Items where Year is 1928

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal | Offprint
Number of items: 631.

Article

A 13. Országos Jogászgyülés [!Jogászgyűlés] hiteljogi szakosztályának tárgyalási anyaga. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 124-125a. (1928)

Adókötelezettség megszünése [!megszűnése] szempontjából az üzletműködés megszünésének [!megszűnésének], nem pedig a megszünés [!megszűnés] törvényszéki bejelentésének a napja irányadó. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 114b. (1928)

Adótartalék adómentesen nem alkotható. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 64b. (1928)

Alkalmazotti kereseti adó alá eső szolgálati viszony akkor áll fenn, ha valaki egész munkaerejét egy vagy néhány munkaadó részére rendszeres dijazás [!díjazás] ellenében leköti és egész munkásságát a munkaadó irányitása [!irányítása] és rendelkezése szerint fejti ki. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 136-137b. (1928)

Autóadó. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 39-40b. (1928)

Az Országos Hitelvédő Egylet vidéki szervei. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 20a. (1928)

Az a körülmény, hogy az állat vételára a holtsuly [!holtsúly] után fizetendő, nem zárja ki annak megállapitását [!megállapítását], hogy az eladás élő állapotban történt, tehát állatforgalmi adó fizetendő. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 142b. (1928)

Az adókötelezettség megszünése [!megszűnése] szempontjából az üzletműködés megszünésének [!megszűnésének], nem pedig a megszünés [!megszűnés] törvényszéki bejelentésének napja irányadó. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 114b. (1928)

Az adópótlékot maga után vonó késedelem havi tartama az év 1/12 része szerint számitandó [!számítandó] akkor is, ha a késedelem két naptári hónapba nyulik [!nyúlik]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 142b. (1928)

Az angol liberális párt gazdasági programmja : [ismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 62-63b. (1928)

Az apport ellenértéke alapitási [!alapítási] költségnek nem minősithető [!minősíthető]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 63b. (1928)

Az országos jogászgyülés [!jogászgyűlés] pénzügyi szakosztálya. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 80-81b. (1928)

Az uj [!új] francia szociális biztositás [!biztosítás]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 59-61b. (1928)

Az utcai közlekedés Budapesten : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 30b. (1928)

Az utóöröklésről való lemondásért fizetett évjáradék a jövedelemadó alapjából nem vonható le. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 137b. (1928)

A Balaton tavában való halászat jogának bérbeadásából származó jövedelem általános kereseti adó alá esik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 113-114b. (1928)

Budapest kriminalitása és moralitása az 1909-1925. években : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 46b. (1928)

Budapest székesfőváros statisztikai és közigazgatási évkönyve: 1927 : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 30b. (1928)

Civiljogászok Vitatársasága... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 211-212a. (1928)

A Civiljogászok Vitatársaságában ... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 84a. (1928)

Csak azoknak a vagyontárgyaknak értékcsökkenése leirására [!leírására] és felnyitására szükséges tartalék létesíthető adómentesen, amelyek mint a termelés eszközei a T. H. Ö. 14. [par.] 3. pontjában fel vannak sorolva. Butorgyáros [!bútorgyáros] által kölcsönadás utján [!útján] hasznositott [!hasznosított] butorok [bútorok] nem eszközei a termelésnek. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 136b. (1928)

Die Volkswirtschaft Ungars [!Ungarns] im Jahre 1927. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 45-46b. (1928)

Dr. Borsodi Miklós: a végrehajtási eljárás zsebkönyve III. kiadás : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 182a. (1928)

Dr. Glücksthal Andor, dr. Huppert Leó és dr. Varannai István: Az 1927. év magánjogi és hiteljogi bírói gyakorlata : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 38a. (1928)

Dr. Kovács Marcel Pp.-kommentárjának V. füzete : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 92-93a. (1928)

Dr. Kovács Marcell "A Polgári perrendtartás magyarázata" : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. pp. 36-37. (1928)

Dr. Schwarcz Tibor: A valorizációs kérdések fejlődése és kialakulása : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 37a. (1928)

Dr. Schäfer László: "Vasuti [!vasúti] fuvarozási jog, az uj [!új] üzletszabályzat és az uj [!új] nemzetközi egyezmény" : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 216a. (1928)

Dr. Weninger László: "Gázháború"... : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 215-216a. (1928)

Előadások. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 85a. (1928)

Ha a közkereseti társaság alakulásakor az egyik tag által bevitt apport értéke passziv [!passzív], tiszta vagyonérték hiányában csak a legkisebb szerződési illeték vethető ki. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 143b. (1928)

Ha a szóbeli szerződés alapján történt ingó-adásvétel illetékkiszabás végett kellő időben bejelentett, de illeték kiszabásának helye nem lévén, forgalmi adókötelezettség forog fenn, késedelem cimén [!címén] sem felemelt forgalmi adó, sem adópótlék nem követelhető. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 29b. (1928)

Ha a szülő ingatlanát okirat nélkül ruházza át gyermekeire, a jövedelem- és vagyonadót a szülő terhére kell kivetni. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 41b. (1928)

Ha az adózó fél jövedelmének kimutatása céljából bizonyitékokra [!bizonyítékokra], különösen pedig könyveire hivatkozik, ezen bizonyitékokat [!bizonyítékokat] csak a vonatkozó okok ismertetésével lehet mellőzni. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 40-41b. (1928)

Ha az értékcsökkenési leirás [!leírás] összege kifogásoltatik, az elhasználás folytán előálló értékcsökkenés mérvét a fél kérelmére szakértő meghallgatása utján [!útján] kell megállapítani. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 112-113b. (1928)

Házhaszonértéknek becslés utján [!útján] való megállapításánál a határozatban pontosan meg kell jelölni az összehasonlitott [!összehasonlított] épületeket. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 64-65b. (1928)

I. Ha a határozat nem a meghatalmazott ügyvédnek kézbesittetett [!kézbesíttetett], a jogorvoslat elkésés okából nem utasítható vissza ; II. Ha az adózó jövedelmének bizonyitásául [!bizonyításául] könyvkivonatokat csatol és könyvvizsgálatot kér: ezen bizonyitékokat [!bizonyítékokat] indoklás nélkül mellőzni nem lehet. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 137-138b. (1928)

I. Ha az alkalmi egyesülés egyik tagja az általa vásárolt árukat a társtagok között szétosztja: forgalmi adóköteles áruszállitás [!áruszállítás] nem történik ; II. Kizárólagos terménykereskedő az, aki csak mezőgazdasági növényi termékekkel kereskedik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 139-140b. (1928)

Kizárólag birósági [!bírósági] hites tolmácsok vállalhatnak hiteles forditást [!fordítást]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 57-58a. (1928)

Kötelezettség nélkül teljesitett [!teljesített] szolgáltatás a mérlegszerű nyereséghez hozzászámitandó [!hozzászámítandó]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 25-26b. (1928)

Külföldi bizományi raktárra kiszállitott [!kiszállított] árunak a külföldi bizományos által történő eladása nem tekinthető belföldön folytatott és forgalmi adó alá eső kereseti tevékenységnek. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 115-116b. (1928)

Külföldi jogirodalom : [könyvjegyzék]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 62a. (1928)

Külföldi könyvek : [könyvjegyzék]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 94a. (1928)

Külföldi könyvek : [könyvjegyzék]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 132a. (1928)

Külföldi könyvek : [könyvjegyzék]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 144b. (1928)

Külföldi könyvek : [könyvlista]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 38a. (1928)

Külföldi értékpapirokból [!értékpapírokból] eredő kamat- és osztalékjövedelem csak viszonossági szerződés, vagy T. H. Ö. 4. [paragrafus]-ához fűzött Ut. 3. bekezdésének feltételei mellett (elszakitott [!elszakított] területről származó jövedelem) adómentes. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 26-27b. (1928)

A Magyar Nemzeti Bank és a pénzpiac : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 45b. (1928)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1927. december 17-én és 1928. január 21-én]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 64. (1928)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1928. október 20-án és 1928. november 17-én]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 272. (1928)

Magyarországon igazgatósági székhellyel és képviselőséggel biró [!bíró] külföldi vállalatnak belföldön lakó felügyelő-bizottsági tagjai részére kifizetett tiszteletdij [!tiszteletdíj] tantiémadó alá esik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 98-99b. (1928)

Magyarországon lakó magántisztviselőnek Csehszlovákiából származó javadalmazása általános kereseti adó alá esik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 81-82b. (1928)

Megjelent az Országos Ügyvédszövetség határidőnaplója az 1928. évre : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. pp. 37-38. (1928)

Nagy Ferenc. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 128a. (1928)

Nem igényelhető a váltó után lerótt forgalmi adó visszatéritése [!visszatérítése] azért, mert a vevő a váltót fizetésképtelensége folytán a lejáratkor nem váltotta be. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 43b. (1928)

Nem tekinthető kereset felemelésének a felülvizsgálati kérelemben előterjesztett az a kérelem, hogy a megitélt [!megítélt] összeg egy korábbi időpont szerinti pénzértékben fizettessék. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 29b. (1928)

Nyugtailleték lerovása. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21b. (1928)

Sertéshizlalással iparszerűen foglalkozó vállalatok sertésszállásai házadókötelesek. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 98b. (1928)

A Tébe felterjesztése az okirati illetékekről szóló rendelettervezet tárgyában : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. p. 46. (1928)

Törvénytervezet a fizetőképtelenségi jogról. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 44-45a. (1928)

Ujonnan [!újonnan] alakult részvénytársaság az első üzletévi mérlegban [!mérlegben] áru- és anyagkészletét vagy a beszerzési áron vagy a forgalmi érték 80%-ával értékelheti. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 63-64b. (1928)

Viszonosság Magyarország és Lengyelország között a csődeljárásban és kényszeregyezségi eljárásban : [rövid hír]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 19-20a. (1928)

A bankráta felemelését .... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 109-111b. (1928)

A belföldről a külföldi bizományi raktárba kiszállitott [!kiszállított] és onnan eladott áruk ellenértéke nem esik forgalmi adó alá, mert ez az eladás nem belföldön folytatott kereseti tevékenységből származik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 28b. (1928)

A bizományi dij [!díj] és a bizományos által elszámolt költségek a megbizót [!megbízót] terhelő forgalmi adó alapjából: az eladási árból nem vonhatók le. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 141b. (1928)

A budapesti törvényszék uj [!új] elnöke : [rövid hír]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 128-129a. (1928)

A bécsi igazságügyi palota égésekor elpusztult osztrák nyilvánkönyvek helyreállitása [!helyreállítása]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 20a. (1928)

A cséplőgéptulajdonosok általános forgalmi adóalapjának megállapitása [!megállapítása]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 93b. (1928)

A cukor után fizetendő forgalmi adóváltság. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21b. (1928)

A cég telepének más cégbiróság [!cégbíróság] területére való áthelyezését bejelentő beadvány után ugyanannyi illeték fizetendő, mint az uj [!új] cég bejegyzését kérő beadvány után. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 28-29b. (1928)

A forgalmi adónak kellő időben való befizetése esetén nem szabható ki adópótlék azért, mert a vallomási iv [!ív] elkésve adatott be. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 141-142b. (1928)

A fuzió [!fúzió] illetékmentességi határidejének meghosszabbitása [!meghosszabbítása] : [rövid hír]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 92-93b. (1928)

A fuziós [!fúziós] illetékmentesség. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21b. (1928)

A főbeavatkozási per illetéke ennek mértéke után jár és ha ez a főperrel egyesittetik [!egyesíttetik], a két per tárgyának együttes értéke irányadó az illetéknél. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 142-143b. (1928)

A gabona- és takarmányfélék általános forgalmi adójának eltörlése. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 105-107b. (1928)

Ügyvédi zsebhatáridőnaptár az 1929. évre : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 216a. (1928)

A halászat és vadászat általános forgalmi adója. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 107-108b. (1928)

A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. t.c.-ben megállapitott [!megállapított] adómentesség a jövedelemadóra nem terjed ki. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 137b. (1928)

A házgondnoki tevékenységből eredő bevétel, ha nem szolgálati szerződésből ered, általános forgalmi adó alá esik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 27-28b. (1928)

Új magyar könyvek és füzetek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 119. (1928)

Új magyar könyvek és füzetek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 268-269. (1928)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 61-62. (1928)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 191-192. (1928)

A jövedéki büntetőjog és eljárás magyarázata : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 100b. (1928)

A kereseti adó alapja a zárszámadások mellőzésével becslés utján [!útján] állapitható [!állapítható] meg, ha raktárkönyv nem vezettetett és leltár nem készittetett [!készíttetett]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 113b. (1928)

A kereskedelmi könyv illetékét az első bejegyzés időpontjában fennálló mérvben kell az első bejegyzés előtt leróni. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 43-44b. (1928)

A kéményseprői dijak [!díjak] általános forgalmi adó alá esnek akkor is, ha azokat a község fizeti ki. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 65b. (1928)

A később hitelben szállitandó [!szállítandó] áruk vételárának biztositására [!biztosítására] kapott váltók után azok átvételekor forgalmi adót követelni nem lehet. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 115b. (1928)

A kölcsönök biztositására [!biztosítására] szolgált és árverésen megvásárolt tárgyak eladásából származó bevételek nem a kölcsönügyletből erednek, tehát forgalmi adó alá esnek. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 115b. (1928)

A külföldi cég belföldi képviselőjének nem tekinthető az, akinek tevékenysége a számlaküldés közvetitéséből [!közvetítéséből], levelezésből, a követelések nyilvántartásából és behajtásból áll, de nem terjed ki az eladási ügyletek megkötésére. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 138-139b. (1928)

A "magyar hét" ... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 109b. (1928)

A munkásbiztositótól [!munkásbiztosítótól] járó szerződéses orvosi tiszteletdij [!tiszteletdíj] általános forgalmi adó alá esik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 65-66b. (1928)

A német adóteher-statisztika. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 61-62b. (1928)

A német bankárnap ... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 111-112b. (1928)

"A reklám" : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 44-45b. (1928)

A rendtartás tervezete az Ügyvédek Reformszövetségében : [rövid hír]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 34a. (1928)

A saját használatra kiállitott [!kiállított] könyvkivonat bélyegilleték alá nem esik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 44b. (1928)

A storno-ügyletek [!sztornó-ügyletek] forgalmiadókötelezettsége [!forgalmi adókötelezettsége]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 41-43b. (1928)

A tanitói [!tanítói] lakást állandó házadómentesség nem illeti meg. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 138b. (1928)

A valorizációs törvény magyarázata : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 93a. (1928)

A váltóval teljesitett [!teljesített] fizetések általános forgalmi adókötelezettsége. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 91-92b. (1928)

A vámfelpénz elengedése nem szünteti meg az áru vámköteles voltát, tehát a behozatal nem forgalmi adómentes. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 140-141b. (1928)

Alföldy, Ede: A birói [!bírói] gyakorlat megszervezése. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 98-105a. (1928)

Balla, Ignác: Az 1927. év magánjogi és hiteljogi bírói gyakorlata : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 58-60a. (1928)

Balla, Ignác: Az osztrák végrehajtási jogsegélyegyezmény köréből. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 168-169a. (1928)

Balla, Ignác: Magánjogi törvénykönyvünk életbeléptető törvénye. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 166-168a. (1928)

Balla, Ignác: A kiskorúak házassága, áttérése és kivándorlása a gyámhatóság előtt : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 94a. (1928)

Balla, Ignác: A könnyelmű válások megakadályozása... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 209-211a. (1928)

Balla, Ignác and Sömjén, László: A trianoni állampolgárság elevenbe vágó kérdéséről... : [ismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 57a. (1928)

Balla, Ignác and Takács, György: Az adómorálról ... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 129a. (1928)

Barankay, Lajos: A gyakorlati tanárképzés megszervezése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 193-216. (1928)

Beck, Salamon: Az egyetemi oktatóügy. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 127-128a. (1928)

Beck, Salamon: Az egyetemlegesség meglazitása [!meglazítása]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 49-51a. (1928)

Beck, Salamon: Die Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 62a. (1928)

Beck, Salamon: Die Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 152-153a. (1928)

Beck, Salamon: Egy érdektelen ügy érdekességei. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 80-82a. (1928)

Beck, Salamon: Grosschmid Benő. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 125-127a. (1928)

Beck, Salamon: Jog és igazság viaskodása : a magánjogi törvénykönyv visszhangja. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 157-162a. (1928)

Beck, Salamon: Kényszeregyesség és sortartási kifogás. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 148-149a. (1928)

Beck, Salamon: Magyarország magánjogi törvénykönyve. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 83a. (1928)

Beck, Salamon: Magyary Géza. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 177-178a. (1928)

Beck, Salamon: Marasztaló itélet [!ítélet] - turpis causa mellett. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 78-79a. (1928)

Beck, Salamon: Nemesi rend és közszerzemény : B. S. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 117a. (1928)

Beck, Salamon: Perenkivüli [!peren kívüli] költség az ellenfél terhére. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 82-83a. (1928)

Beck, Salamon: Schuster Rudolf nyugalomban. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 149-150a. (1928)

Beck, Salamon: Tulóra [!túlóra] dijazása [!díjazása]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 201-202a. (1928)

Beck, Salamon: Ágyassági viszony és együttes szerzés. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 169-170a. (1928)

Beck, Salamon: Ügyvédi költség telekkönyvi előjegyzése. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 173a. (1928)

Beck, Salamon: A negativ [!negatív] interesse megtéritése [!megtérítése]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 208-209a. (1928)

Beck, Salamon: Érdekveszélyeztetés és magánjogi oltalom. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 145-148a. (1928)

Beck, Salamon: A valorizáció fogalma és értékelmélete különös tekintettel az ugynevezett [!úgynevezett] tiszta pénztartozások és köztük a készpénzkölcsön átértékelésére : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 60-61a. (1928)

Beck, Salamon: A versenytilalmi kikötés érvényessége. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 77-78a. (1928)

Beck, Salamon: Özvegyi jog és utólagos érdemtelenség. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 116-117a. (1928)

Beck, Salamon and Krayzell, Miklós: Az erkölcsi szinvakságról [!színvakságról]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 151-152a. (1928)

Berczel, Aladár: A nyugdijtörvény [!nyugdíjtörvény] egy homályos [paragrafus]-ának értelmezése. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21-22a. (1928)

Berszán, Miklós: A szövetkezetek kényszeregyezségéről. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 195-198a. (1928)

Beuer, Karl: Finanzwissenschaftliche und Volkswirtachaftliche Studien. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 116b. (1928)

Blau, György and Wolf, Ernő and Balla, Ignác: A Civiljogászok Vitatársaságában. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 35-36a. (1928)

Bodroghy, József and Bud, János: Gazdasági miniszter - gazdasági program. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 127-129b. (1928)

Breit, Zoltán: Az Ügyvédek Reformszövetsége. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 212-213a. (1928)

Breit, Zoltán: Dr. Balla Ignác: Tételes magyar nemzetközi magánjog. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 214-215a. (1928)

Breit, Zoltán: Fellebbezés a törvényszék azon itélete [!ítélete] ellen, amely a pert megszünteti és kimondja, hogy a munkaügyi biróság [!bíróság] bir [!bír] hatáskörrel. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 27-28a. (1928)

Breit, Zoltán: Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 205-207a. (1928)

Breit, Zoltán: Kárbiztositás [!kárbiztosítás] felmondásánál mi esik a kártérités [!kártérítés] fogalma alá. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 175-176a. (1928)

Breit, Zoltán and Ferencz, Tibor and Balázs, József and Vadnai, Béla: A biztositás [!biztosítás] és pereinek technikája... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 216a. (1928)

Breit, doberdói Zoltán: Biztositási [!biztosítási] joggyakorlat. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 45-47a. (1928)

Davori Relkovic, Néda: H. Sasaki: Moralerziehung in Japan : Geschichtliches, Theoretisches, Praktisches : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 55-58. (1928)

Deutsch, Maurus: A tulajdonjog törvényes korlátozása az ausztriai ingatlanoknál. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 85-90a. (1928)

Egry, Aurél: "Détournement du Pouvoir". Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 4-9a. (1928)

Ember, István: Friedrich Stieve: Deutschland und Europa 1890-1914 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 188-190. (1928)

Ember, István: A magyar tudománypolitika alapvetése. szerk. Magyary Zoltán : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 249-253. (1928)

Frank, Antal: Dr. Imre Sándor: A személyiség kérdése : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 178-179. (1928)

Frank, Antal: Kövesi Lajos: Vade mecum : jellemfejlesztő diákkalauz : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 183. (1928)

Frank, Antal and Imre, Sándor: Önmagunk nevelése, az Erzsébet-Népakadémia 1924 november 30-án tartott ünnepi közgyűlésén elmondotta Dr. Imre Sándor. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 107. (1928)

Friml, Aladár: Dr. Fináczy Ernő: A klasszikus nyelvek és irodalmak tanításának kérdése : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 41-42. (1928)

Fränkel, Pál: Beszámitás [!beszámítás] a perköltséggel szemben. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 24-26a. (1928)

Fränkel, Pál: Fizetésképtelenségi jogunk reformja : die Reform unseres Zahlungsunfähgkeits-Rechtes von Alexander Cornel Túry [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 91-92a. (1928)

Fränkel, Pál: Lakásbérleti kérdések. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 79-80a. (1928)

Fränkel, Pál and Varannai, István: A hitelező tönkrejutása : két közlemény. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 139-145a. (1928)

Galamb, Ödön and Kemény, Ferenc: Vegyes. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 270-272. (1928)

Gergely, Adolf and Kemény, Ferenc: Vegyes. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 119-121. (1928)

Glücksthal, Andor: Az átértékelési jog uj [!új] korszaka. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 183-189a. (1928)

Glücksthal, Andor: Értékjog és zálogjog : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 131a. (1928)

Gyulai, Ágost: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1928. február 25-én] : [XXXVI. közgyűlés 1928. március 17-én] : [Gyulai Ágost titkári jelentése] : [bemutató előadás az Uránia Színházban 1928. április 12-én]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 122-128. (1928)

György, Ernő: Köztartozások és csődmegtámadás. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 74-75a. (1928)

György, Ernő: Törvényjavaslat a csendes társaságról. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 163-166a. (1928)

György, Ernő: A kényszeregyesség joghatálya a közkereseti társaság kilépett tagjára. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 115-116a. (1928)

Harrer, Ferenc: Az uj [!új] lakásügyi helyzet. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 117-119b. (1928)

Huppert, Leó: Törvényjavaslat az ipari záloglevelekről. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 43-44a. (1928)

Huppert, Leó: A cseh jövedelmi adó : folytatás. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 47-51b. (1928)

Huppert, Leó: A cseh jövedelmi adó. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 36-39b. (1928)

Huppert, Leó: A magyar pénzügyi jog : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 82-83b. (1928)

Huppert, Leó: Észrevételek a jövedéki büntetőjog anyagi és alaki szabályainak tárgyában kiadott rendeletekhez. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 85-91b. (1928)

Huppert, Leó and Almási, Antal and Nizsalovszky, Endre: Két könyv a valorizációs törvényről. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 129-131a. (1928)

Huppert, Leó and Kolosváry, Bálint and Kuncz, Ödön: Kolosváry Bálint és Kunz Ödön a Pázmány Péter Tudományegyetem professzorai. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 181-182a. (1928)

Huppert, Leó and Nagy, Dezső and Szigeti, László: Esettár : magánjog, hiteljog, perjog. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4). 1-72c. (1928)

Jámbor, György: Belgium iskolaügye. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 30-41. (1928)

Jámbor, György: A nemzeti zászló kultusza. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 236-240. (1928)

Karl, János: Márton Béla: A földrajztanítás módszertana : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 53-54. (1928)

Kemény, Ferenc: Hermann Schwartz: Pädagogisches Lexikon I. kötet : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 260-264. (1928)

Kemény, Ferenc: III. Finn-ugor Közművelődési Kongresszus. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 175-177. (1928)

Kemény, Ferenc: Johannes Prüfer: Friderich Fröbel, sein Leben und Schaffen : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 58-59. (1928)

Kemény, Ferenc: L. Pastouriaux, E. Le Brun: Les sciences par l'observation et l'expérience : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 190-191. (1928)

Kemény, Ferenc: Otto Neuburger: Der arbeitende Mensch in der erzählenden Literatur : ein Lesebuch : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 112-113. (1928)

Kemény, Ferenc: Vegyes. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 62-64. (1928)

Kemény, Ferenc: Új nyelvtanulási módszer? Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 93-95. (1928)

Kemény, Ferenc: A technika értelme. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 240-242. (1928)

Kemény, Ferenc and Fináczy, Ernő: Fináczy Ernő: Újabb pedagógiai törekvések : rektori ünnepi beszéd. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 245-246. (1928)

Kemény, Ferenc and Kornis, Gyula: Kornis Gyula: Kultúra és politika : tanulmányok : [könyismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 42-44. (1928)

Kemény, György: A kamat alakulása. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 129-131b. (1928)

Kemény, István: Dr. Olay Ferenc: A magyar kultúra válságos évei 1918-1927 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 50-51. (1928)

Kemény, István: Nikolai Ogujew: Das Tagebuch des Schülers Kostja Rjabzew : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 113-115. (1928)

Kenyeres, Elemér: Az új iskola és pedagógiája : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 10-26. (1928)

Kenyeres, Elemér: Az új iskola és pedagógiája : második közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 74-92. (1928)

Kenyeres, Elemér: Imre Sándor: Neveléstan : bevezetés az iskolai élet munkájába : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 247-249. (1928)

Király, Ferenc: Kartelhivatal? [!kartellhivatal]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 54-57b. (1928)

Király, Ferenc: A Nemzetközi Jogi Egyesület varsói konferenciája. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 178-181a. (1928)

Király, Ferenc: A balatonfüredi ügyvédparlament eredményei. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 32-34a. (1928)

Knob, Sándor: A német munkáskizárás. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 119-125b. (1928)

Kornis, Gyula: A nyári nagy vakáció : elnöki megnyitó a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1928 márc. 17-én tartott XXXVI. közgyűlésén. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 65-73. (1928)

Kovács, Marcel: Megjelent dr. Kovács Marcel "Polgári perrendtartás magyarázata"... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 182a. (1928)

Kronstein, András: Az álrészvényes szavazati joga. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 171-173a. (1928)

Kronstein, András: Buza-valuta [!búza-valuta] kikötés. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 207-208a. (1928)

Kúthy, Sándor and Ferenczy, Ferenc: Magyar állampolgársági jog. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 131-132a. (1928)

Lengyel, Géza: Magyarország kereskedelempolitikai helyzete. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 134-135b. (1928)

Leopold, Elemér: A rendtartás tervezete az Ügyvédek Reformszövetségében. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 34a. (1928)

Leopold, Elemér: A zárt ügyvédség kérdéséhez. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 28-31a. (1928)

Loczka, Alajos: Az amerikai középfokú oktatás : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 129-142. (1928)

Loczka, Alajos: Az amerikai középfokú oktatás : második közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 217-236. (1928)

Lux, Gyula: Az osztrák tanítóképzés reformja. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 96-99. (1928)

Lux, Gyula: Kenyeres Elemér: A gyermek beszédének fejlődése : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 256-258. (1928)

Lux, Gyula: Kenyeres Elemér: A gyermek első szavai és a szófajok föllépése : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 179-181. (1928)

Láczer, István: Die Revolution der modernen Jugend, von Ben B. Lindsey, Wainwright Evans : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 116-117. (1928)

Lányi, Ernő: Kenyeres Elemér: Pósa Lajos a gyermekszobában és a kisdedóvóban : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 54-55. (1928)

Lénárt, Vilmos and Bud, János and Wekerle, Sándor: Gazdasági minisztérium, uj [!új] pénzügyminiszter. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 108-109b. (1928)

Lőw, Tibor: Itéletek [!ítéletek] és indokaik. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 63-65a. (1928)

Magyary, Géza: A nemzetközi biráskodás [!bíráskodás]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 1-4a. (1928)

Mahler, Sándor: Ellentétes munkásbiztositó [!munkásbiztosító] joggyakorlat az üzemutódlás kérdésében. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 95-98b. (1928)

Mahler, Sándor: Surlódási [!súrlódási] felületek a munkásbiztositási [!munkásbiztosítási] járulékok terén. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 67-78b. (1928)

Major, Róbert: A szellemi munkások munkanélkülisége. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 17-20b. (1928)

Major, Róbert: A tulmunka [!túlmunka] kérdése a magánalkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló törvénytervezetben. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 57-59b. (1928)

Meszlény, Artur: Felmentés és házasság érvénytelensége Ausztriában. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 19a. (1928)

Meszlény, Artur: Nagy Ferenc. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 133-135a. (1928)

Meszlény, Artur: Nehézségek a felértékelés körül Németországban. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 13-15a. (1928)

Meszlény, Artur: Ténykérdés és jogkérdés. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 176-177a. (1928)

Meszlény, Artur and Beck, Salamon: Védjegyoltalom. Tisztességtelen verseny : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 153-155a. (1928)

Meszlény, Artur and Bányai, Aladár and Bittner, János and Bódy, Tivadar and Dálnoki-Kováts, Jenő and Magyar, Bertalan and Sándor, Pál and Székács, Antal and Vértes, Emil: Szociális törvényhozásunk feladatai. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 6-17b. (1928)

Meszlény, Artúr: Balás P. Elemér: Szerzői jogi reformtörekvések : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 61a. (1928)

Meszlény, Artúr: Dr. Fehérváry Jenő: Magyar magánjog : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 61a. (1928)

Meszlény, Artúr: Erő, amely visszahat, vagy Mi mindent kell tudni : [színdarab]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 52-56a. (1928)

Meszlény, Artúr: A háboru [!háború] hatása az ellenséges államok hozzátartozói között kötött szerződésekre : [ismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 56-57a. (1928)

Meszlény, Artúr: A háboru [!háború] hatása az ellenséges államok hozzátartozóinak egymásközti [!egymás közti] jogviszonyaira : befejező közlemény. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 66-69a. (1928)

Meszlény, Artúr: A háboru [!háború] hatása az ellenséges államok hozzátartozóinak egymásközti [!egymás közti] jogviszonyaira. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 39-43a. (1928)

Meszlény, Artúr: A nemzetközi magánjog ... : [rövid hír]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 129a. (1928)

Meszlény, Artúr and Pap, Dezső: Törvénytervezet a magánalkalmazottak szolgálati viszonyáról. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 106-109a. (1928)

Mitrovics, Gyula: Barankay Lajos dr.: A nemzeti közszellem pedagógiája : a nemzet-etikai nevelés megszervezése a világháború és forradalmak tanulságai alapján : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 46-50. (1928)

Mitrovics, Gyula: Dr. Barankay Lajos: A magyar integritás művelődéspolitikája : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 253-255. (1928)

Molnár, Márton: A "nyilvános elöadás" [!előadás] szerzőjogi értelmezéséhez. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 76-77a. (1928)

Morvay, Oszkár: "Die Gerichtsstandklausel in der Kautelarpraxis" : [ismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 112-114a. (1928)

Muhs, Karl: Anti-Marx. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 116b. (1928)

Máday, István: Alfred Adler: Menschenkenntnis : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 264-268. (1928)

Nagy, ifj. Dezső: A csendes társaság létjogosultsága. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 198-200a. (1928)

Nagy, ifj. Dezső: A hitelező tapasztalatlansága. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 202-204a. (1928)

Nagy, József Béla: Dr. Koczogh András: A tiszta élet : tanulóknak és szülőknek ; A kemény parancs. összeállították: Dr. Marczell Mihály, Dr. Koszterszitz József ; Dr. Oker-Blom Miksa: A gólya-mese helyett. Egy pár szó szülőkhöz s fiúkhoz és leányokhoz. Finnből ford. Pálfi Márton : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 258-259. (1928)

Nagy J., Béla: C. Richard: L'Enseignement en France : organisation, répertoire des établissements : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 59-61. (1928)

Nizsalovszky, Endre: Széljegyzetek a Jogászgyülés [!Jogászgyűlés] magánjogi szakosztályának jegyzőkönyvéhez. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4). 121-124a. (1928)

Padányi, Andor: Magyar népoktatás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 167-173. (1928)

Palágyi, Róbert: Háborus [!háborús] filmszerződések. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 109-112a. (1928)

Pethő, Tibor: Az óváselengedés nem irott [!írott] szabályai. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 9-12a. (1928)

Pollák, Illés: A társadalom jogi egészségtana. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 95-98a. (1928)

Prohászka, Lajos: Leopold Ziegler: Magna Charta einer Schule : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 183-188. (1928)

Proszvimmer, Béla: A kereskedők és iparosok levélváltásainak illetékmentessége az 1850. évi nyilt [!nyílt] parancs és a Hivatalos Összeállitás [!Összeállítás] előadói tervezete szerint. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 1-3b. (1928)

Proszvimmer, Béla: A kereskedők és iparosok levélváltásainak illetékmentessége az 1850. évi nyilt [!nyílt] parancs és a Hivatalos Összeállitás [!összeállítás] előadói tervezete szerint : folytatás. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 31-35b. (1928)

Quint, József: Az amszterdami nemzetközi testnevelési kongresszus. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 242-245. (1928)

Quint, József: Az élet iskolája, szerk. Szenes Adolf : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 255-256. (1928)

Quint, József: A Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszus és a vele kapcsolatos Országos Tanügyi Kiállítás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 173-175. (1928)

Quint, József: Juba Adolf: Az egészséges tanuló : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 54. (1928)

Quint, József: Kornis Gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 44-46. (1928)

Quint, József: Tanítói tanfolyamok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 177-178. (1928)

Quint, József: Zimmermann Ottó, Kőrösi Henrik: Szülők könyve : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 108-109. (1928)

Quint, József: A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter körlevele Magyarország összes oktatóihoz. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 27-29. (1928)

Quint, József and Kenyeres, Elemér: Kenyeres Elemér: Az olvasás tanítása és az ábécéskönyvek : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 107-108. (1928)

Radák, Olga: Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Írták: Dr. Czeke Marianne és Dr. H. Révész Margit. Gróf Brunsvik Teréz emlékiratai. Fordította: Dr. Petrich Béla. Budapest, 1926. A Kisdednevelés kiadása : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 105-107. (1928)

Schiller, Ottó: Kollektiv [!kollektív] kereskedelmi szerződések. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 101-105b. (1928)

Schneider, Erzsébet: Waldemar Oskar Döring: Die Psychologie der Schulklasse : eine empirische Untersuchung : (Zinkfeldt, Osterwieck am Harz, 1927.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 117-118. (1928)

Scholtz, Géza: A házastársak vegyes állampolgárságából eredő bonyodalmak. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 135-138a. (1928)

Seligman, Edwin R. A.: Die Lehre von der Steuerüberwälzung. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 116b. (1928)

Szabó, Bertalan, Z.: Tultermelés [!Túltermelés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 23-25b. (1928)

Szandtner, Pál: A főiskolára készülő ifjúság pályaválasztási felvilágosításának németországi intézményei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 1-9. (1928)

Szelényi, Ödön: Susanne Engelmann: Die Krise der heutigen Mädchenerzeihung : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 115. (1928)

Szelényi, Ödön: Theodor Litt: Die Philosophie der Gegenwart und ihr Einfluss auf das Bildungsideal : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 109-110. (1928)

Szente, Lajos: A tisztességtelen versenyről ... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 84a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Azonnali hatállyal való felmondás ; Szolgálattétel felmondási idő alatt. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 23-24a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Csábitás [!csábítás]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 47-48a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Gazdasági lehetetlenülés lakásbérletnél. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 49a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Házasfelek jogviszonya a házasság felbontása után. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 204-205a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Magán telekkönyvi iroda. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 150a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Magánjogi kényszer és büntetőjogi zsarolás. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 48-49a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Tilos ügylet és ügyvédi összeférhetetlenség. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 22-23a. (1928)

Szigeti, ifj. László: A budapesti központi kir. járásbíróság elnöke ... Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 150-151a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Ágyassági viszony - turpis causa. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 119-120a. (1928)

Szigeti, ifj. László: Életközösség folytatása, mint megbocsátás. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 173-175a. (1928)

Tas, József: Mit tanítanak Magyarországról a külföld iskoláiban? Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 143-154. (1928)

Tihanyi, Lajos: Középosztály és adópolitika. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 4-6b. (1928)

Trebits, Herbert: A római szerzői jogi konferencia és az engedélykényszer rendszere. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 16-19a. (1928)

Varannai, Aurél: Az Alföld öntözése és egyebek : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 99-100b. (1928)

Varannai, István: A 32. számu [!számú] jogegységi döntvény. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 20-21a. (1928)

Varannai, István: Az uj [!új] nemzetközi vasuti [!vasúti] egyezmény. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) -9-10. 190-195a. (1928)

Varannai, István: Dr. Schwartz Tibor: A valorizációs kérdések fejlődése és kialakulása, különös tekintettel a birói [!bírói] gyakorlatra : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 90-91a. (1928)

Varannai, István: Ingójelzálog a Curia gyakorlatában. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 26a. (1928)

Varannai, István: Kamat és késedelmi kártértités [!kártérítés] : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 155-156a. (1928)

Varannai, István: Kamatdöntvények : megjegyzések a Jogegységi Tanács 33., 34., 35. számu [!számú] határozataihoz. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 70-74a. (1928)

Varannai, István and Szladits, Károly: A magánjogi birói [!bírói] gyakorlat 1901-1927. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 213-214a. (1928)

Viener, Miklós Pál: Dr. Domány Gyula: A valutarendszerek elmélete : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 84b. (1928)

Vági, József: Ideiglenes nőtartás megegyezéses különélés esetében. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 117-119a. (1928)

Vági, József: Közjegyzői magyar-német műszótár : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 132a. (1928)

Várkonyi, Hildebrand: Az "új iskola" elméletírója: Ad. Ferriére. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 154-167. (1928)

Várkonyi, Hildebrand: Újabb gyermeklélektani vizsgálatok. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 100-104. (1928)

Vészi, Mátyás: Adó- és illetékügyi határozatok tára : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 83b. (1928)

Wagner, György: Értékpapir [!értékpapír] és okirat birói [!bírói] megsemmisitése [!megsemmisítése] : [könyvismertetés]. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 93a. (1928)

Waldapfel, János: Die Odenwaldschule von Elisabeth Huguenin : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 110-112. (1928)

Wekerle, Sándor: Az uj [!új] pénzügyminiszteri jelentés. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 125-127b. (1928)

Zsindely, Ferenc: Az uj [!új] magyar forgalmi adórendszer kifejlődése. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 51-53b. (1928)

Zádor, Béla: Dunakérdések. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 78-80b. (1928)

Zádor, Béla: Exportfejlesztés és mezőgazdaság. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 93-95b. (1928)

Zádor, Béla: A csepeli kikötő középeurópai [!közép-európai] jelentősége. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 131-134b. (1928)

Zádor, Béla: A magyar gabonamonopólium terve. Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21-23b. (1928)

Éltes, Mátyás: Philipp Michels: Blick in die Zukunft des Bildungswesens Gehörloser : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 259-260. (1928)

Éltes, Mátyás: Tóth Zoltán: A vakok képzeletvilága : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 52-53. (1928)

Éltes, Mátyás and Klug, Péter: Klug Péter: A kisegítő iskola kérdésének megoldása : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 181-182. (1928)

Book

Szent Gellért legendája : vita S. Gerardi. Csanádvármegyei Könyvtár, (14). p. 33. (1928)

Bálint Nagy, István: Kolerajárványok Csanád vármegyében : orvostörténelmi tanulmány. Csanádvármegyei Könyvtár, (15). p. 118. (1928)

Navratil, Ákos: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban : felolvastatott a II. osztálynak 1927. november 21-i ülésén. p. 56. (1928)

Reményi, József: Lesz-e reggel? : regény. (1928)

Journal

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 18. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 18. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 19. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 19. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 20. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 20. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 21. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 21. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 22. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 22. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 23. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 23. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 24. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 24. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 26. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 26. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 27. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 27. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 28. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 28. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 29. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 29. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 31. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 31. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 32. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 32. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 33. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 33. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 34. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 34. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 35. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 35. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 36. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 36. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 37. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 37. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 38. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 38. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 39. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 39. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 40. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 40. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 41. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 41. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 43. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 43. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 44. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 44. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 45. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 45. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 46. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 46. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 47. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 47. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 48. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 48. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 49. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 49. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 50. sz. Alföldi ipar és kereskedelem, (2) 50. (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) február 04. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) február 11. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) február 18. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) február 25. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) január 07. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) január 14. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) január 21. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) január 28. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 03. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 10. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 17. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 24. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 31. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) április 07. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) április 14. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) április 21. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) április 28. Alföldi ipar és kereskedelem, (2). (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 1. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 1. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 10. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 10. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 11. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 11. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 12. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 12. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 13. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 13. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 14. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 14. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 15. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 15. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 16. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 16. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 17. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 17. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 18. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 18. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 19. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 19. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 2. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 2. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 20. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 20. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 21. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 21. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 22. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 22. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 23-24. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 23-24. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 3. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 3. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 4. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 4. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 5. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 5. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 6. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 6. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 7-8. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 7-8. (1928)

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 9. sz. Automobil motorsport : független képes motorszaklap, (3) 9. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 27-28. sz. Egyházi hiradó, (7) 27-28. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 29-30. sz. Egyházi hiradó, (7) 29-30. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 31-32. sz. Egyházi hiradó, (7) 31-32. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 33-34. sz. Egyházi hiradó, (7) 33-34. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 35. sz. Egyházi hiradó, (7) 35. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 36. sz. Egyházi hiradó, (7) 36. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 37. sz. Egyházi hiradó, (7) 37. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 38. sz. Egyházi hiradó, (7) 38. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 39. sz. Egyházi hiradó, (7) 39. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 40. sz. Egyházi hiradó, (7) 40. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 41. sz. Egyházi hiradó, (7) 41. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 42-43. sz. Egyházi hiradó, (7) 42-43. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 44. sz. Egyházi hiradó, (7) 44. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 45. sz. Egyházi hiradó, (7) 45. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 46. sz. Egyházi hiradó, (7) 46. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 47. sz. Egyházi hiradó, (7) 47. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 48. sz. Egyházi hiradó, (7) 48. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 49. sz. Egyházi hiradó, (7) 49. (1928)

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 50-52. sz. Egyházi hiradó, (7) 50-52. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 36. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 36. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 37. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 37. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 38. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 38. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 39. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 39. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 40. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 40. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 41. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 41. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 42. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 42. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 43. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 43. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 44. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 44. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 45. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 45. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 46. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 46. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 47. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 47. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 48. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 48. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 49. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 49. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 50. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 50. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 51. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 51. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 52. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 52. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 53. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 53. (1928)

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) különszám. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4). (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 10. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 10. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 11. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 11. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 12. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 12. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 13. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 13. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 14. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 14. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 15. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 15. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 16. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 16. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 17. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 17. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 18. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 18. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 19. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 19. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 2. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 2. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 20. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 20. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 21. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 21. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 22. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 22. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 23. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 23. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 24. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 24. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 25. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 25. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 26. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 26. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 27. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 27. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 28. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 28. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 29. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 29. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 30. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 30. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 31. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 31. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 32. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 32. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 33. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 33. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 34. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 34. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 35. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 35. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 4. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 4. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 5. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 5. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 6. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 6. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 7. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 7. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 8. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 8. (1928)

A Hét, 4. évf. (1928) 9. sz. A Hét : társadalmi, irodalmi és közgazdasági újság, (4) 9. (1928)

Kecskeméti Szőlősgazda. - 5. évf. (1928) 1. sz. Kecskeméti szőlősgazda : szőlő-, gyümölcs- és kertgazdasági folyóirat : a Kecskeméti Szőlősgazdák Egyesületének hivatalos közlönye, (5) 1. (1928)

Kecskeméti Szőlősgazda. - 5. évf. (1928) 2. sz. Kecskeméti szőlősgazda : szőlő-, gyümölcs- és kertgazdasági folyóirat : a Kecskeméti Szőlősgazdák Egyesületének hivatalos közlönye, (5) 2. (1928)

Kecskeméti Szőlősgazda. - 5. évf. (1928) 3. sz. Kecskeméti szőlősgazda : szőlő-, gyümölcs- és kertgazdasági folyóirat : a Kecskeméti Szőlősgazdák Egyesületének hivatalos közlönye, (5) 3. (1928)

Kecskeméti Szőlősgazda. - 5. évf. (1928) 4. sz. Kecskeméti szőlősgazda : szőlő-, gyümölcs- és kertgazdasági folyóirat : a Kecskeméti Szőlősgazdák Egyesületének hivatalos közlönye, (5) 4. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 1. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 1. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 2. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 2. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 3. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 3. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 4. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 4. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 5. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 5. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 6. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 6. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 7. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 7. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 8. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 8. (1928)

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 9-10. sz. Kecskeméti színházi és sport élet, (2) 9-10. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 1. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 1. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 10. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 10. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 12. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 12. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 13. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 13. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 14. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 14. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 15. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 15. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 16. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 16. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 17. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 17. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 19. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 19. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 2. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 2. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 20. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 20. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 22. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 22. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 23. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 23. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 24. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 24. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 26. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 26. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 27. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 27. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 28. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 28. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 29. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 29. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 3. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 3. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 30. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 30. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 31. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 31. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 32. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 32. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 33. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 33. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 34. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 34. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 35. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 35. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 36. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 36. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 4. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 4. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 5. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 5. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 6. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 6. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 7. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 7. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 8. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 8. (1928)

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 9. sz. Kisiparos : Kecskemét és Vidéke Ipartestület és az Ipartestületek kecskeméti körzetének hivatalos lapja, (6) 9. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 10. sz. Képzőművészet, (2) 10. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 11. sz. Képzőművészet, (2) 11. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 12. sz. Képzőművészet, (2) 12. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 13. sz. Képzőművészet, (2) 13. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 14. sz. Képzőművészet, (2) 14. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 15. sz. Képzőművészet, (2) 15. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 6. sz. Képzőművészet, (2) 6. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 7. sz. Képzőművészet, (2) 7. (1928)

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 8-9. sz. Képzőművészet, (2) 8-9. (1928)

Magyar Paedagogia. - 37. évf. (1928). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 1. sz. Magyar élet, (10) 1. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 10. sz. Magyar élet, (10) 10. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 11. sz. Magyar élet, (10) 11. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 12. sz. Magyar élet, (10) 12. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 13. sz. Magyar élet, (10) 13. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 14. sz. Magyar élet, (10) 14. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 2. sz. Magyar élet, (10) 2. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 22. sz. Magyar élet, (10) 22. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 3. sz. Magyar élet, (10) 3. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 35. sz. Magyar élet, (10) 35. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 37. sz. Magyar élet, (10) 37. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 38. sz. Magyar élet, (10) 38. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 39. sz. Magyar élet, (10) 39. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 4. sz. Magyar élet, (10) 4. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 5. sz. Magyar élet, (10) 5. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 6. sz. Magyar élet, (10) 6. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 7. sz. Magyar élet, (10) 7. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 8. sz. Magyar élet, (10) 8. (1928)

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 9. sz. Magyar élet, (10) 9. (1928)

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 1. sz. Magyar építőművészet, (28) 1. (1928)

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 10-12. sz. Magyar építőművészet, (28) 10-12. (1928)

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 2. sz. Magyar építőművészet, (28) 2. (1928)

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 3. sz. Magyar építőművészet, (28) 3. (1928)

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 4. sz. Magyar építőművészet, (28) 4. (1928)

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 5-6. sz. Magyar építőművészet, (28) 5-6. (1928)

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 7-8. sz. Magyar építőművészet, (28) 7-8. (1928)

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 9. sz. Magyar építőművészet, (28) 9. (1928)

Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje IV. évf. (1928). Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4). (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 1.sz. Szegedi Hírlap, (1) 1. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 10.sz. Szegedi Hírlap, (1) 10. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 11.sz. Szegedi Hírlap, (1) 11. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 14.sz. Szegedi Hírlap, (1) 14. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 15.sz. Szegedi Hírlap, (1) 15. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 16.sz. Szegedi Hírlap, (1) 16. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 17.sz. Szegedi Hírlap, (1) 17. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 2.sz. Szegedi Hírlap, (1) 2. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 3.sz. Szegedi Hírlap, (1) 3. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 5.sz. Szegedi Hírlap, (1) 5. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 6.sz. Szegedi Hírlap, (1) 6. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 7.sz. Szegedi Hírlap, (1) 7. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 8.sz. Szegedi Hírlap, (1) 8. (1928)

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 9.sz. Szegedi Hírlap, (1) 9. (1928)

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 1. sz. Jegyzőkönyv a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának ... tartott teljes üléséről 1. (1928)

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 2. sz. Jegyzőkönyv a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának ... tartott teljes üléséről 2. (1928)

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 3. sz. Jegyzőkönyv a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának ... tartott teljes üléséről 3. (1928)

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 4. sz. Jegyzőkönyv a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának ... tartott teljes üléséről 4. (1928)

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 5. sz. Jegyzőkönyv a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának ... tartott teljes üléséről 5. (1928)

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 6. sz. Jegyzőkönyv a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának ... tartott teljes üléséről 6. (1928)

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) tárgymutató. Jegyzőkönyv a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarának ... tartott teljes üléséről. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 1. sz. Szegedi szemle, (1) 1. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 10. sz. Szegedi szemle, (1) 10. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 11. sz. Szegedi szemle, (1) 11. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 12. sz. Szegedi szemle, (1) 12. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 13. sz. Szegedi szemle, (1) 13. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 14. sz. Szegedi szemle, (1) 14. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 15. sz. Szegedi szemle, (1) 15. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 16. sz. Szegedi szemle, (1) 16. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 17. sz. Szegedi szemle, (1) 17. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 18. sz. Szegedi szemle, (1) 18. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 19. sz. Szegedi szemle, (1) 19. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 2. sz. Szegedi szemle, (1) 2. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 20. sz. Szegedi szemle, (1) 20. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 21. sz. Szegedi szemle, (1) 21. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 22. sz. Szegedi szemle, (1) 22. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 23. sz. Szegedi szemle, (1) 23. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 24. sz. Szegedi szemle, (1) 24. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 25. sz. Szegedi szemle, (1) 25. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 28. sz. Szegedi szemle, (1) 28. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 29. sz. Szegedi szemle, (1) 29. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 3. sz. Szegedi szemle, (1) 3. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 30. sz. Szegedi szemle, (1) 30. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 31. sz. Szegedi szemle, (1) 31. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 32. sz. Szegedi szemle, (1) 32. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 33. sz. Szegedi szemle, (1) 33. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 34. sz. Szegedi szemle, (1) 34. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 35. sz. Szegedi szemle, (1) 35. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 4. sz. Szegedi szemle, (1) 4. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 5. sz. Szegedi szemle, (1) 5. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 6. sz. Szegedi szemle, (1) 6. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 7. sz. Szegedi szemle, (1) 7. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 8. sz. Szegedi szemle, (1) 8. (1928)

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 9. sz. Szegedi szemle, (1) 9. (1928)

Klebelsberg, Kuno and Juhász, Gyula and Oláh, Gábor and Zolnai, Béla and Moór, Gyula and Kolosváry, Bálint and Issekutz, Béla and Menyhárt, Gáspár and Somogyi, Szilveszter: Tóth Károly emlékezete. Széphalom-könyvtár 9.. p. 27. (1928)

Offprint

A Magyar Urologiai [!Urológia] Társaság XXIV. tudományos ülése 1928. április 30-án. Kolligátum. pp. 1-4. (1928)

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság lll-ik rendes közgyűlése. Kolligátum. pp. 1-4. (1928)

A Magyar Urológiai Társaság XXVII. tudományos ülése 1929. január 28-án. Kolligátum. pp. 1-4. (1928)

Pí Magyar Urologiai Társaság XXV. tudományos ülése 1928. október 29-én. Kolligátum. pp. 3-8. (1928)

Adorján, György: Az olasz-magyar barátsági szerződés. Kolligátum. pp. 1-33. (1928)

Balanyi, György: A római kérdés szerepe a Hármasszövetség megkötésében. Kolligátum. pp. 1-24. (1928)

Bartók, György: Akadémiai értekezések : a "Rendszer" filozófiai vizsgálata. Kolligátum. pp. 1-45. (1928)

Bucsy, Miklós: Az állam : tanulmány a politika köréből. Kolligátum. pp. 1-31. (1928)

Buza, László: A királykérdés nemzetközi jogi vonatkozásai. Kolligátum. pp. 1-15. (1928)

Csukás, Béla and Dózsa, Jenő and Farkas, Ignácz: A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XXIII. tudományos illése 1928 március 26-án. Kolligátum. pp. 1-3. (1928)

Dózsa, Jenő and Adler-Rácz, Antal and Illyés, Géza and Huth, Tivadar and Mayer, F. Kolos: A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XXI. tudományos ülése 1928. január 30-án. Kolligátum. pp. 1-2. (1928)

Ereky, István: A tárgyi és alanyi jogok dualismusa [!dualizmusa] : az alanyi közjogok rendszere. Kolligátum. pp. 1-123. (1928)

Faluhelyi, Ferenc: A honosság problémái a Nemzetek Szövetségének jogkodifikáló programmjában. Kolligátum. pp. 1-43. (1928)

Faragó, Zsigmond and Szkotnicky, Pál and Farkas, Ignácz and Ehn, Rudolf: n Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XXII. tudományos ülése 1928 február 27-én. Kolligátum. pp. 1-3. (1928)

Gesztelyi Nagy, László: A jövendő magyar intelligencia és a tanyakérdés. Kolligátum. pp. 1-41. (1928)

Hacker, Ervin: Kriminologiai [!kriminológiai] adalékok. Kolligátum. pp. 1-15. (1928)

Hacker, Ervin: A kor kriminalaetiologiai [!krimináletiológia] jelentősége a bevándorlás szempontjából. Kolligátum. pp. 1-10. (1928)

Hilscher, Rezső: Bevezetés a szociálpolitikába. Kolligátum. pp. 1-240. (1928)

Jancsó, Miklós and Jancsó, ifj. Miklós: Az angioneurotikus tünetcsoport visszeres befecskendezések következtében. Kolligátum. pp. 1-14. (1928)

Kertész, István: Le droit international et l'affaire des mitrailleuses de Szent Gotthard. Kolligátum. pp. 1-35. (1928)

Kliemke, Ernst and Liebeck, and Schiff, Ludwig and Tichauer, : Esperanto und Recht eine Vortragsfolge. Kolligátum. pp. 3-23. (1928)

Krisztics, Sándor: Az állambatartozás vizsgálata tömeglélektani kísérlet alapján. Kolligátum. pp. 1-31. (1928)

Miller, Konrad: Weltkarte des Idrisi. Kolligátum. pp. 1-31. (1928)

Millerand, Alexandre: La lettre d'envoi et les commissions de délimitation. Kolligátum. pp. 1-35. (1928)

Moór, Gyula: A logikum a jogban. Kolligátum. pp. 1-48. (1928)

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban : tartalomjegyzék. Kolligátum. pp. 1-3. (1928)

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. Kolligátum. pp. 1-13. (1928)

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. Kolligátum. pp. 14-59. (1928)

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. Kolligátum. pp. 60-80. (1928)

Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. Kolligátum. pp. 81-90. (1928)

Réthey, Ferenc: A jogi személyek diplomáciai védelme. Kolligátum. pp. 1-20. (1928)

Slesser, Henry and Sutton, Ralph: Hungarian interests in Roumania. Kolligátum. pp. 1-10. (1928)

Surányi-Unger, Tivadar: A statisztikai módszer szerepe a közgazdaságtanban : a Magyar Statisztikai Társaság 1928 február hó 4-iki felolvasó ülésén tartott előadás. Kolligátum. pp. 1-51. (1928)

Túry, Sándor Kornél: A biztositási [biztosítási] szerződés szabályozásának alapvető szempontjai az ujabb [!újabb] külföldi törvényalkotásokban. Kolligátum. pp. 1-71. (1928)

Verdross, Alfred: Die Verbindlichkeit der Entscheidungen internationaler Schiedsgerichte und Gerichte über ihre Zuständigkeit : unter besonderer Berücksichtigung des ungarisch-rumänischen Streitfalles über die Durchführung der Agrarreform in Siebenbürgen. Kolligátum. pp. 1-14. (1928)

Vidákovits, Kamilló: Bemerkungen zur Knochenbruchbehandlung. Kolligátum. pp. 1-4. (1928)

Vidákovits, Kamilló: Der Hufschlag als Unfall. Kolligátum. pp. 1-3. (1928)

Wickersham, George Woodward: Opinion regarding the rights of Hungary and of certain Hungarian nationals under the treaty of Trianon. Kolligátum. pp. 1-29. (1928)

Wolf, Julius: Die neue Sexualmoral und das Geburtenproblem unserer Tage. Kolligátum. pp. 1-182. (1928)

This list was generated on 2020. April 5. 12:50:08 CEST.