Items where Year is 1968

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 99.

Magyar Pedagógia. - 68. évf. (1968) 1. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. (1968)

Magyar Pedagógia. - 68. évf. (1968) 2-3. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. (1968)

Magyar Pedagógia. - 68. évf. (1968) 4. sz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. (1968)

Az MTA Pedagógiai Bizottsága : az MTA Pedagógiai Bizottsága 1968. február 26-án tartott ülésén... Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. p. 147. (1968)

Az MTA Pedagógiaia Bizottsága : ... 1968. október 14-én... Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. p. 456. (1968)

Beküldött könyvek és folyóiratok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. p. 148. (1968)

MTA Pedagógiai Bizottsága. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. p. 326. (1968)

Szokolszky István : 1915-1968. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. p. 127. (1968)

Antalffy, György: Le système étatique et juridique de la république populaire hongroise. Kolligátum. pp. 483-525. (1968)

Antalffy, György: O suštini suverenosti u svetlu teorije države i prava : résumé en français. Kolligátum. pp. 505-523. (1968)

Antall, József: 100 esztendős a népiskolai törvény Eötvös József és az 1868. évi népiskolai törvény országgyűlési vitája. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 414-433. (1968)

Bajkó, Mátyás: Hatvani István : 1718-1786. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 434-436. (1968)

Ballér, Endre: Buzás László: Az "új iskola" pedagógiája : Pedagógiai közlemények 7. sz. Tankönyvkiadó. Budapest. 1967. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 140-143. (1968)

Bara, Dénes and Bartók, István and Csapó, Zsolt: Adatok a hypothalamikus neurosecretio ultrastructurájához. Kolligátum. pp. 248-258. (1968)

Bara, Dénes and Bartók, István and Csapó, Zsolt: Beiträge zur Ultrastruktur der hypothalamischen Neurosekretion. Kolligátum. pp. 385-396. (1968)

Bara, Dénes and Lantos, Péter: Two rare forms of tumour in the hypothalamo-hypophysial system : infundibular choristoma and glioblastoma infiltrating pituitary. Kolligátum. pp. 243-251. (1968)

Bara, Dénes and László, Aranka and Kocsárdi, Edit: Beiträge zur Frage der zentralen Wirkung des ADH. Kolligátum. pp. 355-361. (1968)

Bara, Dénes and Skaliczki, József: Adatok a hypophysis pars intermediájának histochemiájához. Kolligátum. pp. 504-509. (1968)

Bara, Dénes and Skaliczki, József: Données histochimiques sur la pars intermedia de l'hypophyse du rat et sur sa connexion avec le système neurosécrétoire. Kolligátum. pp. 75-82. (1968)

Bara, Dénes and Skaliczki, József: Enzymhistochemiai adatok a supraopticus és paraventricularis neuronok anyagcsere-mechanizmusához. Kolligátum. pp. 499-504. (1968)

Baradnay, Gyula and Mónus, Zoltán and Kulka, Frigyes: Sexchromatin-Untersuchungen in weiblichen Lungenkrebs-Fällen. Kolligátum. pp. 274-276. (1968)

Bartók, István and Varga, László and Varga, Gyula: Orális anticoncipiens (lynestrenol) hatására kialakuló elváltozások patkány májában. Kolligátum. pp. 240-248. (1968)

Bihari, Mór: Czabán Samu halála 25. évfordulójára. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 270-274. (1968)

Bábosik, István: Új vizsgálatok a Szovjetunióban az erkölcsi nevelés területén : egy tanulmányút tapasztalatai. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 276-278. (1968)

Bárd, Anna: Móra László: Wartha Vince, a hazai kémiai technológia megalapítója : 1844-1914 Bp. Tankönyvkiadó, 1967. 160 1. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 146-147. (1968)

Báthory, Zoltán: Gondolatok az iskolaépítésről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 68-75. (1968)

Báthory, Zoltán: UNESCO szeminárium neveléstudományi kutatók részére. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 440-443. (1968)

Báthory, Zoltán and Postlethwaite, T. Neville: Az iskolaszervezet és a tanulók teljesítményének összehasonlító vizsgálata : [folyóiratcikk-ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 130-133. (1968)

Bódi, Ferenc: Tanuló ifjúságunknak világról alkotott képe a kezdeti alakulás szakaszában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 184-196. (1968)

Csomós, Mária and Dóka, Ágnes: Beszámoló építőtáborban szerzett tapasztalatokról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 320-325. (1968)

Csonka, József: A nyelvoktatás helye az amerikai középiskolában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 285-292. (1968)

Deák, Gábor: Kiss Tihamér: Életkorok pszichológiája : Budapest, Gondolat, 1966. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 145-146. (1968)

Deák, Gábor and Kiss, Tihamér and Kiss, Lajos: Tanítóképző intézetek tudományos közleményei IV. : szerk.: Kiss Tihamér és Kiss Lajos. Debrecen, 1967. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 316-319. (1968)

Dániel, Tamásné: Az idegen nyelvek korszerű tanítása a szovjet lélektani és módszertani kutatások tükrében. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 226-239. (1968)

Falus, Iván: F. F. Koroljev, V. E. Gmurman: A pedagógia általános alapjai : Obŝe osnovy pedagogiki. Prosveŝenie, Moskva, 1967. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 450-452. (1968)

Forrai, Tiborné: Kísérleti módszer az általános iskolai matematikatanításban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 28-37. (1968)

Fábián, Gyuláné: Nevelőmunka az általános iskola 1-4. és 5-8. osztályaiban : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 136-138. (1968)

Fábián, Zoltán and Nagy, József: Az olvasástanítás összefüggő szakaszának tantárgypedagógiai vizsgálata (az általános iskola 4. osztályában) : szerk.: Fábián Zoltán és Nagy József, Jászberény, 1967. 266. lap. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 138-140. (1968)

Gellért, Albert and Kozma, Márta and Nikl, István: Laboratóriumi állatok tartósítása dozimetriai felhasználás céljából. Kolligátum. pp. 372-374. (1968)

Gutter, József: A marxizmus-leninizmus tanításának módszertani kérdései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 1-16. (1968)

Gyaraki F., Frigyes: A programozott tanítás hatékonyságát igazoló figyelemre méltó kísérletek Svédországban és az NSZK-ban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 38-46. (1968)

Gál, Andrásné and Xantus, Gyuláné: Csoportmunka kísérletek néhány tapasztalata. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 381-393. (1968)

Horváth, Barna: Legal change. Kolligátum. pp. 33-62. (1968)

Horváth, Barna: Twilight of government of laws. Kolligátum. pp. 1-26. (1968)

Horváth, Lajos: Széchy Éva: A közösségi nevelés útjai a középiskolában : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 298-302. (1968)

Horváth, Éva and Csernay, László and Kovács, Kálmán: Circulatory disturbance in the pathogenesis of adrenocortical necrosis induced by 7,12-dimethylbenz(a)anthracene. Kolligátum. pp. 315-326. (1968)

Horváth, Éva and Kovács, Kálmán: Durch Hexadimethrin-bromid verursachte Nierenschädigung bei Ratten. Kolligátum. pp. 182-196. (1968)

Horváth, Éva and Kovács, Kálmán: Hormonokkal előidézett vesekéreg-necrosis II. A necrosist követő regeneratio histologiai és histochemiai vizsgálata : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 9-15. (1968)

Horváth, Éva and Lantos, Péter and Kovács, Kálmán: Hexadimethrin bromiddal előidézett mellékvesekéreg elváltozások histopathologiai és histochemiai vizsgálata patkányban. Kolligátum. pp. 282-290. (1968)

Horváth, Éva and Lantos, Péter and Kovács, Kálmán: Histochemische Untersuchung der mit Hexadimethrinbromid hervorgerufenen Nebennierenrindenveränderungen. Kolligátum. pp. 19-30. (1968)

Hunyady, Györgyné: A helyesírás és a zenei hallás összefüggéséről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 197-207. (1968)

Illyés, Sándor: A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve II. 1966. : Budapest 1967. 405 lap [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 311-316. (1968)

Karácsony, Gizella and Ormos, Jenő and Biliczki, Ferenc and Szőnyi, Ferenc: A tüdőrák Szegeden. Kolligátum. pp. 920-928. (1968)

Kiss, Árpád: Husén, Torsten (editor): International study of achievement in mathematics : a comparison in twelve countries. Stockholm Almquist and Wiksell, New York, John Wiley and Sons, 1967. I. kötet 304, II. kötet 368 1. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 133-136. (1968)

Kozma, Tamás: Az amerikai főiskola társadalmi funkciója. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 443-449. (1968)

Kozma, Tamás: International review of education, XIII. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. p. 319. (1968)

Kozma, Tamás: Szemléletváltozás a külföldi felnőttoktatásban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 292-297. (1968)

Krammer, Jenő: A pedagógus Kemény Gábor és a harmincas évek csehszlovákiai magyar nevelői törekvései. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 149-161. (1968)

Ladányi, Andor: "Új időknek titkos munkása" - emlékezés Király Györgyre. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 110-126. (1968)

Lantos, Péter: A tüdő-venák teljes rendellenes beszájadzása a vena portaeba. Kolligátum. pp. 542-547. (1968)

Ligetiné Verebély, Anna: Két verselemzés és néhány tanulság az esztétikai nevelés számára. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 348-366. (1968)

Mari, Marianne and László, Aranka and Berényi, József: Die otologischen Komplikationen der Leukose. Kolligátum. pp. 359-362. (1968)

Nagy, József: Az idegen nyelvek tanításának kvantitatív tervezése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 240-253. (1968)

Nagy, Sándor: Készülő pedagógiai lexikonunk. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 127-130. (1968)

Ormos, Jenő: Baló József referátumához. Kolligátum. pp. 111-116. (1968)

Ormos, Jenő and Csapó, Zsolt and Lantos, Judit: Contributions to the development of experimental pyelonephritis. Kolligátum. pp. 84-102. (1968)

Petrikás, Árpád: Marx-kollokvium : Jena, 1968. április 25-26. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 437-439. (1968)

Prőhle, Jenő: Németh Sámuel. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. p. 275. (1968)

Pásztor, Emil: A tanárképző főiskolai magyar szakos felvételi vizsgák tapasztalatai 1966-ban és 1967-ben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 76-87. (1968)

Rados, György: A módszeres tanulás egyes kérdései a felsőoktatásban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 367-380. (1968)

Rókusfalvy, Pál: Affektivitás és társas alkalmazkodás a serdülő- és az ifjúkorban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 394-406. (1968)

Róna, Borbála: Napköziotthonok pedagógiai tevékenységeivel kapcsolatos néhány higénés probléma. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 221-225. (1968)

Rózsa, Éva: A család és az iskola kapcsolatának vizsgálata a hódmezővásárhelyi egésznapos iskolában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 208-220. (1968)

Selymes, Ferenc: A barátság hídja : Abramovič - Bano - Frolkina: Most družby. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 143-145. (1968)

Skaliczki, József and Füzesi, Kristóf and Altorjay, István: Operativ entferntes Gallengangszystadenom. Kolligátum. pp. 130-136. (1968)

Soós, Lajos: Egészségügyi statisztika : jegyzet orvostanhallgatók részére : 2. rész. (1968)

Soós, Lajos: Egészségügyi statisztika : jegyzet orvostanhallgatóknak : 1. rész. (1968)

Szabóki, Györgyi: Mit olvastak a népiskolai tanulók a dualizmus korában : adalékok a könyv és a nevelés kapcsolatának történeti vizsgálatához. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 254-269. (1968)

Szentessy, István: Egészségügyi statisztika : jegyzet orvostanhallgatók részére : 3. rész. p. 34. (1968)

Szijj, Ilona and Csapó, Zsolt and László, Ferenc and Kovács, Kálmán: Pajzsmirigyrákhoz társult hypercorticismus. Kolligátum. pp. 2767-2773. (1968)

Szilágyi, Imre: Esztétikai tartalom - esztétikai ízlés : észrevételek az esztétikai nevelés tartalmáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 329-347. (1968)

Szászy, István: La règle juridique, le droit subjectif et le sujet de droit en droit international. Kolligátum. pp. 307-350. (1968)

Süle, Sándor and Regős, János: Regős János: Az elemi népoktatásügy Vas megyében 1867-1890. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 453-455. (1968)

Takáts, László and Csapó, Zsolt: Malignant lymphomas occurring in marital partners : case reports on two couples. Kolligátum. pp. 173-175. (1968)

Terray, Barnabás: A zayugróci tervezetek 1848 felé mutató vonásai : adatok az első zay-ugróci tanácskozmány javaslatainak érvényes tantervként el nem fogadott részleteiről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 95-109. (1968)

Tollingerová, Dana and Szoboszlay, Miklós: A tanulói teljesítmények műveleti elemzése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 17-27. (1968)

Tunkli, László: Az iskolapszichológia és lehetőségei Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 407-413. (1968)

Tóth, Béla: A tudományos fantasztikus ifjúsági irodalom Magyarországon. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 88-94. (1968)

Varga, László and Tiboldi, Tibor and Varga, Gyula and Hegedüs, Zoltán: Félévig tartó oestrogen és progesteron kezelés hatása a patkány serum fehérjékre és a fehérjékhez kötött szénhidrát komponensekre. Kolligátum. pp. 224-230. (1968)

Varró, Vince: Die Pathophysiologie der massiven gastrointestinalen Blutungen. Kolligátum. pp. 741-744. (1968)

Varró, Vince: A gastrin. Kolligátum. pp. 1120-1125. (1968)

Varró, Vince: A massiv gastrointestinalis vérzés pathophysiologiája. Kolligátum. pp. 474-479. (1968)

Varró, Vince and Baradnay, Gyula and Csernay, László and Sövényi, Ervin: Colitis ulcerosát utánzó diffúz colon-polyposis (familiáris?) tüneti exsudatív enteropathiával. Kolligátum. pp. 82-89. (1968)

Vaskó, László: Acta Paedagogica Debrecina 1963-1967 : [folyóiratszemle]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 302-311. (1968)

Villangó, István and Tóth, Gábor: Acta Iuvenum : emlékkönyv az Eötvös József Kollégium hetvenedik évfordulójára 1—2. köt. Szerk.: Tóth Gábor. Kiadja az E L T E Bölcsészettudományi Kar KISZ VB. Bp. 1968. Kossuth Könyvkiadó Soksz. Ü. 496 p [folyóiratszemle]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 4. pp. 452-453. (1968)

Visky, Károly: L'applicazione del limite delle usure alla pena convenzionale in diritto romano. Kolligátum. pp. 65-82. (1968)

Vladár, Ervin: A 10-14 évesek történelmi időszemlélete. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 162-183. (1968)

Váradi, Tibor: A norvég iskolarendszer és szakoktatás néhány sajátossága. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 2-3. pp. 278-285. (1968)

Zukovits, Imre: A cselekedtetés, a tanulókísérletek hatása a tanulók értelmi tevékenységére. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (68) 1. pp. 47-67. (1968)

This list was generated on 2020. January 27. 12:40:20 CET.