Items where Year is 1923

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | É | Ö
Number of items: 105.

A

Aistleitner József: Des préformatifs verbaux sumériens et principalement des préfixes subjectifs. In: Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale, (20) 11. pp. 53-71. (1923)

Anderson Walter: Nordasiatische Flutsagen. In: Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused = Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis), B : Humaniora, (1923) 3. (1923)

B

Bartucz Lajos: Egy régi kúntelep embertani feltárása : a Karcag-Ködszállási ásatások. In: Antropológiai füzetek = Anthropologia Hungarica : a Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, (1). pp. 81-86. (1923)

Bartucz Lajos: Über die Anthropologie der Ungaren aus der Umgebung des Balaton-Sees. In: Antropológiai füzetek = Anthropologia Hungarica : a Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, (1). pp. 1-11. (1923)

Bartucz Lajos: A hazai embertan multja és a jövő feladatai. In: Antropológiai füzetek = Anthropologia Hungarica : a Magyar Néprajzi Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, (1). pp. 1-12. (1923)

Bocs Bálint: Tányértalpu [!Tányértalpú] koma utazása Hollandiába 1922-ben ; Tányértalpu [!Tányértalpú] Boriska mint moziművésznő.

Brinkman R. and Szent-Györgyi Albert: Contraction of a drop of water by change of reaction. In: Journal of Physiology : edited for The Physiological Society, (57) S1. lxxxiii-lxxxiv. (1923)

Brinkman R. and Szent-Györgyi Albert: The reversion of haemolysis. In: Journal of Physiology : edited for The Physiological Society, (58) 2-3. pp. 204-208. (1923)

Buday László: A statisztika munkaköre.

C

Cohn Georg: Ethik und Soziologie. In: Kolligátum. pp. 1-316. (1923)

Cs. Ö.: Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. Budapest, 1923. Németh József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 7-8. (1923)

Császár Mihály: Hajnal István: Írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Kiadja a Budavári Tudományos Társaság. Budapest, 1921. (8-r., 226 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 53-55. (1923)

E

Ember István: A modern történettanítás kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 1-6. (1923)

F

Faluhelyi Ferenc: A nemzetközi jog alaptételei : 1. füz. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1923)

Frank Antal: Sárközy Istvánné: Vázlatkészítés. A célkitűzés problémája. (15 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 56-57. (1923)

G

Goldziher Károly: Konrad Brandenberger: Didaktik des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts. Zürich, Schulthess. 1920. (128 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 18-19. (1923)

Gragger Róbert: Eine altungarische Marienklage. (1923)

Györffy István: Az alföldi tanyák. In: Föld és ember. (1923)

Géczy István: A pápai diákok : ünnepi játék Petőfi életéből. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1923)

H

Hacker Ervin: Két büntetőjogi dolgozat. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1923)

Haraszti Eszter and Varró Margit: Varró Margit: Zongoratanítás és zenei nevelés, különös tekintettel az első három év oktatási módszerére. (A kezdőtanítás methodikája [!metodikája]) Budapest, 1921. Rózsavölgyi. (248 l.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 13-14. (1923)

Hartmann Richard: Kleinere Schriften des Ibn al-'Arabī : Handschriften in Uppsala und Berlin. Hrsg., Einlit. und Komment. von H. S. Nyberg. Leiden: Brill, 1919 : Buchbesprechung. In: Der Islam. (1923)

Hegyi István: Vándor falu : Hegyi István novellái.

Henri Bergson: Tartam és egyidejűség : hozzászólás Einstein elméletéhez.

Herrmann Antal: Cigány jóslással, boszorkánysággal kapcsolatos néprajzi feljegyzések. Könyvtári felszólítás.

Horváth Sándor: Néhány honfoglaló törzsünk őshazája és nyelvezete. (1923)

Horváth Jenő: Az értelmi együttműködés mozgalma a Nemzetek Szövetségében : jelentés a Magyar Külügyi Társaság Tudományos és Művészeti Osztályához. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1923)

Hóman Bálint: Újabb őstörténeti kutatások : könyvismertetés. In: Századok. (1923)

Hóman Bálint: X. és XI. századi történeti elemek a Niebelungénekben. In: Egyetemes Philologiai Közlöny. (1923)

Hóman Bálint: A magyar történetírás első korszaka. In: Minerva. (1923)

J

Jablonkay Gábor: A keresztény filozófia alapelvei : Bevezető előadások a keresztény filozófiába.

K

Karácsonyi János: A hét vár. (1923)

Karácsonyi János: A vallon-olaszok Erdélyben. In: Hírnök. (1923)

Karl János and Vargha György: A magyar föld és élete : gimnáziumok és reáliskolák IV. osztálya számára.

Karlgren Bernhard: Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese. In: Kolligátum. pp. 1-436. (1923)

Kastner Jenő: Szövetségi évkönyv. Kiadja az Eötvös-Kollégium volt tagjainak szövetsége. (I. évf. 1921/22; II. évf. 1922/23.) : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 52-53. (1923)

Kelemen Béla: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez : 1919 : naplójegyzetek és okiratok.

Kelemen Béla: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez : 1919 : naplójegyzetek és okiratok.

Kemény Ferenc: Facilities for Foreign Students in American Colleges and Universities, by S. P. Capen (1921, 269 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 62-63. (1923)

Kemény Ferenc: Foreign criticism of american education, by W. J. Osburn (1922, 158 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 63. (1923)

Kemény Ferenc: The Gateway to English. A textbook in Americanism. By J. David Cohen. Chicago-New York. Rand Mc Nally and Comp. 1921. (XIV + 360 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 19-21. (1923)

Kemény Ferenc: Geréb József: A görög szellem Európa kultúrájában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 8-10. (1923)

Kemény Ferenc: The National Crisis in Education, an Appeal to the People edited by W. T. Bawden (1920, 191 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 61-62. (1923)

Kemény Ferenc: Opportunities for study at american graduate schools, by G. F. Zook and S. P. Capen (1921, 59 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 63. (1923)

Kemény Ferenc: Philantrophy in the history of american higher education, by J. B. Sears (1922, 112 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 64. (1923)

Kemény Ferenc: State laws relating to educations enacted in 1918 and 1919. Compiled by W. R. Hood (1921, 231 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 63. (1923)

Kemény Ferenc: Supervision of rural schools, by K. M. Cook (1922. 111 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 63-64. (1923)

Kemény Ferenc: University Summer Scholls, by J. C. Egbert (1922, 14 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 64-65. (1923)

Kemény Ferenc: Ősz Béla: Felső-Magyarország iskolaügye a cseh megszállás alatt. (Tudás Könyvtár. I.) Budapest, 1922. A Tudás kiadása. (79 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 15-16. (1923)

Kemény Ferenc and Engelhardt N. L. and Strayer G. D.: The classroom teacher at work in american schools. By G. D. Strayer and N. L. Engelhardt. American Book Company, 1920. (400 l.) : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 65-66. (1923)

Kenessey Kálmán: Földrajzi tankönyv : polgári iskolák III. osztálya számára.

Kolosváry Bálint: Vadászati jog : tanulmány a jogtörténet, magánjogi dogmatika és a tételes magánjog köréből.

Kosutány Ignác: A magyarországi egyházak alkotmányának és közigazgatási jogának rövid foglalata.

Kowalski Tadeusz: Składniki kultury muzułmańskiej. In: Przegląd Warszawski. (1923)

Kuhn Franz: Chinesische Staatsweisheit. In: Kolligátum. pp. 1-185. (1923)

L

Layer Max: Staatsformen unserer Zeit : Monarchien, Republiken, Bundesstaaten und Staatenbündnisse. In: Kolligátum. pp. 1-88. (1923)

Leeuwen W. Storm van: On the biological significance of lipoids the action of kephalin and lecithin. In: Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, (21) 2. pp. 85-98. (1923)

Lersch Ernő: Az ág. hitv. ev. tanárok és elemi isk. tanítók országos egyesületének évkönyve az 1921/22. évekről. Szerkesztette Dr. Szelényi Ödön, titkár. Mézőtúr, 1923. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 59. (1923)

Lőw Immánuel: Száz beszéd : 1900-1922 : [emlékbeszédek].

M

Masaryk Tomáš Garrigue: Az új Európa : a szláv álláspont.

Migléczy György: Ráadáskisasszony : magánjelenet.

Mitzka Walter: Studien zum baltischen Deutsche.

Moravcsik Gyula: Szent László leánya és a bizánci Pantokrator-monostor. (1923)

Moór Elemér: Volt-e magyar hunmonda? (1923)

Máday István: A Magyar Gyógypedagógiai Társaság első országos értekezlete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 67-71. (1923)

Márki Sándor: Emlékbeszéd Ortvay Tivadarról : felolvastatott az 1918. évi febr. 22-én tartott együttes-ülésen. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1923)

N

Nagy József Béla: Magyar cserkészvezetők könyve. A Magyar Cserkészszövetség megbízásából szerkesztette Sík Sándor. Bpest, 1922. A Magyar Cserkészszövetség kiadása (N. 8-r., 336 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 59-61. (1923)

Nagy József Béla and Pintér Jenő: A budapesti tankerület 4. számú értesítője. 1922-1923. Közzétette Dr. Pintér Jenő, budapesti tankerületi kir. főigazgató. Budapest, 1923, Franklin-Társulat ny. (N. 8-r., 40 l.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 58. (1923)

Neumeyer Karl: Internationales Privatrecht. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1923)

Németh Gyula: Heinrich Winkler : Die altaische Völker- und Sprachenwelt. Osteuropa-Institut in Breslau. Quellen und Studien. Sechste Abteilung: Sprachwissenschaft. I. Heft. Leipzig und Berlin, Teubner, 1921 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1923)

Németh Gyula: Törökök és magyarok. In: Napkelet. (1923)

Niemeyer Theodor: Rechtspolitische Grundlegung der Völkerrechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1923)

P

Pelliot Paul: Les Mongols et la Papauté. In: Revue de l'Orient Chrétien, (3) 1-2. pp. 3-30. (1923)

Polner Ödön: "Észrevételek az osztrák-magyar vagyonközösség felosztása tárgyában folytatandó tárgyalásokra vonatkozó instrukciókra".

Prohászka Lajos and Pascal Blaise: Pascal emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 33-46. (1923)

Péntek László: Gázmotorok : benzin-, spiritus-, generátorgáz-, világítógáz-, nyersolaj- és Diesel-motorok elmélete, szerkezete és kezelése, motorhibák keresése és elhárítása.

R

Rathenau Walther: Die neue Gesellschaft. In: Kolligátum. pp. 1-102. (1923)

Rossi Ettore: Una missione di redentoristi a Tripoli di Barberia nel 1730 sotto Aḥmad (I°) Caramanli. In: Rivista degli Studi Orientali. (1923)

S

Samojlovič Aleksandr Nikolaevič: Nazvaniâ dnej nedeli u tureckih narodov. In: Âfetičeskij Sbornik. pp. 98-119. (1923)

Schuschny Henrik: Dr. Lechner Károly: A női lélek és a feminizmus orvos-természettudományi megvilágításban. Bp., 1992. Kir. Magy. Természettudományi Társulat. (44 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 57-58. (1923)

Schwicker Brúnó: Modern földrajz és oktatása. Szerkesztette Gróf Teleki Pál dr. közreműködésével Vargha György dr. Bp. 1923. A Studium kiadása. (191 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 14-15. (1923)

Szelényi Ödön: Dr. Bruckner Győző: A késmárki ág. h. ev. kerületi líceum pártfogásának története. Sárospatak, 1922. (108 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 51-52. (1923)

Szelényi Ödön: Rudolf Lehmann: Die pädagogische Bewegung der Gegenwart. Ihre Ursprünge und ihr Charakter. (Philosophische Reihe 43. Band) München, 1922. (141 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 17-18. (1923)

Szinnyei József: Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur. In: Ungarische Bibliothek : für das Ungarische Institut an der Universität Berlin : 1. Reihe ; 1.. (1923)

Szőnyi Gyula: A magyar külkereskedelmi forgalom története az 1882-1913. években. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1923)

Szűcs Ernő: Borsos Károly: Kálvinista világnézet. (Az Orsz. Ref. Tanáregyesületnek debreceni közgyűlésén 1921 aug. 24-én tartott felolvasás. - Előszó: Révész Imre, Korszellem és egyéniség. Utószó: Tankó Béla, A világnézet kérdése a középiskolában.) Mezőtúr (évsz. nélk.). - (31 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 55-56. (1923)

T

Tallgren Aarne Michaël: L'ethnographie préhistorique de la Russie du nord et des etats Baltiques du nord. (1923)

Teleki Pál and Vargha György: Modern földrajz és oktatása.

V

Varga Jenő: Varga Jenő költeményei : Turul.

Vidákovits Kamilló: Az ízületek merevvé-válásának megelőzése és merev ízületek mozgékonnyá-tétele. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1923)

Vladimircov Boris Âkovlevič: O dvuh smešannyh âzykah Zapadnoj Mongolii. In: Âfetičeskij Sbornik. (1923)

Várkonyi Hildebrand: Nagy József: A mai filozófia főirányai [!fő irányai]. Budapest, 1923. Franklin-Társulat. (Ember és Természet. 4. köt.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 6-7. (1923)

W

Waldapfel János: Aquinói Szent Tamás filozófiája. Írta: Várkonyi Hildebrand. (Filozófiai Könyvtár. Szerkeszti Kornis Gyula. - V.) Budapest, 1923. (94 lap.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 48. (1923)

Waldapfel János: Az appercepció. Új didaktikai alapvetés kísérlete. Írta: Karsai Ervin, premontrei tanár. Budapest, 1923. (181 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 47-48. (1923)

Waldapfel János: Der lateinische Unterricht. Ein Handbuch für Lehrer von Dr. Franz Cramer, Geh. Regierungsrat, Provinzialschulrat in Münster i. W. Berlin, 1919 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 16-17. (1923)

Waldapfel János: Geist der Erziehung. Pädagogik auf philosophischer Grundlage. Von Jonas Cohn. Leipzig und Berlin, 1919. (381 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 18. (1923)

Waldapfel János: Marcus Aurelius római császár Elmélkedései. Fordította: Huszti József. (Filozófiai Könyvtár. Szerkeszti: Kornis Gyula. - IV.) Budapest, 1923. (196 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 49. (1923)

Walther Gerda: Ein Beitrag zur Ontologie der Sozialen Gemeinschaften : mit einem Anhang zur Phänomenologie der sozialen Gemeinschaften : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-158. (1923)

Wells Herbert George: A szerelem és Lewisham úr.

Witzel Maurus: Kluge, Theodor, Versuch einer Beantwortung der Frage : Welcher Sprachengruppe ist das Sumerische anzugliedern? Leipzig, Harrassowitz, 1921 : Buchbesprechung. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. (1923)

Z

Zilahy Lajos: Hazajáró lélek : színmű 3 felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1923)

É

Éltes Mátyás: Dr. Kármán Elemér: A gyermekek erkölcsi hibái és erkölcsi betegségei. (Kriminalpaedagogia [!Kriminálpedagógia]) Kézikönyv pedagógusok, gyermekbíróságok, gyermekorvosok és a művelt szülők számára. Budapest, 1922. Novák Rudolf és társa : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 50-51. (1923)

Éltes Mátyás: Vértes O. József: Az ideges gyermek. Budapest, 1992. Kempfner Sándor. (144 lap) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). pp. 10-13. (1923)

Éltes Mátyás: Weszely Ödön: Eszmék a javító nevelés továbbfejlesztéséhez. A m. kir. igazságügyminiszter felszólítására készült szakvélemény. (Magyar Jogi Szemle Könyvtára. 18. sz.) Bp. 1992. Pallas rt. ny. (32 l.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (32). p. 50. (1923)

Ö

Ölyvedi Vad Imre: Nemesség igazolás.

This list was generated on 2024. június 25. 20:43:00 CEST.