Items where Year is 1915

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Z | Á | É
Number of items: 222.

A

Alexander Bernát: Magyar Figyelő (1914. dec. 16.) : Alexander Bernát... Fináczy Ernőről ir tanulmányt : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 101-102. (1915)

Altenburger Adolf: Iskoláink belső élete az első háborús tanévben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 575-579. (1915)

B

Balogh Arthur: Constant Benjámin és az alkotmányos állam tana. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1915)

Barczán Endre: Dr. Vajticzky Emánuel: A háború és nevelés : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 625-626. (1915)

Benisch Arthur: Az osztrák nemzetiségek harca a középiskolákért. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 534-543. (1915)

Bernstein Eduard: Az angol kékkönyv : Nagybritánnia és az európai válság : 2. [rész] : a brit külügyi hivatal táviratváltása. In: Kolligátum. pp. 1-91. (1915)

Bernstein Eduard: Az angol kékkönyv : Nagybritánnia és az európai válság : levélváltás és parlamenti nyilatkozatok az események bevezető leírásával : 1. [rész] : a miniszterek történelmi fejtegetései és nyilatkozatai. In: Kolligátum. pp. 1-55. (1915)

Bernstein Eduard: Az orosz narancssárga könyv : diplomáciai okiratok gyüjteménye [!gyűjteménye] az államok között való tárgyalások 1914 julius 10/23 és julius 24/augusztus 6 között. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1915)

Bernstein Eduard: A belga szürkekönyv. In: Kolligátum. pp. 1-55. (1915)

Bozóky Endre: Batta István: A középiskolai fizikatanítás kérdéséről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 289-290. (1915)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 381-384. (1915)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 528. (1915)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 590-592. (1915)

Bozóky Endre: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 654-656. (1915)

Bozóky Endre: A tankönyvengedélyezésről : 2. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 543-556. (1915)

Bozóky Endre: A tankönyvengedélyezésről : felolvasás a M. Paedag. Társaságban 1915 április 17-én, 1. közl. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 476-489. (1915)

Bursics Ernő and Magdits Károly: Népnevelési Közlöny Nagyvárad, 32. évf. 7. sz. Bursics Ernő cikkére Magdits Károly felemlíti... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 103. (1915)

C

C. R.: Szerbia és a szerbek. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1915)

Cholnoky Jenő: Az Adria és partvidéke : térképpel és képekkel.

Cholnoky Jenő: A Földközi tenger és kijárói : nyolc képpel.

E

Ellend József: A sárospataki főiskola és az Entwurf : befejezés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 608-615. (1915)

Ellend József: A sárospataki főiskola és az Entwurf : felolvasás a M. P. T.-ban 1914 nov. 21-én, 1. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 557-565. (1915)

Eöttevényi Nagy Olivér: A háború a nemzetközi jog megvilágításában. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1915)

Eötvös Károly Lajos: A zeleméri "gyámintézet", 1845-49 : adat a magyar gyermekvédelem és földművesnevelés történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 266-273. (1915)

F

Falcsik Dezső: A Pozsonyi M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának véleménye a jogi oktatás reformja tárgyában : felterjesztés a 156.669/1914. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratra. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1915)

Fehér Géza: A nemzeti tudatosság nevelése a leendő leányközépiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 596-608. (1915)

Finkey Ferenc: Jog és igazság a háborúban : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 348-387. (1915)

Fináczy Ernő: Az iskola és a háború : elnöki megnyitó a Magyar Pedagógiai Társaság 1915. évi október havi felolvasó ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 530-534. (1915)

Fináczy Ernő: Az iskolai felügyeletről : a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1915. évi közgyűlésének elnöki megnyitója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 1-8. (1915)

Fodor Márkus: A középiskolai tanárképzés reformja : felolvasás a M. Paed. Társ.-ban 1914 május 16-án : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 62-73. (1915)

Fodor Márkus: A középiskolai tanárképzés reformja : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 160-171. (1915)

Földváry Ferenc: Iskoláink belső élete az első háborús tanévben : az 1914/5. évi iskolai értesítők nyomán, 1. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 572-575. (1915)

G

Gockler Lajos: Egy új neveléstudományi rendszer alapvonalai : előadás a Magy. Paedag. Társaságban 1915. márc. 20-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 127-141. (1915)

Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink. (1915)

Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink. (1915)

Gy. Nagy József: Herbart ifjúkori fejlődése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 76-79. (1915)

Gyulai Ágost: E. G. Ricek: Die Gestalt des Volksschullehrers im Lied, im Roman und auf der Bühne : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 566-567. (1915)

Gyulai Ágost: Paulsen hagyatékából érdekes gondolattöredékeket közöl az Archiv für Pädagogik 1915. évfolyama... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 587. (1915)

Gyulai Ágost: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 588-590. (1915)

Gyulai Ágost: A háború irodalmából : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 294. (1915)

Gyulai Ágost: A háború és kultura [!kultúra] kérdése az irodalomban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 176-189. (1915)

Gyulai Ágost: A háborús pedagógia tízparancsolata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 80-82. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 96-97. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 630-631. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 631-632. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 1. Hazai művek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 92-94. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német könyvek 1914 dec.-1915 jan. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 200-202. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. német könyvek, 1914 aug.-nov. : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 94-96. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 293-294. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 375. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 503-504. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 504-505. (1915)

Gyulai Ágost: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 202. (1915)

Gyulai Ágost and Gyulai Ágost: Új könyvek : 2. Német könyvek, 1915 ápr.-május : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 373-374. (1915)

H

Halász Imre: Nyugat : 1915, 15. sz. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 526. (1915)

Hanenberg Albert: Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie zwischen Nymegen und Ürdingen. In: Kolligátum. pp. 1-285. (1915)

Hegedűs István: A szabadoktatás [!szabad oktatás] lényege és módszere : felolvasás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1914. dec. 19-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 9-20. (1915)

Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai irodalom 1914-ben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 385-464. (1915)

Herrmann Antal: Könyvismertetés Baumann János "Német nyelv és olvasókönyv"-ének II. kötetéről = Polgáriskolai Közlöny 1915. 4.

Herrmann Antal: Mikor lesz vége a háborunak (Történelmi czigány-jóslások) = Az Ujság 1915. febr. 13.

Herrmann Antal: A jótékonyság lokalizálása = Brassói Lapok 1915. aug. 10.

Homeros : Homeri Ilias : Pars 2., 13-24. In: Kolligátum. pp. 1-264. (1915)

Hugo Victor: 1838 : Talleyrand. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1915)

Hugo Victor: 1839 : journal d'un passant : pendant l'émeute du 12 mai. In: Kolligátum. pp. 5-12. (1915)

Hugo Victor: 1840 : funérailles de Napoléon. In: Kolligátum. pp. 13-37. (1915)

Hugo Victor: 1841 : Origine de "Fantine". In: Kolligátum. pp. 39-42. (1915)

Hugo Victor: 1842 : [Fieschi ; La mort du duc d'Orlèans ; Un rêve]. In: Kolligátum. pp. 43-52. (1915)

Hugo Victor: 1843 : Royer-Collard. In: Kolligátum. pp. 53-56. (1915)

Hugo Victor: 1844 : Le roi Louis-Philippe. In: Kolligátum. pp. 57-62. (1915)

Hugo Victor: 1844 : [Le duc de Saxe-Weimar ; Le grand-duc Michel ; Les derniers ministres de Charles X ; Une Mère de Roi ; Le prince royal de Bavière ; La reine Christine]. In: Kolligátum. pp. 55-62. (1915)

Hugo Victor: 1845 : Villemain. In: Kolligátum. pp. 63-68. (1915)

Hugo Victor: 1846 : [Attentat de Lecomte ; Attentad de Joseph Henri ; Visite a la conciergerie ; Le comte Mortier ; Racine, Corneille et Molière a l'Académie ; Soirée chéz M. Guizot]. In: Kolligátum. pp. 69-123. (1915)

Hugo Victor: 1847 : Lord Normanby - O'Connell ; Un diner chez M. de Salvandy ; L'ambassadrice d'Angleterre ; Enterrement de Mlle Mars ; Fète chez le duc de Montpensier ; Proces teste et cubières ; La prison des condamnés a mort ; Le duc de Praslin ; Les plaisirs de spa ; Béranger ; Un académicien en pénitence ; Mort de Madame Adélaide. In: Kolligátum. pp. 125-178. (1915)

Hugo Victor: 1848 : Fuite de Louis-Philippe ; Le quinze mai ; Assemblée nationale: la salle ; Lamennais ; Proudhon ; L'Enquête sur le 15 mai ; Louis Blane et Caussidière: séance de nuit ; Deux évêques: l'abbé Parisis et l'abbé Fayet ; Armand Marrast. In: Kolligátum. pp. 179-198. (1915)

Hugo Victor: 1848 : Les journées de février ; Expulsions, évasions ; Louis-Philippe en exil ; Le roi Jérome ; Les journées de juin: notes éparses ; Débats sur les journées de juin à l'Assembléé nationale. In: Kolligátum. pp. 93-132. (1915)

Hugo Victor: 1849 : D'aprés nature ; Le chancelier Pasquier ; Mlle Georges. In: Kolligátum. pp. 199-218. (1915)

Hugo Victor: 1849 : Le Jardin d'hiver (février 1849) ; Les meurtriers du général Bréa ; Le suicide d'Antonin Moine (avril 1849) ; M. Molé ; Visite à l'ancienne Chambre des pairs. In: Kolligátum. pp. 139-149. (1915)

Hugo Victor: 1853 : L'espion Hubert. In: Kolligátum. pp. 219-247. (1915)

Hugo Victor: 1855 : Tapner. In: Kolligátum. pp. 249-270. (1915)

Hugo Victor: 1871 : [Thiers et Rochefort]. In: Kolligátum. pp. 271-273. (1915)

Hugo Victor: 1877 : [regard en arrière]. In: Kolligátum. p. 275. (1915)

Hugo Victor: A Alger. In: Kolligátum. pp. 53-54. (1915)

Hugo Victor: Amours de prison. In: Kolligátum. pp. 43-52. (1915)

Hugo Victor: Assemblée de Bordeux : extrait des carnets. In: Kolligátum. pp. 205-210. (1915)

Hugo Victor: Aux Tuileries : [Le roi ; La duchesse d'Orléans ; Les princes]. In: Kolligátum. pp. 63-84. (1915)

Hugo Victor: Chateaubriand : Mort de M. de Chateaubriand ; Obsèques de M. de Chateaubriand ; Mme de Castellane ; Mme Récamier ; Le déclin ; Mme de Chateaubriand. In: Kolligátum. pp. 133-138. (1915)

Hugo Victor: Croquis pris a l'assemblée nationale : Odilon Barrot ; Monsieur Thiers ; Dufaure ; Changarnier ; Lagrange ; Proudhon ; Blanqui ; Lamartine ; Boulay de la Meurthe ; Dupin. In: Kolligátum. pp. 150-157. (1915)

Hugo Victor: Louis Bonaparte : Les débuts ; La proclamation à la présidence ; Le premier diner ; Le premier mois ; Tâtonnements. In: Kolligátum. pp. 159-175. (1915)

Hugo Victor: Pendant le siège de Paris : extrait des carnets. In: Kolligátum. pp. 177-204. (1915)

Hugo Victor: A Reims : 1825-1838. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1915)

Hugo Victor: Récits de témoins oculaires : [L'exécution de Louis XVI ; Arrivée de Napoléon à Paris, 20 mars 1815]. In: Kolligátum. pp. 11-16. (1915)

Hugo Victor: Théatre : [Joanny ; Mademoiselle Mars ; Frédérick Lemaitre ; Les comiques ; Mademoiselle Georges ; Les tableaux vivants]. In: Kolligátum. pp. 31-36. (1915)

Hugo Victor: Visions du réel : [Le bouge ; Le pillage: révolte de Saint-Domingue , Un rêve ; Panneau d'armoiries ; La paquerette ; Le chat et la basse-cour]. In: Kolligátum. pp. 17-30. (1915)

Hugo Victor: A l'Académie. In: Kolligátum. pp. 37-42. (1915)

Hugo Victor: A la chambre des pairs ; [Le général Fabvier]. In: Kolligátum. pp. 85-91. (1915)

Husz Ödön: Adalék a természetrajzi oktatásunk multjához [!múltjához]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 283-286. (1915)

I

Imre József: Schuschny Henrik dr.: Iskola és egészség : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 195-196. (1915)

Imre Lajos: Meumann Ernő. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 616-619. (1915)

Imre Lajos: O. Swett Marden: Pushing to the front, or success under difficultuies : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 90-91. (1915)

Imre Lajos: Otto Gantzer: Die Jugendpflege : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 290-291. (1915)

Imre Lajos: Protestáns Szemle 26. évf. 9-10. sz. : a vallástanítás problémájáról ír Imre Lajos... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 104-105. (1915)

Imre Lajos: Rabindranath Tagore: The crescent moon : child-poems : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 372. (1915)

Imre Sándor: Az 1914/5. iskolai év befejezése és története. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 202-205. (1915)

Imre Sándor: E. Meumann, Abriss der experimentellen Pädagogik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 288-289. (1915)

Imre Sándor: E. Meumann, Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 288-289. (1915)

Imre Sándor: Gyertyánffy István: Theano : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 498-499. (1915)

Imre Sándor: J. Tews: Ein Jahrhundert preuszischer Schulgeschichte : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 90. (1915)

Imre Sándor: Locke, Gondolatok a nevelésről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 291-292. (1915)

Imre Sándor: Staatsbürgerliche Belehrungen in der Kriegszeit : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 198-199. (1915)

Imre Sándor: Szelényi Ödön: Genersich János (1761-1823) : egy szepesi pedagógus I. Ferenc korából : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 570-571. (1915)

Imre Sándor: Th. Elsenhans: Der Krieg als Erzieher : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 92. (1915)

Imre Sándor: W. Stern: Psychologie der frühen Kindheit bis zum 6. Lebensjahre : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 371-372. (1915)

Imre Sándor: Zentralblatt für Psychologie und psychologische Pädagogik, hrsg. v. W. Peters : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 89-90. (1915)

J

Jacob Georg: Schanfarà-Studien. (1915)

Jancsó Miklós and Csiki Mihály: A paroxysmalis haemoglobinuriánál létrejövő haemolysisre vonatkozó vizsgálatok. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1915)

K

Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 505-516. (1915)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 301-302. (1915)

Kemény Ferenc: Walter János dr.: Liliom a viharban : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 571. (1915)

Kemény Ferenc: Új idők : adatok a háborúnak a művelődés ügyére tett hatásához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 28-53. (1915)

Kemény Ferenc: A kísérleti lélektan jogosultságának korlátozása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 79-80. (1915)

Kemény Ferenc: A modern nyelvek tanítását... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 380-381. (1915)

Kemény Gábor: Az orosz nők tanulmányai : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 109. (1915)

Kemény Gábor: Női gazdasági tanfolyamok Angliában... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 301. (1915)

Kemény Gábor: A francia középiskolák szelleme. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 330-350. (1915)

Kemény Gábor: A frankfurti egyetem : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 108. (1915)

Kemény Gábor: A reáliskola értéke : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 108-109. (1915)

Kemény Gábor and Lázár Szilárd: A matematika-tanulás lélektanához nyujt [!nyújt] önálló vizsgálatok alapján adatokat Lázár Szilárd... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 109. (1915)

Kemény Gábor and Meumann Ernst: A nemzeti érzés mivolta és jelentősége... közli E. Meumann : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 299-300. (1915)

Kemény Gábor and Mütze P.: A geológiának a népiskolában...P. Mütze : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 300-301. (1915)

Kemény Gábor and Niebergall : A vallástanítás és a háború. Niebergall... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 300. (1915)

Kemény Lajos: Abauj-Tornavármegye történelmi monografiája [!monográfiája].

Kerschensteiner Georg: Küzdelemre való nevelés... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 379-380. (1915)

Kerékgyártó Ilona: A leányiskolai ifjúsági könyvtárak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 619-623. (1915)

Klebelsberg Kuno: Klebelsberg Kuno levele Klebelsberg Kunoné Botka Saroltához [4.].

Kohlbach Bertalan: Az írásbeli dolgozatokról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 493-496. (1915)

Kornis Gyula: Medveczky Frigyes pedagógiai törekvései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 241-253. (1915)

Kovács János: Az iskolai osztályok lélektanából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 490-493. (1915)

Kovács János: Bergson felfogása az emlékezetről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 274-283. (1915)

Kovács János: Kerschensteiner a természettudományi tanítás értékéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 351-361. (1915)

Kovács Sándor: A magyarság történelmi helye a világháborúban : Kovács Sándor Eötvös-köri háborús előadása Pozsony, 1915 március 14. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1915)

Kristea Gyula: Foaia Şcolastica 1914. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 209-212. (1915)

Kun Béla and Bernolák Nándor and Kiss Géza and Illyefalvy Géza: A Debreczeni M. Kir. Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának véleményes jelentése a jogi oktatás reformja tárgyában : a 156,669-1914. számú vallás- és közoktatásügyi miniszter leiratra ; Kisebbségi különvélemény [a kari jelentés II. 1. e), II. 2., III. 1. b) és III. 2. d) pontjai ellen]. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1915)

L

Lechnitzky Gyula: Molnár Oszkár: Szociális pedagógiai intézmények : tíz előadás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 499-502. (1915)

Lobbes Otto: Nordbergische Dialektgeographie. In: Kolligátum. pp. 1-80. (1915)

Lázár Szilárd: Claparède Ede: Gyermekpszichológia és kisérleti pedagógia, ford. Weszely Ödön : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 623-625. (1915)

M

M. Hamvai Erzsébet: F. E. Bolton: Principles of education : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 189-191. (1915)

Mahler Ede: Ókori chronologiai kutatások. In: Kolligátum. pp. 1-95. (1915)

Malov Sergej Efimovič: Razskazy, pesni, poslovicy i zagadki želtyh ujgurov. In: Živaâ Starina. (1915)

Marót Károly: A nevelés kérdése és a regényirodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 364-367. (1915)

Medgyesi János: A tanterv, a tanító szabadsága és a haladás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 205-208. (1915)

Meumann Ernst: Népnevelés nemzeti alapon... : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 379. (1915)

Mészáros Gyula: A csök. In: Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság hivatalos értesítője. (1915)

Mészáros Gyula: A magyar kerek tükör : harmadik, befejező közlemény. In: Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság hivatalos értesítője;Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője. (1915)

Miller Konrad: Erläuterungen zur Beatuskarte von St. Sever. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1915)

Molnár Oszkár: Iskoláink belső élete az első háborús tanévben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 642-648. (1915)

Molnár Oszkár: A tanítóképzés az 1913/14. isk. évben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 97-101. (1915)

Márki Sándor: Magyar uralom az Adrián : történelmi vázlat.

Márki Sándor: Katonai tudományok az egyetemen : felolvasás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1914. nov. 21-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 20-28. (1915)

N

Nagyvinszky Sándor: Napredak 1914. évf. : [folyóirat-ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 297-298. (1915)

Nagyvinszky Sándor and Czettler Jenő and Dobján László and Kornis Gyula: Új könyvek : [könyvjegyzék]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 292-293. (1915)

Neuse Heinrich: Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie in den Kreisen Rees, Dinslaken, Hamborn, Mülheim, Duisburg. In: Kolligátum. pp. 81-176. (1915)

Németh Gyula: Az "Attila-kincs" feliratainak ügye. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Bolgár-török jövevényszavainkhoz. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Die langen Vokale im Jakutischen. In: Keleti Szemle = Revue Orientale Pour les Etudes Ouralo-Altaiques : Közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudomány köréből. (1915)

Németh Gyula: Ismertetések és bírálatok - Horger Antal : A nyelvtudomány alapelvei (Bevezetés a nyelvtudományba) : könyvismertetés. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Köpü. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Nyelvtudomány és archaeológia : könyvismertetés. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1915)

Németh Gyula: Török szójegyzék. In: A budai basák magyar nyelvű levelezése. (1915)

Németh Gyula: A nagyszentmiklósi feliratokhoz. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1915)

Nádai Pál: Fritz Giese, Das freie literarische Schaffen bei Kindern und Jugendlichen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 82-85. (1915)

Németh Gyula: A tőr magánhangzójához. In: Magyar Nyelv, (11.). (1915)

O

Oberle Károly: D. Katz: Psycholgie und mathematischer Unterricht : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 87-88. (1915)

Ortutay István: József főherceg élete.

P

Pajeken Friedrich Joachim: Aus dem wilden Westen Nordamerikas : Erlebnisse und Skizzen. In: Kolligátum. pp. 1-107. (1915)

Pelliot Paul: L'origine de T'ou-kiue, nom chinois des Turcs. In: T'oung Pao. (1915)

Polner Ödön: "Az uj egyetemek és a nemzeti kultura. Rectori székfoglaló".

Polner Ödön: "Elnöki megnyitó az egyetem 1915. november 21-én tartott Erzsébet-napi ünnepélyes közgyűlés alkalmából.".

Polner Ödön: "A közös címer. Nyugatmagyarországi Híradó. 1915. december 25." [újságkivágat].

Polner Ödön: "A nemzetközi szerződések Károly trónörökös számára".

Q

Quint József: Weszely Ödön: Népiskolai oktatástan : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 191-195. (1915)

R

Radnóti Dezsőné: Iskoláink belső élete az első háborús tanévben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 579-587. (1915)

S

Sachau Eduard: Vom asiatischen Reich der Türkei. In: Deutsche Orient-Bücherei. (1915)

Sassi Nagy Lajos: A turánizmus, mint nemzeti és nevelési ideál. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 74-75. (1915)

Scheindler A.: Az osztrák középiskolák a háborúban : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 526-527. (1915)

Schneller István: Bél Mátyás a magyar és német nyelvről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 82. (1915)

Schneller István: Neveléstudományi munkák keletkezése : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 113-126. (1915)

Schneller István: Neveléstudományi munkák keletkezése : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 254-266. (1915)

Schneller Károly: La population standard. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1915)

Sebestyénné Stetina Ilona: De Gerando Antonina : 1845-1914. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 465-476. (1915)

Szabó László: Magyar Balázs hadjárata Veglia szigetén.

Szabó László: A francia népiskola és a háború : felolvasás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1914 december 19-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 53-62. (1915)

Szelényi Ödön: Budde pedagógiai rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 172-176. (1915)

Szelényi Ödön: Dr. Ivan Kvacsala: J. A. Comenius : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 496-498. (1915)

Szelényi Ödön: Egy régi magyar pedagógus : adalékok a filantropinizmus [!filantropizmus] magyarországi történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 305-330. (1915)

Szelényi Ödön: Erwin Rausch: Geschichte der Pädagogik und des gelehrten Unterrichts im Abrisse dargestellt : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 196-197. (1915)

Szelényi Ödön: Theologiai Szaklap, Pozsony, szerk. Szelényi Ödön, 1915, 2. sz. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 378-379. (1915)

Szentiványi Róbert: Magyar külpolitika. In: Kolligátum. pp. 88-92. (1915)

Szmik Antal: Világháboru [!Világháború] és békemozgalom : ismertető tanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1915)

Szobolovszky István: A fogyatékos érzékű gyermekek oktatása a háború után. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 650-651. (1915)

Székely István: M. Fabius Quintilianus szónoklattana tizenkét könyvben, ford. Pácser Albert : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 85-87. (1915)

Szőts Gyula: Schul- und Kirchenbote, 1914 : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 214-216. (1915)

Szőts Gyula: Vekerdi Béla: Tanítsuk-e a latin nyelvet? : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 626-627. (1915)

T

Teveli Mihály: Az elemi népoktatás enciklopédiája : szerk. Kőrösi Henrik, Szabó László : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 286-287. (1915)

Teveli Mihály: Iskoláink belső élete az első háborús tanévben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 648-650. (1915)

Teveli Mihály: A háború Németország iskoláiban : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 106-108. (1915)

Tőry Gusztáv: Tőry Gusztáv igazságügyi államtitkár levele Polner Ödönhöz [1.].

Tőry Gusztáv: Tőry Gusztáv igazságügyi államtitkár levele Polner Ödönhöz [2.].

V

Vida Sándor: Jahrbücher der Philosophie : eine kritische Übersicht der Philosophie der Gegenwart hrsg. v. Max Frischeisen-Köhler : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 368-371. (1915)

Vidákovits Kamilló: A háborús lőfegyverek által okozott csonttörésekről, különös tekintettel a functionalis kezelésre. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1915)

Vángel Jenő: Vángel Jenő által írt meghívó képesítő vizsgálatra.

Vértes O. József: Deutsche Krüppelheime in Wort und Bild hrsg. v. Hoppe-Nowawes : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 627-628. (1915)

Vértes O. József: Theodor Heller: Paedagogische Therapie für praktische Ärzte : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 88-89. (1915)

Vértes O. József: A gyógyító pedagógia fogalma és köre : felolvasás a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságban 1915 február 20-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 141-160. (1915)

Z

Zsakó Gyula: "A nagydisznódi tüzérönkéntesek névjegyzéke" I. világháború.

Á

Ágner Béla and Foerster Friedrich Wilhelm: Népoktatás Kalocsa; 4. évf. 9. sz. : Ágner Béla... összefoglalja Foerster pedagógiájának fő vonásait : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). p. 103. (1915)

Ágner Lajos: A. Matthias: Krieg und Schule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 197-198. (1915)

Ágner Lajos: Az 1913/4. évi középiskolai értesítők pedagógiai értekezései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 516-524. (1915)

Ágner Lajos: Az új Kina [!Kína] és a köznevelés kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 361-364. (1915)

Ágner Lajos: Iskoláink belső élete az első háborús tanévben : az 1914/5. évi iskolai értesítők nyomán, 2. közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 632-642. (1915)

Ágner Lajos: Joshisaburo Okakura: The life and thought of Japan : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 91-92. (1915)

Ágner Lajos and Bozóky Endre: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 216-240. (1915)

É

Éltes Mátyás: Bericht über den IX. Verbandstag der Hilfschulen Deutschlands zu Bonn am 24, 25. und 26. März 1913 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (24). pp. 567-570. (1915)

This list was generated on 2024. június 25. 20:15:00 CEST.