Items where Year is 1935

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items: 241.

A

Alföldy, Ede: Jogegységi irányelvek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 319-323a. (1935)

Almási, Antal: A bírói gyakorlat jelentősége a magyar magánjogban. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1935)

Almásy, László: Almásy László képviselőházi elnök levele Klebelsberg Kunonéhoz [4.].

Arday, Pál and Pintér, Jenő: Pintér Jenő : A budapesti tankerület 16. számú értesítője : 1934-1935. A tankerület megalapításának 159. évében : Budapest : Stephaneum, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 194-195. (1935)

Arday, Pál and Verweyen, Johannes Maria: J. M. Verweyen : Praktische Menschenkenntnis und richtige Menschenbehandlung. Neue charakterkundliche Anweisungen mit Bildern und praktischen Beispielen : Stuttgart : Süddeutsches Verlagshaus, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). p. 158. (1935)

B

B., G.: Az átalakítási és tatarozási adókedvezmény jogszabályai címmel dr. Kerezsy Jenő állampénztári tanácsos és ifj. dr. Vas Imre... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 508a. (1935)

Beck, Salamon: Az ügyvédi rendtartás tervezetéről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 445-451a. (1935)

Beck, Salamon: Dr. Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata Negyedik átdolgozott kiadás II. rész. (Grill Károly könyvkiadóvállalat) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 251-256a. (1935)

Beck, Salamon: Felsőbírósági évnyitó beszédek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 134-135a. (1935)

Beck, Salamon: A Jogtudományi Közlöny megszűnésére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 136a. (1935)

Beck, Salamon: Közérdek és jogszabálymódosulás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 109-110a. (1935)

Beck, Salamon: Külföldi törvény és bírói gyakorlat a nemzetközi magánjog szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 503-504a. (1935)

Beck, Salamon: Pseudo-executio. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 73-75a. (1935)

Beck, Salamon: Vitéz dr. Moór Gyula: A Természetjog Problémája : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 194-195a. (1935)

Beck, Salamon: Zálogtárgy értékcsökkenése és pótfedezet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 119-121a. (1935)

Beck, Salamon: A jelzálog törvény 18. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 433a. (1935)

Beck, Salamon: A munkásbiztosítási törvény 90. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 504-506a. (1935)

Beck, Salamon: Érvénytelen ügylet — naturalis obligatio. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 116-117a. (1935)

Berczel, Aladár: Lándori György: A tisztviselő helyzete a magyar magángazdaságban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 634a. (1935)

Berger, Imre: Részleges ranghely rendelkezés esetén az új jelzálogjogok rangsora. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 237-238a. (1935)

Berzeviczy, Albert and Ereky, István and Hegedüs, Loránt: Concha Győző ig. és t. tag emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-97. (1935)

Blau, György: Gazdasági lehetetlenülés és Pp. 413. §. szerződéses nőtartásnál. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 67-68a. (1935)

Blau, György: Kizsákmányoló ügylet és gazdasági lehetetlenülés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 66-67a. (1935)

Borsodi, Miklós: Fordított sorrend a jelzálogjogi törvény 18. §-a alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 105-107a. (1935)

Borsodi, Miklós: A hátralékos lakásán köztartozás miatt foganatosított végrehajtás és az igényper. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 310-312a. (1935)

Buza, László: La réforme du conseil : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1935)

Bányász, István: Jogos védelem és abbanhagyási igény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 621-623a. (1935)

C

Csekey, István: Die Verfassungsentwicklung Estlands 1929-1934 : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 409-460. (1935)

Csiky, János: Az Állandó Nemzetközi Biróság [!Bíróság] véleményező hatásköre : az 1933/34. tanévben a nemzetközi jogi pályatételre beadott, s díjat nyert pályamunka. In: Kolligátum. pp. 1-171. (1935)

Csorna, Kálmán: A gyámhatósági tagok és a gyámhatóságok vagyoni felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 35-41a. (1935)

Czakó, István: A Saar-vidéki népszavazás. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1935)

D

Dach, József: Árindex alapján meghatározott követelések telekkönyvi bekebelezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 382-385a. (1935)

Deutsch, Maurus: Az ügyvédi segéderők (minősített ügyvédsegédek) törvényes helyettesítési joga Ausztriában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 312-314a. (1935)

Deutsch, Maurus: Magyar végrehajtások foganatosítása Ausztriában : a jogsegélyszerződés gyakorlati alkalmazása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 347-354a. (1935)

Dömötör, Mihály: Az ónodi trónfosztó határozat előzményei, okai és tanulságai különös tekintettel a Habsburgok visszatérési törekvéseire. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1935)

E

Ehrnthal, Aladár: Kárelhárítás, kármegosztás, vétekarányosság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 123-126a. (1935)

Ehrnthal, Aladár: Tulajdonjog a perköltségkövetelésen [!perköltség követelésen]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 619-621a. (1935)

Ehrnthal, Aladár: A követelés elismerése, mint az elévülést félbeszakító körülmény, különös tekintettel a speciális elévülési határidőkre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 240-243a. (1935)

Ehrnthal, Aladár and Deutsch, Maurus: Az ügyvédi segéderők törvényes helyettesítési joga tárgyában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 386-387a. (1935)

F

Fellner, Pál: Az irányított gazdálkodás jogszabályainak hiányosságai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 32-35a. (1935)

Fináczy, Ernő: Törvénytervezet a tanügyi közigazgatás újjászervezéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 7-49. (1935)

Fraknóy, József and Csada, Imre: Csada Imre : Fizikai gyakorlatok : Cinkota : Szerző kiadása, 1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 57-58. (1935)

Friml, Aladár: Tantervi és módszertani kérdések a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 65-74. (1935)

Friml, Aladár and Kornis, Gyula: Magyar Paedagogiai Társaság : társaságunk 1935 április 13-án tartotta Friml Aladár, majd Kornis Gyula elnöklése alatt 43. közgyűlését... In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 102-112. (1935)

Fränkel, Lóránd: Circulus vitiosus a Végrehajtási Törvény 72. §-a körül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 572-574a. (1935)

Fränkel, Pál and Gráber, Károly: Dr. Gráber Károly: Az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézetről szóló 1934. évi XXIII. t.-c. magyarázata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 583-584a. (1935)

Fürst, László: "Harmadik" elleni végrehajtás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 425-433a. (1935)

G

Goldberger, József: Gyámsági jog és jogszolgáltatás. Irta: dr. Csorna Kálmán : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 577-579a. (1935)

Goldberger, József: Igényhalmazat, jogrugalmasság, özvegyi jog korlátozása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 126-128a. (1935)

Grossmann, László: Az aranykoronáról szóló életbiztosítások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 439-443a. (1935)

Gyulai, Ágost: Pázmány Péter szelleme : a Pázmány Péter-tudományegyetem alapításának háromszázados évfordulója alkalmából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 113-116. (1935)

Gyulai, Ágost: Ratio Educationis rediviva. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 179-184. (1935)

Gyulai, Ágost and Bobula, Ida: Bobula Ida : A nő a XVIII. század magyar társadalmában : Budapest : Magyar Társadalomtudományi Társulat, 1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 154-156. (1935)

Gyulai, Ágost and Hans, Freyer: Hans Freyer : Das politische Semester : Ein Vorschlag zur Universitätsreform : Jena : Diederichs, 1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 89-91. (1935)

Gyulai, Ágost and Hekler, Antal: Anton Hekler : Die Universitat Budapest = L'Université de Budapest : Basel : Lindner, [1935]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 195-196. (1935)

Gyulai, Ágost and Imre, Sándor: Nevelésügyi tanulmányok . Szerkesztette : Imre Sándor : Szeged : egyetemi Pedagógiai Intézet, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 190-193. (1935)

Gyulai, Ágost and Kertész, János: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 206-208. (1935)

Gyulai, Ágost and Kornis, Gyula: Kornis Gyula : Apponyi világnézete : Budapest : Franklin, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 144-147. (1935)

Gyulai, Ágost and Olay, Ferenc: Olay Ferenc : Magyarország a külföldi tankönyvekben : Budapest : Magyar Nemzeti Szövetség,1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 77-79. (1935)

Gyulai, Ágost and Pestalozzi, Johann Heinrich: Pestalozzinak stanzi nevelési kísérletéről írt levele magyarul. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 51-53. (1935)

Gyulai, Ágost and Simon, Paul: Paul Simon : Die geistigen Wurzeln unserer Weltanschauungskrise : Stuttgart : W. Kohlhammer,1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 61-63. (1935)

Gyulai, Ágost and Stuhlmann, Patrik Vencel: Stuhlmann Patrik : Az ifjúság lélektana : scientia amabilis : Budapest : Szent István-Társulat,1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 53-55. (1935)

György, Ernő: Alternatív ajánlat a kényszeregyességi eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 328-338a. (1935)

Gál, Miksa: Fordított sorrend a jelzálogtörvény 18. §-a alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 236-237a. (1935)

Gönczi, Gábor and Beck, Salamon: A kötelezettség abstraktsága a közvetlen szerződő felek között. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 212-219a. (1935)

H

Hacker, Ervin: Kriminologiai [!Kriminológiai] adalékok : 3. füz. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1935)

Hajdu, János and Balassa, Brunó: Balassa Brunó : Die ungarische Pädagogik seit 1900. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 149-150. (1935)

Hajdu, Miklós: Nesze semmi, fogd meg jól! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 78-79a. (1935)

Harkai Schiller, Pál and Varga, István: Gyümölcsfogyasztási szokások Budapesten : gazdaságpszichológiai tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1935)

Harmath, Zoltán: Hatályon kívül van-e helyezve a telekkönyvi rendtartás 65. §-a? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 559-561a. (1935)

Harmath, Zoltán: A Te. 49. §-a, mint megelőző törvényben biztosított jog hatályosulásának akadálya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 627-629a. (1935)

Hoff, György: A márkacikk-reverzális rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 415-418a. (1935)

Horváth, Barna: Sociologie juridique et théorie processuelle du droit. In: Kolligátum. pp. 179-242. (1935)

Horváth, Jenő: Magyarország és a világháború : két előadás. In: Kolligátum. pp. 1-47. (1935)

Horváth, Jenő: A külpolitikai nevelés kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 164-179. (1935)

Horváth, Miklós: Abádszalók nagyközség településtörténete : pályamunka.

Huppert, Leó: Közgyűlési határozat megtámadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 128-131a. (1935)

Huppert, Leó: Uj [!Új] jogszabályok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 46-48a. (1935)

Huppert, Leó: A bankár felelőssége az általa kihelyezett pénzekért. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 121-123a. (1935)

Huppert, Leó: A gazdaadósságok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 398-405a. (1935)

Huppert, Leó: Élvezetjegy, részvénybevonás, részvénytörlesztés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 579-583a. (1935)

Huppert, Leó and Nagy, Dezső Bálint: Nagy Dezső Bálint doktor közigazgatási bíró. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 135-136a. (1935)

I

Ibrányi, István: A végrehajtási törvény 48. §-a és az állami Árverési Csarnok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 243-246a. (1935)

J

Juhász, Kálmán: A csanádi püspökség története : 1552-1608.

József Ágost, Habsburg-Lotaringiai: "Emlékbeszéd Gróf Klebelsberg Kunóról Csonka Magyarország nagy Kultuszminiszteréről".

K

Karl, János: Németnyelvű földrajzmódszertani munkák szemléje. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 184-190. (1935)

Karl, János and Kendoff, Károly: Kendoff Károly : Földrajzoktatás a cselekvő Iskolában : földrajzi gondolkodásra való nevelés : Szeged : Szerző, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 81-84. (1935)

Karl, János and Kendoff, Károly: Kendoff Károly : Vázlatok a földrajztanításhoz : Mit rajzoljunk a földrajzórán? I. rész: Alapfogalmak és Magyarország. 8-r., VI + 38 1. — II. rész: Európa. VI + 28 1. — I I I . rész: Idegen világrészek és csillagászati földrajz. VI + 36 1. — IV. rész: Altalános földrajz, Magyarország gazdasági földrajza, térképismeretek. VI + 28 1. Szeged, 1933. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 150-152. (1935)

Karl, János and Schlosser, József: Schlosser József : Földrajzi vázlatfüzet : Budapest : Kókai Lajos,1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 150-152. (1935)

Katona, Gábor: A váltójogi egyetemlegesség problémája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 70-72a. (1935)

Kelényi, Jenő: A kiadói jog reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 534-550a. (1935)

Kemény, Ferenc: 1. La formation professionnelle du personnel enseignant secondaire : Geneve : Publications du Bureau International d'Éducation, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 200-202. (1935)

Kemény, Ferenc: 2. Les conseils de l'instruction publique : Genéve : Publications du Bureau International d'Éducation, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 200-202. (1935)

Kemény, Ferenc: Bulletin de l'enseignement de la Société des Nations (A Nemzetek Szövetségének tanügyi értesítője) : Geneve, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 93-94. (1935)

Kemény, Ferenc: Humboldt Vilmos emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). p. 101. (1935)

Kemény, Ferenc: I. Jean Piaget : Le Bureau International d'Éducaton en 1933-34 : rapport du directeur : Geneve : Publication du B. I. E. no.36, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 156-157. (1935)

Kemény, Ferenc: II. IIIe Conférance Internaionale de l'Instruction Publique, Geneve, 1934 : Proces-Vervaux et Résolutions : Geneve : Publications du B. I. E. No. 37., 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 156-157. (1935)

Kemény, Ferenc: Iskolai siker, életsiker. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 159-160. (1935)

Kemény, Ferenc: La réforme scolaire polonaise : Genéve : Bureau International d'Éducation, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 203-204. (1935)

Kemény, Ferenc: Le travail par équipes à l'école : Genève : Bureau international d'éducation, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 196-198. (1935)

Kemény, Ferenc: Megjegyzés a mindennapi iskolai testnevelés kérdéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 75-77. (1935)

Kemény, Ferenc: Oktatásügyi reformokról : általános irányelvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 116-131. (1935)

Kemény, Ferenc: A magyar főiskolák statisztikája az 1933/34. tanévben : Budapest : M. Kir. Statisztikai Hivata, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 147-149. (1935)

Kemény, Ferenc and Benedict, Edna, S. and Haasz, Edith: Edna S. Benedict and Edith Haasz : Everyday life in Conversation : angol beszélgetések a mindennapi életből : Budapest : Vajna Gy. és Tsa, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). p. 204. (1935)

Kemény, Ferenc and Loczka, Alajos: Loczka Alajos : Iskola és élet a nevelés új útján : szerző kiadása, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 55-57. (1935)

Kemény, Ferenc and Olay, Ferenc: Francois d'Olay : Un nationalisme exaspéré dans le Sud-Est européen : Budapest : Danubia,1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). p. 60. (1935)

Kemény, Ferenc and Spranger, Eduard: Eduard Spranger : Pestalozzis "Nachforschungen" : Eine Analyse. A porosz tud. akadémia nyelv-tört. osztályának kiadványa. 1935. 26 lap és 1 táblázat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 91-92. (1935)

Kemény, Gábor and Kemény, Ferenc: Iskolai értékelés és kiválasztás : hozzászólás Kemény Ferenc bírálatához (Magy. Paed. XLIII, 171.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 96-100. (1935)

Kenyeres, Balázs: A budapesti királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem 300 esztendős jubileuma alkalmából... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 314a. (1935)

Kerpel-Fronius, István: Az uj [!új] jugoszláv telekkönyvi törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 357-364a. (1935)

Kertész, Károly Róbert and Ohmann, Béla: Kertész K. Róbert és Ohmann Béla levele Klebelsberg Kunonéhoz.

Király, Ferenc: Az International Law Association (Nemzetközi Jogi Egyesület) nemzetközi karteljogi működése és budapesti (XXXVIII.) konferenciájának karteljogi tanácskozmányai. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1935)

Klebelsberg, Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno politikai hitvallása.

Kohner, Arthur: A ranghellyel rendelkezés jogának végrehajtás alá vonása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 81-85a. (1935)

Kolosváry, Bálint: Adalék a jogalkotás új irányaihoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 10-17a. (1935)

Komin, Ferenc: Elidegenítési és terhelési tilalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 150-157a. (1935)

Komin, Ferenc: Jelzálogi ranghelyproblémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 600-606a. (1935)

Komáromy, Pálma: A Tiszavölgy Bodrog és Sajó közötti szakaszának földrajza : földrajzi pályamunka : "Tiszavirág" - jelige.

Kornis, Gyula: Imre Sándor : egyetemi működésének harmincéves fordulójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 141-144. (1935)

Kornis, Gyula: Jeles tanulók és jeles emberek : rektori beszéd a sub auspiciis Regis és sub auspiciis Gubernatoris doktorrá avatottak 1935 október 12-én tartott díszgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 161-164. (1935)

Kornis, Gyula and Kornis, Gyula: Gyászbeszéd Weszely Ödön ravatalánál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 49-51. (1935)

Kovács, Andor László: Ügyvédi biztosíték helyett nyugdíj-reform. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 574-576a. (1935)

Kozmutza, Flóra and Tóth, Zoltán: Tóth Zoltán : Általános gyógypedagógia : Budapest : Magyar Gyógypedagógiai Társaság, 1933. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 152-154. (1935)

Koós, Zoltán: Aranyzáradék és pénzrendszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 323-327a. (1935)

Kéky, Lajos: Jánosi Béla emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1935)

L

La Pradelle, Albert Geouffre de: La réalisation du Droit par la Société des Nations : remarques sur la présentation par la Suisse au Conseil de la Société des Nations de la question des dommages de guerre. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1935)

Ladoméri Szmertnik, István: A mintaoltalom külföldi és nemzetközi vonatkozásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 338-347a. (1935)

Ladányi, Sándor: Szemelvények a gazdatartozásokra vonatkozó bírósági gyakorlatból. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 63-66a. (1935)

Liebmann, Ernő: A Supreme Couri döntése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 198-205a. (1935)

Láczer, István and Padellaro, Nazareno and Wiesel, J. M.: Nazareno Padellaro : Faschistische Schule und Erziehung in Italien ; aus dem italienischen übertragen von J. M. Wiesel : Weimar : H. Böhlaus Nachfolger, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 199-200. (1935)

Láczer, István and Vincze, Frigyes: Vincze Frigyes : A középfokú kereskedelmi szakoktatásügy : hazánkban és a külföldön a 19. század ötvenes éveitől napjainkig : Budapest : Studium, [1935]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 86-87. (1935)

M

M., A.: Értéktartás. Irta dr. Kartsoke Alajos : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 584a. (1935)

Major, Róbert: Dr. Iván Miklós: A koronától az aranypengőig : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 315-316a. (1935)

Marót, Károly and Drerup, Engelbert: E. Drerup : Der Humanismus in seiner Geschichte, seinen Kulturwerten und seiner Vorbereitung im Unterrichtswesen der Griechen ; vier vorträge ; (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums : XIX köt., 2. füz.) : Paderborn : F. Schöningh, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 92-93. (1935)

Meszlény, Artur: Dr. Meszlény Artúr előadása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 385-386a. (1935)

Meszlény, Artur: Hibaigazítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 316a. (1935)

Meszlény, Artur: Polgári jog 1925-1935 : visszaemlékezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 1-4a. (1935)

Meszlény, Artur: Rövid indokolás a család védelméről szóló törvénytervezethez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 264-275a. (1935)

Meszlény, Artur: Törvénytervezet a család védelméről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 257-263a. (1935)

Miskolczy, István: Emlékbeszéd Áldásy Antalról. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1935)

Morvay, Oszkár and Nagy, ifj. Dezső: Perre utasítás jogerős ítélet után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 380-382a. (1935)

Munkácsi, Ernő: Lehet-e a nyugdíjat a Pp. 413. §-a alapján leszállítani? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 434-438a. (1935)

N

Nagy, ifj. Dezső: Az ügyvéd tulajdonjoga a perköltség követelésen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 461-470a. (1935)

Nagy, ifj. Dezső: Dr. Habermann Gusztáv: Jogerő a perenkívüli eljárásban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 632-634a. (1935)

Nagy, ifj. Dezső: Néhány észrevétel az ügyvédi rendtartás törvénytervezete felett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 451-456a. (1935)

Nagy, ifj. Dezső: Perreutasítás jogerős ítélet után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 307-310a. (1935)

Nagy, ifj. Dezső: Uj [!Új] per a jogerős felhívás után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 187-189a. (1935)

Nagy J., Béla and Bakonyi, Hugó: Hugo Bakonyi : Die gebräuchlichsten Wörter der deutschen Sprache für den Fremdsprachenunterricht stufenmäßig zusammengestellt (Beiträge zur Methodik des deutschen Sprachunterrichts im Ausland) : München : Reinhardt, [1934]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 202-203. (1935)

Nemes, László: Gazdasági lehetetlenülés a bérleti jogban. Irta: dr. Halom István : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 139-140a. (1935)

Nizsalovszky, Endre: Az eredeti érvénytelenség okából törölt jelzálogjog ranghelyével rendelkezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 489-490a. (1935)

Nyulászi, János: Az ötödik hitelrögzítő egyezmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 408-415a. (1935)

Nyulászi, János: Dr. Nyulászi János serlegbeszéde. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 587-592a. (1935)

Nyulászi, János: Fabinyi - pénzügyminiszter. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 197-198a. (1935)

Nyulászi, János: Harc a polgári jogért. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 4-6a. (1935)

Nyulászi, János: Juhász Andor beszédei : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 388-389a. (1935)

Nyulászi, János: Kétes és behajthatatlan követelések a mérlegben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 97-98a. (1935)

Nyulászi, János: Külföldi valutára szóló követelések elévülése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 165-168a. (1935)

P

Padányi-Frank, Antal and Imre, Sándor: Imre Sándor : A család békéje : Budapest : Studium, 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 79-80. (1935)

Peja, Győző: Makó és környékének felszíne.

Pethő, Tibor: Uj [!Új] per a váltófizetési meghagyással jogerősen befejezett ügyben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 189-191a. (1935)

Pető, Dezső: Széchenyi képzelete : pályamunka : "Az ész erő s így az ész boldogság" - jelige.

Pikler, J. Gyula: Állam és Polgár címmel Pikler J. Gyula szerkesztésében... : [folyóirat-ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 195a. (1935)

Polner, Ödön: Az államélet néhány főbb kérdése : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-73. (1935)

Polner, Ödön: "Hogyan jött létre a háborus kivételes hatalomról szóló törvény. (Visszaemlékezés ... Délmagyarország. 1935. XII. 25. 5-6 p.)".

Prohászka, Lajos: Fináczy Ernő. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 1-6. (1935)

Prohászka, Lajos: Népiség és műveltség. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 131-140. (1935)

Pósch, Gyula: Dr. Pósch Gyula. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 385a. (1935)

R

Reitzer, Béla: Igazgatósági tagok fizetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 509-525a. (1935)

Réthey, Ferenc: Nouvelles personnes morales de droit privé dans le droit international. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1935)

Rössler, Heinz: Vertragsfreiheit im Rechte des Nationalsozialistischen Staates. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1935)

S

Schneller, György: Kell-e mégis egy kis "ú. n. jogbiztonság"? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 418-419a. (1935)

Schneller, György: Turpis causa az angol bírói gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 239-240a. (1935)

Schneller, György: A szociális gondolat hatása a jogszabályalkalmazásra. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 182-185a. (1935)

Schuster, Rudolf: Ipari minták oltalma és szerzői jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 7-10a. (1935)

Somogyi, Ferenc: Popularis akció és exekució a versenyjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 163-165a. (1935)

Somogyi, Ferenc: Viczián István: „A Quadripartitum eltérései a Tripartitumtól a nemesi magánjogban." (Az Illés-Szeminárium kiadványai. 2. szám.) Budapest (1935.) 107 oldal : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 507a. (1935)

Sorger, Károly: Az alkalmazottcsábítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 157-162a. (1935)

Stuhlmann, Patrik Vencel and Bognár, Cecil: Bognár Cecil : Az iskolás gyermek : Budapest : Studium,1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). p. 80. (1935)

Stuhlmann, Patrik Vencel and Bognár, Cecil: Bognár Cecil : Pszichológia : Budapest : Szent István-Társulat,1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 193-194. (1935)

Surányi-Unger, Tivadar: A magyar gazdaságpolitika heteronóm céljainak újabb fejlődése. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1935)

Szalay, Zoltán: Kell-e közjegyzői okirat a kft. szerződésekhez, ha a törzstagok között házastársak szerepelnek? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 570-572a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Becsületvédelem és sajtószabadság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 525-534a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Definitió a magánjogban. Irta: Dr. Kauser Lipót : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 457-458a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Dr. Katona Gábor: A váltójog kézikönyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 138-139a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Honoratíor feleség és házassági vagyonjogi rendszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 377-379a. (1935)

Szigeti, ifj. László: I. Külföldi és belföldi valutatartozások fizetése és behajtása. II. Valutáris bűncselekmények jogszabályai. Büntető eljárás. Irta: Ifj. Dr. Gergely Ernő : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 79a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Két perjogi kérdés a jogegységi tanács előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 175-177a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Per és végrehajtásjogi kérdés a jogegységi tanács előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 629-632a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Weitbewerbsrecht und Markenschutz in Ungarn. Von Dr. Stefan Bányász und Dr. Ernst Steinhaus. Verlag Ungarische Rundschau für Recht und Wirtschaft. 1935. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 506-507a. (1935)

Szigeti, ifj. László: A kereskedelmi kötelezőjegy (bon) elévülése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 68-70a. (1935)

Szigeti, ifj. László: A kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 567-570a. (1935)

Szigeti, ifj. László: A m. kir. Kúria 70. számú jogegységi döntvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 107-109a. (1935)

Szigeti, ifj. László: A polgári peres eljárás hatályos jogszabályai. Összeállította Bernhard Miksa : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 315a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Érdemetlenség végleges nőtartásnál. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 303-305a. (1935)

Szigeti, ifj. László: Érdemetlenség végleges nőtartásnál. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 502-503a. (1935)

Szinnyei, József: Jó magyarság : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1935)

Szladits, Károly: Ünnepi beszéd dr. Beck Salamon jubileumán. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 317-319a. (1935)

Székely, János and Gönczi, Gábor: A kötelezettség absztraktsága a közvetlen szerződő felek között. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 305-307a. (1935)

Székács, Antal: A hitelélet helyreállítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 23-32a. (1935)

Szűcs, tunyoghi Kálmán: Együttkötelezettség a gazdatartozások fizetésének szabályozásában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 141-149a. (1935)

Szűcs, tunyoghi Kálmán: A gazdaadós eljárási joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 54-63a. (1935)

Szűcs, tunyoghi Kálmán: A gazdatartozások rendezése : a 10,000/1935. M. E. számú rendelet szövege és rövid magyarázata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 1-34b. (1935)

Szűcs, tunyoghi Kálmán: A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló 1400/1932. M. E. számú rendeletre vonatkozó birói gyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 205-212a. (1935)

Sárffy, Andor: A végrehajtási eljárást módosító új német törvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 41-46a. (1935)

Sövényházy, Ferenc: A kereskedelmi és ipari verseny. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 18-23a. (1935)

T

Tettamanti, Béla and Reitzer, Béla and Várkonyi, Hildebrand: Reitzer Béla : A proletárnevelés kérdéséhez : nevelésszociológiai bírálat ; Várkonyi Hildebrand előszavával : közlemények a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai Lélektani Intézetéből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 84-86. (1935)

Thirring, Gusztáv: Jászberény népessége és társadalmi viszonyai II. József korában = La population de Jászberény et ses conditions sociales sous Joseph II. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1935)

Trattner, Albin: Külföldi munkavállalók jogviszonyai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 110-112a. (1935)

Trebits, Herbert: Védi-e a római egyezmény az előadóművész teljesítményét? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 623-627a. (1935)

Trebits, Herbert: A személyiségi jogok dologi jogi mivolta. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 185-187a. (1935)

Török, Gyula: A Gepidák hagyatéka Magyarországon : pályamunka : Beszélnek az emlékek - jelige.

V

Varannai, István: Serlegbeszéd. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 393-398a. (1935)

Varga, István: Népesedési problémák. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1935)

Vidákovits, Kamilló: A rekeszsérvekről különös tekintettel az úgynevezett hiatusherniákra. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1935)

Vinkler, János: A jog, jogviszony, perjogviszony : írta és a Magyar Jogászegylet 1935. évi május hó 18. napján tartott teljes ülésén felolvasta Vinkler János. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1935)

Vácz, Elemér: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle repertóriuma. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (repert). 0-31. (1935)

Vági, József: Az 1934. évi bírói gyakorlat alapgondolatai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 48-53a. (1935)

Vági, József: Dr. Tury Sándor Kornél: Igazságellenes tényezők a jogban (különös tekintettel a kereskedelmi jogra) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 389-391a. (1935)

Vági, József: Gazdasági lehetetlenülés és valorizáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 117-119a. (1935)

Vági, József: Magáneljárási jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 438-439a. (1935)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 112-116a. (1935)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 232-236a. (1935)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 178-181a. (1935)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 297-303a. (1935)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 499-502a. (1935)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 563-567a. (1935)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 607-612a. (1935)

Vági, József: A judikatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 419-425a. (1935)

Vági, József: A judíkatura kiemelkedő döntései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 364-370a. (1935)

Váradi, József and Pogor, Ödön and Márton, Lajos: Pogor Ödön : Az enyéim : egy tanár naplója, Márton Lajos rajzaival : Budapest : Szent István-Társulat, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). p. 81. (1935)

Váradi, József and Tantó, József: Békés vármegye Törvényhatósági Iskolánkivüli Népművelési Bizottságának II. évkönyve ; szerk. Tantó József : Gyula : Törvényhatósági Iskolánkivüli Népművelési Bizottság, 1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 87-88. (1935)

Váradi, József and Újvári, Lajos: Újvári Lajos : A magyar Könyvbarátok Diáriuma : 1935. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 88-89. (1935)

W

Wagner, Lilla: Általános és különös vagyon bírói gyakorlatunkban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 470-485a. (1935)

Weissberger, Imre: A tömeggondnok megbízotti hűsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 86-97a. (1935)

Weltner, Andor: Igényperben hozott idézést feloldó végzés után új kereset. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 443-445a. (1935)

Weltner, Andor: Érvényesíthető-e a sajtótörvény alapján a kártérítési igény polgári úton, megelőző bűnvádi eljárás nélkül? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 246-250a. (1935)

Z

Zajtay, Imre: Telekkönyvi elbirtoklás és törlési igény elévülése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 371-377a. (1935)

Zerkowitz, Zsigmond: Köztartozások biztosítására bejegyzett jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 561-562a. (1935)

Zombory Gabrovitz, József: A házicselédek biztosítási kötelezettsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (11). 291-297a. (1935)

É

Éltes, Mátyás: Josef O. Vértes : Nervöse Kinder : ein Handbuch für Eltern und Erzieher : Paderborn : Schöningh,1934. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). pp. 58-60. (1935)

Éltes, Mátyás: A Jövő Útjain. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (44). p. 160. (1935)

This list was generated on 2021. december 1. 10:22:58 CET.