Items where Year is 1918

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Á
Number of items: 168.

A

Agárdi László: A háborús tanítások és a tanulók. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 116-122. (1918)

Ambrózy Gyula: A nemzetközi szerződések jogi kötelező ereje. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1918)

Andor Károly: A demokratikus nevelés szervezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 522-526. (1918)

Angyal János: Gaal Jenő: A falu gondozása. Thessedik Sámuel élete, alkotásai és művei. — Magyar Közgazdasági Könyvtár és Remekírók Tára. A. M. T. A kiadása. Budapest, 1918. Grill Károly, 201 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 554-556. (1918)

Angyal János: Győri Vilmos: Visszapillantás a polgáriskola kialakulására. Pozsony, 191S, 37 1., : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 556-560. (1918)

Angyal János: Új tantervek : I. A polgári fiúiskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 440-443. (1918)

Avar Gyula: Ernst Meyer: Vom pädagogischen Lebenswege. Erfahrungen und Ergebnisse. Leipzig, 1917, Quelle & Meyer : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 219-221. (1918)

Avar Gyula and Lurz : A jogosítások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 236-237. (1918)

Avar Gyula and Meyer G.: Ipari műhelyek az iskola szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 237-238. (1918)

B

Bang Kaup Johann Wilhelm Max Julius: Monographien zur türkischen Sprachgeschichte. (1918)

Batta István and Schneller István: Mathematika- [!Matematika] és történettanítás a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 362-387. (1918)

Beck Dionhs: Kriegsfinanzen und Vermögensabgabe. In: Kolligátum. pp. 1-25. (1918)

Benisch Arthur: Középfokú iskoláink elhelyezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 11-31. (1918)

Benisch Arthur: Válasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 133-135. (1918)

Benisch Arthur: Válasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 136. (1918)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 471-472. (1918)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [Pedagógiai!] Társaság : hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 359-360. (1918)

Bozóky Endre: Magyar Peadagogiai [!Pedagógiai] Társaság : hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 588. (1918)

Bozóky Endre and Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 239-240. (1918)

Buday Árpád: Régészeti kutatás Albaniában [Albániában] = Recherches archéologiques en Albanie. (1918)

C

Csernoch János: Katholikus [!Katolikus] Szemle : 1918.ápr. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 352-353. (1918)

Cserzy Mihály: Régi világból : elbeszélések.

Czakó Ambró: Enyvvári Jenő: Philosophiai szótár. Budapest, 1918, Franklin-T. (Kultura és Tudomány 23.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 140-141. (1918)

E

Endrei Gerzson: Lengyelország iskolái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 235-236. (1918)

Erdélyi László: Traján foglalása óta.

F

Fekete József: Javaslat országos népművelésügyi kongresszus ügyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 327-331. (1918)

Fekete József and Katona Béla: Rendszeres népművelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 410-419. (1918)

Fináczy Ernő: Népoktatásunk alaptörvénye : 1868-1918 : elnöki megnyitó a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság XXVI. közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 65-75. (1918)

Fináczy Ernő: Szabadabb mozgás a középiskolák felső osztályaiban : drezdai tapasztalatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 1-11. (1918)

Fürst Aladár: Magyar dolgozatok a VII. és VIII. osztályban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 393-401. (1918)

G

Gerőcz Kálmán: Az alakuló jog. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1918)

Goldziher Károly: A geometria középiskolai tanításának módszertani alapvetése : székfoglaló a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 191S február 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 76-99. (1918)

Goldziher Mária: Gogol eszméi a nevelésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 419-424. (1918)

Gombocz Zoltán: Über den Volksnamen besenyő. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Gopcsa László: A magyar gyorsírás története.

Gyulai Ágost: Új könyvek : 1. Hazai müvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 221-222. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 1. Hazai művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 326. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 1. Hazai művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 436-437. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Külföldi könyvek : Amerikai könyvek (1917 jan.-dec.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 223-224. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Külföldi könyvek : Olasz könyvek (1917 jan.—dec.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 224. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Külföldi művek : Nemet könyvek (1918 jan.—febr.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 222-223. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német művek (1917 szept.—dee.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 143-145. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német művek (1918 május-július). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 438-440. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német művek (1918 mároius—április). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 326-327. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 3. Angol könyvek (1917 jan— dec.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 145-146. (1918)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 4. Francia könyvek (1917 jan.—dec.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 146-147. (1918)

Gálos Rezső: Dr. Márki Sándor: Horváth Mihály (1809—1878). Magyar Történeti Életrajzok, XXXHL évf. 1—5. füzet. Budapest, Athenaeum, 1917, 388 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 324-325. (1918)

H

Hellebrant Árpád: Peadagogiai Repertorium [!Pedagógiai Repertórium] : a magyar paedagogiai [!pedagógiai] irodalom 1917-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 589-647. (1918)

Herrmann Antal: "A kóbor cigányok leltárából dr. Herrmann Antaltól". Államtitkári levél a Magyar Néprajzi Múzeum igazgatóságához.

Horváth Jenő: The independence and integrity of Hungary : appeal of the Academy of Laws and Politics at Nagyvárad to the western universities = agyarország függetlensége és területi épsége : a nagyváradi jogakadémia felhivása [!felhívása] a nyugati egyetemekhez. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1918)

Hóman Bálint: Róheim Géza : A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. Budapest, 1917. 45 lap : könyvismertetés. In: Századok. (1918)

I

Imre József and Waldapfel János: Az erkölcstan tanítása az egyetemen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 284-286. (1918)

Imre Lajos: Dr. Kiss Elek: Az értelmi és erkölcsi nevelés viszonya. I. kötet. Kolozsvár, 1917, Stief, n 8, 174 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 136-140. (1918)

Imre Lajos: A pedagógia főproblémái [!fő problémái]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 473-512. (1918)

Imre Sándor: Benső megújhodás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 564-566. (1918)

Imre Sándor: Iskolakerülők osztálya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 238. (1918)

Imre Sándor: Néptanítók Lapja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 152. (1918)

Imre Sándor: A békére való átmenet nevelésügyi kérdései : előadás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1917 olct. 20-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 185-198. (1918)

Imre Sándor: Új könyvek : 1. Hazai művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 143. (1918)

Imre Sándor: A neveléstudomány a német egyetemeken. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 46. (1918)

Imre Sándor and Gaal Jenő: Budapesti Szemle : 1918. ápr. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 352. (1918)

Imre Sándor and Karsai Ervin: Magyar Középiskola : 1918:3—4. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 354. (1918)

Imre Sándor and Kemény Ferenc and Medveczky Lajos: Orsz. [!Országos] Középiskolai Tanáregyes. [!Tanáregyesületi] Közlöny. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 353-354. (1918)

Imre Sándor and Klebelsberg Kuno: Népjóléti Közlöny : Budapest székesfőváros népjóléti központjának hivatalos lapja 1918 : 6. : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 354-355. (1918)

Imre Sándor and Molnár Viktor: Uránia : 1918:4. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 355-356. (1918)

Imre Sándor and Semper M.: Bevezetés a tudományos gondolkodásba. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 160-161. (1918)

Imre Sándor and Szelényi Ödön and Weber Arthur: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 356-358. (1918)

J

Jancsó Miklós: Az anopheles és az ember maláriás fertőzését befolyásoló körülményekre vonatkozó kísérletes vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1918)

Jancsó Miklós: Az anopheles és az ember maláriás fertőzését befolyásoló körülményekre vonatkozó kísérletes vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1918)

Jancsó Miklós: Az anopheles és az ember maláriás fertőzését befolyásoló körülményekre vonatkozó kísérletes vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1918)

Jancsó Miklós: Experimentelle Untersuchungen bezüglich der Pathogenese der Rezidive des Rückfallfiebers. In: Kolligátum. pp. 457-474. (1918)

Jancsó Miklós: Hz anopheles és az ember malariás fertőzését befolyásoló körülményekre vonalközé kísérletes vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1918)

Jancsó Miklós: Purjesz Zsigmond. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1918)

Jancsó Miklós and Jakobi József: Trichinás megbetegedések Kolozsvárt. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1918)

Juba Adolf: Az egészségügyi, anya-, csecsemő- és gyermekvédelmi kérdések az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 199-207. (1918)

K

Karl Lajos: P. Delannoy : L'Université de Louvain. Conférences données au Collége de Francé en fávrier 1915. Paris, Picard, 1915 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 325-326. (1918)

Karl Lajos and Angyal János: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 468-470. (1918)

Kautsky Karl: A szociális forradalom : szociális reform és szociális forradalom. In: Kolligátum. pp. 1-94. (1918)

Kemény Ferenc: Dr. P. Wust: Die Oberrealsehule und der modeme Geíst. Leipzig, 1917, Verlag der Verbandszeitung ehemal. Realschüler Deutschlands. 127 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 218-219. (1918)

Kemény Ferenc: Kant mint pedagógus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 157-158. (1918)

Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 1917-ben : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 448-467. (1918)

Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 1917-ben : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 566-585. (1918)

Kemény Ferenc: Politika és pedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 122-127. (1918)

Kemény Ferenc: Tisztviselői pedagógia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 158. (1918)

Kemény Ferenc: A gondolatszabadság az Egyesült-Államokban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 158-159. (1918)

Kemény Ferenc: A katonai nevelésről : [összefoglaló s kritikai ismertetések]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 402-410. (1918)

Kemény Ferenc: A magyarság ügye külföldön : [Révai Mór könyve] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 32-37. (1918)

Kemény Ferenc: A német tanítóegyesület programmja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 587. (1918)

Kilián Zoltán: Pályaválasztási tanulságok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 445-448. (1918)

Kilián Zoltán: Szabad utat a tehetséges tanítóknak is! In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 147-149. (1918)

Klebelsberg Kuno: A népiskola és a választójog. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 225-231. (1918)

Kohlbach Bertalan: Az új középiskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 527-531. (1918)

Kováts Alajos: A 12-14 éves gyermekek nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 265-277. (1918)

Kováts Alajos: Gárdos Dezső: Szakfelügyelői ertekezlet 1950-ben. Budapest, 1917 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). p. 142. (1918)

Kováts Alajos: Népművelés : 1917. évi 1—10. füzetének nevelésügyi cikkei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 151-152. (1918)

Krisztics Sándor: Dr. Boróczy Kálmán: A falusi szabadtauitás. Budapest, 1917, Pátria. 99 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 322-324. (1918)

Kőrösi Albin: Cervantes élete és művei : a költő egyetlen hiteles arcképével. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1918)

L

Lakatos Pál: Nógrádi László dr.: A mese. Gyermektanulmányi Könyvtár, 7. kötet: Kiadja a Magyar Gyermektanulmányi Társaság. Budapest, 1917. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 318-322. (1918)

Lakatos Pál and Nógrády László: III. Viszonválasz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 431-436. (1918)

Laurentzy Vilmos: A közgazdasági szellem a középiskolai tanításban : felolvasás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1918 február 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 255-265. (1918)

Lotz Frigyes: Nemzetnevelés és nemzetiségi béke. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 387-393. (1918)

M

Mattyasovszky Kasszián: A mennyiségtan és a fizikai törvények alkalmazása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 127-130. (1918)

Mosdóssy Imre: Társadalom és pedagógia : elnöki megnyitó a M. P. T. 1918 okt. havi ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 512-522. (1918)

Munkácsi Bernát: Radloff Vilmos emlékezete : 1837-1918. In: Budapesti Szemle. pp. 425-461. (1918)

Munkácsy Kálmán and Hinchman Walter S.: A holnap iskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 549-551. (1918)

Máday István: Egységes becslési fokozat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 531-534. (1918)

Mársits Rozina: Az internátusokról : székfoglaló a Magyar Pedagógiai Társaságban 1918 ápr. 20-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 241-255. (1918)

Mártonffy Lajos: A közigazgatás reformjáról. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1918)

N

Nagy György: Népkönyvtárak és a népművelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 551-553. (1918)

Nagy József Béla: J. Gros: Lakanal et l'éducation nationale. Paris, 1912. E. Andró Fils, éditeur. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 216-218. (1918)

Nagy József Béla: S. Poirsou, La cotiducation. Ses causes. Ses effets. Son avenir. Paris, Henry Paulin et Cie,' écliteurs. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 560-563. (1918)

Nagy László and Nógrády László: Nógrády László: A mese : válaszok a bírálatra és viszonválasz I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 429-430. (1918)

Németh Gyula: Bernhard Munkácsis ossetische Studien. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Carl Brockelmann: 'Alī's Qiṣṣa'i Jusuf. Der älteste Vorläufer der osmanischen Literatur. Aus den Abhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1916. Phil.-hist. Klasse. Nr. 5. Berlin 1917. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Die neueren Sprachen : Bd. XXV (1917), H. 1 : Buchbesprechung. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Gyarló. In: Emlék Szily Kálmánnak a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökének nyolczvanadik születésnapja alkalmából. (1918)

Németh Gyula: Hacki Tewfik (Galandjizade): Türkisch-deutsches Wörterbuch. Zweite Auflage. Leipzig 1917 : Buchbesprechung. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Nyelvtudományi Közlemények (Sprachwissenschaftliche Mitteilungen) : 65.1917:1 : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Nyelvtudományi Közlemények (Sprachwissenschaftliche Mitteilungen) : Band 64. : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Válasz Sebestyénnek. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. pp. 332-333. (1918)

Németh Gyula: W. Bang - Vom Köktürkischen zum Osmanischen : Vorarbeiten zu einer vergleichenden Grammatik des Türkischen. 1. Mitteilung: Über das türkische Interrogativpronomen. Berlin 1917. Abhandl. d. königl. Preuss. Akad. d. W. Jahrg. 1917. Phil.-hist. Klasse. Nr. 6 : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: W. Bang : Turcica, Leipzig 1917 (Hommel-Festschrift Bd. II), S. 270-294. : ismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 71.1917:1-2. : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 71.1917:3-4. : könyvismertetés. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Nánay Béla: Bittenbinder Miklós: A magyar leányreáliskola kérdése. Budapest, 1918, 24 1., 1 K (kny. az Urániából : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 428-429. (1918)

Nánay Béla: Új tantervek : II. A leányközépiskola új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 443-445. (1918)

Németh Gyula: Krause, Paul R.: Die Türkei - Leipzig, Teubner, 1916 : [könyvismertetés]. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. 1.. (1918)

Németh Gyula: Magyar Nyelv (Ungarische Sprace) : Bd. 12., 1917, Heft 4, 7-10. : [könyvismertetés]. In: Turán: a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. pp. 434-435. (1918)

Németh Gyula: Magyar Nyelv (Ungarische Sprace). 13.1917, Heft 1-6. : [könyvismertetés]. In: Turán : a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. (1918)

Németh Gyula: Nyelvtudományi Közlemények (Sprachwissenschaftliche Mitteilungen) : Bd 64., Fortsetzung folgt. - [könyvismertetés]. pp. 117-119. (1918)

Németh Gyula: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 72. 1-2. Heft : könyvismertetés. In: Túrán. pp. 503-504. (1918)

Németh Gyula: A nagyszentmiklósi kincs körül. In: Túrán, (1918) 4.. pp. 265-267. (1918)

Németh Sámuel and Benisch Arthur: Középfokú iskoláink elhelyezése : A felsőlövői evangélikus főgimnázium. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 135-136. (1918)

Nógrády László: II. Válasz a bírálatra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 430-431. (1918)

O

Osváth Gyula: Adalékok Kassa város közjogi helyzetéhez és közigazgatási szervezetéhez I. Lipót koráig.

P

Palóczi Edgár: Ki volt Gül Baba? In: Budapesti Hírlap. pp. 1-2. (1918)

Papp László and Kemény Lajos and Kazinczy Ferenc: Akadémiai Értesítő : 1917. nov-dec. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 150-151. (1918)

Papp László and Wolf G.: A természettudományi oktatás és Anglia jövője. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 159-160. (1918)

Polner Ödön: Az új választójogi törvényjavaslat. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1918)

Polner Ödön: "Kiegészítések a lengyel kérdéssel kapcsolatban tett közjogi javaslatokra".

Posch Árpád: Latin és görög irodalmi tanításunkról : a jelenlegi helyzet bírálata. Reformjavaslat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 277-283. (1918)

R

Riegler Ernő and Foerster Friedrich Wilhelm: A német ifjúság és a háború. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 535-549. (1918)

Rácz Lajos: A lelki élet. írta Komis Gyula. I. kötet. Budapest, 1917 ; a M. Tud.. Akadémia könyvkiadó-vállalata. 391 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 424-427. (1918)

S

Sieg Emil: Ein einheimischer Name für Toxrï. (1918)

Suszter Oszkár: A zsidókérdés Magvarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 40-46. (1918)

Szalay József and Szávay Gyula and Balassa Armin and Móra Ferenc: A Dugonics Társaság Tömörkény-emlékünnepe : néhai főtitkára halálának első évfordulója alkalmából : 1918. április 28-án.

Szelényi Ödön: Payr Sándor: Nagy György és a harkai iskola IL József korában. Sopron, 1917, 43 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 37-39. (1918)

Szelényi Ödön and Podmaniczky Pál and Mikulik József and Payr Sándor: A reformáció emlékünnepének pedagógiai érdekű irodalmából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 293-300. (1918)

Sziklai István: Németország alkotmánya. In: Kolligátum. pp. 1-61. (1918)

Szilády Zoltán: Népművelés és népnyelv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 207-211. (1918)

Szini Gyula: Elbeszélések. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1918)

Szulincsák László: Mikor történt a kárpátalji rutének betelepülése hazánkba? (1918)

Szántó Kálmán and Benisch Arthur: Középfokú iskoláink elhelyezése : I. A kecskeméti reáliskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 130-133. (1918)

Székely Károly: A magyar népoktatásügy a német tanítók előtt. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 231-235. (1918)

Szöllősi István and Benisch Arthur: A tanítóképzőintézetek [!tanítóképző intézetek] elhelyezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 289-293. (1918)

T

Tarczai Erzsébet: Magyar iskolák Horvát-Szlavonországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 99-115. (1918)

Teveli Mihály: Az osztrák középiskola a háború után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 586-587. (1918)

Teveli Mihály and Kautz Heinrich: A gyártelepek gyermekei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 585-586. (1918)

Thomsen Vilhelm Ludvig Peter: Une lettre méconnue des inscriptions de l'Iénissei. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1918)

Tömörkény István and Móra Ferenc: A Dugonics-Társaság jelentései. 1. : Főtitkári jelentés 1914-1916-ról, Titkári jelentés 1917-ről.

V

Vladimircov Boris Âkovlevič: Mongol'skie rukopisi i ksilografy postupivšie v Aziatskij Muzej Rossijskoj Akademii Nauk ot professora A. D. Rudneva. In: Izvestiâ Rossijskoj Akademii Nauk. (1918)

Vértes O. József: Mitrovics Gyula: Az egyéni nevelés főbb szempontjai. Debreczen, 1917, Hegedűs és Sándor, 69 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 215-216. (1918)

Vértes O. József: W. J. Ruttmann: Allgemeine Schülerkunde. Ihre Grundlagen; Methoden und Ergebnisse. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) kiadása, 1917. 8 ábrával. VIII+360 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 427-428. (1918)

W

Waldapfel János: Az etika tanítása közoktatásunk rendszerében : előadás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1918 márc. 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 177-185. (1918)

Waldapfel János: Pedagógiai olvasmányok. Szemelvények pedagógiai írók munkáiból. Tanító- és tanítónőképzőintézetek számára, valamint a pedagógiai továbbképzés céljaira szerkesztette, életrajzokkal és magyarázó jegyzetekkel ellátta, részben fordította dr. Weszely Ödön. Tiz képpel. Budapest, 1917, Lampel R. Kk. r.-t. könyvkiadóhivatala : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 300-318. (1918)

Weber Arthur: Szelényi Ödön; A magyar evang. nevelés története a reformációtól napjainkig, különös tekintettel a középiskolákra. A reformáció négyszázados jubileumára. Pozsony, 1917, 280 lap : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 211-215. (1918)

Weltsch Felix: Organische Demokratie : eine rechtsphilosophische Studie über das Repräsentativsystem und das parlamentarische Wahlrecht. In: Kolligátum. pp. 1-62. (1918)

Á

Ágner Lajos: A napilapok nevelésügyi cikkei 1917 második felében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (27). pp. 152-157. (1918)

This list was generated on 2024. június 19. 20:13:41 CEST.