Items where Year is 1968

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 198.

Magyar Pedagógia. - 68. évf. (1968) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 68. évf. (1968) 2-3. sz.

Magyar Pedagógia. - 68. évf. (1968) 4. sz.

Az MTA Pedagógiai Bizottsága : az MTA Pedagógiai Bizottsága 1968. február 26-án tartott ülésén... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. p. 147. (1968)

Az MTA Pedagógiaia Bizottsága : ... 1968. október 14-én... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. p. 456. (1968)

Az orientalisztika helyzete és feladatai : gépelt kézirat. (1968)

Beküldött könyvek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. p. 148. (1968)

Hol éltek a magyarok ősei? : magyar tudós kutatóútja Üzbegisztánban. In: Népszabadság : országos napilap. -9. (1968)

Islamic culture : Arabia - Turkey - Iran. (1968)

Karikó Katalin oklevele a Csillebérci Szaktábor által rendezett tréfás váltó verseny csapata I. helyezéséért.

Karikó Katalin oklevele a Kisúszállási járási úttörő élővilág I. h. szaktárgyi versenyen való részvételért.

Karikó Katalin oklevele a Szolnok megyei úttörő 7. élővilág szaktárgyi versenyen való részvételért.

MTA Pedagógiai Bizottsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. p. 326. (1968)

Szent-Györgyi Albert 75 éves. In: Délmagyarország, (58) 217. p. 5. (1968)

Szent-Györgyi Albert 75 éves. In: Délmagyarország, (58) 217. p. 5. (1968)

Szokolszky István : 1915-1968. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. p. 127. (1968)

Abramzon Saul Matveevič: O perežitkah rannih form braka u kirgizov : k voprosu o genezise institutov levirata i sororata. In: Istoriâ, arheologiâ i étnografiâ Srednej Azii. pp. 282-291. (1968)

Antalffy György: Le système étatique et juridique de la république populaire hongroise. In: Kolligátum. pp. 483-525. (1968)

Antalffy György: O suštini suverenosti u svetlu teorije države i prava : résumé en français. In: Kolligátum. pp. 505-523. (1968)

Antall József: 100 esztendős a népiskolai törvény Eötvös József és az 1868. évi népiskolai törvény országgyűlési vitája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 414-433. (1968)

Ašnin Fedor Dmitrievič: Arapçanın HYL 'at' kelimisi iran ve türk dillerinde - oǧuz dillerindeki gösterme sıfatlarının etimolojisi üzerine. In: Bilimsel bildiriler, 1966 : XI. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. pp. 254-264. (1968)

Bajkó Mátyás: Hatvani István : 1718-1786. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 434-436. (1968)

Ballér Endre: Buzás László: Az "új iskola" pedagógiája : Pedagógiai közlemények 7. sz. Tankönyvkiadó. Budapest. 1967. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 140-143. (1968)

Bara Dénes and Bartók István and Csapó Zsolt: Adatok a hypothalamikus neurosecretio ultrastructurájához. In: Kolligátum. pp. 248-258. (1968)

Bara Dénes and Bartók István and Csapó Zsolt: Beiträge zur Ultrastruktur der hypothalamischen Neurosekretion. In: Kolligátum. pp. 385-396. (1968)

Bara Dénes and Lantos Péter: Two rare forms of tumour in the hypothalamo-hypophysial system : infundibular choristoma and glioblastoma infiltrating pituitary. In: Kolligátum. pp. 243-251. (1968)

Bara Dénes and László Aranka and Kocsárdi Edit: Beiträge zur Frage der zentralen Wirkung des ADH. In: Kolligátum. pp. 355-361. (1968)

Bara Dénes and Skaliczki József: Adatok a hypophysis pars intermediájának histochemiájához. In: Kolligátum. pp. 504-509. (1968)

Bara Dénes and Skaliczki József: Données histochimiques sur la pars intermedia de l'hypophyse du rat et sur sa connexion avec le système neurosécrétoire. In: Kolligátum. pp. 75-82. (1968)

Bara Dénes and Skaliczki József: Enzymhistochemiai adatok a supraopticus és paraventricularis neuronok anyagcsere-mechanizmusához. In: Kolligátum. pp. 499-504. (1968)

Baradnay Gyula and Mónus Zoltán and Kulka Frigyes: Sexchromatin-Untersuchungen in weiblichen Lungenkrebs-Fällen. In: Kolligátum. pp. 274-276. (1968)

Bartók István and Varga László and Varga Gyula: Orális anticoncipiens (lynestrenol) hatására kialakuló elváltozások patkány májában. In: Kolligátum. pp. 240-248. (1968)

Bernhard Robert: Cancer theory : a fresh track by an old scout. In: Scientific Research : McGraw-Hill's News Magazine of Science, (3). pp. 23-24. (1968)

Bihari Mór: Czabán Samu halála 25. évfordulójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 270-274. (1968)

Bábosik István: Új vizsgálatok a Szovjetunióban az erkölcsi nevelés területén : egy tanulmányút tapasztalatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 276-278. (1968)

Bárd Anna: Móra László: Wartha Vince, a hazai kémiai technológia megalapítója : 1844-1914 Bp. Tankönyvkiadó, 1967. 160 1. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 146-147. (1968)

Báthory Zoltán: Gondolatok az iskolaépítésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 68-75. (1968)

Báthory Zoltán: UNESCO szeminárium neveléstudományi kutatók részére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 440-443. (1968)

Báthory Zoltán and Postlethwaite T. Neville: Az iskolaszervezet és a tanulók teljesítményének összehasonlító vizsgálata : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 130-133. (1968)

Bódi Ferenc: Tanuló ifjúságunknak világról alkotott képe a kezdeti alakulás szakaszában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 184-196. (1968)

Csomós Mária and Dóka Ágnes: Beszámoló építőtáborban szerzett tapasztalatokról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 320-325. (1968)

Csonka József: A nyelvoktatás helye az amerikai középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 285-292. (1968)

Čchaidze Michail Pavlovič: Paired verbs in some east uralic and other oriental languages. In: Sovetskoe finno-ugrovedenie = Soviet fenno-ugric studies = Sowjetische finnisch-ugrische Sprachwissenschaft = La linguistique finno-ougrienne soviétique. pp. 285-297. (1968)

Deák Gábor: Kiss Tihamér: Életkorok pszichológiája : Budapest, Gondolat, 1966. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 145-146. (1968)

Deák Gábor and Kiss Tihamér and Kiss Lajos: Tanítóképző intézetek tudományos közleményei IV. : szerk.: Kiss Tihamér és Kiss Lajos. Debrecen, 1967. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 316-319. (1968)

Dániel Tamásné: Az idegen nyelvek korszerű tanítása a szovjet lélektani és módszertani kutatások tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 226-239. (1968)

Eckmann János: Doğu Türkçesinde bir Kur'an çevirisi : Rylands nüshası. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 51-69. (1968)

Ecsedy Ildikó: Trade-and-war relations between the Turks and China in the second half of the 6th century. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 131-180. (1968)

Együd Laszlo G. and Szent-Györgyi Albert: Cancerostatic action of methylglyoxal. In: Science, (160) 3832. p. 1140. (1968)

Falus Iván: F. F. Koroljev, V. E. Gmurman: A pedagógia általános alapjai : Obŝe osnovy pedagogiki. Prosveŝenie, Moskva, 1967. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 450-452. (1968)

Forrai Tiborné: Kísérleti módszer az általános iskolai matematikatanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 28-37. (1968)

Fozilov Èrgaš: Akademik Û. F. Nemet. In: Ŭzbek tili va adabiëti masalalari = Ozbek tili va adabiëti masalalari. pp. 80-81. (1968)

Fábián Gyuláné: Nevelőmunka az általános iskola 1-4. és 5-8. osztályaiban : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 136-138. (1968)

Fábián Zoltán and Nagy József: Az olvasástanítás összefüggő szakaszának tantárgypedagógiai vizsgálata (az általános iskola 4. osztályában) : szerk.: Fábián Zoltán és Nagy József, Jászberény, 1967. 266. lap. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 138-140. (1968)

G. Vass István: Megjelent a Békés megyei olvasókönyv első kötete : a honfoglalás utáni nyolc évszázad történetének kitűnő áttekintése [könyvismertetés]. In: Békés Megyei Népújság : a Megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács lapja, (23) 53. p. 8. (1968)

Gellért Albert and Kozma Márta and Nikl István: Laboratóriumi állatok tartósítása dozimetriai felhasználás céljából. In: Kolligátum. pp. 372-374. (1968)

Gutter József: A marxizmus-leninizmus tanításának módszertani kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 1-16. (1968)

Gyaraki F. Frigyes: A programozott tanítás hatékonyságát igazoló figyelemre méltó kísérletek Svédországban és az NSZK-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 38-46. (1968)

Györffy György: Egy XI. századi magyarországi palimpszeszt. In: Levéltári közlemények. pp. 3-8. (1968)

Gál Andrásné and Xantus Gyuláné: Csoportmunka kísérletek néhány tapasztalata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 381-393. (1968)

Hazai György: Anadolu ve rumeli türkçesinin bir yadigâri üstünde Jakab Nagy de Harsány'in dil kılavuzu (1672). In: Bilimsel bildiriler, 1966 : XI. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. pp. 13-16. (1968)

Hazai György: Ein uigurisches Blockdruckfragment einer Einleitung zum Vajracchedikāsūtra. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. (1968)

Hazai György: Permanent International Altaistic Conference. In: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. pp. 507-508. (1968)

Hazai György: Probleme und Aufgaben der Balkan-Turkologie : sprachwissenschaft. In: Actes du Premier Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes. pp. 95-100. (1968)

Horváth István Károly: La survivance du système étrusque chiliastique chez les Romains. In: Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums. pp. 165-169. (1968)

Horváth Barna: Legal change. In: Kolligátum. pp. 33-62. (1968)

Horváth Barna: Twilight of government of laws. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1968)

Horváth Lajos: Széchy Éva: A közösségi nevelés útjai a középiskolában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 298-302. (1968)

Horváth Éva and Csernay László and Kovács Kálmán: Circulatory disturbance in the pathogenesis of adrenocortical necrosis induced by 7,12-dimethylbenz(a)anthracene. In: Kolligátum. pp. 315-326. (1968)

Horváth Éva and Kovács Kálmán: Durch Hexadimethrin-bromid verursachte Nierenschädigung bei Ratten. In: Kolligátum. pp. 182-196. (1968)

Horváth Éva and Kovács Kálmán: Hormonokkal előidézett vesekéreg-necrosis II. A necrosist követő regeneratio histologiai és histochemiai vizsgálata : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 9-15. (1968)

Horváth Éva and Lantos Péter and Kovács Kálmán: Hexadimethrin bromiddal előidézett mellékvesekéreg elváltozások histopathologiai és histochemiai vizsgálata patkányban. In: Kolligátum. pp. 282-290. (1968)

Horváth Éva and Lantos Péter and Kovács Kálmán: Histochemische Untersuchung der mit Hexadimethrinbromid hervorgerufenen Nebennierenrindenveränderungen. In: Kolligátum. pp. 19-30. (1968)

Hunyady Györgyné: A helyesírás és a zenei hallás összefüggéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 197-207. (1968)

Hutterer Miklós: Bevezetés a germanisztikába : doktori értekezés tézisei. (1968)

Illyés Sándor: A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve II. 1966. : Budapest 1967. 405 lap [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 311-316. (1968)

Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere : doktori értekezés tézisei. (1968)

Issekutz Béla: ["Szent-Györgyi Albert (1893-) a pozsonyi gyógyszertani intézetben Mansfeld Géza ...]. In: Id. Jancsó Miklós és ifj. Jancsó Miklós, a két orvostudós. (1968)

Itoh Hashime: The spirit and life. (1968)

Karácsony Gizella and Ormos Jenő and Biliczki Ferenc and Szőnyi Ferenc: A tüdőrák Szegeden. In: Kolligátum. pp. 920-928. (1968)

Kenéz János: Szent-Györgyi Albert 75 éves. In: Orvosi Hetilap: az egészségügyi dolgozók szakszervezetének tudományos folyóirata, (109) 50. pp. 2777-2781. (1968)

Kiss Árpád: Husén, Torsten (editor): International study of achievement in mathematics : a comparison in twelve countries. Stockholm Almquist and Wiksell, New York, John Wiley and Sons, 1967. I. kötet 304, II. kötet 368 1. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 133-136. (1968)

Kozma Tamás: Az amerikai főiskola társadalmi funkciója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 443-449. (1968)

Kozma Tamás: International review of education, XIII. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. p. 319. (1968)

Kozma Tamás: Szemléletváltozás a külföldi felnőttoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 292-297. (1968)

Kőhalmi Katalin: A steppei nomádok íjászfelszerelése : kialakulása, története, szerepe a hagyományban és folklórban : kandidátusi értekezés tézisei. (1968)

Krammer Jenő: A pedagógus Kemény Gábor és a harmincas évek csehszlovákiai magyar nevelői törekvései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 149-161. (1968)

Ladányi Andor: "Új időknek titkos munkása" - emlékezés Király Györgyre. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 110-126. (1968)

Laki Kálmán: Laki Kálmán levele Szent-Györgyi Alberthez.

Lantos Péter: A tüdő-venák teljes rendellenes beszájadzása a vena portaeba. In: Kolligátum. pp. 542-547. (1968)

Lewicki Tadeusz: Bazoarium w Kronice polskiej Galla Anonima. In: Onomastica. pp. 164-171. (1968)

Ligeti Lajos: Documents sino-ouigours du Bureau des Traducteurs. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 45-108. (1968)

Ligeti Lajos: Gerhard Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, unter besonderer Berücksichtigung neupersischen Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Bd. II: Türkische Elemente im Neupersischen, alīf bis tā. Wiesbaden 1965; Bd. III: ğim bis kāf. Wiesbaden 1967 : compte rendu. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 119-130. (1968)

Ligeti Lajos: Notes sur le lexique sino-tibétain de Touen-houang en écriture tibétaine. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 265-288. (1968)

Ligeti Lajos: Stein Aurél emlékezete. In: Magyar Tudomány. pp. 667-673. (1968)

Ligeti Lajos: A propos du "Manuscrit de Zirni". In: Asiatic studies in honour of Dr. Jitsuzo Tamura, on the occasion of his sixty-fourth birthday. pp. 17-44. (1968)

Ligetiné Verebély Anna: Két verselemzés és néhány tanulság az esztétikai nevelés számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 348-366. (1968)

Lytkin Vasilij Il'ič: K voprosu o konečnyh glasnyh finno-ugorskogo praâzyka. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. pp. 233-238. (1968)

Lytkin Vasilij Il'ič: K voprosu o zvonkih soglasnyh načala slova v finno-ugorskih âzykah. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. pp. 19-25. (1968)

Lytkin Vasilij Il'ič: Labializovannye glasnye srednego râda v permskih âzykah. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 85-94. (1968)

Lytkin Vasilij Il'ič: Nekotorye voprosy vokalizma vtorogo sloga finno-ugorskih âzykov. In: Congressus secundus internationalis Fenno-Ugristarum Helsingiae habitus 23.-28. VIII. 1965. pp. 324-331. (1968)

Mari Marianne and László Aranka and Berényi József: Die otologischen Komplikationen der Leukose. In: Kolligátum. pp. 359-362. (1968)

Matuz József: Jahn, Karl: Türkische Freilassungserklärungen des 18. Jahrhunderts (1702-1776). Napoli, 1963 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 59-62. (1968)

Mándoky Kongur István: Devinettes tatares de Bulgarie. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 369-379. (1968)

McLaughlin Jane A.: Electron donors in tissues : [communicated by Albert Szent-Györgyi]. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : PNAS, (60) 4. pp. 1418-1419. (1968)

Menges Karl Heinrich: Türkisches Sprachgut im Serbo-Kroatischen. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 135-154. (1968)

Meyer Iben Raphael: Türkeitürk. tanı- `kennen' und tanık `Zeuge'. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 79-81. (1968)

Miâtev Petăr: Über die weltliche Bautätigkeit der Türken in den Balkanländern während des 14-19. Jahrhunderts : vernichtete türkische Baudenkmäler in Bulgarien. In: Acta Historiae Artium : Academiae Scientarum Hungaricae. pp. 63-82. (1968)

Mikola Tibor: Kritikai visszapillantás. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio linguistica = nyelvtudomány;Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio ethnographica et linguistica = Néprajz és nyelvtudomány = Étnografiâ i âzykoznanie = Volkskunde und Sprachwiss. pp. 30-37. (1968)

Mišig Lhagvažavyn and Dašdavaa D. and Luvsanžav Čojžavin: Naučnoe soobŝenie = Érdém šinžilgéénij sonsgol. (1968)

Mollova Mefküre: Les gutturales initiales dans le dialecte turc des Rhodopes de l'est. In: Folia orientalia. pp. 69-84. (1968)

Mollova Mefküre: Opyt fonetičeskoj (konsonantičeskoj) klassifikacii turkskih âzykov i dialektov oguzskoj gruppy. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 82-93. (1968)

Mollova Mefküre: Quelques lexèmes turks septentrionaux en ğ- ~ č- ~ j ... dans les langues slaves méridionales. In: Izvestiâ na Instituta za bǎlgarski ezik. pp. 193-201. (1968)

Mollova Mefküre: Un monument turc en cirillique. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 31-58. (1968)

Nagy József: Az idegen nyelvek tanításának kvantitatív tervezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 240-253. (1968)

Nagy Sándor: Készülő pedagógiai lexikonunk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 127-130. (1968)

Németh Gyuláné Sebestyén Irén: Lautwandel in samojedischen Verbalstämmen. In: Congressus secundus internationalis Fenno-Ugristarum Helsingiae habitus 23.-28. VIII. 1965. pp. 482-489. (1968)

Németh Gyuláné Sebestyén Irén: Ob odnom ural'skom slove. In: Slavica : Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis. pp. 223-225. (1968)

Ormos Jenő: Baló József referátumához. In: Kolligátum. pp. 111-116. (1968)

Ormos Jenő and Csapó Zsolt and Lantos Judit: Contributions to the development of experimental pyelonephritis. In: Kolligátum. pp. 84-102. (1968)

Petrikás Árpád: Marx-kollokvium : Jena, 1968. április 25-26. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 437-439. (1968)

Polner Zoltán: Értékes felfedezésekkel gazdagította a tudományt – mondja dr. Ivánovics György a 75 éves dr. Szent-Györgyi Albertről. In: Csongrád Megyei Hírlap: az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának lapja, (25) 217. p. 8. (1968)

Prőhle Jenő: Németh Sámuel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. p. 275. (1968)

Püspöki Nagy Péter: A felső-szemerédi rovásemlék. In: Irodalmi szemle : éber - nyitott - eleven. pp. 731-741. (1968)

Pásztor Emil: A tanárképző főiskolai magyar szakos felvételi vizsgák tapasztalatai 1966-ban és 1967-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 76-87. (1968)

Rados György: A módszeres tanulás egyes kérdései a felsőoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 367-380. (1968)

Rásonyi László: Feridüddin Attar Tezkeret ül-Evliyasının Budapește yazması. In: Bilimsel bildiriler, 1966 : XI. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. pp. 83-86. (1968)

Rásonyi László: Türk özel adları ve leksikografiyası. In: Bilimsel bildiriler, 1966 : XI. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. pp. 39-47. (1968)

Reychman Jan: Ejub i "słodkie wody". In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 73-75. (1968)

Reychman Jan: Pols. (gwar.) sichła < turec. *čyǧla? In: Slavica : Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis. pp. 205-208. (1968)

Róna-Tas András: Gerhard Doerfer: Der Numerus im Mandschu. Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Franz Steiner, Wiesbaden 1963 : review. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 258-261. (1968)

Róna-Tas András: Marcelle Lalou : 1890-1967. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 381-383. (1968)

Róna-Tas András: A brief note on the chronology of the Tun-huang collections. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. pp. 313-316. (1968)

Rókusfalvy Pál: Affektivitás és társas alkalmazkodás a serdülő- és az ifjúkorban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 394-406. (1968)

Róna Borbála: Napköziotthonok pedagógiai tevékenységeivel kapcsolatos néhány higénés probléma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 221-225. (1968)

Rózsa Éva: A család és az iskola kapcsolatának vizsgálata a hódmezővásárhelyi egésznapos iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 208-220. (1968)

Schütz Ödön: Einige Bemerkungen zu den ungarischen Falkennamen. In: Die Jagd bei den altaischen Völkern : Vorträge der VIII. Permanent International Altaistic Conference vom 30. 8. bis 4. 9. 1965 in Schloss Auel. pp. 103-118. (1968)

Selymes Ferenc: A barátság hídja : Abramovič - Bano - Frolkina: Most družby. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 143-145. (1968)

Serebrennikov Boris Aleksandrovič: K probleme étničeskoj i âzykovoj prinadležnosti sozdatelej gidronimiki na ym (-im). In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 127-138. (1968)

Sertkaya Osman Fikri: Çukurova'da derlenmiş mahallî atasözler ve deyimler. (1968)

Sevortân Èrvand Vladimirovič: Voprosy grammatiki v sovetskoj tûrkologii. In: Teoretičeskie problemy sovetskogo âzykoznaniâ / [red. koll. F. P. Filin et al.] ; [izd.] Akademiâ nauk SSSR. Institut âzykoznaniâ. pp. 307-330. (1968)

Sinor Dénes: La langue mandjoue. In: Handbuch der Orientalistik. 1. Abt. Der Nahe und der Mittlere Osten. 5. Band, Altaistik. 3. Abschnitt: Tungusologie. pp. 257-280. (1968)

Sinor Dénes: Some remarks on the economic aspects of hunting in Central Eurasia. In: Die Jagd bei den altaischen Völkern : Vorträge der VIII. Permanent International Altaistic Conference vom 30. 8. bis 4. 9. 1965 in Schloss Auel. pp. 119-128. (1968)

Skaliczki József and Füzesi Kristóf and Altorjay István: Operativ entferntes Gallengangszystadenom. In: Kolligátum. pp. 130-136. (1968)

Soós Lajos: Egészségügyi statisztika : jegyzet orvostanhallgatók részére : 2. rész.

Soós Lajos: Egészségügyi statisztika : jegyzet orvostanhallgatóknak : 1. rész.

Spuler Bertold: Archeologia : Jahrbuch des Instituts für Geschichte der materiellen Kultur der Polnischen Akademie der Wissenschaften. hrsg. von Kasimir Majewski, Breslau/Warschau/Krakau : Buchbesprechung. In: Historia : Zeitschrift für alte Geschichte. pp. 124-128. (1968)

Spuler Bertold: Handbuch der Orientalistik. (1968)

Spuler Bertold: Handbuch der Orientalistik. (1968)

Szabóki Györgyi: Mit olvastak a népiskolai tanulók a dualizmus korában : adalékok a könyv és a nevelés kapcsolatának történeti vizsgálatához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 254-269. (1968)

Szádeczky-Kardoss Samu: Kuvrat fiának, Kubernek a története és az avar-kori régészeti leletanyag. In: Antik tanulmányok = Studia Antiqua. pp. 84-87. (1968)

Szegfű László: Olvasókönyv Békés megye történetéhez I. A honfoglalástól 1715-ig [könyvismertetés]. In: Tiszatáj, (22) 12. p. 1163. (1968)

Szekrényessy Júlia: Segített a nagyítás : a fáklyás kutya rejtélye : Anonymus - Pósa boszniai püspök. In: Esti hírlap : politikai napilap. (1968)

Szent-Györgyi Albert: Bioelectronics. In: Science, (161) 3845. pp. 988-990. (1968)

Szent-Györgyi Albert: Bioelectronics. In: Science, (161) 3845. pp. 988-990. (1968)

Szent-Györgyi Albert: Bioelectronics : a study in cellular regulations, defense, and cancer ; Bioenergetics ; Introduction to a submolecular biology ; Horizons in biochemistry : Albert Szent-Györgyi dedicatory volume : [kiadói reklámanyag Szent-Györgyi Alberthez kapcsolódó kötetekhez]. (1968)

Szent-Györgyi Albert: Studies on cellular regulations. In: Perspectives in Biology and Medicine, (11) 3. pp. 350-357. (1968)

Szentessy István: Egészségügyi statisztika : jegyzet orvostanhallgatók részére : 3. rész.

Szijj Ilona and Csapó Zsolt and László Ferenc and Kovács Kálmán: Pajzsmirigyrákhoz társult hypercorticismus. In: Kolligátum. pp. 2767-2773. (1968)

Szilágyi Imre: Esztétikai tartalom - esztétikai ízlés : észrevételek az esztétikai nevelés tartalmáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 329-347. (1968)

Szászy István: La règle juridique, le droit subjectif et le sujet de droit en droit international. In: Kolligátum. pp. 307-350. (1968)

Süle Sándor and Regős János: Regős János: Az elemi népoktatásügy Vas megyében 1867-1890. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 453-455. (1968)

Takács László: Kristó Gyula: Olvasókönyv Békés megye történetéhez I. [könyvismertetés]. In: Békési Élet : Szarvasi szám, (3) 3. pp. 262-264. (1968)

Takáts László and Csapó Zsolt: Malignant lymphomas occurring in marital partners : case reports on two couples. In: Kolligátum. pp. 173-175. (1968)

Teplâšina Tamara Ivanovna: Zagadočnye terminy rodstva v udmurtskom âzyke. In: Sovetskoe Finno-Ugrovedenie. pp. 263-267. (1968)

Terray Barnabás: A zayugróci tervezetek 1848 felé mutató vonásai : adatok az első zay-ugróci tanácskozmány javaslatainak érvényes tantervként el nem fogadott részleteiről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 95-109. (1968)

Tollingerová Dana and Szoboszlay Miklós: A tanulói teljesítmények műveleti elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 17-27. (1968)

Tryjarski Edward: La terminologie des artisans turcs en roumanie. In: Actes du premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européenes, Sofia, 26 aout-1 septembre 1966. pp. 161-173. (1968)

Tryjarski Edward: Une liste arméno-kiptchak des signes du zodiaque. In: Bilimsel bildiriler, 1966 : XI. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. pp. 139-152. (1968)

Tryjarski Edward: Zodyak bölge burçlarının bir Ermeni-Kıpçak listesi. In: Bilimsel bildiriler, 1966 : XI. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. pp. 127-137. (1968)

Tunkli László: Az iskolapszichológia és lehetőségei Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 407-413. (1968)

Tóth Béla: A tudományos fantasztikus ifjúsági irodalom Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 88-94. (1968)

Uray Géza: Notes on a chronological problem in the Old Tibetan Chronicle. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 289-299. (1968)

Uray Géza: Tanulmányok a királykori és a kései tibeti történetírás kapcsolatáról : a Királyi Évkönyvek és az Ótibeti Krónika maradványai Dpa'-bo Gcug-lag-'phreṅ-ba Mkhas-pa'i dga'-ston-jában : kandidátusi értekezés tézisei. (1968)

Vajnštejn Sev'ân Izrailevič: Rodovaâ struktura i patronimičeskaâ organizaciâ u tofalarov : do načala XX veka. In: Sovetskaâ Étnografiâ. pp. 60-67. (1968)

Varga László and Tiboldi Tibor and Varga Gyula and Hegedüs Zoltán: Félévig tartó oestrogen és progesteron kezelés hatása a patkány serum fehérjékre és a fehérjékhez kötött szénhidrát komponensekre. In: Kolligátum. pp. 224-230. (1968)

Varró Vince: Die Pathophysiologie der massiven gastrointestinalen Blutungen. In: Kolligátum. pp. 741-744. (1968)

Varró Vince: A gastrin. In: Kolligátum. pp. 1120-1125. (1968)

Varró Vince: A massiv gastrointestinalis vérzés pathophysiologiája. In: Kolligátum. pp. 474-479. (1968)

Varró Vince and Baradnay Gyula and Csernay László and Sövényi Ervin: Colitis ulcerosát utánzó diffúz colon-polyposis (familiáris?) tüneti exsudatív enteropathiával. In: Kolligátum. pp. 82-89. (1968)

Vaskó László: Acta Paedagogica Debrecina 1963-1967 : [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 302-311. (1968)

Villangó István and Tóth Gábor: Acta Iuvenum : emlékkönyv az Eötvös József Kollégium hetvenedik évfordulójára 1—2. köt. Szerk.: Tóth Gábor. Kiadja az E L T E Bölcsészettudományi Kar KISZ VB. Bp. 1968. Kossuth Könyvkiadó Soksz. Ü. 496 p [folyóiratszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 452-453. (1968)

Visky Károly: L'applicazione del limite delle usure alla pena convenzionale in diritto romano. In: Kolligátum. pp. 65-82. (1968)

Vizkelety András: Eine deutsche Fassung der Stephanslegende aus dem Jahre 1471. In: Magyar könyvszemle : könyv- és sajtótörténeti folyóirat = Revue pour l'histoire du livre et de la presse. pp. 129-145. (1968)

Vladár Ervin: A 10-14 évesek történelmi időszemlélete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 162-183. (1968)

Váradi Tibor: A norvég iskolarendszer és szakoktatás néhány sajátossága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 278-285. (1968)

Zajączkowski Włodzimierz: Tureckie élementi v toponimii Balkanskogo poluostrova. In: Actes du premier Congres International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européenes, Sofia, 26 aout-1 septembre 1966. pp. 101-105. (1968)

Zajączkowski Włodzimierz: Türkische Sprachproben aus Mazedonien. In: Folia Orientalia. pp. 19-51. (1968)

Zajączkowski Włodzimierz: Zu den Tiernamen in der türkischen Toponymie. In: Onomastica. pp. 299-309. (1968)

Zieme Peter: Aidarov, G.: Jazyk orxonskogo pamjatnika Bil'ge-kagana. Alma-Ata : Nauka, 1966 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 381-383. (1968)

Zieme Peter: Die türkischen Yosïpas-Fragmente. In: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. pp. 45-67. (1968)

Zieme Peter: Meninski sözlüğünün dili üzerine. In: Bilimsel bildiriler, 1966 : XI. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. pp. 71-75. (1968)

Zieme Peter: Über die Sprache des Wörterbuches von Meninski. In: Bilimsel bildiriler, 1966 : XI. Türk Dil Kurultayına okunan bilimsel bildiriler. pp. 77-81. (1968)

Zsilka János: Objective system, subjective system and analised system : sentence structures containing an object. In: Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta linguistica Hungarica : an international journal of linguistics. pp. 25-124. (1968)

Zukovits Imre: A cselekedtetés, a tanulókísérletek hatása a tanulók értelmi tevékenységére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 47-67. (1968)

Žirmunskij Viktor Maksimovič: G. M. Vasil'ev, Âkutskoe stihosloženie. Âkutsk, 1965 : recenziâ. In: Izvestia Rossijskoj Akademii Nauk : Seria literatury i azyka. pp. 354-355. (1968)

Žirmunskij Viktor Maksimovič: O nekotoryh problemah teorii tûrkskogo narodnogo stiha. In: Voprosy âzykoznaniâ. pp. 23-42. (1968)

Žirmunskij Viktor Maksimovič: Orhonskie nadpisi : stihi ili proza? In: Narody Azii i Afriki. pp. 74-82. (1968)

This list was generated on 2024. július 20. 13:58:57 CEST.