Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Találatok száma: 150.

A

Alexander, Bernát and Kant, Immanuel: Kant Prolegomenái minden lehető metafizikához, mely tudományként fog szerepelhetni. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 45. (1909)

B

Barla-Szabó, Titusz: Modern nyelvtanítás fonetikus szöveg és beszélőgép segélyével. Magyar pedagógia, (18). pp. 17-20. (1909)

Bernát, Alexander and Bánóczi, József: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] Plátó-kötet. Magyar pedagógia, (18). pp. 657-658. (1909)

Bihari, Ferenc and James, William and Ozorai, Frigyes: W. James: Lélektani előadások tanítók számára : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 647-649. (1909)

Binding, Karl: Die Entstehung der öffentlichen Strafe im germanisch-deutschen Kecht : Rede, bei Antritt des Rekorats am 31. Oktober 1908 gehalten von Karl Binding. Kolligátum. pp. 1-52. (1909)

Bitzó, Sarolta: E. Kotte: A természettudomány oktatási reformja a szász tanítóképzőkben : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia, (18). pp. 53-54. (1909)

Bitzó, Sarolta: F. Heider: A jelenkori költészet az iskolában : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia, (18). p. 113. (1909)

Bitzó, Sarolta: Hieronymus: Családi gyermeknevelés a jelenben : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia, (18). pp. 112-113. (1909)

Bitzó, Sarolta and Teige, Hans: Hans Teige: A rajz fontossága és alkalmazása a földrajzi oktatásban : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia, (18). pp. 111-112. (1909)

Bokor, József: Az erkölcsi nevelés. Magyar pedagógia, (18). pp. 1-7. (1909)

Bozóky, Endre: Felolvasó ülés 1909. október hó 16-án. Magyar pedagógia, (18). pp. 610-612. (1909)

Bozóky, Endre: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia, (18). pp. 524-532. (1909)

D

Dauzat, Albert: Albert Dauzat: A francia nyelv válsága s a történeti nyelvtan tanítása : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 375-376. (1909)

Dékány, István: A Ranke-féle történelem-felfogás és történelmi irodalmunk. Magyar pedagógia, (18). pp. 477-488. (1909)

E

Endrei, Gerzson: Az osztrák gimnázium új tanterve. Magyar pedagógia, (18). pp. 225-228. (1909)

Endrei, Gerzson: Az osztrák reáliskolák új tanterve. Magyar pedagógia, (18). pp. 365-368. (1909)

Endrei, Gerzson: Az osztrák új középiskolai tipusok [!típusok] jogosítása. Magyar pedagógia, (18). pp. 489-490. (1909)

Endrei, Gerzson: Ostwald bécsi előadása és az ellene támadt visszahatás. Magyar pedagógia, (18). pp. 101-106. (1909)

Endrei, Gerzson: A porosz középiskolák mai állapota. Magyar pedagógia, (18). pp. 583-584. (1909)

Endrei, Gerzson: A rajnai tanárok második gyülése [!gyűlése]. (1908 júl. 3-5. Bonn). Magyar pedagógia, (18). pp. 252-254. (1909)

Endrei, Gerzson and Gaal, Mózes: Gaal Mózes: A jövő iskolája. Elmélkedések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium támogatásával. Budapest, Athenaeum. 1909. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 589-591. (1909)

Endrei, Gerzson and Münch, Vilmos: Münch Vilmos: Eltern, Lehrer und Schulen in der Gegenwart : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 24-32. (1909)

Endrei, Gerzson and Stürmer, Franz: Stürmer: Die Etymologie im Sprachunterricht der höheren Schulen (Halle, 1906.) : [előadás ismertetése]. Magyar pedagógia, (18). pp. 183-185. (1909)

Erődi, Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : első közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 80-92. (1909)

Erődi, Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 162-171. (1909)

Eöttevényi Nagy, Olivér: Einige interessante Fragen des ungarischen Staatsrechts. Kolligátum. pp. 1-46. (1909)

G

Gaal, Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : első közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 65-80. (1909)

Gaal, Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 148-162. (1909)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : hatodik közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 92-100. (1909)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : ötödik közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 7-16. (1909)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : Olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan 23-án tartott nagygyűlésén : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 213-224. (1909)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan. 23-án tartott nagygyűlésén : első közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 137-148. (1909)

Gálos, Rezső: Rousseau és Eötvös. Magyar pedagógia, (18). pp. 172-176. (1909)

H

Hellebrant, Árpád: Paedagógiai [!pedagógiai] repertórium : a magyar paedagógiai [!pedagógiai] irodalom 1908-ban. Magyar pedagógia, (18). pp. 386-468. (1909)

Hory, Endre: A svájczi alkotmány fejlődése. Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Hoványi, Gyula: A jogbölcselet jogioktatásunkban : értekezés, melyet a Nagyváradi Kir. Kath. Jogakadémia 1909-10. tanévének megnyitó ünnepélyén 1909. évi szeptember hó 15-én tartott. Kolligátum. pp. 1-16. (1909)

Héber, Bernát: Igazságszolgáltatás az iskolában. Magyar pedagógia, (18). pp. 279-289. (1909)

J

Jablonkay, Géza and Ember, Sándor: Ember Sándor: Az erkölcsnevelés problémája. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 649-651. (1909)

Jancsó, Miklós: A váltólázas vesegyulladás. Kolligátum. pp. 1-8. (1909)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: Die Verhältnisse des Vorkommens von Bovinustypus-Infektion bei Tuberkulösen in Kolozsvár. Kolligátum. pp. 92-99. (1909)

Jancsó, N. and Elfer, A.: The question of the virulence increase of the tubercle bacillus. Kolligátum. pp. 97-104. (1909)

Jászi, Oszkár: A magyar válság okai és következményei. Kolligátum. pp. 1-17. (1909)

K

Kaiblinger, Fülöp: A modern nyelvtanárok kongresszusa Párizsban. Magyar pedagógia, (18). pp. 358-365. (1909)

Karl, Lajos and Jacobius, Helene: Jacobius Helene: Die Erziehung des Edelfräuleins im alten Frankreich : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 309-312. (1909)

Kelemen, Ignác: Az ösztöndíjak ellen. Magyar pedagógia, (18). p. 598. (1909)

Kelemen, Ignác: Egészségtan a francia leányok középiskoláiban. Magyar pedagógia, (18). pp. 600-601. (1909)

Kelemen, Ignác: G. Diard: Tanulóink hivatása : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 373-374. (1909)

Kelemen, Ignác: Külföldi Szemle. Magyar pedagógia, (18). pp. 51-53. (1909)

Kelemen, Ignác: Mire jogosítanak a bajorországi főreáliskolák? Magyar pedagógia, (18). p. 255. (1909)

Kelemen, Ignác: Reform a francia tanárképzés terén. Magyar pedagógia, (18). p. 600. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (harmadik, befejező közlemény). Magyar pedagógia, (18). pp. 631-642. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (második közlemény). Magyar pedagógia, (18). pp. 564-582. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : első közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 469-477. (1909)

Kelemen, Ignác: Rendszer és természettudomány az angol iskolákban. Magyar pedagógia, (18). pp. 176-182. (1909)

Kelemen, Ignác: Szolgálati pragmatika. Magyar pedagógia, (18). pp. 599-600. (1909)

Kelemen, Ignác: Tartozás az államnak. Magyar pedagógia, (18). p. 598. (1909)

Kelemen, Ignác: Új középiskola-tipus [!típus] Franciaországban. Magyar pedagógia, (18). p. 599. (1909)

Kelemen, Ignác: A közoktatásügy reformja Bulgáriában. Magyar pedagógia, (18). pp. 255-256. (1909)

Kelemen, Ignác: A középiskolai matematikai tanítás reformja. Magyar pedagógia, (18). pp. 585-589. (1909)

Kelemen, Ignác and Doliveux, Henri: Henri Doliveux: Az iskolai fegyelem : [tanulmány ismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 504-506. (1909)

Kelemen, Ignác and Dugas, Ludovic: L. Dugas: Montaigne paedagógiai [!pedagógiai] rendszere : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 374-375. (1909)

Kelemen, Ignác and Hori, Tatsu: Tatsu Hori: Modern nevelés Japánban. Magyar pedagógia, (18). pp. 666-667. (1909)

Kelemen, Ignác and Hémon, Félix: Félix Hémon: Az idegen nyelvi oktatás : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 374. (1909)

Kelemen, Ignác and Kilpatrick, Van Evrie: Van Evrie Kilpatrick: Új szempontok az iskolapadról. Magyar pedagógia, (18). pp. 665-666. (1909)

Kelemen, Ignác and Kraepelin, Emil and Amira, Karl von and Hochenegg, Julius and Wettstein, Richard: Német főiskolai tanárok nagygyűlése : (1909. szept. 27-29. Jena). Magyar pedagógia, (18). p. 255. (1909)

Kelemen, Ignác and Lowell, Abbott Lawrence: A. Lawrence Lowell: A college feladatáról. Magyar pedagógia, (18). p. 666. (1909)

Kelemen, Ignác and Meumann, Ernst: Meumann: Olvasás és írás az álomban. Magyar pedagógia, (18). p. 665. (1909)

Kelemen, Ignác and Overton, Frank and Cooley, Alice Woodworth and Somerville, Frederick H. and Redway, Jacques W. and Barrows, Arthur C. and Bryce, Catherine T.: Hogyan tanítsunk? : [tanulmányok-ismertető]. Magyar pedagógia, (18). pp. 47-51. (1909)

Kelemen, Ignác and Rogers, James Frederick: James Frederick Rogers: A fizikai és ekölcsi nevelés viszonyáról. Magyar pedagógia, (18). p. 664. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : első közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 265-271. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : harmadik közlemény : elmélkedések a katonai oktatásügy reformjáról. Magyar pedagógia, (18). pp. 554-564. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : második közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 342-349. (1909)

Kemény, Xavér Ferenc and Stomfai Tóth, Kálmán: Stomfai Tóth Kálmán: Kísérleti vezérkönyv a természettan elemi tanításához : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 110-111. (1909)

Kogutovicz, Károly: Zsebatlasz. Naptárral és statisztikai adatokkal az 1909. évre. Összeállította: Kogutovicz Károly : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 46. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IV. : les conflicts. Kolligátum. pp. 307-383. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IX. : la politique. Kolligátum. pp. 443-530. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume III. Kolligátum. pp. 182-249. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume IV. Kolligátum. pp. 253-305. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume V. Kolligátum. pp. 549-595. (1909)

Kornis, Gyula and Harper, James Wilson: J. Wilson Harper: Education and Social Life. Magyar pedagógia, (18). pp. 242-248. (1909)

Kornis, Gyula and Krausz, Jakab: Krausz Jakab: Bevezetés a philosophiába [!filozófiába] : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 32-38. (1909)

Kovács, János and Ábrahám, Henrik and Szijártó, Miklós: Elemi fizikai kísérletek gyűjteménye : számos fizikus köreműködésével közli Ábrahám Henrik, franciából ford. Szijártó Miklós. / [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 248-251. (1909)

Kováts, Ferenc: A magyar népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve : az 1900. évi népszámlálás alapján. Kolligátum. pp. 1-19. (1909)

Kálmán, Miksa: Faguet a stílus tanításának eszközeiről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 115-116. (1909)

Kövesi, Lajos: Megjegyzések a latin tanítás reformjához. Magyar pedagógia, (18). pp. 229-232. (1909)

L

Lelewer, Georg: Grundriss des Militärstrafrechts. Kolligátum. pp. 1-98. (1909)

Lázár, Szilárd: A gondolatban való kisérletezés [!kísérletezés] didaktikai jelentősége a fizikai oktatásban. Magyar pedagógia, (18). pp. 297-302. (1909)

M

Mercator, : A bankkérdés. Kolligátum. pp. 1-41. (1909)

Messer, August: Dr. August Messer: Emfinden und Denken : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 44. (1909)

Mika, Sándor: Történelmi olvasókönyv : rövid könyvismertetések. Magyar pedagógia, (18). p. 657. (1909)

Moll, Albert: Dr. Albert Moll: Das Sexualleben des Kindes : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 44-45. (1909)

Málnai, Mihály and Hayward, F. H.: F. H. Hayward: Education and the Heredity Spectre : nevelés és öröklés. London, 1908. Magyar pedagógia, (18). pp. 307-309. (1909)

N

Nagy, József: Anyanyelvi írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban. Magyar pedagógia, (18). pp. 643-646. (1909)

Nagy, József: Apróságok a franczia [!francia] érettségi vizsgálatról. Magyar pedagógia, (18). p. 316. (1909)

Nagy, József: Az élő nyelvek oktatása Franciaországban. Magyar pedagógia, (18). pp. 113-114. (1909)

Nagy, József: Francia szünidei telep Németországban : [jelentés ismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 317-318. (1909)

Nagy, József: G. Delobel: A német nyelv a francia iskolákban. Magyar pedagógia, (18). pp. 506-508. (1909)

Nagy, József: Külföldi szemle : A francia tanárvizsgálatok. Reuve Universitaire : [előadás ismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 186-187. (1909)

Nagy, József: Nemzetközi csereközvetítő egyesület : [cikk ismertetése]. Magyar pedagógia, (18). p. 316. (1909)

Nagy, József and Abry, E.: E. Abry: A középfokú oktatás egysége : [előadás ismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 187. (1909)

Nagy, József and Caillat, Jules: Vegyesek. Magyar pedagógia, (18). pp. 383-385. (1909)

Nagy, József and Crouzet, Paul: Paul Crouzet: A szülők és tanítók jogai és kötelességei /Revue Universitaire 1907 1-6. füzet : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia, (18). pp. 315-316. (1909)

Nagy, József and Luchaire, Julien: Julién Luchaire: Az olasz nyelvi oktatás válsága : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 317. (1909)

Nagy, József and Moll-Weiss, Augusta: Augusta Moll-Weiss: A gyermekek idegességéről : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 318-319. (1909)

Nagy, József and Weil, Armand and Chénin, Emile: Armand Weil, Emile Chénin: A képekről való fogalmazás : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 318. (1909)

Nádai, Pál and Alexander, Bernát: Alexander Bernát: Művészet - A művészet értékéről - A művészeti nevelésről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 238-242. (1909)

O

Otrok, Mihály: A németországi felsőbb leányiskolák az 1907/8. tanévben. Magyar pedagógia, (18). pp. 20-23. (1909)

Ozorai, : Paedagogiai [pedagógiai] programm [program]-értekezések. Magyar pedagógia, (18). pp. 38-43. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : (második közlemény). Magyar pedagógia, (18). pp. 591-598. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : első közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 503-504. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : harmadik befejező közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 652-657. (1909)

Ozorai Frigyes, : Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 233-237. (1909)

P

Palágyi, Lajos and Goethe, Johann Wolfgang von: Goethe: Faust. fordította Palágyi Lajos : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 45. (1909)

Pauler, Ákos: A világnézet tanítása : első közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 201-213. (1909)

Pauler, Ákos: A világnézet tanítása : második közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 272-278. (1909)

Paulovits, Károly: Belföldi lapszemle: Horatius levelei. Magyar pedagógia, (18). p. 658. (1909)

Petrich, Béla: Belföldi lapszemle. Magyar pedagógia, (18). pp. 659-664. (1909)

R

Radović, Jovan: Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI. XVII. XVIII. veku : 1. Knj. Kolligátum. pp. 1-382. (1909)

Réger, Béla and Simonyi, Zsigmond: Iskolai segédkönyvek. Szerkeszti Réger Béla Kiadja Wellisch Béla könyvkiadó Szent-Gotthárd. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 46. (1909)

S

Sebestyén, Károly: Iskolai klasszikusaink erkölcsi értékéről. Magyar pedagógia, (18). pp. 329-342. (1909)

Seprődi, János: A középiskolai énektanítás : első közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 289-296. (1909)

Seprődi, János: A középiskolai énektanítás : második közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 349-357. (1909)

Somogyi, Géza: Az amerikai nevelés gyakorlati iránya : (a Mosely bizottság jelentése alapján). Magyar pedagógia, (18). pp. 302-304. (1909)

Somogyi, Géza: Vegyesek. Magyar pedagógia, (18). pp. 325-328. (1909)

Stein, Fülöp: Adatok a tényállás psychologiai diagnózisához / írta és a Magyar Jogászegyletnek 1909. február hó 27-én tartott teljes ülésén előadta Stein Fülöp. Kolligátum. pp. 1-78. (1909)

Szelényi, Ödön and Ernst, Otto: Otto Ernst: Des Kindes Freiheit und Freude. Leipzig, 1907. : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 109-110. (1909)

Szelényi, Ödön and Münz, Bernhard: Bernhard Münz: Ibsen als Erzieher : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 108-109. (1909)

Szelényi, Ödön and Paulsen, Friedrich: Friedrich Paulsen: Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 370-371. (1909)

Szemere, Samu: A. Bain Neveléstudománya : bevezető tanulmány. Magyar pedagógia, (18). pp. 533-554. (1909)

Szemere, Samu: A. Bain «Neveléstudománya« : második befejező közlemény. Magyar pedagógia, (18). pp. 613-631. (1909)

Szentiványi, Róbert: Ujév [!újév] küszöbén. Kolligátum. pp. 14-16. (1909)

Szentiványi, Róbert: Veto... Kolligátum. pp. 11-13. (1909)

Szentiványi, Róbert: Válságban. Kolligátum. pp. 5-10. (1909)

Székely, György and Weszely, Ödön: XVII. nagy-gyűlés [!nagygyűlés] 1909. évi január hó 23-án. Magyar pedagógia, (18). pp. 122-136. (1909)

Sós, Ernő and Weber, Heinrich and Wellstein, Josef: Weber - Wellstein: Encyklopadie der Elementar - Mathematik I-III. kötet : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 312-314. (1909)

T

Téri, József and Gayeau, Georges: L'école d'aujourd'hui. Par Georges Gayeau : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 107-108. (1909)

Téri, József and Jäger, Oskar: Oskar Jäger: Erlebtes und Erstrebtes . Reden und Aufsätze : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 371-372. (1909)

V

Vida, Sándor: A. B. Wolfe: The place of the social science in college education, Educational Review, June, 1909. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor and Delvaille, Jules: J. Delvaille: La vie sociale et l'éducation, Paris, 1907. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor and Kleinpeter, Hans: Dr. H. Kleinpeter: Mittelschule und Gegenwart, Wien, Leipzig, 1906 : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor and Stratico, Albert: A. Stratico: Pedagogia sociale, Milano-Palermo- Napoli, 1908. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia, (18). pp. 496-502. (1909)

Vidákovits, Kamilló: Jelentés a Német Sebésztársaság XXXVIII. congressusáról : tartatott Berlinben 1909. április 14—17-ig. Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Várnai, Sándor: Iskolai egyesületek Amerikában. Magyar pedagógia, (18). pp. 491-495. (1909)

W

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle. Magyar pedagógia, (18). pp. 55-56. (1909)

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle: A rajztanítás módszere : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 658-659. (1909)

Z

Zoltai, Mátyás: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] zongora-iskola : Elméleti és gyakorlati zongora-iskola. Magyar pedagógia, (18). p. 658. (1909)

Zsámboki, Gyula: Belföldi lapszemle: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Magyar pedagógia, (18). p. 659. (1909)

Á

Ágner, Lajos and Chén, Ivan: Ivan Chén: The Book of filial duty. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). p. 307. (1909)

Ágner, Lajos and Takaishi, Shingoro: Shingoro Takaishi: Women and wisdom of Japan. 1908. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 369-370. (1909)

Ágner, Lajos and Tsuji, Takahira: Tsuji Takahira: Japanisches Schulwesen : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (18). pp. 185-186. (1909)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:03:35 2017 CEST.