Items where Year is 1950

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú
Number of items: 273.

A

Antal Ferenc: Az ötéves tervvel új győzelmek felé. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 34-42. (1950)

Avarin V.: V. Avarin: Harc a Csendes óceánért : Szikra, Budapest, 1950. 566 oldal. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 115-116. (1950)

B

Babarczy Árpád: A légierők hadtápszolgálata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 86-87. (1950)

Bajári Sándor: Fenyítő hatalom. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 53-59. (1950)

Balassa Imre: Az észak-koreai légvédelem eredményessége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 48-51. (1950)

Balla Aladárné: Balla Aladárné: Ébred a vörös holnap. (1930. szeptember 1.) : Szikra, Budapest, 1950. 77 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. 142b. (1950)

Balzsay Ágoston: Irányelvek alosztályparancsnokok részére az oktatók továbbképzéséhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 18-21. (1950)

Balzsay Ágoston: Oktatók előkészítése az újonckiképzésre. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 23-27. (1950)

Balázs György: A hadtápszolgálat néhány problémájáról : (Különös tekintettel a csapat és a hadtáp együttműködésére). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 84-85. (1950)

Balázs József: A fegyvernemi tisztképző iskolák és tanfolyamok politikai vizsgái. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 45-49. (1950)

Barabás Béla: Harckiképzés ellenőrzése az alosztálynál. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 28-32. (1950)

Barkász Emil: A tüzérségi lövedékek röppályáinak egyszerű meghatározása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 56-57. (1950)

Benkő Sándor and Petri Gábor and Eisner Anna Mária and Kardos Géza and Szabó Teréz and Bentzik Mihály and Hetényi Géza: Influence of experimental local medullary hypoxia on the number of red blood corpuscles. In: Kolligátum. 1-15, [2]. (1950)

Bocsor Pál: Az anyagi fegyelemről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 92-95. (1950)

Bodó István: Megerősített lövészzászlóalj éles lőszerrel végrehajtott harcgyakorlata : Timokin ezredesnek a Vojennij Vjesztnyik 1946. évi 6. számában megjelent cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 62-69. (1950)

Bognár Jenő: Víziutak aknamentesítése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 44-49. (1950)

Bognár Károly and Stalin Iosif Vissarionovič: Sztálin elvtárs műveinek 3-ik kötete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 153-156. (1950)

Bona Imre and Pécsi Márton and Udvarhelyi Károly: Földrajz : az általános iskolák VII. osztálya számára.

Bona Imre and Pécsi Márton and Udvarhelyi Károly: Földrajz : az általános iskolák VII. osztálya számára.

Bordás László: A korszerű újonckiképzés elvei és módszerei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 19-22. (1950)

Bragin M. and Jensen F. and Gorgij Maxim and Vigano Renáta and Kahn Albert and Wasilewska Wanda: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 138-143. (1950)

Bulganyin Nyikolaj Alekszandrovics: Bulganyin marsall a Szovjetunió minisztertanácsa helyettes elnökének beszéde a Nagy Októberi Forradalom 33. évfordulóján. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 5-15. (1950)

Buttgenbach André and Clémens René: Jurisprudence du conseil d'état et droits des administrés. In: Kolligátum. pp. 1-77. (1950)

Buzsákl Géza: Harc ködben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 76-81. (1950)

C

Csajághy Béla: Haditorna jelvényszerző-versenyek rendezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 95-99. (1950)

Csapájev : Honvéd levéltár: Csapájev. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 104-105. (1950)

Csatári Tibor: Étlapok összeállítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 88-92. (1950)

Csiszér István: A Szovjetúnio szocialista sportjának fölénye a kapitalista sporttal szemben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 106-109. (1950)

Csongvay Géza: Szilárdítsuk meg az anyagi fegyelmet a csapatgyakorlatok sikere érdekében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 88-91. (1950)

D

Desanti Dominique: Dominique Desanti: Titóék arca és álarca : Szikra, Budapest, 1950. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. p. 116. (1950)

Devecseri Gábor: Terjed a fény. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. p. 23. (1950)

Donáth Ferenc: Termelőszövetkezeti mozgalmunkról : a Magyar Dolgozók Pártjának Politikai Akadémiáján 1950 március 16-án tartott előadása. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1950)

Dér József: A fegyelemről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 44-48. (1950)

Döbrentei Lajos: Nehéz légvédelmi géppuskák alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 62-66. (1950)

E

Eckmann János: Razgrad Türk ağzı. In: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. (1950)

Eckmann János: Yunan harfli Karamanlı imlâsı hakkında. In: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. pp. 27-31. (1950)

Elek Tibor: Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásának 32. évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 98-103. (1950)

Elek Tibor: Fokozzuk a harcot a néphadseregben a burzsoá formalizmus ellen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 52-56. (1950)

Elek Tibor: Két március üzenete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 3-9. (1950)

Elek Tibor: Lenin elvtárs halálának 20. évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 3-13. (1950)

Elek Tibor: Néphadseregünk tisztikarának marxista-leninista neveléséről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 65-69. (1950)

Elek Tibor: Sztálin elvtárs műveinek tizenegyedik kötete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 100-103. (1950)

Elek Tibor: A magyar nép győzelmes harcai a felszabadulástól máig. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 9-25. (1950)

Elek Tibor: A szakaszparancsnok a szakasz politikai nevelője. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 78-83. (1950)

Erdődi József: Orosz szavak (tulajdonnevek) magyar átírása. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. (1950)

Eren Hasan: Çagatay lûgatleri hakkında notlar. In: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. pp. 145-163. (1950)

Eren Hasan: Dede Korkut kitabına ait notlar : pay dilemek, pay vermek. In: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. pp. 33-37. (1950)

Eren Hasan: Martti Räsänen, Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen. Studia orientalia, 15. Helsinki, 249 s. : eleştirim. In: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. pp. 240-249. (1950)

Eren Hasan: Sibirya Türk dillerinde Moğol unsurları. In: Türk dili : belleten. pp. 35-43. (1950)

Eren Hasan: Türk yer adları hakkında araștırmalar : Ören. In: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. pp. 39-43. (1950)

F

F. Rácz Kálmán: F. Rácz Kálmán: Barátok és ellenségek : Révai, Budapest, 1950. 197 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. 142a. (1950)

Faragó István: Fokozzuk a versenyszellemet a lőkiképzésben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 52-57. (1950)

Faragó István: A lőkiképzés módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 85-94. (1950)

Faragó László: Mai nevelésünk kérdései : a "koalíciós neveléstudomány" bukása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 66-77. (1950)

Farkas Róbert: Támpontok a harckocsi egységek alkalmazásárа és az együttműködés megszervezésére támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 30-42. (1950)

Felkai László: A nevelés története : a klerikális reakció parlamenti harca az 1868. évi népoktatási törvény ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 47-65. (1950)

Ferenczi Tibor: Törzsek munkája a csapatgyakorlatok alatt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 24-29. (1950)

Ficzkó Győző: Az egyes harcos kiképzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 28-33. (1950)

Ficzkó Győző: Sztálin elvtárs a legélenjáróbb szovjet haditudomány megalkotója. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 102-109. (1950)

Fjodorov A.: Fjodorov: Partizánok élén : Szikra. Budapest, 1950. 460 oldal. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 113-115. (1950)

Fraknói Iván: Köztársaságtól a népköztársaságig. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 48-50. (1950)

Fraknói Iván: A fasiszta Németország feletti győzelem 5. évfordulója. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 13-16. (1950)

Fályi Béla: Hadtörténelmi emlékek gyűjtése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 109-110. (1950)

Füzesséry György: Forgalomszabályozás a csapathadtápon belül. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 109-112. (1950)

G

Golyán Pál: Demokratikus centralizmus, kritika-önkritika, a kommunista tisztek élenjáró szerepe a honvédség pártszervezeteiben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 70-74. (1950)

Golyán Pál: A lisztek egyéni tanulásának kérdéséről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 64-68. (1950)

Gonosarov F.: Frunze Mihail Vasziljevics : (Halálának 25-ik évfordulója alkalmából) Gonosarov F. ezredes cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 110-117. (1950)

Gyopár János: Párt politikai munka feladatai a nyári kihelyezésen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 43-51. (1950)

Gyémánt András: Rákosi elvtárs kiszabadulásának 10-ik évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 8-10. (1950)

Gévay Gyula: Kikülönített kis egységek élelmezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 107-109. (1950)

Gömöri Endre: Gömöri Endre: Kína a 10.000 mérföldes úton : Hungária, Budapest. 1950. 89 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 142-143. (1950)

Gömöri Pál: A katonai-állategészségügyi statisztikák tanulságai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 93-97. (1950)

Göndör Tibor: Küzdelem a polgári ideológia befolyása ellen a szovjet neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 98-105. (1950)

H

Hajduska István: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 33-ik évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 5-7. (1950)

Hajdú Péter: Die Benennungen der Samojeden. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja = Journal de la Société Finno-Ougrienne;Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1950)

Halasi-Kun Tibor: Avrupa'daki Osmanlı yer adları üzerinde araştırmalar. In: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. pp. 63-104. (1950)

Halasi-Kun Tibor: Orta-Kıpçakça q-, k- ~ 0 meselesi. In: Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. pp. 45-61. (1950)

Haraszthy Miklós: Harcgyakorlattal egybekötött alkalmazó megbeszélés vezetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 60-69. (1950)

Haraszthy Miklós: A szakaszparancsnok harcfeladatának tisztázása, helyzetmegítélése és elhatározása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 19-31. (1950)

Hartai Ernő: A magyar Vörös Hadsereg harcai 1919-ben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 124-134. (1950)

Hartmann Richard: Zur Vorgeschichte des 'abbāsidischen Schein-Chalifates von Cairo. (1950)

Hazay Imre: Az előkészítő lőoktatás. A lőkiképzés alapja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 51-55. (1950)

Hazay Imre: Irányzók kiképzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 37-44. (1950)

Hazay Imre: A hadseregbajnokságok mérlege. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 133-137. (1950)

Hegedűs Géza: Márciusi harci dal. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. p. 2. (1950)

Hennyey Jenő: Ismerjük meg a vívósportot. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 110-112. (1950)

Hitrov : A kiképzés legjobb tapasztalatainak népszerűsítése és alkalmazása : (Hitrov ezredes cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 78-80. (1950)

Huszár György: Optikai műszerek jelentősége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 103-104. (1950)

Házi Sándor: Az ezred menete és menetbiztosítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 76-84. (1950)

I

Inan Abdülkadir: Kutup'un Husrev ve Șirin'inden örnekler. In: Türk Dili Belleten. pp. 5-33. (1950)

Isii Siro: II. Hogyan szervezték meg a japán imperialisták a különleges alakulatokat a baktériumháború előkészítésére és végrehajtására. In: Kolligátum. pp. 13-30. (1950)

J

Jegorov N.: A szovjet katona fegyelmi nevelésének kérdései : (N. Jegorov vezérőrnagynak a Vojennij Vjesztnyik 1950. évi 3. számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 69-75. (1950)

Jeremko A.: A parancsnok példamutatása : A. Jeremko hadseregtábornok cikke a Krásznájá Zvjezdá 192. számában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 85-89. (1950)

Jouvenel R.: R . Jouvenel : Tito. Az árulók marsallja : Szikra, Budapest, 1950. 171 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. 143b. (1950)

Juhász Sándor and Pásztor Béla: Hozzászólás Pásztor Béla őrnagy: „A mozgó és álló védelem" című cikkéhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 65-68. (1950)

Jávor Iván: Harc az imperializmus ügynökei ellen a népi demokrácia országaiban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 15-18. (1950)

K

Kazakevics E. and Desanti Dominique and Haroche Charles and Manhattan Avro and Tudor Sz. and Germanetto G. and Versigora P. and Szentneményi Béla: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 112-116. (1950)

Kende Péter: Rohamlövegek támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 69-79. (1950)

Kerbojev Berdi Muradovics: Kerbojev: A döntő lépés : Révai, Budapest, 1950. 459 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. p. 141. (1950)

Kerekes Béla: Fegyelmi szabályzatunk. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 28-36. (1950)

Kerekes Zoltán: Az újonckiképzéssel kapcsolatos pártpolitikai munka legfontosabb feladatai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 59-63. (1950)

Kerekes Zoltán: Pártpolitikai munka a törzsekben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 57-62. (1950)

Kereszty Béla: Törzsek munkája. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 67-70. (1950)

Kerényi Egon: Tervszerű lőszerpótlással a küzdőképesség fokozásáért. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 103-108. (1950)

Király Béla: Harcgyakorlat tervezése a támadás tárgyköréből. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 20-24. (1950)

Király Béla: Könyvszemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 117-129. (1950)

Kiss István: A Magyar Fegyveres Erők története 1848-ig : folytatás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 112-114. (1950)

Kiss István: A magyar fegyveres erők története 1848-ig : I. rész. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 98-102. (1950)

Kiss István: A magyar fegyveres erők története 1848. : (Befejező rész). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 149-152. (1950)

Koch Ferenc and Kazár Leona and Molnár Béla: Földrajz a közgazdasági technikumok számára : II. rész : a népi demokratikus országok.

Kokas Sándor: Pártpolitikai munka a csapatgyakorlatok időszakában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 39-44. (1950)

Komjáthy Tihamér: A Borodinó-i csata 1812. IX. 7. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 89-103. (1950)

Koncz Mihály: A törzsparancsnok és híradóparancsnok együttműködése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 80-84. (1950)

Korolyev M.: A harckocsik terepjáró képessége és működési irányuk megválasztása harcban : M. Korolyev pe. vezérőrnagy cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 90-94. (1950)

Kovács Ernő: Mit kell tudnunk a vezetékes híradóeszközök használatáról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 44-50. (1950)

Kovács Gábor: Pótlovak helyes idomítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 105-107. (1950)

Kovács Márton: Neveljünk titoktartásra. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 16-19. (1950)

Kozma Ferenc: Célmegjelölés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 58-64. (1950)

Krajevszkij P. D.: P. D. Krajevszkij: V. V. Majakovszkij : Hungária, Budapest, 1950. 95 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. p. 140. (1950)

Kudrjavcev : A katonák alaki kiképzésének módszertanáról : (Kudrjavcev ezredesnek a Vojennij Vjesztnyik 1949. évi 19. számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 81-83. (1950)

Kukorelly József: Fegyelmi fenyítések nemei és alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 52-59. (1950)

Kurucz D. István: Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás katonai vonatkozású művei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 111-113. (1950)

Kuznyecov B. G.: B. G. Kuznyecov: Az orosz tudósok hazafisága : Szikra, Budapest, 1950. 443 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 140-141. (1950)

Kámori Lajos: A harcos harckiképzésének módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 24-29. (1950)

Kána Lőrinc: A jobboldali szociáldemokraták aljas árulása 1930 szeptember 1. tükrében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 9-13. (1950)

Kána Lőrinc: A salgótarjáni csata évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 105-111. (1950)

Káplán György: Harckocsik helységharcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 98-111. (1950)

Káplán György: Néhány gondolat a szabályzattanulásról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 37-42. (1950)

Káplán György: Páncélos egységek folyamátkeléseiről : Szovjet források alapján. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 78-84. (1950)

Köteles Jenő: Az alkalmazó megbeszélések politikai elemei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 43-47. (1950)

Kühne Heinz: A Német Szociáldemokrata Párt az imperialisták kémügynöksége. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1950)

L

Lakatos István: Tüzérségi osztály-lőgyakorlat megszervezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 50-58. (1950)

László Ferenc: Dokuz Oğuzlar ve Gök Türkler. In: Belleten. pp. 37-43. (1950)

Losonczy György: Védjük meg a legénység egészségét a téli időszakban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 97-101. (1950)

Lukács Károly: A halászat és a halismeret fejlődése a Szovjetúnióban. pp. 375-383. (1950)

Lukács László: 1950 Május elseje. A békéért vívott szervezett harc nagy seregszemléje. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 3-11. (1950)

Láng Győző: A zászlóalj vasúti szállításának megszervezése és végrehajtása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 30-36. (1950)

László István: A híradóparancsnok tájékoztató jelentése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 80-82. (1950)

Lázár Tivadar: Az újoncok megismerése és megnyerése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 34-36. (1950)

Lóránt Imre: Folyamátkeléssel egybekötött támadás tüzérségi biztosítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 37-43. (1950)

M

Magyari Géza: Táplálkozási és anyagi kérdéseink a téli időszakban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 84-87. (1950)

Makray Ferenc: Gyalogság és harckocsik együttműködése áttörésnél : Kroljev vezérőrnagy cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 70-74. (1950)

Makray Ferenc: Tisztestképzés : Sz. Demin alezredes és A. Romanov százados cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 57-61. (1950)

Malinovszkij R.: A csapat harcképességének legfontosabb feltételei : R. Malinovszkij, a Szovjetúnió Marsallja cikke a Krásznájá Zvjezdá 1950. július 11-i számában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 80-84. (1950)

Mao Ce-tung : Mao Ce-Tung búcsúbeszéde a moszkvai pályaudvaron. In: Kolligátum. pp. 33-38. (1950)

Markos György: Az ötéves terv az iskolai oktatásban, különös tekintettel a földrajzra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 1-15. (1950)

Maszlay Lajos: Az 1950. évi haditorna jelvényszerző versenyek kiértékelése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 129-132. (1950)

Maszlay Lajos: Haditornapálya építése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. p. 110. (1950)

Mehring Franz: Irodalmi tanulmányok : Athenaeum, Budapest, 1950, 213 oldal. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. p. 144. (1950)

Melichar Erwin: Institutionelle und personelle Zuständigkeitsordnung : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 213-240. (1950)

Menges Karl Heinrich: Analecta Orientalia memoriae Alexandri Csoma de Kőrös dicata. Edendo operi praefuit L. Ligeti. Bibliotheca Orientalis Hungarica V. Budapestini 1942-1947 : review. In: Artibus Asiae. pp. 142-144. (1950)

Mezger Edmund: Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik : eine ergänzende Betrachtung zum Lehrbuch des Strafrechts in seiner 3. Auflage (1949). In: Kolligátum. pp. 1-51. (1950)

Miskolci Ferenc: Figyelmeztető évforduló. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 10-11. (1950)

Molnár István: A csapatok kezelésében álló fogatolt vonatanyag és lófelszerelés, valamint GV. konyhák karbanhelyezése és tárolása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 98-102. (1950)

Molotov Vâčeslav Mihajlovič and Révai József and Duclos Jacques: A béke védelméről. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1950)

Morgan Councilman and Rozsa George and Szent-Györgyi Albert and Wyckoff Ralph W. G.: Macromolecular arrangement within muscle. In: Science, (111) 2878. pp. 201-202. (1950)

Morvay Zoltán: Lövegek irányzóeszközeinek megvizsgálása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 112-117. (1950)

N

Nagy Imre: Munkásmozgalom és "agrárszocializmus" a XIX. század végén Magyarországon : a Központi Pártiskola agrárpolitikai tanfolyamán 1949. júliusában tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1950)

Nagy Imre Zoltán: A tereptani kiképzés általános módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 43-50. (1950)

Nagy István: A Sudan III-mal való makroszkópos zsírfestési eljárás módosítása. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1950)

Nagy Kálmán: Berlin eleste : (filmszemle). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 138-139. (1950)

Nagy Kálmán: Emlékezés M. I. Kutuzovra. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 96-104. (1950)

Nagy Kálmán: Engels Frigyes a nagy katonai tudós : (Születésének 130. évfordulójára). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 121-128. (1950)

Noszticziusz Attila: Lövegfékek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 58-63. (1950)

Novák Gyula: Balesetek elkerülése fegyverek és lőszer kezelésénél. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 63-67. (1950)

Novák Gyula: Téli kis kihelyezések előkészítése, megszervezése és végrehajtása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 30-36. (1950)

Németh Imre: A lőkiképzés módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 45-51. (1950)

Némethy Sándor: A kenyérellátás biztosítása a csapatgyakorlatok alatt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 92-94. (1950)

O

Oláh László: Rákosi Mátyás 58 éves. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 16-27. (1950)

P

Pais Dezső: Két fejezet a mondattanból. (1950)

Peregi Géza: A Lenini Komszomol a szocialista haza védelmében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 28-34. (1950)

Peregi Géza: Pártpolitikai munka az egyes harcos kiképzésének időszakában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 64-68. (1950)

Perevjortkin Sz.: Részletek a berlini csatából : Sz. Perevjortkin: Döntő csapás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 114-117. (1950)

Perjés Géza: Közelebbi és távolabbi feladat támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 32-43. (1950)

Perjés Géza and Haraszthy Miklós: Hozzászólás Haraszthy M. őrnagy: „Harcgyakorlattal egybekötött alkalmazó megbeszélés vezetése" című cikkéhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 60-64. (1950)

Perjési László: A Komszomol 32. évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 8-13. (1950)

Petri Gábor and Benkő Sándor and Kardos Géza and Eisner Anna Mária and Szabó Teréz and Bentzik Mihály and Hetényi Géza: Mechanism of erythrocytosis developed through experimental local medullary hypoxia. In: Kolligátum. 1-10, [2]. (1950)

Petri Gábor and Bentzik Mihály: Additional data to the blood supply of the bone-marrow in dogs. In: Kolligátum. 1-8, [2]. (1950)

Pintér Ferenc: Néhány szó a gépjármű szolgálatról a csapatgyakorlatok előtt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 85-87. (1950)

Pintér Ferenc: A gépjárműszolgálatról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 118-125. (1950)

Pokriskin A. I. and Fjodorov A. and Illés Béla and Egry Irén and Kamjén István and Hunya István and Botev Hrjszto and Képes Géza: Könyvszemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 104-107. (1950)

Potapov Leonid Pavlovič: Šorcy na puti socialističeskogo razvitiâ. In: Sovetskaâ Étnografiâ. pp. 123-136. (1950)

Preda Marin: Marin Preda: Egy asszony felszabadul : Révai, Budapest, 1950. 95 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. p. 144. (1950)

Pritt D. N.: Le droit international et les armes atomiques. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1950)

Prónai Gábor: Csapatorvosi tapasztalatok téli kihelyezésen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 93-96. (1950)

Pusztai Gyula: A Dolgozó Ifjúság Szövetségének jelentősége a néphadseregben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 8-14. (1950)

Párkányi János: Támadó egységek harcfeladatainak meghatározása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 25-27. (1950)

Pásztor Béla: A mozgó és állóvédelem alapelvei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 68-75. (1950)

Pék András: Amit az anyaggazdálkodásról minden csapattisztnek tudnia kell. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 86-88. (1950)

R

Radimetzky Zoltán: Őrszolgálat. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 49-62. (1950)

Ramstedt Gustaf John: Das deverbale Nomen auf -m in den altaischen Sprachen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. pp. 255-264. (1950)

Ravasz János: A műveltségi monopólium felszámolása : az általános iskolai lemorzsolódás okainak vizsgálata : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 15-46. (1950)

Reimann Max: Előre az egységes Német Demokratikus Köztársaságért! In: Kolligátum. pp. 46-56. (1950)

Rossi Ettore: Un nuovo manoscritto del Kitāb-i Dede Qorqut. In: Rivista degli Studi Orientali. (1950)

Rozsa George and Morgan Councilman and Szent-Györgyi Albert and Wyckoff Ralph W. G.: The electron microscopy of myelinated nerve. In: Biochimica et Biophysica Acta, (6). pp. 13-27. (1950)

Rozsa George and Szent-Györgyi Albert and Wyckoff Ralph W. G.: The fine structure of myofibrils. In: Experimental Cell Research : published under the auspices of the International Society for Cell Biology, (1) 2. pp. 194-205. (1950)

Rubinyi Mózes: A humor nyelvi eszközei Mikszáthnál. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. (1950)

Ruszev Harlan: Harlan Ruszev: Hegyek között : Révai, Budapest, 1950. 301 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 141-142. (1950)

Rákosi Mátyás and Stalin Iosif Vissarionovič: Rákosi Mátyás üdvözlőtávirata : A Vörös Hadsereg Főparancsnokának, Sztálin Elvtársnak. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. p. 47. (1950)

Révész Bence: Sí-egységek alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 70-75. (1950)

Rózsa László: Dicső példaképünk a 32 éves Szovjet Hadsereg. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 14-27. (1950)

Rózsa László: Kölcsönjegyzéssel a békéért. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 11-12. (1950)

Rózsa László: A pártpolitikai munka feladatai a téli kiképzés előkészítésében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 74-76. (1950)

S

Sabsina F.: Korea harca a függetlenségért. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1950)

Salfay Tibor: Hogyan kell megóvni a nép vagyonát a híradó alakulatoknál. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 59-61. (1950)

Sapiró Z.: Újítók irányítása : ( Z. Sapiró mérnök alezredesnek a Vojennij Vjesztnyik 1950. évi 9. számában megjelent cikke nyomán.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. p. 77. (1950)

Satyilov N.: Részletek a berlini csatából : N. Satyilov: Egy haditudósító naplójából. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 117-120. (1950)

Scheiber Sándor: La légende de l'emplacement du temple de Jérusalem. In: Revue des études juives. (1950)

Scheiber Sándor: Piyyutim from the geniza collection of David Kaufman. In: Alexander Marx : jubilee volume on the occasion of his seventieth birthday. (1950)

Schumeth Lajos: Gépjárművek tavaszi karbantartása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 88-97. (1950)

Scsáp Jenő: Az első lovashadsereg megalakulása és szerepe a polgárháborúban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 145-149. (1950)

Sisurin N.: A lövészet alapjainak kezdeti tanulása : (N. Sisurin ezredesnek a Vojennij Vjesztnyik 1949. évi 34. számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 71-73. (1950)

Smedly Ágnes: Ágnes Smedly: Kína visszaüt. : Szikra, Budapest, 1950. 274 olda. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. 143a. (1950)

Smirnov L. N.: Vádbeszéd a japán háborús bűnösök baktériumperében. In: Kolligátum. pp. 1-88. (1950)

Soós Károly: A katonai igazságszolgáltatás, mint a fegyelem megszilárdításának eszköze. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 60-66. (1950)

Stalin Iosif Vissarionovič: A marxizmusról a nyelvtudományban : Sztálin elvtárs cikke a Pravda június 20-i számában. In: Társadalmi szemle : társadalomtudományi folyóirat. pp. 530-544. (1950)

Stalin Iosif Vissarionovič: Emlékezzünk..! Budapest szabad! : Sztálin marsall napiparancsa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. p. 46. (1950)

Szabó I. László: Szabadságunk felejthetetlen ünnepe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 3-8. (1950)

Szalai János: „Mint a (nyílt) tanórák” A módszer mesterségének iskolája : a "Vojennij Szvjaziszt" 1949. IX. havi számában megjelent közlemény ismertetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 106-108. (1950)

Szalvay Mihály: Újoncfogadás : fogadjuk méltó módon az ifjúság legjobbjait. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 48-51. (1950)

Szent-Györgyi Albert: Actomyosin and muscular contraction. In: Biochimica et Biophysica Acta, (4). pp. 38-41. (1950)

Szent-Györgyi Albert: Process for the preparation of thrombin : 2,495,298 : [patent]. In: Official Gazette of the United States Patent Office, (630) 4. p. 965. (1950)

Szent-Györgyi Albert: Thermodynamics of muscle. In: Enzymologia : Acta Biocatalytica, (14) 4. pp. 177-181. (1950)

Szent-Györgyi Albert: The next half-century in biochemistry. In: The next half century in medicine : a symposium : dedicatory exercises : 17-18 May 1950. (1950)

Szent-Györgyi Albert and Laki Kálmán and Gerendás Mihály: Blood clotting preparation : 2,532,348 : [patent]. In: Official Gazette of the United States Patent Office, (641) 1. p. 96. (1950)

Sziklai Imre: Az új nevelés kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 77-87. (1950)

Szomolányi Ervin: Kis kötelékek kiképzésének gyakorlatias módszerei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 82-97. (1950)

Sztratulot : A berlini csata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 17-27. (1950)

Sztyepcsenkó F.: Neveljük a harcosokat az öntudatos katonai fegyelem szellemében : (F. Sztyepcsenkó vezérőrnagy cikke a „Propagandiszti Agitátor" 1950. évi augusztus 30. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 69-74. (1950)

Szuvorov A. V.: Egy nagy orosz hadvezér : (A. V. Szuvorov halálának 150-ik évfordulójára). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 141-144. (1950)

Szőnyi Pál: Csapatforgalom-szabályozás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 51-58. (1950)

Szőnyi Pál: Gépkocsizó lövész (gépesített)csapatok feladatai és alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 71-75. (1950)

Szőts András: A sísport jelentősége a katonai kiképzésben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 135-137. (1950)

Szűcs Miklós: Az amerikai imperialisták újabb veresége Koreában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 12-15. (1950)

Szűcs Miklós: A Szovjet hadsereg hadműveletei Magyarországon. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 35-47. (1950)

T

Taeschner Franz Gustav: Eine Ausgabe von Neschrī's altosmanischer Chronik. In: Der Islam. pp. 307-317. (1950)

Taeschner Franz Gustav: Franz Babinger: Beiträge zur Frühgeschichte der Türkenherrschaft im Rumelien (14-15. Jahrhundert). (Südosteuropäische Arbeiten, 34.) Brünn : Buchbesprechung. In: Der Islam. pp. 246-248. (1950)

Taeschner Franz Gustav: Tadeusz Kowalski : 5. Mai 1948. In: Der Islam. pp. 109-112. (1950)

Takács Károly: A lőkiképzés fontossága Néphadseregünkben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 107-109. (1950)

Tauer Felix: Additions critiques au texte du Tuḥfat al-albāb d'Abū Ḥāmid al-Māzinī édité par G. Ferrand : compte rendu. In: Archiv Orientální. (1950)

Temesi János: A fegyverzet karbantartása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 131-133. (1950)

Trajnin A.: Részletek a berlini csatából : A. Trajnin: Az "Unter den Linden"-en. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 121-123. (1950)

Trepper Iván: Az októberi győzelem. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 113-120. (1950)

Turková Helena: Mutmassliche Erklärung des Wortes DWDWŠQA im Sejáhatnáme des Evlijá Čelebí. In: Archiv Orientální. pp. 317-320. (1950)

Török László: Törzskiképzés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 51-59. (1950)

Török László: A csapatgyakorlatok előkészítése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 18-23. (1950)

U

Udvarhelyi Károly and Bona Imre: Földrajz : az általános iskolák VI. osztálya számára.

Udvarhelyi Károly and Bona Imre: Földrajz : az általános iskolák VI. osztálya számára.

Ujvári Sándor: Csapatlégvédelem megszervezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 85-91. (1950)

V

Vajda György Mihály: Krupszkája szól a magyar nevelőkhöz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 88-97. (1950)

Vasilevskij Aleksandr Mihajlovič and Jumasev V.: Vasziljevszkij marsall és Jumasev tengernagy május elsejei napi parancsa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. p. 12. (1950)

Vasilevskij Aleksandr Mihajlovič and Jumasev V.: Vasziljevszkij marsall és Jumasev tengernagy november 7-i napiparancsa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 15-21. (1950)

Viktorovnak K.: Amiről a fenyítési és dicséreti jegyzőkönyvek beszélnek : (K. Viktorovnak a Krásznája Zvjezda 1950. évi szeptember 2-i számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 76-78. (1950)

Vinogradov Viktor Vladimirovič: O lingvističeskoj diskussii i rabotah I. V. Stalina po voprosam âzykoznaniâ. In: Kommunist;Bol'ševik. pp. 7-23. (1950)

Visinskij Andrej Ânuarevič: A. J. Visinszkij beszéde a szovjet-kínai szerződés aláírásakor. In: Kolligátum. pp. 27-29. (1950)

Visinskij Andrej Ânuarevič: Barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerződés a SzSzKSz és a Kínai Népköztársaság között. In: Kolligátum. pp. 15-18. (1950)

Visinskij Andrej Ânuarevič and En-Lai Csu: Egyezmény a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya között a Kínai Népköztársaságnak nyújtandó hitelről. In: Kolligátum. pp. 24-26. (1950)

Visinskij Andrej Ânuarevič and En-Lai Csu: Egyezmény a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Kínai Népköztársaság között a kínai Csang-Csung vasútról, Port-Arthurról és Dalnyijról. In: Kolligátum. pp. 19-23. (1950)

Visinskij Andrej Ânuarevič and En-Lai Csu: Szovjet-kínai közlemény a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság között aláírt szerződésről és egyezményekről. In: Kolligátum. pp. 12-14. (1950)

Vosztok E.: A fegyver szeretete : (E. Vosztok alezredes cikke nyomán.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 69-70. (1950)

Vágó Ernő: A katonák pihenésének megszervezése a táborban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 67-77. (1950)

Vágó Ernő: A szabadidő jó felhasználása is a csapatgyakorlatok sikerét biztosítja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 63-68. (1950)

Vári Gyula: A parancsnok feladatai a nyári kihelyezéssel kapcsolatban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 35-42. (1950)

Váry Gyula: Ki- és bevonulási idő felhasználása az újonckiképzés alatt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 22-24. (1950)

Végvári Vilmos: Szovjet testkultúra és az új testnevelési tanárok. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 104-107. (1950)

W

Wijer Hendrik Jozef van de: Onoma. In: Onoma : bibliographical and information bulletin. (1950)

Windisch Aladár: Emlékeztető a rádiópárbeszédek végrehajtásához. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 33-38. (1950)

Windisch Aladár: A rádiótilalom jelentősége és megszervezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 83-85. (1950)

Z

Zmácsenko F.: Fejlesszük a katonák bajtársiasságát : (F. Zmácsenko vezérezredes a Szovjetunió hőse cikke a Krásznájá Zvjezda 121. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 84-87. (1950)

Zsirai Miklós: A marxizmus klasszikusainak tanítása a nyelvről : gépelt kézirat. (1950)

Zólomy László: A hegyi harcról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 25-29. (1950)

Á

Ásvány Ernő: Lótenyésztésünk és az ötéves terv. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 98-102. (1950)

Ú

Újvári Elemér: Hozzászólás : a „Honvéd" IV. évfolyamának 7.-8. számában megjelent „Honvédségünk a legkorszerűbb fegyverek birtokosa" című cikkhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 95-97. (1950)

This list was generated on 2024. május 22. 17:29:45 CEST.