Items where Year is 1950

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú
Number of items: 228.

A

Antal, Ferenc: Az ötéves tervvel új győzelmek felé. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 34-42. (1950)

Avarin, V.: V. Avarin: Harc a Csendes óceánért : Szikra, Budapest, 1950. 566 oldal. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 115-116. (1950)

B

Babarczy, Árpád: A légierők hadtápszolgálata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 86-87. (1950)

Bajári, Sándor: Fenyítő hatalom. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 53-59. (1950)

Balassa, Imre: Az észak-koreai légvédelem eredményessége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 48-51. (1950)

Balla, Aladárné: Balla Aladárné: Ébred a vörös holnap. (1930. szeptember 1.) : Szikra, Budapest, 1950. 77 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. 142b. (1950)

Balzsay, Ágoston: Irányelvek alosztályparancsnokok részére az oktatók továbbképzéséhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 18-21. (1950)

Balzsay, Ágoston: Oktatók előkészítése az újonckiképzésre. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 23-27. (1950)

Balázs, György: A hadtápszolgálat néhány problémájáról : (Különös tekintettel a csapat és a hadtáp együttműködésére). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 84-85. (1950)

Balázs, József: A fegyvernemi tisztképző iskolák és tanfolyamok politikai vizsgái. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 45-49. (1950)

Barabás, Béla: Harckiképzés ellenőrzése az alosztálynál. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 28-32. (1950)

Barkász, Emil: A tüzérségi lövedékek röppályáinak egyszerű meghatározása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 56-57. (1950)

Benkő, Sándor and Petri, Gábor and Eisner, Anna Mária and Kardos, Géza and Szabó, Teréz and Bentzik, Mihály and Hetényi, Géza: Influence of experimental local medullary hypoxia on the number of red blood corpuscles. In: Kolligátum. 1-15, [2]. (1950)

Bocsor, Pál: Az anyagi fegyelemről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 92-95. (1950)

Bodó, István: Megerősített lövészzászlóalj éles lőszerrel végrehajtott harcgyakorlata : Timokin ezredesnek a Vojennij Vjesztnyik 1946. évi 6. számában megjelent cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 62-69. (1950)

Bognár, Jenő: Víziutak aknamentesítése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 44-49. (1950)

Bognár, Károly and Stalin, Iosif Vissarionovič: Sztálin elvtárs műveinek 3-ik kötete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 153-156. (1950)

Bordás, László: A korszerű újonckiképzés elvei és módszerei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 19-22. (1950)

Bragin, M. and Jensen, F. and Gorgij, Maxim and Vigano, Renáta and Kahn, Albert and Wasilewska, Wanda: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 138-143. (1950)

Bulganyin, Nyikolaj Alekszandrovics: Bulganyin marsall a Szovjetunió minisztertanácsa helyettes elnökének beszéde a Nagy Októberi Forradalom 33. évfordulóján. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 5-15. (1950)

Buttgenbach, André and Clémens, René: Jurisprudence du conseil d'état et droits des administrés. In: Kolligátum. pp. 1-77. (1950)

Buzsákl, Géza: Harc ködben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 76-81. (1950)

C

Csajághy, Béla: Haditorna jelvényszerző-versenyek rendezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 95-99. (1950)

Csapájev, : Honvéd levéltár: Csapájev. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 104-105. (1950)

Csatári, Tibor: Étlapok összeállítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 88-92. (1950)

Csiszér, István: A Szovjetúnio szocialista sportjának fölénye a kapitalista sporttal szemben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 106-109. (1950)

Csongvay, Géza: Szilárdítsuk meg az anyagi fegyelmet a csapatgyakorlatok sikere érdekében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 88-91. (1950)

D

Desanti, Dominique: Dominique Desanti: Titóék arca és álarca : Szikra, Budapest, 1950. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. p. 116. (1950)

Devecseri, Gábor: Terjed a fény. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. p. 23. (1950)

Donáth, Ferenc: Termelőszövetkezeti mozgalmunkról : a Magyar Dolgozók Pártjának Politikai Akadémiáján 1950 március 16-án tartott előadása. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1950)

Dér, József: A fegyelemről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 44-48. (1950)

Döbrentei, Lajos: Nehéz légvédelmi géppuskák alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 62-66. (1950)

E

Elek, Tibor: Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásának 32. évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 98-103. (1950)

Elek, Tibor: Fokozzuk a harcot a néphadseregben a burzsoá formalizmus ellen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 52-56. (1950)

Elek, Tibor: Két március üzenete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 3-9. (1950)

Elek, Tibor: Lenin elvtárs halálának 20. évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 3-13. (1950)

Elek, Tibor: Néphadseregünk tisztikarának marxista-leninista neveléséről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 65-69. (1950)

Elek, Tibor: Sztálin elvtárs műveinek tizenegyedik kötete. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 100-103. (1950)

Elek, Tibor: A magyar nép győzelmes harcai a felszabadulástól máig. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 9-25. (1950)

Elek, Tibor: A szakaszparancsnok a szakasz politikai nevelője. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 78-83. (1950)

F

F. Rácz, Kálmán: F. Rácz Kálmán: Barátok és ellenségek : Révai, Budapest, 1950. 197 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. 142a. (1950)

Faragó, István: Fokozzuk a versenyszellemet a lőkiképzésben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 52-57. (1950)

Faragó, István: A lőkiképzés módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 85-94. (1950)

Faragó, László: Mai nevelésünk kérdései : a "koalíciós neveléstudomány" bukása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 66-77. (1950)

Farkas, Róbert: Támpontok a harckocsi egységek alkalmazásárа és az együttműködés megszervezésére támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 30-42. (1950)

Felkai, László: A nevelés története : a klerikális reakció parlamenti harca az 1868. évi népoktatási törvény ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 47-65. (1950)

Ferenczi, Tibor: Törzsek munkája a csapatgyakorlatok alatt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 24-29. (1950)

Ficzkó, Győző: Az egyes harcos kiképzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 28-33. (1950)

Ficzkó, Győző: Sztálin elvtárs a legélenjáróbb szovjet haditudomány megalkotója. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 102-109. (1950)

Fjodorov, A.: Fjodorov: Partizánok élén : Szikra. Budapest, 1950. 460 oldal. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 113-115. (1950)

Fraknói, Iván: Köztársaságtól a népköztársaságig. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 48-50. (1950)

Fraknói, Iván: A fasiszta Németország feletti győzelem 5. évfordulója. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 13-16. (1950)

Fályi, Béla: Hadtörténelmi emlékek gyűjtése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 109-110. (1950)

Füzesséry, György: Forgalomszabályozás a csapathadtápon belül. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 109-112. (1950)

G

Golyán, Pál: Demokratikus centralizmus, kritika-önkritika, a kommunista tisztek élenjáró szerepe a honvédség pártszervezeteiben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 70-74. (1950)

Golyán, Pál: A lisztek egyéni tanulásának kérdéséről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 64-68. (1950)

Gonosarov, F.: Frunze Mihail Vasziljevics : (Halálának 25-ik évfordulója alkalmából) Gonosarov F. ezredes cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 110-117. (1950)

Gyopár, János: Párt politikai munka feladatai a nyári kihelyezésen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 43-51. (1950)

Gyémánt, András: Rákosi elvtárs kiszabadulásának 10-ik évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 8-10. (1950)

Gévay, Gyula: Kikülönített kis egységek élelmezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 107-109. (1950)

Gömöri, Endre: Gömöri Endre: Kína a 10.000 mérföldes úton : Hungária, Budapest. 1950. 89 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 142-143. (1950)

Gömöri, Pál: A katonai-állategészségügyi statisztikák tanulságai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 93-97. (1950)

Göndör, Tibor: Küzdelem a polgári ideológia befolyása ellen a szovjet neveléstudományban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 98-105. (1950)

H

Hajduska, István: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 33-ik évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 5-7. (1950)

Haraszthy, Miklós: Harcgyakorlattal egybekötött alkalmazó megbeszélés vezetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 60-69. (1950)

Haraszthy, Miklós: A szakaszparancsnok harcfeladatának tisztázása, helyzetmegítélése és elhatározása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 19-31. (1950)

Hartai, Ernő: A magyar Vörös Hadsereg harcai 1919-ben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 124-134. (1950)

Hazay, Imre: Az előkészítő lőoktatás. A lőkiképzés alapja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 51-55. (1950)

Hazay, Imre: Irányzók kiképzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 37-44. (1950)

Hazay, Imre: A hadseregbajnokságok mérlege. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 133-137. (1950)

Hegedűs, Géza: Márciusi harci dal. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. p. 2. (1950)

Hennyey, Jenő: Ismerjük meg a vívósportot. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 110-112. (1950)

Hitrov, : A kiképzés legjobb tapasztalatainak népszerűsítése és alkalmazása : (Hitrov ezredes cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 78-80. (1950)

Huszár, György: Optikai műszerek jelentősége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 103-104. (1950)

Házi, Sándor: Az ezred menete és menetbiztosítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 76-84. (1950)

I

Isii, Siro: II. Hogyan szervezték meg a japán imperialisták a különleges alakulatokat a baktériumháború előkészítésére és végrehajtására. In: Kolligátum. pp. 13-30. (1950)

J

Jegorov, N.: A szovjet katona fegyelmi nevelésének kérdései : (N. Jegorov vezérőrnagynak a Vojennij Vjesztnyik 1950. évi 3. számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 69-75. (1950)

Jeremko, A.: A parancsnok példamutatása : A. Jeremko hadseregtábornok cikke a Krásznájá Zvjezdá 192. számában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 85-89. (1950)

Jouvenel, R.: R . Jouvenel : Tito. Az árulók marsallja : Szikra, Budapest, 1950. 171 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. 143b. (1950)

Juhász, Sándor and Pásztor, Béla: Hozzászólás Pásztor Béla őrnagy: „A mozgó és álló védelem" című cikkéhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 65-68. (1950)

Jávor, Iván: Harc az imperializmus ügynökei ellen a népi demokrácia országaiban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 15-18. (1950)

K

Kazakevics, E. and Desanti, Dominique and Haroche, Charles and Manhattan, Avro and Tudor, Sz. and Germanetto, G. and Versigora, P. and Szentneményi, Béla: Szemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 112-116. (1950)

Kende, Péter: Rohamlövegek támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 69-79. (1950)

Kerbojev, Berdi Muradovics: Kerbojev: A döntő lépés : Révai, Budapest, 1950. 459 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. p. 141. (1950)

Kerekes, Béla: Fegyelmi szabályzatunk. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 28-36. (1950)

Kerekes, Zoltán: Az újonckiképzéssel kapcsolatos pártpolitikai munka legfontosabb feladatai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 59-63. (1950)

Kerekes, Zoltán: Pártpolitikai munka a törzsekben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 57-62. (1950)

Kereszty, Béla: Törzsek munkája. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 67-70. (1950)

Kerényi, Egon: Tervszerű lőszerpótlással a küzdőképesség fokozásáért. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 103-108. (1950)

Király, Béla: Harcgyakorlat tervezése a támadás tárgyköréből. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 20-24. (1950)

Király, Béla: Könyvszemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 117-129. (1950)

Kiss, István: A Magyar Fegyveres Erők története 1848-ig : folytatás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 112-114. (1950)

Kiss, István: A magyar fegyveres erők története 1848-ig : I. rész. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 98-102. (1950)

Kiss, István: A magyar fegyveres erők története 1848. : (Befejező rész). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 149-152. (1950)

Kokas, Sándor: Pártpolitikai munka a csapatgyakorlatok időszakában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 39-44. (1950)

Komjáthy, Tihamér: A Borodinó-i csata 1812. IX. 7. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 89-103. (1950)

Koncz, Mihály: A törzsparancsnok és híradóparancsnok együttműködése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 80-84. (1950)

Korolyev, M.: A harckocsik terepjáró képessége és működési irányuk megválasztása harcban : M. Korolyev pe. vezérőrnagy cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 90-94. (1950)

Kovács, Ernő: Mit kell tudnunk a vezetékes híradóeszközök használatáról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 44-50. (1950)

Kovács, Gábor: Pótlovak helyes idomítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 105-107. (1950)

Kovács, Márton: Neveljünk titoktartásra. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 16-19. (1950)

Kozma, Ferenc: Célmegjelölés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 58-64. (1950)

Krajevszkij, P. D.: P. D. Krajevszkij: V. V. Majakovszkij : Hungária, Budapest, 1950. 95 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. p. 140. (1950)

Kudrjavcev, : A katonák alaki kiképzésének módszertanáról : (Kudrjavcev ezredesnek a Vojennij Vjesztnyik 1949. évi 19. számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 81-83. (1950)

Kukorelly, József: Fegyelmi fenyítések nemei és alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 52-59. (1950)

Kurucz D., István: Az I. Magyar Képzőművészeti Kiállítás katonai vonatkozású művei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 111-113. (1950)

Kuznyecov, B. G.: B. G. Kuznyecov: Az orosz tudósok hazafisága : Szikra, Budapest, 1950. 443 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 140-141. (1950)

Kámori, Lajos: A harcos harckiképzésének módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 24-29. (1950)

Kána, Lőrinc: A jobboldali szociáldemokraták aljas árulása 1930 szeptember 1. tükrében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 9-13. (1950)

Kána, Lőrinc: A salgótarjáni csata évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 105-111. (1950)

Káplán, György: Harckocsik helységharcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 98-111. (1950)

Káplán, György: Néhány gondolat a szabályzattanulásról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 37-42. (1950)

Káplán, György: Páncélos egységek folyamátkeléseiről : Szovjet források alapján. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 78-84. (1950)

Köteles, Jenő: Az alkalmazó megbeszélések politikai elemei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 43-47. (1950)

Kühne, Heinz: A Német Szociáldemokrata Párt az imperialisták kémügynöksége. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1950)

L

Lakatos, István: Tüzérségi osztály-lőgyakorlat megszervezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 50-58. (1950)

Losonczy, György: Védjük meg a legénység egészségét a téli időszakban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 97-101. (1950)

Lukács, László: 1950 Május elseje. A békéért vívott szervezett harc nagy seregszemléje. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 3-11. (1950)

Láng, Győző: A zászlóalj vasúti szállításának megszervezése és végrehajtása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 30-36. (1950)

László, István: A híradóparancsnok tájékoztató jelentése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 80-82. (1950)

Lázár, Tivadar: Az újoncok megismerése és megnyerése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 34-36. (1950)

Lóránt, Imre: Folyamátkeléssel egybekötött támadás tüzérségi biztosítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 37-43. (1950)

M

Magyari, Géza: Táplálkozási és anyagi kérdéseink a téli időszakban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 84-87. (1950)

Makray, Ferenc: Gyalogság és harckocsik együttműködése áttörésnél : Kroljev vezérőrnagy cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 70-74. (1950)

Makray, Ferenc: Tisztestképzés : Sz. Demin alezredes és A. Romanov százados cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 57-61. (1950)

Malinovszkij, R.: A csapat harcképességének legfontosabb feltételei : R. Malinovszkij, a Szovjetúnió Marsallja cikke a Krásznájá Zvjezdá 1950. július 11-i számában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 80-84. (1950)

Mao Ce-tung, : Mao Ce-Tung búcsúbeszéde a moszkvai pályaudvaron. In: Kolligátum. pp. 33-38. (1950)

Markos, György: Az ötéves terv az iskolai oktatásban, különös tekintettel a földrajzra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 1-15. (1950)

Maszlay, Lajos: Az 1950. évi haditorna jelvényszerző versenyek kiértékelése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 129-132. (1950)

Maszlay, Lajos: Haditornapálya építése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. p. 110. (1950)

Mehring, Franz: Irodalmi tanulmányok : Athenaeum, Budapest, 1950, 213 oldal. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. p. 144. (1950)

Melichar, Erwin: Institutionelle und personelle Zuständigkeitsordnung : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 213-240. (1950)

Mezger, Edmund: Moderne Wege der Strafrechtsdogmatik : eine ergänzende Betrachtung zum Lehrbuch des Strafrechts in seiner 3. Auflage (1949). In: Kolligátum. pp. 1-51. (1950)

Miskolci, Ferenc: Figyelmeztető évforduló. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 10-11. (1950)

Molnár, István: A csapatok kezelésében álló fogatolt vonatanyag és lófelszerelés, valamint GV. konyhák karbanhelyezése és tárolása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 98-102. (1950)

Molotov, Vâčeslav Mihajlovič and Révai, József and Duclos, Jacques: A béke védelméről. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1950)

Morvay, Zoltán: Lövegek irányzóeszközeinek megvizsgálása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 112-117. (1950)

N

Nagy, Imre: Munkásmozgalom és "agrárszocializmus" a XIX. század végén Magyarországon : a Központi Pártiskola agrárpolitikai tanfolyamán 1949. júliusában tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1950)

Nagy, Imre Zoltán: A tereptani kiképzés általános módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 43-50. (1950)

Nagy, István: A Sudan III-mal való makroszkópos zsírfestési eljárás módosítása. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1950)

Nagy, Kálmán: Berlin eleste : (filmszemle). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 138-139. (1950)

Nagy, Kálmán: Emlékezés M. I. Kutuzovra. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 96-104. (1950)

Nagy, Kálmán: Engels Frigyes a nagy katonai tudós : (Születésének 130. évfordulójára). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 121-128. (1950)

Noszticziusz, Attila: Lövegfékek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 58-63. (1950)

Novák, Gyula: Balesetek elkerülése fegyverek és lőszer kezelésénél. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 63-67. (1950)

Novák, Gyula: Téli kis kihelyezések előkészítése, megszervezése és végrehajtása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 30-36. (1950)

Németh, Imre: A lőkiképzés módszertana. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 45-51. (1950)

Némethy, Sándor: A kenyérellátás biztosítása a csapatgyakorlatok alatt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 92-94. (1950)

O

Oláh, László: Rákosi Mátyás 58 éves. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 16-27. (1950)

P

Peregi, Géza: A Lenini Komszomol a szocialista haza védelmében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 28-34. (1950)

Peregi, Géza: Pártpolitikai munka az egyes harcos kiképzésének időszakában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 64-68. (1950)

Perevjortkin, Sz.: Részletek a berlini csatából : Sz. Perevjortkin: Döntő csapás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 114-117. (1950)

Perjés, Géza: Közelebbi és távolabbi feladat támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 32-43. (1950)

Perjés, Géza and Haraszthy, Miklós: Hozzászólás Haraszthy M. őrnagy: „Harcgyakorlattal egybekötött alkalmazó megbeszélés vezetése" című cikkéhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 60-64. (1950)

Perjési, László: A Komszomol 32. évfordulójára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 8-13. (1950)

Petri, Gábor and Benkő, Sándor and Kardos, Géza and Eisner, Anna Mária and Szabó, Teréz and Bentzik, Mihály and Hetényi, Géza: Mechanism of erythrocytosis developed through experimental local medullary hypoxia. In: Kolligátum. 1-10, [2]. (1950)

Petri, Gábor and Bentzik, Mihály: Additional data to the blood supply of the bone-marrow in dogs. In: Kolligátum. 1-8, [2]. (1950)

Pintér, Ferenc: Néhány szó a gépjármű szolgálatról a csapatgyakorlatok előtt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 85-87. (1950)

Pintér, Ferenc: A gépjárműszolgálatról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 118-125. (1950)

Pokriskin, A. I. and Fjodorov, A. and Illés, Béla and Egry, Irén and Kamjén, István and Hunya, István and Botev, Hrjszto and Képes, Géza: Könyvszemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 104-107. (1950)

Preda, Marin: Marin Preda: Egy asszony felszabadul : Révai, Budapest, 1950. 95 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. p. 144. (1950)

Pritt, D. N.: Le droit international et les armes atomiques. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1950)

Prónai, Gábor: Csapatorvosi tapasztalatok téli kihelyezésen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 93-96. (1950)

Pusztai, Gyula: A Dolgozó Ifjúság Szövetségének jelentősége a néphadseregben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 8-14. (1950)

Párkányi, János: Támadó egységek harcfeladatainak meghatározása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 25-27. (1950)

Pásztor, Béla: A mozgó és állóvédelem alapelvei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 68-75. (1950)

Pék, András: Amit az anyaggazdálkodásról minden csapattisztnek tudnia kell. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 86-88. (1950)

R

Radimetzky, Zoltán: Őrszolgálat. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 49-62. (1950)

Ravasz, János: A műveltségi monopólium felszámolása : az általános iskolai lemorzsolódás okainak vizsgálata : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 15-46. (1950)

Reimann, Max: Előre az egységes Német Demokratikus Köztársaságért! In: Kolligátum. pp. 46-56. (1950)

Ruszev, Harlan: Harlan Ruszev: Hegyek között : Révai, Budapest, 1950. 301 o. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 141-142. (1950)

Rákosi, Mátyás and Stalin, Iosif Vissarionovič: Rákosi Mátyás üdvözlőtávirata : A Vörös Hadsereg Főparancsnokának, Sztálin Elvtársnak. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. p. 47. (1950)

Révész, Bence: Sí-egységek alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 70-75. (1950)

Rózsa, László: Dicső példaképünk a 32 éves Szovjet Hadsereg. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 14-27. (1950)

Rózsa, László: Kölcsönjegyzéssel a békéért. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 11-12. (1950)

Rózsa, László: A pártpolitikai munka feladatai a téli kiképzés előkészítésében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 74-76. (1950)

S

Sabsina, F.: Korea harca a függetlenségért. In: Kolligátum. pp. 1-59. (1950)

Salfay, Tibor: Hogyan kell megóvni a nép vagyonát a híradó alakulatoknál. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 59-61. (1950)

Sapiró, Z.: Újítók irányítása : ( Z. Sapiró mérnök alezredesnek a Vojennij Vjesztnyik 1950. évi 9. számában megjelent cikke nyomán.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. p. 77. (1950)

Satyilov, N.: Részletek a berlini csatából : N. Satyilov: Egy haditudósító naplójából. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 117-120. (1950)

Schumeth, Lajos: Gépjárművek tavaszi karbantartása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 88-97. (1950)

Scsáp, Jenő: Az első lovashadsereg megalakulása és szerepe a polgárháborúban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 145-149. (1950)

Sisurin, N.: A lövészet alapjainak kezdeti tanulása : (N. Sisurin ezredesnek a Vojennij Vjesztnyik 1949. évi 34. számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 71-73. (1950)

Smedly, Ágnes: Ágnes Smedly: Kína visszaüt. : Szikra, Budapest, 1950. 274 olda. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. 143a. (1950)

Smirnov, L. N.: Vádbeszéd a japán háborús bűnösök baktériumperében. In: Kolligátum. pp. 1-88. (1950)

Soós, Károly: A katonai igazságszolgáltatás, mint a fegyelem megszilárdításának eszköze. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 60-66. (1950)

Stalin, Iosif Vissarionovič: Emlékezzünk..! Budapest szabad! : Sztálin marsall napiparancsa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. p. 46. (1950)

Szabó I., László: Szabadságunk felejthetetlen ünnepe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 3-8. (1950)

Szalai, János: „Mint a (nyílt) tanórák” A módszer mesterségének iskolája : a "Vojennij Szvjaziszt" 1949. IX. havi számában megjelent közlemény ismertetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 106-108. (1950)

Szalvay, Mihály: Újoncfogadás : fogadjuk méltó módon az ifjúság legjobbjait. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 48-51. (1950)

Sziklai, Imre: Az új nevelés kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 77-87. (1950)

Szomolányi, Ervin: Kis kötelékek kiképzésének gyakorlatias módszerei. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 82-97. (1950)

Sztratulot, : A berlini csata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 17-27. (1950)

Sztyepcsenkó, F.: Neveljük a harcosokat az öntudatos katonai fegyelem szellemében : (F. Sztyepcsenkó vezérőrnagy cikke a „Propagandiszti Agitátor" 1950. évi augusztus 30. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 69-74. (1950)

Szuvorov, A. V.: Egy nagy orosz hadvezér : (A. V. Szuvorov halálának 150-ik évfordulójára). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 141-144. (1950)

Szőnyi, Pál: Csapatforgalom-szabályozás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 51-58. (1950)

Szőnyi, Pál: Gépkocsizó lövész (gépesített)csapatok feladatai és alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 71-75. (1950)

Szőts, András: A sísport jelentősége a katonai kiképzésben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 135-137. (1950)

Szűcs, Miklós: Az amerikai imperialisták újabb veresége Koreában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 12-15. (1950)

Szűcs, Miklós: A Szovjet hadsereg hadműveletei Magyarországon. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 35-47. (1950)

T

Takács, Károly: A lőkiképzés fontossága Néphadseregünkben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 107-109. (1950)

Temesi, János: A fegyverzet karbantartása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 3. pp. 131-133. (1950)

Trajnin, A.: Részletek a berlini csatából : A. Trajnin: Az "Unter den Linden"-en. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 121-123. (1950)

Trepper, Iván: Az októberi győzelem. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 113-120. (1950)

Török, László: Törzskiképzés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 51-59. (1950)

Török, László: A csapatgyakorlatok előkészítése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 18-23. (1950)

U

Ujvári, Sándor: Csapatlégvédelem megszervezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 85-91. (1950)

V

Vajda, György Mihály: Krupszkája szól a magyar nevelőkhöz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (59). pp. 88-97. (1950)

Vasilevskij, Aleksandr Mihajlovič and Jumasev, V.: Vasziljevszkij marsall és Jumasev tengernagy május elsejei napi parancsa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. p. 12. (1950)

Vasilevskij, Aleksandr Mihajlovič and Jumasev, V.: Vasziljevszkij marsall és Jumasev tengernagy november 7-i napiparancsa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 15-21. (1950)

Viktorovnak, K.: Amiről a fenyítési és dicséreti jegyzőkönyvek beszélnek : (K. Viktorovnak a Krásznája Zvjezda 1950. évi szeptember 2-i számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 76-78. (1950)

Visinskij, Andrej Ânuarevič: A. J. Visinszkij beszéde a szovjet-kínai szerződés aláírásakor. In: Kolligátum. pp. 27-29. (1950)

Visinskij, Andrej Ânuarevič: Barátsági, szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerződés a SzSzKSz és a Kínai Népköztársaság között. In: Kolligátum. pp. 15-18. (1950)

Visinskij, Andrej Ânuarevič and En-Lai, Csu: Egyezmény a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya között a Kínai Népköztársaságnak nyújtandó hitelről. In: Kolligátum. pp. 24-26. (1950)

Visinskij, Andrej Ânuarevič and En-Lai, Csu: Egyezmény a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Kínai Népköztársaság között a kínai Csang-Csung vasútról, Port-Arthurról és Dalnyijról. In: Kolligátum. pp. 19-23. (1950)

Visinskij, Andrej Ânuarevič and En-Lai, Csu: Szovjet-kínai közlemény a Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság között aláírt szerződésről és egyezményekről. In: Kolligátum. pp. 12-14. (1950)

Vosztok, E.: A fegyver szeretete : (E. Vosztok alezredes cikke nyomán.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 69-70. (1950)

Vágó, Ernő: A katonák pihenésének megszervezése a táborban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 6-7. pp. 67-77. (1950)

Vágó, Ernő: A szabadidő jó felhasználása is a csapatgyakorlatok sikerét biztosítja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 9. pp. 63-68. (1950)

Vári, Gyula: A parancsnok feladatai a nyári kihelyezéssel kapcsolatban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 5. pp. 35-42. (1950)

Váry, Gyula: Ki- és bevonulási idő felhasználása az újonckiképzés alatt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 22-24. (1950)

Végvári, Vilmos: Szovjet testkultúra és az új testnevelési tanárok. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 10. pp. 104-107. (1950)

W

Windisch, Aladár: Emlékeztető a rádiópárbeszédek végrehajtásához. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 8. pp. 33-38. (1950)

Windisch, Aladár: A rádiótilalom jelentősége és megszervezése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 4. pp. 83-85. (1950)

Z

Zmácsenko, F.: Fejlesszük a katonák bajtársiasságát : (F. Zmácsenko vezérezredes a Szovjetunió hőse cikke a Krásznájá Zvjezda 121. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 12. pp. 84-87. (1950)

Zólomy, László: A hegyi harcról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 11. pp. 25-29. (1950)

Á

Ásvány, Ernő: Lótenyésztésünk és az ötéves terv. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 98-102. (1950)

Ú

Újvári, Elemér: Hozzászólás : a „Honvéd" IV. évfolyamának 7.-8. számában megjelent „Honvédségünk a legkorszerűbb fegyverek birtokosa" című cikkhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (5) 1-2. pp. 95-97. (1950)

This list was generated on 2021. szeptember 22. 02:25:03 CEST.