Items where Year is 1938

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | [ | Á
Number of items: 430.

A

Alföldy Ede: Hibás törvénymagyarázat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 292-294a. (1938)

Alföldy Ede: Hibás törvénymagyarázat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 433-436a. (1938)

Arday Pál: Dr. Fritz Lange: Die Sprache des menschlichen Antlitzes : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 253-254. (1938)

Aybar Djélâl: Population de la Turquie : offert en hommage a la XXIV. session de l'Institut International de Statistique. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1938)

B

Babinger Franz: Rumelische Streifen.

Balla Ignác: Osztrák viszonylatú magyar nemzetközi magánjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 259-261a. (1938)

Balla Ignác: A házassági köteléki perekre vonatkozó joghatósági szabályaink reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 7-14a. (1938)

Balogh Jenő: Balogh Jenő a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára levele Klebelsberg Kunonéhoz.

Balogh Jenő: Berzeviczy Albert emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1938)

Baló József: A hypophysis cystáiról = Über die Zysten der Hypohyse. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

Banga Ilona and Gerendás Mihály and Laki Kálmán and Papp Gábor and Porges E. and Straub F. Brunó and Szent-Györgyi Albert: Über die dehydrierende Autoxydation und die biologischen Oxydationen. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (254) 3-6. pp. 147-164. (1938)

Banga Ilona and Philpott Delbert E. and Szent-Györgyi Albert: Dioxymaleic acid oxidase : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (142). p. 874. (1938)

Banga Ilona and Szent-Györgyi Albert: Dioxymaleinsäure-Oxydase. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (255) 1-3. pp. 57-60. (1938)

Banga Ilona and Szent-Györgyi Albert: Über die Funktion des "Aktivators" und die Natur des Donators im Taubenbrustmuskel. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (252). pp. 275-282. (1938)

Barankay Lajos: Kölcsey nemzetnevelő eszméi. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 129-140. (1938)

Barankay Lajos: Takaróné dr. Gáll Beatrix: Gazdaságetika : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 296-298. (1938)

Bartucz Lajos: A szekszárdi húnkori sír csontvázának antropológiai vizsgálata. In: Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Arhaeologico Universitatis de Petro Pázmány Nominatae Budapestiensis Provenientes, (2) 10. pp. 1-12. (1938)

Bartók István and Domján Gyula and Horváth Éva: Changes in the activity of certain enzymes in the liver of rats with carbon tetrachloride cirrhosis : histochemical studies. In: Kolligátum. p. 1. (1938)

Beck Salamon: Az alap önállótlansága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 101-104a. (1938)

Beck Salamon: Behajtási diligentia és készfizetői kezesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 165a. (1938)

Beck Salamon: Emlékkönyv : Dolgozatok Menyhárt Gáspár egyetemi ny. r. tanár születésének 70. évfordulójára : szerkesztette Dr. Túry Sándor Kornél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 382-384a. (1938)

Beck Salamon: Grosschmid Béniről : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 393-394a. (1938)

Beck Salamon: Jogszabályok halmazata és részleges pergátló kifogás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 372-374a. (1938)

Beck Salamon: Jogászi köszöntő november másodikára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 449-450a. (1938)

Beck Salamon: Kamatkötelezettség kezdőpontja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 212-213a. (1938)

Beck Salamon: Két kérdés a ranghellyel való rendelkezés körül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 273-277a. (1938)

Beck Salamon: Szerződés, mint közigazgatási jogviszony. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 250-252a. (1938)

Beck Salamon: Tury Sándor Kornél: Szilárd jogú nyilatkozatok a kereskedelmi jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 263-266a. (1938)

Beck Salamon: Vételárra adott váltó érvényesítése fedezeti eladás esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 546-548a. (1938)

Beck Salamon: A jóhiszeműség és tisztesség a magánjogban. Irta: Dr. Kelemen László : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 266-269a. (1938)

Beck Salamon: Érdekelsőség-feltétel meghiusítása [!meghiúsítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 205-206a. (1938)

Beck Salamon: Érvénytelen szerződés választottbírósági kikötése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 213-216a. (1938)

Beck Salamon: A szolgai utánzás kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 531-535a. (1938)

Beck Salamon: Ütköző hitelezői jogok rangsora. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 156-161a. (1938)

Beck Salamon: A törvény hatályossága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 375-376a. (1938)

Beck Salamon: A vétlen felelősségi gondolat ujabb [!újabb] gyakorlatunkban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 482-486a. (1938)

Berenczei Kováts Lajos: Különbség magkereskedő és mezőgazda vetőmag eladási szavatossága között. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 486-492a. (1938)

Berger László: A dollár-takarékbetétek felértékelésének kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 328-332a. (1938)

Bognár Cecil: Diáktípusok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 1-13. (1938)

Botár Gyula J. and Popják György: Les fibres nerveuses des muscles striés de l'oesophage. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

Botár J. and Battancs Lajos: Note préliminaire sur les fibres préganglionnaires des plexus intramuraux de l'intestin grêle. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

Botár J. and Becker András: Le trajet et les rapports des fibres nerveuses sensitives de l'oeil. In: Kolligátum. pp. 1-9. (1938)

Buza László and Faluhelyi Ferenc and Polzovics Iván: Uj [!Új] irányok a nemzetközi jogban : a Magyar Jogászegylet kebelében működő Nemzetközi Jogi Egyesület magyar csoportja által rendezett előadássorozat. In: Kolligátum. pp. 1-53. (1938)

Bálint Alajos: A kaszaperi középkori templom és temető.

Bánde György: Az "öröklési illeték-biztosítások" illetékmentessége az uj [!új] illetékkodex [!illetékkódex] tervezetében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 146-150a. (1938)

Bárczi Géza: Dr. Petrich Béla: A modern nyelvek tanítása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 45-48. (1938)

Bárány Tibor: A Jt. 55. §-a és a későbbi telekkönyvi érdekelt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 548-551a. (1938)

Bárány Tibor: A kényszer a házassági jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 43-45a. (1938)

Büki Dénes: Az üzembentartók egymással szembeni felelőssége a veszélyes üzemek találkozásánál. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 161-165a. (1938)

C

Callum T.W. Mac and Taylor Stephen: Nobel Prize for 1937: Albert de Szent-Györgyi. In: The Nobel Prize-winners and the Nobel Foundation 1931-1937. pp. 243-244. (1938)

Cholnoky Jenő and Entz Géza: Cholnoky Jenő és Entz Géza ny. r. tanárok érdemleges jelentése Dr. Malán Mihály magántanári képesítése ügyében : gépelt kézirat. (1938)

Cole Leslie: Leslie Cole, a Cambridge-i Egyetem orvosának levele Szent-Györgyi Alberthez.

Csekey István: Az alkotmányjogi törvényhozás és irodalom áttekintése Magyarországon az 1937. évben = Übersicht über die verfassungsrechtliche Gesetzgebung und Literatur in Ungarn im Jahre 1937. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1938)

Csekey István: Dr. Csekey István... véleményes jelentése Dr. Goltner Dénes... úrnak a magyar közjogból egyetemi magántanárrá leendő képesítése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól. In: Kolligátum. pp. 15-22. (1938)

Cserhalmi Ágost: Magyar zenei műveltség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 272-276. (1938)

Csikay P: Un lauréat hongrois du Prix Nobel. In: La Revue des ambassades et des questions diplomatiques et coloniales, (3) 2. p. 23. (1938)

Csorna Kálmán: A rokoni tartási igény érvényesítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 3-7a. (1938)

D

Dudits Andor and Popják György: A nukleinsav [!nukleinsav] hatása a vérképzésre = Die Wirkung der Nukleinsäure auf die Blutbildung. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1938)

Dósa András: Blastomykosis purulenta profunda (Busse—Buschke) esete. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1938)

Dósa András: Blastomykosis purulenta profunda (Busse—Buschke) esete. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1938)

Dósa András: Ein Fall von Aktinomykosis pedis. In: Kolligátum. pp. 894-897. (1938)

Dósa András: Ein Fall von Aktinomykosis pedis. In: Kolligátum. pp. 894-897. (1938)

Dósa András: Ein Fall von Blastomycosis purulenta profunda (Busse-Buschke). In: Kolligátum. pp. 742-746. (1938)

Dósa András: Ein Fall von Blastomycosis purulenta profunda : Busse-Buschke. In: Kolligátum. pp. 742-746. (1938)

E

Ehrnthal Aladár: Keresetleszállítás a lakfelmondást perben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 216-218a. (1938)

F

Faragó László: Fritz Blättner: Der Humanismus im deutschen Bildungswesen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 124-125. (1938)

Faragó László: Fritz Blättner: Die Methoden der Jugendführung durch Unterricht : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 175-177. (1938)

Faragó László: A német közoktatásügy az államátalakulás óta : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 85-96. (1938)

Faragó László: A német közoktatásügy az államátalakulás óta : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 140-147. (1938)

Faragó László Pál: Beszélgetés Szent-Györgyi Albertnéval. In: Délibáb : színházi hetilap, (12) 4. p. 11. (1938)

Fazekas I. Gyula: A vér zsír- és cholesterintartalmának változása kísérleti natriumhydroxid-mérgezés hatására = Die Änderung des Fett- und Cholesteringehaltes des Blutes bei Experimenteller Natriumhydroxydvergiftung. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1938)

Fehér J. István: Fehér J. István a Magyar Úszó Szövetség Déli Kerülete elnöke levele Klebelsberg Kunonéhoz. Mellékelve: A Klebelsberg Kuno Emlékverseny Alapító levele.

Finkey Ferenc: Dr. Finkey Ferenc megnyitó beszéde. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 118-122a. (1938)

Friml Aladár and Melich János: Melich János: A bölcsészeti oktatás és a középiskolai tanárképzés reformjához : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 158-160. (1938)

Friml Antal: Az előzetes ranghelyfeljegyzés hatálya a Jt. 38-§-a és a Trts. 56. §-a szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 206-211a. (1938)

Fränkel Lóránd: Tulajdonjog jogokon mint téveszme : Dr. Fränkel Lóránd előadása a Magyar Jogászegylet Civiljogi Szemináriumában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 47-49a. (1938)

Fábián Anna: Robert M. Bear: The social functions of education : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 250-252. (1938)

G

Gajzágó László: Grosschmid Béni Serleg-Beszéd. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 70-80a. (1938)

Garzó Jenő: Védett kisbirtok teherrendezésének gyors lebonyolítására irányuló tervezet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 278-292a. (1938)

Gelei József: A M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Rektori Hivatalának levele Szent-Györgyi Alberthez. Gelei József rektor aláírásával. In: [Levél]. (1938)

Gellért Albert: Observations histologiques sur la voie préganglionnaire du ganglion caverneux. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1938)

Gerzanits Pál: Adatok a combcsont fejének szerkezetéhez újabb vizsgáló eljárás alapján. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Glücksthal Andor: A jövedelem és vagyonadó 1938. évi kivetéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 88-92a. (1938)

Goltner Dénes: Alkotmány, alkotmányszemlélet, alkotmányvédelem. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Goltner Dénes: Jogvédelmi rendelkezések a választójogi törvényjavaslatban. In: Kolligátum. pp. 1-45. (1938)

Gombos Ferenc Albin: A Szent István korára és a korábbi keresztény-magyar kapcsolatokra vonatkozó hazai és külföldi forrásművek. In: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. (1938)

Grossmann László: Ünnepi Dolgozatok : Dr. Szladits Károly egyetemi tanári működésének harmincadik évfordulója alkalmából írták a budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem magánjogi szemináriumának tagjai : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 51-53a. (1938)

Gró Lajos: Idézet egy ünnepi beszédből. In: Munka: kulturbeszámoló, (10) 60. pp. 2048-2049. (1938)

Gunda Béla: Asiatische Maulkorbformen in der ungarischen Hinterkultur. In: Ethnos. pp. 8-17. (1938)

Gyóni Mátyás: Kálizok, kazárok, kabarok, magyarok. In: Magyar Nyelv. (1938)

Gyóni Mátyás: Kálizok, kazárok, kabarok, magyarok. In: Magyar Nyelv, (34.) 3-4.. pp. 86-96. (1938)

Gyulai Ágost: Deák Gyula: Feljegyzések a polgári iskola és a tanáregyesületek multjából [!múltjából] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 302-303. (1938)

Gyulai Ágost: Dr. J. M. Bächtold: Die Stilschulung als Weg zum mündlichen und schriftlichen Ausdruck : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 115-117. (1938)

Gyulai Ágost: Friedrich Schneider: Katholische Familienerziehung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 53-54. (1938)

Gyulai Ágost: Heinrich Meng: Strafen und Erziehen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 174-175. (1938)

Gyulai Ágost: Johannes Eilemenn: Weltanschauung Erziehung und Dichtung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 166-167. (1938)

Gyulai Ágost: Loczka Alajos: A művelődés útja Amerikában. Az iskolarendszer vizsgálata : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 293-296. (1938)

Gyulai Ágost: Magyar felsőoktatás... I-III. köt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 286-290. (1938)

Gyulai Ágost: Vezérfonál a fiú- és leánygimnáziumok testnevelésének tanításához : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 298-299. (1938)

Gyulai Ágost: W. Ellbracht: Erziehung in der Familie : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 170-171. (1938)

Gyulai Ágost: Willi Schneider: Unterrichtsführung im gruppenunterrichtlichen Verfahren : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 177-179. (1938)

Gyulai Ágost and Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 61-64. (1938)

György András: A jogi oktatás reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 499-504a. (1938)

György András: A mozgófényképészeti művek szerzői joga : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 445-448a. (1938)

Gáldi István and Beck Salamon: A közhasználatú gépjárművek és a kötelező szavatossági biztosítás : I-II. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 492-499a. (1938)

H

Hajdu János: Dér Miklós: Schneller István pályája és pedagógiai munkássága. (Közlemények a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai Lélektani Intézetéből. 18. sz.) Szeged, 1937. (67 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 248-249. (1938)

Hajdu János: Koczogh András: Gyakorlati keresztyén nevelés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 50-51. (1938)

Hajdu János: Megtiszteltetésnek tartom, hogy... : [válasz Kemény Ferenc: Élő idegen nyelvek a középiskolában c. cikkére]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 217-218. (1938)

Hajdu János: Márkus Gábor: A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfiája (U.o. 11. sz.) Szeged, 1937. (92 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 248-249. (1938)

Hajdu János: Élő idegen nyelvek a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 152-157. (1938)

Hajnal Henrik: „Responsabilité civile"... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 179a. (1938)

Hartmann Richard: Zur heutigen Lage des Beduinentums. In: Die Welt des Islams : Zeitschrift für die Entwicklungsgeschichte des Islams besonders in der Gegenwart. pp. 51-73. (1938)

Hatvany László: A tömeghitelezők. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 402-409a. (1938)

Havas József Ottó Károly: Havas József Ottó Károly, a Pesti Izraelita Hitközség Gimnáziuma II/B osztályos tanulójának gratuláló levele Szent-Györgyi Alberthez.

Hämäläinen Albert: Arapialaisten kirjailijain kuvaukset Itä-Euroopan kansoista, etenkin niiden polttohautauksista. In: Eripainos Kalevalaseuran vuosikirjasta. pp. 207-227. (1938)

Hämäläinen Albert: Die Völkerkunde Finnlands : 1931-1936. In: Balticoslavica. pp. 118-127. (1938)

Hämäläinen Albert: Nachrichten der nach Sibirien verschickten Offiziere Karls XII. über die finnisch-ugrischen Völker. In: Journal de la Société Finno-ougrienne. (1938)

Henning Walter Bruno: Argi and the "Tokharians". In: Bulletin of the School of Oriental Studies. pp. 573-599. (1938)

Hevesy Vilmos: Ad Easter Island script and Indus script. In: Revista Universitaria : Sección Academia Chilena de Ciencias Naturales. pp. 171-179. (1938)

Hirkó Boldizsár: A kir. közjegyző érdekeltsége az általa őrzött zárt végrendeletekben (1876. XVI. tc. 23. §.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 104-110a. (1938)

Hirkó Boldizsár: A magánvégrendeleti tanuk relatív tanuzási [!tanúzási] képessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 321-327a. (1938)

Horváth Károly: Dr. Karl János: A földrajz tanítása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 160-161. (1938)

Hrkal Eduard: Beiträge zur etruskischen Sprachenfrage : Anhang: Erklärungen zur Mumienbinde. (1938)

Huart Roger: Roger Huart levele Szent-Györgyi Alberthez.

Huppert Leó: Magyar Devizajog : három pályanyertes mű. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 336-340a. (1938)

I

Incze Gyula: A hőhatásos megalongatio vizsgálata a vitális reakciók szempontjából = Zellkernelongation nach Einwirkung hoher Temperaturen vom Standpunkte der vitalen Reaktionen. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

J

Jankovits Miklós: Heinrich Scharrelmann: Von der Lernschule über Arbeitsschule zur Charakterschule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 55-59. (1938)

Jankovits Miklós: Peter Petersen: Führungslehre des Unterrichts : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 120-124. (1938)

Jankovits Miklós: A módszer szerepe és értéke a nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 198-212. (1938)

Jäschke Gotthard: Azerbaycan ve "Tatar" isimleri hakkında. In: Kurtuluş. pp. 24-29. (1938)

Jäschke Gotthard: Azerbaycan ve "Tatar" isimleri hakkında. In: Kurtuluş. pp. 26-29. (1938)

Juhász Andor: Pályázati hirdetmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 124a. (1938)

K

Kalmár Simon: A görög moskhos származtatásának egyes magyar vonatkozásai. (1938)

Kannisto Artturi: Észrevételek Szabolcsi Bence bírálatára. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. (1938)

Kannisto Artturi: A vogul medveünnepek. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 193-206. (1938)

Kannisto Artturi: A vogul-osztják dallamközlés kérdéséhez. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. (1938)

Karl János: Könyvek az új német biológiai oktatásról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 233-239. (1938)

Karl János and Ivánka László: Ivánka László és Fehér Ede dr.: A nagykállói temetők sírjele. A nagykállói m. kir. Szabolcs vezér gimnázium 1937/38. évi értesítője : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). p. 304. (1938)

Karl János and Molnár József: Molnár József: Hajdúnánási határnevek és azok hagyományai.A hajdúnánási református gimnázium 1937/38. évi értesítője : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). p. 304. (1938)

Karl János and Tálasi István: Tálasi István: Néprajz és középiskola. A hódmezővásárhelyi református Bethlen Gábor gimnázium 1937/38. évi értesítője : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). p. 304. (1938)

Kálmán Béla: Obi-ugor állatnevek. In: Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 43.. (1938)

Kemenes Illés: A környezet és az iskolák belső élete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 13-22. (1938)

Kemény Ferenc: Bulletin de l'enseignement des principes et des faits de la coopération internationale : [beszámoló]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 311-312. (1938)

Kemény Ferenc: Documents officiels sur l'enseignement de la psychologie dans la préparation des maïtres primaires et secondaires : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 125-126. (1938)

Kemény Ferenc: Erinnerungen an die Gedenktage für Jiro Harada, den verstorbenen Gründer der Stiftung "Harada-Sekizenkai" : (Tokyo, a Japán-Német Orvosi Társaság kiadása, 1937. 50 l.) ; Eduárd Spranger: Japanische Kulturfragen (Berlin, 1938. 22 1.) :[könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 168-170. (1938)

Kemény Ferenc: Handbuch der Erziehung. 1. köt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 312-313. (1938)

Kemény Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erzeihung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 117-120. (1938)

Kemény Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erziehung : 1938, 3. füzet : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 249-250. (1938)

Kemény Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erziehung : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 171-174. (1938)

Kemény Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erziehung. 1938. 4-5. szám : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 304-307. (1938)

Kemény Ferenc: L'inspection de l'enseignement : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 59-60. (1938)

Kemény Ferenc: Németh Sándor (szerk.): A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 300-301. (1938)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 127-128. (1938)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 255-256. (1938)

Kemény Ferenc: Váradi József: Széchenyi életlátása. : A nemzetiségi kérdés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 162-163. (1938)

Kemény Ferenc: Werner Jaeger: Humanistische Reden und Vorträge : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 51-52. (1938)

Kemény Ferenc: Zenepszichológiai kísérletek : előzetes tájékoztató. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 148-151. (1938)

Kemény Ferenc: Zuckermann Ferenc: Iskolai egészségvédelem : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 110-112. (1938)

Kemény Ferenc: Élaboration, utilisation et choix des manuels scolaires : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 307-309. (1938)

Kemény Ferenc: Élő idegen nyelvek a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 212-217. (1938)

Kemény Ferenc: Önképzőköreink multja [!múltja] és jelene : egy monográfia tervvázlata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 36-39. (1938)

Kemény Ferenc: A német pedagógia világviszonylatban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 96-100. (1938)

Kemény Ferenc and Haltenberger Mihály: Michael Haltenberger: Das Pädagogische Seminar der Hauptstadt Budapest : [folyóiartcikk-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). p. 254. (1938)

Kemény Ferenc and Láczer István: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 179-182. (1938)

Kemény Ferenc and Láczer István: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 316-319. (1938)

Kemény Gábor: Dr. Gál Kelemen: Jakab Elek élet- és jellemrajza : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 290-292. (1938)

Kemény Gábor and Krammer Jenő: Magyar pedagógiai Csehszlovákiában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 100-108. (1938)

Kiss József: Nánay Béla: Wells, aki tanít : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 163-165. (1938)

Klempa Károly: A keszthelyi Festetics Könyvtár.

Kolosváry Bálint: Öröklési jog és az Öröklési jogtudomány. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 57-70a. (1938)

Komin Ferenc: A csődtömeggondnok elszámolása a perköltségekről és a díjelőlegről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 172-175a. (1938)

Kornis Gyula: Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete : Gr. Klebelsberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések : 1932-1938.

Korpássy Béla: A pancreaskivezetőutak basalsejtes metaplasiája. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1938)

Kotwicz Wladyslaw: Les éléments turcs dans la langue mandchoue. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 91-102. (1938)

Kotwicz Wladyslaw: Travaux de W. Radloff relatifs à la langue mandchoue. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 103-112. (1938)

Kowalski Tadeusz: Eine unbekannte gerundiale Konstruktion im anatolisch-türkischen. In: Archiv Orientální. pp. 115-120. (1938)

Kowalski Tadeusz: K. Grönbech: Der türkische Sprachbau. I. Kopenhagen: Levin & Munksgaard 1936 : Buchbesprechung. In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft. pp. 586-593. (1938)

Kowalski Tadeusz: Les éléments ethniques turcs de la Dobroudja. In: Rocznik Orientalistyczny. pp. 66-80. (1938)

Kowalski Tadeusz: Wyrazy kipczackie w języku Ormian polskich = Kipčakische Lehnwörter in der Sprache der polnischen Armenier. In: Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. pp. 96-98. (1938)

Köprülü Mehmed Fuad: Zur Kenntnis der alttürkischen Titulatur. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. pp. 327-344. (1938)

Kristóf György and Szilágyi Ferenc: Az első magyar ifjúsági folyóirat : Magyar Gyermekbarát (1843-44) szerk. Szilágyi Ferenc. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 218-223. (1938)

Kúti Arthur: Tallózások a kényszeregyesség mezején. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 14-21a. (1938)

L

Laky Dezső: A magyar statisztika nagy korszakának akadémikus képviselői : megemlékezés Kőrössy Józsefről, Vizaknai Antalról, Báró Láng Lajosról és Vargha Gyuláról. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1938)

Lentz Wolfgang: Bestattungsformen in Nuristan. In: Forschungen und Fortschritte. pp. 122-124. (1938)

Lentz Wolfgang: Das nordarische (sakische) Lehrgedicht des Buddhismus. Text und Übersetzung von Ernst Leumann. Leipzig, Brockhaus, 1933-1936 : Buchbesprechung. In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft. pp. 871-873. (1938)

Loczka Alajos: A gyakorlati középiskoláról és a tanítóképzésről szóló törvényjavaslatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 74-85. (1938)

Losonczi Zoltán: Milyen lehetett a magyar köznyelv szókészletében és nyelvtanában Szent István trónraléptekor? In: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. pp. 587-604. (1938)

Lukács György: A nemzeti szocializmus pedagógiai rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 65-73. (1938)

M

Madzsar Imre: A szemléletesség elméletben és gyakorlatban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 257-265. (1938)

Malán Mihály: Zur Augen- und Haarfarbe der Ungarn. In: Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Rassenforschung. pp. 99-105. (1938)

Martos Yvette: A Hegedű szerelmese. In: Ünnep: képes szépirodalmi hetilap, (5) 8. pp. 28-29. (1938)

Marx Yvonne and Zajtay Imre: La condition juridique et sociale de la femme en Hongrie. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1938)

Maunier René: Introduction à la sociologie. In: Kolligátum. pp. 1-112. (1938)

Melczer Károly and Sipos Károly: Spezifischer Hautausschlag im Spätstadium des Lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 106-111. (1938)

Melczer Miklós: Bullöse, flächenhafte Hautentzündung im Frühstadium des Lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 337-342. (1938)

Melczer Miklós: Hólyagos, szétterüld bőrgyulladás a lymphogranuloma inguinale korai szakában. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1938)

Melczer Miklós: Hólyagos, szétterülő bőrgyulladás a lymphogranuloma inguinale korai szakában. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1938)

Melczer Miklós: A IV. nemibetegség kórokozója. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1938)

Melczer Miklós: A IV. nemibetegség kórokozója. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1938)

Melczer Miklós: Über den Erreger des Lmphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 128-137. (1938)

Melczer Miklós: Über den Erreger des Lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 128-137. (1938)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Complementkötés a IV. nemibetegség kórismézésére. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Fajlagos bőrkiütés a lymphogranuloma késői szakában. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1938)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Kísérletek a lymphogranulomás túlérzékenység átvitelére. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Kísérletek a lymphogranulomás túlérzékenység átvitelére. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Morbilliformes Exanthem bei Lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1938)

Melczer Miklós and Sipos Károly: Übertragungsversuche der lymphogranulomatösen Allergie. In: Kolligátum. pp. 249-255. (1938)

Melczer Miklós and Sipos Károly: A lágyéki nyirokcsomó gümőkórral társult Durand—Nicolas—Favre-kórja. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1938)

Melczer Miklós and Sipos Károly and Venkei-Wlassics Tibor: Mit schweren Allgemeinerscheinungen vergesellschaftetes, extragenitales, zum Tode führendes Lymphogranuloma inguinale. In: Kolligátum. pp. 124-132. (1938)

Melczer Miklós and Venkei-Wlassics Tibor: A Waelsch-féle húgycsőhurut és a lymphogranuloma inguinale okozta húgycsőlob azonossága. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1938)

Melich János: Der Name Pest. In: Zeitschrift für Slavische Philologie. pp. 356-374. (1938)

Melich János: Jelentéstani kérdések. In: Budapesti Szemle. (1938)

Melich János: Két beszéd. In: Budapesti Szemle. pp. 372-377. (1938)

Melich János: Üsző. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 279-286. (1938)

Menges Karl Heinrich: Gunnar Jarring, The Uzbek Dialect of Qilich (Russian Turkestan) with Texts and Glossary. (Lunds Universitets Arsskrift, N. F. Avd. I. Bd. 33, Nr. 3)Lund, 1937 : Buchbesprechung. In: Anthropos : Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde = International Review of Ethnology and Linguistics = Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique. pp. 708-714. (1938)

Menzel Theodor: Eine Statistik der im Ausland studierenden Türken 1927/28 bis 1936/37. In: Mitteilungen der Ausland-Hochschule an der Universität zu Berlin : Abteilung 2 : Westasiatische Studien. pp. 171-173. (1938)

Menzel Theodor: Rásonyi, L. : Ungarische Bibliographie der Turkologie und der orientalisch-ungarischen Beziehungen, 1926-1934. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 375-376. (1938)

Mészáros Gyula: A nagyszentmiklósi kincs egyik ál-török felirata. (1938)

Miâtev Petăr: Tûrkobălgari i čuvaši. (1938)

Mihálik P. von: Untersuchungen überdie Entwicklung des sympatischeen Nervensystems. In: Kolligátum. pp. 241-296. (1938)

Mihálik P. von: Zur Entwicklung des Sympathicus. In: Kolligátum. pp. 215-218. (1938)

Mikó Eszter: Mikó Eszter: Szorongás és félelem az iskolában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 301-302. (1938)

Minns Ellis Hovell: The Greek inscription on Nos. 9 and 10 of the Nagy-Szent-Miklós treasure. In: Senatne un maksla. pp. 120-125. (1938)

Molnár Kálmán: Niederschlag der Staatstheorien in positiven Verfassungsrecht. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1938)

Molnár Lajos: Megjegyzések a tisztességtelen verseny joggyakorlatához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 218-223a. (1938)

Molnár Pál: Magánvégrendelet — közvégrendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 476-482a. (1938)

Molnár Pál: Tulajdonközösség megszüntetése bírói árverés utján [!útján]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 310-315a. (1938)

Moravcsik Gyula: Türk tarihinin Bizans kaynakları. (1938)

Munkácsi Bernát: A magyar nyelv török elemeit tárgyazó munka tervrajza. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. pp. 24-27. (1938)

Munkácsi Ernő: Hatályban van-e még a nyugdíjátértékelési törvény? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 428-433a. (1938)

N

ifj. Nagy Dezső: Dr. Móra Mihály kir. kúriai tanácsjegyző: Die Frage des Zivilprocesses und der Beweislast bei Gratian. (Pécs, 1937.) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 177-179a. (1938)

ifj. Nagy Dezső: A kft. üzletrész átruházása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 456-461a. (1938)

Nagy J. Béla: Modifications aux programmes et aux horaires de l'enseignement secondaire et des écoles primaires supérieures : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 313-314. (1938)

Németh Gyula: Az Országos Felsőoktatási Kongresszus bölcsészetkari vonatkozásai. (1938)

Németh Gyula: Das Volk mit den scheckigen Pferden. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. pp. 345-352. (1938)

Németh Gyula: Turkológiai portyázások. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 60-63. (1938)

Nizsalovszky Endre: Az építményi jog és az építmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 346-351a. (1938)

Noszlopi László: A fiatalkor életfelfogása és az életfelfogás nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 22-35. (1938)

Nyulászi János: Beruházási hozzájárulás és adóamnestia. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 351-354a. (1938)

Nyulászi János: A magyar jog életbeléptetése a visszacsatolt területeken. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 514-519a. (1938)

Nyulászi János: A mezőgazdasági hitel átképzése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 81-84a. (1938)

Námesy Medárd: Prohászka pedagógiája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 266-272. (1938)

Nötel Rudolf: Az adósvédelem elmélete és rendszere. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1938)

O

Obermayer Ernő and Szanyi István and Horváth Ferenc: A paprika vitamintartalma. In: A magyar fűszerpaprika helyes termesztése és ipari feldolgozása. p. 86. (1938)

Oppler Emil: Hibás törvénymagyarázat? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 355-361a. (1938)

Orphanides Anna: Karl Friedrich Sturm: Deutsche Erziehung im Werden : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 252-253. (1938)

Ortekin Hasan: Kırım hanlarının șeceresi. (1938)

Özdem Ragip: Tarihsel bakımdan Öztürkçe ve yabancı sözlerin fonetik ayraçları 2. : Hususî tahlil. In: Tarihsel bakımdan Öztürkçe ve yabancı sözlerin fonetik ayraçları. pp. 3-54. (1938)

P

Pap György: Matrimonial Causes Act, 1937 : az új angol válási törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 195-197a. (1938)

Papp György: A magyarság és a bizánci kereszténység kapcsolatának kezdetei. (1938)

Pethő Tibor: Az 1928. évi 4020/M. E. számú rendelettel életbe léptetett vasúti üzletszabályzat módosítása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 145a. (1938)

Pethő Tibor: Az anyakönyvi kivonatok kiszolgáltatása tárgyában kelt magyar-francia megállapodás felől hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 513a. (1938)

Pethő Tibor: Az aranyban teljesítendő fizetésekről szóló 410/1932. M. E. számú rendelet hatályának újabb meghosszabbítása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 33a. (1938)

Pethő Tibor: Az ingatlanoknak és tartozékaiknak a légi támadás elleni védekezéssel kapcsolatos használatra való átengedéséről szóló 1938. szeptember 25. napján hatályba lépett 6870/1938. M. E. számú rendelet : (B. K. 214. szám). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 398a. (1938)

Pethő Tibor: Az ipolysági kir. járásbíróság felállítása tárgyában 1938. november 1. napján hatályba lépett... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 463a. (1938)

Pethő Tibor: Az állampolgárság igazolása ügyében... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 235-236a. (1938)

Pethő Tibor: Az ügyvédeknek csődtömeggondnoki, vagyonfelügyelői, ügygondnoki és zárgondnoki kirendeléséről szóló 31.600/1931. számú rendelet újabb módosítása tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 361-362a. (1938)

Pethő Tibor: Az ügyvédi meghatalmazsáról [!meghatalmazásról] szóló... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 145a. (1938)

Pethő Tibor: Deviza igénylések : (MNB. 314. sz. körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 402a. (1938)

Pethő Tibor: Gazdaváltók — mobilizációs váltók : jegyzetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 21-26a. (1938)

Pethő Tibor: Görög utazási forgalom : (MNB. 289. számú körlevél). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 31a. (1938)

Pethő Tibor: Hirdetmény : a MNB. a 6700/1935. M. E. számú rendelet alapján... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 297a. (1938)

Pethő Tibor: Külföldi fizetések (a MNB. 287. számú körlevele 1937. október 25.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 30a. (1938)

Pethő Tibor: A Magyar Szent Koronához visszacsatolt területeken a váltók fizetés végetti bemutatásának és az óvás felvételének elengedéséről szóló 1938 november hó 20. napján hatálybalépett... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 512a. (1938)

Pethő Tibor: A Magyar Általános Hitelbank és a Magyar Általános Takarékpénztár r.-t. egyesülése tárgyában hozott 1938. március 31. napján hatályba lépett 1950/1938. M. E. számú rendelet... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 191-192a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar-Lengyel fizetési forgalom : (MNB. 310. számú körlevél). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 362a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar-csehszlovák utazási forgalom : (MNB. 311. számú kör levél). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 363a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar-német fizetési forgalom : (MNB. 313. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 363a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar-német utasforgalom : (MNB 318. sz. körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 513a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar-osztrák fizetési forgalom : (A MNB 301. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 193a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar-osztrák utazási forgalom : (MNB 302. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 194a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar—cseh fizetési forgalom : (MNB. 293. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 87a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar—jugoszláv utazási forgalom : (MNB. 307. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 297a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar—lengyel fizetési forgalom : (MNB. 292. sz. körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 88a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar—német fizetési forgalom : (A M.N.B. 305. sz. körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 236-237a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar—román fizetési forgalom : (MNB 299. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 193a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar—román fizetési forgalom : (MNB. 308. sz. körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 297-299a. (1938)

Pethő Tibor: Magyar—svájci árufizetési forgalom : (MNB. 295. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 88a. (1938)

Pethő Tibor: Márkaérmék vétele és eladása : (MNB. 316. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 402a. (1938)

Pethő Tibor: Nyilt [!Nyílt] árusítási üzletekben (boltokban), valamint az azokkal kapcsolatos irodai és raktárhelyiségekben foglalkoztatott alkalmazottak munkaidejének szabályozása tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 397a. (1938)

Pethő Tibor: Német-Magyar fizetési forgalom : (M.N.B. 309. számú körlevél). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 362a. (1938)

Pethő Tibor: Olasz utazási forgalom : (A MNB. 288. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 31a. (1938)

Pethő Tibor: Osztalékszelvények : (A MNB. 298. számú körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 145-146a. (1938)

Pethő Tibor: A budapesti Nemzetközi Vásáron közszemlére kiállított szabadalmazható találmányok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 144a. (1938)

Pethő Tibor: A fizetési forgalom szabályozásáról a Magyar Szent Koronához visszacsatolt területeken... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 511-512a. (1938)

Pethő Tibor: A fogadókban (szállókban, pensiókban), vendéglőkben, kifőzésekben, kávéházakban, kávémérésekben, cukrászüzletekben, korcsmákban, továbbá általában szállásadásra, illetőleg ételeknek vagy italoknak helyben fogyasztás céljából kiszolgáltatására berendezett vállalatokban foglalkoztatott alkalmazottak munkaidejének szabályozása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 397a. (1938)

Pethő Tibor: A hadirokkant és tűzharcos ügyvédeknek közmegbizatásokban részesítése tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 236a. (1938)

Pethő Tibor: A kir. Kúria 95. számú polgári döntvénye : (B. C. 247.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 463a. (1938)

Pethő Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 92. sz. polgári döntvénye : (B. K. 126. szám.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 294-295a. (1938)

Pethő Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 93. számú polgári döntvénye : (B. K. 151. szám). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 361a. (1938)

Pethő Tibor: A képesítéshez nem kötött kereskedelmi és ipari szakmában szakismeretek szerzése céljából alkalmazottak tanszerződése tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 463a. (1938)

Pethő Tibor: A külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőértékben való fizetéséről szóló 6900/1931. M. E. sz. rendelet hatályának további meghosszabbítása tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 32-33a. (1938)

Pethő Tibor: A külfölddel való fizetési forgalom ellenőrzéséről és szabályozásáról szóló 4500/1931. M. E. számú rendelet újabb módosítása tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 192-193a. (1938)

Pethő Tibor: A külfölddel való fizetési forgalommal kapcsolatban elkövetett bűncselekmények tekintetében a feljelentőnek és tettenérőnek jutalomban részesítése tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 296-297a. (1938)

Pethő Tibor: Állatoknak és járóműveknek a kir. honvédség ideiglenes használatára történő átengedéséről szóló 1938. szeptember hó 30. napján hatályba lépett 6980/1938. M. E. számú rendelet : (B. K. 218. szám.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 398-399a. (1938)

Pethő Tibor: A m. kir. Külkereskedelmi Hivatal... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 296a. (1938)

Pethő Tibor: A magyar-lett kereskedelmi árucsere szabályozása tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 32a. (1938)

Pethő Tibor: A magyar-litván kereskedelmi árucsere. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 31-32a. (1938)

Pethő Tibor: A marhaleveleken a tulajdonjog átruházása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 144-145a. (1938)

Pethő Tibor: A munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 84-87a. (1938)

Pethő Tibor: A parlagon hagyott mezőgazdasági ingatlanok megművelésének biztosítása tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 512-513a. (1938)

Pethő Tibor: A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult gazdasági cselédek szolgálati viszonyai tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 467a. (1938)

Pethő Tibor: A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult gazdatisztek szolgálati viszonyai tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 464a. (1938)

Pethő Tibor: A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult ipari és kereskedelmi alkalmazottak szolgálati viszonyai és az eltartottak részére járó tartási hozzájárulás tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 465-466a. (1938)

Pethő Tibor: A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult személyek magánjogi kötelezettségei tárgyában hozott 1938. október hó 5. napján hatályba lépett 7110/1938. M. E. számú. rendelet : (B. K. 222.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 399-402a. (1938)

Pethő Tibor: Értékek átminősítése a visszacsatolt területen : (MNB 317. sz. körlevél). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 513-514a. (1938)

Pethő Tibor: Árukivitel a volt Osztrák Szövetségi Állam területére : (MNB 303. sz. körlevele). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 194-195a. (1938)

Pethő Tibor: A szegénységi jog tekintetében szükséges bírósági intézkedések tárgyában kiadott rendeletek újabb módosításáról és kiegészítéséről... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 295-296a. (1938)

Pethő Tibor: A társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 33-34a. (1938)

Pethő Tibor: A visszacsatolt területekre vonatkozó igazságügyi rendelkezések tárgyában hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 466-467a. (1938)

Pethő Tibor: A vitézi teleknek, valamint a vitézitelekkel még meg nem adományozott vitéz igényjogosultságának átszállásával kapcsolatos részletes szabályok megállapítása tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 295a. (1938)

Pethő Tibor: A váltó illetékének módosításáról szóló 1938. évi július hó 1. napján hatálybalépett 1509/1938. P. M. sz. rendelet : (B. K. 142. szám.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 361a. (1938)

Pető József: A debreceni tímárok céh- és mesterségszavai. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1938)

Pintér Jenő: Jelenségek a nevelés elméletében és gyakorlatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 193-198. (1938)

Polzovics Iván: A Népszövetség válsága. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1938)

Proszvimmer Béla: Dr. Rudolf Lóránt: A forgatmány : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 269-271a. (1938)

Pólay Elemér: A földbirtokmegoszlás, népsűrűség és népszaporodás kapcsolata : Borsodvármegye ezőcsáti járásában. In: Kolligátum. pp. 1-55. (1938)

p s: Ujvári Béla: Művészeti nevelés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 49-50. (1938)

p s: Vernon Hodge: A felnőttek oktatása az Amerikai Egyesült Államokban : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). p. 48. (1938)

R

Räsänen Martti: Nochmals über ung. könyv 'Buch' und mord. końov 'Papier'. In: Finnisch-Ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. pp. 76-79. (1938)

Rossi Ettore: Importanza dell'inedita grammatica turca di Pietro Della Valle. In: XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti. (1938)

Rudolf Lóránt: Adalékok a csődtömeggondnoki díj és készkiadások kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 254-259a. (1938)

Rudolf Lóránt: Az autonómia de la volonté elve a váltójogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 26-30a. (1938)

Rudolf Lóránt: Dr. Bozóky Géza: Nemzetközi Váltójog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 125-127a. (1938)

Runge Hans-Joachim: Über Ġazâlî's Faiṣal-al-tafriqa baina-l-islâm wa-l-zandaqa : Untersuchung über die Unterscheidung von Islam und Ketzerei. (1938)

Róder Pál: A tankönyv szerepe a mai oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 39-45. (1938)

Rónay Nándor: A választott bírósági kikötés sorsa a „főszerződés" érvénytelensége esetében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 536-546a. (1938)

S

Saád Ferenc: A katonai nevelésre vonatkozó történeti nyilatkozatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 276-281. (1938)

Schimert J.: Die "Syncytielle Natur" des vegerariven Nervensystems. In: Kolligátum. pp. 85-118. (1938)

Schimert J.: Die sekundäre Degeneration der Kollateralen und Endbäumchen im Zentralnervensystem : mit 3 Abbildungen im Text. In: Kolligátum. pp. 311-320. (1938)

Schmiert J.: Die Endigungsweise des Tractus vestibulospinalis : mit 7 Textabbildungen. In: Kolligátum. pp. 759-770. (1938)

Schmitt Carl: Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff. In: Kolligátum. pp. 1-53. (1938)

Schuster Rudolf: Bírói gyakorlat a tiltott utánzás és mintaoltalom kérdéseiben tekintettel a Tvt.-re. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 181-191a. (1938)

Schuster Rudolf: Precariuns és a m. kir. Kúria 28. sz. jogegységi polg. határozata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 394-397a. (1938)

Schwartz Tibor: A származás törvényességének megtámadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 505-511a. (1938)

Sinor Dénes: Zur Datierung einiger Bildwerke aus Ost-Turkistan. In: Ostasiatische Zeitschrift. (1938)

Sipos Károly: Bőrgümőkóros betegek bőr- és vérsavójának hatása a Koch-bacillusra. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Sipos Károly: Bőrgümőkóros betegek bőr- és vérsavójának hatása a Koch-bacillusra. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Sipos Károly: Elektyllel kezelt kankós betegeink. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1938)

Sipos Károly: Uliron hatása a kankó ellen. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1938)

Somogyi József: Ibn al-Jauzi's handbook on the Makkan pilgrimage. In: Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. pp. 541-546. (1938)

Spuler Bertold: Quellenkritik zur Mongolengeschichte Irans. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1938)

Stein Aurél: Note on remains of the Roman Limes in north-western 'Iraq. In: The Geographical Journal. pp. 62-66. (1938)

Stein Aurél: An archaeological journey in Western Iran. In: The Geographical Journal. pp. 313-342. (1938)

Surányi-Unger Tivadar: A nemzeti jövedelem problémái : Surányi-Unger Tivadar felszólalása a Magyar Statisztikai Társaság szakértekezletén 1938. évi április hó 22-én. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Sz. R.: Szent-Györgyi, a riporter. In: feldolgozásra vár. (1938)

Sz. Kalmár Pál: Szent-Györgyi professzor nyilatkozik a Nemzetnek Nobel-díjas kollégáiról : "évtizedekbe telik, amíg feleletet kapunk a vitaminok titkára" : "legfőbb célom, hogy felvértezzem az ifjúságot az életre". In: Nemzet : ellenzéki politikai napilap, (2) 6. p. 1. (1938)

Szabó Jenő: Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzor mégis csak Marosvásárhelyé. In: Jóestét : független politikai napilap, (7). p. 3. (1938)

Szabó Jenő and Tóthfalusi József: "Nem tudom, miért bír fontossággal Szent-Györgyi Albert professzor marosvásárhelyi eredete" : írja egy névtelen levél szerzője. In: Jóestét : független politikai napilap, (7). (1938)

Szász Béla: A hún és hiungnu népek azonossága. (1938)

Személyi Kálmán: A megtartási jog dologi jellege. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 225-235a. (1938)

Szenes Adolf: Nevelési kérdések a szegedi tankerület iskolafelügyelőinek értekezletén : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 112-114. (1938)

Szenes Adolf: Polgári iskolai kérdések a szegedi tankerület polgári iskolái igazgatóinak értekezletén : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 108-110. (1938)

Szenes Adolf: A német középiskolák új tanterve és utasításai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 223-233. (1938)

Szent-Györgyi Albert: Gazdám emlékezetére. In: Gróg Klebelsberg Kunó emlékezete : a Gr. Klebelsberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések : 1932-1938. pp. 338-340. (1938)

Szent-Györgyi Albert: L'oxydation biologique. In: Bulletin de la Société de Chimie Biologique, (20). pp. 846-858. (1938)

Szent-Györgyi Albert: Les propriétés thérapeutiques des vitamines. In: Presse Médicale, (46) 51. p. 995. (1938)

Szent-Györgyi Albert: Methoden zur Herstellung von Citrin. In: Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie, (255) 1-3. pp. 126-131. (1938)

Szent-Györgyi Albert: A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert öregdiáktársai összejövetelén. In: A Mi útunk : református középiskolás ifjúsági lap, (6) 8. p. 9. (1938)

Szent-Györgyi Albert: On biological activity. In: Scientia, (63) 32. pp. 16-19. (1938)

Szent-Györgyi Albert: Oxydations biologiques. In: Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, (3). pp. 462-471. (1938)

Szent-Györgyi Albert: Propriétés physiologiques et thérapeutiques des vitamines. In: Archives de l'Institut prophylactique, (10) 4. pp. 273-289. (1938)

Szent-Györgyi Albert: Szent-Györgyi Albert levele feleségéhez.

Szent-Györgyi Albert: Vortag : Vitamine. In: Bericht über die konstituierende Sitzung der Internationale Akademie für die ärztliche Fortbildungswesen : Budapest, 23-28 April 1938. pp. 243-250. (1938)

Szent-Iványi Ádám: „Budapesti Lakbérleti Szabályrendelet alapján kialakult új bírói gyakorlat." Összeállította: Dr. vitéz Szent-Iványi Ádám. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 341a. (1938)

Szente Lajos: Kereskedelmi ügyökök jogállásának szabályozása címén... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 123-124a. (1938)

Szentmiklósi István: A házasságkötés előtti kötelező orvosi vizsgálat kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 319-321a. (1938)

ifj. Szigeti László: Az ügyvédi munkadíj az új ügyvédi rendtartástan : írták: Dr. Bernhard Miksa és Dr. Bernhard László : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 340-341a. (1938)

ifj. Szigeti László: Bizonyítékok mérlegelése a perujítási [!perújítási] eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 166-170a. (1938)

ifj. Szigeti László: Felsőbírósági évnyitó beszédek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 45-47a. (1938)

ifj. Szigeti László: Két kérdés a kártérítési jog köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 315-318a. (1938)

ifj. Szigeti László: A Polgári Jogi Határozatok Tára VIII. kötetének eljárásjogi határozatai : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 438-445a. (1938)

ifj. Szigeti László: Postatakarékpénztár, mint közpénztár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 170-172a. (1938)

ifj. Szigeti László: A kereskedelmi ügynök joga : (Dr. Brachfeld Dezső könyvéhez) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 552-555a. (1938)

ifj. Szigeti László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 91. számú polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 238-241a. (1938)

ifj. Szigeti László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 92. számú polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 299-303a. (1938)

ifj. Szigeti László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 95. számú polgári döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 519-520a. (1938)

Szilbereky Jenő: Adatok a volt erdélyi róm. kat. státusi iskolák mai helyzetének megitéléséhez [!megítéléséhez]. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1938)

Székely Károly and Várkonyi Hildebrand: Várkonyi Hildebrand: Az alaki képzés és átvitel kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 243-245. (1938)

Sárkány Lajos: A kényszeregyességi kezes visszkeresete : egy kúriai ítélet kommentárjaihoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 115-118a. (1938)

T

Taeschner Franz Gustav: Islamisches Ordensritterum zur Zeit der Kreuzzüge. In: Die Welt als Geschichte. pp. 382-408. (1938)

Teleki Pál: Teleki Pál levele Klebelsberg Kunonéhoz.

Terestyéni Meinrád: Az iskola és a mozi. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 281-286. (1938)

Thirring Lajos: Lakások, háztartások, családok és lakóházak a népszámlálás szerint. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1938)

U

Ujvári Béla: Erwin Heckmann: Wege zur Erweckung der Kunstkräfte im Kinde und Jugendlichen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 309-310. (1938)

Ujvári Béla: Vitéz Komárnoky Gyula: Rajzkönyv : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 165-166. (1938)

V

Varannai István: Dr. Varannai István előadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 49a. (1938)

Váczy Péter: Gyula és Ajtony. In: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünnepére. pp. 475-506. (1938)

Väisänen Armas Otto: Válasz Szabolcsi Bencének a vogul-osztják dallamok ügyében. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata;Ethnographia-Népélet. pp. 413-416. (1938)

Venkei-Wlassics Tibor: Fajlagosak e a szűrhető csirák látható alakjai? In: Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

Venkei-Wlassics Tibor: Glomus cutaneumból keletkezett angio-myoneuroma. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1938)

Venkei-Wlassics Tibor: A IV. nemibetegség kórismézésére szolgáló biológiai próbák értékéről. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1938)

Venkei-Wlassics Tibor: A IV. nemibetegség kórismézésére szolgáló biológiai próbák értékéről. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1938)

Venkei-Wlassics Tibor: Schlusswort zu den Bemerkungen von S. Hellerström. In: Kolligátum. pp. 266-269. (1938)

Venkei-Wlassics Tibor: Schlusswort zu den Bemerkungen von S. Hellerström. In: Kolligátum. pp. 266-269. (1938)

Venkei-Wlassics Tibor: Über Pseudoxanthoma elastieum. In: Kolligátum. pp. 1396-1401. (1938)

Venkei-Wlassics Tibor: A rugalmas rostok betegsége, a pseiidoxanthoma elastieum Darier. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Vidákovits Kamilló: Drainage és tamponade : hozzászólás. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1938)

Vidákovits Kamilló: A pajzsmirigy sebészete. In: Kolligátum. p. 1. (1938)

Vidákovits Kamilló: A vitaminkutatás legfontosabb eredményei sebészi szempontból. In: Kolligátum. pp. 1-12. (1938)

Villányi László: Ajándék és hagyomány. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 450-456a. (1938)

Virány Egon: Van Zeeland problémája és a ki nem elégitett [!elégített] államok. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1938)

Viski Károly: Etnikai csoportok, vidékek. (1938)

Visky Károly: Keletkezik-e igény a köztisztviselői illetmények foglalásmentességének megsértéséből? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 110-114a. (1938)

Vladár Gábor: A jog elhajlása az élettől. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 129-144a. (1938)

Vági József: Adalékok a csődtömeggondnokí díjak és készkiadások kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 332-336a. (1938)

Vági József: Az 1937. évi birói gyakorlat alapgondolatai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 34-42a. (1938)

Vági József: Emlékkönyv : Szladits Károly egyetemi tanárságának 30 éves jubileuma alkalmából : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 376-382a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 92-101a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 150-156a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 197-205a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 241-250a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 303-310a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 363-372a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 417-425a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 467-475a. (1938)

Vági József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 520-527a. (1938)

Vándor Ferenc: A jobb- és balkamra [!bal kamra] hypertrophiája [!hipertrófiája] a szívizommagvak variatiójának [!variációjának] statisztikai vizsgálata alapján = Die Hypertrophie der Herzkammern auf grund statistischer Untersuchungen über die Variationen der Herzmuskelkerne. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

Váradi József: A Regnum Marianum pedagógiája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (47). pp. 239-243. (1938)

Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana : az első hat életév.

W

Wittek Paul: Le sultan de Rûm. In: Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves. (1938)

Y

Yalgın Ali Rıza: Çukorova halk terbiyesinde avcılık. (1938)

Z

Zajtay Imre: Hitbér és „Mahre". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 527-531a. (1938)

Zajtay Imre: Illetékesség házassági bontóperben; utolsó közös lakhely bizonyítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 551-552a. (1938)

Zajtay Imre: Jus civile és droit civil : [cikkismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 49-51a. (1938)

Zajtay Imre: L. Reitzer: Le Réparation comme conséquence de l'acte illicite en Droit international (Paris, 1938. Sirey) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 384-388a. (1938)

Zichy István: Les origines du peuple. In: Visages de la Hongrie. (1938)

Zsitvay Géza: A részvénytársaság cégjegyzéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 425-427a. (1938)

[

[Magyar[ [László]: Szent-Györgyi professzor és Roger Martin du Gard közös könyvet tervez a békéről. In: Délmagyarország, (14) 85. p. 15. (1938)

Á

Árvay Nándor: Közhasználatú gépjárművek és a kötelező szavatossági biztosítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (14). 409-416a. (1938)

This list was generated on 2024. június 25. 21:53:32 CEST.