Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ó | Ö
Találatok száma: 303.

A

Alföldy, Ede: Kartellbíróság. Polgári jog, (6). 431-435a. (1930)

Almási, Antal: Sajtó okozta kár. Polgári jog, (6). 5-10a. (1930)

Arday Pál, and Pintér, Jenő: Pintér Jenő: A budapesti tankerület 11. számú értesítője, 1929-1930 : [könyvismertető]. Magyar pedagógia, (39). pp. 305-306. (1930)

B

Balla, Ignác: Elintézni, vagy felfüggeszteni? Polgári jog, (6). 220-221a. (1930)

Balla, Ignác: Hitelezők, ha találkoznak. Polgári jog, (6). 353-356a. (1930)

Balla, Ignác: Vállalati végrehajtás. Polgári jog, (6). 550-552a. (1930)

Balla, Ignác: A kereskedelmi megtartási jog érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályok. Polgári jog, (6). 23-25a. (1930)

Balla, Ignác: A magyar-osztrák végrehajtási jogsegélyegyezmény. Polgári jog, (6). 317-318a. (1930)

Balla, Ignác: A szerződő felek jogszabály választó joga a nemzetközi kötelmi jogban. Polgári jog, (6). 207-211a. (1930)

Balogh, Elemér: Elemér Balogh: Der Urheber und das Alter der Fiktion des Cornelischen Gesetzes : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 496-497a. (1930)

Baloghy, Ernő: Az albérlők ingóságainak védelme. Polgári jog, (6). 256-258a. (1930)

Balás P., Elemér: Kártérítési sajtójog. Polgári jog, (6). 501-514a. (1930)

Barankay, Lajos and Tettamanti, Béla: Tettamanti Béla: A közösség gondolata Kármán Mór neveléselméletében : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 242-245. (1930)

Baranyai, Erzsébet: Az amerikai tesztekről : különös tekintettel a pedagógiában használt tesztekre. Magyar pedagógia, (39). pp. 214-231. (1930)

Baranyai, Erzsébet and Szondi, Lipót: Szondi, L.: Zur Psychometrie der Tests : [könyvismeretetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 169-171. (1930)

Barsi, Ferenc: Az 1923:XXXIX. t.-c. és a biztosítéki jelzálogjog. Polgári jog, (6). 544-546a. (1930)

Baróti, Vilmos: Személyjogú gyógyszertár üzemére vezetett végrehajtás. Polgári jog, (6). 547-550a. (1930)

Baumgarten, Nándor: Baumgarten Nándor: Nemzetközi vasúti árufuvarozási jog : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 103a. (1930)

Beck, : Dr. Kőnig Vilmos. Polgári jog, (6). 412a. (1930)

Beck, Salamon: Beszámítás megítélt követelés ellen. Polgári jog, (6). 542-543a. (1930)

Beck, Salamon: Elévülés és except idoli. Polgári jog, (6). 537-539a. (1930)

Beck, Salamon: Felelősség a jogosulatlan végrehajtással okozott kárért. Polgári jog, (6). 331-332a. (1930)

Beck, Salamon: Guzs-szerződés. Polgári jog, (6). 77-79a. (1930)

Beck, Salamon: Kártérítés és gazdagodás. Polgári jog, (6). 212-213a. (1930)

Beck, Salamon: Mikor születik meg a jog? Polgári jog, (6). 221-224a. (1930)

Beck, Salamon: Mikor születik meg a jog? Polgári jog, (6). 259a. (1930)

Beck, Salamon: Mikor születik meg a jog? Polgári jog, (6). 464-465a. (1930)

Beck, Salamon: Perjogi határozatok tára : ötödik kötet : a kir. Kúria hivatalos kiadványa : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 415-416a. (1930)

Beck, Salamon: Pollák Illés halálára. Polgári jog, (6). 357-360a. (1930)

Beck, Salamon: Posthumus állásfoglalás a biztosítási összegek valorizálására. Polgári jog, (6). 219-220a. (1930)

Beck, Salamon: Vargha Ferenc nyugdíjban. Polgári jog, (6). 350a. (1930)

Beck, Salamon: Vasúti ügykezelési utasítás jelentősége. Polgári jog, (6). 218-219a. (1930)

Beck, Salamon: Visszkereseti igény kifizetetlen tartozás esetén. Polgári jog, (6). 144-146a. (1930)

Beck, Salamon: Visszkereseti igény még kiegyenlítetlen tartozás címén. Polgári jog, (6). 73-75a. (1930)

Beck, Salamon: A csődmegtámadási perek gyakorlatához. Polgári jog, (6). 150-151a. (1930)

Beck, Salamon: Ügyvédi tiszteletdíj, megbízás visszavonása esetén : érdekelsőség. Polgári jog, (6). 451-454a. (1930)

Beck, Salamon: A perenkívüli költségek érvényesítése. Polgári jog, (6). 546-547a. (1930)

Beck, Salamon: A perérték és ügyvédi költség viszonya. Polgári jog, (6). 547a. (1930)

Beck, Salamon: Érdekveszélyeztetés és idő előtti kifogás. Polgári jog, (6). 527-530a. (1930)

Beck, Salamon: A veszély tanához. Polgári jog, (6). 328-330a. (1930)

Beck, Salamon and Szladits, Károly: Szladits Károly: A magyar magánjog tankönyve ; Dologi jog : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 274-277a. (1930)

Bernhard, Miksa: Üzletátruházás és üzemutódlás. Polgári jog, (6). 36a. (1930)

Berzeviczy, Albert: Megemlékezések Fináczy Ernőről. Magyar pedagógia, (39). pp. 66-67. (1930)

Besnyő Bernát, Bernát: A képviselet Magyarország magánjogi törvénykönyvének javaslatában. Dr. Polgári jog, (6). 436-447a. (1930)

Blau, György: Baleseti járadék felemelése a valorizációs törvény óta. Polgári jog, (6). 249-252a. (1930)

Blau, György: A Civiljogászok Vitatársaságában Dr. Blau György előadása "Elvi állásfoglalás kódexjavaslatunkhoz". Polgári jog, (6). 232-233a. (1930)

Blau, György: Helyreigazítás: Blau György. Polgári jog, (6). 396a. (1930)

Blau, György: Jelzálogvalorizációs kérdések. Polgári jog, (6). 321-328a. (1930)

Bodroghy, József: Államháztartás és pénzügyi politika. Polgári jog, (6). 94-98b. (1930)

Bodroghy, József: A munka adóterhei. Polgári jog, (6). 13-21b. (1930)

Bognár, Cecil and Kempelen, Attila: Kempelen Attila: Az ifjúság lélektanának alapvázlata : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 167-168. (1930)

Bozóky, Endre: Fináczy Ernő az Országos Közoktatási Tanácsban. Magyar pedagógia, (39). pp. 93-97. (1930)

Breit, Zoltán: Biztosítási dij mint dologi teher. Polgári jog, (6). 84-86a. (1930)

Breit, doberdói Zoltán: A sérült kizárólagos hibája tárgyi felelősség esetén. Polgári jog, (6). 25-27a. (1930)

Bárány, Gerő: Az eszmények szerepe a nevelésben. Magyar pedagógia, (39). pp. 259-277. (1930)

Böhm, Dezső and Papp, Ferenc: Papp Ferenc : Az Országos Református Tanáregyesület évkönyve az 1928-29. tanévről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 309-311. (1930)

Böhm, Dezső and Szelényi, Ödön: Szelényi Ödön: Az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület XII. évkönyve az 1927-28., 1928-29., 1929-30. évekről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 309-311. (1930)

C

Comenius, Johannes Amos and Gulyás, József: A lelki tehetségek kiműveléséről : [sárospataki beköszöntő beszéde]. Magyar pedagógia, (39). pp. 1-10. (1930)

Comenius, Johannes Amos and Gulyás, József: A lelki tehetségek kiműveléséről : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia, (39). pp. 131-147. (1930)

D

Deutsch, Maurus: A diszpenzházasság a jelenlegi osztrák joggyakorlat megítélésében. Polgári jog, (6). 473-477a. (1930)

Dietz, László: A tartamengedmény jogi természete. Polgári jog, (6). 259-261a. (1930)

Doroghy, Kálmán: Ingatlantulajdonközösség megszüntetése árverés útján. Polgári jog, (6). 69-73a. (1930)

Drost, Heinrich: Das problem einer individualisierung des Strafrechts. Kolligátum. pp. 1-23. (1930)

E

Ereos Borbély, Sándor and Klug, Péter and Simon, József: Klug Péter-Simon József: A magyarországi gyógypedagógiai intézetek működése az 1928/29. tanítási évben : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 49-50. (1930)

Essen, von Ludwig: Staat und Wirtschaft in der zeitgenössischen englischen Staatslehre. Kolligátum. pp. 1-80. (1930)

Exner, Kornél: Adózók és adópolitika. Polgári jog, (6). 241-262b. (1930)

F

Fabinyi, Tihamér: Dr. Fabinyi Tihamér emlékbeszéde Magyary Gézáról : [emlékbeszéd a Magyar Jogászegylet 1929 október 20-i teljes ülésén]. Polgári jog, (6). 178-179a. (1930)

Fabinyi, Tihamér: Fabinyi Tihamér, a Lesko Loewenfeld-kiadmány munkatársa. Polgári jog, (6). 555-556a. (1930)

Fabinyi, Tihamér: Magyar magánjog mai érvényében. V. kötet. Öröklési jog és örökösödési eljárás. Polgári jog, (6). 35-36a. (1930)

Fabinyi, Tihamér: Magyary Géza : emlékbeszéd : a Magyar Jogászegylet 1929. évi október hó 20-iki teljes ülésén elmondta. Kolligátum. pp. 141-200. (1930)

Fabinyi, Tihamér: A felmondás határideje magánalkalmazottaknál : adalékok három készülő jogegységi határozathoz. Polgári jog, (6). 1-15d. (1930)

Faluhelyi, Ferenc: A Magyar Kisebbségi Intézet szervezésének ankétjai = Die Enquête zur Gründung Eines Ungarischen Minderheiten-Institutes. Kolligátum. pp. 1-65. (1930)

Fazekas, Oszkár: A védjegyügyi eljárás rendelettervezete és az ügyvédség. Polgári jog, (6). 312-316a. (1930)

Fellner, Pál: Az állatforgalmi szavatosság : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 108a. (1930)

Fellner, Pál: Kartelitörvény és iparvisszafejlesztés : [előadás]. Polgári jog, (6). 490-492a. (1930)

Fellner, Pál: A propaganda, a hazai közgazdaság szolgálatában. Polgári jog, (6). 9-12b. (1930)

Fodor, Ármin: Dr. Fodor Ármin előadása [a Magyar Jogászegyletben a „polgári peres eljárás reformjáról"]. Polgári jog, (6). 169a. (1930)

Fonyó, György: Biztosítási díj, mint dologi teher. Polgári jog, (6). 151-152a. (1930)

Fonyó, György: Eszmei kár megtérítésének kötelezettsége. Polgári jog, (6). 346-347a. (1930)

Fonyó, György: Haszonbérleti szerződés. Polgári jog, (6). 477-478a. (1930)

Fonyó, György: Megjegyzések az új biztosítási kódex tervezetéhez. Polgári jog, (6). 132-134a. (1930)

Fonyó, György and Nagy, Dezső and Huppert, Leó: [Esettár]. Polgári jog, (6). 11-192c. (1930)

Frank, Antal: Katolikus Pedagógiai Kongresszus. Magyar pedagógia, (39). pp. 293-295. (1930)

Frank, Antal and Quint, József and Drozdy, Gyula: Quint József-Drozdy Gyula: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása a II. osztályban : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 306-307. (1930)

Fränkel, Pál: A Budapesti Ügyvédi Kamara jelentése. Polgári jog, (6). 158-161a. (1930)

Fränkel, Pál: Civiljogász létemre. Polgári jog, (6). 98-99a. (1930)

Fränkel, Pál: Fegyelmi bíráskodás. Polgári jog, (6). 265-272a. (1930)

Fränkel, Pál: Fränkel Pál előadása a Civiljogászok Vitatársáságában: „Szociális vonatkozások az élő jogban". Polgári jog, (6). 553-555a. (1930)

Fränkel, Pál: Igazságszolgáltatás és napisajtó; ügyvédi reklám. Polgári jog, (6). 100-101a. (1930)

Fränkel, Pál: Kényszeregyezségi likvidáció. Polgári jog, (6). 255-256a. (1930)

Fränkel, Pál: Túlzott ár kikötése: a jó erkölcsbe ütközik. Polgári jog, (6). 454-455a. (1930)

Fränkel, Pál: A fizetési meghagyásos eljárás. Polgári jog, (6). 225-228a. (1930)

Fränkel, Pál: A tömegnapi tárgyalások egyszerűsítése. Polgári jog, (6). 485-488a. (1930)

Fränkel, Pál: A törvénykezés egyszerűsítéséről. Polgári jog, (6). 272a. (1930)

Fränkel, Pál and Vál, Ottó: Vál Ottó: Magánjogi fejtegetések : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 498-499a. (1930)

G

Glückstahl, Andor: Aktienreform und Moral : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 494-496a. (1930)

Glückstahl, Andor: Az energiajavaslat civiljogi vonatkozásai. Polgári jog, (6). 449-451a. (1930)

Glückstahl, Andor: Hol marad a kft.-törvény végrehajtása? Polgári jog, (6). 447-449a. (1930)

Glücksthal, Andor: Az országvezetés művészete. Polgári jog, (6). 40-42a. (1930)

Glücksthal, Andor: Míg a mérleg eljut a nyilvánosságig. Polgári jog, (6). 263-283b. (1930)

Glücksthal, Andor: Párhuzam a német részvényreform és a kft. törvényünk mérlegjoga között. Polgári jog, (6). 201-214b. (1930)

Glücksthal, Andor: A nyilvános számadás kötelessége a német részvényjogi reformtervezetben. Polgári jog, (6). 169-180b. (1930)

Glücksthal, Andor and Huppert, Leó: Glücksthal Ando-Huppert Leó: A korlátolt felelősségű és csendes társaság : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 224-225a. (1930)

Glücksthal, Andor and Sági, János and Kéry, János and Rojcsek, Sándor: Kéry-Rojcsek-Sági: Telekkönyvi jog és mintatár : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 104-105a. (1930)

Goldberger, József: A 84. sz. teljesülési határozat köréből. Polgári jog, (6). 465-467a. (1930)

Goldberger, József: Az egyházi házasság Szovjet-Oroszországban. Polgári jog, (6). 261-264a. (1930)

Goldberger, József: Liberális jogalkalmazás. Polgári jog, (6). 411-412a. (1930)

Gyomlay, Gyula: Fináczy Ernőről. Magyar pedagógia, (39). pp. 74-84. (1930)

Gyulai, Ágost: Fináczy Ernő mint író. Magyar pedagógia, (39). pp. 113-118. (1930)

György, Ernő: Az OHE és az ügyvédi kar. Polgári jog, (6). 478-485a. (1930)

György, Ernő: A kényszeregyezségi viszonosság kérdéséhez. Polgári jog, (6). 194-206a. (1930)

Gál Á., Andor: Megbízás tartalma - megbízott joga. Polgári jog, (6). 213-218a. (1930)

H

Hacker, Ervin: A vallás hatása a kriminalitásra Magyarországon. Kolligátum. pp. 1-37. (1930)

Hajdú, János and Bessenyei, Lajos: Bessenyei Lajos: A tanulók túlterhelése : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 52-53. (1930)

Hajdú, János and Karácsony, Sándor: Karácsony Sándor: A tanulás mesterfogásai : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 251-252. (1930)

Heinrich, János and Hajnal, Dávid: Hajnal Dávid: A kor iskolája : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 248-251. (1930)

Helle, László: A biztosítási végrehajtás közigazgatási eljárásunkban. Polgári jog, (6). 146-150a. (1930)

Horváth, Barna: Die ungarische Rechtsphilosophie. Kolligátum. pp. 37-85. (1930)

Horváth, Barna: A common law ideologiája és a jogismeret ideologiája. Kolligátum. pp. 1-33. (1930)

Huppert, Leó: Az Országos Hitelvédő Egylet jelentése 1929. évi működéséről. Polgári jog, (6). 278-281a. (1930)

Huppert, Leó: Dr. Huppert Leó előadása [a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság viszonyáról]. Polgári jog, (6). 165a. (1930)

Huppert, Leó: A kir. Kúria jogegységi tanácsának 40., 41. és 42. számú polgári döntvénye. Polgári jog, (6). 75-77a. (1930)

Huszti, József: Fináczy Ernő mint klasszikus filológus. Magyar pedagógia, (39). pp. 101-106. (1930)

J

Jármay, Pál: Nemzetközi takarékossági nap. Polgári jog, (6). 220-221b. (1930)

K

Karl, János and Helmer, Leo and Kaindlstorfer, Hans: Helmer, L.-Kaindlstorfer, H.: Neue Beiträge zur Methodik des erkundlichen Unterrichts : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 255-256. (1930)

Karl, János and Muris, Oswald: Új magyar könyvek és füzetek : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 257-258. (1930)

Karl, János and Wagner, Julius: Julius Wagner : Die Auswertung der Spezialkarte im erdkundlichen Unterricht : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 315-316. (1930)

Karl János, and Krause, Kurt: Krause, Kurt: Die Anfange des geographischen Unterrichts im XVI. Jahrhundert : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). p. 58. (1930)

Katona, Gábor: Közjogellenes jogszabályszaporítások. Polgári jog, (6). 153-156a. (1930)

Katona, Gábor: A perjogi bizományról. Polgári jog, (6). 530-537a. (1930)

Kelemen, Móric: Az iparvállalatok revíziójáról. Polgári jog, (6). 85-94b. (1930)

Kelemen, Sándor: Kelemen Sándor: A magyar kartelltörvény javaslata a külföldi törvényhozás tükrében : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 497-498a. (1930)

Kelemen, Sándor: Vita a kartellbíróság működéséről. Polgári jog, (6). 174-177a. (1930)

Kelemen, Sándor: A német kartellbíráskodás iránya. Polgári jog, (6). 109-111a. (1930)

Kelemen, Sándor: Észrevételek a kartelltörvény javaslatához. Polgári jog, (6). 137-158b. (1930)

Kelényi, Jenő: A gyorsírásnak a polgári és büntető peres eljárásban való fokozottabb alkalmazása. Polgári jog, (6). 282-295a. (1930)

Kemény, Ferenc: A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve és új szerzeményeinek válogatott jegyzéke 1930. Magyar pedagógia, (39). pp. 307-309. (1930)

Kemény, Ferenc: Külföldi tankönyvekről. Magyar pedagógia, (39). pp. 295-298. (1930)

Kemény, Ferenc: Les fins et l'organisation de la Société des Nations : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). p. 54. (1930)

Kemény, Ferenc: A lengyel középiskolák és érettségi vizsgálat. Magyar pedagógia, (39). pp. 41-43. (1930)

Kemény, Ferenc and Curnier, Pierre and Láczer, István and Molnár, Aladár: Vegyesek : [szemle]. Magyar pedagógia, (39). pp. 61-64. (1930)

Kemény, Ferenc and Haber, Gustav: Gustav Haber: Grundzüge der soldatischen Erziehung : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 313-315. (1930)

Kemény, Ferenc and Hoernle, Edwin: Hoernle, Edwin: Grundfragen der proletarischen Erziehung : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 253-255. (1930)

Kemény, Ferenc and Lux, Gyula: Vegyes : [szemle]. Magyar pedagógia, (39). pp. 176-180. (1930)

Kemény, Ferenc and Murchison, Carl: Carl Murchison: The Psychological Register : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). p. 316. (1930)

Kemény, Ferenc and Schwartz, Hermann: Schwartz, Hermann: Pädagogisches Lexikon : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 171-172. (1930)

Kemény, Ferenc and Siklóssy, László: Siklóssy László: A magyar sport ezer éve [1-3. kötet] : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 246-248. (1930)

Kemény, Ferenc and Sysmank, Paul: Sysmank, Paul: Bruder Studio in Karikatur und Satire. Magyar pedagógia, (39). p. 58. (1930)

Kende, Ernő: A Civiljogászok Vitatársaságában Dr. Kende Ernő előadása: „Harmadik személyek a szerződéskötésnél". Polgári jog, (6). 231-232a. (1930)

Kenyeres, Elemér: Az Új Nevelés Nemzetközi Ligájának V. kongresszusa. Magyar pedagógia, (39). pp. 231-240. (1930)

Kenyeres, Elemér: Société des Nations: RecueiI pédagogique : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 55-56. (1930)

Keszthelyi, Nándor: Kartellvita a Magyar Jogászegyletben. Polgári jog, (6). 214-219b. (1930)

Keszthelyi, Nándor: A belső tőkeképződés gazdaság- és jogpolitikai problémái. Polgári jog, (6). 98-105b. (1930)

Király, Ferenc: International cartels and their effects on the progress of international law. Kolligátum. pp. 15-33. (1930)

Kisparti, János: Fináczy Ernő a katedrán. Magyar pedagógia, (39). pp. 87-89. (1930)

Klebelsberg, Kunó: Megemlékezések Fináczy Ernőről. Magyar pedagógia, (39). p. 68. (1930)

Klár, János: Grand formulaire pratique. Polgári jog, (6). 115a. (1930)

Klár, János: A Reichsgericht. Polgári jog, (6). 114-115a. (1930)

Klár, János: A manchesteri kereskedelmi bíróság. Polgári jog, (6). 115a. (1930)

Klár, János: „Ön ebben az autóban a saját felelősségére utazik". Polgári jog, (6). 499-500a. (1930)

Klár, János: A német jogi oktatás reformja. Polgári jog, (6). 114a. (1930)

Kneiszl, Emil and Frank, Antal and Drozdy, Gyula: Frank Antal-Drozdy Gyula: Hogyan tanítsunk a népiskolában? : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 311-312. (1930)

Kohner, Artur: A jelzálogjogról szóló törvény novellája. Polgári jog, (6). 382-390a. (1930)

Kolosváry, Bálint: Megjegyzések a magánjogi kódexjavaslathoz. Polgári jog, (6). 117-128a. (1930)

Kolosváry, Bálint: Meszlény Artúr. Polgári jog, (6). 1-4a. (1930)

Kornis, Gyula: Fináczy Ernő. Magyar pedagógia, (39). pp. 70-74. (1930)

Kornis, Gyula and Friml, Aladár and Koszó, János and Tóth, Zoltán and Tóth, Géza and Weszely, Ödön and Gyulai, Aladár and Klebelsberg, Kunó: Magyar Paedagogiai Társaság [felolvasások, ülések]. Magyar pedagógia, (39). p. 322. (1930)

Kornis, Gyula and Gyulai, Ágost and Fináczy, Ernő and Loczka, Alajos: Magyar Paedagogiai Társaság [beszámoló, felolvasó ülések]. Magyar pedagógia, (39). pp. 180-194. (1930)

Kornstein, András: Kizárás vagy felszámolás. Polgári jog, (6). 152-153a. (1930)

Kunz, Ödön: Dr. Kunz Ödön berlini előadása a részvényjog reformjáról. Polgári jog, (6). 99-100a. (1930)

Káldor Imre, Imre: A rendes bíróságok választott bírósági gyakorlatából. Polgári jog, (6). 469-473a. (1930)

Kéz, Andor: Kiss József: Nők a tanítói pályán : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). p. 53. (1930)

Kössler, Maximilian: Probleme des internationalen Rechts in der neueren Ziviljudikatur des Wiener Obersten Gerichtshofes : ein Vortrag gehalten im Internationalen Anwaltverband am 24. Jänner 1950. Kolligátum. pp. 1-20. (1930)

L

Ladányi, Sándor: A Nemzetközi Ügyvédunió párisi kongresszusa. Polgári jog, (6). 91-95a. (1930)

Leopold, Elemér: Dr. Leopold Elemér az igazságügy racionalizálásáról tartott előadást. Polgári jog, (6). 170-171a. (1930)

Loczka, Alajos: A Népszövetség és az iskola. Magyar pedagógia, (39). pp. 277-293. (1930)

Lukács, György and Jankovich, Béla: Megemlékezések Fináczy Ernőről. Magyar pedagógia, (39). pp. 67-68. (1930)

László, Árpád: Vétel tulajdonjog fenntartásával a mai jogban és a M. M. T.-ban. Polgári jog, (6). 138-144a. (1930)

László, Árpád: A védjegyjogi reformrendelet tervezetéhez. Polgári jog, (6). 242-245a. (1930)

M

Magnus, Julius: Magnus: Tabellen zum internationalen Recht : Wechselrecht : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 351a. (1930)

Magyar, Pál: Tőkeképződés és jogbiztonság. Polgári jog, (6). 41-49b. (1930)

Markos, Olivér: Dr. Markos Olivér előadása [az ügyvédi szólásszabadság és a polgári perek gyorsítása címmel az Országos Ügyvédszövetség és a Budapesti Ügyvédi Kör előadással kapcsolatos társasvacsoráján]. Polgári jog, (6). 163-164a. (1930)

Markos, Olivér: A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény és a polgári fellebbviteli eljárás. Polgári jog, (6). 421-431a. (1930)

Meszlény, Arthur: Házassági jog és bírói gyakorlata. Kolligátum. pp. 1-395. (1930)

Meszlény, Artur: A Civiljogászok Vitatársasága : [előadás]. Polgári jog, (6). 488-490a. (1930)

Meszlény, Artur: Felfolyamodási határidő a kényszeregyezségi eljárásban. Polgári jog, (6). 399-402a. (1930)

Meszlény, Artur: Meszlény Artúr szegedi előadása A polgári peres eljárás reformjáról. Polgári jog, (6). 230-231a. (1930)

Meszlény, Artur: A háború hatása az ellenséges államok alattvalói között kötött szerződésekre. Polgári jog, (6). 173-174a. (1930)

Meszlény, Artur and Kolosváry, Bálint: Kolosváry Bálint: Magánjog : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 416-420a. (1930)

Meszlény, Artúr: Néhány általános észrevétel a kartelltörvény tervezetéhez. Polgári jog, (6). 297-305a. (1930)

Molnár, Kálmán: A jogfolytonosság helyreállításának jogelvi szükségessége és lehetősége. Kolligátum. pp. 1-42. (1930)

Moravcsik, Gyula and Moravek, Endre: Moravek Endre: A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája, 1901-1925 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 168-169. (1930)

Mosdóssy, Imre: Fináczy Ernő mint a Magyar Paedagogiai Társaság elnöke. Magyar pedagógia, (39). pp. 97-101. (1930)

Móra, Zoltán: Dr. Móra Zoltán előadása Paritás, felmondás, rendelkezés címen. Polgári jog, (6). 171-173a. (1930)

N

Nagy, Dezső: A végrehajtási jelzálogjog. Polgári jog, (6). 11-13a. (1930)

Nagy, ifj. Dezső: Cessio bonorum. Polgári jog, (6). 79-81a. (1930)

Nagy, ifj. Dezső: Ifj. dr. Nagy Dezső előadása „A codex hézagainak pótlása" címen. Polgári jog, (6). 169-170a. (1930)

Nagy, ifj. Dezső: Ingó jog. Polgári jog, (6). 332-334a. (1930)

Nagy, ifj. Dezső: Kényszeregyezség alapján elrendelt végrehajtás. Polgári jog, (6). 539-542a. (1930)

Nagy, ifj. Dezső: A törölt részvénytársaság jogképessége. Polgári jog, (6). 409-411a. (1930)

Nagy, Dezső Bálint: Dr. Nagy Dezső Bálint előadása Pécsett. Polgári jog, (6). 101-102a. (1930)

Nagy, József: Észrevételek a középiskolai tanárvizsgálatok reformja tárgyában. Magyar pedagógia, (39). pp. 31-41. (1930)

Nagy J., Béla: Fináczy Ernő irodalmi munkásságának jegyzéke. Magyar pedagógia, (39). pp. 119-130. (1930)

Nagy J., Béla and M. Buday, Júlia: M. Buday Júlia dr.: A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája 1901-1925 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 50-51. (1930)

Nagy J., Béla and Remme, Karl: Remme, Karl: Die Hochschulen Deutschlands : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). p. 57. (1930)

Neoschil, Antal: A jogszolgáltatás szervezete Franciaországban. Polgári jog, (6). 111-113a. (1930)

Neugröschel, Endre: Autóbaleseti felelősség. Polgári jog, (6). 87-90a. (1930)

Neugröschel, Endre: A gazdasági helyzet 1930. őszének kezdetén. Polgári jog, (6). 181-192b. (1930)

Neugröschl, Endre: Visszapillantás az 1929. gazdasági évre : I. Polgári jog, (6). 22-32b. (1930)

Ney Oszkár, Oszkár: A tulajdonjog fenntartásos ügyleteket érintő kérdések. Polgári jog, (6). 342-346a. (1930)

Nyulászi, Alajos: Kényszeregyezségi likvidáció és köztartozások. Polgári jog, (6). 19-22a. (1930)

Nyulászy, Alajos: Telekkönyvi gondviselő. Polgári jog, (6). 338-340a. (1930)

O

Olay, Ferenc: Les frontières de la Hongrie démembrée. Kolligátum. pp. 1-30. (1930)

P

Papp, Zoltán: Berlin iskolaügye. Magyar pedagógia, (39). pp. 44-48. (1930)

Prohászka, Lajos: Fináczy Ernő mint tanár. Magyar pedagógia, (39). pp. 89-93. (1930)

Prohászka, Lajos and Kornis, Gyula: Kornis Gyula: Kultúra és nemzet : Bp. 1930. Franklin. 223 1. : (Kultúra és Tudomány, 66.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 301-305. (1930)

Prohászka, Lajos and Kornis, Gyula: Kornis Gyula: Magyar filozófusok : Bp. 1930. Franklin. 229 1. : (Kultúra és Tudomány, 65.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 301-305. (1930)

R

Radó, Sándor: Bírósági kalauz az 1930. évre : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 107-108a. (1930)

Ribáry, Géza: Boszorkányos gyorsaság a közigazgatási bíróság ítéleteinek kézbesítése körül. Polgári jog, (6). 222-223b. (1930)

Ribáry, Géza: Ügyvédi vétív. Polgári jog, (6). 413-414a. (1930)

Rácz, Lajos and Ambrus, Ilona: Vegyes[ek] : [szemle]. Magyar pedagógia, (39). pp. 318-321. (1930)

Rácz, Lajos and Comenius, Johannes Amos: Comenius: Anyaiskola : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 165-166. (1930)

S

Schneller, Károly: A standard népesség. Kolligátum. pp. 1-18. (1930)

Schuster, Rudolf: A védjegyjog reformja. Polgári jog, (6). 49-58a. (1930)

Schuszter, Rudolf: Néhány kérdés a kezesség köréből. Polgári jog, (6). 514-521a. (1930)

Sebestyénné Stetina, Ilona: Zirzen Janka. Magyar pedagógia, (39). pp. 11-17. (1930)

Sichermann, Frigyes: Dr. Sichermann Frigyes: A kényszeregyezség hatása az egyetemleges kötelmekre : [előadás]. Polgári jog, (6). 277-278a. (1930)

Somogyi, József and Klebelsberg, Kunó: Klebeisberg Kunó: Ungarns weltgeschichtliche Sendung und seine Kultur : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 298-301. (1930)

Somogyi, József and Klebelsberg, Kunó: Klebelsberg Kunó: Les fondements de la coopération intellectuelle polono-hongroise : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 298-301. (1930)

Somogyi, József and Klebelsberg, Kunó: Klebelsberg Kunó: Organizationsprobleme auf dem Gebiete der hohen Kultur : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 298-301. (1930)

Spiró, Dezső: Igazgatósági tagok felelőssége köztartozásokért. Polgári jog, (6). 69-73b. (1930)

Suppan, Vilmos: Fináczy Ernő mint hivatalnok. Magyar pedagógia, (39). pp. 84-86. (1930)

Suppan, Vilmos: A felső kereskedelmi iskolák problémája : első közlemény. Magyar pedagógia, (39). pp. 17-30. (1930)

Suppan, Vilmos: A felső kereskedelmi iskolák problémája : harmadik, befejező közlemény. Magyar pedagógia, (39). pp. 199-213. (1930)

Suppan, Vilmos: A felső kereskedelmi iskolák problémája : második közlemény. Magyar pedagógia, (39). pp. 148-164. (1930)

Surányi-Unger, Tivadar: Der nationale Gedanke in China und in Indien. Kolligátum. pp. 329-350. (1930)

Surányi-Unger, Tivadar: World war and economic science : address given at the Tôhoku Imperial University in Sendai on the 9th of December, 1929. Kolligátum. pp. 1-15. (1930)

Sz. Nagy, Béla: A magyar általános forgalmi adó rendszere és fejlődése. Polgári jog, (6). 50-58b. (1930)

Szalay, Zoltán: Az ügyvédség helyzete és a közélet. Polgári jog, (6). 157-158a. (1930)

Szalay, Zoltán: A mindenes-cseléd, mint orvos-segéd. Polgári jog, (6). 230a. (1930)

Szelényi, Ödön and Lüdemann, Ernst: Lüdemann, E.: Von der Schulfahrt zum Landheim : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). p. 59. (1930)

Szelényi, Ödön and Petersen, Peter: Petersen, Peter: Die Philosophie in erziehungswissenschaftlicher Beleuchtung. Magyar pedagógia, (39). p. 56. (1930)

Szende, Péter Pál: Magyar Magánjog mai érvényében. III. kötet két részben. Kötelmi jog. Polgári jog, (6). 36-37a. (1930)

Szende, Péter Pál: Szende Péter Pál: Hitel jog. Magyar törvények Grill-féle kiadása, 3. kötet : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 558-559a. (1930)

Szente, Lajos: Előadás a védjegyes áruk és márkacikkek hatályosabb védelméről. Polgári jog, (6). 46-47a. (1930)

Szigeti, László: Automobil tulajdonos tárgyi felelőssége. Polgári jog, (6). 27-28a. (1930)

Szigeti, László: Jogos védelem és kártérítés. Polgári jog, (6). 22-23a. (1930)

Szigeti, László: Szóbeliség és írásbeliség a perrendtartási novella tervezetében. Polgári jog, (6). 129-132a. (1930)

Szigeti, László: Tempóra mutantur! Polgári jog, (6). 82-84a. (1930)

Szigeti, László: A lelki kényszer a bírói gyakorlatban. Polgári jog, (6). 245-248a. (1930)

Szigeti, László and Nagy, Dezső: Esettár. Polgári jog, (6). 3-7c. (1930)

Szigeti, ifj. László: A Civiljogászok Vitatársaságának előadásai: ifj. dr. Szigeti László előadása „A kódex stílusa" (kódexszövegezési problémák) címen. Polgári jog, (6). 169a. (1930)

Szigeti, ifj. László: Erkölcsi kár. Polgári jog, (6). 335-338a. (1930)

Szigeti, ifj. László: Házassági törvény 80. §-a a) pontjához. Polgári jog, (6). 396-398a. (1930)

Szigeti, ifj. László: A Tébe 1930. évi országos pénzintézeti kongresszusának irományai. Vélemények. : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 492-494a. (1930)

Szigeti, ifj. László: A baleseti kártérítés gyakorlatából. Polgári jog, (6). 467-469a. (1930)

Szigeti, ifj. László: A kódex stylusa : (törvényszövegezési kérdések). Polgári jog, (6). 181-189a. (1930)

Szigeti, ifj. László: A nem vagyoni érdekek védelme. Polgári jog, (6). 521-526a. (1930)

Szontagh, Vilmos: Közjogi problémáink szuverénitásunk szempontjából : széljegyzetek Molnár Kálmán pécsi egyetemi tanár "Magyar Közjog"-ában foglalt fejtegetésekhez és megállapításokhoz. Kolligátum. pp. 1-44. (1930)

Sztankovits, Jenő: A kir. Kúria jogegységi tanácsának ülése. Polgári jog, (6). 412-413a. (1930)

Szászy, István: Dr. Szászy István előadása: „Az alkalmazandó jog meghatározásáról a nemzetközi vételi szerződéseknél". Polgári jog, (6). 273a. (1930)

Sándorfi, Kamill: Sándorfi Kamill: A csődönkivüli kényszeregyességi eljárás bírói gyakorlata : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 496a. (1930)

Sík, Sándor and Friml, Aladár and Fekete, József and Kornis, Gyula and Frank, Antal and Drozdy, Gyula and Weszely, Ödön and Gyulai, Ágost and Váradi, József: Magyar Paedagogiai Társaság [felolvasó ülések]. Magyar pedagógia, (39). pp. 64-65. (1930)

T

Takács, György: A magyar egyházi adójog alapelvei. Polgári jog, (6). 128-129b. (1930)

Tas, József and Dezső, Lipót: Dezső Lipót: Külföldi furcsaságok Magyarországról : mit tanítanak rólunk a külföldi iskolákban? : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 51-52. (1930)

Tettamanti, Béla and Eckardt, Alfred: Eckardt, Alfred: Der gegenwärtige Stand der Lehrerbildung in den einzelnen Ländern Deutschlands und in ausserdeutschen Staaten : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 172-175. (1930)

Trattner, Albin: Érdekes döntés egy igényperben. Polgári jog, (6). 407-409a. (1930)

Trebits, Herbert: Szerzői jog és iparvédelem. Polgári jog, (6). 135-137a. (1930)

Túry, Sándor Kornél: A cégbejegyzés joghatálya a korlátolt felelősségű társaság tekintetében. Polgári jog, (6). 360-381a. (1930)

U

Ullmann, István: A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk revíziója. Polgári jog, (6). 1-8b. (1930)

V

Varannai, István: Dr. Varannai István előadása Pécsett: „Hiteljogi gyakorlatunk új irányai". Polgári jog, (6). 274a. (1930)

Varannai, István: Kényszeregyezségi likvidáció : általános megjegyzések a rendelet tervezetéhez. Polgári jog, (6). 306-312a. (1930)

Varannai, István: Sérelmes alapszabály módosítások. Polgári jog, (6). 402-406a. (1930)

Varannai, István: Építkezésből eredő követelések felértékelése a kincstárral szemben. Polgári jog, (6). 252-254a. (1930)

Varannai, István and Fürst, László: Fürst László: Utaló magatartások : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 105-107a. (1930)

Varannai, István and Vadász, Lajos: Vadász Lajos: Magánjogi törvénykönyvünk és élő tételes jogunk : [könyvismertetés]. Polgári jog, (6). 177-178a. (1930)

Veress, Pál and Gáspár, Ilona: Gáspár Ilona: A magyar matematikai irodalom bibliográfiája 1901-1925. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 252-253. (1930)

Vida, Imre: A jénai Erziehungswissenschaftliche Anstalt. Magyar pedagógia, (39). pp. 240-242. (1930)

Vidákovits, Kamilló: Az arcidegzsábáról és annak orvoslásáról, különös tekintettel az alkoholos dúcinjectiókra. Kolligátum. pp. 1-16. (1930)

Vági, József: Autóbusz törvény és a magánjog. Polgári jog, (6). 317a. (1930)

Vági, József: Búzavalorizáció és devalorizáció. Polgári jog, (6). 456-463a. (1930)

Vági, József: Hallgatólagos joglemondás. Polgári jog, (6). 411a. (1930)

Vági, József: Jegyzetek a bolettatörvényhez. Polgári jog, (6). 394-396a. (1930)

Vági, József: Jognyilatkozatok indokolása. Polgári jog, (6). 16-19a. (1930)

Vági, József: Közjogi elem a magánjogi szolgálati viszonyban. Polgári jog, (6). 543-544a. (1930)

Vági, József: Marhalevél és az állat tulajdonjoga. Polgári jog, (6). 347-349a. (1930)

Vági, József: Quasi örökösödés. Polgári jog, (6). 340-342a. (1930)

Vági, József: Törvénytervezet a békebíráskodásról. Polgári jog, (6). 390-394a. (1930)

Vági, József: Visszatartási jog. Polgári jog, (6). 407a. (1930)

Vágó, Bálint: Eskü és ünnepélyes fogadalom. Polgári jog, (6). 228-230a. (1930)

Várkonyi, Hildebrand and Böhm, Károly: Böhm Károly feljegyzései gyermekeiről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 166-167. (1930)

Várkonyi, Hildebrand and Kenyeres, Elemér: Kenyeres Elemér: A gyermek gondolkozásának és világfelfogásának fejlődése : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (39). pp. 166-167. (1930)

Várkonyi, Hildebrand and Tari Imréné Felzmann, Anna: Dr. Tari Imréné Felzmann Anna: Egy anya naplójából. Magyar pedagógia, (39). pp. 166-167. (1930)

W

Wagner, Lilla: Bírói szabad mérlegelés és a házasság védelme. Polgári jog, (6). 59-68a. (1930)

Waldapfel, János: Fináczy Ernő és a pedagógiai tudomány. Magyar pedagógia, (39). pp. 106-113. (1930)

Werner, Adolf: Megemlékezések Fináczy Ernőről. Magyar pedagógia, (39). pp. 69-70. (1930)

Weszely, Ödön: Középiskolai tanárjelöltek pedagógiai kiképzése : az egyetemi tanárok pécsi összejövetelén 1929-ben előterjesztett és egyhangúlag elfogadott indítvány. Magyar pedagógia, (39). pp. 195-199. (1930)

Wlassics, Gyula: Megemlékezések Fináczy Ernőről. Magyar pedagógia, (39). pp. 65-66. (1930)

Wolff, Hellmuth Christian: Megértő statisztika : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 1-59. (1930)

Z

Zoltán, József: Az ideiglenes intézkedés. Polgári jog, (6). 235-242a. (1930)

Ó

Óvári Papp, Zoltán: A nemzetközi fizetések bankja. Kolligátum. pp. 1-11. (1930)

Ö

Östör, József: Dr. Östör József országgyűlési képviselő érdekes cikket írt a Magyar Szemle júniusi számába a törvényszerkesztés művészetéről. Polgári jog, (6). 352a. (1930)

Östör, József: Módosítások a polgári törvénykezés egyszerűsítéséről szóló javaslatban. Polgári jog, (6). 189-194a. (1930)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:18:40 2017 CEST.