Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Találatok száma: 161.

A

Alexander, Bernát; Kant, Immanuel: Kant Prolegomenái minden lehető metafizikához, mely tudományként fog szerepelhetni. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 45. (1909)

B

Barla-Szabó, Titusz: Modern nyelvtanítás fonetikus szöveg és beszélőgép segélyével. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 17-20. (1909)

Berneker, Erich: Tolsztoj élete. Kolligátum. pp. 1-120. (1909)

Bernát, Alexander; Bánóczi, József: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] Plátó-kötet. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 657-658. (1909)

Bihari, Ferenc; James, William; Ozorai, Frigyes: W. James: Lélektani előadások tanítók számára : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 647-649. (1909)

Binding, Karl: Die Entstehung der öffentlichen Strafe im germanisch-deutschen Kecht : Rede, bei Antritt des Rekorats am 31. Oktober 1908 gehalten von Karl Binding. Kolligátum. pp. 1-52. (1909)

Bitzó, Sarolta: E. Kotte: A természettudomány oktatási reformja a szász tanítóképzőkben : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 53-54. (1909)

Bitzó, Sarolta: F. Heider: A jelenkori költészet az iskolában : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 113. (1909)

Bitzó, Sarolta: Hieronymus: Családi gyermeknevelés a jelenben : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 112-113. (1909)

Bitzó, Sarolta; Teige, Hans: Hans Teige: A rajz fontossága és alkalmazása a földrajzi oktatásban : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 111-112. (1909)

Bokor, József: Az erkölcsi nevelés. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 1-7. (1909)

Bozóky, Endre: Felolvasó ülés 1909. október hó 16-án. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 610-612. (1909)

Bozóky, Endre: Hivatalos nyugtázás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 524-532. (1909)

Breuil, Henri: L'Aurignacien présolutréen : épilogue d'une controverse. Kolligátum. pp. 3-46. (1909)

D

Dauzat, Albert: Albert Dauzat: A francia nyelv válsága s a történeti nyelvtan tanítása : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 375-376. (1909)

Dékány, István: A Ranke-féle történelem-felfogás és történelmi irodalmunk. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 477-488. (1909)

E

Endrei, Gerzson: Az osztrák gimnázium új tanterve. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 225-228. (1909)

Endrei, Gerzson: Az osztrák reáliskolák új tanterve. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 365-368. (1909)

Endrei, Gerzson: Az osztrák új középiskolai tipusok [!típusok] jogosítása. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 489-490. (1909)

Endrei, Gerzson: Ostwald bécsi előadása és az ellene támadt visszahatás. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 101-106. (1909)

Endrei, Gerzson: A porosz középiskolák mai állapota. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 583-584. (1909)

Endrei, Gerzson: A rajnai tanárok második gyülése [!gyűlése]. (1908 júl. 3-5. Bonn). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 252-254. (1909)

Endrei, Gerzson; Gaal, Mózes: Gaal Mózes: A jövő iskolája. Elmélkedések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterium támogatásával. Budapest, Athenaeum. 1909. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 589-591. (1909)

Endrei, Gerzson; Münch, Wilhelm: Eltern, Lehrer und Schulen in der Gegenwart : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 24-32. (1909)

Endrei, Gerzson; Stürmer, Franz: Stürmer: Die Etymologie im Sprachunterricht der höheren Schulen (Halle, 1906.) : [előadás ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 183-185. (1909)

Erődi, Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 80-92. (1909)

Erődi, Béla: A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 162-171. (1909)

Eöttevényi Nagy, Olivér: Einige interessante Fragen des ungarischen Staatsrechts. Kolligátum. pp. 1-46. (1909)

G

Gaal, Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 65-80. (1909)

Gaal, Jenő: A londoni morálpaedagogiai [!morálpedagógiai] kongresszus : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 148-162. (1909)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : hatodik közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 92-100. (1909)

Goldziher, Károly: Reformtörekvések a mathematikai [!matematikai] oktatás terén : ötödik közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 7-16. (1909)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : Olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan 23-án tartott nagygyűlésén : második, befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 213-224. (1909)

Gyulai, Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron fölött : olvastatott a M. Paed. Társaság 1909. jan. 23-án tartott nagygyűlésén : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 137-148. (1909)

Gálos, Rezső: Rousseau és Eötvös. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 172-176. (1909)

H

Hellebrant, Árpád: Paedagógiai [!pedagógiai] repertórium : a magyar paedagógiai [!pedagógiai] irodalom 1908-ban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 386-468. (1909)

Hory, Endre: A svájczi alkotmány fejlődése. Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Hoványi, Gyula: A jogbölcselet jogioktatásunkban : értekezés, melyet a Nagyváradi Kir. Kath. Jogakadémia 1909-10. tanévének megnyitó ünnepélyén 1909. évi szeptember hó 15-én tartott. Kolligátum. pp. 1-16. (1909)

Héber, Bernát: Igazságszolgáltatás az iskolában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 279-289. (1909)

J

Jablonkay, Géza; Ember, Sándor: Ember Sándor: Az erkölcsnevelés problémája. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 649-651. (1909)

Jancsó, Miklós: A váltólázas vesegyulladás. Kolligátum. pp. 1-8. (1909)

Jancsó, Miklós; Elfer, Aladár: Die Verhältnisse des Vorkommens von Bovinustypus-Infektion bei Tuberkulösen in Kolozsvár. Kolligátum. pp. 92-99. (1909)

Jancsó, Miklós; Elfer, Aladár: The question of the virulence increase of the tubercle bacillus. Kolligátum. pp. 97-104. (1909)

Jászi, Oszkár: A magyar válság okai és következményei. Kolligátum. pp. 1-17. (1909)

K

Kaiblinger, Fülöp: A modern nyelvtanárok kongresszusa Párizsban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 358-365. (1909)

Karl, Lajos; Jacobius, Helene: Jacobius Helene: Die Erziehung des Edelfräuleins im alten Frankreich : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 309-312. (1909)

Kelemen, Ignác: Az ösztöndíjak ellen. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 598. (1909)

Kelemen, Ignác: Egészségtan a francia leányok középiskoláiban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 600-601. (1909)

Kelemen, Ignác: G. Diard: Tanulóink hivatása : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 373-374. (1909)

Kelemen, Ignác: Külföldi Szemle. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 51-53. (1909)

Kelemen, Ignác: Mire jogosítanak a bajorországi főreáliskolák? Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 255. (1909)

Kelemen, Ignác: Reform a francia tanárképzés terén. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 600. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (harmadik, befejező közlemény). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 631-642. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : (második közlemény). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 564-582. (1909)

Kelemen, Ignác: Reformtörekvések a természettudományi oktatás terén : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 469-477. (1909)

Kelemen, Ignác: Rendszer és természettudomány az angol iskolákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 176-182. (1909)

Kelemen, Ignác: Szolgálati pragmatika. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 599-600. (1909)

Kelemen, Ignác: Tartozás az államnak. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 598. (1909)

Kelemen, Ignác: Új középiskola-tipus [!típus] Franciaországban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 599. (1909)

Kelemen, Ignác: A közoktatásügy reformja Bulgáriában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 255-256. (1909)

Kelemen, Ignác: A középiskolai matematikai tanítás reformja. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 585-589. (1909)

Kelemen, Ignác; Doliveux, Henri: Henri Doliveux: Az iskolai fegyelem : [tanulmány ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 504-506. (1909)

Kelemen, Ignác; Dugas, Ludovic: L. Dugas: Montaigne paedagógiai [!pedagógiai] rendszere : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 374-375. (1909)

Kelemen, Ignác; Hori, Tatsu: Tatsu Hori: Modern nevelés Japánban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 666-667. (1909)

Kelemen, Ignác; Hémon, Félix: Félix Hémon: Az idegen nyelvi oktatás : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 374. (1909)

Kelemen, Ignác; Kilpatrick, Van Evrie: Van Evrie Kilpatrick: Új szempontok az iskolapadról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 665-666. (1909)

Kelemen, Ignác; Kraepelin, Emil; Amira, Karl von; Hochenegg, Julius; Wettstein, Richard: Német főiskolai tanárok nagygyűlése : (1909. szept. 27-29. Jena). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 255. (1909)

Kelemen, Ignác; Lowell, Abbott Lawrence: A. Lawrence Lowell: A college feladatáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 666. (1909)

Kelemen, Ignác; Meumann, Ernst: Meumann: Olvasás és írás az álomban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 665. (1909)

Kelemen, Ignác; Overton, Frank; Cooley, Alice Woodworth; Somerville, Frederick H.; Redway, Jacques W.; Barrows, Arthur C.; Bryce, Catherine T.: Hogyan tanítsunk? : [tanulmányok-ismertető]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 47-51. (1909)

Kelemen, Ignác; Rogers, James Frederick: James Frederick Rogers: A fizikai és ekölcsi nevelés viszonyáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 664. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 265-271. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : harmadik közlemény : elmélkedések a katonai oktatásügy reformjáról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 554-564. (1909)

Kemény, Ferenc: Modern iskolaügyi áramlatok : második közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 342-349. (1909)

Kemény, Xavér Ferenc; Stomfai Tóth, Kálmán: Stomfai Tóth Kálmán: Kísérleti vezérkönyv a természettan elemi tanításához : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 110-111. (1909)

Kogutovicz, Károly: Zsebatlasz. Naptárral és statisztikai adatokkal az 1909. évre. Összeállította: Kogutovicz Károly : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 46. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : Table des ajoutés ; Table des renvois ; Table des errata. Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IV. : les conflicts. Kolligátum. pp. 307-383. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre IX. : la politique. Kolligátum. pp. 443-530. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre V. : l'opinion. Kolligátum. pp. 385-413. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre VI. : la conscience. Kolligátum. pp. 415-423. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., deuxième partie, chapitre VIII. : histoire et religions. Kolligátum. pp. 425-442. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume II., première partie, chapitre V. Kolligátum. pp. 107-177. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume III. Kolligátum. pp. 182-249. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume IV. Kolligátum. pp. 253-305. (1909)

Korab d'Orzeszko, Calixte: Guide pour les égarés (Life in a nutshell) ou Le livre du Prince Korab : volume V. Kolligátum. pp. 549-595. (1909)

Kornis, Gyula; Harper, James Wilson: J. Wilson Harper: Education and Social Life. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 242-248. (1909)

Kornis, Gyula; Krausz, Jakab: Krausz Jakab: Bevezetés a philosophiába [!filozófiába] : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 32-38. (1909)

Kovács, János; Ábrahám, Henrik; Szíjártó, Miklós: Elemi fizikai kísérletek gyűjteménye : számos fizikus köreműködésével közli Ábrahám Henrik, franciából ford. Szijártó Miklós. / [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 248-251. (1909)

Kováts, Ferenc: A magyar népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve : az 1900. évi népszámlálás alapján. Kolligátum. pp. 1-19. (1909)

Kálmán, Miksa: Faguet a stílus tanításának eszközeiről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 115-116. (1909)

Kövesi, Lajos: Megjegyzések a latin tanítás reformjához. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 229-232. (1909)

L

Lelewer, Georg: Grundriss des Militärstrafrechts. Kolligátum. pp. 1-98. (1909)

Lázár, Szilárd: A gondolatban való kisérletezés [!kísérletezés] didaktikai jelentősége a fizikai oktatásban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 297-302. (1909)

M

Magyar, Győző: Kossuth Lajos élete. Kolligátum. pp. 1-68. (1909)

Mercator, : A bankkérdés. Kolligátum. pp. 1-41. (1909)

Messer, August: Dr. August Messer: Emfinden und Denken : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 44. (1909)

Mika, Sándor: Történelmi olvasókönyv : rövid könyvismertetések. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 657. (1909)

Moll, Albert: Dr. Albert Moll: Das Sexualleben des Kindes : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 44-45. (1909)

Málnai, Mihály; Hayward, F. H.: F. H. Hayward: Education and the Heredity Spectre : nevelés és öröklés. London, 1908. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 307-309. (1909)

N

Nagy, József: Anyanyelvi írásbeli dolgozatok a francia középiskolákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 643-646. (1909)

Nagy, József: Apróságok a franczia [!francia] érettségi vizsgálatról. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy, József: Az élő nyelvek oktatása Franciaországban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 113-114. (1909)

Nagy, József: Francia szünidei telep Németországban : [jelentés ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 317-318. (1909)

Nagy, József: G. Delobel: A német nyelv a francia iskolákban. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 506-508. (1909)

Nagy, József: Külföldi szemle : A francia tanárvizsgálatok. Reuve Universitaire : [előadás ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 186-187. (1909)

Nagy, József: Nemzetközi csereközvetítő egyesület : [cikk ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 316. (1909)

Nagy, József: A középfokú oktatás egysége : [előadás ismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 187. (1909)

Nagy, József; Caillat, Jules: Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 383-385. (1909)

Nagy, József; Crouzet, Paul: Paul Crouzet: A szülők és tanítók jogai és kötelességei /Revue Universitaire 1907 1-6. füzet : [tanulmány ismertetése]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 315-316. (1909)

Nagy, József; Luchaire, Julien: Julién Luchaire: Az olasz nyelvi oktatás válsága : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 317. (1909)

Nagy, József; Moll-Weiss, Augusta: Augusta Moll-Weiss: A gyermekek idegességéről : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 318-319. (1909)

Nagy, József; Weil, Armand; Chénin, Emile: Armand Weil, Emile Chénin: A képekről való fogalmazás : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 318. (1909)

Nádai, Pál; Alexander, Bernát: Alexander Bernát: Művészet - A művészet értékéről - A művészeti nevelésről : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 238-242. (1909)

O

Otrok, Mihály: A németországi felsőbb leányiskolák az 1907/8. tanévben. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 20-23. (1909)

Ozorai, Frigyes: Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 233-237. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : (második közlemény). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 591-598. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 503-504. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [!pedagógiai] programm-értekezések : harmadik befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 652-657. (1909)

Ozorai, Frigyes: Paedagogiai [pedagógiai] programm [program]-értekezések. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 38-43. (1909)

P

Palágyi, Lajos; Goethe, Johann Wolfgang von: Goethe: Faust. fordította Palágyi Lajos : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 45. (1909)

Pauler, Ákos: A világnézet tanítása : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 201-213. (1909)

Pauler, Ákos: A világnézet tanítása : második közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 272-278. (1909)

Paulovits, Károly: Belföldi lapszemle: Horatius levelei. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 658. (1909)

Petrich, Béla: Belföldi lapszemle. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 659-664. (1909)

R

Radović, Jovan: Prilozi za istoriju Srba u Ugarskoj u XVI. XVII. XVIII. veku : 1. Knj. Kolligátum. pp. 1-382. (1909)

Rieder, Hermann: Testápolás vizhasználat [!vízhasználat] által. Kolligátum. pp. 1-215. (1909)

Réger, Béla; Simonyi, Zsigmond: Iskolai segédkönyvek. Szerkeszti Réger Béla Kiadja Wellisch Béla könyvkiadó Szent-Gotthárd. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 46. (1909)

S

Sebestyén, Károly: Iskolai klasszikusaink erkölcsi értékéről. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 329-342. (1909)

Seprődi, János: A középiskolai énektanítás : első közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 289-296. (1909)

Seprődi, János: A középiskolai énektanítás : második közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 349-357. (1909)

Sitzler, Jakob: III. Melische und Chorische Dichter. Kolligátum. pp. 1-210. (1909)

Somogyi, Géza: Az amerikai nevelés gyakorlati iránya : (a Mosely bizottság jelentése alapján). Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 302-304. (1909)

Somogyi, Géza: Vegyesek. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 325-328. (1909)

Stein, Fülöp: Adatok a tényállás psychologiai diagnózisához / írta és a Magyar Jogászegyletnek 1909. február hó 27-én tartott teljes ülésén előadta Stein Fülöp. Kolligátum. pp. 1-78. (1909)

Stifter, Adalbert: Bergkristall ; Brigitta : Zwei Erzählungen. Kolligátum. pp. 1-126. (1909)

Szelényi, Ödön; Ernst, Otto: Otto Ernst: Des Kindes Freiheit und Freude. Leipzig, 1907. : [cikkismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 109-110. (1909)

Szelényi, Ödön; Münz, Bernhard: Bernhard Münz: Ibsen als Erzieher : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 108-109. (1909)

Szelényi, Ödön; Paulsen, Friedrich: Friedrich Paulsen: Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittlichkeit : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 370-371. (1909)

Szemere, Samu: A. Bain Neveléstudománya : bevezető tanulmány. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 533-554. (1909)

Szemere, Samu: A. Bain «Neveléstudománya« : második befejező közlemény. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 613-631. (1909)

Szentiványi, Róbert: Ujév [!újév] küszöbén. Kolligátum. pp. 14-16. (1909)

Szentiványi, Róbert: Veto... Kolligátum. pp. 11-13. (1909)

Szentiványi, Róbert: Válságban. Kolligátum. pp. 5-10. (1909)

Székely, György; Weszely, Ödön: XVII. nagy-gyűlés [!nagygyűlés] 1909. évi január hó 23-án. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 122-136. (1909)

Sós, Ernő; Weber, Heinrich; Wellstein, Josef: Weber - Wellstein: Encyklopadie der Elementar - Mathematik I-III. kötet : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 312-314. (1909)

T

Téri, József; Gayeau, Georges: L'école d'aujourd'hui. Par Georges Gayeau : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 107-108. (1909)

Téri, József; Jäger, Oskar: Oskar Jäger: Erlebtes und Erstrebtes . Reden und Aufsätze : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 371-372. (1909)

V

Vida, Sándor: A. B. Wolfe: The place of the social science in college education, Educational Review, June, 1909. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor; Delvaille, Jules: J. Delvaille: La vie sociale et l'éducation, Paris, 1907. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor; Kleinpeter, Hans: Dr. H. Kleinpeter: Mittelschule und Gegenwart, Wien, Leipzig, 1906 : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vida, Sándor; Stratico, Albert: A. Stratico: Pedagogia sociale, Milano-Palermo- Napoli, 1908. : [könyvismertetés] : a szociális nevelés újabb irodalmából. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 496-502. (1909)

Vidákovits, Kamilló: Jelentés a Német Sebésztársaság XXXVIII. congressusáról : tartatott Berlinben 1909. április 14—17-ig. Kolligátum. pp. 1-23. (1909)

Várnai, Sándor: Iskolai egyesületek Amerikában. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 491-495. (1909)

W

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 55-56. (1909)

Weszely, Ödön: Belföldi lapszemle: A rajztanítás módszere : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 658-659. (1909)

Z

Zoltai, Mátyás: Belföldi lapszemle: Uj [!Új] zongora-iskola : Elméleti és gyakorlati zongora-iskola. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 658. (1909)

Zsámboki, Gyula: Belföldi lapszemle: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 659. (1909)

Á

Ágner, Lajos; Chén, Ivan: Ivan Chén: The Book of filial duty. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). p. 307. (1909)

Ágner, Lajos; Takaishi, Shingoro: Shingoro Takaishi: Women and wisdom of Japan. 1908. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 369-370. (1909)

Ágner, Lajos; Tsuji, Takahira: Tsuji Takahira: Japanisches Schulwesen : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (18). pp. 185-186. (1909)

A lista elkészítésének dátuma 2018. October 20. 08:55:02 CEST.