Items where Year is 1924

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items: 62.

B

Bardócz Pál: Stelly Gizella: Mit játsszunk, gyerekek? : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 78-80. (1924)

Buza László: A helyreállitási [!helyreállítási] kölcsön nemzetközi jogi biztositékai [!biztosítékai], különös tekintettel a főbiztos jogállására. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1924)

C

Concha Viktor: Le nouveau droit international. In: Kolligátum. pp. 137-149. (1924)

E

Erdélyi László: A legszebb tudomány.

Erkes Eduard: Die Rolle des Buddhismus in der chinesischen Geistesgeschichte. In: Ephemerides Orientales : Bericht über neue Erwerbungen. (1924)

F

Fekete Lajos: Török iratok a gr. Zichy-család birtokában. In: Levéltári Közlemények. (1924)

Fináczy Ernő: Az iskola egyénisége : elnöki megnyitó a M. Paed. [!Ped.] Társaság XXXIV. közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 1-7. (1924)

G

Gombocz Zoltán: Osseten-Spuren in Ungarn. In: Streitberg-Festgabe. (1924)

Gyöngyösi István: Gyöngyösi verselése és nyelve IV.

H

Hacker Ervin: Bevezetés a büntetőjog bölcseletébe. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1924)

Hajdu János and Frank Antal: Frank Antal: A testi nevelés a filantrópistáknál. Forrástanulmány. Bp. 1922. (93 l.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). p. 78. (1924)

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1922-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 36-61. (1924)

Hofacker W.: Der logische Aufbau des deutschen Rechts : Beiträge zur Vereinfachung des Rechtswesens. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1924)

Hóman Bálint: Dr. Hóman Bálint beszéde : elmondotta a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójává történt beiktatásakor : 1923 december 22. (1924)

Huss Richárd: Der Name der Germanen. (1924)

J

Jakubovich Emil: Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak személyéhez : ki volt Anonymus és Márkus krónikás? In: Kolligátum. pp. 1-19. (1924)

Jancsó Miklós: A pellagráról. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1924)

K

Kannisto Artturi: Etymologische bemerkungen. In: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. (1924)

Karácsonyi János: A székelyek ősei és a székely magyarok : történeti értekezés. (1924)

Kemény Ferenc: Az új középiskolai törvény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 68-74. (1924)

Kemény Ferenc: Juba Adolf dr.: Érettségiző fiamnak a nemi életről és életfeladatairól. Apáknak és fiaiknak. Bp. 1924. Mai H. (70. l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). p. 80. (1924)

Kovács János: Az iskolakötelezettség kiterjesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 65-68. (1924)

Kowalski Tadeusz: Nase und Niesen im arabischen Volksglauben und Sprachgebrauch. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. (1924)

M

Medvigy Gábor: Jogpolitikánk és a gazdasági krizis [!krízis]. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1924)

Melich János: Az oláh kérdés. In: Napkelet. (1924)

Melich János: Über den ungarische Flussnamen Tisza 'Teiss'. In: Streitberg-Festgabe : Wilhelm Streitberg zum 60. Geburtstag (23. Febr. 1924) gewidmet. (1924)

Mitrovics Gyula and Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba. A pedagógia alapvető kérdései. Írta: Dr. Weszely Ödön. Budapest, 1923. Eggenberger. (N. 8-r., VIII + 451 l.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 14-27. (1924)

Móra Ferenc: A Dugonics-Társaság jelentései az 1918-1923. évről.

Móra Ferenc: Petőfi oltárára.

N

Németh Gyula: Húnok, bolgárok, magyarok. In: Budapesti Szemle. (1924)

Németh Gyula: Köprülüzāde Mehmed Fu'ad : Türk edebījātynda ilk müteçavvyflar, Istambol, 1918 : Buchbesprechung. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1924)

P

Pfitzner János: Goethes "Elpenor" : német, szakvizsgai, irodalmi házitétel : [kézirat].

Poppe Nikolaj Nikolaevič: B. J. Vladimircov, Tschingis-Khan. Berlin : Buchbesprechung. In: Asia Major. pp. 767-772. (1924)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Beiträge zur Kenntnis der altmongolischen Schriftsprache. In: Asia Major. pp. 668-675. (1924)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Die tschuwassischen Lautgesetze : Besprechung von G. J. Ramstedt, Zur Frage nach der Stellung des Tschuwassischen. JSFOu XXXVIII;1. Helsinki, 1922-1923; [Buchbesprechung]. In: Asia major. pp. 775-782. (1924)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Sur un phonème turco-mongol. In: Doklady Rossijskoj Akademii nauk. pp. 97-98. (1924)

Prohászka Lajos: Nagy József: Egyetem és idealizmus. - Hit és tudás. Két rektori megnyitó beszéd. Pécs. 1923. (20 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 31-32. (1924)

Prohászka Lajos and Kawerau Siegfried: Új társadalmi pedagógia : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 75-77. (1924)

R

Radák Olga: Újabb törekvések az iskolánkívüli [!iskolán kívüli] népművelés terén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 27-29. (1924)

Rescher Oskar: Theodor Menzel: Türkische Märchen I. Billur köschk (Der Kristall-Kiosk). Hannover, Lafaire, 1923. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 619-621. (1924)

Rhé Gyula: Veszprémvármegyei avar emlékek. (1924)

Rigler Gusztáv: A közegészségtan és a járványtan rövid tankönyve.

Rossi Ettore: Uno scrittore turco contemporaneo : Ẓiyā Gök Ālp. In: Oriente Moderno. (1924)

S

Saile Tivadar Antal: Az európai államok népmozgalma a világháború után : 1919-1922 = Mouvement de la population des pays européens après la guerre, Résumé français : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1924)

Schneller István: Kant mint pedagógus I. rész. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 7-13. (1924)

Schuschny Henrik: Pándy Kálmán: Virágnyílás. Orvosi tanácsok a nemi betegségekről, az élvezetekről és a mámorokról a 18 év körüli ifjúságnak. Budapest, Keresztény Könyvesház. 1924 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 80-81. (1924)

Solymossy Sándor: A Toldi-monda keletkezése. In: Irodalomtörténeti közlemények. (1924)

Szent-Györgyi Albert: Studien über die biologische Oxydation : 1. Mitteilung : über die Sauerstoffaufnahme des Systems Linolensäure-SH-Gruppe. In: Biochemische Zeitschrift, (146). pp. 245-253. (1924)

Szent-Györgyi Albert: Studien über die biologische Oxydation : 2. Mitteilung : über den Mechanismus und die Bedeutung der SH-Katalyse. In: Biochemische Zeitschrift, (146). pp. 254-258. (1924)

Szent-Györgyi Albert: Studien über die biologische Oxydation : 3. Mitteilung : über das Oxyd der SH-Gruppe und über die Oxydation durch Äthylperoxyd. In: Biochemische Zeitschrift, (149). pp. 188-190. (1924)

Szent-Györgyi Albert: Über den Mechanismus der Succin- und Paraphenylendiaminoxydation : ein Beitrag zur Theorie der Zellatmung. In: Biochemische Zeitschrift, (150). pp. 195-210. (1924)

Sölch Johann: Die Auffassung der "natürlichen Grenzen" in der wissenschaftlichen Geographie.

T

Tagányi Károly: A honfoglaló magyar nemzetségek 108 számáról. In: Népélet : (az Ethnographia harmadik folyama) : a Magyar Néprajzi Társaság közlönye : közérdekű havi folyóirat;Ethnographia-Népélet. pp. 129-133. (1924)

Trautz Friedrich M.: Eckardt, P. Andreas, Koreanische Konversations-Grammatik mit Lesestücken und Gesprächen. Heildelberg, Groot, 1923 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. pp. 625-635. (1924)

V

Vladimircov Boris Âkovlevič: Iz oblasti vokalizma mongolo-tureckogo praâzyka. In: Doklady Rossijskoj Akademii Nauk. (1924)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Ostatki pričastiâ nastoâŝego vremeni v mongolskom âzyke. In: Doklady Rossijskoj Akademii Nauk. (1924)

Vosser Karl: Sprachgemeinschaft und Interessengemeinschaft. (1924)

W

Waldapfel János: Braun Ottó: Bevezetés a történetfilozófiába. Fordította: Pukánszky Béla. (Filozófiai Könyvtár. Szerkeszti: Kornis Gyula. - II.) Budapest, 1922. (136 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). pp. 30-31. (1924)

Waldapfel János: Theodor Litt: Pädagogik. Die Kultur der Gegenwart. Herausgegeben von Paul Hinneberg. Teil I. Abteilung VI. (Systematische Philosophie). Dritte durchgesehene Auflage. 1921. p. 276-310. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). p. 81. (1924)

Wittich Andor and Landesberg Jenő and Dobsa László: Ipartörvény : az 1884: XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény : hatályban maradt rendelkezései és a módosító 1922:XII. törvénycikk, az ennek végrehajtásáról szóló ker. min. rendeletek s az idevágó egyéb törvények, rendeletek és magyarázatok.

Z

Zilahy Lajos: Süt a nap : vígjáték három felvonásban ; Hazajáró lelkek ; Zenebohócok.

É

Éltes Mátyás: The call of education (L'appel de l'éducation. La chiamata dell'Educazione) Psycho-pedagogical journal international. Organ of the Montessori movement. Edited by Dr. Maria Montessori, with the coöperation of Prof. Dr. Géza Révész and Dr. J. C. L. Godefroy. Vol. I. No. 1. 1924. Publisher: H. J. Paris, Amsterdam. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (33). p. 82. (1924)

This list was generated on 2024. június 25. 20:33:04 CEST.