Items where Year is 1944

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 68.

A

Abramzon Saul Matveevič: Čerty voennoj organizacii i tehniki u kirgizov : po istoriko-étnografičeskim dannym i materialam éposa "Manas". In: Trudy Instituta russkogo âzyka, (1) 4. pp. 167-180. (1944)

B

Bartol'd Vasilij Vladimirovič: Zur Geschichte des persischen Epos. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 121-157. (1944)

Bikkal Dénes: A mezőgazdasági munkavállalók betegségi biztosításának problémája.

Bombaci Alessio: Ancora sul trattato turco-veneto del 2 ottobre 1540. In: ?Rivista degli Studi Orientali. pp. 373-381. (1944)

Buday László: Fejlődés, hit, alkat.

Buvári András: Zágoni Barra György: A mennyiségtan tanítása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 57-58. (1944)

Bácskai Gyula: Titán meghatározások és a TiC14 előállítása : pályamunka.

C

Csiki Ernő: Dr. Horváth Géza t. tag emlékezete : 1847-1937. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1944)

Csányi Piroska: Szent-Györgyi Albert intézete működik. Beszélgetés dr. Banga Ilonával Szent-Györgyiről és utolsó nagy felfedezéséről. In: Délmagyarország : a Magyar Kommunista Párt délmagyarországi napilapja, (2) 24. p. 5. (1944)

Czeglédy Károly: Magna Hungaria. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1944)

D

Dank Mária: Adatok a dithionátok ismeretéhez : pályamunka.

Deme László: Magyarságtudomány és nemzetnevelés, szerk. Kiss Árpád, Kovács Máté : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 55-56. (1944)

Dósa András: Adatok a pikkelysömör kóroktanához. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1944)

F

Faragó László: Brimble, L. J. F.; May, Frederick I.: Social studies and world citizenship : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 65-66. (1944)

Faragó László: Dent, H. C.: British education : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 59-60. (1944)

Faragó László: A Szovjetunió iskolaszervezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 44-48. (1944)

G

Gerő Ernő: Lesz magyar újjászületés! : Gerő Ernő a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségi tagjának beszéde a november 7-én megtartott szegedi nagygyűlésen.

Grossman Vasilij Semënovič: Írások a háborúból : az öreg tanító.

Gróf Pál and Schmelz Dezső: A vér histamin-szintje és a reticuloendothel működése III. fokban fagyottakban. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1944)

Gyulai Ágost: Education in Britain yesterday, today, tomorrow by fifteen authors, ed. R. A. Scott-James : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 60-61. (1944)

Gyulai Ágost: Elhúnyt [!Elhunyt] pedagógusok : Kemény Ferenc : 1860-1944. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 51-52. (1944)

Gyulai Ágost: Woodhead, E. W.: The child in the educational system : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 61-62. (1944)

Gáspár János: Sociâl’na biologiâ rusinov”. In: Kolligátum. pp. 1-78. (1944)

Gáspár János: A keleti szlávok antropológiája különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra. In: Kolligátum. pp. 2-168. (1944)

Gáspár János and Kocsis Antal Gábor: Fog- és állcsontrendellenességek öröklődése és összefüggésük az alkattal : különlenyomat. In: Kolligátum. pp. 3-16. (1944)

H

Haenisch Erich: Der Stand der Yüan-ch'ao-pi-shi-Forschung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. pp. 109-120. (1944)

Horváth János: A Hilbert-féle tér : pályamunka.

I

Imre Sándor: Az emberekkel bánás lélektani alapjai :a Mérnöki Továbbképző Intézet 1943. évi tanfolyamainak anyaga. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1944)

Imre Sándor: A Ferenc József-Tudományegyetem a századforduló táján. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1944)

J

Juhász Kálmán: A 100 éves Kübekháza : 1844-1944.

K

Kiss Árpád: Az embernevelés mai jelentése : a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1946. évi december hó 21-én tartott ülésén felolvasott székfogalaló-előadás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 38-43. (1944)

Komoróczy György: Borkivitelünk észak felé : fejezet a magyar kereskedelem történetéből.

Kozocsa Sándor: Kozocsa Sándor levele Klebelsberg Kunonéhoz.

Kristóf György: Az egyetem hivatása. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1944)

L

Legény János: Magyar nyelv és nemzeti szellem a soproni iskolákban 1867-ig.

Liimola Matti: Etymologische Bemerkungen. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 77-90. (1944)

M

Macartney Carlile Aylmer: On the Greek sources for the history of the Turks in the sixth century. In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies. pp. 266-275. (1944)

Magyary Zoltán: A hivatásos közszolgálat megoldatlan kérdései. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1944)

Makkai László: Honfoglaló magyar nemzetségek Erdélyben. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 163-191. (1944)

Martonyi János: Közigazgatási biráskodásunk [!bíráskodásunk] továbbfejlesztése. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1944)

Martonyi János: A hivatási önkormányzatok jelentősége. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1944)

Melczer Miklós: Az induratio penis plastica lymphogranulomás eredete. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1944)

Mirkó János: Nevelés és tanítás a gazdasági szakoktatási intézményekben.

Molnár Béla: Kassa orvosi története.

Mándy Stefánia: Braithwaite, E. W.: Parent and child : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). p. 67. (1944)

Mándy Stefánia: Heaton, H. M.: Home training for young children : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). p. 66. (1944)

Mándy Stefánia: Prohászka Lajos: A mai élet erkölcse : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 53-54. (1944)

Máté Károly: Sajtó és nevelés : a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1946. ávi december hó 21-én tartott ülésén felolvasott székfoglaló-előadás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 32-38. (1944)

N

Nagy Lajos Gyula: Emlékezés Szentkatolnai Bálint Gáborra : kézirat a Kőrösi Csoma-Archivum számára. (1944)

Nemeskéri János: Ivád község - Ivády család : biogenealógiai tanulmány. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1944)

Németh Gyula: Ritter, Hellmut: Karagös. Türkische Schattenspiele, hrsg., übers. u. erklärt. 2. Folge. Leipzig : Brockhaus, 1941 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 135-136. (1944)

P

Prohászka Lajos: Demokrácia és humanizmus : elnöki megnyitó a Magyar Paedagogiai [!Pedagógia] Társaság 52. nagygyűlésén 1946. május 8-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 1-10. (1944)

R

Rásonyi László: Macarlar ve türkler. (1944)

Révai József: Kossuth Lajos.

S

Somogyi Ferenc: Társadalompolitikai törvényalkotás Werbőczy után. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1944)

Sulica Szilárd: A modern plagizátor lélektana. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1944)

T

Tamás Lajos: Ugocsai magyar-rumén kapcsolatok. In: Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve. (1944)

Tettamanti Béla: Elhúnyt [!Elhunyt] pedagógusok : Imre Sándor. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 49-51. (1944)

Téchy Olivér Técsői: Kőrösi Csoma Sándor és a tibeti buddhizmus. In: Kolligátum 2. része 5SZ1 X 193409;Kolligátum 2. része 5SZ1 X 193217. (1944)

Toivinen Yrjö Henrik: Lauri Hakulinen, Suomen kielen rakenne ja kehitys. 1. osa, Äänne- ja muoto-oppia. Helsinki : Otava, 1941 : Buchbesprechung. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. pp. 200-211. (1944)

Tomcsányi Móric: Közjog - Magánjog : felolvasta a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1943. december 13-án tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1944)

Tonelli Sándor: Nagyapáink Pest-Budája.

t b: Kiss Árpád: Az emberi felszabadulás útja : 1945. Debreceni Könyvek kiadása. 178 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 54-55. (1944)

V

Vajda György Mihály: Chesser, Eustace; Dawe, Zoe: The practice of sex education : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 63-64. (1944)

Vajda György Mihály: Irodalmi nevelés a demokratikus iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 21-32. (1944)

Vajda György Mihály: Kertész-Rotter Lillian: A gyermek lelki fejlődése ; a lelki hygiéne [higiéne] alapvonalai : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 58-59. (1944)

Várkonyi Hildebrand: Lélektani antropológia és pedagógia : elnöki megnyitó a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1946. ávi november hó 16-án tartott ünnepi felolvasó ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 11-21. (1944)

Z

ifj. Zibolen Endre: Lesky Albin: Erziehung : Verfall und Aufbau der Schule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (53-55). pp. 62-63. (1944)

This list was generated on 2024. június 19. 18:57:27 CEST.