Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ú
Találatok száma: 315.

A

Alföldy, Ede: A törvényhozó hatalom jogi korlátai. Polgári jog, (3). 85-87a. (1927)

Ambrus, Ilona: A svéd középiskolák szervezete és élete : tanulmányi évem tapasztalataiból. Magyar pedagógia, (36). pp. 160-164. (1927)

Auer, László: A szabad magyar tengeri kikötő kérdése. Polgári jog, (3). 53-55d. (1927)

B

Balla, Ignác: Eventuális kereseti kérelem. Polgári jog, (3). 71a. (1927)

Balla, Ignác: Felperesi viszontvétkesség a házassági bontó perben. Polgári jog, (3). 107-112a. (1927)

Balla, Ignác: A Polgári Perrendtartás Magyarázata : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 256a. (1927)

Balla, Ignác and Takács, György: Olvasóinkhoz! Polgári jog, (3). 209a. (1927)

Ballagi, Ernő: A gyakorlati ügyvédképzés kérdéséhez. Polgári jog, (3). 125-127a. (1927)

Balás P., Elemér: Rádió, szerzői jog, sajtójog : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 208a. (1927)

Barankay, Lajos: Nemzeti értékeink tudatosítása a nevelésben. Magyar pedagógia, (36). pp. 129-142. (1927)

Barcsai, Károly and Szelényi, Ödön: Az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület XI. évkönyve az 1925-26. évről, szerk. Dr. Szelényi Ödön : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 171-172. (1927)

Bartók, Miklós: Az örök Jövendő : [vers]. Botond, (3) 4. p. 211. (1927)

Bartók, Miklós: Minden jó lesz : [novella]. Botond, (3) 5-6. pp. 255-259. (1927)

Bartók, Miklós: Néhány szó Vajda János centenáriumára. Botond, (3) 1-2. pp. 109-114. (1927)

Bartók, Miklós and Madách, Imre: Legyen világosság : (jegyzetek Az Ember tragédiájához). Botond, (3) 3. pp. 166-171. (1927)

Baumgarten, Alajos: Beethoven. Botond, (3) 4. pp. 197-199. (1927)

Beck, Salamon: „Administrateur delégué" jogi minősége. Polgári jog, (3). 283-284a. (1927)

Beck, Salamon: Alkusz-dij az ügylet létre nem jötte esetére. Polgári jog, (3). 186a. (1927)

Beck, Salamon: Az előfeltételtől független valorizáció. Polgári jog, (3). 116-117a. (1927)

Beck, Salamon: Az ügyvédi kamara ellen intézett támadások. Polgári jog, (3). 129-130a. (1927)

Beck, Salamon: Devalorizáció. Polgári jog, (3). 182-183a. (1927)

Beck, Salamon: Dologi adós valorizációs felelőssége. Polgári jog, (3). 146-148a. (1927)

Beck, Salamon: Dr. Gráber Károly — kormányfőtanácsos. Polgári jog, (3). 131a. (1927)

Beck, Salamon: Döntések a kezesség köréből. Polgári jog, (3). 284-286a. (1927)

Beck, Salamon: Előleg megítélése egy hozandó ítéleti marasztalásra. Polgári jog, (3). 183-184a. (1927)

Beck, Salamon: Házasságon kivüli együttélés és turpis causa. Polgári jog, (3). 184-185a. (1927)

Beck, Salamon: Kizsákmányoló jogügylat. Polgári jog, (3). 36-37a. (1927)

Beck, Salamon: Kétoldalú turpitudo mellett valorizálás. Polgári jog, (3). 39a. (1927)

Beck, Salamon: Külföldi Ítélet jogereje belföldön. Polgári jog, (3). 236-237a. (1927)

Beck, Salamon: Külföldön létrejött kényszeregyesség belföldi joghatálya. Polgári jog, (3). 282-283a. (1927)

Beck, Salamon: Olcsó ár — tisztességtelen verseny? Polgári jog, (3). 109-111b. (1927)

Beck, Salamon: Osztó-itélet. Polgári jog, (3). 123a. (1927)

Beck, Salamon: Peresített váltókövetelés utólagos valorizációja. Polgári jog, (3). 149a. (1927)

Beck, Salamon: Perújítás bontóperi ítéletben hozott nőtartási marasztalás ellen. Polgári jog, (3). 181-182a. (1927)

Beck, Salamon: A Polgári Jog könyvtárának ... Polgári jog, (3). 48a. (1927)

Beck, Salamon: Pollák Illés : kamarai tiszteleti tag. Polgári jog, (3). 77-78a. (1927)

Beck, Salamon: Részvénytársasági fiók perbevonása. Polgári jog, (3). 121-122a. (1927)

Beck, Salamon: Szabadságolt alkalmazott visszarendelése. Polgári jog, (3). 286-287a. (1927)

Beck, Salamon: Tartásdíj visszamenő valorizálása. Polgári jog, (3). 40-41a. (1927)

Beck, Salamon: Turpis causa és érdemtelenség. Polgári jog, (3). 290-291a. (1927)

Beck, Salamon: Ujabb lépés a kölcsönvalorizáció felé. Polgári jog, (3). 68-69a. (1927)

Beck, Salamon: Végrehajtás a nem felebbező alperes ellen felperes felebbezése [!fellebbezése] esetén. Polgári jog, (3). 35-36a. (1927)

Beck, Salamon: Ügylet-érvényesség és kényszer. Polgári jog, (3). 179-181a. (1927)

Beck, Salamon: Ügyvéd végrehajtási aktorátusa a perköltségre. Polgári jog, (3). 41-42a. (1927)

Beck, Salamon: A kúriai ítéletek tájékoztató értékéről. Polgári jog, (3). 69-70a. (1927)

Beck, Salamon: A relatív házassági bontó ok bírói mérlegeléséhez. Polgári jog, (3). 185-186a. (1927)

Beck, Salamon: A részvénytársaság igazgatósági tagjainak kártérítési felelőssége. Polgári jog, (3). 148-149a. (1927)

Beck, Salamon: A személyiségi jog magánjogi oltalma. Polgári jog, (3). 238a. (1927)

Beck, Salamon and György, Ernő: Kezesség : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 205-207a. (1927)

Beck, Salamon and Varannai, István: Az 1926. év magánjogi birói gyakorlata : mutatvány dr. Beck Salamon és dr. Varannai István „Az 1926. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata" cimen [!címen] egyidejűleg megjelenő füzetéből). Polgári jog, (3). 25-28a. (1927)

Beck, Salamon and Varannai, István: Az 1926. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata. Polgári jog, (3). 83a. (1927)

Beck, Salamon and Varannai, István: Hiteljogi gyakorlatunk 1926-ban : mutatvány dr. Beck Salamon és dr. Varannai István „Az 1926. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata" cimen [!címen] egyidejűleg megjelenő füzetéből. Polgári jog, (3). 29-30a. (1927)

Berczel, Aladár: Határozott időre szóló szolgálati szerződések. Polgári jog, (3). 278-281a. (1927)

Berczel, Aladár: A szolgálati szabályzat és az 1910/1920. M. E. sz. rendelet viszonya : (Egységes jogügylet. — A törzsfizetés és az u. n. Tébe-segély birói minősítése). Polgári jog, (3). 22-25a. (1927)

Berzeviczy, Albert: Berzeviczy Albert elnöki megnyitó beszéde a M. T. Akadémiának 1927. febr. 21-én tartott összes ülésén : megemlékezés Pestalozziról halálának századik évfordulója alkalmából. Magyar pedagógia, (36). pp. 79-80. (1927)

Blau, György: 100 százalékban vagy a megélhetés drágulása szerint? Polgári jog, (3). 119-120a. (1927)

Blau, György: 100 százalékban vagy az ingatlan értékemelkedése szerint? Polgári jog, (3). 120-121a. (1927)

Blau, György: „Bennfoglaltatik". Polgári jog, (3). 241a. (1927)

Blau, György: Büntetőítélet kihatása a polgári perre. Polgári jog, (3). 242-243a. (1927)

Blau, György: Gyermek törvénytelenítése. Polgári jog, (3). 232-233a. (1927)

Blau, György: Hatáskör a valorizáció kérdésében. Polgári jog, (3). 235-236a. (1927)

Blau, György: Holttányilvánitás, házasság, gyermek. Polgári jog, (3). 233-235a. (1927)

Blau, György: Kikötött nagyobb kamat továbbfolyása késedelemben. Polgári jog, (3). 123-124a. (1927)

Blau, György: Kényszeregyezség összefüggése perrel és végrehajtással. Polgári jog, (3). 118-119a. (1927)

Blau, György: Nem gazdagodott ... Polgári jog, (3). 122-123a. (1927)

Blau, György: Pestvidéki [!Pest vidéki] részvénytársaságok. Polgári jog, (3). 117-118a. (1927)

Blau, György: A részvalorizáció technikájához. Polgári jog, (3). 241-242a. (1927)

Bodroghy, József: Az Országos Mezőgazdasági Kamara évi jelentése : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 117b. (1927)

Bodroghy, József: A középosztály adóproblémája. Polgári jog, (3). 119-122f. (1927)

Bodroghy, József and Fellner, Frigyes: Dr. Fellner Frigyes: Az adózás jelen állása Magyarországon : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 115-116b. (1927)

Bodroghy, József and György, Ernő: Dr. György Ernő: Köztartozások és hitelvédelem : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 116-117b. (1927)

Bodroyhy, József: Az uj [!új] költségvetés. Polgári jog, (3). 55-56d. (1927)

Breit, Zoltán: Az állami tisztviselők hivatali illetményeire vezethető végrehajtásról. Polgári jog, (3). 228-230a. (1927)

Burckhardt,, Walther: Die Organisation der Rechtsgemeinschaft. Polgári jog, (3). 210-211a. (1927)

Buza, László: Die rechtliche Natur der Mandate des Völkerbundes : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 233-245. (1927)

Bányász, Jenő: A tisztességtelen verseny : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 256a. (1927)

Bíró, Imre and György, Lajos: Öreg diák visszanéz, szerk. Dr. György Lajos : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 64-65. (1927)

C

Csorna, Kálmán: Fejezetek a gyámsági jogból, különös tekintettel a székesfővárosi árvaszék gyakorlatára : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 155-156a. (1927)

Csorna, Kálmán: Kik a fellebbvitelre jogosult érdekeltek a gyámhatósági eljárásban? : mutatvány szerzőnek ,,Dolgozatok a gyámi jog köréből" cimen [!címen] megjelent munkájából. Polgári jog, (3). 140-143a. (1927)

Csáky, Gyula: A többtermelés mechanizmusa. Polgári jog, (3). 133-136f. (1927)

Császár, Mihály and Zelovich, Kornél: Zelovich Kornél: A m. kir. József-műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 59-60. (1927)

D

Deutsch,, Maurus: Az osztrák végrehajtási eljárás. Polgári jog, (3). 252-255a. (1927)

Dienes, István: Márciusi történet. Botond, (3) 3. pp. 161-164. (1927)

Dobos, László: Költemények : Új Julián keserve ; Dal a kályha mellől. Botond, (3) 1-2. p. 129. (1927)

Dobos, László: Salome-torzó : [vers]. Botond, (3) 5-6. p. 260. (1927)

Dobos, László: Világfordulás : (legenda). Botond, (3) 4. pp. 201-203. (1927)

Dobos, László: És közben este lett... : egy felvonás. Botond, (3) 5-6. pp. 235-242. (1927)

Doroghy, Kálmán: A menytartási kötelezettség. Polgári jog, (3). 61-66a. (1927)

Dálnoki-Kováts, Jenő: Drágulás és életszínvonal. Polgári jog, (3). 165-170f. (1927)

E

Ember, István and Scherer, Emil Clemens: Emil Clemens Scherer: Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 233-237. (1927)

Endrényi, Tivadar: A Munkásbiztositó Pénztárnál alkalmazott orvosgyakornokok jogállása. Polgári jog, (3). 291-292a. (1927)

Exner, Kornél: Exner Kornél: Pénzügyi politikánk legsürgősebb feladatai : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 96d. (1927)

F

Fenyő, Miksa: Három esztendő fináncgazdasága. Polgári jog, (3). 33-38d. (1927)

Fittler, Dezső: Üdvözlet a Vándorgyűlésnek. Polgári jog, (3). 159-161a. (1927)

Flórián, Károly and Osváth, Gyula: Csehszlovák állampolgárság és községi illetőség : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 83-84a. (1927)

Fornheim, Ernő: A munkajog uj [!új] iránya és a béregyeztetés. Polgári jog, (3). 175-179a. (1927)

Fornheim, Ernő: A munkajog uj [!új] iránya és a béregyeztetés. Polgári jog, (3). 274-278a. (1927)

Frank, Antal: Az önismeretre való nevelés módszere. Magyar pedagógia, (36). pp. 43-47. (1927)

Frank, Antal: Merítsünk Pestalozzi lelkéből. Botond, (3) 3. pp. 157-159. (1927)

Frank, Antal and Tóth, Tihamér: Tóth Tihamér: A vallásos ifjú : I-II. kötet : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 227-228. (1927)

Friml, Aladár and Fináczy, Ernő: Az újkori nevelés története, írta Dr. Fináczy Ernő : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 218-221. (1927)

Fränkel, Pál: Bérleti felmondási jog. Polgári jog, (3). 152-153a. (1927)

Fränkel, Pál: Nevelőintézetbe való beiratás [!beíratás] joghatálya. Polgári jog, (3). 152a. (1927)

Fränkel, Pál: A fellebbezési nyilvános előadás ... Polgári jog, (3). 281-282a. (1927)

Fränkel, Pál: A fizetőképtelenség nyilvánossága. Polgári jog, (3). 112-116a. (1927)

Fränkel, Pál: A kamatkérdés. Polgári jog, (3). 289-290a. (1927)

Fröhlich, Károly and Nagy, József: Kiváló matematikusok és fizikusok, összeáll. Nagy József : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 65-66. (1927)

G

Gazda, Károly: A kapitalisztikus fejlődés iránya. Polgári jog, (3). 65-70d. (1927)

Gaál, György: Alkony. Botond, (3) 1-2. pp. 137-143. (1927)

Gaál, György: Alkony (2.). Botond, (3) 3. pp. 173-179. (1927)

Gaál, György: Alkony : (3.). Botond, (3) 4. pp. 212-217. (1927)

Gaál, György: Lélek-órán. Botond, (3) 1-2. p. 144. (1927)

Gerloff,, Wilhelm and Meisel,, Franz: Wilhelm Gerloff und Franz Meisel: Handbuch der Finanzwíssenschaft, I. : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 62d. (1927)

Glückstahl, Andor and Heinsheimer,, Karl: Die Zivilgesetze der Gegenwart. Polgári jog, (3). 154-155a. (1927)

Glücksthal, Andor: Harc a kettős illetékezés ellen. Polgári jog, (3). 7-11d. (1927)

Glücksthal, Andor: A jelzálogadósIevélről. Polgári jog, (3). 143-146f. (1927)

Glücksthal, Andor: A jelzálogadóslevél : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 301-302a. (1927)

Glücksthal, Andor: A kereseti-, jövedelem- és vagyonadó megrögzítése. Polgári jog, (3). 12-13d. (1927)

Groák, László: Gondolatok az ügyvédi munkaalkalmak szaporításáról. Polgári jog, (3). 297-299a. (1927)

Gráber, Károly: Ügyvédi közmegbizatások [!közmegbízatások]. Polgári jog, (3). 247-250a. (1927)

Gulyás, Pál: Költemények : Az elhagyott tenger ; Ismeritek anyátokat? Botond, (3) 3. p. 165. (1927)

Gyulai, Ágost: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [XXXV. naggyűlés 1927. március 19-én] : [Gyulai Ágost titkári jelentése]. Magyar pedagógia, (36). pp. 188-192. (1927)

Gyulai, Ágost: Pestalozzi emlékezete : halálának századik évfordulóján. Magyar pedagógia, (36). pp. 81-91. (1927)

György, Ernő: Az alkalmazotti fizetések lefoglalásának kérdéséhez. Polgári jog, (3). 19-20a. (1927)

György, Ernő: Részvényjogunk reformja és az angol-amerikai részvényjog. Polgári jog, (3). 99-102a. (1927)

György, Ernő: Részvényjogunk reformja és az angol-amerikai részvényjog. Polgári jog, (3). 143-146a. (1927)

György, Ernő: Részvényjogunk reformja és az angol-amerikai részvényjog : befejezés. Polgári jog, (3). 224-227a. (1927)

H

Halász, Ferenc: Az uj [!új] engedményilleték. Polgári jog, (3). 97-100b. (1927)

Hantos, Elemér: Közép-Európa gazdasági együttműködése. Polgári jog, (3). 1-4d. (1927)

Herda, László: Búcsúzóban. Botond, (3) 5-6. pp. 273-274. (1927)

Herda, László: Költemények : Csak egy kérés... ; Hiszek-e? Botond, (3) 3. p. 172. (1927)

Hopkinson, Alfred: Opinion of Sir Alfred Hopkinson as to the rights of persons of Hungarian nationality entitled to property in territories formerly belonging to Hungary and which now form part of the Territory of Jugo-Slavia. Kolligátum. pp. 1-11. (1927)

Horváth, Barna: Die Idee der Gerechtigkeit. Kolligátum. pp. 507-545. (1927)

Huppert, Leo: A budapesti ügyvédi kamara jelentése az 1926. évről. Polgári jog, (3). 127-128a. (1927)

Huppert, Leó: Adótartozás csődben. Polgári jog, (3). 56-57d. (1927)

Huppert, Leó: Igazgatósági tag felelőssége a társulat adóiért Németországban. Polgári jog, (3). 152-153f. (1927)

Huppert, Leó: A közvetítő kereskedelem forgalmi adójának ujabb [!újabb] szabályozása. Polgári jog, (3). 122-126f. (1927)

Huppert, Leó: A megajándékozott felelőssége. Polgári jog, (3). 149-150a. (1927)

I

Irk, Albert: A nemzetközi jog tudománya. Kolligátum. pp. 1-52. (1927)

J

Jakabi, Andor: Nemzetközi kötelmi jog : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 302a. (1927)

Jeszenszky, Sándor: A képzőművészet iránti érzék nevelése az iskolában. Magyar pedagógia, (36). pp. 143-148. (1927)

Joó, Ferenc: Legénységi állományú egyén fizetésének lefoglalása. Polgári jog, (3). 16-18a. (1927)

Judik, József: A német tőkepiac és az uj [!új] birodalmi kölcsön. Polgári jog, (3). 84-86d. (1927)

Juhász, Géza: Feltámadás : [vers]. Botond, (3) 4. p. 200. (1927)

Juhász, Géza: Költemények : Esti béke ; Tél ködében. Botond, (3) 5-6. p. 243. (1927)

Juhász, Géza: Testvér, bocsáss meg : [vers]. Botond, (3) 3. p. 160. (1927)

K

Karl, János and Fodor, Ferenc: Dr. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzoktatás : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 61-62. (1927)

Kelemen, László: A jogképesség és a személyállapot hazánkban az árpádházi királyok alatt. Kolligátum. pp. 1-38. (1927)

Kempelen, Attila: Az ifjúság testi és lelki fejlődésének szakaszairól. Magyar pedagógia, (36). pp. 203-211. (1927)

Kemény, Ferenc: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916-1927 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 165-167. (1927)

Kemény, Ferenc: Magyar Pestalozzi-bibliográfia. Magyar pedagógia, (36). pp. 100-114. (1927)

Kemény, Ferenc: Pedagógiai és tankönyvkiállítás Budapesten. Magyar pedagógia, (36). pp. 157-159. (1927)

Kemény, Ferenc: Pestalozzi Magyarországon. Magyar pedagógia, (36). pp. 92-99. (1927)

Kemény, Ferenc: Vegyesek. Magyar pedagógia, (36). pp. 123-124. (1927)

Kemény, Ferenc: A budapesti német birodalmi iskola. Magyar pedagógia, (36). pp. 48-51. (1927)

Kemény, Ferenc and Arató, Amália: Vegyesek. Magyar pedagógia, (36). pp. 71-72. (1927)

Kemény, Ferenc and Francé, Raoul Heinrich: Raoul H. Francé: Der Weg zu mir : der Lebenserinnerungen erster Teil : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 175-177. (1927)

Kemény, Ferenc and Kornis, Gyula: Az elszakított magyarság közoktatásügye, szerk. és bev. Kornis Gyula : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 53-55. (1927)

Kemény, Ferenc and Learned, William S.: William S. Learned: The quality of the educational process in the United States and in Europe : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 237-238. (1927)

Kemény, Ferenc and Lux, Gyula: Lux Gyula: A nyelv : nyelvlélektani tanulmány : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 224-226. (1927)

Kemény, Ferenc and Nagy L., József: Vegyes. Magyar pedagógia, (36). pp. 247-252. (1927)

Kemény, Ferenc and Schneller, István: Pestalozzi, írta Schneller István dr. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 167-168. (1927)

Kemény, György: Kemény György: Die Volkswirtschaft Ungarns im Jahre 1926 : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 60-61d. (1927)

Kemény, György: A kamatláb kialakulása. Polgári jog, (3). 44-47d. (1927)

Kerényi, Károly: A Kikero-ejtés lélektanához. Magyar pedagógia, (36). pp. 212-216. (1927)

Kindlovits, Pál and Quint, József and Drozdy, Gyula: Quint József és Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása az I. osztályban : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 170-171. (1927)

Király, Ferenc: Az Országos Ügyvédszövetség első vándorgyűlése Balatonfüreden, 1927. évi szeptember hó 22-től 25-ig. Polgári jog, (3). 200-201a. (1927)

Király, Ferenc: Bevezető. Polgári jog, (3). 1-2c. (1927)

Király, Ferenc: Törvényjavaslat a biztosítási dij késedelmes fizetésével kapcsolatos egyes kérdésekről. Polgári jog, (3). 10-13a. (1927)

Király, Ferenc: Uj [!új] irányok a biztosítás körében. Polgári jog, (3). 103-104a. (1927)

Király, Ferenc and Balkányi, Kálmán and Belatini Belatiny, Arthur and Benedek, Sándor and Dési, Géza and Fenyő, Miksa and Glücksthal, Samu and Györki, Imre and Holitscher, Szigfrid and Kozma, Jenő and Pap, József and Rákosi, Jenő and Ripka, Ferenc and Schuster, Rudolf and Szterényi, József and Thury, Zoltán and Végh, Károly: Bevezető. Polgári jog, (3). 3-28g. (1927)

Király, Ferenc and Balkányi, Kálmán and Belatini Belatiny, Arthur and Benedek, Sándor and Dési, Géza and Fenyő, Miksa and Glücksthal, Samu and Györki., Imre and Holitscher, Szigfrid and Kozma, Jenő and Pap, József and Rákosi, Jenő and Ripka, Ferenc and Schuster, Rudolf and Szterényi, József and Thury, Zoltán and Végh, Károly: Bevezető. Polgári jog, (3). 3-28c. (1927)

Kolosváry, Bálint: Magánjog. Vezérfonal a Magyar Magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 204-205a. (1927)

Kornis, Gyula: Pestalozzi öröksége : halálának százéves évfordulóján, 1927. febr. 17-én, a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságában tartott ünnepi ülés elnöki megnyitója. Magyar pedagógia, (36). pp. 73-78. (1927)

Kornis, Gyula: A német népiskolai törvényjavaslat. Magyar pedagógia, (36). pp. 193-202. (1927)

Kornis, Gyula and Gyulai, Ágost and Berzeviczy, Albert von and Kemény, Ferenc: Inhaltsangabe des Pestalozzi-Heftes. Magyar pedagógia, (36). pp. 125-128. (1927)

Korom, Zoltán: Köd : [vers]. Botond, (3) 3. p. 179. (1927)

Kovács, Marcel: Kovács Marcel Pp. kommentárjának ... : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 155a. (1927)

Kovács, Marcell: A polgári perrendtartás magyarázata. Polgári jog, (3). 83a. (1927)

Koós, István: Az 1907. évi III. t.-c.-ben nyujtott [!nyújtott illetékkedvezmények : folytatás. Polgári jog, (3). 70-75d. (1927)

Koós, István: Az 1907. évi III. t.-c.-ben nyujtott [!nyújtott] illetékkedvezmények. Polgári jog, (3). 38-42d. (1927)

Káldor, György: A Columbia University a szövetségközi adósságokról. Polgári jog, (3). 18-19d. (1927)

Káldor, György: Külkereskedelmi mérlegünk passzávitása. Polgári jog, (3). 87-89d. (1927)

Káldor, György: A világgazdasági konferencia. Polgári jog, (3). 49-50d. (1927)

L

Langhoffer, Mihály: A farsang legnagyobb poétája. Botond, (3) 3. pp. 193-195. (1927)

Langhoffer, Pál: A magyar sajtó irredentája. Botond, (3) 1-2. pp. 130-131. (1927)

Langhoffer, Pál: A megszállt Felvidék irodalma (3.) : az irodalomról. Botond, (3) 5-6. pp. 244-253. (1927)

Langhoffer, Pál: A megszállt Felvidék irodalma : (folytatólagos közlemény). Botond, (3) 4. pp. 206-210. (1927)

Langhoffer, Pál and Molnár, József and Tamás, Aladár: Új francia költők. Botond, (3) 4. pp. 224-225. (1927)

Le Bon, Gustave: Lois psychologiques de l'évolution des peuples. Kolligátum. pp. 1-200. (1927)

Losonczy, László: Az öreg Petrusz fogadása : [novella]. Botond, (3) 5-6. pp. 261-264. (1927)

Lux, Gyula and Aronstein, Philipp: Philipp Aronstein: Methodik des neusprachlichen Unterrichts : Erster Band: Die Grundlagen : Zweiter Band: Der englische Unterricht : [könyvismertető]. Magyar pedagógia, (36). pp. 177-178. (1927)

Lux, Gyula and Ernst, Otto: Dr. Ernst Otto: Methodik und Didaktik des neusprachlichen Unterrichts : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 178-180. (1927)

Láczer, István and Mayhew, Arthur: Mr. Arthur Mayhew: The Education of India : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 180-181. (1927)

Lányi, Kálmán: Alkonyat : [vers]. Botond, (3) 3. p. 185. (1927)

Lányi, kálmán: Kék szem : [vers]. Botond, (3) 5-6. p. 265. (1927)

Lénárt, Vilmos: Adóamnesztia. Polgári jog, (3). 4-6d. (1927)

Lénárt, Vilmos: A látszólagos nyereségek megadóztatása. Polgári jog, (3). 136-139f. (1927)

M

Major, Róbert: Az osztrák alkalmazotti biztositás. Polgári jog, (3). 90-92d. (1927)

March, Lucien: Rapport au nom de la Commission Mixte de la Statistique Intellectuelle. Kolligátum. pp. 1-34. (1927)

Markos, Olivér: Ügyvédi tisztesség és kari tekintély. Polgári jog, (3). 133-137a. (1927)

Markos, Olivér: Ügyvédi tisztesség és kari tekintély. Polgári jog, (3). 161-167a. (1927)

Marton, Géza: Az egyetemi jogtanitás Európa főbb államaiban. Polgári jog, (3). 83a. (1927)

Meszlény, Arthur: Dr. Meszlény Arthurnak a csődönkivüli kényszeregyezségröl szóló törvényhez írott magyarázatának uj [!új] pótüzete ... : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 301a. (1927)

Meszlény, Artur: Liechtenstein magánjogi törvénykönyve. Polgári jog, (3). 5-10a. (1927)

Meszlény, Artur: Nemzetközi kartellmozgalom. Polgári jog, (3). 14-16d. (1927)

Meszlény, Artur: A nemzetközi ipari kartellekről ... Polgári jog, (3). 51-52d. (1927)

Meszlény, Artúr: Előszó. Polgári jog, (3). 1-2g. (1927)

Meszlény, Artúr: Kölcsönkövetelések felértékelése. Polgári jog, (3). 168-175a. (1927)

Meszlény, Artúr: Módszeres jogfejlesztés. Polgári jog, (3). 1-5a. (1927)

Meszlény Artur, : A világgazdasági konferencia és a kartellkérdés. Polgári jog, (3). 100-102b. (1927)

Mihály, László: Carmen : [vers]. Botond, (3) 4. p. 218. (1927)

Mihály, László: Én nem tudok örüni... : [vers]. Botond, (3) 5-6. pp. 264-265. (1927)

Mitrovics, Gyula: Szanálás és nevelés. Magyar pedagógia, (36). pp. 1-10. (1927)

Musset, Alfred de and Gulyás, Pál: Lucie : elégia. Botond, (3) 4. pp. 204-205. (1927)

N

Nagy, Dezső: A kötelmi szolgáltatások egyensúlya. Polgári jog, (3). 261-267a. (1927)

Nagy, Dezső Bálint: Okirati illeték — okirat nélkül. Polgári jog, (3). 172-174f. (1927)

Nagy, József: A fizikus tanárjelöltek kiképzése Németországban és Ausztriában. Magyar pedagógia, (36). pp. 35-43. (1927)

Nagy, József and Kornis, Gyula: Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1777-1848 : I-II. kötet : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 221-224. (1927)

Nagy, József Béla: Université de Paris : livret de l'Etudiant 1926-1927 : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 244-246. (1927)

Nagy, ferenc: A vén róka. Botond, (3) 1-2. pp. 145-148. (1927)

Némedy, Gyula: Az irredentizmus a pedagógiában. Botond, (3) 4. pp. 219-222. (1927)

O

Osváth, Ferenc: A csődtömeggondnok szegényjoga [!szegény joga]. Polgári jog, (3). 240-241a. (1927)

P

Pap, József: Az ügyvédség kérdéséhez. Polgári jog, (3). 187-194a. (1927)

Parassin, József: Pesterzsébet tuberkolózis statisztikája. Kolligátum. pp. 1-11. (1927)

Parassin, József: A tuberculosis elleni küzdelem és a Friedmann-féle oltások. Kolligátum. pp. 1-14. (1927)

Pethő, Tibor: A bianco váltó lejárata. Polgári jog, (3). 87-91a. (1927)

Popper, Tódor: Ügyvédi numerus clausus. Polgári jog, (3). 293-296a. (1927)

Q

Quint, József: A kisdedóvónőképzők új tanterve. Magyar pedagógia, (36). pp. 51-53. (1927)

Quint, József and Barcsai, Károly: Barcsai Károly: Költők, írók jellemrajza : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). p. 172. (1927)

Quint, József and Fekete, József and Váradi, József: Fekete József és Váradi József: Széchenyi vallomásai és tanításai : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 55-57. (1927)

Quint, József and Göttler, Joseph: J. Göttler: System der Pädagogik im Umriss : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 238-239. (1927)

Quint, József and Petri, Pál: Dr. Petri Pál: Az óvónőképzés reformja : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 57-58. (1927)

Quint, József and Winkler-Hermaden, Viktor: Dr. Winkler-Hermaden V. : Psychologie des Jugendführers : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 239-240. (1927)

R

Rados K, Béla: A diáktársadalom szociológiája. Botond, (3) 1-2. pp. 124-125. (1927)

Rados K., Béla: Gyóni Géza ébresztgetése. Botond, (3) 1-2. pp. 151-152. (1927)

Rakorszky, Menyhért: Problémák a törvényes zálogjog körül. Polgári jog, (3). 54-59a. (1927)

Rakovszky, Menyhért: Az uj [!új] kárkamatkérdéshez. Polgári jog, (3). 238-240a. (1927)

Rácz, Lajos: Ingatlan vételárának kamata mint tartásdíj. Polgári jog, (3). 186-187a. (1927)

Rónai, Sándor: Csődmegtámadási perek kritikája. Polgári jog, (3). 230-232a. (1927)

S

Sarvajcz, László: Rőzseláng. Botond, (3) 3. pp. 180-185. (1927)

Scelle, George: Le litige roumano-hongrois devant le Conseil de la Société des Nations : [különlenyomat]. Kolligátum. pp. 1-21. (1927)

Schreyer, Jakab: A csődön kívüli támadójog kérdése. Polgári jog, (3). 257-261a. (1927)

Schulcz, Ferenc: Belga reformtörekvések a kereskedelmi társaságok jogában. Polgári jog, (3). 268-274a. (1927)

Schuschny, Henrik: Iskola és tuberkulózis. Magyar pedagógia, (36). pp. 11-24. (1927)

Schuster, Rudolf: Reformirányok a dologi és kötelmi jogban : részlet Szerzőnek a Wiener Juristische Gesellschaft-ban f. évi február hó 23-án megtartott előadásából. Polgári jog, (3). 49-53a. (1927)

Schuster, Rudolf and Meszlény, Artúr: A csődönkivüli támadójog kérdéséhez : észrevételek dr. Meszlény Artúr ily tárgyú törvénytervezetéhez. Polgári jog, (3). 213-217a. (1927)

Schäfer, László: A középosztály-probléma. Polgári jog, (3). 80-84d. (1927)

Siklaki, István: Nuda vertias. Botond, (3) 5-6. pp. 229-233. (1927)

Singer,, Ernst: Absolute und relatíve Rechte. Polgári jog, (3). 209-210a. (1927)

Sipos, Sándor: A nagykereskedelmi ár-indexek és azok összeállítása = Indices des prix de gros et leur établissement. Kolligátum. pp. 1-23. (1927)

Strutz,, Georg: Dr. Georg Strutz: „Handbuch des Reichssteuerrechts" : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 62-63d. (1927)

Szalay, Zoltán: A tudomásszerzés időpontja a K. T. 19. §-ában. Polgári jog, (3). 66-68a. (1927)

Szalay, Zoltán and Weninger, László Vince: Az uj [!új] nemzetközi jog : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 158a. (1927)

Szekerke, Lajos: A szellemi szabad foglalkozások megadóztatása : 1. Általános forgalmi adó. Polgári jog, (3). 140-143f. (1927)

Szekerke, Lajos: A szellemi szabadfoglalkozások [!szabad foglalkozások] megadóztatása. Polgári jog, (3). 161-165f. (1927)

Szelényi, Ödön: A legújabb Pestalozzi-irodalom : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 114-123. (1927)

Szelényi, Ödön and Croner, Else: Else Croner: Die Psyche der weiblichen Jugend : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 69-70. (1927)

Szelényi, Ödön and I. Diénes, Jenő and Kálniczky, Géza: I. Diénes Jenő: Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén : [könyismertetés]. Magyar pedagógia, (36). p. 66. (1927)

Szelényi, Ödön and Lukinich, Imre: Nagyenyedi album, szerk. Lukinich Imre : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 62-64. (1927)

Szelényi, Ödön and Molnár, Oszkár: Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 60-61. (1927)

Szemerédy, János: Álmok éjén : [vers]. Botond, (3) 3. p. 186. (1927)

Szende, Péter: A kereskedelmi törvény kézikönyve. Polgári jog, (3). 47a. (1927)

Szende, Péter Pál: Dr. Szende Péter Pál: „A korlátolt felelősségű társaság" : Budapest, 1927. Grill Károly kiadása. 243 oldal : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 156-157a. (1927)

Szentirrnay, Ödön: A valorizáció fogalma és értékelmélete : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 302-303a. (1927)

Szigeti, László: Ügyvédi összeférhetetlenség és bifurkáció. Polgári jog, (3). 250-251a. (1927)

Szigeti, László and Beck, Salamon and Varaimai, István: Dr. Beck Salamon és Dr. Varaimai István: Az 1926. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata : „Polgári Jog" könyvtára 3. szám. Polgári jog, (3). 131-132a. (1927)

Sziklai, Ferenc: Az illetményrendezés. Polgári jog, (3). 176-177f. (1927)

Sziklai, Ferenc: Bonyodalmak a reparáció körül. Polgári jog, (3). 174-176f. (1927)

Sziklai, Ferenc: Külkereskedelmünk alakulása és a külföldi hitelek. Polgári jog, (3). 20-22d. (1927)

Sziklai, Ferenc: A Rothermere lord. Polgári jog, (3). 147f. (1927)

Sziklai, Ferenc: Szociális éra a törvényhozásban. Polgári jog, (3). 176f. (1927)

Sziklai, Ferenc: A fogyasztás finanszírozása. Polgári jog, (3). 16-18d. (1927)

Sziklai, Ferenc: A német és a magyar konjunktura [!konjunktúra]. Polgári jog, (3). 177-178f. (1927)

Szontagh, Vilmos: A csehszlovák állampolgárság és községi illetőség magyar vonatkozásaikban. Kolligátum. pp. 1-55. (1927)

Szontagh, Vilmos: A protestáns egyházak iskolafenntartási autonomjogát ért sérelem. Kolligátum. pp. 1-18. (1927)

T

Takács, György and Balla, Ignác: Adóvégrehajtás elleni igénylés : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 61-62d. (1927)

Tatics, Péter: A telekkönyvi jog zsebkönyve. Polgári jog, (3). 47-48a. (1927)

Tettamanti, Béla and Hellpach, Willy: Willy Hellpach: Die Wesensgestalt der deutschen Schule : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 240-244. (1927)

Thirring, Gusztáv: Efforts internationaux dans le domaine de la statistique des villes. Kolligátum. pp. 1-30. (1927)

Trócsányi, Dezső and Kemény, Ferenc and Kornis, Gyula: Vegyes. Magyar pedagógia, (36). pp. 182-187. (1927)

Térfy, Gyula: A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 304a. (1927)

V

Vadász, Béla: Az igazság szeretete és az erkölcsi jó. Botond, (3) 1-2. pp. 126-128. (1927)

Vadász, Lipót: Vadász Lipót beszédei : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 82a. (1927)

Varannai, Aurél: Gazdasági orientáció Jugoszlávia felé. Polgári jog, (3). 19-20d. (1927)

Varannai, Aurél: A szövetkezetek és a kereskedelem. Polgári jog, (3). 89-90d. (1927)

Varannai, István: Az ingójelzálogjogról : megjegyzések a Javaslat bírálataihoz. Polgári jog, (3). 91-99a. (1927)

Varannai, István: Az uj [!új] kárkamatrendelet. Polgári jog, (3). 138-139a. (1927)

Varannai, István: Az utódállamok ügyvédeinek pozsonyi konferenciája. Polgári jog, (3). 76-77a. (1927)

Varannai, István: Az ügyvédi munkaalkalmak szaporítása. Polgári jog, (3). 194-200a. (1927)

Varannai, István: Balatonfüred : jegyzetek az Országos Ügyvédszövetség 1927 szeptember 23—25-i vándorgyűléséről. Polgári jog, (3). 243-247a. (1927)

Varannai, István: A kamatkérdést ... Polgári jog, (3). 33-34a. (1927)

Varannai, István and Beck, Salamon: Dr. Beck Salamon: Kötelemvalósulás : a Polgári Jog könyvtára 2. füzete : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 79-82a. (1927)

Varannai, István and Katona, Gábor: A csődtörvény kézikönyve : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 207a. (1927)

Varannai, István and Nyulászi, Alajos and Fluck, András: Betüsoros [!betűsoros] illetékkalauz. Összeállították dr. Nyulászi Alajos és dr. Fluck András : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 156a. (1927)

Verlaine, Paul and Gulyás, Pál: Az égnek túl a háztetőn = Le ciel est par dessus le toit.... Botond, (3) 5-6. p. 234. (1927)

W

Waldapfel, János: Basedow Elementarwerlkjének magyar előfizetője. Magyar pedagógia, (36). pp. 216-218. (1927)

Waldapfel, János and Kerschensteiner, Georg: A műveltség elmélete. Magyar pedagógia, (36). pp. 149-156. (1927)

Waldapfel, János and Müller, Luise: Die Paedagogik [!Pädagogik] Plutarchs und ihre Quellen nach den echten Schriften der Moralia, von Luise Müller : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 174-175. (1927)

Waldapfel, János and Steinhaus, Marie: Helen Parkhursts Dalton-Plan und seine Verwendung in England, von Marie Steinhaus : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 172-174. (1927)

Waldapfel, János and Wentscher, Max: Pädagogik, Ethische Grundlegung und System, von Dr. Max Wentscher : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 228-233. (1927)

Weninger, László Vince: Az uj [!új] nemzetközi jog. Kolligátum. pp. 1-16. (1927)

Z

Z. Szabó, Bertalan: Tőbbtermelés. Polgári jog, (3). 106-109b. (1927)

Zajtai Szabó, Bertalan: Közmunkák és betterment. Polgári jog, (3). 47-49d. (1927)

Zádor, Béla: A belvízi hajólajstrom kérdése. Polgári jog, (3). 22-23d. (1927)

Á

Ádám, Imre: Mese a kárpáti erdőkből. Botond, (3) 1-2. pp. 117-121. (1927)

Ádám, Zoltán: Kata. Botond, (3) 1-2. pp. 132-135. (1927)

Ádám, Zoltán: Költemények : A mult [!múlt] temetése ; Tabán lakója. Botond, (3) 4. p. 223. (1927)

Ádám, Zoltán: Requiem. Botond, (3) 4. pp. 225-227. (1927)

É

Éltes, Mátyás: Adatok a gyengeelméjű gyermekek oktatásának történetéhez. Magyar pedagógia, (36). pp. 25-34. (1927)

Éltes, Mátyás and Ferriére, Adolphe: Ad. Ferriére: Transformos l'école : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 67-69. (1927)

Éltes, Mátyás and Marczell, Mihály: Dr. Marczell Mihály: A katholikus [!katolikus] nevelés szelleme : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 226-227. (1927)

Éltes, Mátyás and Weszely, Ödön: Weszely Ödön: Korszerű nevelési problémák : Tanulmányok. Szent István- Könyvek, 45. sz. Budapest, 1927. A Szent István-Társuiat kiadása. (Kis 8-r., 217 lap.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (36). pp. 168-169. (1927)

Éltető, Lajos: Éjféli vonaton : [vers]. Botond, (3) 5-6. p. 254. (1927)

Ú

Újlaki, Géza: A választottbiráskodás kézikönyve : [könyvismertetés]. Polgári jog, (3). 303a. (1927)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:06:59 2017 CEST.