Items where Year is 1916

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Number of items: 197.

A

Acsay István: Tankönyvbiráló [!tankönyvbíráló] bizottság és pályázat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 54-57. (1916)

Altenburger Adolf: Orel Géza dr.: Műhelyi nevelés Páris [!Párizs] iskoláiban : kézimunka tanító- és nőképzés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 65-68. (1916)

Arató Frigyes and Krammer József: A felső leányiskoláról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 357-363. (1916)

B

Bartók György: Dr. Bárány Gerő: Ethikai előadások : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 62-63. (1916)

Benisch Arthur: Ausztria közoktatásügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 8-23. (1916)

Benisch Arthur: Szomszédaink és magunk megismerése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 72-73. (1916)

Benisch Arthur: A koedukáció Horvátországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 192-195. (1916)

Benisch Arthur: A magyar nyelv tanítása Horvátországban és Boszniában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 493-501. (1916)

Bittenbinder Miklós: Felső leányiskoláink az 1914/5. iskolai évben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 208-213. (1916)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 128-160. (1916)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 223-224. (1916)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 304. (1916)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 383-384. (1916)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 447-448. (1916)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 512. (1916)

Budde Gerhard: A céh, az élet és az iskola : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 445-446. (1916)

Buza László: A Magyar Szent Korona igényei volt mellékországokra : közjogi tanulmány : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1916)

Buza László: A háború és a nemzetközi jog : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-26. (1916)

Buza László: A magyar trónörökösben megkívántató kellékek. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1916)

C

Csekey István: Über des handschriftliche Original der ungarischen Pragmatischen Sanktion. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1916)

Csekey István: A magyar Pragmatica Sanctio írott eredetijéből. In: Kolligátum. pp. 1-88. (1916)

Csengeri János: A humanisztikus gimnázium és a németek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 463-479. (1916)

Császár Mihály: A páduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai, 1264-1864 : gyűjt. és közr. Veress Endre : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 279-282. (1916)

D

Dékány István: A történelem-tanítás új rendje Poroszországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 305-315. (1916)

E

Endrei Gerzson: Albert von Berzeviczy, Humanismus und Weltkrieg : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 200-201. (1916)

Endrei Gerzson: Lexen, Fr.: 1. Zur Reform unserer Gymnasien 1—401. ; 2. Vorschläge zur Organisation der Schulwanderungen 1—19 l. ; 3. Die innere Ausstattung unserer neuen Mittelschule uud das Heimatmuseum. 1—14 1. : Separatabdruck aus der Kronstädter Zeitung.) Nagyszeben, 1912—14, a szerző kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 435-436. (1916)

Erdélyi Lajos: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 127. (1916)

F

Fehér Géza: Darkó Jenő : Bölcs Leó Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. Akadémiai székfoglaló. Akadémiai értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XXIII. kötet, 4. szám. Budapest, 1915. 120 l. : könyvismertetés. In: Századok. (1916)

Feszty Béla: Újságkivágat a cigányügyről.

Fináczy Ernő: Eszmények és valóságok : a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság XXIV. közgyűlésének elnöki megnyitója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 1-7. (1916)

Fináczy Ernő: Kármán Mór : elnöki megnyitó a M. [!Magyar] Paed. [!Pedagógiai] Társaság ülésén 1916 november 18-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 513-514. (1916)

Fináczy Ernő: Szakoktatásunkról : elnöki megnyitó a M. P. T. 1916. évi okt. ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 449-455. (1916)

Fináczy Ernő: Zárószavak a Kármán-ünnepélyen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 542-543. (1916)

Fleiner Fritz: Beamtenstaat und Volksstaat : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 27-57. (1916)

Frank Antal: Jovicza Ignác: A munka iskolája : a cselekvő-oktatás elmélete és gyakorlata az elemi népiskolában : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 117-119. (1916)

Frings Theodor: Die rheinische Accentuierung : Vorstudie zu einer Grammatik der rheinischen Mundarten. In: Kolligátum. pp. 1-98. (1916)

G

Ganyó Vilmos: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 302-303. (1916)

Geréb József: Kármán gimnáziumi munkája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 581-582. (1916)

Gockler Lajos: Magyar Figyelő : (1915) 23. sz . : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 82. (1916)

Gulyás Pál and Philipp Kálmán: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 221-222. (1916)

Gyalui Ilona: Voltaire művészeti és irodalmi kritikája.

Gyulai Ágost: Új Könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 505-506. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 69-70. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 70. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 122. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 122-123. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 203. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 203. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 288. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 289. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 438-439. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek : A háború irodalmából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 377. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 376-377. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 437-438. (1916)

Gyulai Ágost: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 439-441. (1916)

Görögné Beke Margit: A gyermeklélek szubjektivizmusáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 332-342. (1916)

H

Hachtmann Otto: Türkisch wie man es erlernt und lehrt : die Wege zur Erlernung der türkischen Sprache, nebst einer Einführung in die türkische Literatur. (1916)

Hartmann Richard: Politische Geographie des Mamlūkreichs : kapitel 5 und 6 des Staatshandbuchs Ibn Faḍlallāh al-'Omarī's : 1. rész. In: Politische Geographie des Mamlūkreichs : kapitel 5 und 6 des Staatshandbuchs Ibn Faḍlallāh al-'Omarī's. (1916)

Heinrich János: Dr. Schack Béla: Svájc kereskedelmi oktatásügye : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 285. (1916)

Heinrich János: Kármán a kereskedelmi iskolai tanárképzésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 582-585. (1916)

Heinrich János: A felsőkereskedelmi [!felső kereskedelmi] iskolák az 1914/5. évben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 73-81. (1916)

Hellerbrant Árpád: Paedagogiai [!Pedagógiai] repertorium [repertórium] : a magyar paedagogiai [!pedagógai] irodalom 1915-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 601-664. (1916)

Herrmann Antal: "A belügyminisztérium 1916. évi ... számú rendelete a kóbor (sátoros) czigányokról".

Homor István and Kovács János and Tömörkény István and Móra Ferenc: A Dugonics Társaság Lázár-emlékünnepe : néhai elnökének Dr. Lázár György halálának első évfordulója napján : 1906. január 30.

Horváth Ödön: Tanulmányok a vadászati- és fegyveradójövedéki kihágások köréből. In: Kolligátum. pp. 1-57. (1916)

I

Iklódy-Szabó János: A jövő Magyarországa : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1916)

Imre Lajos: Bartók György: Háború, közmivelődés, nemzetnevelés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 432-433. (1916)

Imre Lajos: A hadiárvák nevelésének kérdéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 289-296. (1916)

Imre Sándor: Az iskolai reformok és a nyilvánosság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 377-380. (1916)

Imre Sándor: Ballai Károly: A magyar kisdednevelés fejlődéstörténetének vázlata 1843-1914 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 503. (1916)

Imre Sándor: Dr. Adalbert Czerny: Die Erziehung zur Schule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 503-504. (1916)

Imre Sándor: Gyertyánffy István: Epilogus a Theanohoz. Gondolatok a Theano-nevelési eszmék gyakorlati megvalósításáról : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 373-374. (1916)

Imre Sándor: Kármán emlékezete a kolozsvári tanárképző-intézetben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 570-571. (1916)

Imre Sándor: Középeurópai [!Közép-európai] nevelésügyi értekezletek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 204-207. (1916)

Imre Sándor: A Magyar Közművelődés Kármán-száma. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 598-599. (1916)

Imre Sándor: Richard Seyfert, Von deutschem Wesen nach dem Kriege : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 202. (1916)

Imre Sándor: Viertes Jahrbuch der pädagogischen Zentrale des Deutschen Lehrervereins : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 282-283. (1916)

Imre Sándor: A miniszterium [!minisztérium] reformmunkálatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 506-509. (1916)

J

Jacob Georg: Türkische Brotkarten aus dem 16. Jahrhundert. In: Weltwirtschaftliches Archiv. (1916)

Juvancz Iréneusz: Erich Wulffen: Kriminalpädagogie : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 285-287. (1916)

K

Karácsonyi János: Szent László meghódítja a régi Szlavóniát : felolvasta 1915. november 8-án. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1916)

Karátson Sándor: Honvédelmi minisztériumi utasítás a törvényhatóságok számára a kóbor cigányok lovainak rekvirálásáról.

Kemény Ferenc: Az "Einheitsschule" német és magyar megvilágításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 420-427. (1916)

Kemény Ferenc: Jelszavak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 446-447. (1916)

Kemény Ferenc: A háború és a nyelvek : művelődéstörténeti adatok, első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 227-246. (1916)

Kemény Ferenc: A háború és a nyelvek : művelődéstörténeti adatok, második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 343-353. (1916)

Kemény Ferenc: A háború és az iskola : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 57-62. (1916)

Kemény Ferenc and Weidner G.: Herder és a reáliskola : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 87-89. (1916)

Kenéz Béla: Nép és föld.

Kornis Gyula: Az Út 1916 : 2. sz. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 297. (1916)

Kornis Gyula: E. Molnár: Une nouvelle méthode en psychologie religieuse : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 374-375. (1916)

Kovács János: Az intuíció szerepe a növendékek megítélésében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 489-493. (1916)

Kováts Alajos: Dr. Szelényi Ödön: Tessedik Sámuel élete és munkássága (1742-1820) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 501-502. (1916)

Kováts Alajos: A népiskolai osztályismétlés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 275-279. (1916)

König E.: Zum Vorgeschichte des Namens "Russen". In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1916)

Krammer József: A felső leányiskola negyven éve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 167-182. (1916)

Krammer József: A felső leányiskoláról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 363-373. (1916)

Kristóf György: Egy pillantás az erdélyi szászság tanügyébe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 264-270. (1916)

Kállai Ernő: A tehetséges tanulók kiválasztása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 270-275. (1916)

Kármán Jozefin: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 593-597. (1916)

Kármán Jozefin and Kármán Jozefin: Kármán Mór munkái és dolgozatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 586-593. (1916)

Kármán Jozefin and Kármán Tódor: Bevezetés az erkölcsi nevelés elméletéhez : Kármán Mór hagyatékából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 543-569. (1916)

Kőrösi Henrik: Kármán a miniszteriumban [!minisztériumban]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 572-281. (1916)

L

Littke Aurél: Középiskolai földrajzoktatásunk átalakítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 109-113. (1916)

Lukács György: Közegészség és iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 161-167. (1916)

Lázár Szilárd: A pszichológia és a gazdasági érdekek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 51-54. (1916)

M

M. Hamvai Erzsébet: J. Adams: The Evolution of Educational Theory : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 433-435. (1916)

Magyary Géza: Jogi feladataink keleten : a Magyar-Bosnyák és Keleti Gazdasági Központ jogi munka-programmja. (1916)

Majnagašev Stepan Dmitrievič: Žertvoprinošenie Nebu u beltirov : s dvumâ tablicami risunkov. In: Sbornik Muzeâ Antropologii i Étnografii pri Rossijskoj akademii nauk. (1916)

Majtényi Károly: A cselekvés iskolája felé. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 441-443. (1916)

Marton Géza: A nemzetközi jog jogiságának kérdéséhez : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1916)

Marót Károly: Görögné Beke Margit: Ata könyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 120-121. (1916)

Matzdorf Paul: Az ifjúság gondozását a tanköteles kor után : (Jugendpflege ) : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 301. (1916)

Meister R.: A háború mint erkölcsi kérdés : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 90. (1916)

Merkle Sebastian: A felekezeti különbségek és a történettanítás : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 219-220. (1916)

Márki Sándor: "A kolozsvári egyetem hadbavonúlt ifjai 1914/16.".

Mátrai Ferenc: Magyar olvasókönyveink nemzetiségi vidéken. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 195-197. (1916)

N

Nagy József Béla: A Poehlmann-féle nyelvtanító módszer. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 32-40. (1916)

Nagyvinszky Sándor: Napredak 1915. évf. Zágráb : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 125-126. (1916)

Németh Gyula: Az "Attila-kincs" feliratainak ügye. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1916)

Németh Gyula: Nem hajt a tatár. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1916)

Németh Gyula: Sebestyén Gyula : A magyar rovásírás hiteles emlékei. Budapest, 1915 : könyvismertetés. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1916)

Németh Gyula: Ürge. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1916)

Németh Gyula: Vannak-e arab eredetű bolgár-török szavaink? In: Magyar nyelvőr : a Magyar Tudományos Akadémia Magyar nyelvi Bizottságának folyóirata. (1916)

Németh Gyula: Zu den "Osttürkischen Dialektstudien" von Bang und Marquart : Buchbesprechung. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1916)

Németh Gyula: A bíráló felelete. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1916)

Németh Gyula: A nagyszentmiklósi kincs revíziója. In: Történeti Szemle : Magyar Tudományos Akadémia megbízásából. (1916)

Németh Gyula: A török nyelvek. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1916)

Nánay Béla: Az élelmesség iskolája. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 41-45. (1916)

O

Orbán János: Sámboky Jánosról.

P

Pintér Jenő: Császár Mihály: Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 119-120. (1916)

Prinz Gyula: Harc a tengerért.

Puky Endre: Abaúj-Torna vármegye alispánjának felterjesztése a kóbor cigányoktól őrizetbe vett járművek tárgyában.

Péch Aladár: A középiskolai reform és reáliskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 246-263. (1916)

R

Réthey Ferenc: A vadimonium.

Réthey Ferenc: A vadimonium. In: Kolligátum. pp. 30-55. (1916)

S

Sasvári Ármin: Mi lesz Albániával? In: Kolligátum. pp. 1-23. (1916)

Schiller A.: Segítő óra : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 220. (1916)

Schmidt Márton: Érettségi vizsgálati tapasztalatok és reformjavaslatok : felolvasás a M. P. T.-ban 1916 márc. 18-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 408-419. (1916)

Seyfert Richard: Deutsche Schulpraxis : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 220. (1916)

Smend Rudolf: Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 243-270. (1916)

Solymossy Sándor: A "szép ember" meséje. In: Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság hivatalos értesítője. (1916)

Stern W.: A háborúban megsérültek nevelése : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 446. (1916)

Stumme Hans: Türkische Lesestücke. (1916)

Stumme Hans: Türkische Lesestücke : Zweite verbesserte und erweiterte Auflage. (1916)

Stumme Hans: Türkische Schrift : ein Übungsheft zum Schreibenlernen des Türkischen. (1916)

Suszter Oszkár: A katonaiskolák tanárai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 70-72. (1916)

Szekfű Gyula: Bevezetés : kútfőkritikai tanulmány a hódoltság korabeli török történetírókról. In: Török történetírók. (1916)

Szelényi Ödön: Hartmann Ede pedagógiai nézetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 182-191. (1916)

Szelényi Ödön: Theologiai [!Teológiai] Szaklap : 1916. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 299. (1916)

Szelényi Ödön: Uránia : 9., 10. sz. Paedagogiai [!Pedagógiai] törekvések Magyarországon 1849-1867-ig. c. Szelényi Ödön... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 511. (1916)

Szent-Györgyi Albert: Vizsgálatok az üvegtest szerkezetéről. In: Mathematikai és Természettudományi Értesítő : a Magyar Tudományos Akadémia 3. osztályának folyóirata, (34). pp. 623-640. (1916)

Szentiványi Róbert: Andrássy balsorsa. In: Kolligátum. pp. 97-101. (1916)

Szentiványi Róbert: Ave Rex. In: Kolligátum. pp. 102-106. (1916)

Szentiványi Róbert: Az új középiskola. In: Kolligátum. pp. 32-40. (1916)

Szentiványi Róbert: Erdély védelme. In: Kolligátum. pp. 80-82. (1916)

Szentiványi Róbert: Exsurge. In: Kolligátum. pp. 84-87. (1916)

Szentiványi Róbert: Három interpellatio. In: Kolligátum. pp. 50-54. (1916)

Szentiványi Róbert: Katonás nevelés. In: Kolligátum. pp. 41-44. (1916)

Szentiványi Róbert: Kiew felé! In: Kolligátum. pp. 73-75. (1916)

Szentiványi Róbert: Károlyi pártja. In: Kolligátum. pp. 93-96. (1916)

Szentiványi Róbert: Noblesse oblige. In: Kolligátum. pp. 71-72. (1916)

Szentiványi Róbert: Ohne Ungarn. In: Kolligátum. pp. 55-56. (1916)

Szentiványi Róbert: Redde Siculos! In: Kolligátum. pp. 45-48. (1916)

Szentiványi Róbert: Városrendezés. In: Kolligátum. pp. 24-27. (1916)

Szentiványi Róbert: A baka dicsérete. In: Kolligátum. pp. 76-79. (1916)

Szentiványi Róbert: A földi gáz és Gyulafehérvár. In: Kolligátum. pp. 22-23. (1916)

Szentiványi Róbert: A középiskolai reform. In: Kolligátum. pp. 28-31. (1916)

Szentiványi Róbert: A mi vasúthiányunk. In: Kolligátum. pp. 20-21. (1916)

Szilády Zoltán: Természetrajzi gyakorlatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 479-488. (1916)

Szász Károly: Közművelődési kérdésekről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 97-108. (1916)

Székely István: Gimnáziumi latin tanításunk : felolvasás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1916 ápr. 15-iki ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 394-407. (1916)

Szőts Gyula and Bardócz Pál: Bardócz Pál: 1. Képek a kisdednevelés köréből. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 284. (1916)

Sándor János: Belügyminisztériumi körrendelet a kóbor cigányok gyermekeinek állami menhelyben elhelyezéséről.

Sándor János: Belügyminisztériumi rendelet a kóbor cigányok tartózkodási helyeinek kijelöléséről.

Sándor János: "A belügyminister 1916. évi ... számú rendelete a vándorló /:sátoros:/ cigányok viszonyairól".

Sándor János: "A belügyminiszter 1916. évi ... számú rendelete a vándorló /:sátoros:/ cigányok viszonyiról".

Sándor János: "A belügyminiszter 1916. évi ... számú rendelete a vándorló /:sátoros:/ cigányok viszonyiról". Rendelet a községi előljárók teendőiről. "Utasítás az egyes kérdőpontok kitöltéséhez". "Nyilvántartólap".

Sándor János: A magyar királyi belügyminiszter utazási engedélye Herrmann Antal számára.

T

Tavaszy Sándor: Georg Büttner: Im Banne des logischen Zwanges : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 197-200. (1916)

Teveli Mihály: Keleti Adolf: Pedagógiai tanulmányok : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 63-65. (1916)

Tews Johannes: Az "Einheitsschule" német és magyar megvilágításban : [válasz Kemény F. cikkére]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 428-432. (1916)

Thomsen Vilhelm Ludvig Peter: Turcica : études concernant l'interprétation des inscriptions turques de la Mongolie et de la Sibérie. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia = Mémoires de la Société finno-ougrienne. (1916)

Trócsányi Zoltán: A finnugor népek őstörténete : könyvismertetés. In: Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság hivatalos értesítője. pp. 190-209. (1916)

Török Pál: Az iskola mint nagyüzem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 45-51. (1916)

V

Vadász M. Elemér: Egyetemi nevelés és egyetemi pálya. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 23-32. (1916)

Vajda Gyula and Krammer József: A felső leányiskoláról : megjegyzések Krammer József cikkére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 354-357. (1916)

Vida Sándor: Szitnyai Elek: A szellemi erők gyűjtése és pazarlása ; Miért vagyunk jók vagy rosszak? : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 114-117. (1916)

Vida Sándor: Világnézet tanítása középiskolában : felolvasás a M. P. T. 1916 májusi ülésén, I. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 385-394. (1916)

Vida Sándor: Világnézet tanítása középiskolában : felolvasás a M. P. T. 1916 májusi ülésén, II. befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 455-463. (1916)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Tureckij narodec hotony : posvâŝaetsâ G. N. Potaninu. In: Zapisok Vostočnago otdeleniâ Imperatorskago russkago arheologičeskago obŝetva. (1916)

W

Waldapfel János: A közoktatásügy decentralizációja : a M. Paedag. [!Pedag.] Társaságban 1916 ápr. 15.-én tartott előadás kivonata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 225-227. (1916)

Weszely Ödön: Kármán Mór emlékezete : emlékbeszéd a M. Paed. [!Ped.] Társaságnak 1916 nov. 18-iki ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 514-542. (1916)

Z

Zibolen Endre: Magyar Középiskola : 3-4. sz. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). p. 380. (1916)

Zsinka Ferenc: Török-magyar oklevéltár : 1533-1789. Gyüjt. és ford. Karácson Imre : könyvismertetés. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 286-290. (1916)

Á

Ágner Lajos: Budapesti napilapokban 1915 jan. 1-dec. 31-ig a következő nevelésügyi cikkek jelentek meg... : [tematikus lapszemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 84-87. (1916)

É

Éltes Mátyás: A gyermeki intelligencia vizsgálatának részletes eredményei : székfoglaló a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1915 okt. 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (25). pp. 315-332. (1916)

This list was generated on 2024. június 19. 18:14:17 CEST.