Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Találatok száma: 161.

A

Alexander, Bernát and Kant, Immanuel: Kant Prolegomenái minden lehető metafizikához, mely tudományként fog szerepelhetni. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 45. (1909)

B

Barla-Szabó, Titusz: Modern nyelvtanítás fonetikus szöveg és beszélőgép segélyével. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 17-20. (1909)

Berneker, Erich: Tolsztoj élete. Kolligátum. pp. 1-120. (1909)

Bernát, Alexander and Bánóczi, József: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] Plátó-kötet. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 657-658. (1909)

Bihari, Ferenc and James, William and Ozorai, Frigyes: W. James: Lélektani előadások tanítók számára : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 647-649. (1909)

Binding, Karl: Die Entstehung der öffentlichen Strafe im germanisch-deutschen Kecht : Rede, bei Antritt des Rekorats am 31. Oktober 1908 gehalten von Karl Binding. Kolligátum. pp. 1-52. (1909)

Bitzó, Sarolta: E. Kotte: A természettudomány oktatási reformja a szász tanítóképzőkben : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 53-54. (1909)

Bitzó, Sarolta: F. Heider: A jelenkori költészet az iskolában : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 113. (1909)

Bitzó, Sarolta: Hieronymus: Családi gyermeknevelés a jelenben : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 112-113. (1909)

Bitzó, Sarolta and Teige, Hans: Hans Teige: A rajz fontossága és alkalmazása a földrajzi oktatásban : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 111-112. (1909)

Bokor, József: Az erkölcsi nevelés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 1-7. (1909)

Bozóky, Endre: Felolvasó ülés 1909. október hó 16-án. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 610-612. (1909)

Bozóky, Endre: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 524-532. (1909)

Breuil, Henri: L'Aurignacien présolutréen : épilogue d'une controverse. Kolligátum. pp. 3-46. (1909)

D

Dauzat, Albert: Albert Dauzat: A francia nyelv válsága s a történeti nyelvtan tanítása : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 375-376. (1909)

Dékány, István: A Ranke-féle történelem-felfogás és történelmi irodalmunk. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 477-488. (1909)

E

Endrei, Gerzson: Az osztrák gimnázium új tanterve. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 225-228. (1909)

Endrei, Gerzson: Az osztrák reáliskolák új tanterve. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 365-368. (1909)

Endrei, Gerzson: Az osztrák új középiskolai tipusok [!típusok] jogosítása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 489-490. (1909)

Endrei, Gerzson: Ostwald bécsi előadása és az ellene támadt visszahatás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 101-106. (1909)

Endrei, Gerzson: A porosz középiskolák mai állapota. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 583-584. (1909)

Endrei, Gerzson: A rajnai tanárok második gyülése [!gyűlése]. (1908 júl. 3-5. Bonn). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 252-254. (1909)

Endrei, Gerzson and Gaal, Mózes: Gaal Mózes: A jövő iskolája. Elmélkedések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium támogatásával. Budapest, Athenaeum. 1909. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 589-591. (1909)

Endrei, Gerzson and Münch, Wilhelm: Eltern, Lehrer und Schulen in der Gegenwart : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 24-32. (1909)

Endrei, Gerzson and Stürmer, Franz: Stürmer: Die Etymologie im Sprachunterricht der höheren Schulen (Halle, 1906.) : [előadás ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 183-185. (1909)

Erődi, Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 80-92. (1909)

Erődi, Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 162-171. (1909)

Eöttevényi Nagy, Olivér: Einige interessante Fragen des ungarischen Staatsrechts. Kolligátum. pp. 1-46. (1909)

G

Gaal, Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 65-80. (1909)

Gaal, Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 148-162. (1909)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : hatodik közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 92-100. (1909)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : ötödik közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 7-16. (1909)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : Olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan 23-án tartott nagygyűlésén : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 213-224. (1909)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan. 23-án tartott nagygyűlésén : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 137-148. (1909)

Gálos, Rezső: Rousseau és Eötvös. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 172-176. (1909)

H

Hellebrant, Árpád: Paedagógiai [!pedagógiai] repertórium : a magyar paedagógiai [!pedagógiai] irodalom 1908-ban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 386-468. (1909)

Hory, Endre: A svájczi alkotmány fejlődése. Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Hoványi, Gyula: A jogbölcselet jogioktatásunkban : értekezés, melyet a Nagyváradi Kir. Kath. Jogakadémia 1909-10. tanévének megnyitó ünnepélyén 1909. évi szeptember hó 15-én tartott. Kolligátum. pp. 1-16. (1909)

Héber, Bernát: Igazságszolgáltatás az iskolában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 279-289. (1909)

J

Jablonkay, Géza and Ember, Sándor: Ember Sándor: Az erkölcsnevelés problémája. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 649-651. (1909)

Jancsó, Miklós: A váltólázas vesegyulladás. Kolligátum. pp. 1-8. (1909)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: Die Verhältnisse des Vorkommens von Bovinustypus-Infektion bei Tuberkulösen in Kolozsvár. Kolligátum. pp. 92-99. (1909)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: The question of the virulence increase of the tubercle bacillus. Kolligátum. pp. 97-104. (1909)

Jászi, Oszkár: A magyar válság okai és következményei. Kolligátum. pp. 1-17. (1909)

K

Kaiblinger, Fülöp: A modern nyelvtanárok kongresszusa Párizsban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 358-365. (1909)

Karl, Lajos and Jacobius, Helene: Jacobius Helene: Die Erziehung des Edelfräuleins im alten Frankreich : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 309-312. (1909)

Kelemen, Ignác: Az ösztöndíjak ellen. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 598. (1909)

Kelemen, Ignác: Egészségtan a francia leányok középiskoláiban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 600-601. (1909)

Kelemen, Ignác: G. Diard: Tanulóink hivatása : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 373-374. (1909)

Kelemen, Ignác: Külföldi Szemle. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 51-53. (1909)

Kelemen, Ignác: Mire jogosítanak a bajorországi főreáliskolák? Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 255. (1909)

Kelemen, Ignác: Reform a francia tanárképzés terén. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 600. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (harmadik, befejező közlemény). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 631-642. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (második közlemény). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 564-582. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 469-477. (1909)

Kelemen, Ignác: Rendszer és természettudomány az angol iskolákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 176-182. (1909)

Kelemen, Ignác: Szolgálati pragmatika. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 599-600. (1909)

Kelemen, Ignác: Tartozás az államnak. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 598. (1909)

Kelemen, Ignác: Új középiskola-tipus [!típus] Franciaországban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 599. (1909)

Kelemen, Ignác: A közoktatásügy reformja Bulgáriában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 255-256. (1909)

Kelemen, Ignác: A középiskolai matematikai tanítás reformja. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 585-589. (1909)

Kelemen, Ignác and Doliveux, Henri: Henri Doliveux: Az iskolai fegyelem : [tanulmány ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 504-506. (1909)

Kelemen, Ignác and Dugas, Ludovic: L. Dugas: Montaigne paedagógiai [!pedagógiai] rendszere : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 374-375. (1909)

Kelemen, Ignác and Hori, Tatsu: Tatsu Hori: Modern nevelés Japánban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 666-667. (1909)

Kelemen, Ignác and Hémon, Félix: Félix Hémon: Az idegen nyelvi oktatás : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 374. (1909)

Kelemen, Ignác and Kilpatrick, Van Evrie: Van Evrie Kilpatrick: Új szempontok az iskolapadról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 665-666. (1909)

Kelemen, Ignác and Kraepelin, Emil and Amira, Karl von and Hochenegg, Julius and Wettstein, Richard: Német főiskolai tanárok nagygyűlése : (1909. szept. 27-29. Jena). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 255. (1909)

Kelemen, Ignác and Lowell, Abbott Lawrence: A. Lawrence Lowell: A college feladatáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 666. (1909)

Kelemen, Ignác and Meumann, Ernst: Meumann: Olvasás és írás az álomban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 665. (1909)

Kelemen, Ignác and Overton, Frank and Cooley, Alice Woodworth and Somerville, Frederick H. and Redway, Jacques W. and Barrows, Arthur C. and Bryce, Catherine T.: Hogyan tanítsunk? : [tanulmányok-ismertető]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 47-51. (1909)

Kelemen, Ignác and Rogers, James Frederick: James Frederick Rogers: A fizikai és ekölcsi nevelés viszonyáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 664. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 265-271. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : harmadik közlemény : elmélkedések a katonai oktatásügy reformjáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 554-564. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : második közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 342-349. (1909)

Kemény, Xavér Ferenc and Stomfai Tóth, Kálmán: Stomfai Tóth Kálmán: Kísérleti vezérkönyv a természettan elemi tanításához : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 110-111. (1909)

Kogutovicz, Károly: Zsebatlasz. Naptárral és statisztikai adatokkal az 1909. évre. Összeállította: Kogutovicz Károly : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 46. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : Table des ajoutés ; Table des renvois ; Table des errata. Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IV. : les conflicts. Kolligátum. pp. 307-383. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IX. : la politique. Kolligátum. pp. 443-530. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre V. : l'opinion. Kolligátum. pp. 385-413. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre VI. : la conscience. Kolligátum. pp. 415-423. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre VIII. : histoire et religions. Kolligátum. pp. 425-442. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., première partie, chapitre V. Kolligátum. pp. 107-177. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume III. Kolligátum. pp. 182-249. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume IV. Kolligátum. pp. 253-305. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume V. Kolligátum. pp. 549-595. (1909)

Kornis, Gyula and Harper, James Wilson: J. Wilson Harper: Education and Social Life. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 242-248. (1909)

Kornis, Gyula and Krausz, Jakab: Krausz Jakab: Bevezetés a philosophiába [!filozófiába] : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 32-38. (1909)

Kovács, János and Ábrahám, Henrik and Szíjártó, Miklós: Elemi fizikai kísérletek gyűjteménye : számos fizikus köreműködésével közli Ábrahám Henrik, franciából ford. Szijártó Miklós. / [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 248-251. (1909)

Kováts, Ferenc: A magyar népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve : az 1900. évi népszámlálás alapján. Kolligátum. pp. 1-19. (1909)

Kálmán, Miksa: Faguet a stílus tanításának eszközeiről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 115-116. (1909)

Kövesi, Lajos: Megjegyzések a latin tanítás reformjához. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 229-232. (1909)

L

Lelewer, Georg: Grundriss des Militärstrafrechts. Kolligátum. pp. 1-98. (1909)

Lázár, Szilárd: A gondolatban való kisérletezés [!kísérletezés] didaktikai jelentősége a fizikai oktatásban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 297-302. (1909)

M

Magyar, Győző: Kossuth Lajos élete. Kolligátum. pp. 1-68. (1909)

Mercator, : A bankkérdés. Kolligátum. pp. 1-41. (1909)

Messer, August: Dr. August Messer: Emfinden und Denken : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 44. (1909)

Mika, Sándor: Történelmi olvasókönyv : rövid könyvismertetések. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 657. (1909)

Moll, Albert: Dr. Albert Moll: Das Sexualleben des Kindes : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 44-45. (1909)

Málnai, Mihály and Hayward, F. H.: F. H. Hayward: Education and the Heredity Spectre : nevelés és öröklés. London, 1908. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 307-309. (1909)

N

Nagy, József: Anyanyelvi írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 643-646. (1909)

Nagy, József: Apróságok a franczia [!francia] érettségi vizsgálatról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy, József: Az élő nyelvek oktatása Franciaországban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 113-114. (1909)

Nagy, József: Francia szünidei telep Németországban : [jelentés ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 317-318. (1909)

Nagy, József: G. Delobel: A német nyelv a francia iskolákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 506-508. (1909)

Nagy, József: Külföldi szemle : A francia tanárvizsgálatok. Reuve Universitaire : [előadás ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 186-187. (1909)

Nagy, József: Nemzetközi csereközvetítő egyesület : [cikk ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy, József: A középfokú oktatás egysége : [előadás ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 187. (1909)

Nagy, József and Caillat, Jules: Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 383-385. (1909)

Nagy, József and Crouzet, Paul: Paul Crouzet: A szülők és tanítók jogai és kötelességei /Revue Universitaire 1907 1-6. füzet : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 315-316. (1909)

Nagy, József and Luchaire, Julien: Julién Luchaire: Az olasz nyelvi oktatás válsága : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 317. (1909)

Nagy, József and Moll-Weiss, Augusta: Augusta Moll-Weiss: A gyermekek idegességéről : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 318-319. (1909)

Nagy, József and Weil, Armand and Chénin, Emile: Armand Weil, Emile Chénin: A képekről való fogalmazás : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 318. (1909)

Nádai, Pál and Alexander, Bernát: Alexander Bernát: Művészet - A művészet értékéről - A művészeti nevelésről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 238-242. (1909)

O

Otrok, Mihály: A németországi felsőbb leányiskolák az 1907/8. tanévben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 20-23. (1909)

Ozorai, Frigyes: Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 233-237. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : (második közlemény). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 591-598. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 503-504. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : harmadik befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 652-657. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [pedagógiai] programm [program]-értekezések. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 38-43. (1909)

P

Palágyi, Lajos and Goethe, Johann Wolfgang von: Goethe: Faust. fordította Palágyi Lajos : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 45. (1909)

Pauler, Ákos: A világnézet tanítása : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 201-213. (1909)

Pauler, Ákos: A világnézet tanítása : második közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 272-278. (1909)

Paulovits, Károly: Belföldi lapszemle: Horatius levelei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 658. (1909)

Petrich, Béla: Belföldi lapszemle. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 659-664. (1909)

R

Radović, Jovan: Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI. XVII. XVIII. veku : 1. Knj. Kolligátum. pp. 1-382. (1909)

Rieder, Hermann: Testápolás vizhasználat [!vízhasználat] által. Kolligátum. pp. 1-215. (1909)

Réger, Béla and Simonyi, Zsigmond: Iskolai segédkönyvek. Szerkeszti Réger Béla Kiadja Wellisch Béla könyvkiadó Szent-Gotthárd. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 46. (1909)

S

Sebestyén, Károly: Iskolai klasszikusaink erkölcsi értékéről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 329-342. (1909)

Seprődi, János: A középiskolai énektanítás : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 289-296. (1909)

Seprődi, János: A középiskolai énektanítás : második közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 349-357. (1909)

Sitzler, Jakob: III. Melische und Chorische Dichter. Kolligátum. pp. 1-210. (1909)

Somogyi, Géza: Az amerikai nevelés gyakorlati iránya : (a Mosely bizottság jelentése alapján). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 302-304. (1909)

Somogyi, Géza: Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 325-328. (1909)

Stein, Fülöp: Adatok a tényállás psychologiai diagnózisához / írta és a Magyar Jogászegyletnek 1909. február hó 27-én tartott teljes ülésén előadta Stein Fülöp. Kolligátum. pp. 1-78. (1909)

Stifter, Adalbert: Bergkristall ; Brigitta : Zwei Erzählungen. Kolligátum. pp. 1-126. (1909)

Szelényi, Ödön and Ernst, Otto: Otto Ernst: Des Kindes Freiheit und Freude. Leipzig, 1907. : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 109-110. (1909)

Szelényi, Ödön and Münz, Bernhard: Bernhard Münz: Ibsen als Erzieher : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 108-109. (1909)

Szelényi, Ödön and Paulsen, Friedrich: Friedrich Paulsen: Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 370-371. (1909)

Szemere, Samu: A. Bain Neveléstudománya : bevezető tanulmány. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 533-554. (1909)

Szemere, Samu: A. Bain «Neveléstudománya« : második befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 613-631. (1909)

Szentiványi, Róbert: Ujév [!újév] küszöbén. Kolligátum. pp. 14-16. (1909)

Szentiványi, Róbert: Veto... Kolligátum. pp. 11-13. (1909)

Szentiványi, Róbert: Válságban. Kolligátum. pp. 5-10. (1909)

Székely, György and Weszely, Ödön: XVII. nagy-gyűlés [!nagygyűlés] 1909. évi január hó 23-án. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 122-136. (1909)

Sós, Ernő and Weber, Heinrich and Wellstein, Josef: Weber - Wellstein: Encyklopadie der Elementar - Mathematik I-III. kötet : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 312-314. (1909)

T

Téri, József and Gayeau, Georges: L'école d'aujourd'hui. Par Georges Gayeau : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 107-108. (1909)

Téri, József and Jäger, Oskar: Oskar Jäger: Erlebtes und Erstrebtes . Reden und Aufsätze : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 371-372. (1909)

V

Vida, Sándor: A. B. Wolfe: The place of the social science in college education, Educational Review, June, 1909. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor and Delvaille, Jules: J. Delvaille: La vie sociale et l'éducation, Paris, 1907. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor and Kleinpeter, Hans: Dr. H. Kleinpeter: Mittelschule und Gegenwart, Wien, Leipzig, 1906 : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor and Stratico, Albert: A. Stratico: Pedagogia sociale, Milano-Palermo- Napoli, 1908. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vidákovits, Kamilló: Jelentés a Német Sebésztársaság XXXVIII. congressusáról : tartatott Berlinben 1909. április 14—17-ig. Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Várnai, Sándor: Iskolai egyesületek Amerikában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 491-495. (1909)

W

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 55-56. (1909)

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle: A rajztanítás módszere : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 658-659. (1909)

Z

Zoltai, Mátyás: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] zongora-iskola : Elméleti és gyakorlati zongora-iskola. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 658. (1909)

Zsámboki, Gyula: Belföldi lapszemle: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 659. (1909)

Á

Ágner, Lajos and Chén, Ivan: Ivan Chén: The Book of filial duty. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 307. (1909)

Ágner, Lajos and Takaishi, Shingoro: Shingoro Takaishi: Women and wisdom of Japan. 1908. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 369-370. (1909)

Ágner, Lajos and Tsuji, Takahira: Tsuji Takahira: Japanisches Schulwesen : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 185-186. (1909)

A lista elkészítésének dátuma 2018. February 21. 14:59:33 CET.