Items where Year is 1956

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 121.

A

Apró Antal and Kádár János and Kossa István and Münnich Ferenc: Nyílt levél a magyar dolgozó néphez!

Apró Antal and Kádár János and Kossa István and Münnich Ferenc: Nyílt levél a magyar dolgozó néphez! : Honfitársaink! Munkás és Paraszt Testvéreink!

B

Banga Ilona and Baló József: Elastomucoproteinase and collagen-mucoproteinase, the mucolytic enzymes of the pancreas : [letter to the Editor] : [szerző kézírásával Szent-Györgyi Albertnek dedikálva]. In: Nature : a weekly journal of science, (178) 4528. pp. 310-311. (1956)

Banga Ilona and Baló József and Szabó Dezső: Metacollagen az the apparent elastin : [szerző kézírásával Szent-Györgyi Albertnek dedikálva]. In: Journal of Gerontology, (11) 3. pp. 242-250. (1956)

Baróti Dezső: A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa.

Baróti Dezső: Tájékoztatásul megküldöm a Szegedi Tudományegyetem Tanácsának 1956. november 8-án hozott alábbi határozatait.

Baróti Dezső: Tájékoztatásul megküldöm az Egyetemi Tanács alábbi határozatát.

Baróti Dezső and Schultheisz Emil and Nyiri Antal and Koch Sándor and Bartucz Lajos and Buza László and Ábrahám Ambrus and Rédei László and Martonyi János and Pólay Elemér and Kolosvári Gábor and Fodor Gábor and Miháltz István and Kalmár László and Szőkefalvi-Nagy Béla: Támogatjuk a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány minden ténykedését, mely a béke helyreállítására, a munka feltételeinek biztosítására és népünk szociális jólétének emelésére irányul.

Benjámin László and Kónya Lajos: Elesettek ; A magyarokhoz [versek].

Berlász Jenő and Sz. Németh Mária: Az Akadémiai Könyvtár múltja és jelene. In: Magyar könyvszemle : könyv- és sajtótörténeti folyóirat = Revue pour l'histoire du livre et de la presse;Magyar könyvszemle : könyv- és sajtótörténeti folyóirat = Revue pour l'histoire du livre et de la presse. (1956)

Bulganin Nikolaj Aleksandrovič: A Szovjet Kormány ellenszolgáltatás nélküli segítsége a magyar népnek.

Béres Tamás: "Istenek" alkonya.

C

Chen Hanfu: Čèn' Han'-fu [Chen Hanfu] matematikus hallgató levele Kalmár Lászlóhoz [1.].

Csillik Bertalan and Sávay Gyula and Schneider Imre: Choline esterase activity in degenerating and regenerating motor end-plates. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

D

Darabos György: Ami nincs benne a lexikonban Szent-Györgyi Albertről. In: Magyar Album. pp. 27-31. (1956)

Dirner Zoltán and Thuránszky Károly and Szeghy Gergely: Über die pharmakologischen Wirkungen von Butylsympaton : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 107-122. (1956)

Dobi István: Dobi István, az Elnöki Tanács Elnökének nyilatkozata.

Dobi István: Magyarok! Kedves Barátaim!

Dudás József: Kiáltvány! A Magyar Forradalmi Bizottmány határozata.

E

Eckmann János: Ettore Rossi : 1894-1955. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 125-131. (1956)

Eren Hasan: Türkçe istabur kelimesi üzerine. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 145-152. (1956)

F

Farkas Gyula: Der Genitiv und Akkusativ in der uralischen Grundsprache. In: Ural-Altaische Jahrbücher. pp. 5-17. (1956)

Fehér Géza: A Dunántúl lakossága a honfoglalás korában. In: Archaeologiai Értesítő. pp. 25-38. (1956)

Fehér Géza: Tanulmányok a népvándorláskori steppei népek viseletéről. In: Archaeologiai Értesítő. pp. 152-165. (1956)

Fekete Lajos: Zajączkowski, Ananiasz, und Jan Reychman: Zarys dyplomatyki osmańsko-tureckiej. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1955 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung. pp. 539-543. (1956)

Fekete Lajos: A siyāqat írástípus a török pénzügyigazgatásban. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. (1956)

G

Gellért Albert and Nagy Sándor and Lippai József and Poberai Mária: The innervation of lymph vessels = (A nyirokerek beidegzése). In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Giesecke Heinz Helmut: Über die Kultur und Geschichte von Choresm. In: Das Altertum. pp. 200-217. (1956)

Gökbilgin Tayyib M.: Kanunî Sultan Süleyman devri başlarında Rumeli eyaleti, livaları, şehir ve kasabaları. In: Belleten. pp. 247-294. (1956)

Gökbilgin Tayyib M.: Rüstem Paşa ve hakkındaki ithamlar. In: Tarih Dergisi. pp. 11-50. (1956)

Graham Betty Jo: To Students of Hungary and Poland...

Grebennik Kuzʹma Evdokimovič: Budapest lakossága!

Győrffy Lajos: Adatok az Alföld törökkori településtörténetéhez : az 1571-es szolnoki török defter fordítása. (1956)

Gábor Andor: Proletárnak rossz napokra [vers].

H

Hajdú Péter: Der Stimmbandverschluss im Juraksamojedischen. In: Ural-Altaische Jahrbücher. pp. 155-164. (1956)

Harmatta János: A durai párthus ostrakonok. In: Antik Tanulmányok = Studia Antiqua. pp. 117-166. (1956)

Hartung Fritz: Zur Entwicklung der Verfassungsgeschichtsschreibung in Deutschland. (1956)

Hazai György: L. Fekete: Die Siyāqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung. Beitrag zur türkischen Paläographie mit 104 Tafeln (Bibliotheca orientalis Hungarica VII.) Budepest, Akadémiai Kiadó, 1955 : könyvismertetés. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, (IX) 1-2.. pp. 217-224. (1956)

Hilscher Eberhard: Der biblische Joseph in orientalischen Literaturwerken : Thomas Mann zu seinem 80. Geburtstage zueeignet. In: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. pp. 81-108. (1956)

Hohl Ernst: Kaiser Pertinax und die Thronbesteigung seines Nachfolgers im Lichte der Herodiankritik : nebst einem Anhang; Herodian und der sturz Plautians. (1956)

Hrbek Ivan: Eine Volksetymologie des Namens "Bulġar". In: Charisteria orientalia praecipue ad Persiam pertinentia. pp. 113-119. (1956)

I

Imre Samu: A Sabác viadala mint nyelvi emlék : kandidátusi értekezés tézisei. (1956)

Isaacs Harvey: Gentlemen:.

J

Joki Aulis Johannes: Kai Donners kleinere Wörterverzeichnisse aus dem Jurak-, Jenissei- und Tawgysamojedischen, Katschatatarischen und Tungusischen. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1956)

Joki Aulis Johannes: Vergleichendes Wörterbuch der uralischen Sprachen : Björn Collinder, Fenno-Ugric Vocabulary. An etymological dictionary of the Uralic languages. Uppsala 1955 : Buchbesprechung. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1956)

Jávorszki Béla and Bereczki János and Rakó István and Nagy Ferenc and Nagy Bertalan and Apró István: Kispest dolgozói!

K

Kahán Ágost and Szeghy Gergely and Vajda Péter and Molnár Imre: Virus-agglutináció (Hirst-f. jelenség) trachomás mosóvízzel : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 55-60. (1956)

Karmyševa Bel'kis Halilovna: Poezdka k kirgizam Džirgatalâ v 1954 g. In: Izvestiâ otdeleniâ obščestvennyh nauk Akademii nauk Tadžikskoj SSR. pp. 25-31. (1956)

Kaye Brenda: Dear Fellow-students,.

Kałużyński Stanisław: Marian Lewicki : 15. VIII. 1908-13. XI. 1955. In: Przegląd Orientalistyczny. pp. 299-312. (1956)

Koch Ferenc and Besnyő Miklós: Földrajz : a szakközépiskolák számára.

Kolosváry Gábor: Apáthy István.

Korkmaz Zeynep: Fuzulî'nin dili hakkında notlar. (1956)

Korpásy Béla and Baróti Dezső and Putnik Tivadar and Eisler Róbert and Deák Tibor and Hegyi Róbert and Lőrincz Lajos: Felhívás a Szegedi Egyetemek Ifjúságához!

Kozma Márta and Gellért Albert: Microscopic examination of the lymph vessels of muscles. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Kozma Márta and Nagy István and Gellért Albert: Adatok a váll- és medenceöv izomzatának térfogatos eloszlásához. In: Kolligátum. pp. 156-165. (1956)

Kőhalmi Katalin: Der Pfeil bei den innerasiatischen Reiternomaden und ihren Nachbarn. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 109-161. (1956)

Kőhalmi Katalin: Mongol népek és nyelvek. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata / Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottsága ; fel. szerk. Keszler Borbála;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi. (1956)

Kőhalmi Katalin: Mongol népek és nyelvek. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata / Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottsága ; fel. szerk. Keszler Borbála;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi. (1956)

Kéthly Anna and Kelemen Gyula and Kőműves József: Munkások, magyar dolgozók!

L

Laŝčenko Pëtr Nikolaevič: A budapesti szovjet katonai parancsnokság 4. sz. parancsa.

Laŝčenko Pëtr Nikolaevič: A budapesti szovjet katonai parancsnokság parancsa.

Ligeti Lajos: Le Po kia sing en écriture 'phags-pa. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1956)

Ligeti Lajos: A magyar orientalisztika időszerű kérdései ; Az Orientalisztikai Bizottság beszámolójának vitája ; Az I. Orientalisztikai Konferencia munkája. In: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. pp. 71-86. (1956)

Liimola Matti: Ugrische Etymologien. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1956)

Liimola Matti: Über die Nationalität der boit°åbt der wogulischen Heldensagen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 265-281. (1956)

Liimola Matti: Zur wogulischen Formenlehre. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. pp. 3-65. (1956)

M

Malov Sergej Efimovič: Sočineniâ po ujgurike : recenziâ. In: Qazaq SSR Ġïlïm Akademiyasïnïñ Xabaršïsï. pp. 103-104. (1956)

Mansuroğlu Mecdut: A. v. Gabain: Türkische Turfan-Texte VIII. Akademie-Verlag, Berlin 1954 : eleştirim. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 133-135. (1956)

Mansuroğlu Mecdut: Şeyyad Hamza'nın Doǧu Türkçesine yaklaşan manzumesi. In: Türk dili araştırmaları yıllığı : belleten. pp. 125-144. (1956)

Mansuroğlu Mecdut: Şeyyad Hamza'nın üç manzumesinin tıpkı basımı. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. (1956)

Mansuroğlu Mecdut: Türkçede -taçı ekinin fonksionları. In: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi : Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. pp. 105-108. (1956)

Minorsky Vladimir: Pūr-i Bahā's `Mongol' ode. In: Bulletin of the School of Oriental Studies;Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 261-278. (1956)

Mollov Riza: Yeni ve en yeni türk edebiyatında sesas fikirler ve mevzular : gépelt kézirat. (1956)

Moór Elemér: Die Ausbildung des urungarischen Volkes im Lichte der Laut- und Wortgeschichte 1. In: Die Ausbildung des urungarischen Volkes im Lichte der Laut- und Wortgeschichte, (1). (1956)

N

Nagy István and Woronkoff Hilária: Contributions to the histotopography of the ganglion sublinguale. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Nakano George M. and Tanaka Tamotsu: Senate resolution 4.

Noack Kurt: Nachruf auf Friedrich Schmidt-Ott. pp. 522-524. (1956)

O

Özyıldırım Bekir Sıddık: Türk epopesi. (1956)

P

Papp Ferenc: Tézisek a Jelzős szerkezetek főbb kérdései a mai orosz irodalmi nyelvben c. kandidátusi disszertációhoz : gépelt kézirat. (1956)

Poberai Mária and Gellért Albert and Nagy István and Nagy Sándor and Lippai József: Comparative histological examinations of the architecture of the wall of lymph vessels. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Potapov Leonid Pavlovič: Primenenie istoriko-étnografičeskogo metoda k izučeniû pamâtnikov drevnetûrkskoj kul'tury = Application de la méthode historique et ethnographique pour l'étude des monuments de l'ancienne civilisation turque. (1956)

Potapov Leonid Pavlovič: Proishoždeniâ i étničeskij sostav kojbalov. In: Sovetskaâ Étnografiâ. pp. 35-51. (1956)

Purjesz Béla: Purjesz Béla levele Halasy-Nagy Józsefhez [1.].

R

Ramming Martin: Zum Rôninproblem in der Tokugawazeit (1603-1868). In: Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin : Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. (1956)

Raun Alo: Über die sogenannte lexikostatistische Methode oder Glottochronologie und ihre Anwendung auf das Finnisch-Ugrische und Türkische. In: Ural-Altaische Jahrbücher : Fortsetzung der "Ungarischen Jahrbücher" = Ural-Altaic yearbook. pp. 151-154. (1956)

Rásonyi László: Mit mondanak Szolnok megye földrajzi nevei? In: Jászkunság : a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Szolnok Megyei Szervezetének közlönye. pp. 75-80. (1956)

Räsänen Martti: Einige iranische Entlehnungen in den finnisch-ugrischen und türkischen Sprachen. In: Charisteria orientalia praecipue ad Persiam pertinentia. pp. 274-279. (1956)

Reychman Jan: Mickiewicz Magyarországon. Összeáll. Kozocsa Sándor. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1955 : recenzje. In: Pamiętnik Literacki. (1956)

Reychman Jan: Nagrobki muzułmańskie w Warszawie. In: Przegląd Orientalistyczny. (1956)

Rinčen Bjambyn: Xara dom : les superstition chamanistes des Mongols et des Kazakh de la Mongolie Septentrionale. In: Rocznik orientalistyczny. (1956)

Rinčen Bjambyn: A mongol nyelv grammatikája = Monggol kelen-ü ǰüi : doktori értekezés tézisei. (1956)

Róna-Tas András: Tally-stick and divination-dice in the iconography of Lha-mo. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. (1956)

S

Sevortân Èrvand Vladimirovič: N. K. Dmitriev i sovetskaâ tûrkologiâ. In: Voprosy âzykoznaniâ. (1956)

Soproni Olivér: Szolnok török kerámiája 1. In: Jászkunság : a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Szolnok Megyei Szervezetének közlönye. (1956)

Spectator : Számvetés.

Stephenson Gail: Dear Students of the College of Arts and Sciences...

Szeghy Gergely and Kahán Ágost and Vajda Péter: Trachoma és véralvadás : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 59-65. (1956)

Szent-Györgyi Albert: Bioenergetics. In: Science, (124) 3227. pp. 873-875. (1956)

Szent-Györgyi Albert: General views on the chemistry of muscle contraction. In: Advances in cardiology : volume 1. pp. 6-51. (1956)

Szent-Györgyi Albert: Mechanochemical coupling in muscle. In: Enzymes : units of biological structure and function : Henry Ford Hospital International Symposium. pp. 393-397. (1956)

Szent-Györgyi Albert: Mit jelent az, ha a szovjetekkel tárgyalunk? Csak az erőszakhoz értenek és az álmuk az, hogy tönkretegyék az egyesült nemzeteket. In: The New York Times. (1956)

Szent-Györgyi Albert: Probleme der Makromolekularchemie. In: Die makromolekulare Chemie, (18-19) 1-3. pp. 1-3. (1956)

Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert levele Halasy-Nagy Józsefhez [1.].

Szőkefalvi-Nagy Béla and Baróti Dezső: Felhívás.

Sávay Gyula and Csillik Bertalan: Mikroskopische Lokalisation des Kaliums in markhaltigen Nervenfasern. In: Kolligátum. p. 1. (1956)

Sávay Gyula and Csillik Bertalan: The effect of denervation on the cholinesterase activity of motor end plates. In: Kolligátum. pp. 287-299. (1956)

Słuszkiewicz Eugeniusz: J. Staszewski, Słownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych. Gdynia, 1948 : [recenzja] : 1. In: J. Staszewski, Słownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych. Gdynia, 1948 : [recenzja]. (1956)

T

Tauer Felix: Die Übersetzung. In: Solimans Wiener Feldzug : der persische Anonymus Selim Aga 769 und Aja Sofja 3392. (1956)

Temir Ahmet: Die Konjunktionen und Satzeinleitungen im Alt-Türkischen. In: Oriens. pp. 41-85. (1956)

Thomas James B.: Dear Sir,.

Tőkei Ferenc: Földtulajdonviszonyok a Csou-kori Kínában : kandidátusi értekezés tézisei. (1956)

Turková Helena: A propos du siège de Constantinople d'après le Seyāhatnāme d'Evliyā Čelebī : rectification du texte de l'édition Iḳdam d'après le manuscrit de Vienne (Österr. Nat. Bibl.-Mixt. 1382). In: Byzantinoslavica : Revue internationale des études byzantines. pp. 125-127. (1956)

U

Ubrâtova Elizaveta Ivanovna: Vzaimodejstvie âzykov na materiale vzaimootnošenij âkutskogo i èvenskijskogo âzykov. In: Doklady i soobŝeniâ Instituta âzykoznaniâ AN SSSR. pp. 85-92. (1956)

Uray Géza: Asiatica : Festschrift Friedrich Weller zum 65. Geburtstag gewidmet von seinen Freunden, Kollegen und Schülern. Leipzig : Harrassowitz, 1954 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 340-351. (1956)

Uray Géza: Robert Shafer, Ethnography of Ancient India. Wiesbaden, Harrassowitz, 1954 : review. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae;Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae : a Magyar Tudományos Akadémia orientalisztikai közleményei. pp. 306-309. (1956)

V

Vajda Péter and Kahán Ágost and Szeghy Gergely: Trachoma és fibrinoldás : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 64-67. (1956)

Varró Vince: Az achylia gastrica kórélettani és klinikai jelentősége : kandidátusi disszertáció tételei. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1956)

Vereska András: Kedves Titkár Elvtárs!

Z

Zaimov Jordan Dimov: Prinos k"m proučvaneto na mestnite imena v Ûžna Dobrudža. In: Kompleksna naučna dobrudžanska ekspediciâ prez 1954 godina. (1956)

Zajączkowski Ananiasz: Wspomnienie o Marianie Lewickim. In: Przegląd Orientalistyczny. (1956)

This list was generated on 2024. június 19. 18:31:51 CEST.