Items where Year is 1909

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 180.

A

Alexander, Bernát: Kant Prolegomenái minden lehető metafizikához, mely tudományként fog szerepelhetni. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 45. (1909)

Andrássy, Gyula: "Kérdőív a cigányokról". Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszter körrendelete Joanovich Sándor támogatásáról.

B

Balassa, Armin: Chlopytól Bokányiig : politikai eszmetöredékek.

Barla-Szabó, Titusz: Modern nyelvtanítás fonetikus szöveg és beszélőgép segélyével. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 17-20. (1909)

Batthyány, Pál: Batthyány Pál Zala vármegyei főispán levele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez a cigánykérdés tárgyában.

Berneker, Erich: Tolsztoj élete. In: Kolligátum. pp. 1-120. (1909)

Bernát, Alexander and Bánóczi, József: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] Plátó-kötet. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 657-658. (1909)

Bihari, Ferenc: W. James: Lélektani előadások tanítók számára : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 647-649. (1909)

Binding, Karl: Die Entstehung der öffentlichen Strafe im germanisch-deutschen Kecht : Rede, bei Antritt des Rekorats am 31. Oktober 1908 gehalten von Karl Binding. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1909)

Bitzó, Sarolta: E. Kotte: A természettudomány oktatási reformja a szász tanítóképzőkben : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 53-54. (1909)

Bitzó, Sarolta: F. Heider: A jelenkori költészet az iskolában : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 113. (1909)

Bitzó, Sarolta: Hieronymus: Családi gyermeknevelés a jelenben : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 112-113. (1909)

Bitzó, Sarolta and Teige, Hans: Hans Teige: A rajz fontossága és alkalmazása a földrajzi oktatásban : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 111-112. (1909)

Bokor, József: Az erkölcsi nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 1-7. (1909)

Both, Ferenc: Útiképek és tanulmányok.

Bozóky, Endre: Felolvasó ülés 1909. október hó 16-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 610-612. (1909)

Bozóky, Endre: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 524-532. (1909)

Breuil, Henri: L'Aurignacien présolutréen : épilogue d'une controverse. In: Kolligátum. pp. 3-46. (1909)

C

Czimer, Károly: A megyegyűlések vándorlása Csongrád vármegyében : történeti tanulmány.

D

Dauzat, Albert: Albert Dauzat: A francia nyelv válsága s a történeti nyelvtan tanítása : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 375-376. (1909)

Deák, Péter: A nagykanizsai rendőr főkapitány jelentése a nagykanizsai polgármesternek a cigány bűnözésről.

Dékány, István: A Ranke-féle történelem-felfogás és történelmi irodalmunk. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 477-488. (1909)

E

Endrei, Gerzson: Az osztrák gimnázium új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 225-228. (1909)

Endrei, Gerzson: Az osztrák reáliskolák új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 365-368. (1909)

Endrei, Gerzson: Az osztrák új középiskolai tipusok [!típusok] jogosítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 489-490. (1909)

Endrei, Gerzson: Eltern, Lehrer und Schulen in der Gegenwart : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 24-32. (1909)

Endrei, Gerzson: Gaal Mózes: A jövő iskolája. Elmélkedések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium támogatásával. Budapest, Athenaeum. 1909. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 589-591. (1909)

Endrei, Gerzson: Ostwald bécsi előadása és az ellene támadt visszahatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 101-106. (1909)

Endrei, Gerzson: A porosz középiskolák mai állapota. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 583-584. (1909)

Endrei, Gerzson: A rajnai tanárok második gyülése [!gyűlése]. (1908 júl. 3-5. Bonn). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 252-254. (1909)

Endrei, Gerzson and Stürmer, Franz: Stürmer: Die Etymologie im Sprachunterricht der höheren Schulen (Halle, 1906.) : [előadás ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 183-185. (1909)

Erődi, Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 80-92. (1909)

Erődi, Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 162-171. (1909)

Eöttevényi Nagy, Olivér: Einige interessante Fragen des ungarischen Staatsrechts. In: Kolligátum. pp. 1-46. (1909)

Eöttevényi Nagy, Olivér: A hágai két békekonferencia : 1899. és 1907. : tekintettel az 1909-iki, a tengeri hadijog tárgyában létrejött londoni nyilatkozatra is : nemzetközi jogi tanulmány.

G

Gaal, Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 65-80. (1909)

Gaal, Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 148-162. (1909)

Gabányi, János: Az orosz-japán háború 1904-05.

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : hatodik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 92-100. (1909)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : ötödik közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 7-16. (1909)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : Olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan 23-án tartott nagygyűlésén : második, befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 213-224. (1909)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan. 23-án tartott nagygyűlésén : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 137-148. (1909)

Gálos, Rezső: Rousseau és Eötvös. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 172-176. (1909)

H

Hegyessy, János: Javaslat Somogy vármegye alispánjához a cigánykérdés tárgyában.

Hellebrant, Árpád: Paedagógiai [!pedagógiai] repertórium : a magyar paedagógiai [!pedagógiai] irodalom 1908-ban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 386-468. (1909)

Herrmann, Antal: Szovátafürdőről = Bácskai Hirlap 1909. jún. 27.

Herrmann, Antal: Vác története 1848-49-ben = Váci Hírlap 1909. febr. 21.

Hory, Endre: A svájczi [!svájci] alkotmány fejlődése. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Hoványi, Gyula: A jogbölcselet jogioktatásunkban : értekezés, melyet a Nagyváradi Kir. Kath. Jogakadémia 1909-10. tanévének megnyitó ünnepélyén 1909. évi szeptember hó 15-én tartott. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1909)

Héber, Bernát: Igazságszolgáltatás az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 279-289. (1909)

J

Jablonkay, Géza: Ember Sándor: Az erkölcsnevelés problémája. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 649-651. (1909)

Jancsó, Miklós: A váltólázas vesegyulladás. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1909)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: Die Verhältnisse des Vorkommens von Bovinustypus-Infektion bei Tuberkulösen in Kolozsvár. In: Kolligátum. pp. 92-99. (1909)

Jancsó, Miklós and Elfer, Aladár: The question of the virulence increase of the tubercle bacillus. In: Kolligátum. pp. 97-104. (1909)

Joanovich, Sándor: Joanovich Sándor miniszteri tanácsos kísérőlevele Andrássy Gyula magyar királyi belügyminiszterhez.

Joanovits, Sándor: Vas vármegye közigazgatási bizottságának cigányügyi javaslata Joanovits Sándor tanácsos előterjesztésében.

Jászi, Oszkár: A magyar válság okai és következményei. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1909)

K

Kaiblinger, Fülöp: A modern nyelvtanárok kongresszusa Párizsban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 358-365. (1909)

Karl, Lajos: Jacobius Helene: Die Erziehung des Edelfräuleins im alten Frankreich : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 309-312. (1909)

Kelemen, Ignác: Az ösztöndíjak ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 598. (1909)

Kelemen, Ignác: Egészségtan a francia leányok középiskoláiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 600-601. (1909)

Kelemen, Ignác: G. Diard: Tanulóink hivatása : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 373-374. (1909)

Kelemen, Ignác: Külföldi Szemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 51-53. (1909)

Kelemen, Ignác: L. Dugas: Montaigne paedagógiai [!pedagógiai] rendszere : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 374-375. (1909)

Kelemen, Ignác: Mire jogosítanak a bajorországi főreáliskolák? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 255. (1909)

Kelemen, Ignác: Reform a francia tanárképzés terén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 600. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (harmadik, befejező közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 631-642. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (második közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 564-582. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 469-477. (1909)

Kelemen, Ignác: Rendszer és természettudomány az angol iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 176-182. (1909)

Kelemen, Ignác: Szolgálati pragmatika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 599-600. (1909)

Kelemen, Ignác: Tartozás az államnak. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 598. (1909)

Kelemen, Ignác: Új középiskola-tipus [!típus] Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 599. (1909)

Kelemen, Ignác: A közoktatásügy reformja Bulgáriában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 255-256. (1909)

Kelemen, Ignác: A középiskolai matematikai tanítás reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 585-589. (1909)

Kelemen, Ignác and Doliveux, Henri: Henri Doliveux: Az iskolai fegyelem : [tanulmány ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 504-506. (1909)

Kelemen, Ignác and Hori, Tatsu: Tatsu Hori: Modern nevelés Japánban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 666-667. (1909)

Kelemen, Ignác and Hémon, Félix: Félix Hémon: Az idegen nyelvi oktatás : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 374. (1909)

Kelemen, Ignác and Kilpatrick, Van Evrie: Van Evrie Kilpatrick: Új szempontok az iskolapadról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 665-666. (1909)

Kelemen, Ignác and Kraepelin, Emil and Amira, Karl von and Hochenegg, Julius and Wettstein, Richard: Német főiskolai tanárok nagygyűlése : (1909. szept. 27-29. Jena). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 255. (1909)

Kelemen, Ignác and Lowell, Abbott Lawrence: A. Lawrence Lowell: A college feladatáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 666. (1909)

Kelemen, Ignác and Meumann, Ernst: Meumann: Olvasás és írás az álomban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 665. (1909)

Kelemen, Ignác and Overton, Frank and Cooley, Alice Woodworth and Somerville, Frederick H. and Redway, Jacques W. and Barrows, Arthur C. and Bryce, Catherine T.: Hogyan tanítsunk? : [tanulmányok-ismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 47-51. (1909)

Kelemen, Ignác and Rogers, James Frederick: James Frederick Rogers: A fizikai és ekölcsi nevelés viszonyáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 664. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 265-271. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : harmadik közlemény : elmélkedések a katonai oktatásügy reformjáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 554-564. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 342-349. (1909)

Kemény, Xavér Ferenc: Stomfai Tóth Kálmán: Kísérleti vezérkönyv a természettan elemi tanításához : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 110-111. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : Table des ajoutés ; Table des renvois ; Table des errata. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IV. : les conflicts. In: Kolligátum. pp. 307-383. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IX. : la politique. In: Kolligátum. pp. 443-530. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre V. : l'opinion. In: Kolligátum. pp. 385-413. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre VI. : la conscience. In: Kolligátum. pp. 415-423. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre VIII. : histoire et religions. In: Kolligátum. pp. 425-442. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., première partie, chapitre V. In: Kolligátum. pp. 107-177. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume III. In: Kolligátum. pp. 182-249. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume IV. In: Kolligátum. pp. 253-305. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume V. In: Kolligátum. pp. 549-595. (1909)

Kornis, Gyula: Krausz Jakab: Bevezetés a philosophiába [!filozófiába] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 32-38. (1909)

Kornis, Gyula and Harper, James Wilson: J. Wilson Harper: Education and Social Life. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 242-248. (1909)

Kovács, János: Elemi fizikai kísérletek gyűjteménye : számos fizikus köreműködésével közli Ábrahám Henrik, franciából ford. Szijártó Miklós. / [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 248-251. (1909)

Kováts, Ferenc: A magyar népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve : az 1900. évi népszámlálás alapján. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1909)

Kálmán, Miksa: Faguet a stílus tanításának eszközeiről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 115-116. (1909)

Kövesi, Lajos: Megjegyzések a latin tanítás reformjához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 229-232. (1909)

L

Langer, István: A balatonfüredi járás főszolgabírájának jelentése a megyei főispánnak a cigánybűnözésről.

Lelewer, Georg: Grundriss des Militärstrafrechts. In: Kolligátum. pp. 1-98. (1909)

Lugosi, Dömötör: Legújabb szegedi útmutató képekkel és térképpel.

Lázár, György: Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira.

Lázár, Szilárd: A gondolatban való kisérletezés [!kísérletezés] didaktikai jelentősége a fizikai oktatásban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 297-302. (1909)

M

Magyar, Győző: Kossuth Lajos élete. In: Kolligátum. pp. 1-68. (1909)

Mercator, : A bankkérdés. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1909)

Mika, Sándor: Történelmi olvasókönyv : rövid könyvismertetések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 657. (1909)

Málnai, Mihály and Hayward, F. H.: F. H. Hayward: Education and the Heredity Spectre : nevelés és öröklés. London, 1908. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 307-309. (1909)

N

Nagy, József: Anyanyelvi írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 643-646. (1909)

Nagy, József: Apróságok a franczia [!francia] érettségi vizsgálatról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy, József: Az élő nyelvek oktatása Franciaországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 113-114. (1909)

Nagy, József: Francia szünidei telep Németországban : [jelentés ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 317-318. (1909)

Nagy, József: G. Delobel: A német nyelv a francia iskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 506-508. (1909)

Nagy, József: Külföldi szemle : A francia tanárvizsgálatok. Reuve Universitaire : [előadás ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 186-187. (1909)

Nagy, József: Nemzetközi csereközvetítő egyesület : [cikk ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy, József: A középfokú oktatás egysége : [előadás ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 187. (1909)

Nagy, József and Caillat, Jules: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 383-385. (1909)

Nagy, József and Crouzet, Paul: Paul Crouzet: A szülők és tanítók jogai és kötelességei /Revue Universitaire 1907 1-6. füzet : [tanulmány ismertetése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 315-316. (1909)

Nagy, József and Luchaire, Julien: Julién Luchaire: Az olasz nyelvi oktatás válsága : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 317. (1909)

Nagy, József and Moll-Weiss, Augusta: Augusta Moll-Weiss: A gyermekek idegességéről : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 318-319. (1909)

Nagy, József and Weil, Armand and Chénin, Emile: Armand Weil, Emile Chénin: A képekről való fogalmazás : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 318. (1909)

Nádai, Pál: Alexander Bernát: Művészet - A művészet értékéről - A művészeti nevelésről : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 238-242. (1909)

O

Otrok, Mihály: A németországi felsőbb leányiskolák az 1907/8. tanévben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 20-23. (1909)

Ozorai, Frigyes: Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 233-237. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : (második közlemény). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 591-598. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 503-504. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : harmadik befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 652-657. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [pedagógiai] programm [program]-értekezések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 38-43. (1909)

P

Palócz, László: A munkásosztály kiváltságai.

Pauler, Ákos: A világnézet tanítása : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 201-213. (1909)

Pauler, Ákos: A világnézet tanítása : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 272-278. (1909)

Paulovits, Károly: Belföldi lapszemle: Horatius levelei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 658. (1909)

Petrich, Béla: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 659-664. (1909)

Polner, Ödön: "Hivatalos jelentés a háború esetére szóló kivételes intézkedések tárgyában" [1.].

Polner, Ödön: "Miniszterelnök átirata, mellyel megküldi a folyó évi marcius 22én d. u. 4 órakor tartott minisztertanács határozata alapján összeállított törvényjavaslatot mely Ö Felségéhez felterjesztetett"...

Polner, Ödön: "Vélemény Bosznia és Herczegovina ügyeinek intézése tárgyában.".

R

Radović, Jovan: Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI. XVII. XVIII. veku : 1. Knj. In: Kolligátum. pp. 1-382. (1909)

Reviczky, Elemér: Beadvány "a kóbor cigányok megrendszabályozása" tárgyában a magyar királyi belügyminiszterhez.

Rieder, Hermann: Testápolás vizhasználat [!vízhasználat] által. In: Kolligátum. pp. 1-215. (1909)

Ránzai, H. Péter: Petőfi és szülei.

S

Schiff, József: Schiff József főgimnáziumi tanár levele Herrmann Antalhoz.

Schmidt, Dezső: Schmidt Dezső "A cigányügy rendezése" című művéhez írt kísérőlevele Joanovits Sándornak címezve.

Sebestyén, Károly: Iskolai klasszikusaink erkölcsi értékéről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 329-342. (1909)

Seprődi, János: A középiskolai énektanítás : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 289-296. (1909)

Seprődi, János: A középiskolai énektanítás : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 349-357. (1909)

Sitzler, Jakob: III. Melische und Chorische Dichter.

Somogyi, Géza: Az amerikai nevelés gyakorlati iránya : (a Mosely bizottság jelentése alapján). In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 302-304. (1909)

Somogyi, Géza: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 325-328. (1909)

Somogyi, János: Káprázatok és porszemek : tíz kötetes jubileumi album : negyedszázad története dalos könyvben, regés könyvben, derűs könyvben : 1883-1909.

Stein, Fülöp: Adatok a tényállás psychologiai diagnózisához / írta és a Magyar Jogászegyletnek 1909. február hó 27-én tartott teljes ülésén előadta Stein Fülöp. In: Kolligátum. pp. 1-78. (1909)

Stifter, Adalbert: Bergkristall ; Brigitta : Zwei Erzählungen. In: Kolligátum. pp. 1-126. (1909)

Szecső, Vilmos: Rákosi Jenő drámái : tanulmány.

Szelényi, Ödön: Bernhard Münz: Ibsen als Erzieher : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 108-109. (1909)

Szelényi, Ödön: Friedrich Paulsen: Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 370-371. (1909)

Szelényi, Ödön and Ernst, Otto: Otto Ernst: Des Kindes Freiheit und Freude. Leipzig, 1907. : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 109-110. (1909)

Szemere, Samu: A. Bain Neveléstudománya : bevezető tanulmány. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 533-554. (1909)

Szemere, Samu: A. Bain «Neveléstudománya« : második befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 613-631. (1909)

Szentiványi, Róbert: Ujév [!újév] küszöbén. In: Kolligátum. pp. 14-16. (1909)

Szentiványi, Róbert: Veto... In: Kolligátum. pp. 11-13. (1909)

Szentiványi, Róbert: Válságban. In: Kolligátum. pp. 5-10. (1909)

Székely, György and Weszely, Ödön: XVII. nagy-gyűlés [!nagygyűlés] 1909. évi január hó 23-án. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 122-136. (1909)

Sós, Ernő: Weber - Wellstein: Encyklopadie der Elementar - Mathematik I-III. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 312-314. (1909)

T

Téri, József: L'école d'aujourd'hui. Par Georges Gayeau : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 107-108. (1909)

Téri, József: Oskar Jäger: Erlebtes und Erstrebtes . Reden und Aufsätze : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 371-372. (1909)

V

Varjú, Elemér: A kassai múzeum az 1908. évben.

Vida, Sándor: A szociális nevelés újabb irodalmából : Dr. H. Kleinpeter: Mittelschule und Gegenwart, Wien, Leipzig, 1906. ; J. Delvaille: La vie sociale et l'éducation, Paris, 1907. ; A. Stratico: Pedagógia sociale, Milano-Palermo-Napoli, 1908. ; A. B. Wolfe: The place of the social science in college education, Educational Review, June, 1909. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vidákovits, Kamilló: Jelentés a Német Sebésztársaság XXXVIII. congressusáról : tartatott Berlinben 1909. április 14—17-ig. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Várnai, Sándor: Iskolai egyesületek Amerikában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 491-495. (1909)

W

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 55-56. (1909)

Z

Zoltai, Mátyás: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] zongora-iskola : Elméleti és gyakorlati zongora-iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 658. (1909)

Zsámboki, Gyula: Belföldi lapszemle: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 659. (1909)

Á

Ágner, Lajos: Ivan Chén: The Book of filial duty. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 307. (1909)

Ágner, Lajos: Shingoro Takaishi: Women and wisdom of Japan. 1908. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 369-370. (1909)

Ágner, Lajos: Tsuji Takahira: Japanisches Schulwesen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 185-186. (1909)

Árvay, Lajos: Zala vármegye közgyűlésének nevében Árvay Lajos alispán javaslata a cigányügy rendezésére a magyar királyi belügyminiszterhez.

This list was generated on 2021. szeptember 23. 17:37:59 CEST.