Items where Year is 1909

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 200.

A

Alexander Bernát: Kant Prolegomenái minden lehető metafizikához, mely tudományként fog szerepelhetni. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 45. (1909)

Andrássy Gyula: "Kérdőív a cigányokról". Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszter körrendelete Joanovich Sándor támogatásáról.

B

Balassa Armin: Chlopytól Bokányiig : politikai eszmetöredékek.

Barla-Szabó Titusz: Modern nyelvtanítás fonetikus szöveg és beszélőgép segélyével. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 17-20. (1909)

Batthyány Pál: Batthyány Pál Zala vármegyei főispán levele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Berneker Erich: Tolsztoj élete. In: Kolligátum. pp. 1-120. (1909)

Bernát Alexander and Bánóczi József: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] Plátó-kötet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 657-658. (1909)

Bihari Ferenc: W. James: Lélektani előadások tanítók számára : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 647-649. (1909)

Binding Karl: Die Entstehung der öffentlichen Strafe im germanisch-deutschen Kecht : Rede, bei Antritt des Rekorats am 31. Oktober 1908 gehalten von Karl Binding. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1909)

Bitzó Sarolta: E. Kotte: A természettudomány oktatási reformja a szász tanítóképzőkben : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 53-54. (1909)

Bitzó Sarolta: F. Heider: A jelenkori költészet az iskolában : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 113. (1909)

Bitzó Sarolta: Hieronymus: Családi gyermeknevelés a jelenben : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 112-113. (1909)

Bitzó Sarolta and Teige Hans: Hans Teige: A rajz fontossága és alkalmazása a földrajzi oktatásban : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 111-112. (1909)

Bokor József: Az erkölcsi nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 1-7. (1909)

Both Ferenc: Útiképek és tanulmányok.

Bozóky Endre: Felolvasó ülés 1909. október hó 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 610-612. (1909)

Bozóky Endre: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 524-532. (1909)

Breuil Henri: L'Aurignacien présolutréen : épilogue d'une controverse. In: Kolligátum. pp. 3-46. (1909)

C

Cholnoky Jenő: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Brassóban tartott IV. vándorgyűlésének emlékkönyvéből : mit beszélnek a Déli-Kárpátok az emberi művelődés hajnaláról?

Czimer Károly: A megyegyűlések vándorlása Csongrád vármegyében : történeti tanulmány.

D

Dallos István and Király Károly and Starck Andor: Földrajz : a polgári leányiskolák II. osztálya számára.

Dauzat Albert: Albert Dauzat: A francia nyelv válsága s a történeti nyelvtan tanítása : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 375-376. (1909)

Deák Péter: A nagykanizsai rendőr főkapitány jelentése a nagykanizsai polgármesternek a cigány bűnözésről.

Dékány István: A Ranke-féle történelem-felfogás és történelmi irodalmunk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 477-488. (1909)

E

Endrei Gerzson: Az osztrák gimnázium új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 225-228. (1909)

Endrei Gerzson: Az osztrák reáliskolák új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 365-368. (1909)

Endrei Gerzson: Az osztrák új középiskolai tipusok [!típusok] jogosítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 489-490. (1909)

Endrei Gerzson: Eltern, Lehrer und Schulen in der Gegenwart : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 24-32. (1909)

Endrei Gerzson: Gaal Mózes: A jövő iskolája. Elmélkedések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium támogatásával. Budapest, Athenaeum. 1909. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 589-591. (1909)

Endrei Gerzson: Ostwald bécsi előadása és az ellene támadt visszahatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 101-106. (1909)

Endrei Gerzson: A porosz középiskolák mai állapota. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 583-584. (1909)

Endrei Gerzson: A rajnai tanárok második gyülése [!gyűlése]. (1908 júl. 3-5. Bonn). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 252-254. (1909)

Endrei Gerzson and Stürmer Franz: Stürmer: Die Etymologie im Sprachunterricht der höheren Schulen (Halle, 1906.) : [előadás ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 183-185. (1909)

Erődi Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 80-92. (1909)

Erődi Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 162-171. (1909)

Eöttevényi Nagy Olivér: Einige interessante Fragen des ungarischen Staatsrechts. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1909)

Eöttevényi Nagy Olivér: A hágai két békekonferencia : 1899. és 1907. : tekintettel az 1909-iki, a tengeri hadijog tárgyában létrejött londoni nyilatkozatra is : nemzetközi jogi tanulmány.

G

Gaal Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 65-80. (1909)

Gaal Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 148-162. (1909)

Gabányi János: Az orosz-japán háború 1904-05.

Goldziher Ignác: Adrien C. Barbier de Meyrand és Michael Jan de Goeje külső tagok emlékezete. (1909)

Goldziher Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : hatodik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 92-100. (1909)

Goldziher Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : ötödik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 7-16. (1909)

Gombocz Zoltán: Zur Phonetik der ungarische Sprache. In: Le Monde Oriental. (1909)

Gombocz Zoltán: A magyar a-hangok történetéhez. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata;Nyelvtudományi Közlemények. (1909)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Iz istorii osmanskoj poslovici i pogovorki. In: Živaâ Starina. (1909)

Gyulai Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : Olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan 23-án tartott nagygyűlésén : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 213-224. (1909)

Gyulai Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan. 23-án tartott nagygyűlésén : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 137-148. (1909)

Győrffy János: Földrajz a katholikus népiskolák számára : a NM. Püspöki Kar által kiadott új tanterv nyomán ; képekkel.

Gálos Rezső: Rousseau és Eötvös. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 172-176. (1909)

H

Hartmann Martin: Die Frau im Islam. (1909)

Hegyessy János: Javaslat Somogy vármegye alispánjához a cigánykérdés tárgyában.

Hellebrant Árpád: Paedagógiai [!pedagógiai] repertórium : a magyar paedagógiai [!pedagógiai] irodalom 1908-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 386-468. (1909)

Herrmann Antal: Szovátafürdőről = Bácskai Hirlap 1909. jún. 27.

Herrmann Antal: Vác története 1848-49-ben = Váci Hírlap 1909. febr. 21.

Hory Endre: A svájczi [!svájci] alkotmány fejlődése. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Hoványi Gyula: A jogbölcselet jogioktatásunkban : értekezés, melyet a Nagyváradi Kir. Kath. Jogakadémia 1909-10. tanévének megnyitó ünnepélyén 1909. évi szeptember hó 15-én tartott. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1909)

Héber Bernát: Igazságszolgáltatás az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 279-289. (1909)

J

Jablonkay Géza: Ember Sándor: Az erkölcsnevelés problémája. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 649-651. (1909)

Jancsó Miklós: A váltólázas vesegyulladás. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1909)

Jancsó Miklós and Elfer Aladár: Die Verhältnisse des Vorkommens von Bovinustypus-Infektion bei Tuberkulösen in Kolozsvár. In: Kolligátum. pp. 92-99. (1909)

Jancsó Miklós and Elfer Aladár: The question of the virulence increase of the tubercle bacillus. In: Kolligátum. pp. 97-104. (1909)

Joanovich Sándor: Joanovich Sándor miniszteri tanácsos kísérőlevele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez.

Joanovits Sándor: Vas vármegye közigazgatási bizottságának cigányügyi javaslata Joanovits Sándor tanácsos előterjesztésében.

Jászi Oszkár: A magyar válság okai és következményei. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1909)

K

Kaiblinger Fülöp: A modern nyelvtanárok kongresszusa Párizsban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 358-365. (1909)

Karl Lajos: Jacobius Helene: Die Erziehung des Edelfräuleins im alten Frankreich : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 309-312. (1909)

Kelemen Ignác: Az ösztöndíjak ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 598. (1909)

Kelemen Ignác: Egészségtan a francia leányok középiskoláiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 600-601. (1909)

Kelemen Ignác: G. Diard: Tanulóink hivatása : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 373-374. (1909)

Kelemen Ignác: Külföldi Szemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 51-53. (1909)

Kelemen Ignác: L. Dugas: Montaigne paedagógiai [!pedagógiai] rendszere : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 374-375. (1909)

Kelemen Ignác: Mire jogosítanak a bajorországi főreáliskolák? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 255. (1909)

Kelemen Ignác: Reform a francia tanárképzés terén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 600. (1909)

Kelemen Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (harmadik, befejező közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 631-642. (1909)

Kelemen Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (második közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 564-582. (1909)

Kelemen Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 469-477. (1909)

Kelemen Ignác: Rendszer és természettudomány az angol iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 176-182. (1909)

Kelemen Ignác: Szolgálati pragmatika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 599-600. (1909)

Kelemen Ignác: Tartozás az államnak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 598. (1909)

Kelemen Ignác: Új középiskola-tipus [!típus] Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 599. (1909)

Kelemen Ignác: A közoktatásügy reformja Bulgáriában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 255-256. (1909)

Kelemen Ignác: A középiskolai matematikai tanítás reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 585-589. (1909)

Kelemen Ignác and Doliveux Henri: Henri Doliveux: Az iskolai fegyelem : [tanulmány ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 504-506. (1909)

Kelemen Ignác and Hori Tatsu: Tatsu Hori: Modern nevelés Japánban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 666-667. (1909)

Kelemen Ignác and Hémon Félix: Félix Hémon: Az idegen nyelvi oktatás : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 374. (1909)

Kelemen Ignác and Kilpatrick Van Evrie: Van Evrie Kilpatrick: Új szempontok az iskolapadról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 665-666. (1909)

Kelemen Ignác and Kraepelin Emil and Amira Karl von and Hochenegg Julius and Wettstein Richard: Német főiskolai tanárok nagygyűlése : (1909. szept. 27-29. Jena). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 255. (1909)

Kelemen Ignác and Lowell Abbott Lawrence: A. Lawrence Lowell: A college feladatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 666. (1909)

Kelemen Ignác and Meumann Ernst: Meumann: Olvasás és írás az álomban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 665. (1909)

Kelemen Ignác and Overton Frank and Cooley Alice Woodworth and Somerville Frederick H. and Redway Jacques W. and Barrows Arthur C. and Bryce Catherine T.: Hogyan tanítsunk? : [tanulmányok-ismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 47-51. (1909)

Kelemen Ignác and Rogers James Frederick: James Frederick Rogers: A fizikai és ekölcsi nevelés viszonyáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 664. (1909)

Kemény Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 265-271. (1909)

Kemény Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : harmadik közlemény : elmélkedések a katonai oktatásügy reformjáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 554-564. (1909)

Kemény Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 342-349. (1909)

Kemény Xavér Ferenc: Stomfai Tóth Kálmán: Kísérleti vezérkönyv a természettan elemi tanításához : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 110-111. (1909)

Kenéz Béla: Gazdák és mesteremberek pusztulása.

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : Table des ajoutés ; Table des renvois ; Table des errata. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IV. : les conflicts. In: Kolligátum. pp. 307-383. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IX. : la politique. In: Kolligátum. pp. 443-530. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre V. : l'opinion. In: Kolligátum. pp. 385-413. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre VI. : la conscience. In: Kolligátum. pp. 415-423. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre VIII. : histoire et religions. In: Kolligátum. pp. 425-442. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., première partie, chapitre V. In: Kolligátum. pp. 107-177. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume III. In: Kolligátum. pp. 182-249. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume IV. In: Kolligátum. pp. 253-305. (1909)

Korab d'Orzeszko Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume V. In: Kolligátum. pp. 549-595. (1909)

Kornis Gyula: Krausz Jakab: Bevezetés a philosophiába [!filozófiába] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 32-38. (1909)

Kornis Gyula and Harper James Wilson: J. Wilson Harper: Education and Social Life. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 242-248. (1909)

Kovács János: Elemi fizikai kísérletek gyűjteménye : számos fizikus köreműködésével közli Ábrahám Henrik, franciából ford. Szijártó Miklós. / [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 248-251. (1909)

Kováts Ferenc: A magyar népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve : az 1900. évi népszámlálás alapján. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1909)

Kálmán Miksa: Faguet a stílus tanításának eszközeiről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 115-116. (1909)

Kövesi Lajos: Megjegyzések a latin tanítás reformjához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 229-232. (1909)

L

Langer István: A balatonfüredi járás főszolgabírájának jelentése a megyei főispánnak a cigánybűnözésről.

Lelewer Georg: Grundriss des Militärstrafrechts. In: Kolligátum. pp. 1-98. (1909)

Lugosi Dömötör: Legújabb szegedi útmutató képekkel és térképpel.

Lázár György: Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira.

Lázár Szilárd: A gondolatban való kisérletezés [!kísérletezés] didaktikai jelentősége a fizikai oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 297-302. (1909)

M

Magyar Győző: Kossuth Lajos élete. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1909)

Malov Sergej Efimovič: Neskol'ko slov o šamanstve u tureckago naseleniâ Kuzneckago uezda Tomskoj gubernii. In: Živaâ Starina. (1909)

Malov Sergej Efimovič: Otčet o komandirovke studenta Vostačnago fakul'teta Sergeâ Efimoviča Malova. In: Izvestiâ Russkogo Komiteta dlâ izučeniâ Srednej i Vostočnoj Azii. (1909)

Mercator : A bankkérdés. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1909)

Mika Sándor: Történelmi olvasókönyv : rövid könyvismertetések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 657. (1909)

Müller Friedrich Wilhelm Karl: Ein iranisches Sprachdenkmal aus der nördlichen Mongolei. pp. 726-730. (1909)

Málnai Mihály and Hayward F. H.: F. H. Hayward: Education and the Heredity Spectre : nevelés és öröklés. London, 1908. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 307-309. (1909)

N

Nagy Géza: A Skhyták-székfoglaló értekezés. (1909)

Nagy József: Anyanyelvi írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 643-646. (1909)

Nagy József: Apróságok a franczia [!francia] érettségi vizsgálatról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy József: Az élő nyelvek oktatása Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 113-114. (1909)

Nagy József: Francia szünidei telep Németországban : [jelentés ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 317-318. (1909)

Nagy József: G. Delobel: A német nyelv a francia iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 506-508. (1909)

Nagy József: Külföldi szemle : A francia tanárvizsgálatok. Reuve Universitaire : [előadás ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 186-187. (1909)

Nagy József: Nemzetközi csereközvetítő egyesület : [cikk ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy József: A középfokú oktatás egysége : [előadás ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 187. (1909)

Nagy József and Caillat Jules: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 383-385. (1909)

Nagy József and Crouzet Paul: Paul Crouzet: A szülők és tanítók jogai és kötelességei /Revue Universitaire 1907 1-6. füzet : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 315-316. (1909)

Nagy József and Luchaire Julien: Julién Luchaire: Az olasz nyelvi oktatás válsága : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 317. (1909)

Nagy József and Moll-Weiss Augusta: Augusta Moll-Weiss: A gyermekek idegességéről : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 318-319. (1909)

Nagy József and Weil Armand and Chénin Emile: Armand Weil, Emile Chénin: A képekről való fogalmazás : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 318. (1909)

Németh Gyula: Tatár földön. In: Budapesti Hírlap. (1909)

Németh Gyula: A tatárok romlása. In: Budapesti Hírlap. (1909)

Nádai Pál: Alexander Bernát: Művészet - A művészet értékéről - A művészeti nevelésről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 238-242. (1909)

Némethy Károly: Földrajz : tanító- és tanítónőképző-intézetek használatára - I. kötet. : Csillagászati és fizikai földrajz.

O

Otrok Mihály: A németországi felsőbb leányiskolák az 1907/8. tanévben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 20-23. (1909)

Ozorai Frigyes: Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 233-237. (1909)

Ozorai Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : (második közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 591-598. (1909)

Ozorai Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 503-504. (1909)

Ozorai Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : harmadik befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 652-657. (1909)

Ozorai Frigyes: Paedagogiai [pedagógiai] programm [program]-értekezések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 38-43. (1909)

P

Palócz László: A munkásosztály kiváltságai.

Pauler Ákos: A világnézet tanítása : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 201-213. (1909)

Pauler Ákos: A világnézet tanítása : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 272-278. (1909)

Paulovits Károly: Belföldi lapszemle: Horatius levelei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 658. (1909)

Petrich Béla: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 659-664. (1909)

Polner Ödön: "Hivatalos jelentés a háború esetére szóló kivételes intézkedések tárgyában" [1.].

Polner Ödön: "Miniszterelnök átirata, mellyel megküldi a folyó évi marcius 22én d. u. 4 órakor tartott minisztertanács határozata alapján összeállított törvényjavaslatot mely Ö Felségéhez felterjesztetett"...

Polner Ödön: "Vélemény Bosznia és Herczegovina ügyeinek intézése tárgyában.".

R

Radović Jovan: Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI. XVII. XVIII. veku : 1. Knj. In: Kolligátum. pp. 1-382. (1909)

Ramstedt Gustaf John: Mongolische Briefe aus Idiqut-Schähri bei Turfan. pp. 838-848. (1909)

Raquette Gustaf: A contribution to the existing knowledge of the Eastern-Turkestan dialect as it is spoken and written at the present time in the districts of Yarkand and Kashgar. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja : Journal de la Société Finno-Ougrienne. (1909)

Reviczky Elemér: Beadvány "a kóbor cigányok megrendszabályozása" tárgyában a magyar királyi belügyminiszterhez.

Rieder Hermann: Testápolás vizhasználat [!vízhasználat] által. In: Kolligátum. pp. 1-215. (1909)

Ránzai H. Péter: Petőfi és szülei.

S

Schiff József: Schiff József főgimnáziumi tanár levele Herrmann Antalhoz.

Schmidt Dezső: Schmidt Dezső "A cigányügy rendezése" című művéhez írt kísérőlevele Joanovits Sándornak címezve.

Sebestyén Károly: Iskolai klasszikusaink erkölcsi értékéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 329-342. (1909)

Seprődi János: A középiskolai énektanítás : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 289-296. (1909)

Seprődi János: A középiskolai énektanítás : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 349-357. (1909)

Sitzler Jakob: III. Melische und Chorische Dichter.

Somogyi Géza: Az amerikai nevelés gyakorlati iránya : (a Mosely bizottság jelentése alapján). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 302-304. (1909)

Somogyi Géza: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 325-328. (1909)

Somogyi János: Káprázatok és porszemek : tíz kötetes jubileumi album : negyedszázad története dalos könyvben, regés könyvben, derűs könyvben : 1883-1909.

Stein Fülöp: Adatok a tényállás psychologiai diagnózisához / írta és a Magyar Jogászegyletnek 1909. február hó 27-én tartott teljes ülésén előadta Stein Fülöp. In: Kolligátum. pp. 1-78. (1909)

Stifter Adalbert: Bergkristall ; Brigitta : Zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 1-126. (1909)

Szecső Vilmos: Rákosi Jenő drámái : tanulmány.

Szelényi Ödön: Bernhard Münz: Ibsen als Erzieher : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 108-109. (1909)

Szelényi Ödön: Friedrich Paulsen: Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 370-371. (1909)

Szelényi Ödön and Ernst Otto: Otto Ernst: Des Kindes Freiheit und Freude. Leipzig, 1907. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 109-110. (1909)

Szemere Samu: A. Bain Neveléstudománya : bevezető tanulmány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 533-554. (1909)

Szemere Samu: A. Bain «Neveléstudománya« : második befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 613-631. (1909)

Szentiványi Róbert: Ujév [!újév] küszöbén. In: Kolligátum. pp. 14-16. (1909)

Szentiványi Róbert: Veto... In: Kolligátum. pp. 11-13. (1909)

Szentiványi Róbert: Válságban. In: Kolligátum. pp. 5-10. (1909)

Székely György and Weszely Ödön: XVII. nagy-gyűlés [!nagygyűlés] 1909. évi január hó 23-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 122-136. (1909)

Sós Ernő: Weber - Wellstein: Encyklopadie der Elementar - Mathematik I-III. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 312-314. (1909)

T

Tonelli Sándor: Vázlatok Bosznia és Herczegovina közgazdasági életéből : tanulmányúti jelentés.

Téri József: L'école d'aujourd'hui. Par Georges Gayeau : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 107-108. (1909)

Téri József: Oskar Jäger: Erlebtes und Erstrebtes . Reden und Aufsätze : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 371-372. (1909)

V

Varjú Elemér: A kassai múzeum az 1908. évben.

Vida Sándor: A szociális nevelés újabb irodalmából : Dr. H. Kleinpeter: Mittelschule und Gegenwart, Wien, Leipzig, 1906. ; J. Delvaille: La vie sociale et l'éducation, Paris, 1907. ; A. Stratico: Pedagógia sociale, Milano-Palermo-Napoli, 1908. ; A. B. Wolfe: The place of the social science in college education, Educational Review, June, 1909. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vidákovits Kamilló: Jelentés a Német Sebésztársaság XXXVIII. congressusáról : tartatott Berlinben 1909. április 14—17-ig. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Várnai Sándor: Iskolai egyesületek Amerikában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 491-495. (1909)

W

Weszely Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 55-56. (1909)

Winkler Heinrich: Uhlenbeck und meine Arbeit : das Baskische und der vorderasiatisch-mittelländische Völker- und Kulturkreis. (1909)

Z

Zoltai Mátyás: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] zongora-iskola : Elméleti és gyakorlati zongora-iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 658. (1909)

Zsámboki Gyula: Belföldi lapszemle: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 659. (1909)

Á

Ágner Lajos: Ivan Chén: The Book of filial duty. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 307. (1909)

Ágner Lajos: Shingoro Takaishi: Women and wisdom of Japan. 1908. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 369-370. (1909)

Ágner Lajos: Tsuji Takahira: Japanisches Schulwesen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 185-186. (1909)

Árvay Lajos: Zala vármegye közgyűlésének nevében Árvay Lajos alispán javaslata a cigányügy rendezésére a magyar királyi belügyminiszterhez.

This list was generated on 2024. június 25. 21:32:54 CEST.