova Mefküre: Otnosno orientalskite elementi v "Bălgarsko etimologičen recnik" (sv. 1., Sofiâ, 1962) : recenziâ. In: Bǎlgarski ezik. pp. 390-392. (1970)

Mollova Mefküre: Sur l'histoire du vocalisme turk. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 58-68. (1970)

Mollova Mefküre: Sur la structure syllabo-segmentaire du vers des šıñ. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968;Acta orientalia. pp. 191-208. (1970)

Mollova Mefküre: Sur la valeur de ǰ dans les monuments turcs. In: Folia Orientalia. pp. 171-174. (1970)

Mollova Mefküre: Traits de fusion dans le dialecte turc du Rhodope de l'Est. In: Balkansko Ezikoznanie = Linguistique Balkanique. pp. 57-81. (1970)

Munkácsy Magdolna: Az „Őrült majomtól” – a „Fenséges emberig”. Magnóinterjú dr. Szent-Györgyi Alberttal. In: Magyar Nemzet : a Hazafias Népfront lapja, (26) 180. pp. 7-8. (1970)

Munkácsy Magdolna: Dr. Szent-Györgyi Albert vallomása természettudományról, erkölcsről, emberségről. In: Reformátusok Lapja. (1970)

Mészáros István: Hazai kiadású új „Orbis Pictus"-fakszimile : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 318-319. (1970)

Mészáros István and Comenius Johannes Amos: Comenius: Részletek az "Egyetemes tanácskozás" című műből : A műről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 376-377. (1970)

Nadžip Èmir Nadžipovič: O srednevekovyh literaturnyh tradiciâh i smešannyh pis'mennyh tûrkskih âzykah. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 87-92. (1970)

Nagy Sándor: Huszonöt év a szocialista pedagógia útján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 121-125. (1970)

Nagy Sándor: Kiss Árpád: Műveltség és iskola : Budapest, 1969., Akadémiai Kiadó. 384 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 297-299. (1970)

Nagy Sándor: Modern technikai eszközök nevelésmódszertani kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 333-346. (1970)

Nagy Sándor: A lenini ismeretelmélet és a modern didaktikai koncepció. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 1-12. (1970)

Nagy Sándor: A magyar pedagógiai lexikon munkálatairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 316-318. (1970)

Nasilov Vladimir Mihajlovič: Onomastika ohotnič'ego byta tuvincev, ujgurov i kazahov. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 71-78. (1970)

Nurmuhamedov Marat Koptleuič: O zaroždenii pis'mennoj literatury u poluosedlyh i kočevyh tûrkoâzyčnyh narodov Srednej Azii i Kazahstana. (1970)

Oberling Pierre: British tribal policy in Southern Persia : 1906-1911. In: Journal of Asian History. pp. 50-79. (1970)

Palló Margit Katonáné: Agár. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. pp. 471-474. (1970)

Papp Ferenc: A magyar főnév paradigmatikus rendszere : leírás és automatikus szintézis : doktori értekezés tézisei. (1970)

Petrikás Árpád: Nevelőmunka a középiskolában. Budapest, 1969. Tankönyvkiadó, 448 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 300-302. (1970)

Polišenský Josef: Társadalmi és tudományos forradalmak a 17. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 359-370. (1970)

Rásonyi László: Les Turcs non-islamisés en Occident : Péçénègves, Ouzes et Qiptchaqs, et leurs rapports avec les Hongrois. In: Philologiae Turcicae fundamenta. (1970)

Rásonyi László: Türklerin dostları: Armin Vámbéry : 19. III. 1832 - 15. IX. 1913. In: Türk kültürü. pp. 276-279. (1970)

Regős János: Az iskolák államosítása Vas megyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 217-228. (1970)

Róna-Tas András: Az altaji nyelvrokonság vizsgálatának alapjai : a nyelvrokonság elmélete és a csuvas-mongol nyelvviszony. (1970)

Róna-Tas András: Some problems of ancient Turkish. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968;Acta orientalia. pp. 209-229. (1970)

Róna-Tas András: V. G. Jegorov 90 éves. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 217-218. (1970)

Róna-Tas András: A bölcs és a balga példázatai. In: Világirodalmi lexikon. (1970)

Róna Borbála and Elekes Pál and Szabó Pál: Napközis tanulókon végzett komplex vizsgálatok tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 281-285. (1970)

Sass Samuel: A betokosodott agyú harmincon túliak _ idióták. Az őrült majom, Szent-Györgyi Albert könyvének bemutatása. In: The Berkshire Eagle, Pittsfield, Massachusetts. (1970)

Savory Roger Mervyn: Čūbānids. In: The encyclopaedia of Islam. pp. 67-68. (1970)

Schütz Ödön: Könige und Eidechsen : Bemerkungen zum Fortleben des ungarischen Wortes király 'König' in kiptschakischen Sprachen. In: Proceedings of the IXth meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Ravello, 26-30 September 1966. pp. 259-267. (1970)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Zur juraksamojedischen Konjugation. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 137-225. (1970)

Sertkaya Osman Fikri: Osmanlı sâirlerin Çağatayca şiirleri [I.]. In: Osmanlı sâirlerin Çağatayca şiirleri. pp. 3-8. (1970)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: Neskol'ko zamečanij k tûrkologičeskim issledovaniâm po grammatike. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 3-16. (1970)

Simon Péterné: Szarka József doktori értekezésének vitája : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 310-314. (1970)

Simon Péterné and Gál András: Gál András kandidátusi vitája : [A munkaerkölcs formálása a 11—14 éves gyermekek közös fizikai munkájában]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 114-116. (1970)

Simon Péterné and Lantos István and Abrudbányai János: Külföldön szerzett kandidátusi fokozatok honosítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. p. 116. (1970)

Simon Péterné and Szokolszkyné Várnagy Marianne: Szokolszkyné Várnagy Marianne kandidátusi disszertációjának vitája : A tanulás-tanítás hatékonyabbá tétele a dolgozók iskolájának levelező tagozatán. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 468-469. (1970)

Sinor Dénes: Two Altaic etymologies. In: Studies in general and oriental linguistics : presented to Shiro Hattori on the occasion of his sixtieth birthday. pp. 540-544. (1970)

Soós Pál: A kultúra-fogalom értelmezése a marxista művelődéselméletben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 442-452. (1970)

Spuler Bertold: Akdes Nimet Kurat: Türkiye ve İdil boyu. Ankara, 1966 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 180-181. (1970)

Spuler Bertold: Baymirza Hayit: Die Wissenschaftsprobleme Turkestan. Ein Beitrag zur Wissenschaftskunde Turkestans, mit einem Rückblick auf ihre jüngste Vergangenheit. Ankara, 1968 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1970)

Spuler Bertold: D. N. Marshall: Mughals in India : a bibliography survey, Band 1, Manuscripts. London, Asia Publishing House, 1967 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 165-166. (1970)

Spuler Bertold: Elisabeth Pinks: Die Uiguren von Kan-chou in der frühen Sung-Zeit (960-1028). Wiesbaden : Harrassowitz, 1968 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1970)

Spuler Bertold: Ernst Kühnel: Al-Fann al-islāmi = Die Kunst des Islams, übersetz von Aḥmad Mūsā. Beirut/Herrenhalb, 1966 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 209-210. (1970)

Spuler Bertold: J. D. Pearson, Index Islamicus : second supplement, 1961-1965. Cambridge : Heffer, 1962 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1970)

Spuler Bertold: John Stoye: Wien 1683 oder Die Rettung des Abendlandes. Wien/Düsseldorf, 1967 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 195-196. (1970)

Spuler Bertold: Les iraniens après la conquête arabe. In: Actes de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. (1970)

Spuler Bertold: Steven Runciman: The Great Church in captivity : a study of the Patriarchate of Constantinople from the eve of the Turkish conquest to the Greek War of Independence. Cambridge U.P., 1968 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. pp. 194-195. (1970)

Spuler Bertold: Walter Sturminger: Die Türken vor Wien in Augenzeugenberichten. Düsseldorf, 1968 : Buchbesprechung. In: Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen Orients. (1970)

Stiefel Eduard: Eduard Stiefel svájci matematikus, a Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik elnök levele Kalmár Lászlóhoz. Mellékelve a levél hiteles másolata.

Sz. Fábián Magdolna and V. Fehér Ilona and B. Csepregi Erzsébet and Hoffmann János and Korom Irma: Intraspinalis extensiv meningocele. In: Kolligátum. pp. 2222-2228. (1970)

Sz. Fábián Magdolna and V. Fehér Ilona and B. Csepregi Erzsébet and Korom Irma and Hoffmann János: Intraspinale extensive Meningocele. In: Kolligátum. pp. 596-602. (1970)

Szabó József: Két mássalhangzó-jelenség Nagykónyi község nyelvjárásában. In: Magyar nyelvjárások : [a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve]. pp. 19-28. (1970)

Szabó József: A visszaható igeképzők Nagykónyi község nyelvjárásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány;Néprajz és Nyelvtudomány. pp. 93-99. (1970)

Szabó Márta: R. Greennough: Nemzetközi nevelésügyi év : (Why International Education Year?) Unesco Chronicle, 1969. 4. szám, 125—129.0. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 112-113. (1970)

Szalatnai Rezső: František Karšai: Jan Amos Komensky, és Szlovákia : Jan Amos Komensky a Slovensko. Bratislava, 1970. Slovenské pedagogické nakladatelstvo. 360 lap. Orosz és német rezümével : [könyvismertés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 453-455. (1970)

Szarka József: Elekes Lajos: Korszerű műveltség, történelmi gondolkodás : Budapest, 1969. Akadémiai Kiadó. 156 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 3. pp. 295-297. (1970)

Szarka József: A nevelési tapasztalatok feltárásának módszereiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 65-78. (1970)

Szent-Györgyi Albert: 15 minutes to zero. In: The New York Times. p. 43. (1970)

Szent-Györgyi Albert: Az "Őrült majomtól" - a "Fenséges emberig" : magnóinterjú dr. Szent-Györgyi Alberttal. In: Magyar Nemzet, (26) 180. pp. 7-8. (1970)

Szent-Györgyi Albert: Electrons, defense, and regulation. In: Electrons, defense, and regulation : the 1969 W. O. Atwater memorial lecture. (1970)

Szent-Györgyi Albert: Elektronok és biológiai reakciók. In: Búvár, (25(15)) 2. pp. 66-69. (1970)

Szent-Györgyi Albert: Előszó. In: In vivo : a szupramolekuláris biológia védelmében : hat kötetlen, illusztrált előadás. pp. 9-10. (1970)

Szent-Györgyi Albert: Memories and thoughts about muscle : [abstract]. In: A symposium held under the auspices of the Society of General Physiologists at its annual meeting at the Marine Biological Laboratory : Woods Hole, Massachusetts, 4-7 September 1970. (1970)

Szent-Györgyi Albert: New York-i beszélgetés Szent-Györgyi Alberttal. In: Népszabadság : a Magyar Szocialista Munkáspárt központi lapja, (28) 79. p. 14. (1970)

Szent-Györgyi Albert: Report of a special meeting : federal support for science research and education. In: Transactions of the New York Academy of Sciences : Series II, (32) 1. pp. 47-49. (1970)

Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert a biológiáról és önmagáról. In: Élet és Tudomány : a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hetilapja, (26) 16. pp. 733-735. (1970)

Szent-Györgyi Albert: A harmadik környezet. In: Korunk, (29) 7. pp. 1089-1090. (1970)

Szent-Györgyi Albert: The mind, the brain and education. In: Main Currents in Modern Thought : the journal of The Foundation for Integrative Education, (26) 3. pp. 92-94. (1970)

Szent-Györgyi Albert : Szent-Györgyi Albert vallomása természettudományról, erkölcsről, emberségről : a Nobel-díjas tudóssal készült magnóinterjú 2. része. In: Magyar Nemzet, (26) 195. pp. 11-12. (1970)

Szigeti Endre: A tudós és a tejesember. In: Új Ember- katolikus hetilap 1277. p. 2. (1970)

Székely Endréné: L. V. Zankov: Didaktika és élet : Didaktika i žizn' : Moszkva, 1968. Proszvescsenyije, 172. lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 89-92. (1970)

Székely Endréné: "A szabadító magyar tanító". In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 208-216. (1970)

Sági István and Ormos Jenő and Tószegi Anna and Sonkodi Sándor and Zoltán Örs Tamás: Electrocardiographic changes in experimental lymphogenic encephalopathy. In: Kolligátum. p. 435. (1970)

Telegdi Zsigmond: La construction abrūi muhoyaš daroz en tadjik. In: W. B. Henning memorial volume. pp. 427-446. (1970)

Tenišev Èdgem Rahimovič: A. T. Kajdarov, Razvitie sovremennogo ujgurskogo literaturnogo âzyka, 1. Ujgurskie dialekty i dialektnaâ osnova literaturnogo âzyka. Alma-Ata, 1969 : recenziâ. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 117-118. (1970)

Tenišev Èdgem Rahimovič: Koordinacionnoe soveŝanie po voprosam tatarskogo i baškirskogo âzykoznaniâ. In: Sovetskaâ Tûrkologiâ. pp. 138-139. (1970)

Theodoridis Dimitri: Eine pontische Sklavensiedlung bei Istanbul am Ende des 15. Jahrhunderts. In: Arheion poétou. pp. 30-34. (1970)

Theodoridis Dimitri: Kaftourgás : eine türkische Entlehnung im Mittelgriechischen. In: Zeitschrift für Balkanologie. pp. 166-169. (1970)

Tietze Andreas: Türkisches Sprachgut im Serbokroatischen. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. p. 169. (1970)

Tretiakoff Andrée: Recherche quantitative sur l'harmonie vocalique : application au turc et à l'uzbek. In: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. pp. 29-43. (1970)

Tryjarski Edward: Beekeeping among the Turks : a historical and linguistic evidence. In: Proceedings of the XIth meeting of the Permanent International Altaistic Conference : held in Hørsholm, Denmark, June 2-6, 1968;Acta orientalia. pp. 241-277. (1970)

Tryjarski Edward: Bolesna strata turkologii polskiej : wspomnienie o prof. Ananiaszu Zajączkowskim. In: Przegląd Orientalistyczny. pp. 281-284. (1970)

Tószegi Anna and Pintér Gizella and Kertész Erzsébet: Ruptur eines kongenitalen Sinus valsalvae-Aneurysmas im Säuglingsalter. In: Kolligátum. pp. 434-440. (1970)

Tóth Béla: A gimnáziumi pszichológia-tanítás szerepe az önismeret fejlesztésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 427-432. (1970)

Uray Géza: Giuseppe Tucci, Tibetan Folk Songs from Gyantse and Western Tibet. 2. revised and enlarged edition. Ascona, Artibus Asiae, 1966 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 241-246. (1970)

Uray Géza: A VII-IX. századi tibeti források személynévtana és a tibeti történelem kutatásai. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 265-270. (1970)

Vajda Péter: A Nobel-díjas tudós a Népszabadságnak nyilatkozik. New York-i beszélgetés Szent-Györgyi Alberttal. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (28) 79. p. 14. (1970)

Vajda Péter: Tudósítónk jelentése a Szent-Györgyi professzor elleni provokációról. In: Népszabadság : az MSZMP központi lapja, (28) 59. p. 2. (1970)

Varró Vince: Monosaccharidabsorption und Dünndarmdurchblutung. In: Kolligátum. pp. 106-121. (1970)

Varró Vince and Mignon Michel: Potentiation of maximal gastric acid response to pentagastrin by subthreshold doses of methacoline in Heidenhain pouch dogs. In: Kolligátum. pp. 511-512. (1970)

Varró Vince and Náfrádi József: Antigastrin-hatású vegyület vizsgálata patkány gyomorszekréciójára. In: Kolligátum. pp. 526-530. (1970)

Varró Vince and Náfrádi József: Inhibition of the pentagastrin-stimulated gastric acid secretion in the rat by an antigastrin-like substance. In: Kolligátum. pp. 273-275. (1970)

Vastagh Zoltán: Az ifjúsági mozgalom nevelőhatásainak érvényesülési lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 433-441. (1970)

Veress Judit: A magyar iskolarendszer fejlődésének vázlata : 1945-1969. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 2. pp. 143-169. (1970)

Visky Károly: Le "operae" dei liberti : recensioni. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1970)

Waczulik Margit and Comenius Johannes Amos: Comenius: Részletek az "Egyetemes tanácskozás" című műből : Mathetika, vagyis a tanulás tudománya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 377-404. (1970)

Wang Yongding and Kalmár László: Wang Jün-tin [Wang Yongding] levele Kalmár Lászlóhoz [1.]. Kalmár László jegyzete.

Wolfram Herwig: The shaping of the early medieval kingdom. In: Viator : medieval and renaissance studies. pp. 1-20. (1970)

Z. Nagy Lajos: Levél Szent-Györgyi Alberthez. In: Népszabadság, (28) 233. p. 8. (1970)

Zibolen Endre: Comenius-Emlékülés Prágában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 471-472. (1970)

Zibolen Endre: Kármán Mór válogatott pedagógiai művei : összeállította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Faludi Szilárd. Budapest, 1969. Tankönyvkiadó. 269 lap. (Neveléstörténeti Könyvtár) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 1. pp. 86-88. (1970)

Zieme Peter: Radloff : Index der deutschen Bedeutungen. Zgst. und hrsg. unter Leitung und Redaktion von Annemarie v. Gabain und Wolfgang Veenker, Lieferung 1. Wiesbaden : Harrassowitz, 1969 : Buchbesprechung. In: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. -630. (1970)

Zieme Peter: Uigurische Pañcatantra-Fragmente. In: Turcica. pp. 32-70. (1970)

Zuev Ûrij Alekseevič: Kirgizi-buruti : k voprosu o totemizme k principah étnonimoobrazovaniâ. In: Sovetskaâ Étnografiâ. pp. 74-86. (1970)

Ábent Ferenc: Comenius-emlékülés Eperjesen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. p. 472. (1970)

Ábent Ferenc: D. Lordkipanidze: Jan Amosz Komenszky : Jan Amosz Komenszkii : Tbiliszi, 1969. 445 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (70) 4. pp. 459-460. (1970)

This list was generated on 2024. július 16. 12:52:10 CEST.