Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Találatok száma: 305.

A

Alföldy, Ede: Hibás törvénymagyarázat. Polgári jog, (14). 292-294a. (1938)

Alföldy, Ede: Hibás törvénymagyarázat. Polgári jog, (14). 433-436a. (1938)

Arday, Pál and Lange, Fritz: Dr. Fritz Lange: Die Sprache des menschlichen Antlitzes : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 253-254. (1938)

Aybar, Djélâl: Population de la Turquie : offert en hommage a la XXIV. session de l'Institut International de Statistique. Kolligátum. pp. 1-14. (1938)

B

Balla, Ignác: Osztrák viszonylatú magyar nemzetközi magánjog. Polgári jog, (14). 259-261a. (1938)

Balla, Ignác: A házassági köteléki perekre vonatkozó joghatósági szabályaink reformja. Polgári jog, (14). 7-14a. (1938)

Balogh, Jenő: Berzeviczy Albert emlékezete. Kolligátum. pp. 1-39. (1938)

Barankay, Lajos: Kölcsey nemzetnevelő eszméi. Magyar pedagógia, (47). pp. 129-140. (1938)

Barankay, Lajos and Takaróné Gáll, Beatrix: Takaróné dr. Gáll Beatrix: Gazdaságetika : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 296-298. (1938)

Bartók, I. and Domján, Gy. and Horváth, Éva: Changes in the activity of certain enzymes in the liver of rats with carbon tetrachloride cirrhosis : histochemical studies. Kolligátum. p. 1. (1938)

Beck, Salamon: Az alap önállótlansága. Polgári jog, (14). 101-104a. (1938)

Beck, Salamon: Behajtási diligentia és készfizetői kezesség. Polgári jog, (14). 165a. (1938)

Beck, Salamon: Emlékkönyv : Dolgozatok Menyhárt Gáspár egyetemi ny. r. tanár születésének 70. évfordulójára : szerkesztette Dr. Túry Sándor Kornél. Polgári jog, (14). 382-384a. (1938)

Beck, Salamon: Grosschmid Béniről : [nekrológ]. Polgári jog, (14). 393-394a. (1938)

Beck, Salamon: Jogszabályok halmazata és részleges pergátló kifogás. Polgári jog, (14). 372-374a. (1938)

Beck, Salamon: Jogászi köszöntő november másodikára. Polgári jog, (14). 449-450a. (1938)

Beck, Salamon: Kamatkötelezettség kezdőpontja. Polgári jog, (14). 212-213a. (1938)

Beck, Salamon: Két kérdés a ranghellyel való rendelkezés körül. Polgári jog, (14). 273-277a. (1938)

Beck, Salamon: Szerződés, mint közigazgatási jogviszony. Polgári jog, (14). 250-252a. (1938)

Beck, Salamon: Tury Sándor Kornél: Szilárd jogú nyilatkozatok a kereskedelmi jogban. Polgári jog, (14). 263-266a. (1938)

Beck, Salamon: Vételárra adott váltó érvényesítése fedezeti eladás esetén. Polgári jog, (14). 546-548a. (1938)

Beck, Salamon: A jóhiszeműség és tisztesség a magánjogban. Irta: Dr. Kelemen László : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 266-269a. (1938)

Beck, Salamon: Érdekelsőség-feltétel meghiusítása [!meghiúsítása]. Polgári jog, (14). 205-206a. (1938)

Beck, Salamon: Érvénytelen szerződés választottbírósági kikötése. Polgári jog, (14). 213-216a. (1938)

Beck, Salamon: A szolgai utánzás kérdéséhez. Polgári jog, (14). 531-535a. (1938)

Beck, Salamon: Ütköző hitelezői jogok rangsora. Polgári jog, (14). 156-161a. (1938)

Beck, Salamon: A törvény hatályossága. Polgári jog, (14). 375-376a. (1938)

Beck, Salamon: A vétlen felelősségi gondolat ujabb [!újabb] gyakorlatunkban. Polgári jog, (14). 482-486a. (1938)

Berenczei Kováts, Lajos: Különbség magkereskedő és mezőgazda vetőmag eladási szavatossága között. Polgári jog, (14). 486-492a. (1938)

Berger, László: A dollár-takarékbetétek felértékelésének kérdéséhez. Polgári jog, (14). 328-332a. (1938)

Bognár, Cecil: Diáktípusok. Magyar pedagógia, (47). pp. 1-13. (1938)

Botar, J. and Battancs, L.: Note préliminaire sur les fibres préganglionnaires des plexus intramuraux de l'intestin grêle. Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

Botar, J. and Becker, A.: Le trajet et les rapports des fibres nerveuses sensitives de l'oeil. Kolligátum. pp. 1-9. (1938)

Botar, J. and Popjak, G.: Les fibres nerveuses des muscles striés de l'oesophage. Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

Buza, László and Faluhelyi, Ferenc and Polzovics, Iván: Uj [!Új] irányok a nemzetközi jogban : a Magyar Jogászegylet kebelében működő Nemzetközi Jogi Egyesület magyar csoportja által rendezett előadássorozat. Kolligátum. pp. 1-53. (1938)

Bánde, György: Az "öröklési illeték-biztosítások" illetékmentessége az uj [!új] illetékkodex [!illetékkódex] tervezetében. Polgári jog, (14). 146-150a. (1938)

Bárczi, Géza and Petrich, Béla: Dr. Petrich Béla: A modern nyelvek tanítása : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 45-48. (1938)

Bárány, Tibor: A Jt. 55. §-a és a későbbi telekkönyvi érdekelt. Polgári jog, (14). 548-551a. (1938)

Bárány, Tibor: A kényszer a házassági jogban. Polgári jog, (14). 43-45a. (1938)

Büki, Dénes: Az üzembentartók egymással szembeni felelőssége a veszélyes üzemek találkozásánál. Polgári jog, (14). 161-165a. (1938)

C

Csekey, István: Az alkotmányjogi törvényhozás és irodalom áttekintése Magyarországon az 1937. évben = Übersicht über die verfassungsrechtliche Gesetzgebung und Literatur in Ungarn im Jahre 1937. Kolligátum. pp. 1-17. (1938)

Csekey, István: Dr. Csekey István... véleményes jelentése Dr. Goltner Dénes... úrnak a magyar közjogból egyetemi magántanárrá leendő képesítése végett bemutatott irodalmi dolgozatairól. Kolligátum. pp. 15-22. (1938)

Cserhalmi, Ágost: Magyar zenei műveltség. Magyar pedagógia, (47). pp. 272-276. (1938)

Csorna, Kálmán: A rokoni tartási igény érvényesítése. Polgári jog, (14). 3-7a. (1938)

D

Dósa, András: Blastomykosis purulenta profunda (Busse—Buschke) esete. Kolligátum. pp. 1-6. (1938)

Dósa, András: Ein Fall von Aktinomykosis pedis. Kolligátum. pp. 894-897. (1938)

Dósa, András: Ein Fall von Blastomycosis purulenta profunda (Busse-Buschke). Kolligátum. pp. 742-746. (1938)

E

Ehrnthal, Aladár: Keresetleszállítás a lakfelmondást perben. Polgári jog, (14). 216-218a. (1938)

F

Faragó, László: A német közoktatásügy az államátalakulás óta : első közlemény. Magyar pedagógia, (47). pp. 85-96. (1938)

Faragó, László: A német közoktatásügy az államátalakulás óta : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia, (47). pp. 140-147. (1938)

Faragó, László and Blättner, Fritz: Fritz Blättner: Der Humanismus im deutschen Bildungswesen : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 124-125. (1938)

Faragó, László and Blättner, Fritz: Fritz Blättner: Die Methoden der Jugendführung durch Unterricht : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 175-177. (1938)

Finkey, Ferenc: Dr. Finkey Ferenc megnyitó beszéde. Polgári jog, (14). 118-122a. (1938)

Friml, Aladár and Melich, János: Melich János: A bölcsészeti oktatás és a középiskolai tanárképzés reformjához : [folyóiratcikk-ismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 158-160. (1938)

Friml, Antal: Az előzetes ranghelyfeljegyzés hatálya a Jt. 38-§-a és a Trts. 56. §-a szempontjából. Polgári jog, (14). 206-211a. (1938)

Fränkel, Lóránd: Tulajdonjog jogokon mint téveszme : Dr. Fränkel Lóránd előadása a Magyar Jogászegylet Civiljogi Szemináriumában. Polgári jog, (14). 47-49a. (1938)

Fábián, Anna and Bear, Robert M.: Robert M. Bear: The social functions of education : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 250-252. (1938)

G

Gajzágó, László: Grosschmid Béni Serleg-Beszéd. Polgári jog, (14). 70-80a. (1938)

Garzó, Jenő: Védett kisbirtok teherrendezésének gyors lebonyolítására irányuló tervezet. Polgári jog, (14). 278-292a. (1938)

Gellért, A.: Observations histologiques sur la voie préganglionnaire du ganglion caverneux. Kolligátum. pp. 1-12. (1938)

Gerzanits, Pál: Adatok a combcsont fejének szerkezetéhez újabb vizsgáló eljárás alapján. Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Glücksthal, Andor: A jövedelem és vagyonadó 1938. évi kivetéséről. Polgári jog, (14). 88-92a. (1938)

Goltner, Dénes: Alkotmány, alkotmányszemlélet, alkotmányvédelem. Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Goltner, Dénes: Jogvédelmi rendelkezések a választójogi törvényjavaslatban. Kolligátum. pp. 1-45. (1938)

Grossmann, László: Ünnepi Dolgozatok : Dr. Szladits Károly egyetemi tanári működésének harmincadik évfordulója alkalmából írták a budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem magánjogi szemináriumának tagjai : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 51-53a. (1938)

Gyulai, Ágost: Magyar felsőoktatás... I-III. köt. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 286-290. (1938)

Gyulai, Ágost: Vezérfonál a fiú- és leánygimnáziumok testnevelésének tanításához : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 298-299. (1938)

Gyulai, Ágost and Bächtold, J. M.: Dr. J. M. Bächtold: Die Stilschulung als Weg zum mündlichen und schriftlichen Ausdruck : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 115-117. (1938)

Gyulai, Ágost and Deák, Gyula: Deák Gyula: Feljegyzések a polgári iskola és a tanáregyesületek multjából [!múltjából] : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 302-303. (1938)

Gyulai, Ágost and Eilemann, Johannes: Johannes Eilemenn: Weltanschauung Erziehung und Dichtung : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 166-167. (1938)

Gyulai, Ágost and Ellbracht, W.: W. Ellbracht: Erziehung in der Familie : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 170-171. (1938)

Gyulai, Ágost and Kemény, Ferenc: Vegyes. Magyar pedagógia, (47). pp. 61-64. (1938)

Gyulai, Ágost and Loczka, Alajos: Loczka Alajos: A művelődés útja Amerikában. Az iskolarendszer vizsgálata : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 293-296. (1938)

Gyulai, Ágost and Meng, Heinrich: Heinrich Meng: Strafen und Erziehen : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 174-175. (1938)

Gyulai, Ágost and Schneider, Friedrich: Friedrich Schneider: Katholische Familienerziehung : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 53-54. (1938)

Gyulai, Ágost and Schneider, Willi: Willi Schneider: Unterrichtsführung im gruppenunterrichtlichen Verfahren : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 177-179. (1938)

György, András: A jogi oktatás reformjához. Polgári jog, (14). 499-504a. (1938)

György, András: A mozgófényképészeti művek szerzői joga : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 445-448a. (1938)

Gáldi, István and Beck, Salamon: A közhasználatú gépjárművek és a kötelező szavatossági biztosítás : I-II. Polgári jog, (14). 492-499a. (1938)

H

Hajdu, János: Megtiszteltetésnek tartom, hogy... : [válasz Kemény Ferenc: Élő idegen nyelvek a középiskolában c. cikkére]. Magyar pedagógia, (47). pp. 217-218. (1938)

Hajdu, János: Élő idegen nyelvek a középiskolában. Magyar pedagógia, (47). pp. 152-157. (1938)

Hajdu, János and Dér, Miklós: Dér Miklós: Schneller István pályája és pedagógiai munkássága. (Közlemények a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai Lélektani Intézetéből. 18. sz.) Szeged, 1937. (67 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 248-249. (1938)

Hajdu, János and Koczogh, András: Koczogh András: Gyakorlati keresztyén nevelés : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 50-51. (1938)

Hajdu, János and Márkus, Gábor: Márkus Gábor: A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfiája (U.o. 11. sz.) Szeged, 1937. (92 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 248-249. (1938)

Hajnal, Henrik: „Responsabilité civile"... Polgári jog, (14). 179a. (1938)

Hatvany, László: A tömeghitelezők. Polgári jog, (14). 402-409a. (1938)

Hirkó, Boldizsár: A kir. közjegyző érdekeltsége az általa őrzött zárt végrendeletekben (1876. XVI. tc. 23. §.). Polgári jog, (14). 104-110a. (1938)

Hirkó, Boldizsár: A magánvégrendeleti tanuk relatív tanuzási [!tanúzási] képessége. Polgári jog, (14). 321-327a. (1938)

Hodge, Vernon: Vernon Hodge: A felnőttek oktatása az Amerikai Egyesült Államokban : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). p. 48. (1938)

Horváth, Károly and Karl, János: Dr. Karl János: A földrajz tanítása : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 160-161. (1938)

Huppert, Leó: Magyar Devizajog : három pályanyertes mű. Polgári jog, (14). 336-340a. (1938)

J

Jankovits, Miklós: A módszer szerepe és értéke a nevelésben. Magyar pedagógia, (47). pp. 198-212. (1938)

Jankovits, Miklós and Petersen, Peter: Peter Petersen: Führungslehre des Unterrichts : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 120-124. (1938)

Jankovits, Miklós and Scharrelmann, Heinrich: Heinrich Scharrelmann: Von der Lernschule über Arbeitsschule zur Charakterschule : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 55-59. (1938)

Juhász, Andor: Pályázati hirdetmény. Polgári jog, (14). 124a. (1938)

K

Karl, János: Könyvek az új német biológiai oktatásról. Magyar pedagógia, (47). pp. 233-239. (1938)

Karl, János and Ivánka, László: Ivánka László és Fehér Ede dr.: A nagykállói temetők sírjele. A nagykállói m. kir. Szabolcs vezér gimnázium 1937/38. évi értesítője : [folyóiratcikk-ismertetés]. Magyar pedagógia, (47). p. 304. (1938)

Karl, János and Molnár, József: Molnár József: Hajdúnánási határnevek és azok hagyományai.A hajdúnánási református gimnázium 1937/38. évi értesítője : [folyóiratcikk-ismertetés]. Magyar pedagógia, (47). p. 304. (1938)

Karl, János and Tálasi, István: Tálasi István: Néprajz és középiskola. A hódmezővásárhelyi református Bethlen Gábor gimnázium 1937/38. évi értesítője : [folyóiratcikk-ismertetés]. Magyar pedagógia, (47). p. 304. (1938)

Kemenes, Illés: A környezet és az iskolák belső élete. Magyar pedagógia, (47). pp. 13-22. (1938)

Kemény, Ferenc: Bulletin de l'enseignement des principes et des faits de la coopération internationale : [beszámoló]. Magyar pedagógia, (47). pp. 311-312. (1938)

Kemény, Ferenc: Documents officiels sur l'enseignement de la psychologie dans la préparation des maïtres primaires et secondaires : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 125-126. (1938)

Kemény, Ferenc: Handbuch der Erziehung. 1. köt. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 312-313. (1938)

Kemény, Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erzeihung : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 117-120. (1938)

Kemény, Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erziehung : 1938, 3. füzet : [folyóirat-ismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 249-250. (1938)

Kemény, Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erziehung : [folyóirat-ismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 171-174. (1938)

Kemény, Ferenc: Internationale Zeitschrift für Erziehung. 1938. 4-5. szám : [folyóirat-ismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 304-307. (1938)

Kemény, Ferenc: L'inspection de l'enseignement : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 59-60. (1938)

Kemény, Ferenc: Vegyes. Magyar pedagógia, (47). pp. 127-128. (1938)

Kemény, Ferenc: Vegyes. Magyar pedagógia, (47). pp. 255-256. (1938)

Kemény, Ferenc: Zenepszichológiai kísérletek : előzetes tájékoztató. Magyar pedagógia, (47). pp. 148-151. (1938)

Kemény, Ferenc: Élaboration, utilisation et choix des manuels scolaires : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 307-309. (1938)

Kemény, Ferenc: Élő idegen nyelvek a középiskolában. Magyar pedagógia, (47). pp. 212-217. (1938)

Kemény, Ferenc: Önképzőköreink multja [!múltja] és jelene : egy monográfia tervvázlata. Magyar pedagógia, (47). pp. 36-39. (1938)

Kemény, Ferenc: A német pedagógia világviszonylatban. Magyar pedagógia, (47). pp. 96-100. (1938)

Kemény, Ferenc and Haltenberger, Michael: Michael Haltenberger: Das Pädagogische Seminar der Hauptstadt Budapest : [folyóiartcikk-ismertetés]. Magyar pedagógia, (47). p. 254. (1938)

Kemény, Ferenc and Jaeger, Werner: Werner Jaeger: Humanistische Reden und Vorträge : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 51-52. (1938)

Kemény, Ferenc and Láczer, István: Vegyes. Magyar pedagógia, (47). pp. 179-182. (1938)

Kemény, Ferenc and Láczer, István: Vegyes. Magyar pedagógia, (47). pp. 316-319. (1938)

Kemény, Ferenc and Németh, Sándor: Németh Sándor (szerk.): A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 300-301. (1938)

Kemény, Ferenc and Spranger, Eduard: Eduard Spranger: Japanische Kulturfragen : (Berlin, 1938. 22 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 168-170. (1938)

Kemény, Ferenc and Spranger, Eduard: Erinnerungen an die Gedenktage für Jiro Harada, den verstorbenen Gründer der Stiftung "Harada-Sekizenkai" : (Tokyo, a Japán-Német Orvosi Társaság kiadása, 1937. 50 l.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 168-170. (1938)

Kemény, Ferenc and Váradi, József: Váradi József: Széchenyi életlátása. : A nemzetiségi kérdés : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 162-163. (1938)

Kemény, Ferenc and Zuckermann, Ferenc: Zuckermann Ferenc: Iskolai egészségvédelem : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 110-112. (1938)

Kemény, Gábor and Gál, Kelemen: Dr. Gál Kelemen: Jakab Elek élet- és jellemrajza : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 290-292. (1938)

Kemény, Gábor and Krammer, Jenő: Magyar pedagógiai Csehszlovákiában. Magyar pedagógia, (47). pp. 100-108. (1938)

Kiss, József and Nánay, Béla: Nánay Béla: Wells, aki tanít : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 163-165. (1938)

Kolosváry, Bálint: Öröklési jog és az Öröklési jogtudomány. Polgári jog, (14). 57-70a. (1938)

Komin, Ferenc: A csődtömeggondnok elszámolása a perköltségekről és a díjelőlegről. Polgári jog, (14). 172-175a. (1938)

Kristóf, György and Szilágyi, Ferenc: Az első magyar ifjúsági folyóirat : Magyar Gyermekbarát (1843-44) szerk. Szilágyi Ferenc. Magyar pedagógia, (47). pp. 218-223. (1938)

Kúti, Arthur: Tallózások a kényszeregyesség mezején. Polgári jog, (14). 14-21a. (1938)

L

Laky, Dezső: A magyar statisztika nagy korszakának akadémikus képviselői : megemlékezés Kőrössy Józsefről, Vizaknai Antalról, Báró Láng Lajosról és Vargha Gyuláról. Kolligátum. pp. 1-20. (1938)

Loczka, Alajos: A gyakorlati középiskoláról és a tanítóképzésről szóló törvényjavaslatok. Magyar pedagógia, (47). pp. 74-85. (1938)

Lukács, György: A nemzeti szocializmus pedagógiai rendszere. Magyar pedagógia, (47). pp. 65-73. (1938)

M

Madzsar, Imre: A szemléletesség elméletben és gyakorlatban. Magyar pedagógia, (47). pp. 257-265. (1938)

Marx, Yvonne and Zajtay, Imre: La condition juridique et sociale de la femme en Hongrie. Kolligátum. pp. 1-32. (1938)

Maunier, René: Introduction à la sociologie. Kolligátum. pp. 1-112. (1938)

Melczer, Miklós: Hólyagos, szétterüld bőrgyulladás a lymphogranuloma inguinale korai szakában. Kolligátum. pp. 1-7. (1938)

Melczer, Miklós: A IV. nemibetegség kórokozója. Kolligátum. pp. 1-11. (1938)

Melczer, Miklós: Über den Erreger des Lmphogranuloma inguinale. Kolligátum. pp. 128-137. (1938)

Melczer, Miklós: Über den Erreger des Lymphogranuloma inguinale. Kolligátum. pp. 128-137. (1938)

Melczer, Miklós and Sipos, Károly: Complementkötés a IV. nemibetegség kórismézésére. Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Melczer, Miklós and Sipos, Károly: Kísérletek a lymphogranulomás túlérzékenység átvitelére. Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Mihálik, P. von: Untersuchungen überdie Entwicklung des sympatischeen Nervensystems. Kolligátum. pp. 241-296. (1938)

Mihálik, P. von: Zur Entwicklung des Sympathicus. Kolligátum. pp. 215-218. (1938)

Mikó, Eszter: Mikó Eszter: Szorongás és félelem az iskolában : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 301-302. (1938)

Molnár, Kálmán: Niederschlag der Staatstheorien in positiven Verfassungsrecht. Kolligátum. pp. 1-15. (1938)

Molnár, Lajos: Megjegyzések a tisztességtelen verseny joggyakorlatához. Polgári jog, (14). 218-223a. (1938)

Molnár, Pál: Magánvégrendelet — közvégrendelet. Polgári jog, (14). 476-482a. (1938)

Molnár, Pál: Tulajdonközösség megszüntetése bírói árverés utján [!útján]. Polgári jog, (14). 310-315a. (1938)

Munkácsi, Ernő: Hatályban van-e még a nyugdíjátértékelési törvény? Polgári jog, (14). 428-433a. (1938)

N

Nagy, ifj. Dezső: Dr. Móra Mihály kir. kúriai tanácsjegyző: Die Frage des Zivilprocesses und der Beweislast bei Gratian. (Pécs, 1937.) : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 177-179a. (1938)

Nagy, ifj. Dezső: A kft. üzletrész átruházása. Polgári jog, (14). 456-461a. (1938)

Nagy, Mária Ilona: Nagy Mária Ilona: A gyermek és a halál : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 245-247. (1938)

Nagy J., Béla: Modifications aux programmes et aux horaires de l'enseignement secondaire et des écoles primaires supérieures : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 313-314. (1938)

Nizsalovszky, Endre: Az építményi jog és az építmény. Polgári jog, (14). 346-351a. (1938)

Noszlopi, László: A fiatalkor életfelfogása és az életfelfogás nevelése. Magyar pedagógia, (47). pp. 22-35. (1938)

Nyulászi, János: Beruházási hozzájárulás és adóamnestia. Polgári jog, (14). 351-354a. (1938)

Nyulászi, János: A magyar jog életbeléptetése a visszacsatolt területeken. Polgári jog, (14). 514-519a. (1938)

Nyulászi, János: A mezőgazdasági hitel átképzése. Polgári jog, (14). 81-84a. (1938)

Námesy, Medárd: Prohászka pedagógiája. Magyar pedagógia, (47). pp. 266-272. (1938)

Nötel, Rudolf: Az adósvédelem elmélete és rendszere. Kolligátum. pp. 1-20. (1938)

O

Oppler, Emil: Hibás törvénymagyarázat? Polgári jog, (14). 355-361a. (1938)

Orphanides, Anna and Sturm, Karl Friedrich: Karl Friedrich Sturm: Deutsche Erziehung im Werden : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 252-253. (1938)

P

Pap, György: Matrimonial Causes Act, 1937 : az új angol válási törvény. Polgári jog, (14). 195-197a. (1938)

Pethő, Tibor: Az 1928. évi 4020/M. E. számú rendelettel életbe léptetett vasúti üzletszabályzat módosítása tárgyában... Polgári jog, (14). 145a. (1938)

Pethő, Tibor: Az anyakönyvi kivonatok kiszolgáltatása tárgyában kelt magyar-francia megállapodás felől hozott... Polgári jog, (14). 513a. (1938)

Pethő, Tibor: Az aranyban teljesítendő fizetésekről szóló 410/1932. M. E. számú rendelet hatályának újabb meghosszabbítása tárgyában... Polgári jog, (14). 33a. (1938)

Pethő, Tibor: Az ingatlanoknak és tartozékaiknak a légi támadás elleni védekezéssel kapcsolatos használatra való átengedéséről szóló 1938. szeptember 25. napján hatályba lépett 6870/1938. M. E. számú rendelet : (B. K. 214. szám). Polgári jog, (14). 398a. (1938)

Pethő, Tibor: Az ipolysági kir. járásbíróság felállítása tárgyában 1938. november 1. napján hatályba lépett... Polgári jog, (14). 463a. (1938)

Pethő, Tibor: Az állampolgárság igazolása ügyében... Polgári jog, (14). 235-236a. (1938)

Pethő, Tibor: Az ügyvédeknek csődtömeggondnoki, vagyonfelügyelői, ügygondnoki és zárgondnoki kirendeléséről szóló 31.600/1931. számú rendelet újabb módosítása tárgyában. Polgári jog, (14). 361-362a. (1938)

Pethő, Tibor: Az ügyvédi meghatalmazsáról [!meghatalmazásról] szóló... Polgári jog, (14). 145a. (1938)

Pethő, Tibor: Deviza igénylések : (MNB. 314. sz. körlevele). Polgári jog, (14). 402a. (1938)

Pethő, Tibor: Gazdaváltók — mobilizációs váltók : jegyzetek. Polgári jog, (14). 21-26a. (1938)

Pethő, Tibor: Görög utazási forgalom : (MNB. 289. számú körlevél). Polgári jog, (14). 31a. (1938)

Pethő, Tibor: Hirdetmény : a MNB. a 6700/1935. M. E. számú rendelet alapján... Polgári jog, (14). 297a. (1938)

Pethő, Tibor: Külföldi fizetések (a MNB. 287. számú körlevele 1937. október 25.). Polgári jog, (14). 30a. (1938)

Pethő, Tibor: A Magyar Szent Koronához visszacsatolt területeken a váltók fizetés végetti bemutatásának és az óvás felvételének elengedéséről szóló 1938 november hó 20. napján hatálybalépett... Polgári jog, (14). 512a. (1938)

Pethő, Tibor: A Magyar Általános Hitelbank és a Magyar Általános Takarékpénztár r.-t. egyesülése tárgyában hozott 1938. március 31. napján hatályba lépett 1950/1938. M. E. számú rendelet... Polgári jog, (14). 191-192a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar-Lengyel fizetési forgalom : (MNB. 310. számú körlevél). Polgári jog, (14). 362a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar-csehszlovák utazási forgalom : (MNB. 311. számú kör levél). Polgári jog, (14). 363a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar-német fizetési forgalom : (MNB. 313. számú körlevele). Polgári jog, (14). 363a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar-német utasforgalom : (MNB 318. sz. körlevele). Polgári jog, (14). 513a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar-osztrák fizetési forgalom : (A MNB 301. számú körlevele). Polgári jog, (14). 193a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar-osztrák utazási forgalom : (MNB 302. számú körlevele). Polgári jog, (14). 194a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar—cseh fizetési forgalom : (MNB. 293. számú körlevele). Polgári jog, (14). 87a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar—jugoszláv utazási forgalom : (MNB. 307. számú körlevele). Polgári jog, (14). 297a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar—lengyel fizetési forgalom : (MNB. 292. sz. körlevele). Polgári jog, (14). 88a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar—német fizetési forgalom : (A M.N.B. 305. sz. körlevele). Polgári jog, (14). 236-237a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar—román fizetési forgalom : (MNB 299. számú körlevele). Polgári jog, (14). 193a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar—román fizetési forgalom : (MNB. 308. sz. körlevele). Polgári jog, (14). 297-299a. (1938)

Pethő, Tibor: Magyar—svájci árufizetési forgalom : (MNB. 295. számú körlevele). Polgári jog, (14). 88a. (1938)

Pethő, Tibor: Márkaérmék vétele és eladása : (MNB. 316. számú körlevele). Polgári jog, (14). 402a. (1938)

Pethő, Tibor: Nyilt [!Nyílt] árusítási üzletekben (boltokban), valamint az azokkal kapcsolatos irodai és raktárhelyiségekben foglalkoztatott alkalmazottak munkaidejének szabályozása tárgyában hozott... Polgári jog, (14). 397a. (1938)

Pethő, Tibor: Német-Magyar fizetési forgalom : (M.N.B. 309. számú körlevél). Polgári jog, (14). 362a. (1938)

Pethő, Tibor: Olasz utazási forgalom : (A MNB. 288. számú körlevele). Polgári jog, (14). 31a. (1938)

Pethő, Tibor: Osztalékszelvények : (A MNB. 298. számú körlevele). Polgári jog, (14). 145-146a. (1938)

Pethő, Tibor: A budapesti Nemzetközi Vásáron közszemlére kiállított szabadalmazható találmányok. Polgári jog, (14). 144a. (1938)

Pethő, Tibor: A fizetési forgalom szabályozásáról a Magyar Szent Koronához visszacsatolt területeken... Polgári jog, (14). 511-512a. (1938)

Pethő, Tibor: A fogadókban (szállókban, pensiókban), vendéglőkben, kifőzésekben, kávéházakban, kávémérésekben, cukrászüzletekben, korcsmákban, továbbá általában szállásadásra, illetőleg ételeknek vagy italoknak helyben fogyasztás céljából kiszolgáltatására berendezett vállalatokban foglalkoztatott alkalmazottak munkaidejének szabályozása tárgyában... Polgári jog, (14). 397a. (1938)

Pethő, Tibor: A hadirokkant és tűzharcos ügyvédeknek közmegbizatásokban részesítése tárgyában... Polgári jog, (14). 236a. (1938)

Pethő, Tibor: A kir. Kúria 95. számú polgári döntvénye : (B. C. 247.). Polgári jog, (14). 463a. (1938)

Pethő, Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 92. sz. polgári döntvénye : (B. K. 126. szám.). Polgári jog, (14). 294-295a. (1938)

Pethő, Tibor: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 93. számú polgári döntvénye : (B. K. 151. szám). Polgári jog, (14). 361a. (1938)

Pethő, Tibor: A képesítéshez nem kötött kereskedelmi és ipari szakmában szakismeretek szerzése céljából alkalmazottak tanszerződése tárgyában hozott... Polgári jog, (14). 463a. (1938)

Pethő, Tibor: A külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőértékben való fizetéséről szóló 6900/1931. M. E. sz. rendelet hatályának további meghosszabbítása tárgyában. Polgári jog, (14). 32-33a. (1938)

Pethő, Tibor: A külfölddel való fizetési forgalom ellenőrzéséről és szabályozásáról szóló 4500/1931. M. E. számú rendelet újabb módosítása tárgyában. Polgári jog, (14). 192-193a. (1938)

Pethő, Tibor: A külfölddel való fizetési forgalommal kapcsolatban elkövetett bűncselekmények tekintetében a feljelentőnek és tettenérőnek jutalomban részesítése tárgyában... Polgári jog, (14). 296-297a. (1938)

Pethő, Tibor: Állatoknak és járóműveknek a kir. honvédség ideiglenes használatára történő átengedéséről szóló 1938. szeptember hó 30. napján hatályba lépett 6980/1938. M. E. számú rendelet : (B. K. 218. szám.). Polgári jog, (14). 398-399a. (1938)

Pethő, Tibor: A m. kir. Külkereskedelmi Hivatal... Polgári jog, (14). 296a. (1938)

Pethő, Tibor: A magyar-lett kereskedelmi árucsere szabályozása tárgyában. Polgári jog, (14). 32a. (1938)

Pethő, Tibor: A magyar-litván kereskedelmi árucsere. Polgári jog, (14). 31-32a. (1938)

Pethő, Tibor: A marhaleveleken a tulajdonjog átruházása tárgyában... Polgári jog, (14). 144-145a. (1938)

Pethő, Tibor: A munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról... Polgári jog, (14). 84-87a. (1938)

Pethő, Tibor: A parlagon hagyott mezőgazdasági ingatlanok megművelésének biztosítása tárgyában hozott... Polgári jog, (14). 512-513a. (1938)

Pethő, Tibor: A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult gazdasági cselédek szolgálati viszonyai tárgyában hozott... Polgári jog, (14). 467a. (1938)

Pethő, Tibor: A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult gazdatisztek szolgálati viszonyai tárgyában hozott... Polgári jog, (14). 464a. (1938)

Pethő, Tibor: A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult ipari és kereskedelmi alkalmazottak szolgálati viszonyai és az eltartottak részére járó tartási hozzájárulás tárgyában... Polgári jog, (14). 465-466a. (1938)

Pethő, Tibor: A rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult személyek magánjogi kötelezettségei tárgyában hozott 1938. október hó 5. napján hatályba lépett 7110/1938. M. E. számú. rendelet : (B. K. 222.). Polgári jog, (14). 399-402a. (1938)

Pethő, Tibor: Értékek átminősítése a visszacsatolt területen : (MNB 317. sz. körlevél). Polgári jog, (14). 513-514a. (1938)

Pethő, Tibor: Árukivitel a volt Osztrák Szövetségi Állam területére : (MNB 303. sz. körlevele). Polgári jog, (14). 194-195a. (1938)

Pethő, Tibor: A szegénységi jog tekintetében szükséges bírósági intézkedések tárgyában kiadott rendeletek újabb módosításáról és kiegészítéséről... Polgári jog, (14). 295-296a. (1938)

Pethő, Tibor: A társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyában... Polgári jog, (14). 33-34a. (1938)

Pethő, Tibor: A visszacsatolt területekre vonatkozó igazságügyi rendelkezések tárgyában hozott... Polgári jog, (14). 466-467a. (1938)

Pethő, Tibor: A vitézi teleknek, valamint a vitézitelekkel még meg nem adományozott vitéz igényjogosultságának átszállásával kapcsolatos részletes szabályok megállapítása tárgyában... Polgári jog, (14). 295a. (1938)

Pethő, Tibor: A váltó illetékének módosításáról szóló 1938. évi július hó 1. napján hatálybalépett 1509/1938. P. M. sz. rendelet : (B. K. 142. szám.). Polgári jog, (14). 361a. (1938)

Pintér, Jenő: Jelenségek a nevelés elméletében és gyakorlatában. Magyar pedagógia, (47). pp. 193-198. (1938)

Pintér, Jenő: Magyar nyelvvédő könyv. Közrebocs. Pintér Jenő és munkatársai : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 114-115. (1938)

Polzovics, Iván: A Népszövetség válsága. Kolligátum. pp. 1-16. (1938)

Proszvimmer, Béla: Dr. Rudolf Lóránt: A forgatmány : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 269-271a. (1938)

Pólay, Elemér: A földbirtokmegoszlás, népsűrűség és népszaporodás kapcsolata : Borsodvármegye ezőcsáti járásában. Kolligátum. pp. 1-55. (1938)

R

Rudolf, Lóránt: Adalékok a csődtömeggondnoki díj és készkiadások kérdéséhez. Polgári jog, (14). 254-259a. (1938)

Rudolf, Lóránt: Az autonómia de la volonté elve a váltójogban. Polgári jog, (14). 26-30a. (1938)

Rudolf, Lóránt: Dr. Bozóky Géza: Nemzetközi Váltójog : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 125-127a. (1938)

Róder, Pál: A tankönyv szerepe a mai oktatásban. Magyar pedagógia, (47). pp. 39-45. (1938)

Rónay, Nándor: A választott bírósági kikötés sorsa a „főszerződés" érvénytelensége esetében. Polgári jog, (14). 536-546a. (1938)

S

Saád, Ferenc: A katonai nevelésre vonatkozó történeti nyilatkozatok. Magyar pedagógia, (47). pp. 276-281. (1938)

Schimert, J.: Die "Syncytielle Natur" des vegerariven Nervensystems. Kolligátum. pp. 85-118. (1938)

Schimert, J.: Die sekundäre Degeneration der Kollateralen und Endbäumchen im Zentralnervensystem : mit 3 Abbildungen im Text. Kolligátum. pp. 311-320. (1938)

Schmiert, J.: Die Endigungsweise des Tractus vestibulospinalis : mit 7 Textabbildungen. Kolligátum. pp. 759-770. (1938)

Schmitt, Carl: Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff. Kolligátum. pp. 1-53. (1938)

Schuster, Rudolf: Bírói gyakorlat a tiltott utánzás és mintaoltalom kérdéseiben tekintettel a Tvt.-re. Polgári jog, (14). 181-191a. (1938)

Schuster, Rudolf: Precariuns és a m. kir. Kúria 28. sz. jogegységi polg. határozata. Polgári jog, (14). 394-397a. (1938)

Schwartz, Tibor: A származás törvényességének megtámadása. Polgári jog, (14). 505-511a. (1938)

Simon, Wendel: Simon Vendel: Weszely Ödön pedagógiája : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 247-248. (1938)

Sipos, Károly: Bőrgümőkóros betegek bőr- és vérsavójának hatása a Koch-bacillusra. Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Sipos, Károly: Elektyllel kezelt kankós betegeink. Kolligátum. pp. 1-2. (1938)

Sipos, Károly: Uliron hatása a kankó ellen. Kolligátum. pp. 1-7. (1938)

Surányi-Unger, Tivadar: A nemzeti jövedelem problémái : Surányi-Unger Tivadar felszólalása a Magyar Statisztikai Társaság szakértekezletén 1938. évi április hó 22-én. Kolligátum. pp. 1-8. (1938)

Személyi, Kálmán: A megtartási jog dologi jellege. Polgári jog, (14). 225-235a. (1938)

Szenes, Adolf: Polgári iskolai kérdések a szegedi tankerület polgári iskolái igazgatóinak értekezletén : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 108-110. (1938)

Szenes, Adolf: A német középiskolák új tanterve és utasításai. Magyar pedagógia, (47). pp. 223-233. (1938)

Szenes, Adolf and Kisparti János, : Nevelési kérdések a szegedi tankerület iskolafelügyelőinek értekezletén : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 112-114. (1938)

Szent-Iványi, Ádám: „Budapesti Lakbérleti Szabályrendelet alapján kialakult új bírói gyakorlat." Összeállította: Dr. vitéz Szent-Iványi Ádám. Polgári jog, (14). 341a. (1938)

Szente, Lajos: Kereskedelmi ügyökök jogállásának szabályozása címén... Polgári jog, (14). 123-124a. (1938)

Szentmiklósi, István: A házasságkötés előtti kötelező orvosi vizsgálat kérdéséhez. Polgári jog, (14). 319-321a. (1938)

Szigeti, ifj. László: Az ügyvédi munkadíj az új ügyvédi rendtartástan : írták: Dr. Bernhard Miksa és Dr. Bernhard László : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 340-341a. (1938)

Szigeti, ifj. László: Bizonyítékok mérlegelése a perujítási [!perújítási] eljárásban. Polgári jog, (14). 166-170a. (1938)

Szigeti, ifj. László: Felsőbírósági évnyitó beszédek. Polgári jog, (14). 45-47a. (1938)

Szigeti, ifj. László: Két kérdés a kártérítési jog köréből. Polgári jog, (14). 315-318a. (1938)

Szigeti, ifj. László: A Polgári Jogi Határozatok Tára VIII. kötetének eljárásjogi határozatai : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 438-445a. (1938)

Szigeti, ifj. László: Postatakarékpénztár, mint közpénztár. Polgári jog, (14). 170-172a. (1938)

Szigeti, ifj. László: A kereskedelmi ügynök joga : (Dr. Brachfeld Dezső könyvéhez) : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 552-555a. (1938)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 91. számú polgári döntvénye. Polgári jog, (14). 238-241a. (1938)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 92. számú polgári döntvénye. Polgári jog, (14). 299-303a. (1938)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria jogegységi tanácsának 95. számú polgári döntvénye. Polgári jog, (14). 519-520a. (1938)

Szilbereky, Jenő: Adatok a volt erdélyi róm. kat. státusi iskolák mai helyzetének megitéléséhez [!megítéléséhez]. Kolligátum. pp. 1-19. (1938)

Székely, Károly and Várkonyi, Hildebrand: Várkonyi Hildebrand: Az alaki képzés és átvitel kérdése. Magyar pedagógia, (47). pp. 243-245. (1938)

Sárkány, Lajos: A kényszeregyességi kezes visszkeresete : egy kúriai ítélet kommentárjaihoz. Polgári jog, (14). 115-118a. (1938)

T

Terestyéni, Meinrád: Az iskola és a mozi. Magyar pedagógia, (47). pp. 281-286. (1938)

Thirring, Lajos: Lakások, háztartások, családok és lakóházak a népszámlálás szerint. Kolligátum. pp. 1-52. (1938)

U

Ujvári, Béla: Ujvári Béla: Művészeti nevelés : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 49-50. (1938)

Ujvári, Béla and Heckmann, Erwin: Erwin Heckmann: Wege zur Erweckung der Kunstkräfte im Kinde und Jugendlichen : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 309-310. (1938)

Ujvári, Béla and Komárnoky, Gyula: Vitéz Komárnoky Gyula: Rajzkönyv : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (47). pp. 165-166. (1938)

V

Varannai, István: Dr. Varannai István előadása. Polgári jog, (14). 49a. (1938)

Venkei, Tibor: Fajlagosak e a szűrhető csirák látható alakjai? Kolligátum. pp. 1-4. (1938)

Venkei, Tibor: Glomus cutaneumból keletkezett angio-myoneuroma. Kolligátum. pp. 1-3. (1938)

Venkei, Tibor: A IV. nemibetegség kórismézésére szolgáló biológiai próbák értékéről. Kolligátum. pp. 1-6. (1938)

Venkei, Tibor: Schlusswort zu den Bemerkungen von S. Hellerström. Kolligátum. pp. 266-269. (1938)

Vidákovits, Kamilló: Drainage és tamponade : hozzászólás. Kolligátum. pp. 1-10. (1938)

Vidákovits, Kamilló: A vitaminkutatás legfontosabb eredményei sebészi szempontból. Kolligátum. pp. 1-12. (1938)

Villányi, László: Ajándék és hagyomány. Polgári jog, (14). 450-456a. (1938)

Virány, Egon: Van Zeeland problémája és a ki nem elégitett [!elégített] államok. Kolligátum. pp. 1-24. (1938)

Visky, Károly: Keletkezik-e igény a köztisztviselői illetmények foglalásmentességének megsértéséből? Polgári jog, (14). 110-114a. (1938)

Vladár, Gábor: A jog elhajlása az élettől. Polgári jog, (14). 129-144a. (1938)

Vági, József: Adalékok a csődtömeggondnokí díjak és készkiadások kérdéséhez. Polgári jog, (14). 332-336a. (1938)

Vági, József: Az 1937. évi birói gyakorlat alapgondolatai. Polgári jog, (14). 34-42a. (1938)

Vági, József: Emlékkönyv : Szladits Károly egyetemi tanárságának 30 éves jubileuma alkalmából : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 376-382a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 92-101a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 150-156a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 197-205a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 241-250a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 303-310a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 363-372a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 417-425a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 467-475a. (1938)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. Polgári jog, (14). 520-527a. (1938)

Váradi, József: A Regnum Marianum pedagógiája. Magyar pedagógia, (47). pp. 239-243. (1938)

Z

Zajtay, Imre: Hitbér és „Mahre". Polgári jog, (14). 527-531a. (1938)

Zajtay, Imre: Illetékesség házassági bontóperben; utolsó közös lakhely bizonyítása. Polgári jog, (14). 551-552a. (1938)

Zajtay, Imre: Jus civile és droit civil : [cikkismertetés]. Polgári jog, (14). 49-51a. (1938)

Zajtay, Imre: L. Reitzer: Le Réparation comme conséquence de l'acte illicite en Droit international (Paris, 1938. Sirey) : [könyvismertetés]. Polgári jog, (14). 384-388a. (1938)

Zsitvay, Géza: A részvénytársaság cégjegyzéséről. Polgári jog, (14). 425-427a. (1938)

Á

Árvay, Nándor: Közhasználatú gépjárművek és a kötelező szavatossági biztosítás. Polgári jog, (14). 409-416a. (1938)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 07:54:25 2017 CEST.