Items where Year is 1917

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Á
Number of items: 186.

B

Bakonyi Hugó: Mais S. P. B.: A public school in war time. London, 1916., J. Murray, 164 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 286-288. (1917)

Baló Géza and Gruber Árpád: A posta és telegráf nemzetközi viszonylatai. In: Kolligátum. pp. 1-96. (1917)

Bartók György: Ernst Bergmann: Fiehte, fler Erzieher zum Deutschtum.. Eine Darstellung der Fichte'schen Erziehungslehre. Leipzig, 1915, Meiner : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 555-556. (1917)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 124-128. (1917)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 209-240. (1917)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 375-376. (1917)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 439-440. (1917)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 591-592. (1917)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 303-304. (1917)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 511-512. (1917)

Brockelmann Carl: M. Hartmann: Aus der neueren osmanischen Dichtung. Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin, Jg. XIX, XX, Abteilung II, 56, 64 S. Berlin, 1916, 1917 : Buchbesprechung. In: Die Welt des Islams. pp. 283-285. (1917)

Buday László: Népünk halandósági viszonyai : felolvasta 1916. november 6-án.

C

Császár Mihály: A török közoktatásügy Magyarország hódolt területén, 1543-1686 : felolvasás a Magyar Psedagogiai Társaságban 1917 március 17-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 249-262. (1917)

Czakó Ambró: G. M. Dursch: Pädagogik oder Wissenschaft der christlichen Erziehung. Bearb. von W. Kahl. Freiburg, 1916, Herder. (Bibi. der kath. Pädagogik Bd. XVIII.) X+358 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 184-187. (1917)

Czebe Gyula: Darkó Jenő: Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. (Székfoglaló) Budapest, Magyar Tud. Akadémia, 1915. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XXIII. kötet. 4. szám. 121 l. : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. pp. 125-144. (1917)

Czettler Jenő: A svéd népfőiskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 276-283. (1917)

D

Déri Gyula: Az újság nevelő hatása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 482-486. (1917)

E

Endrei Gerzson: Anglia elemi iskolái és tanítói a háborúban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 436-439. (1917)

Endrei Gerzson: Német iskolásfiuk [!iskolás fiúk] táplálkozása a háborúban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 584-585. (1917)

Endrei Gerzson: Oktatás a gyermek- és csecsemőápolásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 367. (1917)

Endrei Gerzson: A népesedés kérdéséről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 367-368. (1917)

Erdélyi László: A tizenkét legkritikusabb kérdés : Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései c. könyve birálatához.

Ernyey József: A rovásírás kritikája. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1917)

Eöttevényi Nagy Olivér: Ungarns gutes Recht : eine Antwort auf die Ausführungen der Herren Professoren Sieger, Weber und von Philippovich im Band IX Heft 1/2 der Zeitschrift für Politik. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1917)

F

Faltys Olga: A lokalisatió és a felismerés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 373. (1917)

Faluhelyi Ferenc: Martini és az osztrák közoktatásügy. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 421-425. (1917)

Fest Aladár: A történelmi oktatás módszere : székfoglaló a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1916 október 21-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 129-157. (1917)

Fináczy Ernő: Arany János : a M. Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság XXV. évi közgyűlésének elnöki megnyitója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 1-9. (1917)

Fináczy Ernő: Tanügyi reformok : elnöki megnyitó a M. Paed. Társ. 1917 okt. 20-án tartott felolvasó ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 441-445. (1917)

Fináczy Ernő: A nevelés fogalmának elemzése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 305-311. (1917)

Frank Antal: A szülők az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 285-286. (1917)

Fáy Albert: A "A vándor- vagy oláh cigány kérdés" című cikk kéziratos kivonata.

G

Gerőcz Kálmán: A nemzetközi jog, a szükségjog és az ősjog összefüggése. In: Kolligátum. pp. 1-42. (1917)

Glück Heinrich: Török művészet. (1917)

Grzegorzewski Jan: Caraimica : Jęzikyk Łach-Karaitów : narzecze południowe (łucko-halickie). In: Rocznik Orientalistyczny. (1917)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 1. Hazai művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 99. (1917)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 1. Hazai művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 195-196. (1917)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 1. Hazai művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 355-356. (1917)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 1. Hazai művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 493-494. (1917)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német művek (1916 okt.—dec.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 99-102. (1917)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német művek (1917 febr.—ápr.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 356-357. (1917)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német művek (1917 január). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 196-197. (1917)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német művek (1917 máj.—aug.). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 494-495. (1917)

Gálos Rezső and Ernst Ottó: Asmus Semper. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 170-180. (1917)

H

Hacker Ervin: A börtönrendszerek : a pozsonyi pártfogói értekezleten tartott felolvasás. In: Kolligátum. pp. 3-41. (1917)

Hajnóczy R. József: Lőcsei tanulók külföldön a XVI. és XVII. században. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 339-343. (1917)

Hartmann Martin: Die Literatur der Neuen Türkei. In: Bücher-Katalog. (1917)

Hartmann Richard: Politische Geographie des Mamlūkreichs : kapitel 5 und 6 des Staatshandbuchs Ibn Faḍlallāh al-'Omarī's. In: Politische Geographie des Mamlūkreichs : kapitel 5 und 6 des Staatshandbuchs Ibn Faḍlallāh al-'Omarī's. (1917)

Havass Rudolf: Die Reinkorporierung Dalmatiens. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1917)

Hekler Antal: A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet első félévi működése. In: Századok. (1917)

Hellebrant Árpád: Paedagogiai Repertorium [!Pedagógiai Repertórium] : a magyar paedagogiai irodalom 1916-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 593-654. (1917)

Hollós József: A tüdővész leküzdése Szegeden : a szegedi tüdővészellenes szövetség 1917. május 13-iki első ülésén tartott előadás.

Horváth Károly: Az ember és művei a földrajztanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 370-373. (1917)

Horváth Károly: A biológia tanítása a háború után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 79-87. (1917)

I

Imre Lajos: Károlyi Sándor: Az iskolán kívüli népoktatás és a népjólét. Szatmár-Námeti, 1917. 193 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 556-558. (1917)

Imre Lajos: Tervezet az ifi. egyesületek kérdésének megoldására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 394-411. (1917)

Imre Sándor: Az angol közoktatásügyi miniszter. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 373. (1917)

Imre Sándor: Budapesti Szemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 362-363. (1917)

Imre Sándor: Debreceni Közlöny. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 580-581. (1917)

Imre Sándor: Dr. W. Peters: Einführung in die Pädagogik auf psychologischer Grundlage. Leipzig, 1916, Quelle und Meyer : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 428-429. (1917)

Imre Sándor: Dóczi Imre: Nevelésügyi feladatok a református egyházban. Értekezések és egyéb kisebb dolgozatok a theologia [teológia!] köréből I. kötet 4. sz. Debreczen, 1916, Hegedűs és Sándor, 15 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 95-96. (1917)

Imre Sándor: Fővárosi Közlöny. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 581. (1917)

Imre Sándor: Gyertyánffy István, Levelek a feminizmus és nőnevelés kérdései köréből. Budapest, 1917, Lampel R. biz., 115 1. (A Magyar Paedag. Társaság Könyvtára 2.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 348-350. (1917)

Imre Sándor: Irodalomtörténeti Közlemények. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 581. (1917)

Imre Sándor: Kereskedelmi Szakoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 363. (1917)

Imre Sándor: Keresztény Magvető. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 581. (1917)

Imre Sándor: Magyar Gimnázium. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 363-364. (1917)

Imre Sándor: Magyar Középiskola : 1917 :1—8. sz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 581-582. (1917)

Imre Sándor: Nemzeti nevelés Svájcban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 585-586. (1917)

Imre Sándor: Protestáns Szemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 583. (1917)

Imre Sándor: Theologiai Szaklap. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 366-367. (1917)

Imre Sándor: Tudománypolitikai kérdések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 475-482. (1917)

Imre Sándor: Ukránia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 367. (1917)

Imre Sándor: Uránia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 583-584. (1917)

Imre Sándor: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 302-303. (1917)

Imre Sándor: A békére való átmenet nevelésügyi feladatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 377-382. (1917)

Imre Sándor: A fiúk nevelése a családban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 586-587. (1917)

Imre Sándor: A német középiskola a háború után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 343-348. (1917)

Imre Sándor and Gulyás Pál: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 508-510. (1917)

Imre Sándor and Müller A.: A tehetségesek iskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 586. (1917)

J

Jacob Georg: Türkische Urkunden. In: Der Islam. (1917)

Jacob Georg: Zu Brockelmann's Artikel 7. Bd. S. 345-8. In: Der Islam. (1917)

Jancsó Miklós: Kisérleti vizsgálatok a visszatérő láz recidiváinak pathogenesisére vonatkozólag. In: Kolligátum. pp. 1-36. (1917)

Jancsó Miklós: Purjesz Zsigmond. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1917)

Jankovich Béla: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 121-123. (1917)

Juba Adolf: Az ifjusági [!ifjúsági] egyesületek kérdése : felolvasás a Magyar Paedag. Társaságban 1916 dec. 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 262-275. (1917)

Juba Adolf and Imre Sándor: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 587-590. (1917)

Juvancz Iréneusz: A számolóképesség vizsgálásában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 298-300. (1917)

K

Kandymov Ûnus: 1917 sene qurultay : o nasyl olġan èdi. (1917)

Kemény Ferenc: Az iskolaügynek új középeurópai rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 425-427. (1917)

Kemény Ferenc: Jakob Wychgram: Die deutsche Schule und die deutsche Zukunft. Beiträge zur Entwicklung des Unterrichtswesens. Leipzig, 1916, 0. Nemnich, : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 350-353. (1917)

Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 1915-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 102-120. (1917)

Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 1916-ban : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 560-580. (1917)

Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 1916-ban. : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 496-508. (1917)

Kemény Ferenc: Társadalmi jogalkotás és nevelésügy. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 331-336. (1917)

Kemény Ferenc and Höfler Alois: Osztrák egyetemi tanárok a magyar nyelv tanulásáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 300-302. (1917)

Kemény Gábor: Saint-Pierre apát pedagógiája : St.-Pierre mint Rousseau előfutára : felolvasás a Magyar Paedagogiai Társaságban 1916 május 20-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 63-76. (1917)

Kerékgyártó Ilona: A szülők az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 77-79. (1917)

Király György: A modern irodalom tanítása a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 41-48. (1917)

Kiss Margit: A. logikus és a mechanikus emlékezet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 300. (1917)

Kiss Margit: J. Schrenck: Über das Verständnis für bildliche Darstellung bei Schulkindern. Wissenschaftliche Beitráge für Pädagogik u. Psychologie, 5. Heft, Leipzig, 1916, Quelle u. Meyer, 214 1., 7 M. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 191-193. (1917)

Klebelsberg Kuno: Elnöki megnyitóbeszéd : a Magyar Történelmi Társulat 1917. évi április hó 26-án tartott közgyűlésén mondotta Klebelsberg Kuno.

Komis Gyula: Erismann, Th.: Angewandte Psychologie. Berlin, 1916, Göschensche Verlagshandlung. 160 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 91-93. (1917)

Kovács János: Diákjaink hadiszolgálatának beszámítása : felolvasás a M. P. T. 1917 nov. 17-iki ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 513-519. (1917)

Kovács Rezső: Vitás pontok a testi nevelés kérdésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 445-459. (1917)

Kováts Alajos: A Gyermek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 360-361. (1917)

Kováts Alajos: Múzeumaink és közkönyvtáraink. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 197-204. (1917)

Kováts Alajos: Népnevelő. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 364. (1917)

Kováts Alajos: A népiskolai történettanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 540-546. (1917)

Kowalski Tadeusz: Piosenki ludowe anatolskie o rozbójniku Czakydżym. In: Rocznik Orientalistyczny. (1917)

Kármán Elemér: A kriminálpedagógia feladatai : II., befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 319-326. (1917)

Kármán Elemér: A kriminálpedagógia feladatai : előadás a M. P. T.-ban 1916 márc. 18-án. I. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 241-249. (1917)

Kéri Hedvig: Helga Eng: Abstrakte Begriffe im Sprechen und Denken des Kindes. Beihefte zur Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologische Sammelforschung. Heft 8. 1914 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 429-431. (1917)

L

Lados József: A falusi magyar nép művelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 29-36. (1917)

Laufer Berthold: Origin of the word shaman. In: American Anthropologist. (1917)

Laufer Berthold: The reindeer and its domestication. In: Memoirs of the American Anthropological Association. (1917)

Lechnitzky Gyula: A művelődési politika a háború után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 36-40. (1917)

Lázár Szilárd: Dr. Paul Ranschburg : Die Leseschwäche und Rechenschwäche der Schulkinder im Lichte des Experiments. Berlin, 1916, Springer, VII + 69 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 187-189. (1917)

M

Menyhárth Gáspár: A szavatosság törvényhozási szempontból.

Moudry Hugó: Krammer József: Az oktatástan elveinek gyakorlati megvalósítása az iskolában, különös tekintettel a polgári leányiskolára. Pozsony, 1916, 47 1., 1 K. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 96-98. (1917)

N

Nagy József Béla: Demeny, Georges: L'éducation de l'effort. Psychologie-Physiologie. Paris, 1914 F. Alcan. YII+22S 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 189-191. (1917)

Nagy József Béla: J. Wilbois : Les nouvelles métliodes d'éducatioii. L'éducatiou de la volonté et du coeur. Paris, 1914, F. Alcan. 179 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 88-91. (1917)

Nagyvinszky Sándor: Napredak 1916. évf. 10. füzet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 204-205. (1917)

Németh Gyula: Thomsen a nagyszentmiklósi kincs feliratairól : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1917)

Németh Gyula: Vilhelm Thomsen - Turcica : études concernant l'interprétation des inscriptions turques de la Mongolie et de la Sibérie. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 37. Helsingfors, 1916 : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1917)

Németh Gyula: A régi magyar írás eredete. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1917)

Niemeyer Theodor: Aufgaben künftiger Völkerrechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1917)

Nádai Pál: A művészi nevelés céljai : Székfoglaló a M. P. T. 1917 április 21-i ülésén : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 382-394. (1917)

Nádai Pál: A művészi nevelés céljai : székfoglaló a M. P. T. 1917 ápr. 21-i ülésén : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 459-474. (1917)

Nánay Béla: Békére való nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 10-21. (1917)

O

Olasz Károly: A tehetségesek érdekében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 368. (1917)

Ormai Kálmán: Kúnos Ignác: A nyugati kultúra hatása a török irodalomban. Előadás Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére. Budapest, 1916 : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. pp. 147-148. (1917)

P

Papp László: J. Georgescu: Dovezi nouǎ pentru adevăruri vechi. : (Új bizonyítékok régi igazságokra.) Bibi. Semanatorul. Arad, 1916, 120 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). p. 353. (1917)

Papp László and Herold W.: Filozófiai nevelés természettudományi oktatás útján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 205-206. (1917)

Pfeiffer Miklós: A domonkosrend magyar zárdáinak vázlatos története : jegyzetekkel bővített különkiadás "A Szent Domonkos-rend multjából és jelenéből" c. emlékkönyvből.

Pintér Jenő: A magyar irodalomtörténet a nem magyarajkú [!magyar ajkú] középiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 547-551. (1917)

Polner Ödön: "Vélemény a lengyel kérdés tárgyában".

Prochaska József: A kényszer-gimnazista. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 206-207. (1917)

Péch Aladár: Néhány adat a reáliskoláról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 411-417. (1917)

R

Réthei Prikkel Marián: A régi magyar énekmondók. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1917)

Róheim Géza: A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. In: Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság hivatalos értesítője. (1917)

Rácz Gyula: A magyar művelődés válsága. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 21-28. (1917)

Révay József: De klassieke oudheid in het gymnasiaal onderwijs. Rapport in opdracht van het genootschap van leeraren aan Nederlandsche gymnasiën samengesteld door J. W. Bierma, H. Bolkestein, E. H. Renkema, J. van IJzeren. : A klasszikus ókor a gimnáziumi tanításban Jelentés: a németalföldi gimn. tanárok egyesületének megbízásából összeállították. Leiden, Sijthoff, 1916, VIII+205 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 431-435. (1917)

Révay József: Ludwig Schwabe: Dorpat vor fünfzig Jahren. Aus den Lebenserinnerungen eines deutschen Professors. 2. Tausend. Leipzig, 1915, S. Hirzel, VIII+103 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 288-290. (1917)

Révayné Zuber Marianne: Hans Goosz: Die deutsche Sprachlehre in den vier Unterklassen der Mittelschule. (Beilage zum Programm des Honterus- Gymnasiums und der damit verbundenen Lehranstalten. 1914/15.) Brassó, 1915. Sohneider und Femminger, 68 1 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 353-355. (1917)

Révayné Zuber Marianne: Herget, A.: Die wichtigsten Strömungen im pädagogischen Leben der Gegenwart. Prag, 1915 és 1916, A. Haase : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 193-195. (1917)

Révész Géza: A tehetség időszerű problémái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 519-534. (1917)

Róheim Géza: Spiegelzauber = Imago 1917.

S

Schneller Károly: A gyermekhalandóságról. In: Kolligátum. pp. 365-386. (1917)

Sebestyén Gyula: Kritikai tévedések a rovásírás körében. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1917)

Setälä Emil Nestor: Nyelvek én népek. In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata;Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata. (1917)

Snašel Ferenc and Czettler Jenő: A magyar kisgazdaosztály nevelése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 180-184. (1917)

Suszter Oszkár: Dr. Bihari Károly: Báró Eötvös József politikája. A M. T. Akadémiától 200 arannyal jutalmazott pályamunka. Budapest, 1916, M. T. Akadémia, 386 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 487-490. (1917)

Suszter Oszkár: A vajdahunyadi vár felhasználása iskolai célra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 296-298. (1917)

Szabó László: Városi élet a középkori Dalmáciában.

Szabó László: Adatok a tanító lélektanához : székfoglaló a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1916 március 17-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 311-319. (1917)

Szelényi Ödön: Joseph Vernay: Essai sur la Pédagogie de Leibniz. Heidelberg 1914, 111 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 490-492. (1917)

Szelényi Ödön: Leibniz viszonya a pedagógiához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 327-331. (1917)

Szelényi Ödön: Leibniz. Halálának kétszázadik évfordulója alkalmából. Alexander Bernát, Dénes Lajos, Dienes Pál, Finkey Ferenc, Pauler Ákos, Rácz Lajos, Révész Géza, Tankó Béla, Vida Sándor dolgozatai. A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára. 1. sz. Budapest 1917, Franklin-T., 315 l. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 492-493. (1917)

Szelényi Ödön: Tanügyi reformjavaslat 1848-ból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 283-285. (1917)

Szelényi Ödön: W. J. Ruttmann: Erblichkeitslehre und Pädagogik. Schulwissenschaftlicher Verlag. Leipzig, 1917, A. Haase. 152 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 558-559. (1917)

Szelényi Ödön and Vandrák András: Vandrák András pedagógiai iratai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 48-63. (1917)

Szentirmai Imre: A középiskolai történettanítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 534-539. (1917)

Szentiványi Róbert: Elüljáróba. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1917)

Szentiványi Róbert: A cseh probléma. In: Kolligátum. pp. 57-59. (1917)

Szentiványi Róbert: A horvát kérdés. In: Kolligátum. pp. 60-63. (1917)

Szentiványi Róbert: A német szövetséges. In: Kolligátum. p. 64. (1917)

Szviezsényi Zoltán: Egyetemes irodalomtörténet a görögpótló helyett. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 336-339. (1917)

Szöllősi István: Szabadság és felelősségérzés az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 157-169. (1917)

Szőts Gyula: Emlékkönyv Dóczi Imre tanügyi közszolgálatának negyven esztendős jubileumára. Kiadja az Országos Református Tanáregyesület. Sajtó alá rendezte S. Szabó József, az Országos Református Tanáregyesület alelnöke. Debrecen, 1917. n 8°, 255 1. Dóczi I. arcképével. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 551-555. (1917)

T

Teveli Mihály: Elkalandozások a tanításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 369-370. (1917)

Teveli Mihály: Hadiévek az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 435-436. (1917)

Teveli Mihály: Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 364-365. (1917)

Teveli Mihály: A tehetségesek haladása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 368-369. (1917)

Thomsen Vilhelm Ludvig Peter: Une inscription de la trouvaille d'or de Nagy-Szent-Miklós (Hongrie). In: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab : historisk-filosofiske meddelelser. (1917)

Tisza István: "Előterjesztés Gróf Klebelsberg Kunónak miniszterelnökségi államtitkárrá kinevezése tárgyában." Könyvlap: Tisza István összes munkái. 6. kötet. 1916 június - 1918 október között írt levelek és küldött táviratok (Budapest, Franklin, 1937). 198. p.

Téri József: Polgáriskolai Közlöny. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 365-366. (1917)

Tőry Gusztáv: Tőry Gusztáv igazságügyi államtitkár levele Polner Ödönhöz [3.].

Tőry Gusztáv: Tőry Gusztáv igazságügyi államtitkár levele Polner Ödönhöz [4.].

U

Ugron Gábor: A magyar királyi belügyminiszter felkérése Herrmann Antalhoz.

V

Vidákovits Kamilló: Zur Frage der plastischen Ausfüllung von Hohlräumen bei der Operation chronischer Empyeme. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1917)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Anonimnyj gruzinskoj istorik XIV veka o mongol'skom âzyke. In: Izvestiâ Rossijskoj Akademii Nauk. (1917)

Vrchlický Jaroslav: Farbige Scherben : Ironische und sentimentale Geschichten : Autorosierte Übersetzung aus dem Tschechischen von Edmund Grün. In: Kolligátum. pp. 1-115. (1917)

Vértes O. József: M. Lobsien: Experimentelle praktische Schülerkunde. Mit einem Beitrag über das pathologische Kind von Dr. O. Mönkemöller. Leipzig und Berlin, 1916, Teubner. 295 1., : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 93-94. (1917)

Á

Ágner Lajos: A. Flexuer: A Modern School. New-York, 1916, Publications of the General Education Board, 20 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 94-95. (1917)

Ágner Lajos: Az 1915/6. évi középiskolai értesítők pedagógiai értekezései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (26). pp. 358-360. (1917)

This list was generated on 2024. június 15. 18:15:14 CEST.