Items where Year is 1921

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 115.

A

Ajtay József and Jancsó Benedek and Kovács Alajos: The Transylvanian question. In: Kolligátum. pp. 1-102. (1921)

Angyal János: Dr. Orel Géza: A. tanoncoktatás kérdésének megoldása : Budapest, 1919. Lampel R. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 15-16. (1921)

Apponyi Albert: Hungarian foreign policy. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1921)

Avar Gyula: Die Erziehung des Kindes zur Gesundheit und Arbeitsfreudigkeit. Von Frau Elsbeth Krukenberg-Conze. Mit 39 Bildem auf 16 Tafeln. : Uníon Deutsche Verlagsgesellschaft. Stuttgart. Leipzig. Berlin. (226 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 166-169. (1921)

Avar Gyula and Voigtländer Else: Else Voigtländer: Zur Psychologie der Erzieherpersönlichkeit. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 18-21. (1921)

B

Babinger Franz: Schejch Bedr ed-Dīn, der Sohn des Richters von Simāw : ein Beitrag zur Geschichte des Sektenwesens im altosmanischen Reich. In: Der Islam, (11). (1921)

Bakonyi Hugó: Új szempontok az idegennyelvi oktatáshoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 115-126. (1921)

Borchard Edwin M.: Opinion on the roumanian-hungarian dispute before the Council of the League of Nations, arising out of the Application to Hungarian Nationals in Transylvania of the roumanian agrarian law of 1921. In: Kolligátum. pp. 1-67. (1921)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 31-32. (1921)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 96-112. (1921)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 128-131. (1921)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 175-176. (1921)

Bozóky Endre: Magyar Paedegogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 47-48. (1921)

Bozóky Endre: A közgazdasági és szociológiai ismeretek tanításáról : értekezlet a Magyar Közgazdasági Társaságban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 70-73. (1921)

C

Cserzy Mihály and Szalay József: Ugarimádás : népies színmű 3 felvonásban.

Csáky István: The responsibility of the Hungarian nation in the war. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1921)

D

Dávid Lajos: Bolyai Farkas és a matematikai oktatás reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 148-156. (1921)

Dékány István: Reformközépiskolák : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 49-58. (1921)

Dékány István: Reformközépiskolák : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 84-95. (1921)

E

Ereky István: A magyar trón megüresedésének kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1921)

F

Fináczy Ernő: Az Országos Közoktatási Tanács. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 81-84. (1921)

Fináczy Ernő: Reformkísérletek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 113-114. (1921)

Fináczy Ernő: A berlini iskolai értekezlet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 58-60. (1921)

Fodor Ferenc: Magyarország termésviszonyai.

Frings Theodor and Vandenheuvel Jozef: Die Südniederländischen Mundarten : Texte, Untersuchungen, Karten : Teil I. : Texte.

G

Gabányi János: Dr. Schneller István: A katonai nevelésről : A kolozsvári egyetemi tanács által kiadott bölcsészeti kar jelentésének különlenyomata. Kolozsvár, Ajtai K. Albert könyvnyomdája, 1917. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 10-13. (1921)

H

Hajdu János: Kritik und Philosophie der Kriegspädagogik : Ein Versuch von Prof. Franz Kemény, Oberrealschuldirektor in Budapest. (Fr. Manns Pädagogisches Magazin, Heft 689.) Langensalza, H. Beyer u. Söhne. 1918. (52 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 16-18. (1921)

Hajdu János: Somogyi Géza: A jövő nemzedék nevelése. : Kispest. [Évszám nélkül.] N. S-r., 15 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 159-161. (1921)

Hajnal István: " 1669 nov. 25. Frey herrenstand für Johann Ulrich Klebssperg (Az elbeszélő rész I. Lipót adományleveléből) ; 1702 dec. 23. Grafenstand für Franz Niclas Freiherr von Klebelsberg. (Az elbeszélő rész I. Lipót adományleveléből) ; 1733 dec. 29. Grafenstand für Maximlian Lambert Freyherrn v. Klebelsperg. (Az elbeszélő rész III. Károly adományleveléből.) " A bécsi Adelsarchivban található Klebelsberg-család bárói és grófi diplomáira vonatkozó dokumentumok fogalmazványai.

Hajnal István: Hajnal István történész levele Károlyi Árpádhoz.

Hegedűs István: A szabadoktatás új korszaka. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 145-148. (1921)

Hellebrant Árpád: Paedagogiai Repertorium [!Pedagógiai Repertórium] : a magyar paedagogiai [!pedagógiai] irodalom 1919-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 177-192. (1921)

Hellebrant Árpád: Paedagogiai Repertorium [!Pedagógiai Repertórium] : a magyar paedagogiai [!pedagógiai] irodalom 1920-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 132-144. (1921)

Herrmann Antal: Gazdasági és szellemi kultura = Czeglédi Hiradó 1921. máj. 22.

Herrmann Antal: Leánycserkészet = Pécsi Est 1921. szept. 29.

Herrmann Antal: Leánycserkészet = Turul Sportlap 1921. okt. 5.

Herrmann Antal: Múzeum meg egyetem.

Herrmann Antal: Néprajzi feladatok Szegeden = Szegedi Ujság 1921. nov. 19.

Herrmann Antal: Néprajzi feladatok Szegeden = Szegedi Újság 1921. nov. 19.

Herrmann Antal: Szőnyegekről = Szegedi Újság 1921. dec. 16.

Herrmann Antal: Szőnyegekről = Szegedi Újság 1921. dec. 29.

Herrmann Antal: Szőnyegkiállítás.

Herrmann Antal: A közjótékonyság ügyeinek állami rendezése.

Herrmann Antal: A leánynevelés kérdéséhez = Mezőtúri Ujság 1921. aug. 7.

Herrmann Antal: A polgári iskolának társadalmat összeforrasztó hivatása = Czeglédi Híradó 1921. jún. 12.

Herrmann Antal: A polgári iskolának társadalmat összeforrasztó hivatása = Czeglédi Híradó 1921. jún. 19.

Herrmann Antal: A polgári iskolának társadalmat összeforrasztó hivatása = Czeglédi Híradó 1921. jún. 19.

Herrmann Antal: A polgári iskolának társadalmat összeforrasztó hivatása = Czeglédi Híradó 1921. jún.

Herrmann Antal and Gyulai Ágost: Herrmann Antal cigány irodalom témájú újságcikk-kivágásai. Herrmann Antal jegyzete. Gyulai Ágost levele Herrmann Antalnak.

Horváth Jenő: Nemzetközi szerződések : Anglia és a Szent Szövetség : 1815-1848. 2. rész. In: Kolligátum. pp. 50-112. (1921)

Horváth Jenő: Nemzetközi szerződések : a középeurópai kérdés rendezése : 1848-1871. 3. rész. In: Kolligátum. pp. 114-191. (1921)

Horváth Jenő: Nemzetközi szerződések : az 1815-iki statusquo [!status quo] megalkotása : 1809-1825. 1. rész. In: Kolligátum. pp. 1-45. (1921)

J

Jancsó Benedek: Hungary and Roumania. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1921)

Jancsó Miklós: Experimentelle Untersuchungen über die die Malariainfektion. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1921)

Jancsó Miklós: Experimentelle Untersuchungen über die die Malariainfektion des Anopheles und des Menschen beeinflussenden Umstände. In: Kolligátum. pp. 2-48. (1921)

Jancsó Miklós: A visszatérő láz terjesztői és a fertőzés módja. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1921)

Juba Adolf: Leo Burgerstein: Schulhygiene : 4. kiadás. Teubner. Leipzig-Berlin. 1921. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 45-46. (1921)

Juhász Gyula: Nefelejcs : [versek].

K

Kastner Jenő: Dr. Gulyás József: Tompa és a nevelő oktatás : (A Sárospataki Hírlap füzetei. IV. füzet.) Sárospatak, 1920. Ref. főiskolai könyvnyomda : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 67-68. (1921)

Kemény Ferenc: The Boy's own Book par G. H. Camerlynck, Mme Camerlynck- Guernier, G. Roux : 9. édition, Paris. H. Didier, 1921. 192 l. ; The Girl's own Book par Mme Camerlynck-Guernier, G. H. Camerlynck. : 15. édit., Paris. H. Didier. 1921. 196 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). p. 170. (1921)

Kemény Ferenc: Die deutsche Schulreform. Ein Handbuch für die Reichsschulkonferenz. : (251+68 1.) ; Die Reichsschulkonferenz in ihren Ergebnissen : (226. 1.) — Mindkettőt a berlini Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht adta ki. Megjelent Quelle & Meyer lipcsei cégnél évszám nélkül. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 164-166. (1921)

Kemény Ferenc: J. Tews: 50 Jahre deutscher Volksbildungsarbeit : Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Gesellschaft für Volksbildung : (Berlin, 1921. A Társulat kiadása. 84 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 126-127. (1921)

Kemény Ferenc: Nemzetközi oktatásügy. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 171-174. (1921)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 29-31. (1921)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 73-75. (1921)

Kemény Ferenc: Vegyes : Szovjet-Oroszország iskolaügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 127-128. (1921)

Kemény Ferenc: Wilhelm Rein : Der Sinn der Schule. : Fr. Heyder kiadása, Berlin- Zehlendorf, 1921, 27 1., : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 69-70. (1921)

Kemény Ferenc: A külföldi gyermekakciók. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 23-29. (1921)

Kemény Ferenc: A proletárdiktatúra Magyarországon. A bolsevista rémuralom hiteles története. Kiváló szakférfiak közreműködésével szerkesztette Huszár Károly : Bpest, 1920. Ujságüzem kiadása, 220 1., ára 40 K. ; A bolsevizmus Magyarországon. Andrássy Gy. gr., Berzeviczy A., Matlekovits S., Wlassics Gy. br. közreműködésével szerkesztette Gratz Gusztáv : Bpest, 1921. Franklin-Társulat, 861 l., ára 440 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 61-66. (1921)

Kemény Ferenc and Nagy József Béla: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 174-175. (1921)

Kemény Gábor: Rousseau és az állampolgári nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 1-9. (1921)

Kmety Károly: Véleményem a királykérdésben. In: Kolligátum. pp. 1-28. (1921)

Kovács A.: Three nationality states instead of one. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1921)

Kowalski Tadeusz: Gesty towarzyszące wzruszeniom u ludow muzułmańskich. In: Prace lingwistyczne ofiarowane Janowi Baudouinowi de Courtenay. (1921)

L

Leeuwen W. Storm van and Szent-Györgyi Albert: On scopolamine-morphine narcosis. In: Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, (18) 6. pp. 449-454. (1921)

Leeuwen W. Storm, van and Szent-Györgyi Albert: On the influence of colloids on the action of non-colloidal drugs : 3. In: Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, (18) 4. pp. 257-269. (1921)

Leeuwen W. Storm, van and Szent-Györgyi Albert: On the influence of colloids on the action of non-colloidal drugs : 4. In: Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, (18) 4. pp. 271-291. (1921)

M

Móra Ferenc: Könyes [!] könyv.

Móra Ferenc: Könyes [!] könyv : Móra Ferenc versei.

N

Nagy József Béla: Ad. Ferriére: L'École nouvelle et le Bureau international Écoles nouvelles : 3 éd. chez. l'anteur, Les Pléaides sur Blonay (Vaud), 1919. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 21-22. (1921)

Nagy József Béla: Hajdú János: Az irodalmi oktatás Herbart pedagógiájában : Bpest, 1918. Stephaneum ny. (64 1.) ; Lajos Mária: Felbiger pedagógiája : Bpest, 1917. Tudományegyetemi ny. (86 1.) ; Szilágyi Kornélia: Az anyanyelv tanítása Pestalozzi paedagogiájában [!pedagógiájában] : Bpest, 1918. Hornyánszky ny. (70 1.) ; Viktor Gabriella: A gyermek nyelve : Nagyvárad, 1917. Béres és Held ny. (83 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 66-67. (1921)

Nagy József Béla: Takáts Sándor : A régi Magyarország jókedve : Bpest, 1921. Athenaeum. 328 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). p. 161. (1921)

Nagy József Béla and Sikorsky J . A and Tas József and Varsányi Géza: Dr. Sikorsky J . A.: A gyermek lelki fejlődése, valamint az érettebb életkor lélektanának rövid jellemzése. Fordították Tas József és Varsányi Géza : Budapest, 1918. Lampel : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 161-162. (1921)

Németh Gyula: A. Fischer : Die Vokalharmonie der Endungen an den Fremdwörtern des Türkischen. (Morgenländische Texte und Forschungen, hrsg. von A. Fischer. I. Bd. Heft 2.) Teubner, Leipzig 1920 : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1921)

Németh Gyula: Das Feraḥ-Nāme des Ibn Haṭīb : ein osmanisches Gedicht aus dem XV. Jahrhundert von J. Németh. In: Le Monde Oriental, 13.1919., p. 145-184. : könyvismertetés. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1921)

Németh Gyula: On ogur, hét magyar, Dentümogyer. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1921)

Németh Gyula: On ogur, hét magyar, Dentümogyer. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1921)

Németh Gyula: Régi török jövevényszavaink és a turfáni emlékek. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1921)

Németh Gyula: Török jövevényszavaink középső rétege. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1921)

Németh Gyula: Turán. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1921)

P

Petrich Béla: Miklóssy István: Nemzetnevelés. Szociálpedagógiai tanulmány : Bpest, 1919. A Szent-István-Társulat kiadása. 83 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 158-159. (1921)

Platon : Platons Dialoge : Alkibiades der Erste, Alkibiades der Zweite. pp. 127-261. (1921)

Platon : Platons Dialoge : Hippias I und II, Ion. pp. 1-130. (1921)

Q

Quint József: Haller János: Nem ! (Vezérfonal iskolák részére. I. füzet.) : Bpest, 1920. Kiadja Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 68-69. (1921)

R

Rácz Lajos: Baranyai Zoltán: A francia nyelv és műveltség Magyarországon. XVIII. század : Budapest, 1920. Pfeifer F. kiadása. ( 175 lap) 18 K : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 43-44. (1921)

Rácz Lajos: Wilhelm Wundt: Bevezetés a pszihologiába [!pszichológiába]. Fordította Farkas Zoltán. : Budapest, 1921. Franklin. (Kultura és Tudomány.) 141 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 162-164. (1921)

Rácz Lajos: A sárospataki főiskola története : Latinul írta Szombathi János, magyarra fordította Gulyás József; a fordítást átvizsgálta, javította és jegyzetekkel bővítette Szinyei Gerzson. Kiadja a Sárospataki Irodalmi Kör. Sárospatak, a ref. főisk. nyomdája, 1919. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 13-15. (1921)

S

Schilling Gábor: Csapadék és orográfia.

Somló Bódog: Machiavelli. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1921)

Szabóné Mozgay Lilla: Szeged árviz [!árvíz] katasztrófája : 1879. március 12.

Szelényi Ödön: Dr. Siegfried Kasserau: Soziologische Pädagogik : Leipzig, 1921. 278 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 169-170. (1921)

T

Teveli Mihály: Dr. Tóth Tihamér: Levelek diákjaimhoz : Budapest, Stephaneum, 1921. A szerző kiadása. i. A tiszta férfiúság. 3. kiadás. 25 K., 2. Dohányzol? 2. kiadás. 8 K., 3. Ne igyál! -2. kiadás 6 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 44-45. (1921)

Transilvanus Viator: En Transylvanie. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1921)

Transilvanus Viator: In Siebenbürgen... In: Kolligátum. pp. 1-32. (1921)

Transilvanus Viator: In Transylvania. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1921)

Transilvanus Viator: In transilvania... In: Kolligátum. pp. 1-24. (1921)

V

Vida Sándor: Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába : Budapest, 1920. Pantheon kiadás. (XV, 319 1.) 80 K. - Második, javított kiadás. 1921. (XV, 318 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 40-43. (1921)

Városy Gyula: Emlékirat : hazaáruló vagyok-e mert a hazafias zsidókat védtem? : korrajz és önigazolásom a kommunista és uj kurzus világából, s a zsidók miatti sajtópereim titkaiból.

W

Wells Herbert George: Az új Machiavelli.

Wells Herbert George: Az új Machiavelli.

Weszely Ödön: Világnézet és nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 33-40. (1921)

Wix Hans: Studien zur westfälischen Dialektgeographie im Süden des Teutoburgerwaldes.

Z

Zajti Ferenc: Jézus gyermekkora.

Zivuska Jenő: Nagy József: A filozófia története : Budapest, 1921. A Pantheon kiadása. 324 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (30). pp. 156-158. (1921)

Á

Ávedik Félix and Herrmann Antal and Hovhannesian Eghia: Az örmények.

This list was generated on 2024. június 19. 19:33:24 CEST.