Items where Year is 1961

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 140.

Article

Beküldött könyvek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. p. 361. (1961)

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 481-485. (1961)

Tudományos, felsőoktatási és továbbképző intézményeink neveléstudományi munkássága az 1959. és 1960. évben : Pedagógiai Tudományos Intézet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 190-191. (1961)

Tudományos, felsőoktatási és továbbképző intézményeink neveléstudományi munkássága az 1959. és 1960. évben : az MTA Pedagógiai Bizottsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 188-190. (1961)

Bakonyi, Pál: Tudományos, felsőoktatási és továbbképző intézményeink neveléstudományi munkássága az 1959. és 1960. évben : Központi Pedagógus Továbbképző Intézet : [Bibliográfia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 205-207. (1961)

Bakonyi, Pál: A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken : [vita]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. p. 258. (1961)

Bakonyi, Pál and Faragó, László: Tisztában vagyok vele, hogy a Bizottság vitájának célja az iskolareform Tudományos problematikájának feldolgozása... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 139-141. (1961)

Bakonyi, Pál and Horváth, Lajos and Kiss, Árpád and Faragó, László: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1959 : Budapest , Akadémiai Kiadó , 743 1. Az, MTA pedagógiai bizottságának vitájából : A tények feltárásának problematikája : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 83-93. (1961)

Bóka, László and Nagy, Sándor: Nagy Sándor: Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete : opponensi vélemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 454-458. (1961)

Dorst, Werner: A pedagógiai kísérlet útja és lehetőségei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 311-330. (1961)

Durkó, Mátyás: Szocialista műveltség - és embereszmény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 167-187. (1961)

Elekes Lajos, and Nagy, Sándor: Nagy Sándor: Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete : Opponensi vélemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 459-464. (1961)

Faludi, Szilárd: Alábbiakban néhány szempontot szeretnénk kiragadni a folyó tantervi munkálatokból... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 120-123. (1961)

Faludi, Szilárd: A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken : [vita]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 259-260. (1961)

Faragó, László: Munka, munkára nevelés, munkaiskola : Gondolatok a probléma történeti vizsgálatához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 143-166. (1961)

Faragó, László: A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken : [vita]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 251-252. (1961)

Földes, Éva: Az irányelvek megvalósításának fontos feltétele a marxista pedagógiai tudomány kibontakoztatása... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 133-135. (1961)

Földes, Éva: Monumenta Paedagogica : Helmut Kőnig: Zur Geschichte der Nationalerziehung in Deutschland. — Akademie Verlag. Berlin, 1960. 508 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 223-224. (1961)

Földes, Éva: A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken : [vita]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. p. 257. (1961)

Gordosné Szabó, Anna and Bárczi, Gusztáv and Illyés Gyuláné Kozmutza, Flóra and Horváth, László: Tudományos, felsőoktatási és továbbképző intézményeink neveléstudományi munkássága az 1959. és 1960. évben : Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola : [kutatási jelentés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 213-220. (1961)

Hermann, Alice: Az iskolareform kérdéséhez az alsó tagozat ill. az óvoda—iskola átmenet szempontjából szeretnék hozzászólni. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. p. 141. (1961)

Horánszky, ifj. Nándor: Brunszvik Teréz élete és működése a bibliográfia tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 331-335. (1961)

Jausz, Béla: A Párt VII. kongresszusának határozata alapján keresztülviendő iskolareform alapelveit... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 124-128. (1961)

Jausz, Béla: A tanulók terhelésével kapcsolatban végzett vizsgálatok a debreceni általános- és középiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 40-56. (1961)

Jáki, László: Robert Alt: Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin, 1960. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. p. 357. (1961)

Jáki, László and Babuskin, A. P.: Babuskin, A. P.: A másodéves hallgatók pedagógiai gyakorlatának megszervezése az elemi osztályokban. Szovjetszkaja Pedagogika. 1961. 1. sz. 64 — 73. 1. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. p. 344. (1961)

Jáki, László and Dorst, Werner and Schenk, E.: Dorst, W. - Schenk, E.: Az elmélet és gyakorlat szoros kapcsolata a pedagógusképzésben. Pádagogik, 1961. 1. sz. 61 — 68. 1. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. p. 343. (1961)

Jáki, László and Köte, Sándor and Györök, Leó and Vass, Mátyás and Dékán, Károly and Felkai, László: A Pedagógiai Szemlében megjelent neveléstörténeti tanulmányokról és könyvismertetésekről 1-5. sz. : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 358-360. (1961)

Jáki, László and Vigyázó, Györgyné: A tanulók szociális és kulturális helyzetének összehasonlító vizsgálata egy vidéki gimnáziumban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 374-386. (1961)

Jóború, Magda: A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken : [vita]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 252-253. (1961)

Katona, Ibolya: A túlterhelés egészségi következményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 63-80. (1961)

Katona, Katalin: Néhány gondolat a marxista etikáról: Hans Boeck : A marxista etika és a szocialista erkölcs c. könyvének margójára : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 336-342. (1961)

Kiss, Tihamér: A tanulók cselekvésre alapozott ismeretszerzése és az erre felkészítés fontossága tanítóképzőinkben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 281-294. (1961)

Kiss, Árpád: Azoknak a helyzete, akik nem előre felkért hozzászólókként fejtik ki nézetüket az Irányelvekben megfogalmazott egy-egy célkitűzéssel kapcsolatban... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 136-139. (1961)

Kiss, Árpád: Haroux, H.: La formation des éducateurs et la psychologie scientifique. Louvain, Nauwelaerts, 1957. 80 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 346-347. (1961)

Kiss, Árpád: Iskolás tanulóink megterhelésének vizsgálata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 6-39. (1961)

Kiss, Árpád: L'enseignement, problème social. Compte rendu in extenso. Lyon, Chronique Sociale de France, 1958. 418 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 344-346. (1961)

Kiss, Árpád: The Yearbook of Education. London," Evans Brothers : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 224-232. (1961)

Kiss, Árpád: A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken : [vita]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 253-257. (1961)

Lipák, János: A kifáradásos neurózis tünetei az egyetemi hallgatóság körében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 303-310. (1961)

Lénárd, Ferenc: A túlterhelés néhány pszichológiai vonatkozása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 57-62. (1961)

Nagy, Sándor: Az Irányelvek és a neveléstudomány feladatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 111-114. (1961)

Nagy, Sándor: Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 442-454. (1961)

Nagy, Sándor: Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete : Nagy Sándor válasza. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 472-480. (1961)

Nagy, Sándor: A Magyar Pedagógia új feladatok előtt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 1-5. (1961)

Nagy, Sándor: A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken : [vita]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 235-250. (1961)

Némedi, Lajos: Tudományos, felsőoktatási és továbbképző intézményeink neveléstudományi munkássága az 1959. és 1960. évben : A pedagógiai főiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 200-204. (1961)

Némedi, Lajos and Bessenyei, György: Bessenyei György és a magyar nemzeti művelődés-politika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 398-416. (1961)

Pásztor, József: Tudományos, felsőoktatási és továbbképző intézményeink neveléstudományi munkássága az 1959. és 1960. évben : Fővárosi Pedagógiai Szeminárium : [Bibliográfia]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 207-213. (1961)

Radnai, Béla and Tóth, Gábor: Mivel tölti egyetemi-kollégiumi ifjúságunk az idejét : Vizsgálódás a munkaerkölcs köréből, I.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 295-302. (1961)

Szarka, József: Szocialista munkaiskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 363-373. (1961)

Szarka, József: A neveléselméleti kutatásokkal kapcsolatban kívánok néhány gondolatot felvetni. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 114-117. (1961)

Szarka, József and Bakonyi, Pál and Kiss, Árpád and Zibolen, Endre and Faludi, Szilárd: Faludi Szilárd: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1959. évi tanulmánykötetében megjelent „Időszerű tantervelméleti kérdések" c. tanulmánya - ismertetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 106-110. (1961)

Szarka, József and Nagy, Sándor: Nagy Sándor: Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete : opponensi vélemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 464-471. (1961)

Szokolszky, István: Politikai nevelés Nyugat-Németországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 387-397. (1961)

Székely, Endréné: Sovetskaâ istoriko-pedagogičeskaâ literatura = Szovjet pedagógiatörténeti irodalom, 1918-1957. Az OSZSZSZK Pedagógiai Akadémiája kiadása, 1960. Moszkva, szerzője A. I. Piszkunov : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 221-223. (1961)

Szöllősy, Géza and Veress, Judit: Kiegészítő észrevételek a túlterhelés problémájához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 80-82. (1961)

Temesi, Alfréd: Problémák, tervek és megoldások a szovjet tanárképzésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 262-280. (1961)

Tóth, Gábor: Tudományos, felsőoktatási és továbbképző intézményeink neveléstudományi munkássága az 1959. és 1960. évben : Tudományegyetemek neveléstudományi tanszékei : [kutatási jelentés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 191-200. (1961)

Vág, Ottó: Brunszvik Teréz szerepe az első magyarországi óvodák létrehozásában : dokumentumok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 4. pp. 417-441. (1961)

Zibolen, Endre: Szívesen élek az alkalommal, hogy a magam hozzászólásával is bekapcsolódjam az Irányelvek vitájába... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 128-133. (1961)

Zibolen, Endre: A magyar nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus korában (szerk.: Ravasz János) Budapest 1960, Tankönyvkiadó. 268 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 347-357. (1961)

Zibolen, Endre: A pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani oktatás továbbfejlesztése a tudományegyetemeken : [vita]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 3. pp. 260-261. (1961)

Ábent, Ferenc: Rövid hozzászólásomban az oktatás és a termelőmunka kölcsönös összefüggésének kérdésével szeretnék foglalkozni. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 2. pp. 117-120. (1961)

Ábent, Ferenc and Faludi, Szilárd and Jóború, Magda and Szarka, József and Bakonyi, Pál and Kiss, Árpád and Zibolen, Endre and Faludi, Szilárd: Időszerű tantervelméleti kérdések : Faludi Szilárd: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1959. évi tanulmánykötetében megjelent „Időszerű tantervelméleti kérdések" c. tanulmánya - ismertetés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (61) 1. pp. 94-105. (1961)

Journal

Magyar Pedagógia. - 61. évf. (1961) 1. sz.

Magyar Pedagógia. - 61. évf. (1961) 2. sz.

Magyar Pedagógia. - 61. évf. (1961) 3. sz.

Magyar Pedagógia. - 61. évf. (1961) 4. sz.

Newspaper

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 1. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 10. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 11. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 12. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 13. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 14. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 15. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 16. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 17. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 18. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 19. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 2. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 20. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 21. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 3. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 4. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 5. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 6. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 7. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 8. sz.

Magyar Bányászlap. - 48.évf. (1961) 9. sz.

Manuscript

Kalmár, László: Hajdu Lajos fordításában Kalmár László levéltervezete Wu Yunzeng pekingi matematikushoz.

Kalmár, László: Kalmár László kínai és magyar nyelvű levéltervezte Szun T'e-t'jen [Sun-Tietian], Miskolcon tanuló bányamérnökhöz.

Kalmár, László: "A kínai nyelv hangrendszere (Megközelítőleg, ahogy egy hozzá nem értő matematikus le tudja írni.)." "A kínai nyelv hangrendszere." Vázlat.

Kunszery, Gyula: Kunszery Gyula levele Klebelsberg Kunonéhoz.

Sun, Tietian: Szun Te-tjen [Sun Tietian] Miskolcon tanuló bányamérnök levele Kalmár Lászlóhoz [2.].

Offprint

Orvosi hetilap : 1961. 102. No. 50. : [absztraktok]. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1961)

Aalto, Pentti: Suomalaiset Itämaiden tutkijoina. In: Oma maa 10. (1961)

Abramzon, Saul Matveevič: O nekotoryh tipah pogrebal'nyh sooruženij u kirgizov. In: Kratkie soobŝeniâ o dokladah i polevyh issledovaniâh Instituta arheologii, (86). pp. 113-116. (1961)

Ajdarov, Gubajdulla: Nekotorye shodnye slova pamâtnika "Ton"ûkuk" i sovremennogo turkmenskogo âzyka. In: Izvestiâ Akademii nauk Turkmenskoj SSR : Ser. obŝ. nauk, (1961) 4. pp. 73-76. (1961)

Ašnin, Fedor Dmitrievič: Sovietico-Turcica : beiträge zur Bibliographie der türkischen Sprachwissenschaft in russischer Sprache in der Sowjetunion 1917-1957. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1960. 319 S. (Bibliotheca orientalis Hungarica IX). In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka, (20) 6. pp. 530-541. (1961)

Bachrach, Dénes and Baradnay, Gyula and Korpássy, Béla: Histophysiological changes of the adrenal cortex in dehydration and rehydration. In: Kolligátum. p. 1. (1961)

Bachrach, Dénes and László, Aranka and B. Szabó, Éva and Korpássy, Béla: Hátsó hypothalamus-suspensio elhúzódó adagolásának hatása a pajzsmirigyre. In: Kolligátum. p. 1. (1961)

Bachrach, Dénes and László, Aranka and Pettkó, Emma and Korpássy, Béla: Hátsó hypothalamuskivonat elhúzódó adagolásának hatása a pajzsmirigyre : előzetes közlemény. In: Kolligátum. pp. 2275-2281. (1961)

Bachrach, Dénes and Szabó B., Éva and Baradnay, Gyula and Korpássy, Béla: Histophysiological changes of the adrenal cortex of the rat in dehydration and rehydration. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1961)

Baradnay, Gyula: Adatok a medionecrosis aortae idiopathica pathologiájához, különös tekintettel a histochemiai vonatkozásokra. In: Kolligátum. pp. 85-93. (1961)

Bartók, István and Biliczki, Ferenc: Comparative histopathological studies of the less common pulmonary fibroses with special reference to the Hamman - rich syndrome. In: Kolligátum. pp. 109-126. (1961)

Bartók, István and Horváth, Éva and Domján, Gyula: Egyes fermentek aktivitásának változása a májban patkány széntetrachlorid cihosisában : histochemiai vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 654-659. (1961)

Bartók, István and Horváth, Éva and Domján, Gyula: Veraenderung der Aktivitaet einiger Fermente in der Leber bei Tetrachlorkohlenstoffzirrhose der Ratte. In: Kolligátum. pp. 149-158. (1961)

Bónis, György: Uzsai János Ars Notariája. In: Kolligátum. pp. 227-260. (1961)

Csapó, Gábor and Baradnay, Gyula and Rák, Kálmán: fatális kimenetelű panhaemophthisis Thiomicic-kezelés kapcsán. In: Kolligátum. pp. 647-654. (1961)

Csillik, Bertalan: Cholinesterase active myoneural structures of alpha and gamma efferent fibres. In: Kolligátum. pp. 161-173. (1961)

Csillik, Bertalan and Schneider, Imre and Kálmán, György: Über die histochemische Struktur tetanischer und tonischer myoneuraler Synapsen. In: Kolligátum. pp. 212-224. (1961)

Domján, Gyula and H. Mazareán, Hortenzia and Bartók, István and Horváth, Éva: A foszfomonoeszterázok aktivitásának változása normál és cirrhotikus patkánymájban partiális hepatektomia után. In: Kolligátum. pp. 500-503. (1961)

Kahán, Ágost: Hypophysis implantatiók hatása a retina működésére degeneratio pigmentosánál. In: Kolligátum. pp. 201-204. (1961)

Kahán, Ágost: Praktičeskie storony biohimii glaza : obzor zarubežnoj literatury : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 62-71. (1961)

Kahán, Ágost: A szem biokémiájának gyakorlati vonatkozásairól : 2. rész, glaucoma, üvegtest, endokrin exophthalmus, retina. In: Kolligátum. pp. 171-187. (1961)

Kahán, Ágost and Nagy, Márta: Stäbchen- und Zapfenwirkung von Fischhypophysen-Implantationen bei Retinitis pigmentosa und Maculadegenerationen : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 547-554. (1961)

Karácsony, Gizella: Pancreatic cyst with Hypersplenism. In: Kolligátum. pp. 280-296. (1961)

Korpássy, Béla: La neurosécrétion et le controle hypothalamique de la fonction adrénocorticotrope de l'adénohypophyse. In: Kolligátum. pp. 247-256. (1961)

Korpássy, Béla: Liver cirrhosis and liver cancer. In: Kolligátum. pp. 175-190. (1961)

Korpássy, Béla: Tannis as hepatic carcinogens. In: Kolligátum. pp. 245-290. (1961)

Korpássy, Béla: Études expérimentales sur l'histophysiologie de l'adénohypophyse. In: Kolligátum. pp. 415-425. (1961)

Korpássy, Béla and Sólyom, Antal: Májcirrhosis és májrák. In: Kolligátum. pp. 2352-2358. (1961)

Krauspe, C.: Verhandlungen de deutschen Gesellschaft für Pathologie. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1961)

Modliński, Eugeniusz: Principes et quelques problèmes juridiques des conqés payés — selon la léqislation polonaise = Zasady i niektóre kwestie prawne polskiego ustawodawstwa o urlopach wypoczynkowych = Principy i nekotorye ûridičeskie voprosy pol’skogo trudovogo zakonodatel’stva ob otpuskah. In: Kolligátum. pp. 49-76. (1961)

Ormos, Jenő: Lethal tumour embolism. In: Kolligátum. pp. 123-137. (1961)

Poberai, Mária and Gellért, Albert and Nagy, István and Lippai, József and Kozma, Márta and Nagy, Sándor: A periphériás nvirokerek falának szöveti felépítésére vonatkozó összehasonlító vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 154-159. (1961)

Pólay, Elemér: Rechtsordnungen im antiken Rom : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 173-210. (1961)

Szeghy, Gergely: Ein modifiziertes Hilfsgerät zur Röntgen-Lokalisation von intraokularen Fremdkörpern : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 609-613. (1961)

Szeghy, Gergely and Szlamka, Klára: Kristallausscheidung in der kalkverätzten Hornhaut nach der Behandlung mit dem Dinatriumsalz der Athylendiamintetraessigsäure/ Komplexon III : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 667-669. (1961)

Tószegi, Anna and László, Aranka: Az újszülöttek halálának okairól. In: Kolligátum. pp. 1596-1604. (1961)

Varró, Vince: Micturitiós syncope. In: Kolligátum. pp. 1076-1081. (1961)

Varró, Vince and Csernay, László: Diagnostic différentiel des troubles de la résorption intestinale. In: Kolligátum. pp. 762-768. (1961)

Varró, Vince and Csernay, László: Szempontok a felszívódási zavarok differenciál-diagnosztikájához. In: Kolligátum. pp. 1300-1309. (1961)

Varró, Vince and Jung, Ibolya and Csernay, László and Szarvas, Ferenc: Contribution á l'étude de quelques problèmes de la colite ulcéreuse. In: Kolligátum. pp. 353-368. (1961)

Varró, Vince and Jung, Ibolya and Csernay, László and Szarvas, Ferenc: A colitis ulcerosa néhány kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1071-1076. (1961)

Varró, Vince and Tiszai, Aladár and Szarvas, Ferenc and Tiboldi, Tibor: Ripason hatásának vizsgálata zsírmáj eseteiben. In: Kolligátum. pp. 231-233. (1961)

Virágh, Szabolcs and Porte, Aimé: Elements nerveux intracardiaques et innervation du myocarde : étude au microscope électronique dans le coeur de rat. In: Kolligátum. pp. 262-281. (1961)

Virágh, Szabolcs and Porte, Aimé: Le naeud de Keith et Flack et les différentes fibres auriculaires du caeur de Rat : étude en microscopie optique et électronique. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1961)

Virágh, Szabolcs and Porte, Aimé and Kiss, Júlia: A patkányszív ingervezető rendszerének submikroszkópos szerkezete és annak physiologiai vonatkozásai ; Die submikroskopische Struktur des Reizleitungssystemy im Rattenherzen und ihre physiologischen Beziehungen ; Endocardial Fibroelastosis : [absztraktok]. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1961)

This list was generated on 2021. október 17. 22:10:50 CEST.