Items where Year is 1947

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 753.

Article

Alapelvek a páncélos csapatok harcászati alkalmazására : (Az Orosz Katonai Szemle 1946. évfolyamának 21. számában Szergejev P. alezredes „A páncélos csapatok harcászati alkalmazása az Amerikai Egyesült Államok hadseregében" című tanulmánya). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 62-66. (1947)

Az aknakutatás hősi halottai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 3-6. (1947)

Az aknakutatás újabb hősi halottai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. p. 1. (1947)

Az aknakutatás újabb hősi halottai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. p. 1. (1947)

Az aknakutatás újabb hősi halottja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. p. 1. (1947)

Az orosz lövészezred híradóinak kiképzése : (Az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 22. számában, Daderko K. ezredes cikke). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 65-68. (1947)

A Dunavölgye sorsfordulója. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 1-3. (1947)

Egyéves a „Honvéd". In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. p. 4. (1947)

Eisenhowers own story of the War. - Eisenhower: A háború története : (Német fordítás címe: A partraszállástól a győzelemig. Alfréd Scherz kiadás. Bern, 1947. - 279 oldal). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 96-102. (1947)

Felderítési foglalkozás az ezredtörzs tisztjeivel : (Megjelent az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 16. számában, Lihacsev A. ezredestől). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 45-46. (1947)

Gárdacsapatteslek katonai nevelése : (Orosz Katonai Szemle 1945. évi 18. számában megjelent Popei N. altábornagy cikke). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 47-48. (1947)

Magyar Paedagógiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). p. 78. (1947)

Magyar Pedagógia : résumé-summary ; études-essays. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 71-77. (1947)

Magyar katonákat tüntetett ki a Szovjetunió. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 4-5. (1947)

A Nevelőtiszti Tanfolyam állásfoglalása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 3-4. (1947)

Olvasóink szíves figyelmébe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. p. 65. (1947)

Olvasóink szíves figyelmébe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. p. 81. (1947)

Olvasóink szíves figyelmébe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. p. 81. (1947)

Olvasóink szíves figyelmébe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. p. 81. (1947)

Olvasóink szíves figyelmébe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. p. 81. (1947)

Olvasóink szíves figyelmébe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. p. 113. (1947)

Olvasóink szíves figyelmébe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. p. 97. (1947)

Olvasóink szíves figyelmébe. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. p. 113. (1947)

A Partizánbarátok Szövetsége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 62-64. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 76-78. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 76-80. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 76-80. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 76-80. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 75-80. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 73-80. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 107-112. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 88-96. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 109-112. (1947)

Rövid hírek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 77-80. (1947)

A felszabadulás emléknapjára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 1-2. (1947)

A honvédség legeredményesebb atlétája : Honvédelmi Minisztérium Kiképzési osztálya. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 46-47. (1947)

„A katonai oktatás alapjai" : (Boncs-Bruevics M., a haditudományok doktora cikke, mely az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 13. számában jelent meg). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 51-53. (1947)

A megfigyelés megszervezése az ellenséges védelem áttörése előtt : (Korda F. alezredes cikke a „Vojennij Vjesztnik" 1946. évi 22. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 70-72. (1947)

A szabadságharc centennáriuma [centenáriuma]. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. p. 48. (1947)

A tüzérség fejlődése a második világháborúban : (Megjelent a török „Tüzérségi Szemle" 1946. júniusi számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 57-59. (1947)

Aranyi Sándor: A Basel-i XI. Nemzetközi Katonaorvos és Gyógyszerész kongresszus. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 21-24. (1947)

Balthazár Géza: A katonai büntető igazságszolgáltatás demokratikus szellemű átalakítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 32-35. (1947)

Baranyai Erzsébet and Ujváry Lajos: Ujváry Lajos: Az írás és az olvasás tanítása kibontó módszerrel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 67-68. (1947)

Beleznay István: Seregpáncélos erők alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 6-21. (1947)

Beleznay István: A páncélosok alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 18-32. (1947)

Bocsor Pál: Lövészezred ellátó szolgálatának tevékenysége : (Megjelent az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 15. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 63-65. (1947)

Bognár Kálmán: A fegyelem megalapozása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 37-40. (1947)

Buday Lajos: A repülők együttműködése lövészcsapatokkal : (Orosz Katonai Szemle 1946. évi 16. számából). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 62-65. (1947)

Bánvölgyi István: Vigyázzunk a külsőségekre is! In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 45-48. (1947)

Bóra Gyula: Folyami akadályok leküzdése : (Orosz Katonai Szemle 1946. évi 13. számában. Jávorszky vezérőrnagy cikke). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 92-94. (1947)

Bóra Gyula: Műszaki oktatás nem műszaki csapatok számára. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 42-49. (1947)

Bóra Gyula: A gyalogság fejlődési útja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 33-37. (1947)

Csiszár Sándor: Színes fényképezés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 33-42. (1947)

Csiszár Sándor: Topográfiai térkép előállítása térfényképméréssel : (Kétképes eljárás). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 50-55. (1947)

Csiszár Sándor: A fényképmérés (fotogrammetria) alkalmazása : egyképes eljárás. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 35-42. (1947)

Csáthy Dénes: A hazai timföld és alumíniumipar : (A Magyar Technika 1947. évi 1. számából). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 60-61. (1947)

Csáthy Dénes: A mikrohullámok fizikai tulajdonságai : (Magyar Technika 1947. évi 2. számából). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 68-69. (1947)

Czebe Jenő: Az angol hadsereg szervezési nehézségei az angol sajtó tükrében : (The Daily Telegraph and Morning Post 1947 március 26. és április 18. számából). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 58-60. (1947)

Czebe Jenő: A „Cremona" harccsoport a felszabadító háborúban. A Senio-i támadás : (G. Mastrobouono gyorscsapat alezredes cikke a Rivista Militare [Olasz Katonai Szemle] 1946. augusztus-szeptemberi számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 56-58. (1947)

Czeglédi József: Bajtárs! In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 59-61. (1947)

Dancs István: Magyarok áttelepítése Csehszlovákiából. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 49-54. (1947)

Dezsényi Miklós: Az 1848/49-es Szabadságharc honvédsége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 32-38. (1947)

Dezsényi Miklós: Tito tábornagy születésnapján. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 1-5. (1947)

Dezsényi Miklós: A folyami harceszközök korszerűsítése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 20-24. (1947)

Dezsényi Miklós: A volt honvédség tisztikarának történelmi felelőssége. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 18-22. (1947)

Dinka Tibor: A vadászrepülés fontossága az új magyar légierőnél. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 64-66. (1947)

Doby István: Nyersolaj és földgáz Magyarországon : (Dr. Papp Simon cikke a Magyar Technika 1946. évi 6. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 66-67. (1947)

Dumbovich Emil: Gondolatok a kiképzésről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 2-6. (1947)

Dumbovich Emil: Hadtörténelem mindnyájunk tanítómestere. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 25-28. (1947)

Dumbovich Emil: Töröljük el a díszlépést. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 14-15. (1947)

Désy Károly: Gyalogság harcászati kiképzése és tisztikara : ("Vojennij Vjesztnik" 1946. évi 2. számából, Kurakin alezredes cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 67-68. (1947)

Désy Károly: A gyalogos harckiképzésének legfontosabb elemeiről : (Megjelent az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 2. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 86-88. (1947)

Elek Tibor: Forradalom Európában száz évvel ezelőtt. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 19-28. (1947)

Elek Tibor: Osztály hadsereg és Néphadsereg : Hozzászólás a fegyelem kérdéséhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 4-14. (1947)

Elek Tibor: Szükség van-e honvédségre? : hozzászólás Szentgyörgyi professzor költségvetési beszédéhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 8-10. (1947)

Eltér Géza: A magyar légvédelem múltja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 61-64. (1947)

Erdélyi Gyula: Hadtörténelem előadása a katonai intézetekben : (Az Orosz Katonai Szemle 1946 augusztusi (16.) számában Polák F. ezredes cikke). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 49-52. (1947)

Erdélyi Gyula: A Magyar Hadügyminisztérium az 1848/49-iki Szabadságharc idején. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 4-19. (1947)

Erdélyi Gyula: A tisztképzés problémája 1848-ban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 2-6. (1947)

Fabinyi József: Rakétalövedékek. A tüzérség új fegyverei : (A Field Artillery Journal 1946 októberi számában, valamint az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 22. számában megjelent cikkek alapján). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 52-61. (1947)

Fabinyi József: A modern tüzérség kialakulása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 15-24. (1947)

Fabinyi József: A rohamtüzérség jellege és alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 17-23. (1947)

Faragó László: Mérei Ferenc: 1. A gyermek világnézete. Gyermeklélektani tanulmány. Bpest, 1945. Anonymus (Anonymus Könyvtár, 5.) 119 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 65-66. (1947)

Faragó László and Bodin Paul: Bodin, Paul: L'adaptation de l'enfant au milieu scolaire. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 63-64. (1947)

Faragó László and Clarke F.: Clarke, F.: Education and social change : an English interpretation. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 50-51. (1947)

Faragó László and Fleming Charlotte Mary: Fleming, C, M.: The social psychology of education. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 64-65. (1947)

Faragó László and Jacks Maurice Leonard: Jacks, M. L.: Total education : a plea for synthesis. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 49-50. (1947)

Faragó László and Livingstone Richard: Livingstone, Sir Richard: The future in education. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 54-55. (1947)

Faragó László and Mérei Ferenc: Mérei Ferenc: Az együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet gyermekeken. Bpest, é. n. (1947). Officina. 64 l. : gyermeklélektani tanulmány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 65-66. (1947)

Fehér Antal: Május elseje története. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 2-3. (1947)

Feimer László: A felrobbantott tiszaugi Tiszahíd helyreállítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 28-35. (1947)

Fekete Géza: Aknavetős tapasztalatok a második világháborúban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 39-43. (1947)

Felkai Dénes: Megemlékezés a spanyol polgárháborúról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 15-17. (1947)

Felkai Dénes: Március 15. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 1-2. (1947)

Felkai Dénes: Politikai helyzetkép : világpolitikai helyzet : [belpolitikai helyzet]. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 43-47. (1947)

Felkay Dénes: Politikai helyzetkép : világpolitikai helyzet : [belpolitikai helyzet]. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 58-61. (1947)

Felkay Dénes: Politikai helyzetkép : világpolitikai helyzet : [belpolitikai helyzet]. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 62-64. (1947)

Fodor László: A honvéd táborkar az 1848-49. évi szabadságharcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 5-19. (1947)

Fályi Béla: Az 1848-49-es honvéd gyalogság. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 8-24. (1947)

Fáy Béla: A magyar honvédség hadianyag ellátása az 1848-49. évi Szabadságharcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 31-35. (1947)

Gaskó Gyula: A korszerű anyagi ellátás előzményei és értelme : „Rivista militare" 1946 januári száma, Gaetano La Rosa hadbiztos alezredes cikke). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 68-70. (1947)

Gombos Gábor: A gépkocsizó gyalogság együttműködése a páncélosokkal éjjeli harcban : (V. Vorocsenko gárdaezredes cikke az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 15. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 60-62. (1947)

Györgypál László: Aknakutató eszköz : (Scbweizerische Monatschrift für Offiziere aller Waffen. 1946 júliusi füzet). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 69-70. (1947)

Györgypál László: Frontáttörés : (Military Review, 1946. június, Tikhomirov vezérezredes cikke után, megjelent a „Krasnaja Svjesda" 1945 októberi számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 64-65. (1947)

Györgypál László: Műszaki csapataink az újjáépítésben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 35-39. (1947)

Győrbiró László: Lövészezred és harckocsi zászlóalj együttműködése támadóharcban : (F. Andrejev szovjet ezredes cikke a szovjet „Katonai Közlöny" 1947. évfolyamának 2. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 58-62. (1947)

Győry Lajos: Alkalmazó megbeszélések tervezése és vezetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 19-25. (1947)

Győry Lajos: Tevőlegesség védelemben : (Kjazev M. vezérőrnagy cikke az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 13. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 74-77. (1947)

Győry Lajos: A kitűzött közelebbi és távolabbi feladatok támadásban : (Revin K. ezredes cikke az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 16. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 61-63. (1947)

Gádor Blanka and Benedek István: Benedek István: Ösztön és bűnözés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). p. 58. (1947)

Görgényi Dániel: Miért harcoltak a partizánok? In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 23-27. (1947)

Görgényi György: Hozzászólás a "tegeződés"-hez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 49-51. (1947)

Görgényi György: Üdülő honvédek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 42-44. (1947)

Hadváry Pál: A harci kiképzés megtervezése és ellenőrzése a katonai intézetekben : (Orosz Katonai Szemle 1946. évi 16. számában megjelent cikk, ismertetése). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 73-74. (1947)

Halmay József: Hadműveleti anyagi szolgálat mai szemmel. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 8-14. (1947)

Hertelendy Jenő: Az önműködő egyéni lőfegyver kérdése : (1916. évi 22. sz. Orosz Katonai Szemléből Fedorov V. m. tü. altábornagy „Az önműködő lőfegyver kérdése" című cikke). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 68-69. (1947)

Horváth Barna: Új fegyver a repülők harcászati alkalmazásában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 58-60. (1947)

Izsáki László: A Vörös Hadsereg páncélos és gépesített csapatai : (Orosz Katonai Szemle 1945. évi 18. számában, Kovalov G. altábornagy cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 88-92. (1947)

Jausz Béla and Harkai Schiller Pál: Harkai Schiller Pál: Lélektani tanulmányok Ranschburg Pál emlékére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 57-58. (1947)

Juhászi Imre: Beszél a régi „Honvéd". In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 55-58. (1947)

Jós Miklós: Magyarok a stockholmi öttusa versenyen. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 65-70. (1947)

Kalmár János: Hadizászlók. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 2-6. (1947)

Katter János: Tűzszerészek az ország újjáépítésének szolgálatában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 34-36. (1947)

Kerekes Béla: Harckocsik és tűzfészkek leküzdése közvetlen irányzással. Irányzásban való kiképzés : Sztrelybiczky I. és Chachalev V-nek a „Vojennij Vjesztnik" 1946. évi 22.. számában „A páncélelhárító tüzérség legénységének irányzásban való kiképzése" című cikk. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 76-79. (1947)

Kerekes Béla: Honvédségi sportversenyek tapasztalatai. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 53-58. (1947)

Kerekes Béla: A gyalogos harci kiképzésének főbb elemei : (Fedoszjev A. ezredes cikke a „Vojennij Vjesztnik" 1946. évi 18. számából). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 93-96. (1947)

Kerekes Béla: A gyalogság fejlődési útja. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 25-31. (1947)

Kerekes Béla: Éles kézigránátdobás vezetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 25-29. (1947)

Kerekes Béla: Éleslövés vezetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 28-31. (1947)

Kerekes Béla: Éleslövés vezetése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 6-11. (1947)

Király Béla: Csapattiszti továbbképzés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 30-34. (1947)

Király Béla: Gyalogságról : (Az Orosz Katonai Szemlte 1945. évi 18. számában megjelent Berzarin szovjet vezérezredes a Szovjetunió hőse „A gyalogság szerepe ai harcban" című cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 51-53. (1947)

Király Béla: A Jassi-Kisenyev-i csata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 47-49. (1947)

Király Béla: A gyalogság jövője : (Ez a dolgozat Berzarin szovjet vezérezredes, a Szovjetunió hőse „A gyalogság szerepe a harcban" c. cikkének egy részét értékeli ki). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 58-61. (1947)

Király Béla: A honvédség testnevelése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 48-52. (1947)

Kiss Tihamér: A gyermek időszemléletének kibontakozása és fejlődésmenetének váza. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 40-44. (1947)

Kiss Árpád: Dottrens, Robert: Éducation et démokratie. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 51-52. (1947)

Kiss Árpád: Hubert, René: Traité de Pédagogie générale. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 47-49. (1947)

Kiss Árpád and Château Jean: Château, Jean: Le réel et l'imaginaire dans le Jeu de l'enfant : essai sur la de l'imagination. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 61-63. (1947)

Kiss Árpád and Cousinet Roger: Cousinet, Roger: Une méthode de travail libre par groupes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 69-70. (1947)

Kiss Árpád and Dottrens Robert-Alexandre: Dottrens, Robert: L'enseignemnet individualisé. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). p. 67. (1947)

Kiss Árpád and Freinet Célestin: Freinet, C.: L'école moderne française. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 68-69. (1947)

Kiss Árpád and Zazzo René: Zazzo, René: Le Devenir de l'intelligence. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 60-61. (1947)

Koczkás Gyula: Természettudományos világkép vagy világnézet? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 38-40. (1947)

Kovács Ferenc: Nehézségek az irodai szolgálatban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 38-40. (1947)

Kováts Gyula and Ušinskij Konstantin Dmitrievič: K. D. Usinszkij "az orosz nemzet nevelője" : a Magyar Pedagógiai Társaság 1947. évi január 18-án tartott ülésén felovasott székfoglaló előadás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 1-8. (1947)

Kulay Sándor: Gondolatok a gépkocsizó alapkiképzéshez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 59-63. (1947)

Kulay Sándor: Szervezési és fejlesztési gondolatok a gépjárómű szolgálatban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 31-35. (1947)

Kulay Sándor: Szállítószolgálat a korszerű háborúban : (A L'Armée Francaise 1947. február, március, áprilisi számaiban André Montech-től megjelent tanulmány alapján). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 78-82. (1947)

Liszka György: A szakosítás : (Megjelent a „Rivista Militare" 1946 augusztusi számában. Szerző: Piero Valentini tüzérszázados). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 72-76. (1947)

Liszt István: A gázsugár-reakciós motor, az új repülőgép erőgép : (Dr. Trautsch Kálmán cikke a Magyar Technika Műszaki és Gazdaságtudományi folyóirat 1946. évi 6-8. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 65-68. (1947)

Liszt István: A repülés fejlődése 1938 óta : (Bánhidi Antal cikke a Magyar Technika műszaki és gazdaságtudományi folyóirat 1946. évi 7-8. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 68-69. (1947)

Lágyi István: Még néhány adat a szabadságharc tisztképzéséhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 6-8. (1947)

Láng Győző: Folyóátkelés vontatókötél segítségével : (Az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 16. számában, Kosarin N. főhadnagy cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 94-95. (1947)

Lénárd Ferenc: Az osztályozás lélektana. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 28-37. (1947)

Lénárd Ferenc and Guillaume Paul: Guillaume, Paul: Manuel de psychologie. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 59-60. (1947)

Lóránt Imre: Megint az antimilitarizmusról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 30-32. (1947)

Lóránt Imre: Nagyvilág. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 70-75. (1947)

Lóránt Imre: Nagyvilág. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 71-75. (1947)

Lóránt Imre: Nagyvilág : Magyarország. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 70-75. (1947)

Lóránt Imre: Nagyvilág : Magyarország. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 68-74. (1947)

Lóránt Imre: Nagyvilág : Magyarország. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 67-72. (1947)

Lóránt Imre: Nagyvilág : Magyarország. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 100-106. (1947)

Lóránt Imre: Nagyvilág : Magyarország. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 83-87. (1947)

Lóránt Imre: Nagyvilág : Magyarország. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 103-108. (1947)

Lóránt Imre: Nemzetközi helyzet : Magyarország. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 70-75. (1947)

Lóránt Imre: Politikai helyzetkép. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 73-76. (1947)

Lóránt Imre: Román tisztek látogatása Magyarországon. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 47-48. (1947)

Lóránt Imre: Válaszúton. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 17-19. (1947)

Maczkó Dezső: Légvédelmi-harckocsi. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 95-97. (1947)

Maczkó Dezső: A gyalogsági géppuska korszerűsítésének kérdése : (Megjelent az orosz katonai szemle 1946. évi 16. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 67-69. (1947)

Merényi Gusztáv: Az Egyesült Államok katonaegészségügyi szolgálata a világháborúban : Fischbein: „Orvosok a háborúban" („Doctors at War" New-York, 1945.) címmel" 400 oldalas könyv foglalja össze az Egyesült Államok háborús egészségügyének adatait, eredményeit és tanulságait. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 79-82. (1947)

Molnár Iván: Korszerű folyamierő. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 44-50. (1947)

Molnár Iván: Mágneses akna és elhárítása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 31-36. (1947)

Molnár Tibor: A Magyar Köztársaság kikiáltásának első évfordulója. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 2-5. (1947)

Málnási-Csizmadia Lajos: Még néhány szó az irodai szolgálatról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 39-41. (1947)

Málnási-Csizmadia Lajos: Tiszteletadás,- és kölcsönös megbecsülés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 56-59. (1947)

Mándy Stefánia and Faragó László: Faragó László: Iskola és társadalom : az angol demokrácia neveléspolitikája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 55-56. (1947)

Móra László: Fegyelmi fenyítések és jutalmazások a Szovjetunió haderőinél. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 22-30. (1947)

Móra László: Gondolatok az új Szolgálati Szabályzathoz. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 23-26. (1947)

Móra László: Légvédelmi tüzérség alkalmazása földi célok ellen : (Der Schweizer Artitlerist 1947. áprilisi számában megjelent cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 54-56. (1947)

Móra László: Radar harcászáti alkalmazása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 21-33. (1947)

Móra László: Tüzérségi repülőgépek felhasználása kábelfektetésre : (Artilerijszkij zsurnál 1945. évf. 10. sz.). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. p. 70. (1947)

Móra László: A Vörös Hadsereg lövészezredének tüzérsége és aknavetői : Orosz Katonai Szemle 1945. 18. sz. Grigorjev alez. cikke nyomán. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 69-72. (1947)

Móricz Lajos: Gyalogság együttműködése páncélos egységekkel. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 40-44. (1947)

Nagy Pál: Beszámoló a határőrnapokról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 15-21. (1947)

Neogrády László: Arad, a vértanúk városa. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 1-7. (1947)

Padusitzky László: A kiképzési idő beosztása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 32-34. (1947)

Papp Bertalan: Beszámoló a honvédségi fegyvernemi, csapat- és sportversenyekről. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 59-64. (1947)

Pentsy Jenő: Hiradóalakulatok részvétele az újjáépítésben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 49-55. (1947)

Pentsy Jenő: Hozzászólás „Ami nem vált be a híradó csapatnál" című cikkhez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 6-7. (1947)

Pentsy Jenő: A második világháború hiradószolgálata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 25-30. (1947)

Pethő Tibor: Német katonai vezetők beszámolója a német hadvezetés hibáiról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 46-49. (1947)

Petróczy Gyula: Vetített képek a kiképzés szolgálatában : (Az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 13. számában megjelent cikk alapján). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 65-66. (1947)

Petőfi Sándor: Respublica. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. p. 1. (1947)

Pálffi-Muhorg Zoltán: A gyaloghadosztály és ezred támadó harcainak alapjai : (Csancsibadze P. vezérezredesnek az Orosz Katonai Szemle 1945. évfolyam 18. számában megjelent tanulmányának ismertetése). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 65-68. (1947)

Pálffy György: A Sztálini stratégia. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 7-18. (1947)

Pénzes Zoltán: A tanítástan és módszertan alapelvei az iparoktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 18-28. (1947)

Récsey Ottmár: A gázvédelemről és vegyi harcról. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 55-58. (1947)

Réczey Ferenc: A Negyedik Honvédség. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 34-40. (1947)

Révay Kálmán: A Kossuth Akadémia feladata. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 1-4. (1947)

Sashegyi Ernő: Amit a hadirokkantságról mindenkinek tudni kell. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 65-68. (1947)

Sashegyi Ernő: Csapatparancsnok és csapatorvos. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 59-64. (1947)

Schultheisz István: Hadműveleti csapatmozgások. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 20-25. (1947)

Seléndi Andor: Orosz folyami hajóhadak harcai a Dunán a múlt évszázadban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 36-42. (1947)

Sillay Rudolf: Tüzérfelderítő járőrverseny. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 36-38. (1947)

Simonyi Gindele Géza: Tüzérség alkalmazása támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 41-44. (1947)

Simonyi Gindele Géza: A rohamtüzérség harca. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 35-38. (1947)

Solti Molnár István: A kiképzési módszerek. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 50-54. (1947)

Somody Ferenc: Navigációs kiképzés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 37-39. (1947)

Szentgyörgyi Ferenc: Az új tisztikar. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 28-31. (1947)

Szigethy Mihály: A szovjet hadsereg francia szemmel : (Lorquin francia katoniai írónak, a L'Armée Francaise 1947. évi 15. és 16. számában megjelent tanulmányának ismertetése. Második folytatás.) (Az első rész a „Honvéd" 1947. novemberi (11.) számában jelent meg). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 40-48. (1947)

Szigethy Miklós: A Szovjet hadsereg francia szemmel. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 25-33. (1947)

Szigethy Miklós: A katonai bajtársiasság : (A. Pavlov cikkének ismertetése. Megjelent az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 22. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 52-53. (1947)

Szotyori László: Korszerű páncélos felderítő zászlóalj. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 40-45. (1947)

Sztehló Zoltán: Aknakutatók és tűzszerészek a székesfehérvári mezőgazdasági kiállításon. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 65-67. (1947)

Székely Tibor: Harcikocsik alkalmazása és együttműködése lövész egységekkel : (Megjelent az Orosz Katonai Szemle 13. számában, írta: Andreew A. ezredes és Vektorov N. őrnagy. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 82-86. (1947)

Szűcs István: A tüzérség tüztervének elkészítése támadásban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 25-28. (1947)

Sólyom László: Az új Hadiakadémia. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 29-33. (1947)

Sólyom László: Az új honvédség és a formák. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 8-13. (1947)

Sólyom László: Budapest felszabadításához vezető hadműveletek és az ostrom. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 11-19. (1947)

Sólyom László: A Szabadságharc centennáriuma és a Honvédség. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 1-4. (1947)

Sólyom László: Voronyezs. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 11-13. (1947)

Sólyom László: A győzelem napjának második évfordulójára : A Vörös Hadsereg hadműveletei 1945. évben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 5-10. (1947)

Sólyom László and Kuthy László and Platthy Pál: Az összeesküvés : a „Honvéd" szerkesztőbizottsága nevében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 1-2. (1947)

Tömösi Jenő: A svájci milichadsereg. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 26-31. (1947)

Vajda György Mihály and Lénárd Ferenc: Lénárd Ferenc: A lélektan útjai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 56-57. (1947)

Vajda György Mihály and Vajthó László: Vajthó László: Húsz évem a Markóban : [egy műkedvelő könykiadó tanár jegyzetei]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). p. 70. (1947)

Variházy Oszkár: Vadászlovaglások az 1. hadosztálynál. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 70-71. (1947)

Vasy Géza: Angol Repülőgépgyártás : (Megjelent az „Aaircraft Engieering" 1946. évi novemberi számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. p. 67. (1947)

Vasy Géza: A Bristol Theseus 1 légcsavaros és fúvócsöves gázturbina hőkicserélővel. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 97-99. (1947)

Vasy Géza: Elmélet és gyakorlat gépek és műszerek kezelésénél. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 11. pp. 55-58. (1947)

Vasy Géza: Mesterlövész fegyverzete : (2. sz. Orosz Katonai Szemle „Mesterlövész fegyverzete", U. Blincsikovs m. ezredes). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 61-67. (1947)

Vasy Géza: Új magyar kis gépkocsi terve. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 63-64. (1947)

Vasy Géza: A mágánrepülés az Északamerikai Egyesült Államokban : John Paul Andrews: Az ön sajál répülőgépe (Your Personal Plane). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 54-56. (1947)

Vermes Zoltán: Ami nem vált be a híradócsapatnál. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 35-43. (1947)

Vermes Zoltán: Híradó haditapasztalatok szovjet alárendeltségben. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 3. pp. 39-46. (1947)

Vermes Zoltán: Tegeződés. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 42-45. (1947)

Vermes Zoltán: A vezetékes hiradóanyaggal kapcsolatos tapasztalatok. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 44-50. (1947)

Várnay Tibor: A honvédség ruhagazdálkodása. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 4. pp. 39-45. (1947)

Vértes László: Harcászati elvek és kiképzési módszerek a Szovjetunióban az orosz katonai szakirodalom tükrében. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 14-18. (1947)

Vértes László: A tábori tüzérség jelentősége és alkalmazása a korszerű harcban. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 10-16. (1947)

Vértes László and Vörös Tibor and Schultheisz István and Móra László and Györgypál László and Németh Dezső: Könyv- és lapszemle. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 46-57. (1947)

Vörös Tibor: Az amerikai hadsereg gyalogezredének és zászlóaljának védelmi harca : (Orosz Katonai Szemle 1946. évi 22. sz. megjelent Nikolajev őrnagy cikke nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 7. pp. 54-58. (1947)

Vörös Tibor: Fegyvernemek együttműködése támadó harcban : (Megjelent az Orosz Katonai Szemle 1946. évi 2. számában). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 9. pp. 61-63. (1947)

Vörös Tibor: A nyugati partraszállás : (John Dalgleish őrnagy „We planed the second front" c. könyve alapján). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 51-57. (1947)

Vörös Tibor: A tüzérség jövője : (Vittoris tengerészeti alezredes cikke a „Revista militare" 1947. 5. számából). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 12. pp. 72-93. (1947)

Wettstein György: Gépkocsivezetők közlekedésrendészeti kiképzése. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 44-47. (1947)

Zentai Vilmos: Milyen legyen az új honvédség szelleme? In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 1. pp. 6-11. (1947)

Zentai Vilmos: A költségvetés tárgyalása után. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 5. pp. 3-4. (1947)

Zentai Vilmos: Őszintén a demokrácia szolgálatában. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 2. pp. 6-8. (1947)

ifj. Zibolen Endre: Egy rajongó leány feljegyzései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 8-17. (1947)

ifj. Zibolen Endre: Kemény Gábor: Továbbképzés és demokrácia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 53-54. (1947)

ifj. Zibolen Endre: Országos Köznevelési Tanács: Demokrácia és köznevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 52-53. (1947)

Zsótér Bertalan: Hátralökésnélküli fegyver. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 6. pp. 12-20. (1947)

Zách Imre: A 8 mm betétcsövek használata a 10.5 cm-es löveghez. In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 10. pp. 68-72. (1947)

Ádám Zsigmond: A nevelés elméletének és gyakorlatának kapcsolata a Gyermekvárosban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (56). pp. 44-46. (1947)

Ördögh István: Az olasz hadosztály tüzérség szervezési kérdései az angol hadosztály tüzérség mintájára : (Az Olasz Katonai Szemle 1946 augusztus és szeptemberi számaiban megjelent Andrea Cucine tüzérszázados cikkei nyomán). In: Honvéd : katonai folyóirat, (2) 8. pp. 48-50. (1947)

Book

Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története : 1386-1434.

Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története : 1434-1500.

Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története : 1500-1552.

Láng Sándor and Hajósy Ferenc: Földrajz III. rész : a gimnázium és leánygimnázium VII. osztálya számára.

Journal

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 1. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 10. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 11. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 12. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 2. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 3. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 4. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 5. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 6. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 7. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 8. sz.

Autó-Motor Sport. - II. évf. (1947) 9. sz.

Déli Csillag Körlevél. - (1947) 1.sz.

Déli Csillag Körlevél. - (1947) 2.sz.

Déli Csillag Körlevél. - (1947) 3.sz.

Déli Csillag Körlevél. - (1947) 4.sz.

Déli Csillag. - (1947) 2.sz.

Déli Csillag. - (1947) 3.sz.

Emberség. - (1947) 5.sz.

Emberség. - (1947) 6-7.sz.

Emberség. - (1947) 8.sz.

Emberség. - (1947) 9-10.sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 1. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 10. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 11. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 12. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 2. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 3. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 4. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 5. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 6. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 7. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 8. sz.

Honvéd. - II. évf. (1947) 9. sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 1.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 10.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 11.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 2.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 3.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 4.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 5.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 6.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 7.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 8.sz.

Konzum Figyelő. - 1.évf. (1947) 9.sz.

Kossuth-Szemle. - 2.évf. (1947) 4-6.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 1.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 10.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 2.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 3.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 4.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 5-6.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 7.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 8.sz.

Litográfia. - 44.évf. (1947) 9.sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 13. évf. (1944) 26. sz.

Magyar Paedagogia. - 56. évf. (1947).

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 10. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 11. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 12. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 13. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 14. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 15. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 16. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 17. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 18. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 19. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 2. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 20. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 22. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 23. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 24. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 25. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 26. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 27. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 28. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 29. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 3. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 31. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 32. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 33. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 34. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 35. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 36. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 37. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 38. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 39. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 4. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 40. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 41. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 43. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 44. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 45. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 46. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 47. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 48. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 49. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 5. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 50. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 51-52. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 6. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 7. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 8. sz.

Mozi Élet. - 2. évf. (1947) 9. sz.

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. - 51.évf. (1947) 3. sz.

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. - 51.évf. (1947) 4. sz.

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. - 51.évf. (1947) 5. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 1. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 10. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 12. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 2. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 3. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 4. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 6. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 7. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 8. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 9. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 1. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 10. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 11. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 12. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 13. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 14. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 15. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 16. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 17. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 18. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 19. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 2. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 20. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 21. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 22. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 23. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 3. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 4. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 5. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 6. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 7. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 8. sz.

Szakszervezeti Közlöny. - 8.évf. (1947) 9. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 12. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 13. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 14. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 15. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 16. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 17. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 18. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 19. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 4. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 4. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 5. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 5. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 6. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 6. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 7. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 7. sz.

Szövetkezeti Értesítő. - 1. évf. (1947) 8. sz.

Szülők Lapja. - 1.évf. (1947) 1. sz.

Szülők Lapja. - 1.évf. (1947) 2. sz.

Technikus. - 1.évf. (1947) 1. sz.

Technikus. - 1.évf. (1947) 2. sz.

Pártszervezet. - 2.évf. (1947) 11. sz.

Newspaper

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 1. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 10. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 11. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 12. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 13. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 14. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 15. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 16. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 17. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 18. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 19. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 2. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 20. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 21. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 22. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 23. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 24. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 25. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 26. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 27. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 28. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 29. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 3. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 30. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 31. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 32. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 33. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 34. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 35. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 36. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 37. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 38. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 39. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 4. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 40. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 41. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 42. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 43. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 44. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 45. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 46. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 47. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 48. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 49. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 5. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 50. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 51. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 52. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 6. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 7. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 8. sz.

Magyar Bányászlap. - 34.évf. (1947) 9. sz.

Pártértesítő. - 2.évf. (1947) 1. sz.

Pártértesítő. - 2.évf. (1947) 2. sz.

Szegedi Hírlap : A Független Kisgazdapárt Napilapja. - 1. évf. (1947) 189. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 1. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 10. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 11. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 12. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 13. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 14. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 15. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 16. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 17. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 18. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 19. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 2. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 20. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 21. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 22. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 23. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 24. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 25. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 26. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 27. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 28. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 29. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 3. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 30. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 31. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 32. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 33. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 34. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 35. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 36. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 37. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 38. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 39. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 4. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 41. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 46. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 49. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 5 [!6]. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 5. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 50. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 51. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 52. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 53. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 54. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 55. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 56. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 57. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 58. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 59. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 60. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 61. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 62. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 63. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 64. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 65. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 66. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 67. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 68. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 7. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 70. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 71. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 72. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 73. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 74. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 75. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 76. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 77. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 78. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 79. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 8. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 80. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 81. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 82. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 83. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 84. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 85. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 86. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 87. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 88. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 89. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 9. sz.

Szegedi Hírlap : A független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt Napilapja. - 1. évf. (1947) 90. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 100. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 101. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 102. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 103. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 104. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 105. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 106. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 107. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 108. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 109. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 110. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 111. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 112. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 113. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 114. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 115. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 116. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 117. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 118. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 119. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 120. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 121. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 122. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 123. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 124. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 125. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 126. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 127. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 128. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 129. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 131. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 132. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 133. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 134. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 135. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 136. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 137. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 138. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 139. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 140. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 141. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 142. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 143. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 144. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 145. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 146. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 147. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 148. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 149. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 150. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 151. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 152. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 153. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 154. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 155. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 156. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 157. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 158. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 159. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 160. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 162. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 163. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 164. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 165. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 166. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 167. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 168. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 169. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 170. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 171. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 172. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 173. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 174. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 175. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 176. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 177. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 178. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 179. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 180. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 181. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 182. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 183. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 184. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 185. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 186. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 187. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 188. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 30 [!130]. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 91. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 92. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 93. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 94. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 95. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 96. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 97. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 98. sz.

Szegedi Hírlap : Független Politikai Napilap. - 1. évf. (1947) 99. sz.

Manuscript

Kilépési engedély : [Szent-Györgyi Albertné részére kiállítva].

Szövetséges utazási engedély : [Szent-Györgyi Márta részére kiállítva].

Offprint

Antiquitas Hungarica : A klasszikus örökség, a magyar föld régi népei, nemzetünk kulturhagyatéka és népi hagyományai. (1947)

Assembly Commission : II on "God's Design and Man's Witness". In: Kolligátum. pp. 1-6. (1947)

Axioms of the modern man. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1947)

L'evangile convient-il au temps present? In: Kolligátum. pp. 1-14. (1947)

Megalakult a Délvidéki Sportrepülők Egyesülete. In: Délmagyarország, (4) 90. p. 5. (1947)

[A Nobel-díjas párbajnak néz elébe]. In: The New York Times. (1947)

Société Internationale d'Études Orientales. (1947)

Szent-Györgyi cikkéhez / Németh László. In: Válasz (szerk. Illyés Gyula), (7) 1. pp. 90-93. (1947)

The United Nations General Assembly : its expanding role and the issues before the second session ; Introduction to the annual report of the secretary-general on the work of the organization, 1947. In: Kolligátum. pp. 478-522. (1947)

Veszedelmes gyümölcs, Szent-Györgyi Albert és a lélek. In: Új Ember- katolikus hetilap, (3) 8. p. 4. (1947)

Zusammenfassungen der Amsterdamer Studienbände. In: Kolligátum. pp. 644-675. (1947)

The free society. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1947)

The gospel successfully at work. In: Kolligátum. pp. 1-49. (1947)

Aulén Gustav: The church according to the New testament. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1947)

Banga Ilona and Guba Ferenc and Szent-Györgyi Albert: Nature of myosin : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (159) 4032. p. 194. (1947)

Barnes Roswell P.: The church' approach to international affairs. In: Kolligátum. pp. 511-531. (1947)

Barth Karl: Die Kirche - die lebendige Gemeinde des lebendigen Herrn Jeus Christus. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1947)

Bednar Fr.: Central Eurpoe and the Balkan states. In: Kolligátum. pp. 629-636. (1947)

Bennett John C.: The involvement of the church in the social disorder. In: Kolligátum. pp. 420-430. (1947)

Bliss Kathleen: Personal relations in a technological society. In: Kolligátum. pp. 471-482. (1947)

Brunner Emil: Schlusswort : und nun? In: Kolligátum. pp. 502-510. (1947)

Buza László: A dekalogos és a nemzetközi jog = Decalogul si dreptul international public = Le décalogue et le droit international public. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1947)

Craig Clarence Tucker: The church of the New Testament. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1947)

Diem-Ebersbach Hermann: The church between Russia and America. In: Kolligátum. pp. 592-609. (1947)

Dulles John Foster and Hambidge Gove: The food and agriculture organization at work ; Security through the United Nations : fifth report of the Commission to Study the Organization of Peace ; Report on Moscow meeting of the Council of Foreign Ministers ; Transcript of Stalin-Stassen Conference. In: Kolligátum. pp. 346-476. (1947)

Ellul Jacques: Diagnostic sur le desorde de la civilisation en Europe. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1947)

Fekete Lajos: Magyarság, törökség : két világnézet bajvívói. (1947)

Fjelbu Arre: The church of god amid the disorder of man. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1947)

Florovsky Georges: The church and her responsibility. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1947)

Fromer Leo: Rechtsstaatliche Postulate an das Steuerrecht. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1947)

Galabov Galab D.: Za osnovnite načala na pozemelnata sobstvenost v Osmanskata Imperiâ i specialno v Balgariâ pod tursko vladičestvo : po osmano-turski zakoni i dokumenti ot XVI, XVII, XVIII i XIX vek. (1947)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Čto takoe "bosyj volk"? : k tolkovaniû "Slova o polku Igorove". In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 317-337. (1947)

Grubb Kenneth G.: Chairman's introduction to study. In: Kolligátum. pp. 637-643. (1947)

Gyóni Mátyás: L'Église orientale dans la Hongrie du XIe siécle. In: Revue d'histoire comparée : études hongroises. pp. 42-49. (1947)

Halasi-Kun Tibor: Philologica : 1. In: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. (1947)

Harmatta János: Franz Altheim: Goten und Finnen im dritten und vierten Jahrhundert. Berlin, 1944 : compte rendu. In: Revue d'Histoire Comparée. pp. 254-258. (1947)

Henning Walter Bruno: Two Manichæan magical texts : with an excursus on the Parthian ending -ēndēh. In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 39-66. (1947)

Holt Paul: Protestant experience in Europe. In: Kolligátum. pp. 457-470. (1947)

Hrkal Eduard: Der Etruskische Gottesdienst : Dargestellt nach dem Agramer Mumienbinden : mit einer grammatischen Skizze und Übersetzungen der bis jetz analysierbaren Inschriften. (1947)

Inalcık Halil: Bursa șer'iye sicillerinde Fatih Sultan Mehmed'in fermanları. In: Belleten. pp. 693-708. (1947)

Inalcık Halil: The origin of the Ottoman-Russian rivalry and the Don-Volga canal (1569). In: Ankara Üniversitesi yıllığı. pp. 47-110. (1947)

Johnson F. Ernest: New beginnigs in the relations of the church to the social economic, political, and cultural movements of the day. In: Kolligátum. pp. 402-408. (1947)

Malov Sergej Efimovič: Manas : Kirgizskij épos. Velikij pohod. Moskva, 1946 : recenziâ. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 155-156. (1947)

Malov Sergej Efimovič: Mir Ališer Navoi v istorii tûrkskih literatur i âzykov srednej i central'noj Azii. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 475-480. (1947)

Mansuroğlu Mecdut: Anadolu Türkçesi (XIII. asır) : Dehhanî ve manzumeleri. (1947)

Martonyi János: Emberi szabadságjogok a demokráciában. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1947)

Maury Pastor Pierre: The gospel : its relevance to the present time. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1947)

Nedkov Boris: Orientalistikata v Sofijskata narodna biblioteka. In: Godišnik na Bibliografiskiâ Institut. pp. 3-16. (1947)

Neill S. C.: The church failure to be christian. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1947)

Nemeskéri János: Anthropologie des conquérants hongrois. In: Revue d`Histoire Comparée : Études Hongroises;Revue d'histoire comparée : études hongroises. pp. 174-180. (1947)

Newbigin Lesslie: The duty and authority of the church to preach the gospel. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1947)

Niebuhr H. Richard: The disorder of man in the church of god. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1947)

Nolde Frederick O.: Freedom of religion and related human rights. In: Kolligátum. pp. 532-591. (1947)

Ortutay Gyula: Ortutay Gyula jelentése Dr. Szendrey Ákos magántanári képesítése tárgyában : gépelt kézirat. (1947)

Ortutay Gyula and Schwartz Elemér: Ortutay Gyula és Schwartz Elemér ny. r. tanárok érdemleges jelentése Dr. Vajkai Aurél magántanári képesítése tárgyában : gépelt kézirat. (1947)

Patjin Constantijn Leopold: The strategy of the church towards social, economic and political movements of the day. In: Kolligátum. pp. 483-501. (1947)

Pauck Wilhelm: Rival secular faiths. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1947)

Popov A. I.: Burtasy i mordva. In: Učenye Zapiski LGU, 105. ; Seriâ vostokovedčeskih nauk, vyp. 2. pp. 199-210. (1947)

Popov A. I.: Toponimičeskoe izučenie vostočnoj Evropy. In: Učenye Zapiski LGU, 105. ; Seriâ vostokovedčeskih nauk, vyp. 2. pp. 103-113. (1947)

Potapov Leonid Pavlovič: Étnografičeskaâ poezdka na ûg hakassii v 1946 g. In: Učenye zapiski Hakasskogo naučno-issledovatel'skogo institut âzyka, literatury i istorii. pp. 51-61. (1947)

Potapov Leonid Pavlovič: K voprosu o patriarhal'no-feodal'nyh otnošeniâh u kočevnikov. In: Institut Étnografii imeni N. N. Mikluho-Maklaâ : kratkie soobŝeniâ. pp. 66-69. (1947)

Rásonyi László: Bō-kolabur. In: Halil Edhem hâtira kitabı. pp. 243-248. (1947)

Riches Kenneth: Convictions in the church. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1947)

Rypka Jan: Farruhī. In: Archiv Orientální. (1947)

Röpke Wilhelm: Die Krise des Kollektivismus. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1947)

Savarimuthu Samson William: Adherents of higher religions. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1947)

Sayre Francis B.: The advancement of dependent peoples ; The United Nations and non-self-governing territories : documentary material. In: Kolligátum. pp. 692-782. (1947)

Schlink Edmund: Das Zeugnis der Kirche inmitten der menschlichen Unordnung. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1947)

Schwartz Elemér: Szendrey Ákos munkássága : gépelt kézirat. (1947)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: Magyar nyelvkönyv angolok számára : könyvismertetés. In: Reformátusok Lapja = Hungarian Reformed religious paper. (1947)

Siräliev Mamed Aga Siräli ogly: Izučenie dialektov azerbajdžanskogo âzyka. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie literatury i âzyka. pp. 431-436. (1947)

Skydsgaard Kristen Ejner: The roman catholic church and the ecumenical movement. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1947)

Szent-Györgyi Albert: Az izom kémiai szerkezete. In: Orvosok Lapja : a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetének hivatalos hetilapja, (3) 11. pp. 321-327. (1947)

Szent-Györgyi Albert: Elnöki megnyitó. In: Beszámoló művelődéspolitikánk mai helyzetéről : az Országos Köznevelési Tanács teljes ülése : 1947. február 11.. pp. 3-4. (1947)

Szent-Györgyi Albert: Recherches sur la contraction musculaire et la distribution électronique dans les structures vivantes : la structure chimique du muscle. In: Bulletin de la Société de Chimie Biologique, (29). pp. 560-571. (1947)

Szent-Györgyi Albert: Élményeim a szovjet természettudománnyal kapcsolatban. In: A harmincéves Szovjetunió : 1917-1947. pp. 164-167. (1947)

Thomas Madathilparampil Mammen: Man, machine, society. In: Kolligátum. pp. 409-419. (1947)

Tillich Paul: The disintegration of society in christian countries. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1947)

Turan Osman: Selçuk devri vakfiyeleri. In: Belleten. pp. 415-429. (1947)

Turóczi-Trostler József: A "Holdvilágos éj" : képzettörténeti tanulmány Vörösmarty mesenovellájáról. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1947)

Tóth János: A szellemi alkotás és a jog. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1947)

Urwin Evelyn Clifford: The new social outlook in British christianity. In: Kolligátum. pp. 431-446. (1947)

Vairanapillai Samuel: Diagnosis of the present disorder. In: Kolligátum. pp. 447-456. (1947)

Vajda Georges: Melchisédec dans la Mythologie ismaélienne. In: Journal Asiatique. (1947)

Vajkai Aurél: Az ördöngős molnárlegény. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1947)

Van Asbeck Frederik Mari: The church and the disorder of international society. In: Kolligátum. pp. 610-628. (1947)

Vicedom Georg F.: Evangelism among Adherents of non-Christian Religions. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1947)

Visser't Hooft Willem Adolph: Die Bedeutung des oekumenischen [ökumenischen] Rates der Kirchen. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1947)

Visser't Hooft Willem Adolph: The significance of the world. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1947)

Wilson Howard Eugene: The development of UNESCO. In: Kolligátum. pp. 291-343. (1947)

Wyon Olive: Signs of new life in the church universal. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1947)

Zajączkowski Włodzimierz: Przysłowia, powiedzenia i formułki Karaimów trockich : przyczynek do badań nad karaimską twórczością ludową. In: Myśl Karaimska. (1947)

Zalán Kornél: Öröklési jogunk újabb kérdései. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1947)

This list was generated on 2024. július 17. 15:49:32 CEST.